Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Suriye ne istiyor?Arap devletleri arasında siyasî veçhesi bir tür lü anlaşılamayan yalnız Suriye vardır.Irak ve Ürdün ittifakları dolayısiyle İngiliz taraftarıdırlar.Lübnan ve Suudi Arabistan menfaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • 1.ci Ağır Ceza mahkemesi duruşmanın gayri mevkuf olarak yapılmasına karar verdi)Beykozda oturan ihtiyar bir kadının mal ve parasını hileli yollarla ele geçirdiği iddiasiyle hakkında,Beykoz Sorgu Yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • yf.4İ m 1 im SŞg 1 ş#.to BULUNMAYAN CESETLER Geçenlerde tngilterede bir sadist Barbara Songhurst ve Christine Reed adlı iki genç kız öldürmüş ve cesetlerini Thames {nehrine atnuşfar-Polisin;bütün aram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Kolombiyada askerî bir hükümet darbesi oldu Hâdise sırasında hiçbir çarpışmanın olmadığı,Reisicumhur Gomez'in evinde mevkuf tutulduğu bildiriliyor Bogota Kolombiya)14 AF)Kolombiya Ordusu Başkomutanı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Dünya turuna çıkanlar şehrimizde İki Fransız genci otomobille dünya turuna çıkmışlar ve evvelki gün şehrimize gelmişlerdir.Besimde bugün Bağdat'a hareket edecek olan dünva turu yolcularını görüyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Bir ırz düşmanı Silivri I kapıda linç edildi Beş yaşında bir çocuğu kirletmeye teşebbüs eden Eyüp canavarı bıçaklanarak öldürüldü Tecavflze uğrayan çocuk anasiyle birlikte Şehremini Silivrikapı Eyüp v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • 75 kişi zehirlendi Erenköyde bozuk zeytinyağ yüzünden zehirlenenler arasında bir kişi öldü-beş kişi d« ağır surette hastalandı.l Evvelki gün Erenköyde eşine ender tesadüf edilen fecî bir zehirlenme hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Bergama ovasını su bastı 30 bin dönüm arazî su altında kaldı Zarar tespit edilemedi.Bergama,14 A.A.Bergamanın Kuzey Doğusundan geçen llya çayının taşması yüzünden,bu çayı Bakırçaya bağlıyan kanal,müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Truman hırsız zannedildi Kansas a City,14 A.A.Bir mahkeme binasının evrak mahzeninde hırsız haber verme zilinin çalınması üzerine hırsızı yakalamağa gelen polisler eski Başkan Truman'ı elinde bir dest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • PENCEREDEN ATLİYAN AR TIST Bir Alman film artisti Hamburg'luları heyecan içinde bırakmıştır.Adani Dahi adında bir artist rol icabı bîr binanın üçüncü katından pencere «anılar mı parçalıyarak aşağıda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Beşiktaş Danimarka da 3-1 galip Kopenhag,14 A.A.Beşiktaş futbol takımı bugün Danimarkanın tanınmış takımlarından Jutlako ile karşılaşmış ve kuvvetli rakibini 3-1 yenmiştir.Birinci devre 1-1 berabere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Elçiler arasında tayinler yapılıyor Londra Büyükelçimiz yaş haddini doldurduğu için emekliye savkedîliyor Ankara,14 Milliyet)Biri müddet evvel Hariciye teşkilâtımızda bazı mühim değişiklikler yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Türk Alman ticaret i artıyor Ankarada yapılan görüşmelerde A İma riyaya yapacağımız buğday ihracatı üzerinde duruldu Ankara,14 T.H.A.Bun dan 10 gün kadar evveli memleketimize jjelmiş olan ve Almanya İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Güney Kore mütarekeye muhalefetten vazgeçti Müsbet bir şekilde inkişaf eden mütareke görüşmeîerindd yeni hudutlar tesbit ediliyor Mütarekeye muhalefet etmiyereğini bildiren Güney Kore reisicumhuru Sym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Mrşl.Papagos yarın geliyor Tanan Başvekili Anknrnda devlet adamlarımızla müzakerelerde bulunacak Atina,U T.H.A.Yunan Başvekili Mareşal Papagos,yarın «Ankara» vapuriyle Türkiye ye müteveccihen hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Tahranda hâdiseler çıktı Askerî mahkemede Şah ve Mu sad dik taraftarları birbirlerine girdiler Tahran,14 A.A.Geçen-28 şubatta,Şah taraftarlarının,Başbakan Dr.Musaddık'm ikametgâhına tecavüz etmeleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • Şeker Bayramı neş'e içinde geçmektedir.Bilhassa çocuklar şehrin muhtelif yerlerinde kurulan Bayram yerlerinde bol bol eğlenmek fırsatını bulmuşlardır.Mübarek Şeker Bayramı münasebetiyle okuyucularımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • MrşL Tito Balkan Paktının ehemmiyetini izah etti M Yugoslav devlet reisi,Sovyet sulh taarruzunun üçlü paktı zayıflatmak hedefini güttüğünü söyliyerek:Bunda asla muvaffak olamıyacaklardır dedi Belgrat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1953
  • •fftâ&fiMMM*.&3gf Bugün şehrimizde havanın umumiyetle güneşli geçeceği hava sıcaklığında bir değişiklik olmıyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1953
  • POLİSTE ArnavutkÖyde,634 plâkalı tramvayın Ön sahanlığına binmek isteyen Eflikos Vasisi adın ia 12 yaşlarında bir çocuk,muvazenesini kaybederek düşmüş ve muhtelif yerlerinden hafif su rette yaralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Hlc.15 Haziran 1953 Pazartesi Rn.3 Sewe 1372 2 flazir 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.28 8.48 Öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.45 2.03 tmsak 2.08 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • KISA HABERLER önümüzdeki hafta Ingiltereien memleketimize dokuz kişilik bir Parlâmento heyeti gelecektir.İngiliz mebusları,şehrimizden sonra Ankaraya gideceklerdir.jr Emniyet Müdürü Amet Te-Jkelioğlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • TÂKV1MMN£^ YAPRAK Bayram hâtıraları ULUNAY Senede ancak 5 gün dinlenmek hakkına malik olan biz(bu 5 günün ikisini Şe ker Bayramı vesilesiyle har eadık.Başkalarım bilmem ama ben iki gün bile okuyu cula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Gelini satan kaynana Damat uzun takipleri neticesinde karısı iie annesini Mecidiyeköyünde yabancı erkeklerle yakalandı Evvelki gün Müddeiumumiliğe korkunç denilebilecek bir ihbarda bulunulmuştur.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • HALKIN SESİ Veznecilerdeki duraklar Edebiyat Fakültesi,Tür koloji talebelerinden Necati Ergun yazıyor:«Veznecilerdeki,kat'.^ı karşıya duran iki durak da inen ve binecek oıan yolcular için devamlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • istanbulini telefon sıkıntısı 956 da bi Telefon Başmüdürünün beyanatına bakışırsa daha üç sene bu sıkıntıyı çekeceğiz İstanbulini telefon ihtiyacı;Kadıköy santralı 1954 yılı sohakkinrîa kendisiyle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Haldski toptancı esnaf sun'i bir buhran yaratmak istedi Şehrimize bol miktarda sebze ve meyva gelmesine rağmen son günlerde bu maddelerin faz ia fiyatla satılması alâkalıların nazarı dikkatini celbetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Bayramı îstanbulda geçiren vekiller Ijüyük Millet Meclisi Reisi Refik Kor alt an,Devlet Bakam Celâl Yardımcı ve Kara Kuvvet îeri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı bayramın ilk günü seti nmi2e gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Bütün Şube ve Ajansiarile Bugün Aiymetli müşterilerinin Hizmetine açıktır mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Ankara Devlet Tiyatrosu teşekkülü birkaç temsil vermek üzere şehrimize geldi.Bu mutena heyetin şehrimize gelişi İstanbul fethinin beşyüziuıcü yılının kutlanmasına tesadüf ey Jediği veyahut bililtizam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • T O I* L A M T I Etibba Odasının yıllık toplantısı 20 haziran cumartesi günü saat 14 de eski Eminönü Hal kevinde yapılacaktır,PİLAV GÜNÜ jç Galatasaraylıların ananevi pi lâv günü 28 haziran pazar gü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Trene atlamak isteyen sarhoş düştü ve yaralandı Dün Bakırköyünde bir tren kazası olmuştur.Babıâli Yokuşu 4 numarada turup işportacılık yapan Abdullah Tugay adında birisi,saat 22.15 de İstanbuldan Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Halife bu ordunun başında Bîzansa girmek istiyordu 86 Baba,kız böylece düşünerek hazırlandılar.Vs ümitsiz bir yolculuğa çıktılar.Yanlarında onlardan ayrılmak istemiyen zenci bir köle ile onun zenci ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Kanlı geçen bayram günü Kocamıstafapaşa da dört kişinin yaralanması ile neticelenen kanlı bir meydan kavgası oldu Dün sabah Kocamustafapaşada kumar yüzünden çıkan bir kavgada dört kişi yaralanmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • Heybaliada da susuz* lukfara kurtuluyor İstanbul Sular İdaresi,Hey beliadada iki «su deposu» yaptırmak,üzere faaliyete geçmiştir.Yapılacak depolardan biri 100 diğeri de 2000 metre küplük olac aktır.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.06.1953
  • BU YILIN 12 İKRAMİYE EVİNDEN Haziran çekilişinde Yeşiiköyde beş odalı ve bahçeli 2 evi kazanan 2 Talihli Vaseî C bül Kuledibi,Yazıcı sokak No.99/3 Cüzdan No.4024 Amefya Ap*»sto!oğ3u Fener Haliç)Alipaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1953
  • Fransada kabine buhranı Fransada kabine buhranı on beş günden beri devanı etmektedir.En maruf siyaset adamlarından beşi şimdiye kadar ken dilerini Meclise beğeadireıııediler.Cezri hareketlerle memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Bîr i:aloda çıkan yangında 50 kişi ö dîî Sao Paalo,14 A.A.Sao Paula'da tertiplenen bir baloda Vukua gelen büyük bir yangın »ırasında 50 kişinin öldüğü,yakalananların sayısının da yüzü geçtiği bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Muradın indinde bunlar fevka lâde hediyelerdi.Hele Erci leri yerine yeni bir kat elbise gönderse idi bu kadar makbule geçmezdi.Arkadaşının kostümü nü acele üstüne geçirerek,elin de palto ve kasketi,kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • FIKRA Bir jesf Tank BUSl\10 Haziran tarihli Milliyet'de şöyle bir h.bcı-çıkmıştı:Şehir Meclisinin 9 Haziran toplantısında söz alan bir üye,daha evelki toplantıda Meclisin bir «hizmet» görmediğini,«bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • İKTİBAS Uçak kazalarında pilot ve yolcuların payı yüzde 70 Uçak kazalarının tesbit edîlen s^bapl^ri çeşit i ve genel olarak olağanüstü mahiyettedir.Meselâ birkaç sene evvel bir yolcu uçağı bir aşk ent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Kendisine polis süsü varerek haraç yedi Evvelki gece,kendilerine ır.emıır süsü vererek şantaj yapmak isteyen dört kişi yakalanmıştır.Bayram gecesi,Emniyet makamlarına müracaat eden Türkuaz saz salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Öğretmenler için tertiplenen geziler İstanbul Muallimler Cemiyetinin tertiplediği yurt içi gezi ve kamplar,öğretmenler arasında büyük bir rağbet görmektedir.Bu yaz açılacak olan Göztepo öğretmenler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • sjj hancı haberi ar İNGİLTERE B.B.C.nin bildirdiğine gö re,2 haziranda yapılan taı;giy ine törenini 20.400.000 İngiliz televizyonda takip et/niştir.AMERİKA if İngiltere Dışişleri Bakanı M.Eden'in teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • İbret Aynası Nâ îsd hâlin o çıksın fâlîn Mütemadi müsabakalarla sürüm teminine uğraşan ga zetelerimizden biri,şimdi de okuyucularının rüyalarını tahlile karar vermiş.Birkaç gündür bunun ilânını yapıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Bir nehir kazasında 100 kişi boğuldu Dakka,14 A.A.Dün gece Dakka civarında Narayangaj ile,Lakhja nehri üzerinde bir kaç kilometre uzakta bulunan jüt fabrikaları arasında sefer yapan ufak bir geminin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Le Mans otomobil yarışlarında feci bîr kaza oldu Le Mans,14 A.A.24 sa at süren Le Mans otomobil yarışında bu sabah vukua gelen bir kaza,Amerikalı müsabıklardan Tom Cüle'un ölümüyle neticelenmiştir.Col
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Orta Amerikada 12 dakika süren bir zelzele oldu Berkeley,Kaliforniya,34 A.A.Kaliforniya üniversitesi sismografları bu sabaha karşı 12 dakika devam eden or ta şiddette bir zelzele kaydetmişlerdir.Depre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Skorzeny Mısıra gitti Kahire,14,A.A.Eski Alman S.S.subaylarından Albay Ot-to Skorzeny yeniden Kahireye gelmiş ve Albay Cemal Addülnâsır tarafından kabul edilmiştir.Geçen harbin sonunda Hitlerin emri ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Amerika'da s ıcaklar Atlanta,14 A.A.Tennessee,Georgia ve Kuzey Karolina'da dün gece şiddetli bir fırtına olmuş,Danville'de kasırga esmiştir.Can kaybı ve yaralanma olm-^ı/ıklı beraber birçok ev ve çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Rosenberglerin affı için yeni bir teşebbüs Perşembe günü idam edilecek olan atom casusları hakkındaki karann bozulmasına çalışılıyor Nev York,14 A.A.«Mah kûmların dostu» olduğunu bildi i en bir şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Mısır'da cumhuriyet hazırlıkları Yeni Anayasaya göre Reisicumhur,5 sene için ve ancak bir defa yenilenmek şartiyle seçilecek Kahire,14 A.A.Mısır'da tatbik edilecek hükûrrıet sistemini hazırlamakla gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Tuna komisyonunun toplantımı sona e^dî Belgrat,14 A.A.Tanyug ajansının bildirdiğine göre,S hazirandan beri BJikreşte özel toplantılarına devam eden Tuna Komisyonu Yugoslavya'nın tekliflerine göre niza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 15.06.1953
  • Türkive lb Bankam c 1 MİLYON LİRALIK PLANIN KEŞİDESİ #t BAHÇELİ BV çişini paha iKKAMimm Ku az ioO lira bakiyeU küçük cari hesablar çekilişlere i jtira!i hakkını haizdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1953
  • MARCH,Î953 2 ki J 3 rm 1 Havaların güzelliği bayramın neşeli geçmesini temin etmiştir.Bayram yerlerini dolduran çocuklar doya doya eyleu mislerdir.Halen Amerikada okumakta oian Antalyalı bir Türk kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.06.1953
  • 2 Tanınmış film yıldızı Debra Paget,sinema dünyasında,perdede öpüşmiyen artist olarak şöhret,j 2 yapmıştır.Şimdiye kadar pek çok film çevirmesine ve yapılan bütün ısrarlara ragmen filmle-rinde öpüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 15.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK' İ Er gibi dövüşen Türk Padişahı Alp Arslan Ordusunun mağlûp olduğunu görünce Alp Arslan,ok va yayını atıp kılıcını sıyırdı 100.000 klsISIk düşman ordusuna saldırdı.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.06.1953
  • V M Karagümrüklüleriıı 27 senei devriyeleri dün Vefa stadında yapılmıştır.Resim geçen senelerde yapılan töreni gösteriyor Kuruluşunun 27 nci yıldönümünde takımın:2:0 yendi İkinci küme şampiyonluğunu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.06.1953
  • Atletizm amatörlük şildi rgaşalık içinde sona İstanbul 68 puanla başta geldiği madı.Netice Ankara görüşmeleri Bursa 13)Bursa ajanlığı tarafından organize edilen amatörlük şildi ve millî takım seçim mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.06.1953
  • Borsada yapılan şîld birinciliklerinde yanşan Uzun ttesaf* koşucumuz Osman Coşgül Vefa,Ordu kara kuvvetleri futbol takımını 1-0 yendi Oyunun tek golünü ikinci devre başında Garbis attı Dün Dolmabahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.06.1953
  • Cumartesi günü AnJk&rada Fenerbahçe profesyonel takımını 2-1 mağlup eden D.spor tabiri F.Bahçe Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı Birinci devreyi 2-0 galip bitiren SaraEâciverfliler kinci devrede durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • RÖPORTAJ Ankaralı sanatkarların verdiği sanat ziyafeti TUrkiyenin en büyük va en faal şehri olan İstanbulu»,bir operaya sahip bulunmaması affedilmez bir kabahat,gözlere batan,kulakları tırmalayan kork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Beklemediği bir anda gençkızı kapı eğiğinde kendisine bakarken görmüş,yüzünü bu az solgun bulmuş,halinde de bir endişe gezmişti.Fakat bunlar,iîelle'i merak etmesine bir sebep olamazdı.Vakıa yukarı çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • ¦H5 BULMACA ı 3 3 4 5 Hazırlıran Sadi BORAS 6 7 e 9 10 II' «1 sn?Si L'iiivi-3 rr:v.4 5 J "t.İlli ı t ı 6 Al 9VÎ' iiİi:I 7 iii:i &M n:^m e i jjüijü 9 10 fi İMİ Soldan sağa:1 Dört nala azimet et iki kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Halil ağa o günde bir misafir ile gelmiş,ocağın kahvehanesi olan bodrumda oturuyordu 82—Madem ki bu işin gecikme sinde fenalık vardır;sana bir Sır tevdi edeceğim,benden duyduğunuzu söylememek şartıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Denizde bulunan cesedin esrarkeş bir balıkçıya ait olduğu anlaşıldı Evvelki gün Bebekte,Yalıt» yu önlerinde bir erkek cesedi bulunmuştur.Yapılan tahkikat sonunda ce sedin,Emirgân EJoyacıköyüncle Bahkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Gayri nizamî bayrak taşıyan ecnebi gemileri Limanımızda bulunan ecnebi gemilerin;zaman,zaman «gayrı nizamî» bayrak taşıdığı lıaJj kındaki şikâyetlere ilgililer,ya* bancj gemilerin limanda TurJC bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Dûn İstanbul öğretmen'erî bfrarada toplandı iŞehrimizdeki öğretmenleri bîr bul eriyle tanıştırmak ve hep birlikte bayramlaşmak maksadı ile dün saat 17 de Çembetiıtaş-taki Muallimler Birliği Merkezînde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • M âl u$SK Nakleden;AZİZ OZBAY Hâkim:"Cinayetin hazırlıklarında gayretleriniz göze çarpıyor dedi 16 ilk defa imzasız bir mektupla hâdiseden haberdar olduğunuzu söylediniz.Daha sonra evde Ober tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • ADona şartları 1*.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memterfetfoM iki misildir.[lân şartları 2 ve 3 üncü sayfa aunt.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «ınt.2,60 T.I* Hanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her glln sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabuJ eder.İstanbul Divanyom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.06.1953
  • Güney Kore mütarekeye muhalefetten vazgeçti [Baş tarafı birincide] «elerin inkişafını beklemek yolunu tercih ettiğini söylemektedirler.Güney Korenin mütareke fcudlaşmasına imza koyması ^aevzuubahis de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Suriye ne isüyor?Başmakaleden devam)ve iz'an mahrumlarının değil,bazı devlet teşekküllerinin de karıştıkları terjtfiye hadlerini aşan bu bayağılıklar karşısında «sırca evde oturanların komşula rmı.taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Kgmboç Kralı memleketini terk etti Otomobille Siam'a kaçan Kral* yayınladığı bir mesajda.Fransa ile Kamboç arasındaki münasebetlerin vahim bir mahiyet aldığını söyledi Saygon,14 AP)Kamboç Kralı Norodo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • 75 kişi zehirlendi [Baş tarafı birincide!kr içinde kıvranmağa başlamış bu arada çığlıklarla sokana fırlayanlar dahi görülmüştür.Gece yarısı vuku«.bulan bu fecî hâdisenin zehirlenmeden Meydana geldiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Bir ırz düşmanı [Baş tarafı birincide] yana gelen halkmütecavizuı belerinden biri şahdamarını rast üzerine çullanarak dövmeye baş lamıştır.Bu arada ensesine birkaç bıçak darbesi yiyen mütecavizi polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Bergama ovası [Baş tarafı birincide] lardan yıkılmış ve tahminen 30 bin dönüm arazi sular altında kalmıştır.Gerek pamuk,gerek biçilmiş bulunan hububat mahsulü büyük zarara uğramıştır.Sular toprak sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Kolombiyada hükümet darbesi [Baş tarafı birincide] Mesajda,memlekette hür fseçim l^rin yapılmasını temin için ordunun iktidarı elinde bulunduracağını ve halkın tam bir hür-et iğinde yeni Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • 5 yaşında bir çocuk kaynar suda haşlanarak ödü Dün Aksarayda bir çocuk kaynar sudan haşlanmak suretiyle ölmüştür.Aksaray Millet Caddesi 37 nu marada oturan Güzin Erdoğan in 5 yaşlarındaki oğlu Metin,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Taksi içinde bulunan kırk günlük kız çocuk Dün,taksi içinde 40 günlük sahipsiz bir kız çocuğu bulunmuştur.Karaköy Postahanesi önünden iki kadın müşteriyi arabasına alan bir şoför yolcularını,C-arşıkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Aşağıda semt.ada ve parsel numaraları île metre kare ve muhammen bedelleri ile teminatları ve ihale şekilleri yazılı Belediyeye ait şüyulu yedi adet arsanın ikisi kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Satılacak olan Malzemenin Tahmini bedeli Geçici Pazarlık bulunduğu yer Miktarı Cinsi Ur» Güvenme Tarihî Günü Saati Haliç Tersanesinde 120 Ton hu rda demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Bir tren kazasında 50 kişi öldü Madras» 14 A.A.Madras'a 300 kilometre mesafede bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması neticesinde elli kişi ölmüş,yetmiş kişi de yaralanmıştır.Hâdise mahalline yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • istanbul Tslaviv Basketbol maçı bu akşam yapılıyor iki karşılaşma yapmak üzere Avrupa basketbol şampiyonası dönüşü şehrimize uğrayan israil basketbolculan ikin ci karşılaşmalarını bu gece saat 21 de S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Mrşl.Papagos yarın geliyor [Bağ tarafı birincide] Türk devlet adamları ile görüşmelerde bulunduktan sonra cumartesi günü Istanbula dönecektir.Mareşal Papagos,Istanbulda bulunduğu sırada Patrikhaneyi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Tahranda hâdiseler çıktı [Baş tarafı birincide] Bu arada,çarpışma,sanık sandalyesinde oturanlara da sirayet etmiştir.Sanıklar,durumdan bilistifade,siyasi takipleri ni hırpalamaya başlamışlardır.Lâkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Türk A fBaş tarafı birincide] muhabirine» Ankaradan son de rece müsbet intibalarla ayrıldıklarını ve memleketlerine Türk Alman ticarî münasebetlerinin atisi hakkında büyük ümitlerle döndüklerini be-Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Mrs!Tito [Baş tarafı birincide] leri hak etmez.Sözümüzü tut masını biliriz.Sovyet Rusyanın son zaman larda Yugoslavyaya yaptığı ba rışçı jestlerin dünyadaki tepki lerini hatırlatan Mareşal Titrs,Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Kadri Dağ serbest bırakıldı [Baş tarafı birincide] kemesine müracaat eden Kadri Dağın avukatları bahis konusu tevkif kararma itiraz etmişlerdir.Durumu tetkik eden Agırceza heyeti,suç mevzuunu ağır cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Beyoğlu ikinci sulh hukuk hakimliğinden 952/398 I.P.T.T.müdürlüğü tarafından Beyoğlu Balo sokak 7/3 No.da oturan Rrida Ermiş aleyhine açılan koli bedelinden 20/40 kuruş alacak davasının yapılmakta ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Tashih tstanbol Asliye Hakkemesi ikinci Ticaret Dairesi Reisliğinden 953/226 Gazetemizin 12/6/953 tarihli nüshasında İstanbul Asliye ikinci ticaret dairesine ait ilinin duruşma günü 29/6/953 olarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Kara yoluyla kömür naklettirilecek Sümerbank Bursa Merinos ve He re Ice yünlü ve halı dokuma sanayii müessesesi müdürlüğünden Bursa Müessesemiz Merinos Fabrikası îçin îki sene müddetle 1)Somadan Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • Yozgat Valiliğinden İki adef kamyon ve bir adet jeep alınacak 1 Fabrikanın en son model imalâtından iki adet üçer tonluk ve 95 beygir takatli ve şoför mahallinden kumanda edilen otomatik boşaltma tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.06.1953
  • ğ& lWo^x feWJWL c-Xi Mütehassısların kanaatine göre cilt bozukluklarının %85i iyi sabun kullanmamaktan ileH gelmektedir^ Beyaz sabun çorap,mend» ve kirli çamaatrlnr içindir,^jjf KremH Puro Gençtik,Göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.06.1953
  • İSTANBUL 12.f 7 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri oyun havaları 13.30 Dans müa\gi Pi.13.45 Şarkılar:Okuyan:Mustafa Kovan cı Çalanlar:Emin Ongan,Kadri ve İsmail Şençalar 14.45 öğle ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • Kambiyo Kapanış sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.florin Liret Drahmi l'l-jkoudes ve esbam A01I19 Kapanı?784—280_0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784.280 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • ilaç taşıttırılacak Devlet üretme Ciltlikleri Genel Müdürlüğünden 1 Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 300 ton tohumluk ilâcı İstanbul limanından Ankara Gazi istasyonundaki Merkez atölyesine taşıttırıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı yeyecek memdeleri yedi birlik için ayrı» ayrı patates ile bir parti zeytin pazarlıkla hizalarında yazılı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • P.T.T.Sanatoryumu Başhekimliğinden,içeren köy 1 Müteahhit nam ve hesabına yaptırılacak sanatoryum ve prevantoryum binaları ikmâl inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 26/6/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • Yapı işleri ilânı Rize BayındtrSsk Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:lkizdere inşaatı olup keşif bedeli 38.000.00)liradır.2 Eksiltme 1/7/1953 çarşamba günü saat 15 de Bayındırlık Müdürlüğü odasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • MWM KİNİNLİ GRİPİN Serin yaz akşamları açık havada oturmaktan mütevellit soğuk alg.nlığı,kırıklık ve baş ağrılarına karşı başarı île kullanılır.Kininli GRİPİN,bayanların muayyen zamanlardaki sancıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • nsacf ilânı T.C.Ziraat Bankası uCUvi Müdürlüğünden:1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan îş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanlı hizmet ol halan ve tadilât yapısıdırl'eri Keşif tutan Geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Ddmz Aslsubay sirs:okykoa ö j.03îcj alanac-skls?1 Deniz astsubay sınıf okuluna alınacak ogrencilw İGÜ* aranacak nitelikler:•H a)Türk vatandaşı olma A.b)Orta okul veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • Yakalama Müzekkeresi:Istanbul Sirkecide Askeri Gayri Mamul anbarında işçi rak çalıştığı sırada bu anbardan askerî eşya çalıp hanesinde giz*.Iemek suçundan maznun ve tevkifine karar verilmiş Ömer Lütfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.06.1953
  • B^E.L M-A N HYk pW-M A tp L A I* I İleri gelen tuhafiye mağazalarından arayınız Toptan satış yeri-Yeşildirok Sultan mektebi' sokak No 10/2 l$çl sigortaları karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan