Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Sanat eserlerimiz Pariste teşhir ediliyor I ^P—ı-p^—ı J Eski ve yeni Türk sanat eserleri Pariste 15 Türk genç kızı tarafından teşhir edilmektedir-Ajans haberlerine göre» Türk sanat sergisi büyük bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Mrl.Papagos şerefine verilen suarede liazır »ulunan İnönü-Men deres taraf nidan uğurlanırken H,r,Ankara il kongresi Dün sona eren kongrede konuşan İsmet İnönü,demokrasi rejiminin artık memlekette yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Mısırda dün gece Cumhuriyet ilân edildi Gn.Necip Reisicumhurluğa seçildi.Kabine ihtilâl meclisinden teşekkül ediyor Kahire,18 A.A.Bugün Mısır'da cumhuriyet resmen ilân edilmiştir.Resmen bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Bayar bugün Adanaya gidiyor Ankara,18 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar yarın sabah 7.30 da otomobille Ada-Devamı Sa:7 Su:2 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Havacılık tarihinde korkunç bir facia Tokyodan Koreye gitmekte olaıı 127 Amerikalı askerden hiç birisi kurtulamadı Londra.18 Nafen)Bugün birbirinden çok uzak iki mahalde çok fecî iki uçak kazası olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • A Ankara'da resmi temaslarına başlı yan Mareşal Papagos» Başvekil Adnan Menderesi* görülürken Foto:Milliyet Adnan)Türk-Yunan görüşmeleri Ankara Mİ devam ediyor Reisicumhur Celâl Bay ar,dün Mareşal Pap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Bugim şehrimizde havanın hafif yağışlı ve sabahleyin sisli geçeceği tahmin olunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Koglen Ankoroda Amerika Beynelmilel Para Fonu Gene!Müdürü resmî temaslarına başladı Ankara,18 Milliyet)Amerika beynelmilel para fonu Umum Müdüıü Mr.Koglen bugün şehrimize gel mistir.Mr.Koglen bugün Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Hava Savunma Komutanlığı Yeni komutanlık hava hücumlarına karşı* memleketin savunmasını organize edecek Ankara,18 Milliyet)Haber aldığıma göre Hava Kuvvet Jeri Komutanlığına bağlı olmak üzere bir Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • McGgee ve Stevenson McGhee dün An karadan ayrıldı Amerikan Büyükelçisi,Balkan Paktını senenin en mühim hâ-j disesi olarak vasıflandırıyor ı Ankara' 18 Milliyet)Amerikan Büyükelçisi Mc Ghee.eşi ve beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Şiddetli zelzele neticesinde hasara uğrayan Edirne Lise binası ve sadırda barınan Edirneliler Dün sabah Edirnede şiddetli bir zelzele oldu H Halka ait binaların mühim bir kısmı hasara uğradı.Oturulama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Rus askerleri Berlinde tethiş hareketine geçti Tanklarla desteklenen 12 bin kızıl asker sükûnetin iadesine çalışıyor Berlin,18 A.P.Radyo)Doğu Berlin sokaklarında Sovyet nöbetçileri ve tankları her han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • *AÇ GİYME TÖRENİ DENİZ ŞENLİKLERİ Kraliçe EÜzabeth'in taç giyme töreni münasebetiyle gece yapılan deniz genliklerinden bir görünüg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1953
  • Kore mütarekesine indirilen buyukdarbe Güney Kore hükûmefi mütarekeye mâni olmak maksadiyle dün 20 bin kızıl esiri ansızın serbest bıraktı 1 m-Birleşmiş Milletler,Güney Korenin bu kararını üzüntü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1953
  • TAKVİMDEN £a Güzellik müsabakaları ULUNAY «Cumhuriyet» İn tertip eylediği güzellik müsabakalarının 1953 senesine ait filanının İlk seçim toplantısı evvelki gün yapıldı.1952 müsabakasında kazanan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Hiç yüzünden bir cinayet Bir delikanlı kavga ettiği arkadaşını bıçakla öldürdü Evvelki gün akşam üzeri Kar tal'a bağlı Emirler köyünde kü çük bir mesele yüzünden kanlı bîr hâdise olmuş ve bir gcng kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Bir ftalyanısı para ve eş ası çalındı Spor ve Sergi Sarayı parkın da bulunan İtalyan lunapark müstahdemlerinden Rikardo Rosi adında biri zabıtaya müracaatla yatmakta oldukları vagon kapısını kırmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Almanlar bizden tiftck a'acak Almanlar tiftiklerimize büyük rağbet göstermektedirler.Tanınmış Alman firmalarını temsüen bir heyet önümüzdeki günlerde şehrimize gelerek mubayaada bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • KISA HABERLER Ağaçlıdaki Çocukları Barındırma ve Koruma Yurdu,önümüzdeki sah günü saat 12 de törenle açılacaktır.¦jr Bu sene havaların yağışlı gitmesi mer'alardflki yoncaların gelişmesine âmil olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • förün İdaresindeki kamyon,Davutpaşada çöp iskelesi mevkiinde 5 yaşlannda Ömer adında bir çocuğa çarpmış ve ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiş,şoför yakalanarak tahkikata başlanmıştıriç Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Hie 19 Hatıran ITn.7 6 Hew» 1953 Hazır 1372 Cuma 1369 VAKİT VASATİ EZANt Güneş 4.28 8.44 Ö£Ie 12.15 4.32 İkindi 1616 8.32 Akşam 19.44 12.00 1 1 Yatsı 21.48 2.04 I İmsak 2.07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Bazı âlimlerin giriştikleri araşiırmalara göre ciltlimizin sathı ne kadar temiz olursa olsun vasatî olarak sanlimetre kare başına 40215 adet çeşitli mikrop bulunduğu tesbit edilmiştir.Tabiatiyle bu mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Cemitıef KAMP îatanbul Üniversitesi Talebe Biteği 15 temmuz,15 ağustos arasında Aband'da bir gençli^ kampı açacaktır.PİYANGO it Devlet Demir ve Denizyollarından emekliye ayrılanla1*' çekilişi 15 temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Sümarbank mamullerfııiıı satışları art yor Sümerbank mamûHerinin satışlarında bu sene hissedilir bir artış kaydedilmektedir.Verilen malûmata nazaran bu senenin ilk beş ayı sarfında Sümerbank satış mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • KfRBUÂD&N •'Bu halife,cidden asıl bir ruha,emsalsiz bir şefkate maliktir,69 Ya Halife dedi.Senin ne kadar müşfik,ne derece namuslu,ne emsalsiz bir ingan olduğunu anladım.Yalnız sen vermiş kadar oldun.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • İlk oku!diplomaları hasırlandı Şehrimizdeki ilkokullardan mfl zun olan Öğrencilerin diplomaları Milî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanmıştın.Diplomalar bugünlerde okullara gönderilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Mebuslar valiyi ziyaret ettrlar Bugün memleketimize gele* cek olan nîgiliz Parlâmento heyetini karşılayacak "k.M,Mtemsilcileri dün öğleden sonra.Vilâyete gelerek Valiyi ziyaret etmişler,heyetin karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • İdarî ilîmler kongresi hazırlıkları Milletlerarası tdart İlimler Enstitüsü Genel Sekreteri P.A.Schillings temmuz ayı başında şehrimize gelecektir.P.A.Schillings'in de iştirakiyle 10.Milletlerarası İda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Üsküdar ve Ü&ykozda yapılacak yollar Yeniden inşa edilecek olan ÜS küdar ve Beykoz kazalarına-ait yolların ihaleleri dün Daimî Ko misyon tarafından yapılmıştır.Üsküdar yollan 299 bin liraya ve Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Göztaşı fiattara bîr miktar yilkseldi Son yağmurların bazı bölgelerdeki bağlarda yaptığı tan ribat dolayisiyle piyasada göz taşı talepleri fazlalaşmıştır.Ancak bazı tecirler ellerinde stok mal bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Hapishanede isyan çıkaranlerın duruşması Bir müddet evvel Üsküdar Cezaevinde isyan çıkaran mah kûmların duruşmasına dün Bi rinci Asliye-Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Duruşma,bazı evrakın tamam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Şilep inşa edeceğiz Denizcilik Bankası ticarî filonun takviyesine karar verildi Denizcilik Bankası ticaret filosunu takviyeye karar vermiştir.Bu arada Akdeniz limanları ile kontinan hattında artan yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Yumurta ihracatına davam edi iyor Şehrimizden muhtelif memleketlere yapılan yumurta ihracatı devam etmektedir.Bugün de Ankara vapuriyle îtal yaya 1200 sandık yumurta gönderilecektir.Bazı tacirler,de İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Bir katil 15 sene hapse mahkûm oldu Bir müddet evvel Bakırköyüne bağlı Alışalanlar köyünde bir cinayet işlenmiş ve Ramazan Yaka adında biri alacak yüzünden bir arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü.Suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Sabık Ü/dîiı Başbakanı İsHnbuldan ayrıldı istirahat etmek üzere 15 gün kadar evvel şehrimize ge-len Ürdün sabık Başvekili Tev fik Ebülhüda.dün tayyare ile îstanbuldan ayrılmıştır.Sabık Başvekil bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Üniversite sitesi İnşaatı Şehzadebaşında inşa edilmek te olan Üniversite sitesinin i-İrinci kısım inşaatının temeli dün saat 12 de atılmıştır.Yeni inşa edilecek yurt dört katlı olacak» 320 yatak istia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Kalamış vapuru bir maunaya çarptı Dün sabah limanda bir kaza olmuş.Kalamış vapuru bir mavnaya çarpmıştır Kaza neticesinde mavna su alarak dol muşsa da kurtarılmıştır.In-Banca zayiat yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Pahalılıkla mücadele için alınan t Bel mal gelmesi Vd msyva fiatları Sem günlerde istihsal bölgele rinden şehrimize bol miktarda eebze ve meyva gelmektedir.Bu sebeple fiyatlar bir miktar düş müştür.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • iwiri nı—M*e IM ii jiifniwn1 HALKIN Bahar ve çiçek Bayramı için İsim ve adresinin mahfuz tutulmasını istiyen bir okuyucumuz yazıyor;«Bahar ve Çiçek Bayramı dediler,gidip bir de biz görelim dedik.Hiç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Altın çalan üç yankesici yakalandı Kazlıçeşmede oturan Sadık Öner adında biri.Aksarayda tramvaydan inerken içinde 107 adet altın bulunan kesesi yankesiciler tarafından çalınmıştır.Zabıta hâdiseye elko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Bir fabrika müdürü ölümle tehdit edildi Müddeiumumilik bir ölümle tehdit hâdisesine el koymuştur,Paşabahçede.Tuğla fabrikası sokağında oturan ve adam öldürmek suçundan dolayı mevkuf bulunan Hüseyin Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.06.1953
  • Havagazından ve yediği yemekten zehirlenenler Eyüpte-Feshane caddesinde oturan Makbule Kınık.Nurcan Kınık ve Özen Kınık hava gazından zehirlenmişlerdir.Üçti de baygın bir halde Balat Musevi Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1953
  • Arkadaşları,lıeyeoanlariyle,•üslenmeleriyle beylerinin nazarı dikkatini celbederierdi,halbu ki o,hiç bir şüphe uyandırmazdı.En eski bir elbisesini giyer,saçlarını iki örgü sekimde omuz larjndan sarkıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • a FIKRA Aşk yüzünden Tank BUS^ Aşk yüzünden adam omrirmüş,vjk yüzünden hır&ı/hk J yapmış,aşk yüzünden serseriloşımş,aşk yüzünden üiu değiştirmiş,aşk yüzünden intihar itmiş.Bunlara benzer bir haberle l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Miras yüzitadaıt cinayet işlendi Izmir,18 T.H.A.ViJâyetimize bağlı Menemen icaza ımn Çal t ıdfere köyünde feci b:r cinayet işlenmiş ve miras yüzünden biı grene,diğer bir g«n* ci tabanca ile vurarak öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Mermisinin kudreti 10.000 ton dinamite muadil olan atom topu atışa hazırlanıyor.Atom topunun tesiri ve ku Atom uzmanı Dr.Lapp's göre Atom topu baikî güzel bîr silâhtır ama 105 lik ve 155 İlk topların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Kısa harici haberlar AMERİKA Başkan Eisenhower,hükümetten halka intikal edecek ha herlerin serbestçe verilmesini sağlamak maksadiyle yeni biı «Emin Haberleşme» programı m teklife karar vermiştir.İNflİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • 12 yaşında bir gazeteci dünya turuna ç*kt Colombo,18 Nafen)Dünyanı o en genç gazetecisi oian 12 yaşında Miss Ranella Rhodes;Uzak Dokuda bir tetkik «eyaha tine çıkmıştır.Japonya ve Havai Adalarını dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • İbret Aynası Matbu eğlence Yeni bir haftalık mizah gazetesi çıkmış.Neden çıktığını anlatan başyazısında bu iş için kendilerine yardım eden bir tacire teşekkür ediliyor* Maruf bir tacirin yardımı temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Domuz yerine arkadaşını vurdu Akhisar,18 T.H.A.Kaza nm Kccag.agan köyünden ibrahim Arslan ve İbrahim Eşsiz admda iki arkadaş,köy civarındaki ormanlıkta avlanmağa çık mışlardır.Burada iki arkadaş birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Madalyalı köpekler Munich,18 T.H.A.«Hayvanları Koruma Cemiyeti büyük bir cesaret ve şefkat gösteren iki köpeğin nişanla taltii edildiğini bildirmektedir.Birinci hâdise Norfolkta vuku bulmuştur:Köprüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Londra civarında Türk asarı bulundu Londra,18 Anka)20 haziran cumartesi günü Sadi Ko cas,Londra radyosunda,Londra ve civarında meydana çıkardigı Türk asarı ve san'at eserleri hakkındaki konuşma serisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Edenin sıhhî durumu düzeliyor Baston,1 8(A.A.Anthony Eden'in yatmakta olduğu Boston kliniğinden dün yayınlanan sağlık bülteninde?ingiltere Dış isleri Vekilinin sıhhî durumu fevkalâde olarak vasıflandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Şimdiye kadar bin Mıu-Mau öldürüldü Londra,18 Anka)Kenya da fevkalâde ahvalin ilan edil diğı sekiz ay zarfında Dinden fazla Mau Mau öldürülmüş ve 400 Mau Mau yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • istanbul Belediyesi Sular I İdaresinden.I Anadolu yakasında oturan sayın halkımıza Anadolu yakasının su durumu aşağıda tafsilâtiyle sa-E yın halkımızın dikkat nazarına arz olunmuştur.1 Anadolu yakasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Hindcstanda 50 bin I kişi evsiz kaldı Kalktita,18 Nafen)Bihar eyaletinde Barbhanga bölgesinde Iztırap nehri taşmış ve 100 köy bu yüzden sular altında kal mıştır.«Iztırap* nehrinin taşma sı yüzünden 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Cinsî y et nıüc£id@f©si PietermaUfczburg,18 A.A.Buradaki üniversitede cinsiyet mücadelesi,talebe arasında bazı hâdiselere sebep olmuştur.Üniversitede,her şeyi» kadınlar tarafından yapılmasından,ahnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • işçi Sağlık Sigorta nunu tadil ediliyor Yeni tasarıya göre sigortalara verilecek ödeneklerde tatil günleri de nazarı itibara alınacak Ankara,18 ANKA)5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • İngilterede henüz yaz başlamadı Bilginler» bir aydır durmadan yağan yağmurların atom tecrübelerinden ileri geldiğini söylüyorlar Londra,18 Nafen)İngiltere,12 seneden beri en soğuk haziranı geçirmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.06.1953
  • Siyasî icmal Berlin faciası Doğu Berlin'de yapılan nümayişler hakkında dün verilen ajans haberleri,her şeyin sükûn İçinde geçtiğini;komünist polislerin seyrüseferi durdurarak büyük caddeleri nümayiş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1953
  • HoIIywood'da yeni yeni patr* lamaya baslıyan Gilda Koger» isimli bu henüz yirmi yaşındaki genç artisti damarlarında iskoç.Danimarkalı.Kana* dalı ve Fransız kanları taşı maktadır.Genç kız bir haklına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 19.06.1953
  • r ı n—HERGUN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A eşhur Katırcıoğlunun4 üncü Mehmet tarafından affı Bu haydutlar başı şöyle diyordu:"Paşa düş dedi,yüzüm üstüne düştüm.Emme düş dimsse de gene yıkılayazdım.Katırcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.06.1953
  • Profesyonel futbolcuiarrn transferi Futbol Profesyonellik Talimatnamesinin iki yıllık tatbikin da bazı aksaklıklar müşahede edilmiştir.Bu aksaklıkların,bertaraf edilebilmesi hususunda Merker İstişare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • W I Kısa Spor Haberleri J *jc-ANKARA FUTBOL MAÇLA-RINDAN ALINAN BELEDt-YE İNDİRİLİYOR Ankara.18 B.I.Anka ra Birinci Kümesine mensup Demirspor.Gençlerbirliği ve Ankaragücü kulüplerinin Ankara Belediyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • lOOde 3000 I kâr getiren I futbolcu Ar J Bugün spor çevrelerinde açıklandığına göre,îngilte-renin en zengin ve en tanın J mış kulüplerinden Arsenal bir oyuncusunu Sunderland Kulübüne 300.000 Türk lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • 1953 Kara kuvvetleri Pendatlon birinciliği Har Uç ordu müfettişliği ile Harb okulu takımı müsabakalara iştirak edecektir Ankara.18 Anka)Kara Kuvvetleri tarafından tertip edilen pentatlon şampiyonası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • Cundan evvel oynanan istanbul Atina muhtelit karşılaşmasında Salâhattin penaltıdan takı-mımıza Hr gol kazandı Istanbul,Ankara ve Atina karmaları futbol turnuası 24,26 ve 28 Haziranda yapılacak karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • Baltrap atışları 15-16 haziran 953 günleri Sarayburnu poligonunda yapılan millî takım kamp seçmesi baltrap atışlarında 50)ğer plâk atışı üzerine alınan teknik sonuçlar şöyledir:I Aziz Girayer(istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • jBu hafta yaj jtemaslannm 21 Haziran 953 Bazar Şeref stadında 11 10 Bakırköy Yeşildîrek I j F.Kılıç,Artunkal.Oturgaa 12 R.Hisar Büyükdere l!K.Çelik.Nurten,Sıral 14 istiklâl Rami i H-Üzer,Türüm.Yalman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • Silahlı kuvvetler şampiyonası yarın Izmirde başlıyor Genelkurmay Başkanlığı Spor Şubesinin tertiplediği 1953 yılı Silâhlı Kuvvetler Şampiyonası yarın Izmirde bağlıyacaktır.Bu şampiyonaya Ordu Kara.Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • oks alemini haraca kesen Ring kralı Mike Jakops'un hayatı kında en ufak bir bilgisf dahi mevcut değildir.Hayata tenezzüh gemilerinde fıstık ve Öteberi satmakla başlayan boks imparatoru,paranın dünyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.06.1953
  • Kaleci Erdal Gençlerbirliğine döndü Ankara.18 Milliyet)Millî takım ve Fenerbahçenin eski kalecilerinden Erdal Kocaçimen'in önümüzdeki futbol mevsiminde Demirspor'dan ay rılarak ilk kulübü olan Genç le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • Hamli van Sadi BORAK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 m Eoidan sağa:1 Firar et;Yaz içkisi;Ka mm dinlemez.2 Hulâsa;Ha nımm kabası;Haber götüren.3 Saklı şey;Sıra,Bir erkek adı.4 Hâlâ;Tersi noksanlaş;Su.5 Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • imar durumları mevcut sofıhk emlâk)Kıymeti Teminatı Dosya No,Cinsi lira lira 511-3798 Adalar.Büyükada.Karanfil mah.4605 349.87 yeni Çarkıfelek yeni açılacak yol so.175 ada.84 parsel yeni 12/2 kapı say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden Aşağıda isimleri,keşif bedelleri,geçici teminatları vazıh köylerde yeni yaptırılacak okul binalarının inşaatı kapalı zarı usuJiyle eksiltmeye çıkartılmıştır.2 İhale 7 temmuz 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • İstanbul Lvs ATOİrliğltıdsft verilen askerî kstaat iîâujarı M.S.V.1.No.Iu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 3 grup sebze kapalı zarf usulü ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • Kan görmemişti,cildi gayri tabii beyazlıkta olmasa gene kı-«n uyuduğuna,bayıldığına hük nıedilebilirdi.Bir türlü ke/ıöine gelemiyor,asabına hâkim olamı yordu.Doktorla karısının kendisinden şüphelendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • RÖPORTAJ Doktorlar,sessiz savaşın kozunu yarın paylaşıyorlar r ı* Üç bin küsur doktora sahip bulunan şehrimizi a bütün tabipler genç va ihtiyar çarpışmışının ortasında yaşadıkları için yarınki seçim g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • Bükülür bakır boru alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 25.35 ve 40 milim iç kuturlarımda cem'an 460 metre bükülür bakır boru açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • RADYOLAR 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mülkiye Ecevit,Nur ten Sürelsan 14.20 Dans ve caz müziği 14.45 Şarkılar «Pl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1953
  • Ankara İli Daimi Komisyonundan Ayaş ilçesinde yaptırılacak Veteriner Dispanseri ve Aşım Durr.ğı inşası işi açık eksiltmeye çıkarılmıştıra Keşif bedeli 26.496 lira 44 kuruş olj/p geçici teminat 1.987 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.06.1953
  • Kore mütarekesine irilen büyük darbe [Baş tarafı birincide] Sunuyorum.Ayrıca,Reisicumhur Rhee de demeçte bulunarak komünist aleyhtan esirlerin serbest bırakıl ması için verdiği emirlerin bütün mesuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Rus askerleri [Baş tarafı birincide!5u sabah en ufak bir hadisece ateş açmak salahiyetini haiz ^ulunan devriyeler sokaklarda Sezmekte ve sokaklarda yırtığa binlerce komünist bayragı-111 toplamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • fcATILDLAK ARASINDA Müzakereler İngiliz hükümetinin,Berlîn-cereyan etmekte olan nıü-«Üö hâdiseleri yakından takip etmekte olduğu öğrenilmiştir,^u işçiler isyanının beynelmilel "ir buhrana yal açması d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Celâl Bayar riîaş tarafı birincide] na'ya hareket edecektir.Reisicumhurun cenup vilayetlerinde yeni bir tetkik gezisine çakmakta olduğu bildirilmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • C.H.P.Ankara îl Kongresi [Baş tarafı birincide] meselelerine temas etti.Avni Doğan ve Vedat Dicleli de aynı mevzularda konuştular.Kongrenin öğleden sonraki cel sesinde Genel Başkan ismet înönü bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Havacılık tarihinde korkunç facia [Baş tarafı birincidel izinleri biten Amerikan askerlerini Koreye götürmekteydi.Bu,dünya havacılık tarihinin en büyük faciasıdır.Diğer taraftan Panair de Brasil uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nadi KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Hava Savunma komutanlığı [Baş tarafı birincide] Bini organize edecek ve avcı kııv vetleri ile uçaksavar ve radar tesisleri bu Komutanlığa bağlı olacaklardır.Hava Savunma Komutanlığı hava kuvvetimizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Kosenbcrp'lcriH âkıbefci bugün belli olacak Vaşington,18 A.A)Ro senberg'ler hakkında hâlen Yüksek Mahkeme Yargıçları arasında cereyan etmekte olan müzakerelerin neticesi bir içtihad teşkil edecektir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Xaabiyo ve esham Kapanıl Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea Açılış Kapanı;784—784_280.30 260.30 0.80 0.80 64.08 64.03 5.68 5.60 54.12.50 54.12.50 78.68.40 73.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • staRbuklaki Papa Vekili değişiyor Vatikal şehri,18 A.A.Bugün burada bildirildiğine göre.Papa 12 nci Pius,Fransada Papalık elçiliği müşaviri Monsenyör Testayı Türkiyeye papalık temsilciliğine tayin etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Bursada yağmurlar tahribat yaptı Bursa,18 Milliyet)Şehrimizde son günlerde yağan şid detli yağmurlar baza hasar yap mış ve bu arada Mustafa Kemalpaşa ilçesinden Ali Tunç ve karısı Gülsüm Tunç adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Fuardaki kaplan dün firar etti Avcılar tarafından tüfekle vurulan kaplan üç polis memurunu yaraladı İzmir,18 ANKA)Fuarın hayvanat bahçesindeki kaplan bugün kafesinden kaçmıştır.Kaplanın kafesindeki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • McGhee dün Aıtkaradan döndü [Baş tarafı birincide] hakkındaki ihtisaslarım belirt miş ve Türkiyenin son yıllarda kaydettiği terakkilere hayran kaldığını ifade ederek demiştir ki:Son bir kaç yıl zarfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Yazın terli terli rüzgârda durmaktan mütevellit kırıklık ve baş ağrılarını Gripin izale eder.Baş,diş,adale ve sinir ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • ilan Devlet hava yofilwri umum müdürü'ğil.ıdeni Afis müsabakası ı 1 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünce bastırılacak afişler için bir müsabaka açılmıştır.2 Afişler,hava yolculuğu ve Devlet Havayollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Şuhut Kaymakamlığından 1 Şuhut ilçesinin Ağzıkara kanalının dolan kısımlarının ayaklanmasına ait tulânî ve arzani kesit metrajı ve keşfine ait proje muhteviyatı 20.000 lira üzerinden açık eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Beşiktaş Sulh Hukuk Hâkimliğiııden 58/15 Hayim Eskinazi Beyoğlu Altıncı Daire Aybastı sokağında Zariko apartmanında 1 sayıda iken ğimdiki ikametgahı meçhul Menahem Madem tarafından aleyhiniz» açılan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Istanbul,aslîye îkİnc!ticaret mahkemeslndlw Davacı Misel Nurican tavafından,sahip ve hamili bulunduğu «Istanbul Umum Sigorta Şirketi'nin hamile muhaiTer hisse senetlerinden 94001 ilâ 94100 numaraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • İki firarı kati!aranıyor Ankara.18 Milliyet)Yirmi günden beri Ankara Çankırı hududundaki dağlarda iki firari kaatil aranmaktadır.Bunlardan biri dört kişiyi öldüren Şaban Özlü.Mehmet Uyar diğeri de Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Dün Edirnede şiddetli bir zelzele oldu [Baş tarafı birincide] bir ilkokul ağır hasara uğramıştır.Lisenin imtihanlarına açıkta devam edilmektedir.Yatılı talebeler askerî birliklerden alınan çadırlara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Israrla dolaşan söylentilere göre Malenkov oldurulmuş Baltimore 18 AP.Dün ya ölçüsünde bir istihbarat a jansı şeklinde vasıflandırılan özel bir teşekkülün şefi albay Julius Amoss bugün Baltimore'de ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Mısırda dün gece Cumhuriyet ilân edildi [Baş tarafı birincide!kil Yardımcılığına ve içişleri Vekilliğine getirilmiştir,ihtilâl Meclisinden diğer üç subay da Kabinede yer almışlardır.ÜÇ YIL SONRA PLEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Gemlikteki skandal Muavinin karısı ile kaçan Osman Şükrünün karısının da aklî muvazenesi bozuldu Bursa 18 Milliyet)Gemlikteki büyük skandal günlerden beri halk efkârında büyük bir dedikodu halin-Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.06.1953
  • Türk Yunan görüşmeleri devam ediyor IBaş tarafı birincide] vunraa Vekili Seyfi Kurtbek,Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi Nuri Yamut ve diğer mülkî ve askerî erkân hazır bulunmışlaıdır.Gece de Başvekil Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.06.1953
  • I T.T.Sanatoryumu Başhekimliğinden Içerenköy ı Müteahhit nam ve hesabına yaptırılacak sanatoryum ¡e prevantoryum binaları ikmâl inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 26/6/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 78 ton Sığır eti kapalı zarfla 29/Haziran/953 pazartesi saat 11 de Balıkesir As.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Bedeli 113.100 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • mm w OLABINA Bugün bazı muhafazakâr evlerde,1929 senesinde imal edilmiş olmasına rağmen halâ hiç bir arıza yapmadan çalışan General Electric buzdolapları mevcuttur,Bu fevkalâde mazhariyet saye» sinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • İstanbul Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından 1 Jandarma ihtiyacı için tahminen beher adeti 9 liradan 2600 adet ambalaj sandığı kapalı zarf eksiltmeeiyle satın alınacaktır.t.W.t i fim ı 2 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • Wl.ll Yazın bunaltıcı sıcaklarında nüı tatlı bir serinlik temin eden.İNDOLA TAVAN VANTİLATÖRLERİ adeta bedava denecek kadar az bir masrafla FERAHLIK ve HUZUR GETİRİR 5 vitesli sürat regülâtör ü sade v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • ZİRAAT'BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları 29 Mayıs çekilişinde ikramiye kazananlar:İstanbul-Er#nktfyllade* 5 odalı EV Izmir,Karşıyaka'da No.578 Hesap Sahibi Onaran'a çıkmıştır.10.000 Lira Görel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • İLÂN Kütahya Jandarma Er Okulu eratının yıllık ekmeklik un ihtiyacına karşılık 140 ton un kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Beher kilogramı 40 kuruş hesabı ile tutarı 56000 lira ve teminatı 4050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • Adalet Vekâletinden Miktarı Fîatı Tutarı Cinsi Aclpt Lira Kr.Lira Kr.Demir Kasa 200 387 50 77500 00 1 Cinsi ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç,ihalenin müteahhide tebliği gününden itibaren 4 ay zariın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • Maraş Vilâyeti il Daimi Komisyonu Başkanlığından îugaat mahalli ^şif bedeli Muvakkat teB taa Lira kuruş Lira kumS Maraş Merkez İlçesi Hartlap köyü 29132 96 2185 O* Bulanık köyü 24428 44 1833 jj Afşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • Kalbur teli alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma komisyonundan 1 Muhtelif eb'atta dört kalem çem'an 900 metre galvanize telden mamul kalbur teli kapalı zarf usulile satm ahaa* çaktır.'M 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • Ycpı işleri ilânı Râze MüdtirVJfyüngen 1 Eksiltmeye konulan iğ:Ikizdere ingaatı olup keş» bedeli 38.0GO.OO liradır.C 2 Eksiltme l/7/19ğ3 çarşam&a gunu saat 15 de BayıHI dirlik Müdürlüğü odasında kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.06.1953
  • Yozgat Valiliğinden İki adet kamyon ve bir adet jaep alınacak 1 Fabrikanın en son model imalâtından iki adet üçe* tonluk ve 95 beygir takatli ve şoför mahallinden kumanda edi*len otomatik boşaltma ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan