Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • «s&atf:Yeniçeriler dünkü gösteride Fetih şenlikleri dün akşam sona erdi Mithatpaşa Stadında mehter ve yeniçeri gösterileri yapıldı Gecede havai fişekler atıldı On günden beri devam eden mıştırfetih yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Dün gece yarısına kadar çalışan bilirkişi heyeti,Dumlupınar süvarisinin gereken bütün tedbirleri almış olduğunu bildirdi Çanakkale,9 Hususi1 surette giden arkadaşımız Mücahit Beşer bildiriyor)Turk den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Dumlupınar süvarisinin durumu Sabrl Çelebioğlu'nun gayri mevkuf olarak yargılanacağı anlatılıyor Çanakkale,7 Hususi surette giden arkadaşımız Mücahit Beser bildiriyor)10 haziran günü yapılacak duruşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • İtalya'da seçimler başladı Sakin geçen seçim neticelerinin yarından evvel almamıyacağı anlaşılıyor Roma 1,A?İtalya seçimleri bu sabah komünistlerin ve aşırı solcu sosyalistlerin yaygaraları ile başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Truman ayakkabısı-nı kaybedecek New York,7 AJP.Sabık Başkan Truman yakında a yakkabılarından birini kaybedecektir.Daha doğrusu ayakkabısı kendisine iade edildiği vakit ayağına uymayacaktır.Meselenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Dün öğleden sonra Fatih Camiinde Fatih Sultan Mehmet ve istanbul'un fethi sırasmda şehit olanların ruhu için mevlit okutulmuştur.Besim mevlidi dinliyenleri tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Kore'de mütareke 25 haziranda imzalanıyor Eisenhower dün Güney Koreye mütarekeden sonra karşılıklı müdafaa paktı imzalamak hususunda teminat verdi Seolu,7 A.A.Seoul'deki müttefik çevrelerince resmi hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Et fiatları yükseliyor Vali Gökay miirakabanm şiddetlendirileceğim ve suçlu kasapların mahkemeye verileceğini bildirdi Son günlerde şehrimizde et fiatları hayli artmıştır.Koyun etinin kilosu 380-400 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Mekteplerde imtihanlar başladı Bütün ögretöm müesseselerinde mezuniyet imtihanları başlamış bulunmaktadır.Resimde imtihan salonuna girmeden evvel bahçede bilgilerini bir defa daha kontrol edeni kız ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • iZ&tR'DEKt DEFİLE Ev velki gün İzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsünde bir defile tertip edilmiştir.Mevsim icabı bilhassa yaz ve mayo modellerinin teşhir edildiği bu defile davetliler tarafından alâka île t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • dnan Menderes avdet etti Londradan fevkalâde memnun olarak dönen Başvekil Yeşilköyde mülkî ve askeri erkân tarafından karşılandı ingiltere Kraliçesi Elizabeth 2 nin taç giyme merasiminde bulunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Uç devir üç adalet n beş sene evvel Malatya hükümet konağının önünde bir meydan yapılmasına karar verilmiş,bu işe yarayacak arsalar formalite bakımındım istimlâk edU-*niğ,saha düzeltilmiş,altı yiu bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Bugün şehrimizde,havanın sabahleyin buhttlu sonraları güneşli geçeceği,hava sıcaklığının artacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Türk Alman ticaret görüşmeleri Bonn'da yapılan müzakereler müsbet bir şekilde inkişaf ediyor Bonn,7 T.H.A.İlgili çcv relerden bildirildiğine göre,buraya gelen Türk ticaret heyetiyle Alman makamları ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1953
  • Dün üç muhtelif yeru siyasi toplantı yapıldı Millet ve Halk Partisi sözcüleri fetih y&lcönümü şenliklerini tenkid ettiler Dün şehrimizin üç muhtelifi Teşkilâtının tertip ettiği toplan yerinde üç siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.06.1953
  • MKVIMDEN-Sdl YAPRAK Maraz ve ilâcı Biri Ankara treninde,diğeri İzmirde iki soygunculuk vakası olmuş.Soygunculuk vukuatı olağan işlerdir;fakat bunlar öyle değil.C'ür'et bakımından müthiş!Trende soyulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • POLİSTE *fr Küçükpazarda 14 numarada oturan Hasan Üstündag adlı şoförün 1104 plâkalı taksisi,meçhul bir şahıs tarafından kapısı önünden çalınmıştır.Şehr^fıninde Fatma Sultan Çayır sokakta oturan Dürda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • KISA HABERLER Tarım Vekâletinden Vilâye te gelen emirle,Silivri;Eyüp;Yalova ve Üsküdar kazalarından birer ziraat muallimi çekirge mücadelesinde çalışmak üzere derhal Gaziantebe gideceklerdir.•fr Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Meyva ve sebze hali pazar günleri d 3 açık olacak Şimdiye kadar reamî daireler gibi çalışmakta olan Belediyeye bağlı Sebze ve Meyva Halinin bundan böyle pazar günleri de faaliyette bulunmasına karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • İşçilere kurs Motorlu Taşıt işçileri Sendikası;branş işçilerini meslekî sahada geliştirmek gayesiyle bir otomobil kursu açmıya karar vertniştirt Yakındat kayıt muamelesi başlayacak olan bu kursun işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • 1 IIic.8 Ha liran Kıı.26 26 Kama 1953 Mayıs 1372 Pazartesi 1369 VAKİT VASATİ KZANİ Güneş 4.29 8.50 Ogle 12.13 4.34 ikindi 16.13 8.32 Akşam 19.38 12.00 Yat» 21.40 2.02 İmsak 2.11 6.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • önümüz yaz;sıcaklara göğüs germek icap ediyor.Göğüs gerebilmek için de tahammül kuvvetini arttırmak lâzım.Binaenaleyh insanların yazın sıcaktan korunabiLrnelen iğin yalnız ince kumaştan elbise giy mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Anadolunun turist bekleyen köşesi Likya,kökü çek uzun bir maziye I sahip olan eserlerle doludur!Erimem Cenubi Anadolunun ormanlık bölgelerini hiç dolaktı iiız mı?Büyük katran ve gam ağaçlarının gölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • İTİZAR Müttderoeatımızm ^oMu^u»' dan KEKBELA adlı tefrik-*»'1* t.koyamadık özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Yedikleri yemekte^ zehirlen?n itfaiyacileı* Patih itfaiye Gurubunda,itfaiye amirlerinden Hasan Ars* laa ve Tahir Sülün,yedikleri yemekten zehirlenmişler v" Cerrahpaşa Hasta hanesine ka' dırılmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Şahir Tiyatrosundaki müdür bo luğu Eski Belediye Müdürlerin den Kâzım Kuyaş'ın bu şefe' Şehir Tiyatrosu Müdürlüğüne tayin edileceği bildirilmektedir Bilindiği gibi Şehir Tiyatro' sunun zarar etmesi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Ani olarak ölen 4-0 günlük çocuk Fatih'te HJid caddesinde 35 numarada oturan Benice ğancı adında bir kadının rai adlı 40 günlük kızı evvelk1 gün anide ölmüş ve Belediye Hastahanesi Hekimi tarafı11^ da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Cemiuef DİPLOMA TEVZİ' it Rober Kolejin erkek kısmı» dan mezun olanların diplomaları yarın saat İT de,kolejde ya pılacaktır.G E Z t İstanbul Muallimler Bivhğ1-Batt Akdenizde bir seyahat ter tip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Zorba aşık bulunamadı Sevdiği kız an yüz bulamayınca nihayet dayanamadı ve onu sokak ortasında bıçakladı Sarıyerde,kank bir hâdise olmuş.Niko adında bir geııq kendisiyle konuşmak istemiyen genç bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Su ihtiyacını karşılamak için yeni tedbir alınıyor Durmadan yapılan inşaatdolayısiyle şehrin günlük su ihtiyacı geçen yıla nazaran bir hayli artmıştır.Sular idaresi bu yeni ihtiyaçları karşılamak maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Çekârgeîers karşı açsian mücadeEe şiddet-Sendiriiiyor Suriyedeıı hudutlarımızı a şarak yurdumuza büyük sürüler halinde giren ve bir afet halini alma istidadını göstermiş olan çekirgelerle mahalli müca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Bir taksi çalındı Küçükpazarda Paçaoı sokağında 14 numarada oturan Ha san Üstündağ'm taksisi evinin önünden çalınmıştır.Meçhul hırsız aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Kasılı bir yaralama Samatyada kahvecilik yapan Fethinin oğlu Ethem Eryaman.dün Aksarayda oturan Mustafa Şenkaya isimli birini bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Ethem ya kalınmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • kazanan numaralar 7 Haziran 1953 çekilişi dün Ankarada saat 13.50 de yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:131493 numaralı bilet İUO.OO 423897 numaralı bilet 50.000,405395 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Yalova vapurları Bayezidde,Balabauuğa mahallesinde Vidinli Tcvfik JPaşa Caddesinde oturan okuyucumtız Süleyman Çıra yazıyor:«Yalovaya sefer yapan ye ni vapurlar ötekilere nazaran bir parça alçaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Üniversite imtihanları Üniversite Yönetim Kurulu dün sabah toplanarak yem imtihan şekillerim inceledi istanbul Üniversitesinde imtihanlara bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Bilindiği gibi fethin 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Taksiye çarpan at arabası Leon Örek adında bir arabacının idare ettiği 1648 plâkalı tek atlı araba,Gala-tadan Atatürk köprüsüne doğru gitmekte;iken.hayvanın aniden parlaması yüzünden,şoför Me tin idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • İş mahkemeleri için seçilecek üyeler iş Mahkemesine iki âza seçmek maksadiyle işçi mümessilleri arasında dün saat 10 da Cibali Kutu Fabrikasında bir toplantı tertip edilmiştir.Ancak toplantıya şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Komşusunu sebepsiz ypT-s bıçaklayan adam Beylerbeyinde kanlı bir hâdise olmuş.Kâzım adında biri,ayni semtte Millet Beğendi sokağında 2 noda oturan komşusu Haşim Kayayı,sebepsiz yere.muhtelif yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 08.06.1953
  • Yeni servise açılan hava meydanları Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü uçak seferlerine i-Iâve olarak,Erzincan ve Kars hava seferlerini ihdas etmiştir.Bu günden itibaren her iki meydan servise açılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Nesrin bütün hisleriyle çıplak olmugtu âdeta;Genç kız,boğazını sıkıştıran hıçkıriğini yutkunarak,sanki çırılçıplak ha le konan vücudunu örtmek ister gibi ellerini genç göğsünün lislünde kapattı.Gene a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • FIKRA "Anadolu Devlet Meteoroloji Müdürlüğü hava raporlarında;«iıava bugün Anadoluda şöyle olacak tır» demez,esintileri,yağışları ve sıcak soğuk derecelerini bol go bölge,hatta il il sayaı.Anadolu bu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Prenses Faize'nin otomobili bir kazada parçalandı iskenderiye 7» A.A.Sabık kral Faruk'un kızkardeşi Faize'ye ait bir otomobil Kahire iskenderiye yolu üzerin de devrilmiştir.Otomobilde şoförden başka p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • İKTİBAS 5 aylık normal şekilde büyüdü Şimdiye kadar eşine rast anmayan bu hâdısa Paris Çocuk Yetiştirme Mâktebinde vuku buldu.Bu şayanı hayret vakanın tafsilâtını bizzat mektebin müdürü anlatmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • israil Ürdün hududunda bir hâdise odu Kudüs 7.AP)Ürdün arazisinden gelen meçhul şahıs-ların bir eve tecavüzleri neti-1 cesinde bir israil sivili ölmüş ı diğer üçü de yaralanmıştır.I Hâdise dün gece ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Akdeniz manevralarında ttç askerî uçak birden düştü Tunus 7.A.A-Amerikan Donanmasının Akdeniz manevralarına katılan üç uçak.dün fena hava yüzünden parçalanmış,iki kişi ölmüş ve beş kişi yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Kısa haricî haberler LONDRA ir Bir ingiliz tepkili Canberra bombardıman uçağı,tngıltereden Arnenkaya 4 saat 26 dakikada gitmiş ve böylelikle yeni bir rekor kırmıştır.ALMANYA İT Doğu Almanyada İşçilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Hatay'daki kazılara alt Amerika da bir kitap neşredilecek New-York 7.ANKA)12 haziran günü burada «Unutul muş Krallık» isimli yeni bir kitabın baskısı yapılacaktır.Sir Leonard Woolley'in Türkiye'de Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Üçüncü defa ameliyat edilecek olan Eden A.E d e n' i n sıhhî durumu ingiltere Dışişleri Vekili bir kaç güne kadar Amerika'da bir ameliyat daha geçirecek Boston 7,A.A.İngiltere Dışişleri Vekili M.Antho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Avrupada soğuklar Avrupa'da kışın geri gelmesine atom infilâklarının sebep olduğu bildiriliyor Londra,7 Nafen)Avrupada,tam ilkbaharın başlayaca gı bir sırada geri gelen kışın soğuklarından,atom infilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Suf'örtük edan bir cihaz icad o!utrdu Washington 7.ANKA)Birleşik Amerika Patent Bürosu,televizyon programlarında rol alan artistlere suflörlük eden bir cihaza ihtira beratı vermiştir.Daha evvel büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Iranda komünistlerle polis çarpışmasında bir çocuk öldü Tahran 7.A.A.Dün Mehabad'da komünist mümayişçilerle polis arasındaki çarpışma esnasında bir çocuk ölmüş ve iki kişi yaralanmıştır.Polis.Kürdista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Amerika'da konuşan tebrik kart:yapıld» New-York 7.ANKA)New-Jerseyli bir mucit ioad et tiği konuşan tebrik kartının ihtira beratını almıştır.Konuşan kart.esas itibariyle düz bir kutu içine yerleştirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Dünyanın İkinci en yüksek zirvesinin fethine çalışılıyor Karaşi 7.A.A.Skardudan gelen haberlere göre.dün yanın en yüksek zirvelerinden ikincisi olan S475 metre yükseklikteki «K2» tepesini fethetmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Everest fatihleri ingiliz keşif heyetinin blavuzana da büyük mükâfat ı i r verilecek Yeni Delhi,7 AP)Evere.st'e çıkmağa muvaffak olan Yeni Zelandalı Hillary'ye kılavuzluk eden Sherpa Tensing fev kalâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Çekoslovakyada isyan hareketleri başladı İsyan eden halk ve işçilerle polis arasında şiddetli çarpışmalar cereyan ediyor Viyana,7 Nafen)Buraya İsyan etmişlerdirgelen raporlara göreç Çekoslovakyada «pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Iran Meclisinde kavga çıktı Musaddık taraftarları ile muhalefet mebusları dövüştüler' Celse talik edildi Tahran,7 AP)Iran Mebusan Meclisinin bugünkü toplantısı bir kavga İle başlamış ve Musaddık taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Vîetminli asiler bir papaz mektebine hücum ettiOr Nanoi 7.A.A.Bugün alınan haberlere göre.Nanoinin 100 km.güneydoğusunda bulunan Buiohu papaz mektebine üç Vietminh birliği hücumda bulunmuştur.Asiler,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • 8D sik bir kadın tren altında ikiye ayrıldı İzmir 7.T.H.A.Selçuk kazasında oturan 80 yaşlarındaki Ayşe Karalaş.tren hattından geçerken karşısına anî olarak tren çıkmıştır.Şaşkınlık içerisinde ayağı tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Birinci Elizabethan mücevherleri bulundu Londra 7.Nafen)1558 ile 1603 seneleri arasında lngilterenin kraliçesi bulunan Elizabeth I in mücevherlerinin bir kısmı meçhul bir şahıs tarafından bulunmuş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Bir Japon tankeri İranda çiçsklerSe karşılandı Tahran 7» A.A.Tahran radyosunun bildirdiğine göre,Japon petrol gemisi Maru ikin ci defa Abadan'dan petrol yük temek üzere geldiği vakit halk gemiye çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1953
  • Siyasî İcmal Ü?iJ konferansa h azarlanırken Beri»*;'vciıferansı tehir cdildiktec exr *tv yeni teklif ve itirazlar birbirini takibe başladı.Bunların em mühimini Batı Almanyamn da toplantıya bir tem Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.06.1953
  • Afmmm*mn9mi».vmmm W 1-2 Istanbulun 500 üncü fetih yıldönümü münasebetiyle dün Mithatpaşa Sta dında bir gö.steri tertip edilmiştir.Yeniçerilerin,leventlerin ve mehter takımı ile,millî kıyafetli genç kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.06.1953
  • Cemşit saltanatının gnruriy Allahlık dâvasına kalkışmıştı Cemşidin halifeleri onu eline geçiren balık »Meşhur Cemşid,on parma gında on marifet plan bir hükümdardı.Rivayetlere göre has ta tedavilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.06.1953
  • m m m sm Mimar Sinan'ın eseri olan bn camii* banisi olan Kapûdân-ı-Deryâ Sinan Paşanın vefa tından iki sene sonra* yani 1555 de ikmâl edilmiştir,Sinan ba eserinde büsbütün başka bir tarz îthiyar eylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.06.1953
  • Ankara ilkbahar tenis turnuası finaHan cumartesi günü yapılmıştır.Resimde linaii oynıyan bir bayan tenisçinin güzel bir vuruşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • [Beynelmilel futbol!jtemasianmizi gelecekj [sene artırmalıyız!Cuma günü yapılan ve bilhassa ikinci devrede takımı-•fcizın fevkalâde canlı oyunu neticesinde 2-2 beraberlikle biten Yugoslavya maçının ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • Üçüncü ve dördüncü küme maçlarının neticesi **i*n muhtelif stad ve sahalar Büyükdere:1 Rumelihisarı yapılan üçüncü ve dördüncü n:1 tiftie maçlarında aşağıdaki ne-celer alınmıştır.ı Bakırköy;2 Yeşildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • Barselon'de yapilad beynelmile' Tens tnrnuasi Barselon 7,T.H;A)Yeni bir tenis kulübünün açılışı mü nasebetiyle tertipedilen enter nasyonal tenis turnuası finalinde Amerikalı Vic Seixas.Arjantinli raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • ^karada yapılan bosk birinoi İlklerinde nakavtla neticelenen bir maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • İr Cuma günü oynanan ve 2 2 beraberlikle biten Türkiye Yugoslavya maçında takımlar milli marşları dinliyorlar.Ortada Vali Gökay.hakem Cicin Yunan)yan hakemler Dr,Tank Özerengin,Feridun Kılıç ve idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • Tek kollu tenisçi mağlûp Serrebück 7-T-H.A.Birçok milletlere mensup tenisçilerin iştirak ettikleri milletlerarası tenis müsabakalarının finalinde Fransız,şampiyonu Paul Remy.Avusturyalı tek kollu raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • Boks birinciliklerine Ankarada detim edilmiştir-Resimde,iki boksör $etin bir mücadelede »örülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • if j Yugoslav milli futbol I fakımı oyuncularının!fteknik hususiyetleri!Aradan iki gün geçmesine rag men Türkiye Yugoslavya maçı hâlâ günün spor konusu ola rak hemen her yerde konuşulmakta ve münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • Dünya güi e atma rekoru kırsHı Kaliforniya 7,T.H.A.Dün yapılan atletizm müsabakaları esnasında gülle atmada Parry O'Brien 18 metre 4 santimle yeni bir dünya reko* ru tesis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.06.1953
  • i» i i Kbsq Spor Haberleri İSVEÇ FRANSA MİLLİ MAÇI 11 haziranda Stokholm'da Fransız millî futbol takımı ile karşılaşacak olan isveç millî takımı seçilmiştir,isveçliler Fransaya karşı gu şekilde çıkaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • RÖPORTAJ Dolmabahçe Sarayında verilen garden parti A3lı,yeşilli,mor iti,pembeli kostümlü,tuvaletli,tuvaletsiz hanımlarımızın yanında beylerimiz de her çeşit kılıkta arzı endam etmişler.500 üncü fetih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL,Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabuJ eder.İstanbul Divanyotu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • Evet.Bunu bildiğiniz hafcfe Tnagg'm izini bulamaması için ona yardım ettiniz demek?AI-3anmıyorsî!m kadına yakalanmadan.Patron çok hassas bir adamsınız.Mason,uzun müddet düşündü,sonra müteessir bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • Malatya Valiliğinden 1 Aşağıda mevkileri keşif bedelleri» geçici teminatı yazılı bulunan 7 ilk okul inşaatının 20/6/953 cumartesi günü saat 10 dan itibaren sırasiyle ve yirmişer dakika ara ile ayrı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • Jandarma satmalma komisyonu başkanlığından 1 Evsaf ve numunesine uygun «28547» adet telefon fincanı ile 34211;adet deve boynu demiri,bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • P.T T.Sanatoryumu' başhekimliğinden 1 Sanatory umumuz kalorifer tesisatı ikmâl işi müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 26/6/953 euma günü saat 15 de îçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • İLÂN Kütahya Jandarma Er Okulu eratıma yıllık ekmeklik un ihtiyacına kargılık 140)toa im kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Beher kilogramı 40 karuş hesabı ile tutan 56000 lira ve teminatı 4050 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • P.T.T.Sanatoryumu başhekimliğinden İçerenfeöy 1 Müteahhit nam ve hesabına yaptırılacak sanatoryum ve prevantoryum binaları ikmâl inşaatı kapalı zarf usulü eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 26/6/953 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • RKTMNÂ Ali!Ulan bir saz,bir de sesi güze!bulsaydık,bugünün tadını daha güzel çıkartırdık 78 ıŞimdi oralara girişmiyelim,Lalamla konuştuğumuz üze ıe daha kurnaz hareket edelim dedi.Onların kesildiğini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.06.1953
  • Hacrimi Mi ^Jl 23456 789 10 11 Jî,Soldan sa îa:1 Kadın işleme âleti;Mahpeyker Sultanın lâkabı.2 Er;Baştaki harf siz güzel.3 Çift;Cümle;Nida.4 Sıfat takısı;Bazan.5 Su;Meşhur Alman kompozitörü;Tersi cüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.06.1953
  • Uç devir Başmakaleden devam)sidiği zaman emlâki bin beş yüz liraya sattı,masraflar çıktıktan sonra paşalara dörder yüz lira düştü.Bu muazzam mirastan ellerine geçen de bundan ibaret kaldı:Mal Sandığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Başvekil Adnan Menderes [Baş tarafı birincide] yapmıştır.BAŞVEKİLİN CHURCHLI/E ÇEKTİĞİ TELGRAF Londra 7.A.A.Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Prof Fuat Köprülü Londradaı^ ayrılışlarında İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Sir Winston Churchill İngiltere Başvekili Londradaki ikâmetimiz esnasında bize gösterilen nazik alâka ve misafirperverlikten pek mütehassis bulunuyoruz.Hararetli ve kalbî teşekkürlerimizle birlikte iv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • İtalyada seçimler başladı [Baş tarafı birincide] partisinin gazetesinde yazdığı yazılarda şiddetli hücumlarda bulunmaktadır.Fakat bunlar komünistlerin mutad yaygaraları olduğundan ehemmiyet ve bilmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Kalbur teli almaca!Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma komisyonundan 1 MuhteGF eb'atta dört kalem cem'an 900 metre galvanize telden mamul kalbur teli kapab zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Numune hastahanesinde yapılacak yeni Pencere doğrama işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 17500)liradır.Eksiltme 26/6/953 tarihinde cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • P.T.T.İşletme Umum Müdürlüğünden 1 30 adet 200.25 adet 100 ve 30 adet 50 lik manye-santral,ithâl müsaadesi idarece temin olunmak üzere;kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için Ankara istasyonundan Esenboğa ^ava alanına 2000 ton çimento tâşıttırılacaktırişin eksiltmesi 22/6/1953 pazartesi günü saat 15 de Mal-^tne Eksiltme Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Korede mütareke [Baş tarafı birincide] MÜTAREKENİN PARAFE EDİLMESİ Öğrenildiğine göre.Birleşmiş Milletler mütareke heyeti başkanı General Harrison ile komünist heyeti başkanı General Nam il,mütareke a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Dumlupınar süvarisinin durumu [Baş tarafı birincide] tem'in hazırladığı iddianame Sorgu Yargıçlığına tevdi edilmiştir.Sorgu Yargıçlığı el'an bu iddianame üzerinde etüdler yapmaktadır.Savcı iddianamede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Et fiatları [Baş tarafı birincide] Et Hatlarının en ucuz olması lâzım gelen bu aylarda durum hayret uyandırmaktadır.Vaziyet karşısında Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay kasapları bir toplantıya çağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Truman ayakkabısını kaybedecek [Baş tarafı birincide] kendisini ananevi altın ayakkabı mükâfatı ile taltif etmeğe ka rar vermişir.Başkanın ayakkabılarından birine altın kaplanacak ve plâka üzerine tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • "Dumlupmar,faciası l Bas tarafı birincide] içtimada bulunmamışlardır.Bilirkişiler aralarında deniz albayı Zeki Adar'ı sözcü seçtiklerini bildirdiler ve başkan Salâhattin Ayanoğlu tarafından kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Dün üç muhtelif yerde siyasî toplantı yapıldı [Baş tarafı birincide] tin Nazif,Şükrü Cihan;Ratip Tahir ve Muallâ Avni,Fatih Sul tan Mehmedi muhtelif cephelerinden tahlil etmişler ve 500 ün cü fetih yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • 51 TİMMÜ2IU EAl RESt wm İV JVİnooo ¦asöcK too;^r v y^-1^3500 LİRDİK i iMMi!l5l»ai«Ki koli I 4+AZIMN^İİ il' 4 #^^ESizm,VADELİ V 33 ÜrKSlîS |MBİR TASARRUFİ mm hesabi u ^y^AÇTIRİNlZ.J »4 Mm rÇjt W&r.mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Türk-Alman ticaret görüşmeleri [Baş tarafı birincide)niyeti içerisinde cereyan etmiştir.Diğer taraftan Ankaradan ge len haberlerden anlaşıldığına gö re,Türk makamları ile temas eden Alman ticaret heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.06.1953
  • Fetih şenlikleri tBaş tarafı birincide] mara Komutanı Koramiral Rıdvan Koral,Merkez Komutanı,Deniz Komutanı,Emniyet Müdürü,korkonsüller,generaller;askeri ve mülkî erkân,Türk ve ecnebi basın mümessille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.06.1953
  • RADYOLAR 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler* «Pl 13.30 Küçük öğle konseri «Pl M.1.Glinka,«Rus land ve Ludmüla» uvertürü,îsac Albeniz,«Sevilde bayram».Çalan:Valter Poole idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Memleketimize İLK DEFA getirilen ŞAYANI HAYRET Amerikan Buzdolapları ODEON Mağazalarında teşhir edilmektedir.BEYOĞLU,î/Cad.A&FS 5/RKiCİ,Mam/diye Cad.i/iTS KADIKÖYtKadMyPalasNİ5 ^U(ü ıırtn ıı\rBZ-WJ~-^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Dizel elektrojen gurubu ve teferruatı alınacak Simav Belediye Riyasetinden 1 Belediyemİzce fennî şartnamesinde yazılı iki &dei 60-70 beygir kuvvetinde dizel motörü ile alternator ve tefel* ruatı kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz f KİNİNLİ GRİPİN Serin yaz akşamları açık havada oturmak* tan mütevellit soğuk algınlığı,kırıklık ve baŞ ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Kininli GRİPİN,bayanların mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Tıbbî ampuller alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaf* Satsnafma Komisyonundan 1 14 kalemden ibaret muhtelif Tıbbî ampul ilâç kapa» zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 17040 lira olup mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Devrek kasabasında yeniden inşa ettirilecek A tipi cezaevi ve karakol binası yapımı l olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 145000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • ^f M A Minerva Dikiş M a Rinaları uzun senelerin,tecrübe!ihtisas *e gayretlerin neticesidir Minerva m dünyanın en*mükemm»*,diki$ e;nakıı makin alandır.a w" TürViy»*Münhosır ithalâtçın Galata^Tahi^han^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Şerit testere laması alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 Teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid namına iki kalemde cem'an 3500 metre Şerit testere lâmbası açık eksiltme ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Deniz Kuvvetleri Kumandanlığından Deniz Astsubay ssmf okuluna öğrenci atanacaktır 1 Deniz astsubay sınıf okuluna alınacak öğrenciler İçin aranacak nitelikler;a)Türk vatandaşı olmak» b)Orta okul veya e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • Yeni neşriyat BİR DEVRİN DOĞUŞU Sırrı Uzunhasanoğlu tarafından istanbul'un fethine dair manzum olarak yazılan bu eserde.İstanbul'un fethi mısralarla canlandırılmıştır.KEREM Geçen mart ayının 22 sinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.06.1953
  • İstanbul Levazım Amir ligin den verilen Askerî KBtaai üâniarı 90 tem Sığır eti kapalı zarfla 7/Temmuz/953 sah saat 11 de Gaziantep As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 123750 lira geçici teminatı 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan