Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 ISTAN,BUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1110 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİAT1 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Kore mütarekesinin metni hazırlanıyor Esirlerin mübadelesine ait anlaşma dün imza edildi Mütarekeden iki ay sonra mübadeleye başlanacak Güney Kore,mütareke imzalansa bile harbe devam edecek Seul,8 Rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • BAŞVEKİL ANKARADA ingiltere Kraliçesi İkinci Enzabeth'in taç giyme töreninde bulunduktan sonra,evvelki geoe şehrimize dönen Başvekil AdnanMenderes dün uçakla Ankara* ya gitmiştir.Adnan Menderes An-kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Dumlupınar faciası tatbikatının akisleri Ehlivokaf rapornno beklemeden Çanakkaleden ayrılan bve(ü kaptauıo avokatlan büyük bir ihtimalle reddi hâkim talebinde bulunacaklar Asabi buhranlar getiren Kapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Beşiktaş galip Kopenhag.8 AP)İstanbul futbol liginin birinci küme takımlarından Beşiktaş bugün burada karşılaştığı Danimarka karma takımını 5*4 yenmiştir.Birinci haftaym 1-1 neticelenmişti.Türk takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • I ^ALlÇENtN ATI DERBİ YARIŞLARINI KAZANAMADI Biı* kaç gün tngilterede *aiulan Dcrbi at yarışlarını şampiyon jokey Sir Gordon RichanTın bindiği «Pinza» adlı at kazançtır.Bu koşuya katılan Kraliçenin «A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Türkiyede iktisadî kalkınma Bir Amerikan gazetesi memleketimize hasrettiği nüshasında,Türkiyenin büyük bir ekonomik kalkınma içinde bulunduğuna belirtiyor Boston,8 AP)Birleşik Amerikanın en ileri gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Yunanistan'da umumî grevler Atina,8 A.A.Yunan Başvekili General Papagos,yarın Atina ve Pire'de yapılacak umumî grevler esnasında nizam ve intizamı muhafaza etmek için her türlü tertibatın alındığım sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Dün gece mübarek «Kadir Gecesi» idi.Her yıl olduğu giwf dün gece de başta Süleymaniye camiî olmak üzere bütün «•ami-ler ınüslüıııan vatandaşlar tarafından doldurulmuştur.İstanbul semtinde Süleymaniye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Tecavüz ve sarkıntılık suçlarının cezası arttın Cebren ırza geçme hâdiselerinde ölüm vuku bulursa mütecaviz idam cezasına çarptırılacak Ankara,8 A.A.Büyük değiştirilmesi ve bu kanuna ba Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Cinayet romanlarının en meraklısı,tahlil romanlarının en kuvvetlisi Kim öldürdü?Yazan:George Simenon Yarmdan İtibaren MİLLİYET sütunlarında I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • De Gasperî seçim nutuklarından birini verirkenitalya'da seçimler sakin bir şekilde sona erdi Katî neticeler henüz anlaşılmamakla beraber iktidar partisinin önde gittiği bildiriliyor Roma,8 AP)Kalyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Kolej'de diploma tevzi töreni Dim Amerikan Kolejinde yapılan bir törenle 1952-953 ders yılı' mezunlarının diplomaları tevzi edilmiştir.Törende talebe!ananevi kolej kıyafetlerini giymişlerdir.Foto:Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Aşk yüzünden dün hir cinayet işlendi Celâl isminde bir genç sevdiği kızı öldürdükten sonra kendisini de ağır surette yaraladı Dün sabah Kalyoncukulluğunda,Kamelya sokağında 7 numa ralı evin üçüncü kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Ridgway Ankara'da Nato Başkumandanlığından ayrılan general memleketimizde veda ziyaretlerinde bulunuyor.Ankara,8 A.A.Amerika da yeni bir vazifeye tayin edilmiş olan Kuzey Atlantik Paktı Avrupa Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • Türkiyeye Amerikan yardımı Sanatör Willey memleketimize sınat yardım da yapılacağım bildirdi Vaşington,8 AP)Ayan Meclisi Dış.Münasebetler Komisyonu Başkanı Willey bugün gazetecilere verdiği beyanatta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1953
  • 4/*i*L Kg?Bugün şehrimizde havanın kısmen bulutlu göçeceği,bava sicakbğmiB biraz yükseleceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1953
  • Curcuna devam ediyor İstanbul Belediyesi Kougervatuannda «Okteler saltanatı» ma kurduğu cur-¦cuna devam etmektedir.Bu ^müessesinin ihtiyaç gostertfcği ıslâhatın yapılmasını dcçpiş eden İstanbul Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Kazaen iki kişi öldü Zehirlenen bir gençle başından yaralanan bir işçi hastahanede Ö.düler Dün Nişantaşıncfa dikkatsizi)ğin sebebiyet verdiği,Jjir oiüm hâdisesi olmuştur.Nişantaşmda Hacı Emin soka ğın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Şehir hattı vapurlarının yaz tarifesi Şehir hattı vapur seferlerinde yaz.tarif esinin tatbıkına,yarından iibaren başlanacaktır.Yeni tarife halkın ihtiyaçları na göre hazırlanmış ve geçen yıllarda rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Kömür almak için müracaat edenler az Kömür Tevzi ve Satış Müesse sesi tarafından yapılan satışlar devam etmektedir.Buna rağmen halk alâkalanıp kömürleri ni almamakadır.Şimdiye kadar müracaat edenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • KISA HA B E RLE R Belediye tktisat Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan mü rakip ve raportörlüklere,İktisat Fakültesi veya Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Mezunları arasından tâyinler yapılacakta'.Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • POLİSTE ic Şirley admda bir kadın,evvelki akşam Gülhane Parkında 220 iirasmı yankesicilere kaptırmıştırir Kocamustafapaşa Caddesinde 21 numarada terzilik yapan Halit Kolkuç adında birinin dük kânından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • tür.9 t:2 Hartran 27 Flama zan I 1953 Mayıs 13121 Sah 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.29 8.49 Öğle 12.13 4.33 İkindi 16.13 8.34 i Akşam 19.40 12.00 I Yatsı 21.41 2.02 Ijmsak 2.10 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Bir musikinin yalnız kaidelerini bilmek o san'atm sahibi olmağa yetmez.Bu hakikati muhtelif yerlerde belirtmiştim,Türkler arasında Öyle musikiıiler tanıyorum ki sadece oatı musikisile meşgul olduklar]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Cemiyet DİPLOMA TEV2Î* İstanbul Amerikan Ko^Jerkek kısmının diploma,te^1 töreni bugün saat 17 de t^ binasında yapılacaktır.TOPLANTI Etibba Odasının yıllık îantısı 20 haziran cumartesi g nü saat 14 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Ya Musamn oğlu.Babanı soruyorsan Şam hapishanesinde yatmaktadır 82 Fakat Abdülâziz Ej il onanın bütün yalvarmalarına,ricalarına rağmen ondan ayrılmakla ısrar etmişti.Nihayet Abdülâziz ile E j donanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Nakledilen öğretmenler €n öjretmen daha karı koca durumundan istanbul emrine verildi Şehrimiz ilk okullarında vazife gören ve 30 meslek yılım dol durmuş olan 23 öğretmen,bu ay içinde emekliye-ayrılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Bal miktarda meyva vs sebzs geliyor Hon günlerde Hâle istihsal bölgelerinden bol miktarda meyva ve sebze gelmektedir.Hâl Müdürlüğü malların bir an evvel tahmil ire tahliyesi için ieabeden tedbirleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Kaybolan hasta İzmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden su mektubu aldık.4.953 tarihli gazetenizde Bir hasta hastahanede kuyıp oldu)başlıklı yazjnız üzerine yapılan tetkıkatta:31.3.953 tarihinde Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • eoiiec Düıs vî âyaite bir toplantı ya va psha ilik mevzuunrla konuşuldu San günlerde birden bire ve sunî şekilde artan perakende fi' atları aynı durumu muhafaza etmektedir.Buna mukabil hayvan borsasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • âzi!j bîr hırsızla arkadaşı e'e geçti Ümer Uzuntüık adında azılı bir hırsızla,Kan'oer Din adındaki ortağı dün yaka tanınıştır.Muhtelif hırsızlık suçlarından ötürü bir kaç defa cezaevi ne girip çıkan ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • Kredili ıtha ât için yeni tahsis yapıldı Ekonomi ve Ticaret Vekâleti kredili ithalât için yeniden 60 milyon liralık tahsis yapmıştır.Son genlerde piyasada darlığı çekilen bazı mallar bu tahsis listesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.06.1953
  • f HALKIN SESİ I-İİnanıfmıyacak şey Aşağıdaki vak'ayı bizo gazetemizdeki arkadaşlardan birisi anlattı.İlgililerin dikkat nazarını çekerken,bilhassa Şoförler Cemiyetinin bu kabil hâdiseler karşısında bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1953
  • Ç&te ss«ovaE-c$aaa isyan Viyanadan bildirildiğine göre Çekoslovakyada yapılan pa-*a •ayarlamasından sonra vaz»/»üt vahim bir şekil almış» yer,yer isyanlar başlamış» işti vs köylülerle polis ve milis k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Nato hava kuvvetleri artırılıyor Amerikan Hava Kuvvetleri Kumandanlığı» Nato emrine yeni bir hava grupu verileceğini bildirdi Washington,8 AP)Yeni bir hava grupunun yakında Av rupaya gönderileceği bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Doğu Almanya hududunda bir hâdise daha oldu Hanover,8 A.A.Batı Al manya polis makamlarının bugün haber verdiklerine göre,Do ğu Almanya hudut polisi,aşağı Saksonyoda Helmstadt bölgesin de hududa doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Alexander Korda dün genç bir kızla evlendi Veace,8 A.A.İngiliz sinemacılığının tanınmış simalarından Sir Alexander Korda ile 25 yaşndaki Kanadalı Bayan Alexandra Boyoyn'in nikâh}urı tou saban Vence Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Kenya'da bir teşekkül kanun dsşı edildi Nairobi,8 A.A.Geçenlerde mahKûm edilen Jomo Ken yatta'nın toaşkanı bulunduğu,başlıca Afrika siyasî teşkilâtı olan «Kenya Afrika Birliği» Kenya hükümeti tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • uslar,yeni bir su ucumuna nazırıanıyor Sovyetlerin teşkil ettikleri t arış kongreleriyle sulh taarruzuna girişecekleri bildiriliyor Londra,8 Nafen)Sov-«barış kongreleri» hazırladıkyetlerin yaz ve sonb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Müthiş bir t a y f u n Japonyada kopan tayfunda 21 kişi öldü,yüzlerce kişi evsiz barksız kaldı Tkoyo,8 AP)Dün güney Japonyadan batıya doğru ilerleyen müthiş bir tayfun 21 kişinin ölümüne,yüzlerce insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Dondurulma suret y!e ameliyat o'an hasta 51da Denwer,8 A.A.15 şubatta attan düşme neticesinde,zedelenen ciğerinin alınması için geçen hafta vücut hararet)azami derecede düşürülüp «dondurularak» bir am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Moskova'da şiddetli sıcaklar hüküm sürUyor Londra,8 A.A.Moskova Radyosunun dün gece bildirdiğine göre,spor meraklıları ve ziyaretçiler dün 27 derece hararetten buram buram terler döke rek bir günde 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Amâ bir kadsn damdan düşerek öldü Malatya,8 ANKA)Ismetpaşa bucağının Hamidiye mahallesinden 50 yaşlarında Nazlı adında âma bir kadın,evinin damında taş kaldırmakta olduğu bir sırada,yere düşerek ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Tanınmış Mr arkeoloji âlimi Türkiyeye g«*Jyor Nevyork,8 AP)Princeton Üniversitesi arkeoloji profesörü Erik Sjoquist Yakındoğu memleketlerinde yapacağı ve üç ay devam edecek araştırmalarına başlamak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Danimarka'ya kaçırılan Mig-15 uçağı Rol onyaya iade edildi Kopenhag,8 ANKA)20 mayısta Bornholm Adasına bir Polonyalı pilot tarafından getirilen Rus yapısı Mig-15 uçağı,bir Polonya gemisi tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • İspanya'yı sei basfı İki günden beri yağan yağmurlar toprak kaymalarına ve büyük hasara sebep oldu Madrid.8 A.A.48 saatten beri sağnak halinde yağan yağmurlar neticesinde Kuzeybatı lspanyada Asturia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • îngrid Bergman Stokholmda Stocholm,8 A.A.İsveç sinema şirketinin davetlisi olarak bugün buraya gelen sinema yıldızı îngrid Bergman ile koca sı italyan rejisörü Roberto Rossalliniyi binlerce hayranları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • İKTİBAS ka seviyesi insanlardan aşağı kalmıyor Bazan hayvanların hiç te insanlardan aşağı kaimıyacak derecede düşünceye sahip bulundukları göriHmektadir.Öyle hâdiseler oluyor ki bunlara bakıp hayvanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • YALNIZ İKİ GÜNÜNÜZ KALDI!29 Haziran Keşidesinde büyük ikramiyemiz BAHÇELİ EVİ Ye diğer ikramiyeleri kazanabilmek için bugüa ve yarın bankamızda 150 iiraiık bir hesap açınız-TÜRKİYE KREDİ Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • FIKRAj Beşi bir çeyrek Tane BUĞ3\Beşi bir çeyreğe ne kaldı bilmiyorum iwtia,radyolarımızın bir programında beş aksak Iık bulmanın;pek kolay olduğu na eminim.Bu emniyetim örnek fe-temez.Zira bundan ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Kısa harici haberler 1_fl_n_r-ı*u* k *A*fcAA*.AMERİKA ¦jr Bu sene yapılacak olan dün ya güzellik kraliçesi müsabakasına 29 milletin iştirak edeceği anlaşılmıştır.Müsabaitâ 19 temmuzda yapılacaktır.iy5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Rusya'da turistik faaliyetler başladı Londra,8 A.A.i Londranın turizm ile ilgili çevrelerinde söylendiğine göre,Sovyet Rusya Batı ile turizm münasebetleri tesisine hazırlanmaktadır.Sovyet seyahat acen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • İbret Aynası Vezir olamazsın demecim.Sahne:Şişli Çocuk Hastahaneşi sıhhî heyet odası* Eşhas:Başta sertabip olmak üzere sıhhî heyet.Birinci perde Yüksek tahsil yapmış bir hanımefendi odaya girer ve hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 09.06.1953
  • Kapıdan giren çocuğun düşündüğünden çok daha çirkin 0lduğunu gören Şaziye,hayal Sıklığını müşfik bir tebessüm örtmeğe çalışarak:Yaklaş oğlum,dedi.Sonra çocuğun biçünsiz hali-*e daha da çok üzülerek:Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1953
  • d Dün gece mübarek Kadir 1 gecesiydi.Her yıl olduğu g^ibi,dün gece de bağda Süleymaniye olmak üzere binlerce Müslüman camilere dolmuştur.2 Kore'de mütareke artık bir gün meselesi haline gelmiştir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A S Beyti Muazzamayı tavaf eden bir ku;İlk defa bir kuşun zamayı tavaf edişi,Hicretin 226.yılının 27 Zilkade Cumartesi günü idi.Seherle beraber hacılar tavaf ederlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 09.06.1953
  • I V Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılan bu camit gerek mimarisindeki fevkalâdelik ve gerek çinilerinin güzelliği bakımından Sinan'ın en güzel eserlerinden biri* dir.Rüstem Paşa» Sultan Süleyman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.06.1953
  • Türk-Yunan-Yugostav atletizm müsabakalarına hazırlık Atletizm seçme yarışları Bursada yapılacak Çukurova Şildi ile Yunanistanda yapılacak olan üç memle ket Türkiye,Yugosıavya ve Yunanistan arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • israil basketbolcuları bu sabah bekleniyor Avrupa basketbol şampiyonası dönüşü şehrimize gelerek Galatasaray ve İstanbul kar masiyle iki karşılaşma yapacak olan İsrailli basketbokular dün gelmemişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • Ankarada yapılan maçta Yugoslav kalecisi bir hücumu önlüyor.Yugoslav fakımı bugün 11 ayrılıyor tstanbulda millî,Ankarada temsilî mahiyette olmak üzere memleketimizde iki maç yapan Yugoslav futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • Bugün Humez île karşılaşacak olan Randolp Turpta Turpin bugün Londrada Humezie k İngilizler,Turpin 'in kazanacağım muhakkak addediyorlar Dünya orta sıklet boks şampiyonluğu bugün Londra' da White City
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • 1956 Olimpiyadı baş idarecisi Melbourne,8 Nafen)1956 da burada yapılacak olan dünya olimpiyatları baş idareciliğine eski bir Kore muharibi tâyin edilmiştir.General Bridgefordr Kore'de savaşmış olan Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • Drobny yine galip Munich,8 A.A.Munich milletlerarası tenis turnuasmda Jaroslav Drobny» Brezilyalı De Vierra'yı kolayhkla 6/3,6/1,6/3 yenerek erkekler singl Şampiyonluğunu almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • I lAnkara Belgrad futbolf İtakımları arasında foynanan ve 6:1 gibi birjj Ifarkla aleyhimizde!neticelenmiş buiunan basınının Yeni bîr top tedarik etmeyi biie düş meyen idarecilere istisnasız bütün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • Ingilterede at yarıştan büyük bir alâka toplamaktadır.Bu yılın Derby yarışını Sir Gordon Richard*'m «Pinza» isimli atı kazanmıştır.Kraliçe Klizabeth'in atı «Aureole» fee bu yarışta derece alamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.06.1953
  • h,Pazar günü Ankarada oynanan ve Belgrad karmasının Ankarayı 6~1 yendiği maçın seremonisi:Soldan itibaren Yugoslav kaptanı Mitıç» yan hakemi Muzaffer Ertuğ,orta hakemi Kosta Cicis Yunan)yan hakemi Zül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • RÖPORTAJ İstanbul Kız Lisesinin sohbet günü toplantısı İstanbul Kız Lisesinin yetiştirdiği genç ve zarif hanımlarımız her ay toplanarak kendi aralarında mümkün olduğu kadar eğlenmeye,eski hatıralarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • Kim öldürdü?Yarın başlıyacağı nız poüs romanım yazan:Georgas Simenon ve eserieri Polis romanları yazmakta üstad olan Anglo-Saxon'lann Christie ve Peter Cheney'leri ayarında» bazı bakımlardan belki onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • 6RBNMEYEN Çeviren:Fahri Nevruzoğlo Telefon çaldı.Tragg avukatla konuşmak istiyordu.Delia ahizeyi patronuna verdi.Alio,möfiyö Mason.Size teşekkür etmek istiyorum.Sormayın,gazeteler benim büyük bir zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • Ilazırlıvaa Sadi BOK AK 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Büyük;Arslanda bulunur.2 Sinirlilik;Koşan su.3 Habeş beyi;Noksansız;Bir harfin okunuşu.4 Taharri edileıı;Bir nota;Sömür.5 Tersi kilisede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • iki ırz düşmanı suç üstü yakalandı Ramide Cuma mahallesinde Mehmet Akyılmaz ve Ali Yıldız adında iki kişi,Taşdıtarlada,Yenidogan mahallesinde 76 numarada oturan y#di yaşında Gü lümser Gürüş adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • Kendisine polis süsü veren biri yakalandı Evvelki gece Tepebaşında ken dişine sivil polis süsü veren biri yakalanmıştır.Fatihte oturan Fadıl îîki adında biri,Tepebaşı gazinosun da yapılmakta olan fest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • Şshir Tiyatroları Rejisörü Avrupaya gidiyor ıŞehir Tiyatroları mütehassıs rejisörü Max Meinecke 15 haziran 15 temmuz arasında,iya na,SaJzburg,Münih ve Zürilı'de tetkiklerde bulunmak üzere bir ay müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • Sadrazam,Şeyhülislâm ve Beşir ago makamlarından def edilecektir!İrade ediyorum 79 Manav Muslu öteden atıldı:Bu kadarcık şey için Padişaha dil dökersek bizim saltanatımız nercle kalır,baba?Patrona güle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNG ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Bütün tedbirlere rağmen ceset,duyulacak bir şekilde suya çarptı 13 Daha önce bir kenara bıraktığı yasallaştırılmış kurşun,bı rıı ile,henüz sıcaklığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.06.1953
  • nar„ faciası tatbikatının akisleri [Baş tarafı birincide] ^Ehlivukuf heyetinin oybirlip ile kaptan Lorentzon'un aleyhine rey izhar eylemeleri «urada ve umumî efkârda çok geniş akisler uyandırmıştır-Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Aşk yüzünden dün bir cinayet işlendi [Baş tarafı birincide] Sebze halinde çalışan Niyazi* *ömda birinin üvey kızı olan ¦^ysel ise,24 yaşmda narin ya-$üı,soluk benizli;bir kumralı tüzeli.Beyoğlu Adliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Karta!İstasyonunda kanlı bir vak'a Kartal istasyonunda tren bek îiyen Adnan Erkan adında 'bir genç,yengesine sataşması yü-zünden münakaşaya tutuştuğu meçhul bir şahıs tarafından bı çakla ağır surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Beşiktaş galip 0B*ğ tarafı birincide] Beşiktaşm gollerinden ikisi-ni Bülent,ikisini Şevket ve beşinci golü sağaçık Coşkun atmışlardır-Şevket sağiç ve Bülent santrfor oynamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • ZATİ Ezine Nüfus Memurluğundan almış olduğum nüfus hüviyet cüzdanı ile askerlik tezkeremi ve Istanbul Seyrüsefer Müdürlüğünden almış?olduğum 14061 sayılı şoför ehliyetimi,sıhhî kar nemi zayi ettim.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Dişi bir şempanze erkeğini iple boğarak öldürdü Sydney,8 Anka)Şehrin hayvanat bahçesinde ziyaretçile rin gözleri önünde fecî bir iiâdi se cereyan etmiştir.Bir kafes İçinde yaşamakta olan 6 şempanzeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Türkiyeie iktisadî kalkınma [Baş tarafı birincide] da Türkiyede yer alan muazzam terakki ve kalkınmayı sitayişle uzun uzadıya anlattıktan sonra,bu memleketin petrol kaynaklarım işletmek için yabancı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Bermuda' da örüşülecek meseleler tiçlü sulh konferansında bilhassa Orta Doğa meselelerinin inceleneceği bildiriliyor "Londra,8 Nafen)Bernıu ¦da'da üçler konferansında bilhassa prta Doğu meselelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Süveyş görilşmelerina yeniden başlanıyor Hindistan va Pakistan ihtilâfın halli için arebulmak vazifesini üzerlerine aldılar da bulunan Pakistan Başbakanı Mehmet AIif bugün gazetecilere verdiği bir bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Kore mütarekesinin metni hazırlanıyor [Baş tarafı birincide] eden anlaşmanın esaslarını ha zırlamıslardır.Varılan anlaşmaya göre:1.Çarpışmalar mütarekenin imzalanmasından 12 saat sonra duracaktır.2—At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • fsviçrade cinayet salgını başladı Zürih,8 Nafen)İsviçre tarihinde görülmedik şekilde ci nayetler artmştır.Gazeteler,Ce nevrenin bir «cinayet dalgası» na kurban gittiğini yazmaktadırlar.Cinayetler o de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabibiiğinden 1 Hastanemizin 953 malî yılı ihtiyacı için muhammen bedeli 44-577.00 lira muvakkat teminatı 3343 lira 28 kuruş olan kuru erzak ile.muhammen bedeli 30-200.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Adalar Orman Bölge Şefliği binasının tamir ve tadilât işi aşağıdaki şartlarla açık eksiltme yoluyla eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 17/6/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • CİLDİNİZİN MUHTAÇ OLDUĞU GÜZELLİK MÜSTAHZARIDIR,BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO TUVALET SABUNLARI 100 de 100 SAFTIft.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Tecavüz ve sarkıntılık suçlarının cezası arttı [Baş tarafı birincide I sı sırasında söz alan Konya meb usu Fahri Ağa oğlu,413 inci maddenin 439 uncu madde ile mütenazır bulunduğunu söyleye rek cebren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • İtalyada seçimler fBaş tarafı birincide] etmek isteyen bir komünist tev« kif edilmiştir.Diğer baza kayda değmeyen hâdiseler de vardır.Birçok mek teplerde kurulmuş olan rey sandıkiarı başında asılı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Ridgway Ânkarada [Baş tarafı birincide] merikan Büyükelçisi,Amerikan Askerî Yardım Kurulu Başkanı ve Askerî Yardım Heyeti ileri gelenleri ve yüksek rütbeli subaylar tarafından karşılanmıştır.Hava alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.06.1953
  • Altılar konferansı tehir edildi Komada sapılacak toplantının tehirine Fransadakı ka~ 1 bine buhranı sebep oldu Roma 8 A.P.Fransada ki Kabine buhranının sürüp git mesi yüzünden G batı Avrupa Devleti Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Kara Ordusuna Astsubay Adayı Alınacak 1 Kara orusu astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Pf yade.süvari,topçu,uçaksavar,tank.istihkâm,muha» J ulaştırma,ordu donatım,harita levazım maliye kâtip sınî-ıJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karsı GRİPİN KİNİNLİ başarı İle kullanılır 10-Baş,dig,adale,sinir,lumbago,romatizma,si" yatık egıı ve âancıla* rını derhal teskin eder.v Grip ve nezle bağlan» gınada alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları 78 ton Sığır eti kapalı zarfla 29/Haziran/953 pazartesi saat 11 de Balıkesir As.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Bedeli 113.100 lira geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • KOMEDİ TtYATROSUNDA Bütün eski usul ve adeüeriyle ORTA OYUNU Bu hafta:15 hazirana kadar KANLİ NİtiAR Oişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • mUUuet Aoone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç aylık M 00 Bîr aylık 4 30 Ecnebi memleketlearo iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa 2,80 T.L.İlânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Kambiyo Kapanış ve esna Açılış 784.280.50 0.80 64.03 5.«0 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 m Kapanış 784.280.30 Belçika Fr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 Liret 0.44.80 93.34 lüskoudes 9.73-9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Aşağıda semt.ada ve.parsel numaraları ile metre kare ve muhammen bedelleri teminatları ve ihale şekilleri yazılı Belediyeye ait şüyulu yedi adet arsanın ikisi kapal» *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Kars ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Ardahan kazası merkezinde yeniden yaptırılacak B tipi cezaevi karakol binası inşaatı sıhhî ve elektrik tesisatı işi Bayındırlık Bakanlığınca tasdikli 117.000.00 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Dizel Elektrojen Grupu Satın alınacak İller Bankasından 1 Samsun iline bağlı Terme kasabası için 1 adet 110-120 beygirlik dizel-elektrijen grupu satın alınacak ve mevcut santrala monte edilecektir-2 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper 14.20 Öğle konseri «Pl» Aleksandr Borodin,«Poloveç dansları».Çalan:Ferenç F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.06.1953
  • Bugünkü modern Turk elişi sanatının temelini teşkil eden XIV Unca asra ait Türk dişleri Paris'te teşhir edilirken.Yabancı gözü ile Türk elişi san'atı Bugünkü hali ile Türk elişi san'atının mazisi XIV.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8