Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Turbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1117 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Papagos Ankarada örüşmelere başladı Menderes,misafirler şerefine verdiği ziyafette 11 Müttefiklerimiz Türkiyeye güvenebilirler,dedi Yunan Başvekili,iki memleket arasındaki mukadderat birliğinin iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Polatlıda büyük bir yangın çıktı Benzin deposundan çıkan ateş.gehir çarşısının yarısını yaktı.Ankara itfaiyesi yardıma gitti Ankara 17 Milliyet)Bu gün akşama doğru Polatlı ilçesinde büyük bir yangın ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Fenerbahçe Karagiiciinii 2-1 yendi Karagücü takımı dün Dolmabahçe stadında Fenerbahçe takımı ile karşılaşmıştır.Maç 2-1 Fenerbahçenîn galibiyetiyle neticecelenıniştir,Maçın tafsilâtı spor sayfamızdadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Kore mütarekesinin son engeli de halledildi Mütareke heyetleri dün "ateş kesme» hattını tesbit ettiler Vaşington,17 AP)Bir-1 da,mütarekeyi müteakip Koreleşmiy Milletler ve komünist de iki taraf ordula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Muhtar Acar'ın cevabı Milliyet Gazetesi Tazı İğleri Müdürlüğüne:Saym gazetenizin 17.6.1953 sayısında şahsımla ilgili olarak il Genel Meclisinde konu sulan sözler hakkındaki açıklamamın Basm Kanunu ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • S ıı ı i ıı Uç kışının olumu ile sona eren vesait kazası Rami civarında vuku bulan kazanın kurbanları arasında bir de kadın var Evvelki gece.Rami'de iki kişinin ölümiyle neticelenen fecî bir kaza olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • 1953 Türkiye güzellik müsabakası başladı i İlk elemelerin neticesi dün belli oldu.Kraliçe cumartesi günü seçilecek 1953 Türkiye güzellik müsabakasının ilk elemesi dün sabah Saray Sinemasında yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Stevenson Ankara'da Eisenhower'in rahibi Kore'de savaşan Türk birliğinden sitayişle bahsetti Adlaf Stevenson Ankara,17 Milliyet)B.Amerika'da 1952 yılında yapılan umumî seçimlerde Denıok rat Partinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Doğu Berlinde işçilerin nümayişi isyan halini aldı Yüz bin işçi dalga halinde Rus askerleriyle dövüşüyor Berlinde örfi idare ilân edildi Doğu Almanya Başvekil Muavini Batıya iltica etti Berlin,17 Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Kadri Dağ hakkında açılan başka bir dâva Yüzbaşı Esat Tannöven tarafından açılan hakaret dâvasının İHc duruşması dün yap]İdi Beykozda oturan ihtiyar bir kadının mal ve parasını hileli yollarla ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Amerikan yardımı tesbit edildi Törkiyeye yapılacak yardım miktarı gizli tutuluyor Vaşington,17 A.A.Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu,Amerika tarafından yabancı memleketlere ayrılan askerî yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • C.HL P.Ankara İl Kongresi dün toplandı Ankara 17 Alilliyet)Pum huriye t Halk Partisi Ankara İl Kongresi bu sabah saat 10 da Yeni Sinema salonunda açılmıştır,îsmet încjnü,Kasım Gülek,Faik Ahmet Barutçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Genç bir kız sevgilisini bıçakladı Kanlı hadiseye erkeğin evlenme teklifini reddetmesi sebep oldu Üsküdarda kanlı bir hâdise cereyan etmiş,genç bir kız ken dişiyle evlenmek istemeyen sevgilisini bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • Dişi bir ayı bir köylüyü dağa kaçırdı Malatya 17 Milliyet)Vilâyetimizin Doğanşehir kazasında şimdiye kadar eşine hiç rastlanmamış çok garip bir hâdise cereyan etmiştir.Kaza sakinlerinden olup bir ağan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1953
  • 4t*A& &H,€Utm Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu geçeceği,hava sıcaklığında bir değişiklik obnıyacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1953
  • YAPRAK İlmî kurul reisine ders ULUNAY Yedi azadan teşekkül etmesi icabeylediği halde M» 'ud Cemil ve Süleyman Ergunerin 9 aydan beri top lan tıkırda bulunmamaları ve Refik Fcrsanla Sadi Işılayın istil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Hie.18 Haziran n«,6 6 Şevva 1953 Hazir 1372 Perşembe 1369 i VAR.İT VASATİ EZANİ Güne ş 4.28 8.45 öğle 12.15 4.32 tkind i 1616 8.32 Aksa m 19.43 12.00 Tata 21.47 2.04 tmsaJ 2.07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • »ü ¦war» MM Ahmet Adnan Saygun'un «Yunus Emre» isimli oratoryosunu Istanbul balkı,eserin bitiminden 10 sene ve Ankaradaki ilk icrasından 7 sone sonra Fatih şenlikleri vesilesiyle dinlemek fırsatına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • TEMEL ATMA Üniversite sitesi ikinci blokunun temeli bugün törenle atı lacaktır.PİLAV GÜNÜ if Galatasaraylıların ananevî pilâv günü 28 haziran pazar günü okul binasında yapılacaktır-G E Z t İstanbul Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • P a t I g T E Çapa Eğitim Enstitüsü Müdür Muavini Tevfik Araş,Yeni Postahanede,içinde 180 Üra para bulunan cüzdanını yank©' sicüere çarptı rmıştırit Halil Şen adında bir sabıkalı,Artin Koşker adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • KISA HABERLER tUt Geçen mayıs ayı içinde Belediye hastahanelerinde 22198 hasta muayenesi yapılmış ve 2326 hasta yatırılarak tedavi edilmiştir.Ayrıca sağlık merkezlerinde 4455 hasta tedavi ve muayene e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • KEMHADAN âlRMATAYA ''Halifeler daima halkın dileğini dinlemek vazifesinde olan kimselerdir,89 Bu Mısırlı asker vaktiyle Y\ı r.uuııiarın idaresinde Mısırda bu lu ımuştu.Emir Müslime karargâhı elan Uskü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Devlet Kava Yollarındaki top'aniı 25 haziran perşembe günü.Devlet Hava Yollan genel müdürlüğü,meydan müdürleri iç ve dış hatlar bilet satış bürosu şefleri ve acentalaruun iştirak Jerile bir tcplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • aşısı yapı Yapılan ince8eme sonunda hastalığsn Kois-oas'lti sulardan sirayet ettiği anlaşıldı Türkiye Mülteci ve Göçmenlere Yardım Derneği genel sekreteri ve Kocaeli Mebusu Dr.Ethem Vassaf,dün sabah,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Mi HALKIN SESİ Beşiktaş adına ilci rica Beşiktaşlı okuyucularınızdan,kaydını taşıyan,yir mi üç imzalı bir mektup aldık,neşrediyoruz:«Beşiktaş iskelesinin rıhtımı pek güzeldir ve üstü orayı çok daha.gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Hileli yağ satanlar Bölge Ticaret ve İktisat Müdürlükleri yağcılara birer tamim gönderdi San günlerde piyasaya çıkarılan bir kısım Urfa,Trabzon,nebatî ve zeytin yağlarının son derece hiTeli olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Otomobil hırsızları İki zorba bir şoförü iyice döverek elinden otomobilim aldı Zabıta bir zorbalık hâdisesine el koymuş ve tahkikata bağlamıştır.Mustafa ve Zeki adında iki kişi,Şişhanede müşteri bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Genç tabiplerin meslek inhisarcı eriyle mücadelesi Son günlerce şehrimiz doktor lan arasında büyük bir faaliyet göze çarpmaktadır.Buna sebep önümüzdeki cumartesi günü Eminönü Öğrenci lokalinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • İl Genel Meclîsi D.P.Grupu dün toplandı II Genel Meclisi Demokrat Parti Gurupu dün bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda Belediye bütçesindeki 6 milyon liralık fazla varidat sarf şekli tesbit edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.06.1953
  • Bir ırz düşmanı tevkif Eyüpte inğrenr;bir hâdise cereyan etmiş ve Necati Erdem adında 19 yaşında biri akrabasından Akgül admda küçük bir kız çocuğunu kirletmiştir.Necati yakalanmış ve sorgusu n müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1953
  • Bd/iin nümayişi komedisi Komünistler siyasî nümayişleri çok severler.Ilusyada sık ak,işçileri ve her sınıf halkı meydanlara,sinema biri;il arımı toplar,ezberleitlen formüller a-az avaz bağırmakta malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Sovyet sulh teşebbüsü genişliyor Kremlinin şimdi de İsrail ile normal diplomatik münasebetler kurulması için teşebbüse geçeceği anlaşıldı Moskova,17 AP)Buradaki iyi haber alan şahsiyetler Sovyetler Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • MısırordusundaAlman teknisyenler artıyor Mısır hükûmati ordunun nazileştîği yolundaki iddiaları reddediyor man teknisyeni mevcuttur.Mı Kahire.17 A.A.Mısır Millî İstikamet Vekili Fuat Ce lâl,dün tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • 4 bin yıllık mezarlar Çekoslovakyada taş ve tunç devrinde yaşamış insanların iskeletleri bulundu Viyana,17 A.A.Bir Prag gazetesi olan Rude Pravo'nun bildirdiğine göre,Prague'ın 80 kilometre doğusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Âlîm Lashley Harvey Türkiyeye geliyor Boston,17 AP)Boston Üniversitesi idare hukuku profesörü Dr.Lashley G.Harvey 10 temmuzda buradaki vazifesini bırakarak Ankara Üniversitesin de kurulacak âmme hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Mussolininin hazinesini çalan mebus oldu Padua,17 A.A.Mussolini'nin bir milyon sterlin değerindeki hazinesinin ortadan yok edilmesi üzerine 8 seneden beri devam eden dâvanın başlıca sanığı olan Dante
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Eski muharipler Pa rEste toplanıyor Paris,17 N-afen)Eski Mu haripler Beynelmilel Federasyonu temsilcileri bu yaın yirmisinde burada toplanmaktadırlar.Türkiye de bu toplantılarda tem sil edilmekledir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • GU Necip rahatsız Kahire,17 A.A.Millî İstikamet Vekili Fuad Celâl,bugün General Necibin bademciklerinden mustarip olduğunu ve birkaç gün evinden çıkamayaca gini açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • CEBECİ Ajansımız 22 Haziran Pazartesi günü açılıyor CEBECİ:Mülkiye çarşısı 57-2 TIIK1 ANKARA TİCARET BANKASI lUMCIUK-NlK BL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • İbret Aynası Ayıdan ders Şimdiye kadar yaînız kız kaçıran ayılardan bahsedildiğini duyardık ya» bu sefer iş değişmiş:Malatyada bir dişi ayı âşık olduğu erkeği dağa kaçırmış.Bu hâdiseyi baza kimselerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Mısırda cehennemi sıcaklar hüküm sürüyor Kahire,17 A.A.Dün Kahire'de termometre gölgede 43,güneşte de 55 dereceye yükselmiştir.Yukarı Mısır'da hararet daha yüksektir.Bu bölgede Lük sor harabelerini zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • iki Sovyet askeri hürriyeti seçti Viyana,17 A.A.Bu sabah yetkili kaynaklar tarafından bildirildiğine göre;hududu geçen iki Sovyet askeri,teçhizatlariyle birlikte Amerikan makamlarına teslim olmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Atlantlği gıçme rekoru kırıldı Ottaw.t,17 A.A.Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından tngiltereye sipariş edilen tepkili «Comet uçağı dün Londradan kalkarak Atlantiği 9 saat 23 dakikada aşmak sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦fr Penisilinle meşgul olan bazı hastabakıcıların,hastalandıkları görüldüğünden,ilgili makamlar tedbir almaya başlamışlardır.Kansasta bir hastahanede 160 kadar hastabakıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • İki Artist kavga etti Birbirini kıskanan iki artist sarhoş olduktan sonra yumruk yumruğa kavga ettiler Paris.17 T.H.A.Fransanm en büyük film stüdyolarından Joinvile'de Jiki film artisti genç kadm kavg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Okuduğu macera romanlarının korkusuz şövalyeleri gibi her tehlikeyi göze alarak,iki sevgiliyi birleştirmek için,elin den geleni yapmağa başladı İki tarafın mektuplarını durmadan aljp götürdü.Nihayet p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • Denize dökülenler Tarak BüSl\fstanbulda,bu üç yönü ileniz olan şehirde balık yiyenıiyen veya balık yedikleri gün bayram eden kaç aile vardır bilmiyorum;fakat vardır,bun dan eminim.Bu böyle olunca,ucuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • İKTİBAS una Troçkiyi öldürten ananın Paristeki çilesi Troçkinin bir türlü hüviyetini açıklamıyan genç katili bütün foj tedbiri anasını korumak için almış oknaiı.Zira 1950 den sonra onun anas:tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.06.1953
  • İzmit va Yenicede şiddetli yağmurlar İzmit,17 A.A.Bölgemizde beş gün^n beri devam eden yağmur dün ve bugün şiddetli ve sürekli bir hal almıştır.Bugün de İzmitin Maşukiye,Adapazarın Karasu,Akyazı semtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1953
  • •a model f sne Plaj mevsimi geldi çattı.Artık tiyatro,sinema,gazino ¡e emsali kapalı eğlence yerlerine kimse rağbet etmiyor.Herkes,vücut veya göz banyosu yapmak ve biraz olsun serinleyebilmek için pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.06.1953
  • Abazaf aşa 70000 yeniçeriyi Öldürmeğe ahdeylemiştj Kethüda Mihalçili Mehmet ağaya bir mektup gönderen Abaza» alinden gelen gayreti gösterip karşısına gelmesini istiyordu Genç Gsmanın türlü rezaletlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.06.1953
  • 1£ Türkiye güzellik kraw liçeliği müsabakasının İlk elemeleri dün Saray Sinemasında yapılmıştır.Müsabakaya 29 güzel iştirak etmiş ve 18 i son tur'a kalmıştır.Kalabalık bir seyirci kütlesinin takip ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1953
  • akımını dün 2-1 m Sarılâcivertliler ikinci devrede hâkimiyeti tesis edip 2 gol atmaya muvaffak olduiar S t ad:Dolmabahçe Mag;Fenerbahçe Ordu Kara Kuvvetleri Hakem:Sekip Akduman Seyirci:2925 Hâsılat:69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Artık İstanlmlda kalmaya karar veren Letter,bir millî maçta evvel seremonide.Fransadaki kontratı bitip memlekete dönmüş olan efterin Adalete irmesi muhtemel Önümüzdskı hafta yapılacak olan Balkan turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Briikselde yapılacak eskrim şampiyonası Sayid Mısırlı sakat olduğundan şampîycna karşılaşmasına girmiyor Öğrendiğimize göre.15 tem-dan Seyid Mısırlı sakatlığı domuzdan itibaren Briikselde ya layısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Beşiktaş 4-3 galip geldi Kopenhag.17 A.A.Beşiktaş takımı dün aksam üstü Dafnimarkanın Fionie takımı ile yaptığı karşılaşmayı 4-3 kazanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Charles Humez.Turplnle yaptığı maştan evvel rakibinin resmîne bakarken.Dünya orta siklet boks şampiyonluâu Nevyoık,17 T.H.A.Dün ya orta siklet boks şampiyonluğu maçının 25 ağustosla Ne/yorkba yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Milletlerarası amatör boks müsabakası Chicago,17 AP)Dun gece burada yapılan 16 ncı i milletlerarası amatör boks!müsabakalarında takım itiba-riyle Chicago'lular Avrupanın J tanınmış amatörlerinden mü-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Ankara karmasına çağırılan futbolcular Ankara,17 22 28 Haziran 1953 tarihlerinde tstanbulda yapılacak Ankara Atina İstanbul karma takımları futbol turnuvasına Ankara bölgesinden katılacak oyuncular şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • "İJL J I transfer hareketleri Mevsimin en büyük transferini New Castle United kulübü yaptı Londra,17 T.H.A.22 Ağustosta bağlıyacak olan lig maçları için ingiliz profesyonel kulüpleri takımlarını takvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.06.1953
  • Çaîiksporun Yu^an İstan da kî maçları Edirne* 17 A.A.Bursa Çelikspor futbol takımı birkaç gün evvel ilci maç yapmak üzere Yunanistana gitmişti.Çe likspor ilk maçını bayramın birinci günü Gümülcıne Orv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • RÖPORTAJ 1953 senesinin güzellik kraliçesi kim olacak?102 kişilik bir jüri vs 1000 den fazla davetli huzuruna çıkan güzellerin çoğunun ismi harfi ile başlıyor.Bundaki tılsım şimdiye kadar kraliçe saçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • TEVIIİD BILGE OPERETİ Her akşam saat 21.30 da Maksimde ZIP ÇIKTILAK Operet 3 Perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Genç kazm tabii bir ölümle Ölmediğini anlamıştı,aksi takdirde bu garip sualleri sormaz,böyle hareket etmezlerdi.Peki ama ne diye açıktan aç;ğa sormaya cesaret edemiyor,hıyret atmış,şagırmış görünmeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • BaarhvaH Sadi BORAK 1 2 3456789 10 11 12 Co'dan sağa:1 Sehil;Ayakta ve müz'iç.2 Bir muharririn soyadı;Fiil eki;Para dolabı.3 Noksansız;Baş;Bıçak mahfazası.4 Yün örer;Bir hastalığa müptelâ;Bir mabut.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Bir tren kazasında 5 kişi öldü Benares,Hindistan)17 Buraya gelen haberlere g01"0' dün gece Bihar eyaîet hududu11 50 kilometre mesafede bir yolcu treninin bir marşandizle Ç^ pışması neticesinde 5 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Şehirlerarası telsiz telsfon muharebatı •Şehirlerarası ilk telsiz ^ele* fon tecrübesi geçenlerde J-*a*Ş bulla Çanakkale arasında yap1* mıştı.Tecrübelerden müsbet netK'ö elde edilmiştir.Bu sebeple ya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Beş kişi genç bir kızı kaçırdı Şilenin Ağva nahiyesinden Şükran Altındaş adında J7 yaşında genç bir kız tarlada çalışır ken,beş kişinin tecavüzüne ma ruz kalmıştır.Şükranı,Çavuşlu nahiyesine bağlı Çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Arkeoloji mîizesî yakında açılacak Betonlaştırılmakta dan Ar keoloji müzesinin son kısmına ait keşif projeleri bitmek Üzeredir.Çalışmalar kış gelmeden tamamlanacak ve müze önümüz deki yıl açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • Millennia I W—HM I'll M!ilmî kuru!Baştarafı 2 ncl sayfada)Öğretelim:Alafrangada bir sekizli içinde 12 müsavi perde vardır.Alaturkada ise 24 gayri müsavi perde mevcuttur.Santur da bu esasa göre perdele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • umm JjfamfJmMoyiv "Şimdi hepimiz giyinip,kokular sürünüp maiyetimiz erkâniyle saraya varalım,84 Patrona sarayd;Kırım hanının söylediği gibi Patronaya saraydan davetiye gelmişti.Haü!Ağa sara/ile Pa dşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1953
  • TARİHTİK!KORKUNÇ,^CİNAYETLERİ Makjedan;ik£i£ OZBAY Ober'in savcı tarafından okutulan dikkate şayan bir mektubu 17 «Kısa bir zamanda »ayan Gabriyel'in âşığı oluverdim.Fa hat bu sıfatım birkaç tesadüfte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1953
  • Doğu Beri inde işçilerin nümayişi isyan halini aldı üzerine yürüyüşe geç-[Baş tarafı birincide] T6 50 bine yakın işçi greve baş i&aaş ve kendilerine iltihak eöen her yaşda insan muazzam bir kalabalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Stevenson Ankarada [Baş tarafı tairincidel 5 hitap eden Stevenson.Türeyi ilk defa 1926 senesinde rjaret ettiğini,tekrar mem-^«etimize gelmekten duydu-I11 memnuniyeti bildirmiş ve diştir ki:«Memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Genç bir kız sevgilisini bıçakladı [Baş tarafı birincide!yaşında bir genç kız,Oğuzj^-a Sezer adındaki metresine ^teaddit defalar resmen evlen ferini teklif etmiş ve red ceabı almıştırj ^enç kız,son te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Amerikan yardımı tesbit edildi [Baş tarafı birincide] mistir:Batı Almanya:338.527.000,Belçika:182,026,000 dolar,Danimarka 92,289.00 dolar;İngiltere 251.115.000 dolar,200 milyon dolar da iktisadî yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Kadri Dağ [Baş tarafı birincide] tarafından alâka ile takip edil mistir.Kadri Dag'ıtb yargılanacağını duyanlar,aynı zamanda isviçre'ye gitmekte olan millî takımımızı kaçakçı durumuna düşüren bu şahsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Dişi bir ayı [Baş tarafı birincide] ve kendisini kaçıran ajanın izine bir türlü rastlanamamıştır.Söylentilere göre.Ali tarlada çalışırken bir çok defalar bu ayı civarda gezmiş ve bazan da kendisine uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Muhtar Acarın cevabı [Baş tarafı birincide] ğince aynı sütunlarda yayınlanmasını saygılarımla rica ederim.«İstanbul Genel Meclisinin 16.6.1953 tarihli toplantısında gündeme alıdıgı meseleler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • KIŞIN AYAZINDA yazın sıcağında MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE böbrekler!YORMAZ KİNİNLİ HER MEVSİMDE mm® başarı ile kullanılır.Yazın terli terli cereyanda oturmaktan mütevellit ağrılara karşı GRÎPİN kul lanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Kocaeli Vilâyeti Daimi Komisyonundan 1 Adapazarı Karasu yolunun 23X400—49X000 kilometreleri arasında 17278 metrelik makdem şose esaslı onarımı 302309 lira 20 kuruşluk keşif bedeli üzerinden kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Koyun ve Sığır Eti Alınacaktır Hereke Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızın:1/7/953 den 30/6/953 e kadar bir senelik koyun ve sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle temin edilecek-tir.1 Koyun eti tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Istanbul Lvz* Amirliğinden verilen asker?kıtaat ilânları NL S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarları yazılı patates ve kuru soğanlar kapah zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Üç kişinin ölümü ile sona eren kaza fBaş taralı birincide!parçalanmıştır.Kaza sonunda muhtelif yerlerinden ağır surette yaralanmış olan Rıza ile Nimet adındaki genç kadın birkaç dakika sonra ölmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Kore mütarekesi [Baş tarafı birincidel toplantı da gizli olmuştur,feü itibarla,mütareke hattına dair varılan anlaşma henüz resmen açıklanmamıştır.Dışişleri Vekilliği bu konuda tafsilât vermemiştîr.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • KAYIP Istanbul 6 ncı Şubeden almış olduğum 31931 numaralı şoförlük ehliyetimi zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.943 doğumlu Erdinç Evren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Rosenberglerin idamı geri kaldı Vaşington 17 AP)Amerika Ali Mahkemesi basyargiQlarından Douglas bugün ato*m casusu Julies ve Ethel Rosenberg hakkında verilen idam kararının tehir edildiğini bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Müdürün karısı ile kaçan müdür muavini İstanbul polisi enteresan bir hâdisenin tahkikatına başlamıştır.İddiaya göre;Gemlik Suni ipek Fabrikası Müdür Muavini,fabrikanın müdürü Osmanın karısı ile kaçmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • Papagos Ankarada görüşmelere başladı fBaş tarafı birincide] ı yaretinize ayrıca mühim ve derin bir mâna vermektedir.Kanaatimce Türk Yunan dostluğu şimdi öyle bir.samimiyet ve kaynaşma mahiyeti almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.06.1953
  • C.H.P.İl kongresi toplandı [Baş tarafı birincide!Bugünkü,toplantıda idare kurulunun faaliyet raporu üzerinde müzakereler ceryan etmiş delege Ier söz alarak dilek ve temennilerini izhar etmiştendir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Suzan Köktürk,Bülent Çavaş 14.20 Öğle konseri «Pl» Carl Maria Weber:Oberon uvertürü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • Kara yoluyla kömür naklettirilecek Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke yünlü ve halı dokuma sanayii müessesesi il III lıı w ıı I müdürlüğünden Bursa Müessesemiz Merinos Fabrikası için iki sene müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için muhtelif tip ve takatte kompresör üe otomatik yağlama tertibatı alınacaktır.Bu hususta hazırlanan şai"tnamelerin Selanik caddesi 60 numarada Ofis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Hatıla bölgesinin Hatila Ormanı kurukürün çitim zaraf eski ham yolu üzerinde de muhtelif partiler halinde istifte mevcut 1500 metre küp Ladin Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Numune hastahanesinde yapılacak yeni pencere doğrama işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 17500 liradır.Eksiltme 26/6/953 tarihinde cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • P.T.T.Sanatoryumu başhekimliğinden 1 Sanatoryumumuz kalorifer tesisatı ikmâl işi müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,2 Eksiltme 26/6/953 cuma günü saat 15 de tçere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • mm m» Yuzunuz çamaşır değildir Beyaz Sabun;çamaşır,bulaşık ve evin sair temizlik işlerinde büyük bir yardımcıdır.Fakat cildinizin sabunu Kremli PUROdur.PURO,sizi daha genç,daha cazip ve daha güzel yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla aşağıda yazılı 9 kalem teçhizat eşyası 29/Haziran/953 pazartesi saat 15 de İzmit Dz.Ik.Mrk.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Fahriye Noraman A.8275 hesap numaralı borç senedi ü0 Sandığımızdan istikraz ettiği 5000)beş bin liraya mukabil Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütün eski usul ve adetlerime ORTA OYUNI?Bu hafta:23 na kadar CİNLİ YAZICI ^'13$ Gişe her gün 10 da ^W açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • GE KASIMPAŞA gg GENÇLİK KULÜBÜNDEN Kulübümüzün senelik adî kongresi 28-6-1953 pazar günü saat 10 da Kulüp Merkezinde aktedilecektir.Rey hakkına sahip sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunurtdare Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • Bayan ve Bay İngilizce Mütercim ve Mühendis Alınacaktır 1 Kara Kuvvetleri Ordu Donatım Dairesine azamı w lira aylık ücretle 6 makine mühendisi ile azamî 625 lira ay ücretle 9 ingilizce mütercim daktil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.06.1953
  • istanbul Belediyesi İlânları Odun ve Çimento Alınacak 1 İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yollar şubes^ için lüzumu olan 1000 ton kesilmemiş meşe ve gürgen oduirt nun 50.000 lira muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan