Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Mareşal Papagos dün memleketimize geldi Yunan Başvekili yaptığı basın toplantısında:"Sovyetler iyi niyetlerini isbat etmedikçe müttefik bir cephe halinde silahlanmaya devam etmeliyiz,dedi Dün akşam An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Rosenbergler son defa şefaat diledi Ossining New-York)16 A.A.Rosenberg'lerin Başkan Eisenhower'e gönderdikleri ikinci af talebi,bugün mahkûmların çocuklarını hapishaneye götüren avukat Emanuel Bloch t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Doğu Berimde Kızıl idare protesto edildi Stalin caddesinde işçilerin yaptıği ilk nümayişe polis müdahale etmedi Berlin,16 A.A.Bin-ı lerce işçi,çalışma normlarının yüzde on yükseltilmesini protesto mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Bir cinayetin esrarı 12 sene sonra çözüldü 1941 senesinde Eminöniinde Asmaaltı caddesinde kanlı bir hâdise cereyan etmiş.Hasan Kayserili adında 1314 doğumlu birisi meçhul bir şahıs tarafından bıçaklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • General Nacip Süveyşîn istikbali Nehrıı Kahirede GI-Necip île İngiliz Mısır ihtilâfnıı halle çalışacak Kahiıe,16 AJL)Yetkili kaynakların bildirdiklerine göre Mısır Başvekili General Necib,Süveyş anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Maksi kanın eski Reisicumhuru gitti Evvelki gün maiyetindeki 10 kişiyle birlikte şehrimize gelmiş olan Meksika'nın eski Reisicumhurlarından Aleraan Valesco.dün Topkapı Sarayını gezmiş ve saat 16 da uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Fransız Reisicumhuru Fransa'da Kabine» kurulamıyor Siyasi buhran halledilemediğt;takdirde Reisicumhurun istifa ederek hükümeti kurmak üzere harekete geçeceği bildiriliyor Paris,16 Nafen)Fran* sjz siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Yunan adalarına yapılan tecavüzler incehniyor Türk ve Amerikalı heyetler Evros adasındaki vaziyeti tetkik edecek Atina,16 T.HLA.Evros Nehri üzerindeki ban adalara Bulgar askerlerinin sık sık yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Korede kızılların taarruzu durduruldu Birleşmiş Milletler sözcüleri mütarekenin 25 haziranda imza edileceğini bildiriyor Kore cephesi 16 a.a.i—Cep heden alman son beherlere göre» komünistlerin merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • İran'da bir gazeteci düello edecek Tahran,16 AP)Muhalif bir gazetenin başyazarı Abdül hasan Sairafi bugün mebus Mahmut Neriman'ın bir düello teklifini bir şartla kabul ettiğini ilân etmiştir.Mebusun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Başvekil Ankara'da Ankara,16 Milliydi)Bjr haç gündenberi tstanbulda bu lunan Başvekil Adnan Menderes beraberinde yaveri Muzaffer Er «O olduğu halde bugün saat 17.30 da uçakla cehrimiz* dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Muhtar Acarın Belediyeden temin ettiği menfaatler Şehir Meclisinin dünkîi toplantısında 26 bin liraya* Belediyeye satılan kitap meselesi görüşüldü Eski reis muavininin faaliyeti hakkında izahat wren V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • faitit jâufyimt Bugün şehrimizde havanın sabahleyin bulutlu,öğleden sonra güneşli geçeceği,hava sıcaklığında bir değişiklik ol-mıyacağı tahmin edilmiştir.•H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • Sovyet notasına cevap Paris radyosu hükümetimizin Batılı devletleri 3 görüşmeler yaptığını bildiriyor Paris,16 T.H.A.Paris radyosu bu sabahki neşriyatında,Rusların Tilrkiyo ye verdiği nota üz»rinc,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1953
  • İstanbulun su ihtiyacı Sıcakların artması yüzünden Anadolu yakasında sn sıkıntısı başgösterdi Yaz mevsiminin baklamsısı ve sıcakların artması d" layısiy\o su sıkıntısı baş gösieim'.ştir.Bil hassa,mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Halk adaleti Ufak çocukları kirletip berbat eden bir herif,halk tarafından cürmümeşhut batinde yakalanarak gebertildi.Buna «linç edildi» deniliyor.Bizdeki tâbiri daha güzeldir;«Kiuı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Sahte damga pulları 11111B Maliye Vekâleti 5 ve 25 liralık pulları tedavülden çıkardı Bir müddet evvel piyasaya çıkanla» 5 ve 25 lirüık sahte damga pulları,son günlerde yeniden görülmeğe ba^ı'JUT.ıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • İki sabıkalı bir taksi şoförünü soydu Cengiz Kulaksız adında bir şoförün idaresinde bulunan 13281 plâkalı taksi,Galatada LU leci Hendek caddesinde Burhan öncal ve Yaşar Demlreyenler adında iki sabıkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Şehre bol miktarda sebza ve meyva geliyor Son günlerde istihsal mıntıka iarından şehrimize bol miktarda turfanda sebze ve rneyva gel mektedir.B,u aradı yerii mahsul de piyasaya ^ıkanlmjşiır.Bu sebepte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • İki intihar hâdisesi Tophanede Deri ve Tenasül hastalıkları dispanserinde gece bekçiliği yapan Hus^yi:Zahit Işıldak adında 45 yaşlarında biri dispanserin orta jttU direğine bağladığı çamaşır ipi ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • KISA HABERLER Şimalî Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru dün saat 17.30 da limanımıza dönmüştür.İtalyan Barletta yolcu gemisi dün limanımıza gelmiştir,emi,cuma gönü Napoli'ye hareket edecektir.Yunani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • POLİSTE Sirkecide,Park Otelinde katiplik yapan Alâeddin Uluocak adında biri,kavga ettiği otelin müşterilerinden Mehmet Yarıcı adındaki eri,takunya ile dövmüş ve yaralamıştır.jf Bağiarbaşmdaki Mik soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Hir 17 Haziran 4 5 Sew» 1953 Huzir ırre Çorfamba 1369 VAK İT VASATİ EZANÎ 1 Güne 4.28 8.45 öglft 12.15 4.32 i Ikına i 16.16 8.33 i Aksa m 19.43 12.00 Yatsı 21.47 20.34 tmsa k 2.07 6.24 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Kore,Doğu Alman/1 ve Avusturyadan sonra So/yj;Ruâ 5 anın Türkiyeye de t[c barış taarruzunda bulunduğu V3 Yunanistana da bir afi uru tel* lifinde bulunacağı Hna^.»yor.Gaye malûm:Doğu Ü4 Batı arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • PİLAV GÜNÜ Galatasaraylıların her yıl tertip ettikleri cPilâv Günü» bu yıl da 28 haziran pazar günü okul binasında yapılacaktır.TOPLANTI Etibba Odasının yülık kongresi önümüzdeki cumartesi nü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • KERBIIÂB& «alRM&TAYA Suların üstü yer yer alevlerle bir şenlik halini almıştı 88 Diye ilâve eden arKadaşı da yeni halife hakkındaki fikri tamamlanmış bulunuyordu.Çok geçmeden Halifenin bütün valilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Üsk&âarda terkedilmiş bir çocuk bulundu Üsküdarda olak Sin-m mahallesinde,oturan Vecıfü Orcan ve karısı Feriha evvelki î?e misafirlikten gelirken sakikta altı aylık tei'kedilmiş bir e "kek çocu ğu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • İngiliz Parlâmento heyeti g&liyor 19 haziran cuma günü memleketimize gelecek olan îngüiz parlâmento' heyeti,şehrimizde muhtelif ziyaretler yaptıktan somraf 22 haziranda Ar.karaya gidecektir.İlgilileı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • İdarî ilimler kongresi 6-14 eylül 1953 tarihler,arasında şehrimizde coplanacak t" lan 9 uncu milletle cadısı İdari İlimler kongresine,Baf.s Aim**1 ya Federal Cumhur.yetini temsilen,Federal Dahiliye IN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Istanbul Mebusları Vali il s g'İFÜştîîSef İstanbul Mebuslarından b*1 grup dün sabah vilâyete gele rek bir saat kadar muhteli* şehir işleri hakkında Vali ve Be lediye Reisi Profesör Gökayl* görüşmüşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • MMi HALKIN SESİ Bîr Bandırma yolculuğu Beşiktaş'da,tfıUmur caddesinde oturan okuyucularımızdan Mustafa Ersin yazıyor:«Bayram tat'iiai Bandırma cıvamda geçirenle.Denizcilik BankasiiXia biçimsiz bir şak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Bir günde altı vak'a Dün muhtelif semtlerde altı yaralama hâdisesi oldu Dön şehrin muhtelir semtle rinde 6 kanlı hâdise cereyan etmiştir.Birinci vak'a Topu tos rıhtı mında vuku bulmuş va Recebi Düğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Çaldığı lavuküarla kaçarken yakaüsmdı Hüseyin Tacettin ZLıgit adın da bir tavuk hasız*,Fatih civarında bir kamyondan çaldığ'i tavuklarla kaçarken maştır.Tophanede Lüleci Kerıdek sokağında 14 numara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Yaiıovada feci bir otomobül kazası oldu Kenan Acar adı.ıia bir şoförün idaresindeki 107 pVikali tak si,Yalovadan Kaplıcaya gideı ken,fazla sürat yükünden dev» rilmiştir.Otomobilin altında kalın şo för
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Rati i Ferssn istifasını ge-i aM* Tanınmış musiki ustrvdlarin dan Refik Fersan K ynservatu ar ilmi Kurul üysiı|Ji».i'îen istifa etmişti.Ancak ilmî Kurul bu istifayı kabul etmemiş ve kendisinin va zife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Kabotaj Bayramının prcgrüfiu hazırlanıyor Bir temmuzda kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj bayramının hazırlıkları üev-ım et mektedir.Kutlama programının her senekınden daha zengin olmasına çalışılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Şoförler Cemiyeti başkanlığına H.Erdemir getirildi Şoförler Cemiyeti yeni idare heyeti azaları aralanrda vazife taksimi yapmışlardır.Başkanlığa Hakk:Erdemir,İkinci Başkanlıklara.Hayri Erdoğan,Halit Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Verem Savaş Dern faaliyetini artırıyor Prf.Dr.Tevfik Sağlam,Derneğin çalışma programı hakkında İstanbul Verem Sava^ Derneği Başkanı Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam,cemiyetin çalışıtıalan hakkında basına 311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.06.1953
  • Güihane parkını dört yüz bin kişi gezdi Gülhane Barkında devam etmekte c*an Bahar ve Çiçek bayramı programı,bazı i&fcföter ya pılmak suretiyle zenginleştirilmiştir.Bayram maha!i bu güne' kadar 400 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1953
  • SiyasHcrnaf Açg.an demir kapı Moskova radyosu tarafından her.dilde yayınlanan bir başmakalesinde Pravda ^aielesi «Sov yet ıeaiilesüri dürü.st bir şekilde görmek isteyen her kese Kus yanın kapılarımı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Yeni bir Danzig meselesi_Almanyaııın birleşmesi lehine çalışmakta olan Pan Alman grupunun lideri Waldemar Kraft» Danzigin Almanyaya verilmesini istiyor Bonn,16 Nafen)Yeni bir Danzig meselesinin patlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Hürriyeti seçen Leh üotunun ifşaatı Pilot,Polanya bir harbe Leh Hava Kuvvetlerinin Frankfurt,16 AP)Batıya sığman genç bir Polonyalıpilot.Leh hava gücünün «ba şındaki Sovyet kumandanlardan usançhk ve n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • ¦spanyea 'da bikini yosok Ahlâk zabıtası nizamî mayo giymeyen kadın ve erkekleri cezalandıracak Madrid,16 AP)Iğer bu yaz İspanyaya gitmek niyetinde iseniz «Bikini» mayonuzu evde bırakıp yola çıkabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Aşk uğruna ihtida etîi Amman'i i bir avukatı seven 23 yaşında bir İngiliz kızı evlenebilmek için müslüman oldn Londra 16 Nafen)Daily Sketch gazetesinin bildirdiğine göre,Gal memleketinde Öğretmenlik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • İzlanda'da bîr sinemada hoTîb^ patladı New-York irlanda)16 A.A.Bir Kraliçe taç giydi» isimli film,bura sinemalarından birinde gösterilirken balkonda saatli bir bomba infilâk etmiştir.Balkonun tenha ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Su'iyele bîr mezarın üstündeki fildişiier çakmış Şam.16 Nafen)Burada Şeyh Hasan mezarlığında gayet mühim bir hırsızlık hâdisesi cereyan ettiği bildirilmektedir-Bazı kimselerin,gümüş ve fıldişiyle işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • ri% Adana Şubemize Mahsus 250 lOO-50 Altın ikramiyesi Bu keşideden,istifade için Adana şubemizde ISOlİTEİlk bir hessi açtırmanız kâfidir.Bu Şubemizde posta havalesi ile fabrika ve satış mağazalarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Fransız Hava Yorarı işçileri grev ilân ettiler Paris,16 AP)Fransız Havayolları işçileri dün gece yansı'24 saatlik bir greve baş lamışlardır Grev yüzünden Le Bourget.Orly meydanlariyle Cezair meydanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Şili'de bir uçak kazasında 7 kişi öldü Santiago,16 A.A.Şili Havayollarına ait bir yolcu uçağı bu sabah Santiago'nun 570 kilometre kuzeyinde havada infilâk ederek yere düşmüş ve parçalanmıştır.İçinde '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Şaziye,kızının tıai inden çok şeyler anlıyordu.«kendisi cc-bir zamanlar Sermet lıeyi aynj aşk la sevmemiş miydi V V° bu ağkî karşılık ta oütün svıilil* boyatınca üzülmemi?m d:Ken öifii aşk izdivacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Ef iket kontrolü Hayatı ucuzlatmak fçln Ankura'fia,Ekonomi yj Ticaret Vekâletinde yapılan ve bizzat Vekilin başında baiiüiJ'jğu top jantı 3ar yapılıyor,air calimi ka rarlar aJmıyo«*i»iuş.Btr takım kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Londra Landrusurtun muhakemesi Pazartesi günü baş1 yor Londra.16 AA.4 kadını katletmekten sanık bulunan Londra Landrusu John Christie'nin yargılanmasına önümüzdeki pazartesi günü Londra ağır ceza mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • E ir Amerikan hapishanesinde çıkan isyan gsnîssSîyor Sante Fe New Mexico)16 AP)New Mexico devlet hapishanesinde iki gün evvel isyan etmiş olan mahkûmlar dün de «yedi sekiz» gardiyanı rehine olarak ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • İKTİBAS Garsonluğuna 40 hava parası verilen otel Paris'te V.George oteli adını taşıyan bir müessese,siyasette sefirlerden,servette milyonerlerden aşağı derecede kileri misafir etmez,"Yerimiz yok!diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Temsilciler Meclisi,Karşılıklı Ticaret Anlaşmaları Kanununun bir sene daha temdidi hu susunda Başkan Eisenhower ta rafından yapılan teklifi ezici bir ekseriyetle tasvip et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • Sony» Henienin mücevherleri ve kürkü çalındı Londra.16 Nafen)Londra'ya buz üstünde gösteriler yapmak üzere gelmiş bulunan tanınmış artist Sonya Henienin evinde 14.000 İngiliz hrası kıymetinde mücevher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.06.1953
  • İbret Aynası 11 Dokunmayın bu aslana.Patrikhanenin kapalı bir kapısı var.Kısa hikâyesi şudur:İkinci Sultan Mahmut» İstanbulda» Balkanlarda ve Morada isyan hareketini körüklediği ve devlet aleyhine çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1953
  • Yeniçerilerle Sipahiler arasındaki kan dâvası Ânadoluda Sipahiler isyan edip eşkıya İle birle* şîncs Istanbulda bir meşveret meclîsi toplandı Öadrazam Murad Paşa kendinden,evvel vezir bulunan Mehmet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.06.1953
  • Yeni bir Morılyn nroa doquyor-Kalifornialı sansın dîrber Arlene Hunter beyaz perdenin en yeni ve en kabiliyetli tetldadı olarak gösteriliyor.Buna rağmen Arlene «benim sinema artistliğinde gözüm yok» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.06.1953
  • m:^^WMi a 4% Dost Yunan Başvekili I Mı Mareşal Papagos,dün Ankara vapuru ile şehrimize gelmiştir.Bu akşamki ekspresle Ankaraya hareket eden Mare-"şal Papagos'a bu seyahati esnasında Yunan Dışişleri Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.06.1953
  • Ordu takım Silâhlı Kuvvetler şampiyonasına katılacak Karagücü takımının bu hazırlık maçında alacağı netice merakla beklenmektedir 20-23 haziran tarihleri arasında İzmir'de silâhlı kuvvetler şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.06.1953
  • Dedikodu meraklısı spor otoriteleri Memleketimizde hiç bir ideali olmayan ve meşhur geçinen spor otoritelerimiz vardır.Bunlar ne istediklerint hattâ ve liattâ ne yaptıklarını bilmeyen kimselerdir.Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.06.1953
  • en esası ı ve m ıı rı ı m n Loyıkıyie ve kaidelerine göre oynandığı takdirde Tenis en ağır sporlar kadar yorucu ve çetin bir oyundur Bugün dünyada en çok sevilen ve oynanan sporlardan birisi de şüphes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.06.1953
  • 3|:Şehrimi/e gelmiş olan İsrail basketbolculan sırasiyle:Memnu» Viner» Şnuıkler,Hefes.Of ri Feehe.Klen.İ istanbul-Telaviv Basketbol maçındaki müessif hâdiseler Bütün spor severleri üzen bu kötü vakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • Bir Sran Prensi sevgilisini öldürdü Londra,16 ANKA^ Polis makamları tarafından ismi açık lanmıyan bfr İran pr-3usi,sevgilisini öldürmekten aiik olarak tevkif edilmiştir.Universite.de talebe olarak bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • P U pa i i i,i HUUhtet jjjL?jg-apffT| i' ji A»one şartları Lr.Kr.S«i«lik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ay,l# SO Ecnebi m*roleketlçr« iki mislidir.İlân şartlan 2 ve 3 liacü sayfa sant.4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • RÖPORTAJ ostlarımız game iç Mareşal Papagosu/ı İstanbu.u ziyaretinden bîza ka*an netice şu oldu Elbise yırtığı,bir nasır eziği ve ayakkabı boya parası An gibi oradan oraya koşan fotoğrafçılar,karşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • Peki!Müdürüyete malûmat verebilir misiniz Siz gelmeden e*rvel söyledim.ikinci ders oflamadan ge Hrim.Canı sıkılmıştı.Bu teletöo v düış Christine'in ıüyaJarma uy mayan bir şeydi.lerkes gibi karısının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • P I G A L NAYLON ÇORAPLARI 15 Haziran 953 gömü çekilerek olan PİGAL NAYLON ÇORAPLARİ İkramiye kur'ası Bayrama tesadüf ettiğinden çekilişin 23 Haziran 953 Salı günü saat 15 de İstanbul Altıncı Noterliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:A)i Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı ver:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 45 ton Bığır eti 23/6/953 günü saat 11 de iskenderun As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 56250 lira geçici teminatı 4062
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • 1 2 3 4 5 6 Hazırhvan Sad:BOH AK 7 8 9 10 11 W SoUan sa$a:1 Baltalama;Bir hayvan.2 Mutavassıt;Tersi rahne aç.3 Sivri değil;Kaçak'm Kardeşi;İşaret sıfatı.4 Güzel takdim et iki kelime)Bir mabut;Genişlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • H:dıştan büyük bir çekirge tehlikesiyle karşı karşıya Yeni Delhi.16 Nafen)Neşredilen resmî bir bülten0 göre.bu sene çekirge istilâsı tehlikesi geçen senekine göi"e çok daha vahimdir-Ziraat Vekâleti ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.06.1953
  • Halil ağa,me kurarak şa 83 Halil ağanın parada falan gö zü yoktu,yalnız koparılıp alındığı vazifesini düşünüyordu.Ona bu oyunu eymıyandan ket kunç şekilde intikam alm,ak fu satı da verilince neş'esi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.06.1953
  • kızılların ruzu durduruldu tBaş tarafı birincide!Wk birliğin ana kuvvetlerle İrtibatını keserek imha etmektir.Keşiften dönen bir pilot,doj»u merkez cephesinin arkasında bulunan yolların kamyonj^ria do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Bayar Ankaraya dönüyor Birkaç gündenber' Yal ovada istirahat etmekte ulan Reisicurn burumuz Celâl Bayi-dün beraberlerinde Büyük MıKet Meclisi Reisi Refik Koraîtan ve başyaver kurmay yarbay Nurettin Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Konservatuar İlmî Heyet Başkanının cevabı:Baştarafı ü nci de)r-Konservatuar İcra He-*eti kadrolarının intihabı talimatname gereğince ilmî Kurulff tarafından yapılır,bu kurular kararlarım daima ilim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Şam'da bir kız erkek oldu Şam,16 Nafen)Burada hastahaneye,çok şiddetli sancılarla getirilen ve orada derhal ameliyat yapılan Leylâ adında genç bir kız,erkek olmuştur.Doktorlar,ilk defa olarak mide san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Bir cinayetin esrarı [Bas tarafı birincide] arasına girmiştir.Emniyet ikinci Şube Müdür lüğüne bağlı «faili meçhul» masası,uzun müddetten beri meşgul olduğu bu eski cinayetin failini meydana çıkarmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Suveyşiıı istikbali [Baş tarafı birincide!Hindistan büyükelçiliği dün gece Mısır hükümetine.Nehru nun Mısır'a ziyaretini üq gün ev veline almayı arzu ettiğini bildirmiştir.Bu suretle Nehru Kahireyi 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Doğu Beriinde kızıl idare TBaş tarafı birincide] ri durdurarak nümayişçileri korumuştur.Leipziger strassedekî Doğu Almanya hükümet binası önünde cereyan eden gösteriler çok genişlemiştir.Bir araya top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Sovyet notasına cevap [Baş tarafı birincide] jten belirtildiğine göre Türkiye,Montros andlaşmasii^n tadili hususunda,1944 teki hattı hareke tini muhafaza edeceğini Ingiltereyç temin etmiştir.Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Rosenbergler son defa şafeat dileıfi [Baş tarafı birincide] «Cinayetten de beter bir suçu önlemek üzere yüksek yetkinizi kullanmanız için size bu mektubu gönderiyoruz.Biz masumuz.Hakikat değişmez-Eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Maden direği nakil ettirilecek Devlet Demiryolları Sivas 4.Eşletme Komisyonundan 1.Vezirköprü Orman İşletmesinin Çeltik deposundan 95ü kavı» ve 250 çam ki ceman 1200 metre küp maden direğinin Çeltek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • istanbul Lvz AmâîTığkîden verilen askerî kıtaat L'ânSarı M.S.V.1.No.İu Sa.AL IKo.Bşk.den Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 3 grup sebze kapalı zarf usuHi ile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz I KIŞIN AYAZINDA».YAZIN SICAĞINDA-^j^ütier mevsimde;GRİPİN Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.BAŞARl İLE KULLANILIR i Yazın fazla güneşte durmak' Un mütevellit baş ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • İstanbulini su ihtiyacı [Baş tarafı birincide?bendinde ihtiyacı ka^şılıyacaK miktarda su bulunmasına rag men bu sular evleıe kadar ulaş tmlamamaktadir.Bildirildiğin© göre yeni Elmalı bendi ikmal edils
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Fransada kabine kurulamıyor [Baş tarafı birincide] başkanının istifa edeceği ve yeni hükümeti kurmak üzere harekete geçeceği söylenmekledir.Bu hususda Cumhurbaşkanı Auriol'un gayri resmi şekilde te* m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • M.Acarın Belediyeden temin ettiği menfaatler [Baş tarafı birincide] rir» üyeler tarafından heyecanla karşılanmış ve uzun konuşmalara vesile olmuşturilk olarak âza arasında oturmakta olan Vali ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.06.1953
  • Mareşal Papagos dün memleketimize geldi [Baş tarafı birincide] bat edilmedikçe bir kıymet taşıyamaz.Şimdi,bazı teklifler yapıyorlarsa,bu,hür milletler arasındaki dostluk bağlarını gevşetebilmek ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.06.1953
  • İSTANEUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih &rgeşo 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans mi ziği Pb 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • ilân Köprü Yaklaşma Yolları yaptırılacak Karayoüarı 1.Bö'ge Müdürlüğünden 124096.68 lira keşif bedelli Bursa Karacabeyindeki Canbollu köprüsü yaklaşma yolları inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır* 2 Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/l&53 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından:I Izmir iline bağlı Çandarlı kasabası elektrik tesisatı için 1 adet 65 beygirlik elektrojen grupu alınacak ve demir direkli alçak tevettür şehir şeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Yozgat Valiliğinden İki adet kamyon ve bir adet jeep alınacak 1 Fabrikanın en son model imalâtından iki adet üçer tonluk ve 95 beygir takatli ve şoför mahallinden kumanda edilen otomatik boşaltma tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Kalbur teli alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa 4 Satmalına komisyonundan 1 Muhtelif eb'atta dört kalem cem'an 900 metre galvanize telden mamul'kalbur teli kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanıg Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frtaveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 784_784—280.50 280.30 Ü.SO 0.80 64.03 64.03 5.50 5.60 54.12.50 54.12.50 73.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Euro Sabun Fabrikasının en son imalâtından Krem I i Puro sfzl r k DAHA GENÇ DAHA CAZİP-DAHA GÜZEL yapar.Bol köpüklü Nefis kokulu B D Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz klinikleri binalarında kapalı zarf usulü onarım yaptırılacaktır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 35105 lira 35 kuruş olup geçici güven akçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • iller Bankasında Elektrik tesisatı yaptırılacaktır r l Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlertn H deki esaslar dairesinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • ZAYİ Kum'kapı nüfus memurluğundan almış olduğum nüfus hüviyet cüzdanımı ve askerlik tezkeremi zayi ettim-Yenilerimi çıkaracağımdan eskilerinin hükmü yoktur.Manoel Ağoşyan İstanbul 1930
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Her akşam 21.30 da Bütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU Bu hafta:23 hazira-na kadar CİNLİ YAZICI Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.06.1953
  • f5Ö cem 350 ecir '500 ecu BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA DAİMA BAŞTA GELEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ DÜNYANİN HER TARAFINDA OLDUĞU GİBİ?^n MEMLEKETİMİZDE DE EMSALLERİNE TeRCİH **"5Î#İPW "İLMEKTEDİR* G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan