Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Cezayir'de kar yağıyor Cezair,9 A.A.Cezair ta irininde belki de ilk defa olmak üzere haziran ayında kar yağmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Şehir Meclisinde dün görüşülen mevzular Vali,hayat pahalılığına karşı alınan tedbirleri izah etti.Meclis esnafın öğle tatili yapmasına karar Terdi İl Genel Meclisi dün saat 15.30 da başkan vekillerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • ^OL FENERLERİ Yol üzerindeki kanalizasyon ve emsali *& ülât sırasında muhtemel bir kazayı önlemek için geceleri pullanılan kırmızı tehlike fenerleri yerine Emniyet 6 ncı Şube «üdürlüğünce İtalyadan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Ami.Carney Ankarada NATO Güney Avrupa Başkumandanı Amiral Carney dün uçakla NapoU'den Ankara'ya gelmiştir.NATO Kumandanı resmî ve askerî şahsiyetlerimize veda ziyaretinde bulunacaktır.Resim.Carney'i h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • işgüzar gümrük müfettişi Kadri Dağ hakkında dün tevkif müzekkeresi kesildi Kadri Dağ ve iki arkadaşı hileli yoSlarla ihtiyar bir kadının bir miktar parasını ve evini ele geçirmişler Bir müddet evvel î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • alk Partisinin malları f I D.P.Grupunda görüşüldü Dünkü toplantıda söz alan Başvekil Adnan Menderes,bu meselede kararı D.P.Meclis Grupuna değil Meclise bırakmanın en iyi hal tarzı olacağını söyledi Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • General Matthew Ridgway,Ridgway Batılıları ikaz ediyor KATO Kumandanı» müttefik kuvvetlerinin Rus tecavüzünü önliyeceğini bildirdi Paris,9 A.P,Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomuta m Matthew B.Ridgway,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Plaj evleri inşaatında yolsuzluk Talî.yapılan bir ihbar üzerine müfettişlerin tahkikata başladıklarını söyledi Belediyenin Florya'da yaptırdığı plaj evleri,Deniz Kulübü ve Beyaz Köşk inşaatında sahte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • VekilSer heyete dün toplandı Ankara,9 Milliyet)Vekil ler Heyeti bu sahan saat 10.30 ela Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanmıştır.Saat 13.30 a kadar devam eden hû toplantıda Başvekil ve Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Eden bugün ameliyat oluyor Boston,9 A.P.İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden in yarın safra kesesinden ameliyat olacağı bu gece Lahey Kli niğinden bildirilmiştir.Yayınlanan bültende ameliyatın Bapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Dün şiddetli bfr zelzele oldu Kandilli Rasathanesinden bildirilmiştir:Dün Türkiye saatiyle 18 i 28 dakika 55 saniye geçe merkez fkesünün rasathanemizden uzak-[Devamı Sa.7 Sü.6 daj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • itaiyada seçimleri Di Gasperi grubu kazandı Geç vakit alınan neticelerde hükümet koalisyonunun ekseriyeti aldığı anlaşıldı Roma,9 ANKA)Genel seçimlerin kati neticeleri henüz belli olmamakla beraber,bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Cinayet romanların m en meraklısı,tahlil romanlarının en kuvvetlisi Yazan;Georgs Simenon n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Kızıllar adına müzakerelere iştirak eden General Nam H Korede mütareke gün meselesi oldu Eisenhower diân resmî vs askeri şahsyetBerle Uzak Doğu mess5 lirini incatedi Panmunjom,9 AP)Komünist ve müttefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Hatayı çekirgeler istilâ etti İskenderun,9 T.H.A.tia,tayın geniş bir bölgesi çekirge hücumuna maruz kalmış bulun* maktadır.Dün gece Arsuz köyü ile ls« kenderun arasındaki tarla ve bahçelerde çekirge s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • Dumlupjnar davasına bugün devam ediliyor Bugünkü duruşmada Sabri Çelebioğlunun da suçlu olarak yargılanmasına karar verildi Çanakkale* 9 Hususî surette gigden arkadaşımız Mücahit Beşer bildiriyor)81 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1953
  • •fytoi&jtHtftiunt Bugün şehrimizde havanın sabahleyin bulutla ve güneşli geçeceği;hava sıcaklığında değişiklik olnııyaeağı tahmin edilmektedir.*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1953
  • T&KvaMDEN m YAPRAK t Eksiitme kanunu ve İmar Ramide,tesellümüne 16 gün kal un imakaelr evlerinin inşadında kötü malzerae kullanılmak yüzünden evlerin sapır sapır dökülmekte olduğuna dair gazetelerde n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • KİSA HABERLER ir İstanbul Esnaf Dernekleri Birliği idare Heyeti seçimi dün yapılmıştır.Kapalı oyla yapılan seçim so nunda başkanlığa Yusuf încegü zel,Genel Sekreterliğe Arif Meriç getirilmiştir.İC Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • dan çalınmıştır.Burgaz Adasında bir gecekonduda oturan Ergun Sümbülbahçe adında biri;tramvayda sahte paso kollanırken yakalanmıştır.Şehremininde Karanfilliçavuş sokakta misafireten oturan Hefet Balkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Hieflama 74NB 1372 10 Haziran 1953 Çarşamba Rıı.23 Mayıs 1369 VAKİT VASATİ EZANI Güneş Ö&le ikindi Akşam Yatsı İM!Su iv 4.28 12.13 16.14 19.40 21.42 2.09 8.43 4.33 8.34 12.00 2.02 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Bir d *Iİ bîr karı kocayı iyice dövdü Fatihte Haydar Yokuşunda 3 numarada oturan Sabahattin admda biri,aynı evde oturan Ali ile karım Nebaheti,sebepsiz yere,yumruk ve tekmeyle dövmüştür.Bunlardan Ali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • m u jtaninwiiMuiMiwiiiMM 22 Nisan 1953 Çarşamba gti~ nü çıkan yazımda Kore mütareke müzakerelerinin,kıztliar tarafından kasden iki ay kadar uzatılarak 20 Haziranda imzalanmasının muhtemel c/iduğunu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Kaçak inşaat yaptıranlar Kontrol efcipîeri muhtelif semtlerdeki 123 evin inşaatını dur.'ıırc ular Emniyet Müdürlüğü tarafından teşkil edilen kaçak inşaatı kontrol ekipleri faaliyetlerine aralıksız ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Rektör seçimi için hazırhk başladı İstanbul Üniversitesi ile Tek nik Üniversite Rektör seçimleri 22 haziran pazartesi günü yapılacaktır.Bu husustaki hazırlıklar sona ermek üzeredirüniversite Kanununa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Kartaldaki hâdisenin faili tesbit ediidî Kartal istasyonunda tren bek Üyen Adnan Erkan adında bir gencin meçhul bir şahıs tarafın dan bıçakla yaralandığını bildir mistik.Yapılan tahkikatta,mütecavi zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Şsrîî Bayramı 1 Şevval 1372 ve 13 Haziran 1953 tarihine müsadif cumartesi günü Mübarek Ramazanı Şerif Bayramı olduğu dindaşlarımıza ilân ohmur.İstanbulda bayram namazı vakti Saat Dakika 5 17 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Teşkilâtın modern cihazlarla takviyesi için yapılan hazırlıklar sona erdi İstanbul Emniyet teşkilâtının modern Müdürlüğü cihazlarla takviyesi için yapılan hazırlık lar sona ermiş ve yine teşkilâtın Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Bîr assubay tı-anîn altında ka'dı Makinist Halil Tüysüzün idaresindeki 4401 numaralı lokcnio tif,Hay.darpaşada askerî rampada manevra yaparken,Adil Ünal adında bir assubaya çarp mis ve yaralanmasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • nmmmı HALKIN SESİ V Numarasız bisikletler Kızütorakta oturan okuyucularımızdan Hüsameddin Bo/caok yazıyor:«Sayfiye mevsiminin bizim semtlere getirdiği başbelâlarından biri de bisiklettir.Kadının,kızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Güzel kadın:Talih bana hiç gülmedi efendim demişti 83 Hayır bir hakikatin ifadesidir ya Abdülaziz!Sonra dönerek muhafızlara:Onu divan huzuruna götürünüz!dedi.Valinin emri yerine getirildi.Ve Abdülaziz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • İki kadan Aüliyzdz kavga eiiâ Alemdarda oturan Periha» ve Fethiye Kclyan adındaki Ka dmlar» bir dâvada haz^ bulunmak üzere» suçüstü mahkemesinin önünde bekleşirlerken gaya tutuşmuş ve birbirlerine gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Sus vapu unun tamiri yap ScJı Haliç tersanesinde ciddi blî tamir gören Sus vapuruna;Tü** ustaları tarafından imal edilen cpinyon dişlisi» takılmış ve yapılan seyir tecrübeleri muva fakıyetle neticelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Apartman dairesi için acele ediniz 16 haziran akşamına kada Garanti Bankasına 100 lira yatırırsanız 2?haziranda aPal,man dairesi kazanabilir^1 J' Aym zamanda bu keşidede ars ve para ikramiyeleri vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • SEYAHAT it Türkiye Millî Talebe Federasyonunun her sene yaz ay a" rında tertiplediği yurt dışı sey* hatlere temmuz ayı içinde bağ" lanacaktır-Ç A Y Türkiye Muallimler BLrl,SjJ haziran ayı sonunda* ıne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Pahalılıkla mücadele Bugiio vilâyette bir toplantı yapılacak ve azâmi kâr haddi tesbit edilecek Bu gün saat 10 da Şelıir Mec lisi salanlarında,«Hayat pahalılığı ile mücadele» mevzuunda mühim bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Bir tavzih Dr.Ragıb Güran'dan aşağıda ki mektubu aldık:«Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüme;Muhterem gazetenizin 9.C.953 tarihli nüshasında hastahanemiz hakkında bir yazı vardı.Ga zetenize bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Yaz aylarını İsta^bulcla gsçirecek üniversiteli er ¦Şehrimizdeki kjz ve erkek ta lebe yurtları bu ay sonunda im tihanları müteakip kapanacaktır.Ancak,staj ve tetkik gibi sebeplerle yazı şehrimizde geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Kamyondan düşen bîr kız Ö*1c3ü Çatalcadan Terkcaa gitmekte olan'şoför Cemal Elmasn idaresindeki kamyonun şctför mahallinde seyahat etmekte olan Emi ne Yanıkyan admda 20 yaşla rında bir kız,kapının açü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.06.1953
  • Bir genç dereye düşerek ^oğufdu Çatalcaya bağ-h Alaton köyünden Rıfat Vaymut adında bir genç,Civardan akmakta o lan dereye düşerek boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1953
  • Bermuda'da hazırlıklar tamamlandı Bu ayın sonunda toplanacak olan sulh konefransına iştirak edecek delegeler için her türlü tedbirler alındı Hamilton Bermuda)9.A.A.Otel idarecilerinin bugün bildirdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Amer İkada kuruyan nehir yarım milyon insanı susuz bıraktı Nevyork,9 T.ELA.Teksas'ta Lorodo'dan geçmekte olan Rie Grande Nehri Amerikada ilk defa kjrruyan nehir olmuştur.Bu sebeple başlıyan su suzluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Profesör Picard bir dalış müsabakasına katılıyor Paris,9 Nafen)Bu yaz aylarınızı Prof.Picard ile Tulon denizcilik eksperleri arasında bir «denize dalma» müsabakası tertip edildiği anlaşılmaktadır.Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Menba sularının satış sekli Belediye İktisat Müdürlüğü,menba suları hakkında aşağıda ki açıklamada bulunmuştur:Menba suyu bulunan kaplatır,üzerinde suyun ismini goste ren bir etiketin ve kurşun mühürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Kore mütarekesi Koreden alman son haberler mütareke müzakerelerinin bir sene uzamasına sebep ola!e-i sirler meselesi halledildiğini,diğer esas noktalarda da mu tabakat hasıl olduğunu,ancak idarî bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Çak zaman Murat,çıktığı bir ağacm yaprakları arasında sak lan arak kızın,bahçenin gölgeli bir yerinde,bebeklerile oynama sini seyrederdi.Yeşil altım,andıran lüleleri,zaman zaman gölgeyi delen gü nesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • İKTİBAS Atlantic!nihayet bu mm* Deniz altında bulunan şehrin dalgıcın tasvir edilen kısmı rika çölünde arayanlarca henü2 kabul edilmemiştir.Bakalım bu ipucu bizi nasıl bir neticeye vardıracak.Aziz ÖZB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Bir Fransız subay 3rupu Türkfyeye geliyor Paris,9 A.A.Millî Müda faa Yüksek Öğrenim Enstitüsü mensuplarından,sivil ve yüksek rütbeli subay olmak üzere 75 kişilik bir grup,Yugoslavya;Yunanistan ve Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • İranda dün do çarpışmalar oldu Tahran,9 A.A.Başvekil Mıısaddık taraftarlarından müteşekkil yüz kişilik bir grup,bu sabah;faşist temayüllü olup aralarında Şah taraftarlarının da bulunduğu Arya Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Bir otobüs kazasında 8 kişi öldü Bogota,9 A.A.Durania köyü civarında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonunda sekiz kişi ölmüş,10 kişi de yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • FIKRA Yunus ve Bir ziraatçı arkadaşımdan bir hediye aidim.Kütahya,işi zarif bir şey.İçinde begonya fcoğMiı varmış.İki günde bir fincan kadar su verirsin dedi.Teşekkür ettim ve eve götürüp pencerenin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • BÜYÜK BİR ZİYA TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN Bankamızın kuruluşun dan itibaren uzun seneler Hukuk Müşavirliğini ifa etmiş ve halen İdare Meclisimiz üyelerinden bulunan,İstanbul Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • İbret Aynası Siîr'at t)çüncü ayın 31 inde gazetemizde şöyle bir havadis çıkmış:«İzmir Memleket Hastahanesine getirilen bir hasta kayboldu.Izmir Sağlık Müdürlüğü ertesi gün bu haberi okuyunca hemen har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Artik atom tecrübesi yapılmıyacak Vaşington,9 T.H.A.Nevada çöllerinde yapılan müteaddit atom atışı denemelerinden müsbet neticeler alındığından atom enerjisi komisyonu 1953 sonbahar ve 1954 ilkbaharın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Kısa Bıaricl haberler İNGİLTERE Kraliçe Elizabeth,Edinburgh Dükü ve Kral ailesinin diğer mensuplariyle büyük bir davetli kütlesi dün gece,Covent Garden'de Benjamin Britten'in yeni bir operası olan «Gl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • büyük tahribat yaptı Şiddetli fırtına yüzünden 131 kişi öldü,700 kişi ysralandi.Zarar milyonlarca dolar Chicago.9 AP)Dün gece güney-doğu Michigan ve ku ^ey-batı Ohio eyaletlerinde hüküm süren kasırgal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Rosenberg'lerin affı İçin yapılan bir teşebbüs reddedildi evyork,9 AP)Atom ca susluğundan sanık ve 18 haziranda elektrik sandalyesinde idam edilmeleri kararlaştırılmış olan Julius ve Ethel Rosenberg'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Taç giyme merasimine ait film Amerikanda gösteriliyor Nevyork,9 T.H.A.Pazar günü mahallî saatle 2 de tayyare meydanından gelen İngiltere Kraliçesinin taç giyme merasimine ait renkli film gelişinden ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.06.1953
  • Istanbul Tarabya'da asfalt üzerinde Denize 100 metre mesafede Lüks köşkün üst katı 10 Haziran 1953 çarşanba aksamına kadar Süaıerbankta açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir.Hesap açtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1953
  • 1 Ziraat Makineleri İthalâtçılar Derneği dün Taksim Ga zinosunda bir basın toplantısı yaparak ziraatimizin makineleş mesi hakkında izahat vermişlerdir.2 NATO Güney Avrupa Başkomutanı Amiral Carney dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.06.1953
  • Gaçmiş müverrihlerin ve âlimlerin bildirdiklerine göre Zemzem suyuna otuz isim verilmiştir* En meşhuru Zemzem'dlr Zemzeme-i şerifin islâmiyet-te muhtelif adı vardır.Bunla rın hepsi otuz tanedir.Tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.06.1953
  • Zeyn eb C a m î i &ââ:K'.i.i-vİ';Foto:Sami önemli)Gülbane Farkıma karşısındadır Cami 1769 da yapılmıştır.Sultan Üçüncü AJımediıı kızı Zeynep Sultan namına inşa edilmiştir.Çok san'atlı ve muhteşem bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1953
  • 'Yeni parlayan futbol yıldızı,Avrupa basını millî takımımızdan bahsederken bu tabiri kullanıyor CEM 3AŞAR Geçen hafta oynanan ve 2-2 beraberlikle neticelenen Türkiye Yugoslavya millî futbol-maçı.spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Kısa Spor Haberleri j İSRAİL BASKETBOL TAKIMI YARIN GELİYOR Avrupa basketbol şampiyona-Sl dönüşünde şehrimizde iki 'îarşıia^ma yapacak olan İsrail basketbolcularının gelişi Bul-Sai'istanf^n vize alama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Yugoslav futbol kafilesi dün gitti Kafili» başkanı,Turk millî takımı oyuncularından ve Türk seyircilerinden sitayişte bahsetti Bir müddetten beri memle-rastladığımız bir halk kütlesi ketimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Golf maçına helikopter ile gelen subaylar Londra,9 Brikham'da devam edilmekte olan golf turnuasına iştirak eden dört yüksek rütbeli deniz subayı müsabakalara yetişebilmek için golf sahasına,doyımr^a m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Teniste yeni bir rekor Barselona,9 Milletlerarası tenis turnuası finalinde Amerikalı Vic Seixas'in Arjantinli' râ kibi Enrico Morea'yı 6/3;6/4;22/20 yendiği bildirilmişti.îki buçuk saat süren bu maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Teniste Cambridge Oksforcfu yendi Londra,9 Qxfordfda;Cambridge ve Oxford Üniversiteleri arasında-yapılan tenis karşılaşmalarında Cambridge ezelî rakibini 9 a karşı 13 galibiyetle mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Türk-Yugoslav milli maçında kullanılan taktik hatalı mı idi?NeJat ALT AV Mevsimi 2-2 beraberlikle kapadığımız son Yugoslavya maçı dolayısiyle gazetelerin spor yazarları çeşitli şekilde yorumlıyarak,ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • mm M,Dün Amerika milli takımını 6-3 mağlûp eden İngiliz millî takımı bundan evvelki maclanndan birinde Mareşal Moııtgomery'ye tanıtılıyor,İngiliz millî takımı Amerikayı 6:3 yendi Böylelikle dünya kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • 4?ingiliz,milletler camiasınsn her sıklette derece alan boksörleri Ingiltereden sonra Güney Afrika ve Gal memleketleri en çok derece alan boksörleri yetiştiriyor İngiliz milletler camiasının her sıkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • atletiz m Geçen haita oynanan Türkiye Yugoslavya millî futbol maçından sonra 1952-53 futbol mevsimi kapanmış ve yerini atletizm almıştır Bugün beynelmilel sahalarda oldukça şöhret yapmış olan spor bra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.06.1953
  • Norveçte Futbol bahsi müşterekleri Oslo,Nafen)Norveçte futbol kumarından o kadar faz la kar temin edilmiştir ki,bundan ilmi araştırmalar için 700 bin sterling ayrılması kararlaştırılmıştır.Norveçte,fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Hele şükür!500 üncü fetih şenlikleri nihayet sona erdi Fetih programının noksanlığı,kötülüğü hakkında kiminle konuşsanız size aynı esvabı veriyor:Zavallı İstanbul Zavailı sahipsiz şehir!Böyle o acağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 DO Ecnebi memleketle*» iki misildirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa 3,00 T.L.İlanlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve actetleriyle ORTA OYUNU Bu hafta:15 hazirana kadar KANLI NİGAR Gişe her gün 10 da içilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • smlVfi 1 Kism ^asil:1 Gün olur,insan,evinde sere M l pe dolaşır,her zamanki hare Ketlerini tekrar eder,tek başına bulunduğu için yüzünün hatları sertliğini kaybetmişti-Fakat başını kaldırıp da bakınca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Alî Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden:A^JZ Q2BAY Ober'in dirisi gibi ölüsü de bana pahalıya mal oldu 14 Diyerek tek kelime ile facia yi müjdeledi.Madam Jibon:Ya kızım?Diye sorunca,Merak etmeyin,dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • MEFRMIA A IB Patrona ile en yakın ve tehlikeli adamlaöldürülmesi kararlaştırılmıştı rmın sessizce 80 Paşanın cevap vermesini beklemeden ilâve etti:Siz saraya uğradınız mı?Hayır,hemen gitmek üzereydim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • İngird Bergman's nişan verildi Stokholm,9 A.H.A.Tanınmış sinema artisti İsveçli İngrid Bergman halen memleke tinde bulunmaktadır.Kendisi îs veç sinemacılığına büyük hizmetleri dokunduğundan kendisi ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Tanınmış bir İngiliz aktöıü öîdiî Londra,9 A.A.Tanınmış İngiliz aktörlerinden Sir Godfrey Tearle,dün gece ölmüştür.68 yaşlarında olan Sir Godfrey uzun zamandan beri hasta yatmakta idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Son 24 saat zarf nrfa 24 Mau Mau öldürül dU Nairobi,9 A.A.HükÛ* met kuvvetleri "san 24 sa?*t sarfında 24 Mau-Mau tedhişliyi öldürmüştür.Bu suretle hazira* ayının başından beri öldürülen Mau-Mau adedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Mısırda üniversite talebeleriyle polis çarpıştı Kahire,9 A.A.El Azha* Üniversitesinde okuyan 200 ta* lebe tahsisatlarının kesilmesi"1 protesto maksadiyle dün SeC Arap Birliği Merkezini basaraK polisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından 1 Kültürparkta havuzlu büyük meydanın beton yol bir kısmının tretu varlarının inşası işleri Fuar Müdürlüğünde kesif ve şartlaşması gereğince kapalı zarfla eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Bandırma Belediye Riyasetinden Şehrimizin muhtelif semtindeki on sokağa 21390 Hra hammen bedelle kaldırım yaptırılacaktır.Pazarlığı 3.7-95o h günü saat 15 de Encümende yapılacaktır Fennî ve hu şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1953
  • Hazırlıvan Sadi BO**A* f 2 34567 80 10 İ?j£ Soldan sağa:1 Atinada çıkan maruf bir gazete.2 İlâve;Şart edatı.3 Onarım;Ateş;Sondaki "harfsiz Gardner'in adı.4 Hı ristiyan bayramı;Tersi bir nakil vasıtası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.06.1953
  • orede mütareke gün meselesi oldu [Baş tarafı birincide] Öeki bir iki gün içinde imza edileceği zannedilmemektedir.Resmî anlaşmayı Birleşmiş Milletler Komutanlığı adına General Mark Clark'ın,Kuzey Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • ¦j.[Baş tarafı birincide] «emiştir.Neticede,Nasuhioğlujja teklifi reddedilmiştir.Müte-^Qben Ali Çekicin askere gitmesiyle boşalan yerine,yedekstcien Mahmud Yener'in getiril üleşi tiroy birliğiyle kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • îtalyada seçimleri DeGasperi grupıı kazandı [Baş tarafı birincide] olacağı birkaç gün içerisinde belli olanuyacaktır.Diğer taraftan Ayan Meclisine intihap bölgelerinde seçimi kazanan kimseler dahil ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Hatayı çekirgeler istilâ etti l'Baş tarafı birincide] Bu hususta Antakya Teknik Ziraat Müdürlüğünden şu maîü mat verilmiştir:«Hassa kazasının Akbel,Dag manuşağı,Hacılar ve Sürezin;Kırıkhan kazasının G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Dumlupınar dâvasına bugün devam ediliyor [Baş tarafı birincide} Yarınki duruşmada bilirSeşi heyetinin raporiyle birlikte mü dahil avukatlardan Cevat Beyazoğlunun talebi üzerine sanık Lorentzon'un gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Ridgway Batılıları ikaz ediyor RBaş tarafı bhincitlej vam ediyor:«Hiç olmazsa gelecek sene NATO memleketleri hava kuvvetlerine ihtiyaç bakımından en ön plânda yer vermek şarttır.Ridgw.ay'in diğer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Plaj evleri [Baş tarafr brrincnie] Ortaya atılan bu yolsuzluk hâdisesinde bazı Belediye mütürleri ile Daimî Encümen azalan sorumlu tutulmaktadıriddiaya göre;Belediye Levazım Müdürü ve Daimî Encümen Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • iller Bankasından iekfrik tesisatı yaptırılacaktır 1 Aşağıda adlan yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine veaair elektrik teçhizatı fennî şartnaemlerindeki esaslar dairesinde satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Halk Partisinin mallan [Baş tarafı birincide] Zihnî Oral bu noktainazarı des tekleyerek teklif tekabbül edildiği taktirde Demokrat Par ti.Grupunun bugünkü siyasî havanın bozulmasından mesul olacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • K.Dag hakkında tevkif müzekkeresi [Baş tarafı birincide!i Çağ iddiaya göre yine aynı mu* i hitte oturan Vesile adında yaşlı,dul fakat zengince bir kadı nı.dolandırmaya karar vermiş ve Kadri Dağın da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Puro Sabun Fabrikasının en son imalâtından İstanbulda perakende satış fiatı 1 lira K reni I i PURO Tuvalet Sabunu CİLDİNİZİN MUHTAÇ OLDUĞU GÜZELLİK MÜSTAHZARIDIR TEMİZLER.BESLER VE KORUR Bol köpüklü N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Dün zellele oldu [Baş tarafı birincide] lığı 160 kilometre olarak hesap laııan derin ve şiddetli bir deprem kaydedilmiştir.Merkez üssünün Yenice olditığu tahmin edilmektedir.YENİCE'DE HASAR YOK Çanakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.06.1953
  • Güihane parkını 150 bin kişî gezdi Bahar ve Çiçek Bayramı mü nasebeliyle Güihane parkını ziya ret edenlerin sayısı dua akşama kadar 150 bin kişiyi ge$mig tir.Yalnız pazar günü 14.857 ki şi ziyaret etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • STAMDUL 1,2.57 Açılıg ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 13.45 Şar kıiar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Cinsi Mıkdarı Fiatı Tutarı İlk teminat Lr.Kr.I,r.Kr.Lr.Kr.Kuru üzüm 7500 kilo 90 6750.00 Kuru kayısı 500 kilo A M 2000.00 8750.00 656.25 1 rjuraba Hastabanesile imar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Dizel Elektrojen Gurubu ve teferruatı alınacak Simav Belediye Riyasetinden 1 Belediyemizee fennî şartnamesinde yazılı iki adet 60' 70 beygir kuvvetinde dizel motörü ile alternator ve teferruatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için Ankara istasyonundan Esenboğa hava alanına 2000 ton çimento taşıttınlacaktır İşin eksiltmesi 22/6/195!pazartesi günü saat 15 de Mnlzeme Eksiltme Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • r iıfarı* ıı—i^ww—xu—Lokman Hekim Or.HAPIZ CEMAI.Dahiliye MütîhagsiSi Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata kabul eder.İstanbul Divan-No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Z A Y t Istanbul Osmanlı Bankası Galata Şubesinin 15/9/1952 tarih ve 2083 sayılı tescilli ihbar mek tubumuzun 3 ve 5 noi sahifeleri zayi olmuştur.Yenilerini çıkartacağımızdan eskilerinin hükmü yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • EMİNÖNÜ İKİNCİ SULH FH KİK HAKİMLİĞİNDEN 952/119 Davacı thsan-Elmas tarafından dâvâlı,Beyazıt Çarşıkapı Çadırcılar 146/148 No.da oturan Mahmut oğlu Mustafa alev hine şayian mutasarrıf oldukları Lâleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • KADİKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 950/697 Hacizli ve 289 lira muhammen kıymetli muhtelif cins bakkaliye eşyasının açık arttırma suretiyle paraya çevrileceğinden ilk arttırmasının 17/6/953 çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • EKONOMİ ve TİCARET VEKÂLETİ tÇ TİCARET I UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama münkasim Şirketler Kanunu hükümlerine göre j Türkıyede çalışmasına izin verilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • ıstırap çekmeli MUAYK6» 7Att OAKİ SANCILM* GRiPiN FAYDALIDA!KİNİNLİ Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı İle kullanılır.Q Baş,diş,adale ve sinir ağrılarını derhal teskin eder.Mid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Pazarlıkla 4 parti Linyit kömürü 17/6/953 çarşamba saat 10 da Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Her partinin kesin teminatı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • istanbul Jandarma Satmakla Komisyon Başkanlığından 1 Jandarma ihtiyacı için tahminen beher adeti 9 lira" dan 2600 adet ambalaj sandığı kapalı zarf eksiltmesiyle sata* alınacaktır.2 Eksiltmesi 26 hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından:1 İzmir iline bağh Çandarh kasabası elektrik tesisatı için 1 adet 65 beygirlik elektrojen grupu alınacak ve demir dv rekli alçak tevettür şehir şebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Tıbbî ampuller alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Saiınatma Komisyonundan 1 14 kalemden ibaret muhtelif Tıbbi" ampul ilâç kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 17040 Hra olup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan:Bir metresi «400» kuruş fiat tahminli «20.000» metre po£ tatif çadır bezi 17/Haziran/953 çarşamba saat «15» de An ra J.Umum K.lık binasındaki "komisyonumuzda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • TAVAN VANTİLATÖRLER' adeta bedava denecek kadar az bir masraf'9 FERAHLIK ve HUZUR GETİRİR 5 vitesli sürat regülâtörü sade ve pratiktir.10 saatte takriben 0 kuruşluk elektrik sarfeder.Yağlanmak ua husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dahilindeki yer sarsıntısı bölgeleri ve belediyelerin teknik hizmetlerinde çalıştırılmak ÜLere Mimar,Mühendis ve yapı kalfa ve oltalarına ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • TekeS Gıınsl fiVlüdüriüğü ilanları I SaUnalmm Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartname ve listesinde miktarlar ve ölçüleri yazılı elektrik malzemesi pazarlık suretile satın alınacaktır.2 Pazarlığı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • OSMANLİ BANKASI l'an Osmanlı Bankası Galata Merkezile» Yenicami,Beyoğlu.Şİşttı Kadıköy ve Yemiş Şubeleri ŞEKER BAYRAMI münasebetiyle 13 ve 15 Haziran 1953 Cumartesi ve Pazartesi günleri kanalı bulunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1953
  • Kambiyo ıe esham Kapanı» I Açılış Kapanış 784.784.280.50 280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.50 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40 73.68.4Û 0.44.80 0.44.8 ı 93.34 93.34 9.73.90 0.73*i Sterling' Dolav Fr.Frang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8