Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Yunan şvekili Mareşal Papagos şehrimize geldi Dost ve müttefik devlet adamları Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki münâsebetlerin günden güne kuvvetlenmekte olduğunu ifade ediyorlar Hükümetimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • YAĞMUR VE SEL Dün sabah bir saat kadar devam eden şiddetli bir yağmur yağmış ve bu yüzden bazı semtlerde münakalât durmuştur.Bu arada yine bazı semtlerde pek çok evi su basmış ve husule gelen seller k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Doğu Almany isyanı devam İşçiler fabrikaların birçoğunu ateşe verdi Sovyetler genîş ölçüde tevkifler yapıyor Londra,20 Radyo A.A.Doğu Almanyadan gelen son haberleden anlaşıldığına göre,bu memlekette i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • C.Bay arın Adanadaki tetkikleri Reisicumhur dün belediye ve vilâyet işleri hakkında ilgililerden izahat aldı Adana 20 Milliyet)Cumhurreisi Celâl Bayar bu sabah Adana Belediyesini,garnizonu,vilâyeti zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Adres:Nuroosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1120 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • 21 güzelin katıldığı müsabakada finale kalan 5 güzel halka takdim ediliyor.Dün gece yapılan kraliçe seçiminde Befgin Doruk ikinci,Ceylan Ece üçüncü seçildiler 1953 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçimi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Kraliçe nasıl seçildi?Halk,ikinciliğe seçilen Be'gin Doruk,lehine tezahürat yaptı Aaa bak!Bu çok güzel kız işte!Bahse girerim ki birinciliği bu kazanacak.Ama biraz fazlaca makyaj yapmış galiba?Jüri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Rosenberglerin idamı heyecanla karşılandı Kızıllar birçok yerde proteste maksadiyle nümayiş yaptılar New-York,20 R.A.A.Atom casusu Rosenberg'lerin idamı bütün dünyada heyecanla karşılanmıştır.Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Kraliçe Süreyya Tahrana döndü fından karşılanışı görülmektedir.Bir müddetten beri isviçre'de bulnnan İran Kraliçesi Süreyya» Tabran'a avdet etmiştir.Resimde Kraliçenin Şah tara-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Adam öldüren genç bir kız beraet etti Kendisine tecavüze yeltenen İbrahimi çifte ile öldüren Güler dün tahliye edildi İki sene evvel Ramide umumî efkârı yakından ilgilendiren kan lı bir hâdise olmuş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • C.H.P.kurultayı yarın toplanıyor Kurultaya iştirak edecek delegeler Ankaraya geldiler Ankara.20 Milliyet)Cum huriyet Halk Partisinin 10 uncu büyük kurultayı pazartesi gü nünden itibaren çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Amerikan yardımı Temsilciler Meclisi* beş milyara yakın yardım programını tasvip etti Vaştngton,20 A.A.Temsilciler meclisi,bir temmuzda başlıyan malî yıl içinde hüı dün yaya 4,998.732.500 dolarlık ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • Korede mütareke güçleşti Kızıllar dün Birleşmiş Milletlere Güney Kerenin hareketini takbih eden sert bir nota verd.Munsan,20 AP)Güney Kore Cumhurbaşkanı Syngman Rhee'nin tek taraflı ve keyfi bir harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1953
  • ¦rftoMk j&utUmn Bugün havanın bulutlu ve yağışlı,rüzgârların değişik yönlerden eseceği ve sıcaklık derecesinin artacağı tahmin edilnıektedir.mum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.06.1953
  • Millet Partisin İl kongresi Millet Partisi 1953 İstanbul Vilâyet kongresi dün saat 10 dan itibaren Taksim Kristal gazinosunda çalışmalarına başla mıştır.Kongrenin dünkü safhasında bir yıllık faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Dereye düş n bir çocuk boğuldu Eyüpte Alibey köyünde otu ran Nurettin Bilever aduıda bir çocuk,Çobançeşmede Tajküp rü deresi içinde ölü olarak bulunmuştur.Nurettirfh,kıyıda oynarken kazara dereye düşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Hie.9 21 Hatircn 1 8 i 1953 Hazir z Pazar 1369 VAKtT VASATI 1 EZANİ j Güneş 4.28 8.44 Ogle 12.16 4.31 tkindi 16.16 8.32 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 i 1 îmsak 2.07 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Bütün dünya milletlerinin kaderlerinin tâyin olunacağ;umulan üçlü ve dortjü konferans arın ne zaman toplanacakları henüz belli değil.Yalnız üçlerin,yani Büyük Britanya ve Fransa JJaşvekilleriyle B.Arr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • G E Z t ir Nişantaşı Kız Orta Okulu Okul Aile Birliği 27 haziran cumartesi günü vapurla bir ada gezisi tertiplemiştir.T Ö K E X ir İstanbul Kız Lisesi 1952 1953 ders yılı mezunlarının diploma tevzi tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • POLİSTE jç Davutpaşada,Medrese sokağında 11 numarada oturan Nadir Ayvaz adında biri,Nuri Siiney admV.a bir kahveci çırağını bıçakla karnından yaralamıştır.Vahit Azaklı adında bir sabıkalı,Abanoz sokağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • S jp-a HABERLER ı i li^—mimi «ii^—iw—tm je Gülhane Parkmdaki Bahar ve Çiçek Bayramı gösterileri devam etmektedir.Programa ilâve olarak Perihan Sözeri ve Celâl Şahin her gece konserler vereceklerdir.¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Rosenbergier nasıl idam edildi Atom casusu karı koca elektrikli sandalyaya gayet sakin oturdular Rosenbergier hâdisesi de nihayet tarihe karıştı.Evlilik hayatlarının 14.yıldö nümünde can vermiş olan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • r Adana Şubemize Mahsus 250 100 50 Altın ikramiyesi Bu keşjdadan istifade için [Aiana şub&mizis 150Eİraltkbir Bi3sap açtırmanız kâfidir Bu Şubemizde posta havalesi ile fabrika ve satış mağazalarımız v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Terfi eden doktorlar Hastahanelerde vazife gören doktorlar arasında bazı nakiller yapılacak Şehrimizde Sağlık Vekâletine bağlı hastane ve diğer sağlık müesseselerinde vazife gören doktorlar arasında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • HALKIN SESİ Yarış yerindeki büfe Nişantaşta Rumeli caddesinde oturan Muhiddin Arc muin isimli bir okuyucu muz yazıyor:«Ankara yarışları sırasında bile kalabalık olan Veliefendideki koşu yeri İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Aldoğanın duruşması Müddeiumumi dünkü celsede Sadık Aldoğanın tecziyesini talep etti Şaşvekil Adnan Menderes tarafından emekli general Sa dik Aldogan aleyhine açılan dâvanın duruşmasına dün birinci As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • PASA» Stff Güzellere dair İnsan kuluçkaları Bir aşk vakası •Yazan Güzellere dair Bu satırlar gazetede çıktığı saman 1953 senesi güzeli seçilmiş ve ilan edilmiş olacak.Acaba bizim güzellik tahtına otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Yöt ştirme yurdu salı günü açılacak Ağaçlıda yeni tesis edilen Ye-i tiştirme Yurdu açılış töreni salı günü saat 12 de yapılacaktır,j O gün Yurda alınacak olan 25 kimsesiz çocuk,pazartesi günü Mevlânek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Fransız askerî heyeti şehrimize geldi Fransız Millî Savunma Aka-1 demişine mensup asker ve sivillerden müteşekkil 75 Vişdik b2r kafile,Korgeneral Paytononun başkanlığında Adana,Ankara ve Eskişehirde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • olarak etme usulü ka Memurların terfii çalışkanlık ve vazüfeye devam şekillerine göre yapılacak Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,bütün Vilâyet ve Bele diye Müdürlükleri ile Jube ve müesseselerine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Polis memur arından dayak yemiş Taksimde Kocatepe mevkiinde oturan ve sekiz oc/cuk babası clan Haydar Çileker adında biri Müddeiumumiliğe müracu&t ederek,bayramın birinci günü Dolapderedeki köprü kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Fatih türbesine bir arma hediye edildi j Vilâyete Fatihin türbesine ke nulmak üzere 1315 senesine ait altın işlemeli bir arma hediye edilmiştir.Armayı hediye eden Hilmi Tanbulut,bu tarihi vesika3i Osm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Pendskfo bir talebe kampı açılıyor Millî Eğitim Müdürlüğü gelecek aydan itibaren Pendikte Kaynarca mevkiinde orta ckul ve lise öğrencilerine mahsus bir kamp kuracaktır.Bu kampa girecek olan öğrenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • İlköğretim Meclis üyeliği seçimi Yeni ders yılı,ilk öğretim meclis üyeliği seçimi dün sabah Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılmıştır.Seçim sonunda meclis aslî Üyeligine,Bakırköy Millî Eğitim Memuru Bedri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.06.1953
  • Türk İsviçre ticareti gelişiyor Türkiye ile İsviçre arasındaki ticarî münasebetler son günlerde mühim şekilde gelişmiştir.Bu arada tsviçreye külliyetli miktarda pamuk ihracı için an laşmaya varılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.06.1953
  • Siyasî İcmal H is kû metsiz devlet Rene Mayer kabinesi istifa «deli bir ay oluyor,Fransa Jhâlâ hükümetsiz» yeni kabinenin ne zaman kurulacağını tah Kain etmek de bugün için imkânsızdır* Mecliste parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Japonlar Everest'!fethedemedi Heyet reisi Mita.gönderdiği ilk mektupta muvaffak olamadığını bildirdi Kalküta,20 A.A.Himalâya'ya tırmanmaya çalışan Japon heyetinden gelen ilk resmî haberden,heyetin fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Meriç nehrinde yapılacak tesisler Atina,20 Anka)Meriç nehri üzerinde yapılacak tesisleri tesbit etmek üzere toplanan Türk Yunan müşterek komisyonu çalışmalarına devam etmişlerdir-Yapılan hesaplara gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Kan dâvası yüzünden işlemen cinayet Adana.20 T-H.A.4-Bundan 25 sene kadar önce bir şahsı öldürerek hapsedilen ve bir müddet evvel cezasını bitiren Mustafa Avcı.memleketi olan Kilis'e gittiği sırada öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • 84 yaşı ne* a bir denizci Atlantiği geçecek San Juan Puerto Riko)20 Anka)Rafael Colorado isminde 84 yaşında eski bir denizci 10 metre boyunda bir tekne ile Atlantiği geçerek İspanyaya gideceğini ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • 362 Hintli balıkçı Bombay,20 A.A.Hindistan deniz kuvvetlerine men sup «Rana» muhribine Bombay açıklarında 362 balıkçıyı aramaya gitmesi emredilmiştir.Bu balıkçılar şiddetli bir fırtınayı müteakip Beng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • kk yakalandı KsçakçıFar Amerîkadan galan çedikleri tlsrîıî yolarda*?Ruslara satmışlar Roma,20 Nafen)Batı memleketleri polis teşkilâtları ile yakın teşriki mesai yapmak ta olan İtalyan polisi,demirperd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Yeni A mam yolcu uçağı Frankfurt,20 Nafen)Hit leıin uçak desinatörü Willy Messedschmidt Batı Almanya hükümetine müracaat etmij va yeni kurulacak olan Lufthansa;Bava Yolları Şirketi içüı en son tip tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Qn el örf yi E süren boykot Londra,20 T.H.A.İrlandada bir meyhane sahibi olan James Dany'nin ölümü ile kendisi lehine verilen ve İ4.sent,süren dünyanın en uzun boykot cezası sona ermiştir.Meyhanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • İngHtera^£ gy?ıds barı otomobil rn*a' •diliyor Londra.20 Anka)İngiliz otomobil sanayii,geçen se-ne ağustostan bu yılın haziranına kadar 250 bin otomobil imal etmiştir,j Resmî tatil ve bayram gün-leri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • EEBE C i TİCARET BANKASI f 22 HAZİRAN PAZ&RT£3I GÜNÜ aç:liyor CEBECİ:mOlkIye ÇARŞİSİ 57-A ANKARA IMNClUX-NtK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • m W SANA DÖNECEĞİM ç?4rt/İ?18 Murat liseyi bitirmeyi sabırsızlıkla bekliyordu.O zaman Sermet beyin kendisine vaad ettiği para ile bir yerde iyi bir arazi parçası alacaktı.Ekecekti;biçecekti.Toprak yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • İKTİBAS Floransa'daki Lösemili çocuğun Los©mîIİ çoeok tedavi edilirken Dört aydanberi dünya basınının ehemmiyetle takip ettiği bir ilim denemesine âlet olan altı yaşındaki Fransız kızı Catherine Galen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Zekâi Okan doğu ilUrlne gîtiî Ankara-20 Anka)Gene',kurmay ikinci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan,Üçüncü Ordu ve doğu illerimizde tetkiklerde bulunmak üzere bu »a-bah askerî bir uçakla Erzuru ma hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Eşreften hicviyeler,ne Ycditepe Yayınevi ttç kitap daha çıkardı.Bunlardan ikisi tercüme,irçimeitaü ise «ibretten Hicviyeler».KrtlhtUO C'aldwell'iu «Kuyudaki Zenci» ri ile,«J'ohıı Steiııbeı-k'in «Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Kısa har,el haberler AMERİKA v^ Alelade kâğıdı beş misli kuvvetlendiren bir kimyevî mad ce dün «Amerikan Cyanamid» Şirketi tarafından basın mensup Hırına gösterilmiştir.İNGİUKHE On dokuzuncu asırda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • İbret Aynası E;tic a Büyük MİIİet Meclisi üyelerine hep bir ağızdan bağıralım:İmdaaaa&t!Şu kuş canımızı nasıl koruyacağımızı şaşırdık-Baksanıza» artık polisin yanında da adam Öldürüyorlar.Ceza Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • B ü-gUnctoon hırsızlık İzmir,20 T.H.A.Son 24 saat içinde şehrimizin muhtelif semtlerinde 10 hırsızlık hâdisesi olmuştur.Alınan bütün önleyici tedbirlere rağmen hu sizlik hâdiselerinin bu kadar artması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.06.1953
  • Etki Kraliçe Neriman oğlunun vesayetini istiyor Londra,20 Nafen)Homa'dan gelen bir habere göre sabık Kral Faruk'un eski karısı Neriman,oğlu sabık Kral Fuat II.nin vesayetinin kendisine verilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.06.1953
  • 11953 Türkiye güzeıl Atin gece Spor ve Sergi Sarayında seçilmiştir.Finale kalan 5 güzel.2 Dünkü müsabakaya iştirak ecien güzellerden bir gurup 3 İkinci güzel Bilgin Djruk 40)jüri önünden geçiyor.Son e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 21.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Âzak'ın muhasarasında 11 günde barut bitmişti Sadrazam,sefer için 3000 kantar barut verilmesini emretmişti.Halbuki 1800 kantar barutla yola çıkılmış ve bu yüzden hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 21.06.1953
  • Baha geçen yıla kadar estetik mütehassısları «oinsi cazibenin esası bacaklardır» derlerdi.Artık bu taraziye çürümüştür.Hollywood yıldız avcıları şimdi kendilerine müracaat etlen genç kızların her şeyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.06.1953
  • ingiliz zarar ediyor ingiltere birinci küme l^gina mensup 21 kulüpten 3 tanesi sezonu zararla kapadılar Financial Times gazetesi,ingilteredeki futbol kulüplerinin malî durumlarına dair uzun bir makale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri LİVERPOL AMERİKA'DA 1-1 BERABERE KALDI New-York,20 T.P.AmerÜıada bir turneye çıkan İngiliz profesyonel kulüplerinden Liverpool takımı,tı.nın-i mış Youngs Boys takımiyle 1-1 beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • turmıası ünü başlıyor Sahne sanatkârları ile spor yazarlarının yapacak lan karşılaşma turnuaya cazibe vermektedir En son olarak Atina'da oynanan istanbul Atina muhtelit karşılaşmasından heyecanlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • Dünya kupasını idare edecek Türk hakemleri 1954 te haşhyacak olan dünya futbol kupası maçlarında hakem lik yapmak üzere Futbol Federasyonumuz beynelmilel nakera-Jerden Dr.Tarık Özerengin,Feridun Kılıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • Fenerbahçe Sultantepe futbol karşılaşması 10 gîîn kadar evvel kulüp binaları yanan Sultantepelilerin Jeuı bir bina yaptırmaları için tahsisata ihtiyaçları var.BUi,ü da bölge verraediğ'ne göre kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • Yunanistan atletizm birincilikleri Jf?gün devam eden müsabakalarda "'rÇok ivi dereceler elde edildi I* *lman atletleri önümüzdeki Yji,eı'na9yonal yarışmalara bü-^ir hızla hazırlanmaktadır-Yunan millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • rarası spor temaslarına bir bakış İstanbul Üniversitesi tarafından tertip edilen spor temasları bu yıl da büyük alâka toplamıştır İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen fakültel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • ^ansa Almanya snis maçları aris,20 AP Fransa ile h ar»ya aı-asında Davis Ku-lenıg maçları yapılmaya ^v Emiştir.Alman tenisçisi k C-ormm,Fransız tenisçisi i^y'yi 6—4 6—0.6—1 yen Stiririsiz tenisçisi H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • Vefa Kulübü Be-den Terbiyesi î Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı î dâvayı kaybetti Bundan bir müddet ev-î vel İstanbul profesyonel takımlarından Vefa tara-fından Beden Terbiyesi Ge-nel Müdürlüğü aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.06.1953
  • Tanınmış bir yarış atı 5!4ü Londra,20 AP)Bir vakit ler müteaddit yarışları kazanmış olan meşhur îngiiiz yarış atlarından «Charlie» 37 yaşında olduğu halde ölmügtür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • RÖPORTAJ elediye,esnaf ve halk arasında oynan Eğlenceli bir gin geçirmek isterseniz pazar yerine gidip şöyle bir doîaşıverin.Fakat alsş veriş yapışısın ak şartjySe Bedhhan Çınar Çarşıkapı pazarını şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN YaT işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • Piyasada pamuklu stoku azaldı Son günlerde piyasadaki pamuklu stokları hissedilir derecede azalmıştır.Durum,pamufc fiatlarina da tesir etmiş ve fiatlar daha sağlam bir vaziyete girmiştir.Sadece Ege bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • Başını duvarlara çarpan ırz düşmanı Irza geçmekten sanık olarak Üçüncü Ağırceza mahkemesinde muhakeme edilmekte olan Fikri adında biri,dün üç sene ağır hapis cezasına çarptırılmış tır.Fikri,hakkında v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • İki sene hapse mahkûm oSdu Şehrimiz avukatlarından.Al)Nevzat Hekimoğtunun yanında çalışan Nihat Çağlayan adında bir genç,bundan iki sene önce avukata ait 2847 plakalı hususi otomobille Sirkecide Hafız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • Nihayet kızının Lorrainc'in yanında kalıp kalmaması halli zor bir dâva teşkil etmişti.Spen cer bunları dinlerken kızıo küçük bir çocuk olduğuna hükmet 'misti,saçları örülmüş on,on iki yaşlarında bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • üazırlıvaıı Sadi BORAK 2 34567 89 10 It H So.dan sağa:1 Ayak;Japon intiharı.2 Ateş;Çalap;Hatırla.3 İşaret sıfatı;Tersi sıfat takısı;Ümit et.4 Bir mabut;Üye;Şart edatı.5 Padişah çadırı Nida.6 Ekilmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • Rosenbergler nasıl idam edildi Baş taralı 2 nci de)faik edilen o garip hayret ifadesi donup kalmıştı.Gardiyanlardan biri odanın kapısını birazcık aralıyarak dışarıya baktı.Haham Koslowe'un kalın sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZi^ Ç2BAY Lüsyen hükmü dinledikten sonra sıraya bir et yığını gibi çöktü 19 Hâkimlere göre kadının ikin ci âşığı gazeteci Grusto yazılı iladeden sonra sözlü so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.06.1953
  • "Ben ele Halil ağa ile kalayım,nereden gide çeklerini gösterecek adamlar tanbih edeyim* 86 Kınm Hanı fauna itiraz etmek istedi:Bugünü biz kararlaştırdık.Patronanın haberi yoktur.Kim gidecek ve haber v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.06.1953
  • Adam öldüren genç kız [Baş tarafı birincide!me edilmekte olan Gülerin duruşması dün Üçüncü Aftırceza da sona ermiş ve hâkimler,oy birliği ile genç kızın beraetino karar vermişlerdir.Güler,öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Kraliçe rBaş tarafı birincide] ra.ellerindeki listeyi karıştırıyorlar.Leylâ Üryaai değiL Ntıran Yenal değil.GKilbitn Dağdeviren değil,Sevda Solvarku-Türkân Türe.Mefâhat Esen.Solmaz Aksel.Güiyüz Okçu.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından Yakınşarkın en modern Sabun Fabrikasında en mütekâmil makinelerle imal edilmiştir.Cildinizi besler,korur ve yumuşatır.Yüzünüze sihirli bir GÜZELLİK ve CAZİBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Kamboç Kralı mem 8e ketime cf ödüyor Bangkok:20 A.A.Resmî kaynaklardan öğr nlldiğine göre,Kamboç tes.ı Shianouk,memleketine öfrnmeyi k.u arlaştırmcjl* Hükûmdann buftiin ög Ic-tfen aonra Bangkok'dan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • C.H.P.Kurultayı TBaş tarafı birincide!Kurultaya iştirak edecek delegelerin hemen hepsi Ankaraya gelmiş bulunmaktadır.Bu yüzden C.H.P.genel merkezinde hummalı bir faaliyet göze çarp maktadır.Kurultay ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Celâl Bayarın Adanadaki tetkikleri [Baş tarafı birinoidel di Adana'da yeni bir fabrika da ha kurulmaktadır.Bu fabrika nın sermayesi 3 milyon litadır.Bu miktar bir kaç ay sonra 7 milyon liraya çıkarıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Ay ten Akyol,Türkiye güzellik kraliçesi oldu [Baş tarafı birincHeT nünde cereyan eden müsabakaya 21 güzel iştirak etmiştir.Jüri ilk önce bunlar araş:dan 5 kişi seçmiştir.Finale kalan güzeller şunlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Mısırda Cumhuriyet şenliklerle kutlanıyor Binlerce Mısırlı Cumhuriyet köşkü olan eski Kraliyet sarayı önünde sevinç gösterileri yaptı Kahire,20 A.A.Bütün okullar,resmi ve hususi müesseseler,bankalar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • De Gasperi Londraya gidiyor Londra,20 ANKA)İtalyan Başbakanı De Gasperi salı günü buraya gelecektir.Churchill,De Gasperi ile Bermuda konferansından evvel bir görülme yapacak ve kendisini yemeğe alıkoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Tek bacaklı bir ananın fedakârlığı Çoston~20 A-A)Dün gece dört katli bir apartuuanJa başgösteren yangın neticesinde tek ayaklı bir kadın kucağında,yavrusu olduğu halde yangın merdiveninden inerek kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Rosenberg heyecanla [Baş tarafı birincide] dirler-Paris ve Tel-Avivdeki Amerikan Büyükelçilikleri her han gi bir komünist nümayişine karşı polis muhafazası altına alınmışsa da şimdiye kadar mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Evarest fatihleri döndü Katmandu,20 A-AJ Everest fatihleri Edmund Hillary ve Shekpa Tensing-heyetin diğer azalan ile birlikte buglin Katmunduya gelmişlerdir.Yol boyunca biriken halk 29 mayısta cDünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Doğu Almanyada işçilerin grevi devam ediyor [Baş tarafı birincide!¡e Schkopau Fabrikalarında ça îışan işçiler hapishaneyi basarak Mahpusları serbest bırakmışlardır-Batı Almanyaya gelen haberlere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Yunan Başvekili şehrimize geldi [Baş tarafı birincidel J jetteyiz.Realist olmak devlimizde en büyük bir vasıftır.Tarih bize gösteriyor ki mem «etlerimiz beraber oldukça daima kazanmışlar veya tehlikel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Amerikan yardımı [Baş tarafı birincide] hangi bir değişiklik yapmaksızın dün gece tasvip etmiştir.BIÎADLEYİN DEMECt Vaşingtonf 20 AP)Amerika silâhlı kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlan karma hcye ti şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.06.1953
  • Korede mütareke güçleşti [Baş tarafı biriacidel Komutanlığı Güney Kore hükümet ve ordusunu kontrole muktedir mi?2—Mütareke ahkâmına Güney Kore tarafından riayet edileceğini nasıl taahhüt edebilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.06.1953
  • STANEUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eser leri ve oyun havakırı 13.30 Dans müziği «Pl».Çalan orkestralar:Umberto Morales,Moro Morales,Machito ve Canaro 14.00 Şarkılar.Okuyan:Periha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Maraş Vilâyeti il Daimi Komisyonu Başkanlığından İnşaat mahalli Keşif bedeli Muvakkat tfi-minat lira kuruş Lira kuruş xaş Merkez İlçesi Hartlap köyü 29132 96 2185 00 İt Bulanık köyü 24428 44 1833 00 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • ¦stanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Lüzum gösteren müessese Cinsi Miktarı Muhammen İlk tem,Eksiltme bedeli Lira Kr.Lira Kr.saati Heybeliada Sanatoryomu ilâç ve sıhhî mal-«75» Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylı;22 80 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 Ecnebi memlekette** iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 öneli sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa »ant.2,30 TJL Hanlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU» Bu hafta:23 hazirana kadar j(CİNLİ YAZICI Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan İzmir'in Turan semtindeki Gümrük Deniz Muhafaza Atelyesi iskele» kızak,ızgara inşaat ve tesisatı 99674)lira 80 kuruş keşif bedeli üzerinden 21/6/953 tarihinden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • KIŞIN AYAZINDA.YAZIN SICAĞINDA».MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLER!YORMAZ.Kininli her mevsimde RiPiN BAŞARI İLE KULLANILIR hk Yazın cereyanda oturmaktan mütevellit kırıklık ve ağrılara karşı GRİPİN kull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • [|AKÎR SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN:Şirketimizin tamamen ödenmiş olan 500000)lira sermayesinin 1.000.000)liraya çıkarılması ve iştigal saha ve maksadının genişletilmesi için Ana sözleşmemizin 7 I n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • İstanbul Levazam Amirliğinden verifeı Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 300 ton arpa 26/6/953 oma saat 16 da Ezi;ne As.Al.Ko.da satm acınacaktır.Bedeli 75-000 lira geÇiûi teminatı 5000 liradır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Koyun ve Sığır Eti Alınacaktır Herek® Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızın 1/7/953 den 30/6/953 e kadar bir sene® koyun ve sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle temin edilecektir.1 Koyun eti tahmine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Izmir Belediyesi Başkanlığından Karşıyakada plaj ve gazino yaptırılması işi için belli ed*' len gününde yapılan kapalı zarflı eksiltmesine isteklisi Qlk' madığından işin ihalesi bir ay müddetle pazarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Yapı işleri ilânı f Rize Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:îkizdere inşaatı olup keşif bedeli 38.000.00)liradır,2 Eksiltme 1/7/1953 çarşamba günü saat 15 de Bayındırlık Müdürlüğü odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • ilan Devlet hava yolları umum müdürlüğünden Afiş müsabakası jpF 1 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünce bastırılacak afişler için bir müsabaka açılmıştır.2 Afişler,hava yolculuğu ve Devlet Havayolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Yozgat Valiliğinden İki adet kamyon ve bir adet jeep alınacak ğ$f 1 Fabrikanın en son model imalâtından îki adet üçer tonluk ve 95 beygir takatli ve şoför mahallinden kumanda edilen otomatik boşaltma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Beykoz kazası M.Müdafaa Mükellefiyeti komisyonu Bşk.dan Kazamızda bulunan bilumum kara» deniz motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarile At.Katır,Öküz.Manda gibi canlı araçlar aşağıda yazılı günlerde sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 21.06.1953
  • Kambiyo w esham Kapanış I Açılış Kapanış Sterling 784—784—Dolar 282_282.52 0.80 0.80 Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 64.03 64.03 c.SO 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan