Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1112 Posta Kutusu i '4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Hakkında 'tevkif müzekkeresi kesilen Kadri Dağı bulmak dün kabil olamadı Dairesinde ve evinde tevkifi için aranan gümrük müfettişi ortadan kayboldu ihtiyar bir kadının mal ve latasaray kulübünün umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Reisicumhur İzmit'e gitti Ankara,10 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar bu akşam saat 20.50 de eksprese bağlanan hususî bir vagonla Yalovaya gitmek üzere îzmite müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • r Üniversitede imtihanlar başladı İstanbul Üniversitesine bağlı bütün fakültelerde dersler kesilmiş ve imtihanlara başlanmıştır.İmtihanlar temmuz nihayetine kadar devam edecektir-Eesi mde arkadaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Hava yollarının inkişafı için tedbirler alınıyor Yeni uçak seferlerinin ihdası ve gidiş dönüş bileti alan bütün yo'culara yüzde 10 tenzilât yapılması kararlaştırıldı Ankara,10'(Milliyet)iflastı rma Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Mil.Papagos geliyor Yunan Başvekili devlet adamlarımızla müzakerelerde bulunacak Atina,10 T.H.A.Yunan Başbakanı Mareşal Papagos,önümüzdeki pazartesi günü «An Kara» vapuru ile Türkiyeye hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Belediyede yapılan toplantıdan bir görünüg Hayat pahalılığını önleyici tedbirler Dlln Valinin başkanlığında iki saat süren bir toplantı yapıldı lediyede,Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökaym başkanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Güney ve Kuzey Korenin hududu tesbit ediliyor Güney Kore temsilcisi mütarekenin saat meselesi olduğunu söyledi Panmunjom.10 AP)Mütareke heyetindeki Müttefik ve Komünist temsilcileri bu sabah müddet ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Şoförlerin kongresi dün hâdise!i geçti Salonda çıkan kavgalar güçlükle yatıştırıldı,fidare heyetinin faaliyet raporu tenkitlere uğradı istanbul Şoförleri ve Otomobilciler Cemiyetinin yıllık genel Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • k Çanakkale Ağır Ceza Mahkeme si heyeti Dumtupınar dâvası yeni bir safhaya girdi mm.tm^m Lorentzonun avukatı reddi hâkim talebinde bulundu ı ıı Hİ Dünkü duruşmada Sabri Çelebioglu da sanık' olarak yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Bugün şehrimizde,havanın bulutlu ve yağmurlu geçeceği,hava sıcaklığının azalacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Monfe Carlo radyosunun dün gece verdiği habere göre Kiwmi ¦tf tnIM,lMn «NW mwim ^wr—ı ı w—*«ovy biz@ r nofa verdi Rusya,hükümetimizden iki memleket arasındaki gerginliğin izale edilmesini ve normal d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • C.H.P.nin malları Başvekilin D.P.Grupanda yaptığı konuşma,siyasî çevrelerde tam bir tasviple karşılandı Ankara» 10 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupunun dünkü toplantısında» Halk Partisi malları hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1953
  • Başvekil,dün Ami.Carney ile uzun bir görüşme yaptı Amiral Carney yeni vazifesinde Türfciyenin dâvalarını daima ön plânda tutacağını söyledi Ankara,10 Milliyet)Amerika deniz kuvvetleri genel kurmay baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1953
  • K I S A HABERLER fc 22 haziran pazartesi günü saat 7 de,limanımıza,içinde 1000 turist bulunan İngiliz bandıralı bir gemi gelecektirir D.P.Fatih kazası;15 haziran pazartesi günü saat 17 de,siyasî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • POLİSTE Tekirdagın Şav köyünden Mehmet Aydm adında biri,152.5 lirasını Sirkecide yankesicilere çarptırmıştır.¦jfc-Şişlide oturan Hızır Kocataş adında biri,aynı semtte oturan Seher adında hâmile bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Hie.11 Haziran 1953 Rıı.29 Rama zan 29 Mayıs 1872 Perşembe 1369 VAH rr VASATİ EZANİ Güne ş 4,28 8.48 öğle 12.13 4.33 îkind i 16.14 8.33 Aksa m 19.41 12.00 Yatsı 21.43 2.03 îmsa k 2.09 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Bundan evvelki makalemizde evlerimizde canlı bir ziynet de' necek kadar yer tutan,aile efradının,bilhassa çocukların nü vazişleri ile şımartılan kediden ve bu sevimli mahlûkun set ep olduğu bir takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Tifo He mücadele Hasta vaziyette bulunan 31 göçmen hastahaneye kaldırılarak müşahedeye alındı Son günlerde TaşUtarladaki göçmen mahallesinde ve civarındaki gece-koTidularda bâzı tifo vak'alarj tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Kaçmak isterken ağır surette yaradandı Sabıkalı hırsızlardan Tacetlin Karlı adında biri,dün hırsizlik maksadı ile Gaîatada Bankalar caddesinde avukat İsmail Yümnü'nun yazıhanesine girmiş ve yakalanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • TAKVİMDEN^ YAPRAK Bir İstatistik münasebeti ile İstanbul zabıtası biraz nefes alacak.Ceza Kanununun son aldığı şekil,cürümle ceza.arasında beklenen nisbeti tâyin ediyor,polis «sabıkalı müvezztliği» et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Yediği peynirden zehirlenerek öldü Fatihte Guraba Hüseyin ağa mahallesinde İmam Murat sokak 35 numarada oturan Recep Tekin adjnda biri,yediği peynirden zehirlenerek ölmüştür.Ceset morga kaldırılmış,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Kadın yliziîndsn arkadaşını yaraladı Karaköyde Ziraat bankasında odacılık yapan Cemal Uçar acunda biri,Bankalar caddesinden geçerken,kadın yüzünden arası açık bulunan Aziz Ereci adında bir hamal taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • teftiş kurutu reisi Çorum vaüsî oldu On senedenberi tstanbulda Kaymakamlık,Vali muavinliği ve IJelediye Teftiş Kurulu reisi olarak vazife görmüş bulunan Küstü Ülken terfian Çorum Va lilığine tayin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Diin Hîndistandan 30 göçmen geldi Dün saat 13 te.uçakla Hindistandan 30 kişilik bir Turk göçmen kafilesi şehrimize gelmiştir.Gelen göçmenlerden bir Iqsmi şehrimizde kalacak,bir kısmı da Ankaraya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Bir açıklama Sirkecide Tekel Bayiliği yapan Ali Avların kaçak tabanca sattığını ve çifte defter tutmak sureiyle vergi kaçakçılığına tevessül ettiğini yazmış ve bu hususta alâkalılardan aldığımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Aksu vapuru dün Hayfaya gitti Aksu vapuru,dün saat II de Hayfa ekspres postasını yapmak üzere limanımızdan ayrılmıştır.Vapur,Iskenderunda toplanan 350 kadar iranlı yabudi muhacirini de Hayfaya götürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • 1953 yılının ilk be ayında işlenen suçla Bazı suçlar evvelki memnuniyet verici Emniyet Müdürlüğü şehrimizde 950,951 ve 952 yıllarının ilk beş ayı içinde işlenen muhtelif suçlarla 953 yılının beş ayı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • JW*« rı».¦¦¦u^imm mm MM—n^ HALKIN SESİ N Mühim bir your» tamiri lâzım tsim ve adresini verdikten sonra,kendisinden «Bir şoför vatandaş» diye bahsedilmesini istiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Taksim ile K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Bir hamal metresini bıçakSa yaraladı Mustafa Şimşek adında tnı gümrük hamalı,dün sabah Üsküdarda metresini bıçakla yaralamıştır.Üsküdarda Nalçacı Hasan sokağında 12İ5 numarada oturan Mustafa,beş sened
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Kamyon altında kalan bir çocuk ö'dü Dün Fatihte ölümle neticelenen bir taşıt kazasj olmuşar.Çoför Besim Aslan idaresindeki Zonguldak 897 plâkalı kamyon,Yeşiitulumba mevkiinden geçerken,Mazlum Kurt adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Prof.Bilgisinin Cînazrsİ dün defno'undu Evvelki gün vefat eden îstan bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ord.Profesörü M.Şevket Ali Bilgisin'in cenazesi dün öğle namazını mü teakip Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Millî Egjtim Müdürünün tetkikleri Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik dün Fener Rum E1" kek Lisesiyle Rum Kız Lisesi türkçe kuttuk dersleri imtihanlarında bulu»1 muştur.Millî Eğitim Müdürü ayrıca Kocar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • UEZt Istanbul Kız Lisesini renler Derneği;İS temmuzda^ 28 temmuza kadar devam cek bir «UJudag seyahati tertip etmiştir.BAYRAMLAŞMA Demokrat Parti mensup!ar bayramın birinci günü saat 17 arasındı D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Gürültü il® mücadele Şehrimizde gürültüyle nıüca dele mevzuunda yeniden bazı kararlar almak mecburiyeti duyulmuş ve durum ti Genel Meclisine intikal etmiştir.Bu llU~ susta hazırlanmakta olan üır ıapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Sis yüzîîndsn vapwr safirleri altilsi olda Dün sabahın erken saatleritide şehri kesif bir tSis tabakası kaplam^ ve bilhassa saat 5 ile 8,30 arasında kesif W* bsi almıştır.Bu yüzden Kavaklardan.Ya-I ov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Yeni ihdas edilen araba vapuru seferi Sirkeci Kadıköy arasında ihdas olunan araba vapuru seferlerine,dünden itibaren başlanmıştır.Ayrıca bu hatta sabah ve akşamları motorlu gemi de çalıştırılacak,bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Halife,Afrika umumî valisinin metanetine hayret etmişti 84 Nihayet kanlı baş Şama varmış ve tahta kutu Halifenin hu zuruna çıkarılmıştı.Zalim Halifenin yüzünde kin ve intikam hislerinin en sert mânası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.06.1953
  • Esnafın kontrolü Fahiş fiatla mJ saltığı görülen 243 dükkân sahibi tecz'ye edildi Sen günlerde gıda maddeleri fiatlaımn sunî şekilde artması üzerine Belediye murakabe teşkilâtının yaptığı teftişlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1953
  • ha ya seçimleri İtalya'da pazar günü yapılan umumî seçimlerin mebusan meclisine ait olan kati neticeleri henüz alınamamıştır.Mamafi hükümet Koalisiyonunu teşkil eden merkez partilerinin reylerin yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Eski Kral Faruk İsviçreye gitti Cenevre.10 A.A)Eski Mısır Krah Faruk ve maiyeti bugün trenle Paris'ten Cenev re'ye gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Atmada grev yüzünded iki kişi öldü Atina.10 A.A)Yunan Çalışma Genel Konfederasyonu nun bildirdiğine göre.dün akşam üzeri Atina'da bir otobüsle bir tramvayın çarpışması ne ticesinde iki kişi ölmüştür.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • 24 saat içinde 18 Mau Mau öldürüldü Nairobi,10 A.A.Dün ge ce yayınlanan bir tebliğde güvenlik kuvvetlerinin son 24 saat zarfında 18 tedhişçiyi öldürdükleri bildirilmektedir.Birtakım tedhişçiler dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Everest'e çıkan heyet dönüş yolunda Kalküta,10 A.A.Everest'!fetheden İngiliz heyetinin bu pazar günü Katmandu'ya varması beklenmektedir.Heyet başkanı Albay Sir John Hunt'un adamlarından önce Nepal hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • İsrail Ürdün hududunda yeni bir hadise Tel Aviv,10,A.A.İsrail ordusuna mensup bir sözcünün bu sabah bildirdiğine göre,dün gece silâhlı çeteciler Ür dün israil hududunu geçerek bir evi bombalamışlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Rusya'nın Avusturya siyaseti_Sovyetler,son günlerde Avusturya'ya karşı takip ettikleri siyaseti hafifletmeye başladılar.Viyana.10 AP)Sovyetler Birliği,Viyanaya bir büyükelçi tayinini ve Avusturya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Petrol ihtilâfının hallinden ümit keşi Amerika,hgîlîz iran ihtilâfında arabuluculuk yapmaktan vazgeçti Washington,10 AP)İngiltere ile îran arasındaki ihtilâfta Birleşik Amerika uzlaştırıcı bir rol oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • İtalya'da yağmurlar Mevsimsiz yağan yağmurlar büyük tahribata sebep oldu.Bin kişi evsiz,barksız kaldı Roma.10 A.A.Bugün kuzey ve doğu italya'ya Sardunya'da sağnak halinde yağan yağmurlar neticesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Yeni kurulan çimento fabrikaları Ankara,10 T.H.A.Hükümetin ittihaz ettiği yeni iktisadî kararların tatbikatına başlanmıştır.Bu cümleden olar\k memleketin 9 mıntakasında çimento fabrikaları kurulması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Amerikada misli görü'momiş kasırgalar Woxcester Massachusetts)10 A.A.Dün burada şiddetli esen kasırgada en az üq kişi ölmüş ve yüzlercesi de yaralanmıştır.Kasırga neticesinde çöken ev lerde daha başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • B;r İsveç şilepi yanıyor Londra.10 A.A.Lloyd denizcilik ^acentasınm aldığı bir habere göre.Atlantik Okyanusunun ortasında yanmakta olan 5751 tonluk Stegehold isimli İsveç şilebi tahliye edilmiştir.Gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • FÎ3İç ka Kralı Baudouin,Avusturyaya gitti Viyana,10 A.A.Belçika Kralı Baudouin'in Avusturyaya gelmiş olduğu Ve halen Sate-ı bourg bölgesinde bulunduğu bildirilmektedir.Avusturya polisi,Kralın talebi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Pakistanda 14 ağustosta cumhuriyet lifin edilecek îtaraşİ.10 Anka)Kuruluşunun 6 ncı yıldönümü olan 14 ağustosta Pakistanda cumhuriyet ilân edilecektir.Cumhurbaşkanlığına kimin getirileceği tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Romanyada temizlik Komünist millî kuvvetlerinin yeraltı faaliyetinde bulunduk lan zannedilen köylüleri kar şuna dizdikleri bildiriliyor Londra.10 Nafen)Ro manyadan gelen raporlara göre» komünist milis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Bir kadnı ağlattığı içse memur Eşten çıkarılamaz Hartford Connectient,1C A.A.Federal Mahkeme dün bir memurun bir kadını ağlattığı için'işten çıkarılamıyacağına karar vermiştir.Bir iskemle yüzünden çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Tepkili uçak kullanması yasak edilen Edinburg Dükü Edinburg Dükü tepkili uçak kullanamıyacak Hava Vekâleti,bütün uçuş alanlarına gönderdiği bir tamimle Edinburg Düküne tepkili uçak verilmemesini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Kısa haricî haberler İNGİLTERE!Kraliçe II.Elizabeth'in taç giymesi münasebetiyle yapıla cak deniz resmi geçidi için Spithead'de toplanmış bulunan yüzlerce gemiye,Rusyanın «Sveı dlov» kruvazörü de ilti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Dört mü mühim,zarp mı mühim?Jx2 4 denkleminin iki yönünden birincisi tutulan yolu,öteki de varılan neticeyi gösterir.Fakat biz bir an için şu palemik üstadlarıııa,zekâyı safsataya irca ettiklerini san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • 20 senedenbe-i ilk defa gülen hasta Hartford Connecticut,30 A.A.Edmund Hatlacki ismüıde bir hasta dün gece yirmi seneden beri ilk defa olarak gül Tnüştür.5 yaşında iken çenesinin donması üzerine ağzın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Roosevelt'in lorunu bir mUzisyenle evîoniyo/Nevyork,10 A.A.Müteveffa Başkan Roosevelt'in torunu ve muazzam bir servetin vârisi olan 21 yaşındaki Sara Lano Roosvelt bir berberin oğlu ile evlenecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • İKTİBAS üşmeye başlıyan uçağında neler gördüm?insan oğlu yaşamayı e bet sever.Fakat kaderinde yazıh olan ölümü güler yüzle karşılamak kudretini de tabiat ondan esirgememiş olmalf!Avrupadan Amerika'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.06.1953
  • Liza kendisinden çok yaşlı İdi.Ne çıkar?Ali,her gece onun tarafından fethedilmeğe geien Lizanın üzerinden şalını,soma geceliğini çıkararak üstü yer yer porsumuş beyaz vücuda baktı.Fakat genç iştahı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1953
  • BüyükpiyâSepaşa Camiî p ¦İmşmM Uzun müddet kaptan paşalıkta bulunan ve Sultan İkinci Selimin kızı Gevherin Sultanın zevci Piyâle Paşa tarafından yaptırılmıştır,Kasımpaşanm biraz hücra bir mahallelinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bu sellerin meşhurları aşağı yukarı otuz tane kaiardır.Hepsi ftlescJtiüEharamc!a büyük tahribat yapmış,şehirde insan kaybına ssbep olmuştur Mekke-i muazzamayı basan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.06.1953
  • Ferdî boks birincilikleri 1953 Türkiye ferdî boks birinciliği 13.14 haziran günleri Ankarada 19 Mayıs stadında yapılacaktır-Türkiye birinciliklerine istanbul» Ankara ve Kocaeli bölgeleri tam takım hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Bu hafta yapılacak I temasları!i Lig maçları I 14 Haziran 1953 Paza?ŞEREF STADINDA J 10.00 Şafakspor Yeşildirek Terfi maçıJ R.Atalcanı 12.00 Darüşşai'aka Taksim F.Kılıç,N.Özbay,H.Ozgan* 14.00 Bozkurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Bisiklet yarışlarında heyecanlı bîr an.İtalya bisiklet turunu Fausto Coppi kazandı Bu senekî îtalya turuna kara* nan Fausto Coppi 1953 İtalya bisiklet turu bu sene 120 bisikletçinin iştirakiyle yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Tenis birinciliklerine dün de devam edildi Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünde yapılmakta olan istanbul tenis birinciliklerine dün seçkin bir seyirci önünde devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • AtSetlerim'z Tel-Avâve gidiyor Ankaramn seçme atletlerinden müteşekkil bir takım.10 ve 11 temmuz tarihlerinde iki müsabaka yapmak üzere Tel-Aviv'e gidecektir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Turpin Kümezi yendi Londra,10 A.A.Dün gece burada yapılan 15 raundhık boks müsabakasında ingiliz orta siklet boks şampiyonu Randolph Turpin» Charles Humez'i sayı hesabiyle yenmiştirı Dünya orta sıklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Boks çalışmaları ve Federasyon Başkanının beyanatı Ankara.10 Anka)Ankara d a yapılacak olan 1953 yılı Türkiye boks birincilikleri münasebetiyle bir basın toplantısı yapan Boks Federasyonu Başkanı Dr.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • ingiliz futbolundan garip ve eğlenceli fıkralar Kara kedi Kaleciler beş defa dua Galii bugün İngiliz En fazla millî ediniz Dünkü olan futbolcu Dünyanın en popüler sporu olan futbol hakkında bir İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Fenerbahçe An kar a ya gidiyor Istanbul profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe ta-kimi Ankaraya giderek bay ramda iki maç yapacaktır.Sarı lacivertliler 13 haziran,cumartesi günü Demirsporla,14 haziran p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Yugoslavlarla yapılan maçların hasılatı Pazar günü Ankarada 19 Ma yıs stadında yapılan Belgrad Ankara temsilî futbol karşılaşması 18.033 lira hasılat temin etmiştir.Şehrimizde oynanan milli maç ise ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • Hefsinki de cfrit uma müsabakası HELSINKI Perşembe günü Helsinkide yapılan atletizm müsabakalannda meşhur Fin ciritçisi Haitanen bir atışında ciridi 74.52 metreye savurarak mevsimin en iyi derecesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.06.1953
  • ün geldi Kafile 18 kişidsn müteşekkildir.13 oyuncunun 11i geçen seneki olimpiyatlara iştirak etmiştir israil millî basketbol takımı ğa çalışacağız.sporcuları dün akşam 2 saat 20 dakikalık bir rötarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ağrı ve sancılarım derhal teskin eder.'Grip ve nezle başlan* gıcında alınması faydalıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • İstanbul Belediyesi İlâhları I I in ı.ı ıı 1,1 Yoi yaptırılacak,saç ve malzeme alılacak 1 İstanbul Beyoğlu İlçesinde mevcut yollardan adlan şartnamesinde yazıh yolların kaldırım ve kanal inşaatının 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • K.köy asliye birinci hukuk hakimliğinden 952/890 Davacı Yusuf Tunç tarafından nüfus memurluğu aleyhine açılra;ğ olan-isim tashihi davasının yapılan mahkemesi sanımda Alemdar IJeyazıt Veli mahallesi Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memleketler» iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 tint ü 9ayf a san t.4 TL 7 ve S inci sayfa sunt.2,3* T.L.îîârJar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • Caketmi çıkardı,kravatını »•özdü,gömleğinin yakalım açtı.Karyola kenarına,karısının biraz evel oturduğu yere,oturarak terliklerini giydi.O/Ui'Je hâlâ onun hararetinden eser var di.Bütün bu hareketlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • Hazırim;Sadi BO.HAK ft 7 8 9 JO H I 2 3 4 5 6 7 6 9 JO ÜIT.TI II.«flu foHaı sa.sai 1 Gidişin denizden olmasın iki kelime)2 Sinirlilik.3 Gözün üstündedir.4 İstikbal;Yeni dünya.5 Feci hale düş iki kelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve adetleriy!e ORTA OYUNU Bu hafta:15 hazirana kadar KANLİ NİÖÂK Gişe her gün 10 c!a açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • FAZIL Cit İLÂCI İstanbul asliye 3hakimliğinden:cü hıılcuK «a/186 Hazineye izafetle İstanbul nuıhakemat müdürlüğü avukatlarından Rahime Akman tarafından,Pangaltı Bozkurt ma* halle.si Bay Sungur sokak 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • HAUL Patrona Halil,yeni bir meşverette bulunmak üzere adamlarının çağırılmasını emretli 81 Divan azaları Canım paşanın bu mütalâasının heyecanına kapılmaktan kendilerini alamadılar;uzun bir alkışla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • RADYOLAR i TAf feUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «PI» 13.45 Şarkılar.Okuyan:lar:Rabia Köşker;S.Özkanlı 14.20 Öğle konseri «PI».W.A.Mozart «İdomeneo» uve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CÎNAYETLERP5 Nakleden:AZİZ OZBAY Föneyru,ihaneti nasıl öğrendiğini ayrı şekillerde anlatıyordu 15 însan birini avucu içinde tutunca korkusu az!«Ober bu aözle ms$ı kusdcdiyordu?Fömey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.06.1953
  • Başvekil dün Ami.Carney ile uzun bir görüşme yaptı [Baş tarafı birincide] tıda Türkiyenin Nato içindeki siyası ve askerî durumunun göz den geçirildiği tahmin edilmektedir.Ami.Carııeyin basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Sarkıntılık suçlan Meclîsin dön komisyona geri verilen 421.madde kabul etti Ankara 10 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında su.işlerinin gelecek yıllara cari taahhütlere gi rişilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • C.H.P.nin mallan [Baş tarafı birincide] Bugünkü Sonhavadis gazetesinde intişar eden Hukuk devleti Türkiye» serlevhası başmakalesini Cemil Sait Barlas bu hususa temas etmekte ve memlekette teessür eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • 36 er yemekten zehirlendi Ankara.10 Milliyet)Dün Harita Genel Müdürlüğü karargâhında bir zehirlenme hâdisesi olmuş ve 36 asker yedikleri etten zehirlenerek askerî hastahaneye kaldırılmıştır.Dün öğle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Güney ve Kuzey Korenin hududu I Baş tarafı birineidel may subayları komünistlerle birlikte cephe hattının nerelerden geçeceğini tesbite uğraşı maktadırlar.Komünist Peiping radyosu sözcüsü Tokyo'da din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Şoförlerin kongresi [Baş tarafı birincide] mistir.Okunan idare heyeti faaliyet raporu,zaman zaman bir kısım üyelerin müdahalesile kesilmiştir.Bu sırada aidatlarım vermedikleri için içeri bırakılmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Hayat pahalılığını önleyici tedbirler [Baş tarafı birincide] dır.Biri emniyet mevzuu."Vatan dağlar asayişin huzur ve emniyeti içindedir,ikincisi de pahalılık,vatandaşın nafakası bazı insafsızlıklar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Hava yollarının inkişafı için tedbirler [Baş tarafı birincide} lanacktır.Yolculara kolaylık olması i-Çin evvelâ tstanbuldan başlamak ve sonra diğer şehirlerimize de teşmil edilmek sure4 tiyle uçak bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Kadri Dağ [Baş tarafı birincide] kartmıştır.Bu pasaporttan istifade ederek yurt dışına çık maması için de alâkahlarca icap eden tedbir alınmıştır.İlgililerden aldığımız malûmata göre.Vesile admdaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Lorentzonun avukatı red hakim talebinde bulundu [Baş tarafı birincide] kemesine havale edilmesine karar verilmiştir.DURUŞMA BAŞLIYOR Muhakemeye saat tam 10 da ge çen celselerde olduğu gibi Çanakkale İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.06.1953
  • Mareşal Papagos geliyor fliaş tarafı birincide] Mareşal Papagosu Dışişleri Bakanı Stefanopulos,Başbakan Mareşal Papagosa Dışişleri IJakanljgı Genel Müdürü ve Dışişleri Bakanlığına mensup ilci yüksek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.06.1953
  • Istanbu] Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 150-ton kuru ot kapalı zarfla 24/Haziran/953 çarşamba saat 11 de Gaziantep As.Sa.Al Ko.da satm alınacaktır-Bedeli 22 500 lira geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • Kalbur teli alınacak j Devlet Demiryo.'hrı Haydarpaşa Satınaima komisyonundan X Muhtelif eb'atta dört kalem cem'an 900 metre galvanize telden mamul kalbur teli kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • i" OSMANLI BANKASI "I İfân Osmanlı Bankası Galata Merkezile.Yenicamî,Beyoğlu.Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri ŞEKER BAYRAMI münasebetiyle 13 ve 15 Haziran 1953 Cumartesi ve Pazartesi günleri kapalı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • Zonguldak Veliliğinden 1 Yapılacak iş:Devrek kasabasında yeniden inşa ettirilecek A tipi cezaevi ve karakol binası yapımı;olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 145000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • Şerit testere laması alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan Ira" 1 Teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid namına iKi lemde cem'an 3500 metre Şerit testere lâmbası açık eksilt ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • Malatya Valiliğinden 1 Aşağıda mevkileri» keşif bedelleri,geçici teminatı y zıh bulunan 7 ilk okul inşaatının 20/6/953 cumartesi günü saa^ 10 dan itibaren sırasiyle ve yirmişer dakika ara ile ayrı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • ilan Köprü Yaklaşma Yolları yaptırılacak KsrayoHan 1.Bö ge NlüdiiıitiğÜnden 124096.F8 lira keşif bedelli Bursa Karacabeyindeki Câfl' bollu ^köprüsü yaklaşma yolları inşaatı kapalı zarf usulü i*9 eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • inşaat Üânı T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube ve ajans lojmanlı hizmet binaları ve tadilât yapısıdır.Yeri Keşif tutarı Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • mmmm M i4 Ayar Altm saat Al'ın VAplaıno boyan saati TISSOT kadın saatleri dakikliğile isviçre saatçiliğinin dünyaca tanınmış bir şaheseridir.Antimanyetik,iooo milimetreye kadar ayarlanmış olan altın v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • Kambiyo Kapanış 3terling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Florin Liret Drahmi Jüskoudes Açılış Kapanı* 784 28Ü.50 ü.bü 64.03 c.cü 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.Lİ4 973.90 784—280.30 Û.öO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • İzmir Belediye Başkanlığından Küitürparka havuzlu büyük medanın beton yol ve bir kısım tretuvarlarının inşası işi için belli edilen ihale tarihi 10/6/953 pazartesi olarak yazıldığı görülmüş olup ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • Kayseri Af.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Muhammeni 18000 ve geçici teminatı 1350 lira olan 40 ton bulgur kapalı zarfla alınacaktır.Eksiltmesi 25/Haziran/953 saat 15.30 da evsaf ve şartlar İstanbul Lv.Amirliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.06.1953
  • AÇIK ARTTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞI İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 953/1476 Fatih.Koca M-Paşa.Arabacı Beyazıt mahallesi Sebzeci sokağında en eski 16.eski 10.yeni 20.taj 10 kapı sayılı ahşap ev hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan