Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Adres:Nııruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1113 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Pahalılık şehri İstanbul Bstanbul Belediyesinin müte-medlere idare ettirilmek üzere sekiz yardımcı hal tesisine karar verdiğini gazetelerde okuduk.Buralarda satılacak mallar doğrudan doğruya müstahsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Bugün Atina'ya gidecek olan Amiral Carney Amiral Carney İzmirde Amerikan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı bugün Atinaya gidiyor izmir,11 A.A.İki günden beri Ankara'da bulunan Amerikan Deniz Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • ovy sulh taarruzu ihtiyatla karşılandı H| J| III III Siyasî çevreler,Sovyet notasını dış siyasetimizin teyidi ve kabulü olarak vasıflandırıyorlar Sovyetlere gereken cevabın hükümetimizce verilmesini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Sovyetlerin Avrupadaki teşebbüsleri Kremlin bir yandan sulh taarruzuna devam ederken harp tesisleri inşaatını durdurttu AP)Doğu Al" manyadaki komünist Politbürosu Moskova'nın şimdiye kadar takibettigi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin bulutlu,öğleden sonra güneşli geçeceği,hava sıcaklığının değişmiyeceği tahmin edümiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Yarın Bayram Gazetemiz bayramın birinci ve ikinci günleri intişar etmiyecek Kanunun vazettiği hükümlere göre» bayramın birinci ve ikinci günleri gazetelerimiz çıkmıyacak ve o günler yalnız «Gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Bayram alış verişi harareti geçti Ay ortası olmasına rağmen bayram münasebetiyle piyasa sos derece hararetli geçmiş» bilhassa giyim eşyalariyle mendil satışları yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Çekoslovakya'da isyan hareketleri genişliyor Pilsen şehrinde hüküm işçiler binaya Ameri Viyana,11 AP)Ayaklanan Çekoslovak işçilerinin geçen hafta Pilsen şehrinde hükümet konağına hücum ettikleri ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Sus vapu ru yolda bozuldu Bursa.11 Milliyet)Bu gün saat 9.30 da îstanbuldan kalkan ve daha dün havuzdan çıkarak ilk seferini yapmakta olan Sus vapuru Bozbıırun a-Devamı Sa.7 Sü.1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • TAVŞAN KAPLAN AH-BAPLIĞI İsveçte gösteriler yapan bir italyan sirkinde küçük bir tavşanın kaplanla arkadaşlık yapması hayretle karşılanmıştır-Tavşan bütün gün kaplanın yanından ayrılmamakta ve pençele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • y Keffaı birliğimi* gemiye biinfek üzere ma hazırlığını yapıyor.4 üncü Kore değiştirme birliğimiz yarın gidiyor ilk kafile bugün yapılacak bir merasimle gemiye bindirilecek îzmir 11 Milliyet)4 üncü K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • mü Savunma Vekili Seyfi Kurtbek Seyfi Kurtbek Italyaya gidiyor Ankara» 11 Anka)İtalya Millî Savunma Vekilinin daveti üzerine Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek.17 haziranda Italyaya gidecektir.Ve kile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Alman ticaret heyeti gitti Heyet başkanı» 10 gün süren tetkiklerden müsbet intibalar edindiklerini söyledi Ankara,11 T.H.A.Almanya ile Türkiye arasında yapılacak olan uzun vadeli hu bubat anlaşması üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Reisicumhur Yalova'da Yalova,11 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar bu sabah İzmitten Yalovaya gitmiştir.Bayramı Yalova kaplıcalarında geçirecek olan Reisicumhur,Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,yanında Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Vekiller heyeti dün toplandı 4 saat süren toplantıda muhtelif meseleler görüşüldü Ankara,11" Milliyet)Vekiller Heyeti bu gün Adnan Menderes'in riyasetinde toplantı yapmıştır.Saat 10 dan 14 kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • İnönü Kırşehire gidiyor Ankara,11 Milliyet)Cumhuriyet Half Partisi Genel Baş kanı İsmet İnönü önümüzdeki günlerde Kırşehir il kongresinde bulunmak üzere Kırşehire hareket edecektir.İnönüye hu seyahatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • WW WsT irLs w.^^fe^ KORE'DE HELİKOPTERLE NAKLİYAT Kore'de Türk Birliğinin iaşesi helikopterler vasıtasiyle temin edilmektedir.Resimde Tokyo'dan cepheye erzak getiren bir helikopter görülmektedir,Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Türkiye ile ingiltereyi ilgilendiren dâvalar Noel Baker,Londra radyosunda iki memleketî alâkadar eden meseleler hakkında bir konuşma yaptı Londra,11 A.A.Tanınmış İngiliz gazetecilerinden eski mebus ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1953
  • Yunan Parlâmentosu dün anî olarak tatil edildi Sonbahara kadar meclis toplantılarına ara verilmesi hayretle karşılandı Atina» 11 A.A.Bu sabah,parlâmento toplantı devresinin sonbahara kadar nihayet bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1953
  • YAPRAK I Esnaf ahlâkı Hayat pahalılığı karşısında)alınacak tetbirleri görüşmek üzere Vali ve Belediye Reisinin başkanlığında yapılan büyük toplantının tafsilâtını gazetelerde okuduk.Vali bey,halka ızt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Şoförler kongresi Bazı şoförler evvelki gün yapılan kongrenin hükümsüz sayılmasını istiyorlar Evvelki gün eski Eminönü Halkevinde,Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti tarafından aktedilen ve gürültülü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Çanakkalede inşa edilecek âbide Çanakkale şehitlerimiz ig.n inşa edilecek alan abidenin betonarme hesaplarına başlamak üzere,Istanbul Teknik Ürriveröi t esi betonarme kürsüsü profesörlerinden İhsan tn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Belediye tarafından eğlenceler hazırlandı Belediye Spor ve Sergi Sarayının yanındaki iki numaralı parkta,eğlenceler tertip etmiştir.Bu münasebetle yapılan ha zırlıklar sona ermiştir.Eğlence ler bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Yalovadakî tesisler tevsi edilecek Yalova kaplıcalarına bu sene çok büyük rağbet gösterilmektedir.Denizcilik Bankası önümüzdeki yıl,Yalova tesislerini yeniden genişletmek tasavvurundadır.Bu hususta şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Bîr eroinman ölü olarak bulundu Abdülhabib Aktaş acfmda Siirtli bir eroinman,dön Sebze Haline ait boş sergilerden birin de ölü olarak bulunmuştur.Ceset morga kaldırılmış,tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • K I SA HA BERHR if Şehir Meclisinin aldığı bir karar üzerine İstanbul Belediye 9i itfaiye erleri bundan böyle haftada 5 gün vazife görecek ve iki gün istirahat edeceklerdirif Geçen ay zarfında Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • I I POLİSTE I •jç Nuruosmaniye'de Kürekçiler kapısı sokağında 58/2 numarada terzilik yapan Avadis adında birinin dükkânından mühim miktarda elbise,pantalon ve ye lek çalınmıştır.Hırsız aranmak tadır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Hie.12 Haziran 1953 Cuma Rıu 10 Rama zan 1372 30 Mayıs 1369 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 4.28 8.47 Öğle 12.14 4.33 tkindi 16.14 8.33 Akşam 19.41 12.00 Yatsı 21.44 2.03 İmsak 2.08 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun tâdili hakkındaki hükümet teklifinin Bütçe Komisyonunda müzakeresi ve niha yet komisyondan çıkması mü-nasebetiyle şu iki üç hafta zarfında bazı gazetelerde muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • TOPLANTI ¦fc Galatasaray Lisesinden 2^ olanların,ananevi P1 g-ünü» nü 23-haziran pazar K" nü yapılacaktır.GEZİ v Devlet Demir ve Deniz iarmdan emekliye ayrılanlar miyeti,15 temmuzda çekilip püacak zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Am sr i kay a yeprfac*^ mensucat makin s IC1 «sparjşlari Şehıimiz Ticaret Odasına o len malûmata göre,Ame?Birleşik Devletlerine yapd***^ mensucat makineteri siparişi bundan böyle 30 gfm zarf10*',yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Apartman szhîbs eroin satıcısı Dünf Kâmil Esmer atfında 5 bıkalı bir eroin satıcısının ü^8' rinde 50 paket eroin bulunla0-tur.Gala tada,Pazariçinde lere satış yaparken yakala-Kâmil'in bir apartman sa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Satılan gazozların imal şekli Yeni gıda maddeleri talim*»" namesinde gazozlar için de Bükümler bulunmaktadır.Burt* güre piyasada satılan gazozla ilerisinde belli miktarda sitrik veya tartarik asit,şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Bîr seyyar e'b;s3 fatacıssm dolandırdıBar Dün Sirkeci rıhtımında bi:dolandırıcılık hâdisesi olmuşturînegölde seyyar elbise satict îrğı yapan Yusuf Duru adında brri,Bilecikte Selçuk vapurumu kaptanı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Azami kâr haddi ite satıfablfecek madde'er Son günlerde gıda maddeleri fiyatlarının sun'î şekilde artması,üzerine,alâkalılar tarafından alman önleyici tedbirler arasmda,bazı maddelerin Milli Korunma K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Bîr İngiliz par?emento hayati geliyor Hükümetimizin davetlisi olarak 19 haziran cuma günü İngiliz Parlâmento Heyetine mensup bir heyet şehrimize gelecek tir.Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek olan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Sedat Oksal'an ö tim yıldönümü Öğretmen ve muharrir Sedat Oksal'm ölümünün üçüncü y.Iüönümü münasebetiyle 15.6.933 pazartesi günü akıaba ve dostları tarafından merhumun Beylerbeyi Küplücedeki kabri zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Bir makinist arkadaşını çakı İle yaraladı «Güngör» matöründe makinistlik yapan Celâl Fidanlık a omda biri,kavgaya tutuştuğu,Jükrü Gürbüz adında bir inşaaf kalfasını çakı ile göğsünden ya ralamıştır.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Yüzme bilmeyan bir satıcı boğuldu galatta Köprübaşr sokakta 52 numarada oturan Yusuf Yener adında bir seyyar satıcı,ev velki gün,Kuıalıadada liman mevkiinde denize girmiş ve yüz me bilmediğinden hoğul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • İzmir va İstanbul vapurlarında tadilât yapılacak Hacı namzetlerinin rahatça seyahat etmelerini temin içm;hac seferlerine tahsis edilen İzmir ve İstanbul vapurlarında,bazı tadilâta ihtiyaç görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Bayram dolayısiyle alınan tedbirler Zabıta ekipleri takviye edildi ve Gülhane Parkındaki memurların sayısı yüze çıkarıldı ni iğin,İkinci Şube Müdürlüğü motorlu ekiplerini,Bayram gün 1 erinde muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • ı mıı mmmm iiw^—w^ HALKIN SESİ BaEıkhane'ye dâir Balıkhanede çalışıyorken,istifadan başka fare bulama dığını söyüyem bay Ömer Tekinuğlu bize şunları anlattı:«Balıkhanede çalışan işçi lerin sigortalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Yumurta fiatları bir miktar düştü Geçen hafta içinde limanımız dan İtalyaya 1500 sandLk yumurta ihraç edilmiştir.Toptan yumurta fiyatları,piyasada şu şekilde muamele gör inektedir:îri tane sandığı 102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • Cdn kurtaran teşkilâtı Belediye Sağlık Müdiirü]ü mevcut teşkilâtın takviyesi için teşebbüse geçti Ramideki Göçmen mahallesi ile civarındaki gecekondular,buralarda vukubulan tifo vakaları öclayısiyle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.06.1953
  • URBEIaPA Mukadder olan bu idi,Musa bir müddet Şam sokaklarında dilendi 85—Bu sözleri duyanlar ürpermiş lev,Halifenin vahşet ve zulmü ne hayret etmişlerdi.Halife aya ğ,a kalkmış ve hiç kimseye selâm ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1953
  • İngiltere Iran ihtilâfı Mezunen memleketine dönen Birleşik Amerikanın Tahran Büyükelçisi gazetecilerle görüşürken'İngiltere ile Ir&mn acılaşmaları ihtimali pek zayıf olduğunu söylemiştir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Tavuk tastalıklarınakarşı yeni bir ilâç bulundu Omaha Amerika)11 An ka)James T.Smith isimli bir kimyager,tavuklara arız elan hastalıkları önleyen yeni bir ilaç bulmuştur.'Tecrübeleri muvaffakiyetle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Alman komünist partisinde tasfiye!3r Berlin,11 Nafen)Doğu Almanya komünist liderlerinden «Almanyanm Lenin'i» diye tanılan Walter Ulbright'in tasfiye e dindiğine dair İsrarlı raporlar gelmektedir.Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Cinde büyük bir açlık tehlikesi hüküm sürüyor Hong Kong,11 Nafen)Bu *aya gelen haberlere göre,aç-bütün Çin topraklarına yakılmaktadır.Komünist gazetefer bile,bu tehlike bertaraf edilmediği takdirde mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Roosevelt sn oğlunun Orta-Doğu seyahhti Beyrut,11 JU .B.Amerika Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu Şubeai müşaviri Kermit Roosevelt.Suriye ve Lübnan'a kısa bir ziyarette bulunmak üzere bugün Beyruta var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Amarikan Cumhurbaşkanı Muavini arsüanların kafesinda Vaşington,11 T.H.A.Bir sirkte temaşacılar arasında bu lunan Amerikan Cumhurbaşkanı Muavini Mr.Richard Nixen,herkesi hayrette bırakan bir ce saret g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • İsrail Arap mücadelesi Dün de Ürdün İsrail hududunda hadiseler çıktı Tel-Aviv,11 T.H.A.İsrail ordusu sözcüsü bu sabah verdiği bir beyanatta,İsrail Ürdün hududunda yeniden bir hâdise çıktığını açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Rus-İran ticareti İki memleket arasındaki ticaret faaliyeti bir misli artacak Tahran,11 AP)Sovyetler Birliği ile İran arasında dün yeni bir ticaret anlaşması imza edilmiştir.İran İktisat Vekili Dr.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Yağmurlar hasar ve tahribat yaptı İsparta,11 A.A.Dün öğ leden sonra başlayan şiddetli yağmur birden bire doluya çevirmiş ve ceviz büyüklüğünde dolu yağmaya başlamıştır.Bütün meyva ağaçları,bağlar,gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Vaşhington'daki lokantalara zenciler da gidebi ecek Vaşington,11 Anka)tik sek Mahkeme zencilerin şehirdeki lokantalara gitmesini men eden kanunu değiştirmiştir.Bun dan sonra zenciler de beyazların git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Fransada kabine buhranı Bidault da ozon çalışmalardan sonra muvaffak olamadı Paris,11 Nafen)Fransada haftalardan beri devam etmekte olan siyasî buhranı halletmeye davet edilmiş olan Bidault da meclist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Amerikalı mi İki milyoner Pariste bînbir geca masallarını andıran bîr şekilde yaşıyor Londra,11 Nafen)Daily Sketch gazetesinin bildirdiğine göre.Fransada Güney Ame rikalı iki milyoner arasında bir «sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • 3200 kişi bir günde siyasî muteci addedilmelerini istedi Berlin,11 Anka)1953 senesinin başından beri Batı Ber line doğudan 300 bin kişi iltica etmiştir.Yalnız dun 3200 kişi Eiyasî mülteci addedilmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Zafaf-Ustaoğlu dâvasına davam ediHİ Ankara,11 Anka)Bundan bir müddet evvel Samsun Milletvekili Basan Fehmi Usta oelu tarafından Zafer gazete^;aleyhine açılan neşren hakaret dâvasına bugün de şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • DÖNECEĞİM &Ö4j&w_Sonbaharla beraber,Şaziye hanım çocuklarını tophyarak Şehirdeki evlerine döndü.Tahsil senesi başlıyordu.Çoeukîanıı,mekteplerine yakın olmala 1 lâzımdı.Murat,ilk üzüntülü günlerden Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • FIKRA Suça,suçluya dâir Tan t Cezanın şiddetlendi rilmeshil surun önlenmesi bakjiıu.ıdau değerlendirenler aldanıyorlar.Ceza hiçbir zaman tek başına önleyici bir tesir tanımamıştıri ftitekim karşılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Rosanbftrg'İerin affı için yeni bir teşebbüs Paris.11 AP)Aralarında Nobel mükâfatını kazanmış olan meşhur romancı ve fikir adamı Francois Mauriac da bulunan bir komite New-York piskoposu Mgr,Spellman'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Dünya kadınlar kongresinin kararı Kopenhag 11,A.A.Çalışmaları dün gece sona eren Dünya Kadınlar Kongresi,ırk farkı gözetmeden erkeklerle ka dınlara eşit hakların tanınmasını isteyen bir beyanname kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Amerikan polisi tehlikeli bir meczubu yakaladı New-York 11,A.A.Gi*li polis teşkilâtı,«Tehlikeli ser-seri Manyak öye isimlendirdiği Albert Drevney adında 40 yaşlarında birini,Cumhurbaşkanı Eisenhower'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Eden'in sıhhî durumu iyileşiyor Boston 11,A.A.J Dün gece neşredilen bültene göre,ingiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden,dün geçirdiği safra kesesi ameliyatından sonra,bugün oldukça rahattır.Umumî dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • r İbret Aynası Emniyet supabı Şoförlerin kavgalı gürültülü» yumruklu kongresini bazıları ayıplıyorlar.Aman» bırakın da ateşli şoförler yılda bir defa müşterilerden vazgeçip birbirleriyle döğüşsünler.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • İKTİBAS A.Comt masalına taş çık Clot ilde de Van* yor,açıkçası ibadette bulunuyor du.Kızcağızı etile kemiğile kucaklamak bir sevgili değil,bir Azize sayıyor,mektuplarında cnu bu isimle anıyordu.Zavall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Amerikada tahsil edecek olan Türk talebeleri New-York 11 A.A.25 Türk lalellesinden mürekkep bir kafile Amerika'da tahsilde bulunmak üzere dün İtalyan Conte Biancamono vapuriyle buraya gelmiştir.Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • italyan sularında kurtarılan Yugoslav mültecileri Roma.11 A.A.5 i erkek ve biri genç kız olmak ü zere 6 Yugoslav mültecisi.İtalyan «Alessandros» gemisi tarafından deniz ortasında kur tarılmış ve Ancon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Amerîkatia kasırgamyaptnğı hssar Worcester Massachusetts^ 10 A.A.Sah akşamı Massachussetts'in 11 kasabasında hüküm süren kasırgadan 24 saat sonra yapılan ili umumî bilançoya göre.86 ö'ü 9 kayıp ve 800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.06.1953
  • Kasa harici haberler ingiltere Başvekil Sir Winston Churchill dün Londra'da bulunan Sudan'ın ileri gelen şahsiyetlerinden Sayed Sir Abdülrahman El Mehdi ile bir görüşme yapmıştır.FRANSA Fransız hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1953
  • 2 Amerikan Ordusu Kurmay Başkanlığına tayin edilen Arthur Radford Hlndlçinl'yi ziyaret etmiştir.3» haziran g-ftnü ingiltere Kraliçesi Elizabeth taç törenine iştirak edenlere St.Paul kilisesinde teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.06.1953
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Eski zamanların bugüne kadar olan dört silâh devri Taş,tunç ve demir devirlerinden tuncun mu,demirin mi evvel geldiği mevzuu ihtilâflara yol açmıştı.Lâkin o devirlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.06.1953
  • i Ş L C ı ı Foto:Samî Önemli)Cumhuriyet devrinde,halkın maddî yardimiyle yapılan bu cami.İstanbulini en mümtaz mahallelerinden biri olan Şişli'de inşa edildiği cihetle bu ismi almıştır-1945 senesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.06.1953
  • İsrail baskettiler ine nefice alabiliriz Takımımız sene içindeki formunu gösterebüirse maçtan galip çıkabilir Nejat ALTAV Gelmesi üç defa geciken tara yll basketbolcular nihayet gencimizde bulunuyor.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1953
  • &&İİiL Orta sıklet dünya gampiyonluğı maçında Ra adoîptf Turpin'e mağlûp olan Fiaium ük*Am Humez Londra iâtasyoüui-fc gaı polisi ile konuşuyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1953
  • *4 J Ecnebi temaslar karşısında federasyon î Federasyonun,karma takım teşkiline dikkat etmesi futbolumuz için daha verimli olur î Kanaatimce bu,biraz fazla Yugoslavlarla yapılan son Jhülî karşılaşma,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1953
  • Aston Villa hem lig hem de Kral kupasını kazanabilen yegâne kulüptür Blackpool ise dünyanın en kudretli muhacimlerini yetiştirmiştir İngiliz futbolunun saydı kulüplerinden biri de Aston Villa dır.Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1953
  • Danİmarkada ikinci bir galibiyet daha kazanan Beşiktaşlılar Beşiktaş 2 galip eldi Kopenhag,Jrl AP)Dün gece burada Kopenhag karması ile yaptığı maçta Türk Beşiktaş futbol takımı Danimarkalıları yîne ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1953
  • Ferdî boks birincilikleri Ankara,11 AA.1953 yılı Türkiye Ferdî Bpks Birinciliği müsabakalar!13 ve 14.6.95S günleri saat 20 de 19 Mayıs SLadyomunun iç sahasında yapı lacaktır 1 Bu müsabakalara aiîksi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.06.1953
  • İ; aİ^ t.' Wgte'arİV V.Yarra İlk maşlarını yapacak ol&a îsraHH basketbol e ular idaredleriyla Misafir İsrail sporcuları intibalarıni anlattılar Takımımızı tanımadıklarını söyliyen misafiler t "Maçı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Dizel Elektrojen Gurubu ve teferruatı alınacak Simav Belediye Riyasetinden 1 Belediyemizce fennî şartnamesinde yazılı iki adet 60" 70 beygir kuvvetinde dizel motörü ile alternator ve teferruatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Bulunmuş eşya 1953 Mayıs ayında Tramvay,Tünel ve otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı Eistasidir det Muhtelif cins çantalat 51 Tek ve gift kadın ve erkek eldivenleri 29 Tek ve çift kadm ve erkek aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Mühendis ve Mimar alınacaktır Mîllî Savunma Vekâletinden 1 M.S.V-İnşaat işleri ihtiyaca için Ankara'ya 750 875 Ura aylık ücretle 2 statik hesaplarda tecrübeli Y Müh 1 Y.tnş.Müh.2 Tesisat işlerinde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Vazifelerin tashihi kırk dakika sürmemiş olacaktı.Defterleri çantasına yerleştirdi,çantayı da götürüp sofada,aldığı yere koy du.öteden beri itiyat edinmişti.Ertesi gün mektebe götüreceği her şeyi akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Kars ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Ardahan hazası merkezinde yeniden yaptırılacak B tipi cezaevi karakol binası inşaatı sıhhî ve elektrik tesisatı işi Bayındırlık Bakanlığınca tasdikli 117.000.00 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için muhtelif tip ve takatte kompresöı ile otomatik yağlama tertibatı alınacaktır.Bu hususta hazırlanan şartnamelerin Selanik caddesi 6C numarada Ofis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için Ankara istasyonundan Esenboği hava alanına 2000 ton çimento taşıttınlacaktır.İşin eksiltmesi 22/6/1953 pazartesi günü saat 15 de Malzeme Eksiltme Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabibliğinden 1 Hastanemizin 953 malî yılı ıntıyaeı için muhammen bedeli 44-577.00 lira muvakkat teminatı 3343 lira 28 kurug olan kuru erzak ile.muhammen bedeli 30-200.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Numune hastahanesinde yapılacak' yeni pencere doğrama işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 17500)liradır.Eksiltme 26/6/953 tarihinde cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Aoone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Blr ayl»k 4 50 Ecnebi m«mleketle#a ikJ mialidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa swuit.2,50 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve adetleriyie ORTA OYUNT?Bu hafta:15 hazirana kadar KANLI NİGÂR Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • A 5 6 7 8 9 IO i Hazirhran Sadi BORAK 'Â 0 6 7 6 9 IO İL v r 1 lj:S j:tsj!j 4 jnrrrnn y:i aim Ig-Hrl H:i;r i i:r S liiliiiii!H »1 ıırrı'ınn t r.T.IB i!l:i:J:stu:t t:ijjjHy:J!M« İSO Soldan sağa:1 Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • 1st.Asliye 15 inci Hukuk Hâkimliğinden 953/276 Muhatap Marika Lanaridis'e Beyoğlu Tarlabaşı Keresteci Recep sokak No.39 da kocanız Ksenofon Lanaridis tarafından aleyhinize açılmış olan oo.jan ma dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Sahip ve Bagmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci Ticaret Dairesi Reislisinden 953/226 İcra Tetkik Merciinin 6.4.953 tarih ve 953/2962 sayılı kararı ile kcngurdato talebi kabul edilen Ejeyoğhı Aksaray Meşrutiyet cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi HJskoudes fe et nam Açılı 8 Kapanıg 784.280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 Q.73.90 784.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Aşağıda semt» ada ve parsel numaraları İle metre kare ve muhammen bedeHeri tte teminatları ve ihale şekilleri yazılı Belediyeye ait şüyulu yedi adet arsanın ikisi kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • İLÂN Kütahya Jandarma Er Okulu eratının yıllık ekmeklik un ihtiyacına karşılık 140)ton un kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Beher kilogramı 40 kuruş hesabı ile tutarı 56000 lira ve teminatı 405
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türkü ler Pl.13.30 Karışık hafif müzik Pt.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Gülseren Güvenli.Bülent Oral 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkı lar Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1953
  • P.T.Ti Sanatoryumu başhekimliğinden 1 Sanatoryumumuz kalorifer tesisatı ikmâl işi müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 26/6/953 cuma günü saat 15 de İçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından Kremli PÜR Tuvalet Sabunu mm rr 1 lira,Kreıoİl Puro Tuvalet Sabununun Istanbulda perakende fi atı olup Anadoluda cüzH bl* Kremli Puro Sabununun cit« di korum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Take!Gsnel Müdür'üğ;J ilânları Sctırdma komisyonu başkanlığından 1 Orta koy Tütün Bakımevi inşaat sahasında mevcut takriben 124 ton muhtelif eb'atlardaki yuvarlak demirler 8/5/953 cuma günkü arttırmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Kapalı zarf usulile imar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul DsfterdarSsğîgsdan Kıymeti Teminata Dosya No.Cinsî Lira Lira 515-851 Beyoğlu.Galata,Arapcami mah.21150.1586.25 Arap Kayyum so.1506 ada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Diyarbakır Vilâyeti daimî encümen başkanlığından 1 Diyarbakır vilâyeti dahilinde aşağıda yerleri keşif bedelleri ve muvakkat teminat miktarları ve ihale tarihleri yazılı iki ilk okul binasının inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Buca Belediyesinden Belediyemiz otobüs işletmesine alınacak beş adet yerli oto* bUs kapalı zarfı usulü ile 15 gün müddetle eksiltmeye konmuştur-1 Muhammen bedel Bir adedi için a25.000» yirmi beş bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • İlaç taşıttırılacak Devlet üretme Çiftlikleri Genel müdürlüğünden 1 Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 300 ton tohumluk Hacı İstanbul limanından Ankara-Gazi istasyonunch&i merkez atölyesine taşıttırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • İmar Durumları Mevcut Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Un Lira 13020 976.50 12000 ÖUO.10000 750.10410 780.75 3440 258.Dosya Ne.İP i n s!510-3884 Beşiktaş.Ortaköy mah,eski Arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • imar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 5213-1176 Kartal,Maltepe.Baglarbaşı mah.3081 231.75 457 ada,5 parsel eski 2.A 5 kap1 sayılı 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • 1st.8 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 53/376.Sotiri Stavridis tarafından Be yoğiu Tarlabaşı Peşkirci sokak 30 numarada Muhum Fotini Kaitarhl Stavridis aleyhine ikâ me olunan şiddetli geçimsizlk sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Yapr işleri ilânı Rize Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:îkizdere inşaatı olup keşif bedeli 3&000.00)Uradır.2 Eksiltme 1/7/195S çarşamba günü saat 15 de Bayındırlık Müdürlüğü odasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Sovyet sulh taarruzu ihtiyatla karşılandı [Baş tarafı birincide] nin görüşünü ve dış siyasetini teyid ve kabul etmektedir.Notaya Hükümetimizce verilecek cevabın mahiyeti henüz belli olmamakla beraber»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • ANADOLU AJANSININ VEIÎDİGİ MALUMAT Ankara.11 A.A.Bazı yabancı ajansların.Sovyet Rusya Hükümetine,ftürkiye Hükümetine,iki memleket arasındaki gerginliğin izâle e dilmesini ve normal münasebetlerin tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • 4 üncü Kore deriştirme birliğimiz [Baş tarafı birincide] Kore Değiştirme Birliği Komutanlığına;Yurt ve Cumhuriyeti muhafaza ve yükseltme yolundaki fera gatli ve örnek çahşmalariyle Milletimizin medar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Çekoslovakyada isyan [Baş tarafı birincide] son günlerinde Amerikan kuvvetleri tarafından kurtarılmış ve 1 haziranda şehre müteveffa general George Patton'un zırhlı kuvvetleri girmişti,işçiler,bu hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • 4» MAKSİM'de «y Tevhid Bilge Opereti seçkin kadrosu ile yarından itibaren ZIPÇ KTİLAR 1 Operet 3 perde Biletler kişeden satılmaktadır.Bazar günü 16 da matine Çayram münasebetiyle pazartesi matine ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Türkiye ile ingiifereyi ilgilendiren dâvalar [Baş tarafı birincide] ti hararet ve samimiyetle karşı lanmıştır.Bu heyet,en mümtaz devlet adamlaruadan müteşekkil olması dolayısiyle siyasi bakımdan en şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Sovyetlerin teşebbüsleri [Baş tarafı birincide] Verdiklerini" de bildirmiş ve kiliselere hürriyet hakkı tanıyarak şimdiye kadar muhtelif suç larla hapse atılmış rahipleri serbest bırakacağını vâdetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Sus vapuru [Baş tarafı birincide] çıklarmda 45 dakika süren bir arıza yüzünden Mudanyaya 1.5 saat rötarla gelmiştir.Geçen hafta da Marakaz böyle bir arıza yüzünden 2 sa at gecikmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Amiral Carney [Baş tarafı birincidel 'Amerikan basın mensupları ve diğer askerî zevat tarafından karşılanan Amiral Carney ve eşi uçaktan indikten sonra basın mensuplarına şu beyanatta bulunmuştur:«Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Alman Ticaret Heyeti gitti [Baş tarafı birincidel bet intibalar edindiğini ifade etmiştir.Öğrendiğimize göre» heyet daha ziyade,telemir haşeratı ile mücadele,yükleme ve nakliyat mevzuunda görülen bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1953
  • Pahalılık şehri Istanbul Başmakaleden devam)tereceği,istihsal yerlerinde muhabirler bulundurmasını icap ey leyeceği için tatbiki imkânsız olabilir.Şehir esnafının kontrolsuz bırakılmasına ise mazeret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.06.1953
  • BİR BUZDOLABININ DEĞERİ HAKKİNDA EN KATİ GÜVENEBİLECEĞİNİZ BUZDOUBIDIR Amerikada günün satış rekorlarını kıran ve halen dünyanın her tarafında en çok aranılan.en fazla itimat edilen buzdolabı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaıi ilânları Kapalı zarfla 400.000 çift er yün ve pamuk karışık çorap 1/7/953 çarşamba saat 11 de Ankara M.S.V.4 No.lı Sa.Al.Koda satın alınacaktır-Bedeli 448.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • ğ Jil/ÇÜM B/PJ9RT/I DENİZ MOTORU' Zio7İfil I ODEON" MAĞAZALARI:ruuwı" V3h.p Beyoğlu Tel.4535?LI6HTWIH Sirkeci Tel.28201 Kadıköy Tel.61997 ri-JT^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden 5405 Sayılı kanun gereğince açık eksiltme pazarlık yoliyle alım ilânı 1 İstanbul Pendik Veteriner Bakteriyoloji enstitüsü için 1953 akça yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Oku'u ve Koleji Kumandanlığından:1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır-2 ir Kayıtlar l/Haziran/1953 tarihinden 10/Ağustos/1953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • istanbul Toprak ve İskân udurlugunaen 1 Şişli Hürriyet Abidesi civarında yeniden yapılacak olan 800 evük göçmen mahallesinin 50000 lira keşif bedelli yollarının inşası kapalı zarf usulü ile müteahhid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dahilindeki yer Barsmtısı bölgeleri ve belediyelerin teknik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Mimar,Mühendis ve yapı kalfa ve ustalarına iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.06.1953
  • KIŞIN AYAZINDA.YAZIN SICAĞINDA.her mevsimde GRİ Pili ffîi BAŞARI İLE KULLANILIR BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMA/Kininli Yazın cereyanda oturmaktan mütevellit kırıklık ve ağrılara karşı GRİPİN kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan