Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1107 Fosta Kutnsu 4 9 2 TELEFÖ N:2 9614 FtATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Yakın şark ve kanal n^ y-r.Dulles'in Yakın Şark jfw1| müdafaa projesine ait beyanatı meselenin artık tarihe karıştığını,Amerikanın buna Arap memleketlerinde zannedildiği kadar ehemmiyet vermediğini gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Amerika Kadınlar Birliği âzâiarı şehrimizde Şehrimize gelen Amerikanın Teksas eyaleti Kadınlar Birliğinin Milletlerarası münasebetler komitesine mensup hanımlardan müteşekkil bir heyet dün,Amerikan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Ürdünün sabık Başvekili şehrimizde Tevi'ik Ebülhiida,iki memleket arasındaki dostluğun çokmühim olduğunu söyledi Bundan bir ay evvel istifa eden Ürdünün sabık Başvekillerinden Tevfik Bbülhüda istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • YENİ JAPON ELÇİSİ îkinci Cihan Harbinden beri memleketimize ilk defa tayin edilen Japonyanın Ankara Bü yükelçis* Çankaya'da Reisi' cumhur Celâl Bayar1!ziyaret ederek itimatnamesini takdim etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Karede sulh gün meselesi oldu Cephede savaşlar durdu Kızıllar mütarekenin 20 haziranda imza edileceğini hoparlörlerle bildirdiler Tokyo,5 A.A.Kore'de mütareke akdi artık bir gün meselesi haline gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Vekillerin şahıslarına yapılan hakaretler Medis dün Sayalara resen tanıyan 273 üncü Ankara,5 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muzaffer Kurbanoglunun reisliğinde toplandı.Oturum açıldığı za man Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Numan Menemencioğlu emekliye sevkedifiyor Paris Büyük Elçiliğimize Cevat Acıkalım tayin edilecek Ankara,5 Milliyet)Öğrendiğinle göre Hariciye teşkilâ ttnuzda yeniden bazı mümini değişiklikler yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Adalarda köşk soyan hırsızlar Bir şebeke halinde çalışan Soyguncular dün yakayı ele verdiler Son günlerde adalarda sık sık vuku bulan hırsızlık hâdiselerinin failleri,evvelki akşam Em niyet Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • 4fav4k3vufa/wm Kugüu şehrimizde,u.a.umumiyetle bulutlu;geceleyin hafif yağışlı geçeceği,hava sıcaklığının düşeceği tahmin edil inektedir.SSaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Dün 2-2 berabere biten Türkiye Yugoslavya maçından bir görünüş Foto Milliyet 8.önemli)Yugoslav milli takımı ile dün 2 2 berabere kaldık Yugoslavlar beraberlik golünü ancak oyunun bitmesine bir dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Orta-Doğu savunması Türkiye,Amerika.İngilteret Fransa» İsrail ve Pakistan arasında bir paktın esasları hazırlanıyor Londra,5 ANKA)Arap devletlerinin de iştirak edeceği bir Orta Doğu savunma paktı,Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • 500 üncü fetih yılı şenlikleri tstanbul Fethinin 500 üncü yıl dönümü münasebetiyle tertiplenen kutlama programına şehrimizde dün de devam ediîmiştir.Bu münasebetle «Fetih kupa-adı altmda tertiplenen f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • BELEDİYE HEYETİ VİYANA*YA GİTTİ Viyana'da toplanacak olan Belediye Kongresine» gehrimiz adına katılacak Be* lediye heyeti dün Ankara vapuriyle İtalya'ya hareket etmiştir» Anka.ru heyeti de aynı vapurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • to kuvvetleri için Dün Ankarada Amerika sında 7.400.000 dolarlık AnkAra,5 Anka)Birleşik Amerika ile Türkiye arasında «Off Shore» siparişleri çerçevesi dahilinde 7.400.000 dolarlık obüs mermisinin Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Dumlupınar denizaltı komutanı Sabri Çelebioğlu hakkında da tahkikat açılıyor Facia mahallinde bugün temsilî bir tatbikat yapılacak bugün Çanakkale limanına gel mistir.Diğer taraftan tatbikatla Nabolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • YUNAN FİLOSU İZMİRDE Geçen hafta içinde Ege denizinde tatbikat yapmış olan Türk ve Yunan harp gemileri evvelki gün tamir limanına dönmüşlerdir.Besim,dost Yunan amirallerini merasim kıtMum teftiş ederk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Menderes Elizabeth I S II II 4 II ile gorustu Churchill dün akşam taç giyme törenine iştirak eden heyetlere ziyafet verdi Londra 5,A.A.Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninde hazır bulunmak I üzere L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Türk Yunan ve Yugoslav hududunda Bulgarlar tahşidat yapıyor Siyasî çevreleri bunun Atina müzakerelerine karşı sinir harbi gösterisi olduğunu bildiriyor Belgrat,5 Anka)Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Fransa'da kabine buhranı devam ediyor Memles France» itimad rey)alamayınca» Reisicumhur,Bidaultfyu kabineyi kurmaya memur etti Baris,6 A.A.Fransız Ka ninesini kurmaya memur edilen MeıvJes France dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1953
  • Mesina Boğazında iki gemi çarpıştı Bir Amerikan gemisi ile çarpışan Norveç şilepi ateş aldıysa da yangın söndürüldü Messine,5 AJ?American Export Lines şirketinin «Exmouth» isimli şilepi bu sabah erken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.06.1953
  • Havaî fişek gösterileri Pazar gecesi Kızkulesi önün e ve sallar üzerinde bir gös-i teri yapılacak Fetih münasebetiyle hazırla-'nan eğlence programımn tatbiki ne devam olunmaktadır.Bu ara da bu gece ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Toptan meyva ve sebze fiaiları Dün Hâlde toptan ü'ibze vb meyve fiatları şöyledir:Domates 130-200;fcezelye 20 30;bakla 7-17;araka 7-30;ku ru soğan 15-20;patates 30-30;sivri biber 150-225.ıspanak 25^ 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Yaşlı bir adam kavboJtfy Mehmet Raşit Grökçedağ adın da yetmişlik bir ihtiyar kaybolmuştur.Kurtuluşta oturan.Mehmet Raşit,evinin vergisini Eminönü Vergi Dairesine yatırmak üzere evvelki sabah,evden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Miiİetieraraif ssvi!havacîcik ko&grssi Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtının îngilterede Brighton'da önümüzdeki günlerde yapacağı Genel Kurul toplantısına Teknik Üniversite Sivil Havacı lık Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • YAPRAK I fe Armudun sapı,üzümün çöpü Bil IIBJAV Değerli arkadaşını Abidin Daver,geçen g*n gazetesinde «Fethi kutlamanın tek başarılı tarafı» haslığı ile yazdığı bir yazıda bu kutlama keyfiyetinin halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • KISA HABERLER İt İstanbul Valiliğine bir telgraf gönderen Milli Eğitim Vekili,Reisicumhurun jimnastik gösterilerini çok beğendiğini,talebe ve idarecileri tebrik ettiğini bildirmiştirif Mübarek Kadir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • POLİSTE it Karamürselin Mardigrö köyünden Myptafa Akın adında biri,Hırka-i Şerif Camiini ziyareti esnasında 186 lirasını yankesicilere çarptırmıştıriç Şoför Nuri idaresindeki 11155 plâkalı taksi,Zeyti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Hie.6 Haziran 1953 Cumartesi Ru.24 Uaına 1372 24 Mayıs 1369 I VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.29 8.51 öğle 12.12 4.35 İkindi 16.12 8.35 Akşam 1938 12.00 YmUı 21-38 2.01 j Im»ak 2.12 6.35 L_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Sovyetleri,yalnız maddeten değil,aynı zamanda manen da bi terkedenler,«hürriyeti seçtikten sonra»f boş kalan manevî âlemlerini dolduımak için,«beyaz bir ideoloji» arıyorlar.Ve hukuk felsefesi profesör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • S E K G İ Güzel Sanatlar Akademik Talebe Derneği;öğrencilerin b'r yıllık atölye çalışmalarını gösteren bir mimarî proje sergisi açmıştır.Sergi,Amerikan Haberler Bü rosunda her gün açık tutulmaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Bir kadının camide mücevherlerini ta1* Fatih'de Akdeniz caddesinde oturan Şaziye admda bir kaduv içinde 1000 lira kıymetinde mas küpe,bir beşibiryerde,toir göğüs iğnesi ve tiç adet yirmilik altın bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Bir genç tramvay altında parçalandı Beşik taş t a ölümle neticlenefl bir taşıt kazası daha olmuştur.Evvelki gün akşam üzeri Bebekten prtaköye gelmekte ola» vatman Veysi Atan'ın idaresin' deki Bebek Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Gazeteciler SMidîkası 150 ev yaptırıyor Yeni kurulan Istanbul Gaze' teciier Sendikası T.apı Kooperatifi icfare heyeti dün sabah Vali ¡e Belediye Reisini ziyaret etmiştir.Vali,Kooperatif tarafından inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • telRNJkEMfö Abdülâziz,Endüîüste sevgili karısı ile rahat rahat yaşıyordu 80 pazıları Ejikmanın kendi dininde kalması için Abdülazizin İü':âm kaidelerini değiştirdiğini ilâve eyjiyordu.İşte bu gibi ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • MTüLar^k Kadir fjeç&sl 26/27 Ramazanı Şerif ve I 8/9 Haziran tarihine müsa-dif pazartesi akşamı sah 9 gecesi)Mübarek Leyleî-I Kadir olduğu ilân olunuristanbul'a mahsus sada-I kai fıtrin miktarı:Aîâ Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • RuhsitsBz v© kaçak inşaat yaptıran ar Ruhsatsız ve kaçak inşaat yapanlai'i takip için Emniyet Müdürlüğünce teşkü olunan elcip faaliyete geçmigtir.Ekibin iki gün içinde gösterdiği faaliyet sonunda Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Karaya çıkar ç kmaz bavulunu çaStfılsr Erzurum vapuru yolcularından Hayrettin Selçuk adında bi ri,içinde 700 lira kıymetinde eş ya bulunan bavulunu,meçhul bir şahsa kaptlrmış/tır.Ayrıca,Şişlide Baysun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Öa etmenler bugün Terkosa gidecek Istanbul Muallimler Cemiyeti Turizm Bürosu tarafından hazırlanan yaz tatli faaliyetlerine yarından itibaren başlanacaktır.İlk olarak yarın Terkos gölüne bir gezi tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Kok kömürü satışları Halk,Tevzi Hfiessesesine müracaat ederek kömürünü almaya başladı Kömür Satş ve Tevzi Müessesesi tarafuıdan başlanan kömür satışlarına devam edilmektedir.Üç gün zarfında kömür alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • Tekei barut deposunun bekçisini gece vakti tabanca Üs vurılu-ar Evvelki gece Kartalda esrarlı bar mahiyet arzeden kanlı bir hadise olmuştur.Bu semtte Tekel Genel Müdür ltiğüne ait barut deposunda bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.06.1953
  • r HALKIN SES Kınamada helası Bir hafta kadar önce Kınalıada sakinlerinden aldığımız bir şikâyet mekfcubur nıuı bir kısmını neşre t m iştik.Aynı nıektubaa şu da var:«Gene biricik meydanımız olan Çarşım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Siyasî İcmal Asyanın TstiSâsı Milliyetçi Çinliler» kızıl vatand&şlarının Fransız Hindi Çinisini,Birmanyayı» Siyamı ve Malayayı istilâ için büyük bir plân hazırladıklarını» bu işi idare etmek üzere kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Esnaf Biri ğinin Başkanı seçildi Isnaf Dernekleri Birliğinin aıi İdare Kurulu dün toplanarak aralarında vazife taksimi yapmışlardır.Başkanlığa Yunus încegüzel,Başkan vekilliğine Sadık Özkofc getirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI Bir sonbahar akşamı saat sıralarında Murat adındaki genç Dolmabahçede ve otomobilinin içinde sevdiği Beyhan adındaki kadını bek-İçmektedir.Fakat Beyhan gelmez ve Murada bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • İstanbul Trabya'da asfalt üzerinde Denize 100 metre mesafede Lüks köşküm ü&t katı 10 Haziran 1953 çarşanba akgamına kadar Sü.nerbanktâ açtıracağınız 150 liralsk bir hesapla sizin olabilir.Hesap açtırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Türkiye Hindistan ticareti iki devlet arasındaki ticareti arttırmak için hazırlanan anlaşma Yeni Delil'de imzadandı Yeni Delhi,5 A.A.Türki ye ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşması bugün Hindistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Küba'da sel yüzünden 18 kişi öldü Havana,Küba)5 A.A.Bir haftadan beri-devam eden şiddetli yağmurlar neticesinde meydana gelen seller yüzünden 18 kişi ölmüş,300 kişi de yara lanmıştır.Binlerce insanı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Meşhur orkestra şlİTi Toscanni İtalyaVa hareket etti Nev York,5 A.A.Ama rikan Millî Radyo Kumpanyasınua direktörü olan İtalyan orkestra şefi Toscanini,iki aylılftatilini geçirmek üzere uçakla Milano'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • İnglltercda halkın et İstihkakı arttırılıyor Londra,5 A.A.iaşe Ba kanlığından bildirildiğine göre,on dört hazirandan itibaren hal kın haftalık et istihkakı altıda bir nisbetinde arttırlacaktır.Ha riçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Kaptan Curt Carlssn'e madalya verilecek Nev York,5 AJL)Geçen yıl batmak üzere olan gemi sini terketmeyerek vazifesinde üstün bir başarı gösteren Kaptan Curt Carlsen'e 9 haziranda merasimle madalya ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Fas'ta durum tekrar karışmıya başladı Fa~ Sultanına karşı yapılan hücumların vahîm hâdiselere sebep olmasından endişe ediliyor Paris,5 AP)Fas'daki teşebbüslerin her an ciddi neti-Fransa daimî temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Romanya Amerikayı protesto etti Londra,5 A.A.Romanya basını bugünkü neşriyatında Bir leşik Amerikadan ihraç edilen Romanya Büyükelçiliği Kâtibi Zambetti hakkında hükümetin protestosunu yayınlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Atina'da büyük grev hareketleri b^^'a^ı Atina,5 A.A.Genel Çalışma Konfederasyonunun dün bildirmiş olduğu gibi;Havagazı,Tramvay;Telgr-ve Sular İdaresine mensup işçiler bugün grev halindedirler.Bununla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • İbret Aynası Komsrfi Eskiden komikler müsabakası olarda ya» şimdi de gazetelerimizde bir yanlışlıklar müsabakasıdır aldı yürüdü.Hoş» aslına bakarsanız bu yenisinin de eskisinden pek farkı yok.Yok ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Everest fatihi Hillary yeni zaferler psşinda Wellington,5 A.A.Everest'e çıkmaya muvaffak olan Hillary önümüzdeki yıl martla temmuz ayı arasındaki devrede,beş Yeni Zellandalı ve İki ingiliz dağcı arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Altın piyasası normal duduma girdi Son günlendfe piyasada haylJ yükselen altın fiatlan normal duruma girmiştir.Dün piyasa gevşek geçmiş ve kayda değer bir değişiklik olmamıştır.DÖvi?fiatları ise biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Xssa harcı haberler AMERİKA Mısırın Amerika Büyükelçisi Ahmed Hüseyin,Amerika Dışişleri Vekil Yardımcısı Be dell Smith ile 20 dakika sürer bir görüşme yapmıştır.Bilâhara gazetecilerle görüşen Büyükelç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Hen Uz kanunlarda yeri olmayan bir facia:Bir Amerikalı kundaktaki çocuğuna akropatik oyunlar yaptırıyor!Kathy'nîn ölümü üzerine dünya basanının yeniden ele aldığı fcu dâva ile ilgili bazı görüş ve mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • Milletlerarası musiki festivali İs rai I de yapılacak Oslo,5 A.A.Milletlerarası Muasırı Musiki Cemiyeti,gelecek yıl milletlerarası musikj festivalinin Israilde yapılmasım kararlaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.06.1953
  • FIKRA Bir madde ve emeklileri Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gözden kaçmış,bu yüzden de hakları üzerine titremek zorunda olduğumuz emekliler bir hayli gadre uğramıştı.24 üncü madde,çahşamıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.06.1953
  • RESİMLE HADİ 1 Reisicumhur Ola!Baynr,turaJlin yeni Elçisi fcjiaeheri dün Çankayad» »tabu!etmiştir.Bu kabulde İçişleri Vekili IStiwm Menderes de hazır bulunmuştur.2 Denizcilik Bankası tarafından deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1953
  • &i n Foto:Saıni Önemli)fieyoğlunıın en işlek yeri olan büyük caddede inşa edilmiş olan bu cami,o semte adını vermiştir.Camii yaptıran Galatasaray Ağası Hüseyin Ağadır.Şeyh-ül-Harem)ol muş ve Mekkede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A İstanb»8un fethinden sonraki seferler 5 Arnavutluk ancak iskender Bey ölünce ele geçirildi Osmanlı kuvvetleri mllteaddit hücumlarda bulunmuşlar,fa kat her seferinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.06.1953
  • bakımımızın beraberlik golünü atan acar oyuncumu?Burhan o anın sevinç beyecaniyle kaleye giriyor,Foto:Sami Önemli)Milli takım kaplanı Fikret in ikinci harika golü.Bu golde kaleci ancak bu kadar hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.06.1953
  • J Türkiye Yugoslavya millî futbol takımları karşılaşıyor-21 milyon Türk bu büyük ve millî maçın heyecaniylo tek kalb halinde çarpıyor.Stadyomumuz malûm.25 bin kişiden fazlasını istiap edemez.Diğer mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • vv^A/v^/v^/^A'V^/BULMACA Müezzi.Amma da yaptın ha,«MU »ezzjrii» diye postacılara dener.Onun ismi «müvezzı» dır.Yahu,bir daha okuyorum,dikkatli bak;Müslümanları ibac'ete davet eden adam)senin kafan bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve ade ileriyle ORTA OYUNU Su hafta:7 hazirana kadar KAVUKLUYA HtLfi Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketle»* iki misildir,ilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa a*.nt.2,50 T.L.îl&iikırdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • Hayır.Telefon etliğini söy •eoi.Başka birisi mi telefonu i (tl?Şüphesiz.Bu nerede olduğunu tevsika yaratacak deliller Jen biridir.Umumi telefon yerlerinden birinden bir dostu bulmak ve kendisini bilâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • TÂRİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Kadın bağırdı:"Sefil!Şimdide kocamı mı öldüreceksin,11 tki kardeş 7.35 trenine atla dılar.Bayan Gabriyel genç aşığını salonda bekliyordu.Eski aşıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • KROMA Sadrâzam Mehmet kaldırılmadıkça 76 B,iz kuru tahta üzerinde oturur kimseleriz,eşkıyalıkla itham edilecek birini göstermek lâzım gelirse Padişah ve onu a hempaları sizler meydana çıkar smız.Taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • a 3 Bazırlıvatı Sadi BORAK 567 8 9 10 Hj£ So'dan sağa:1 Günlerden biri;Geri tep me,2 Zehir gibi;içki sunan;Bir edat!3 Tersi şikâr;İspanyada şarabiyle meşhur bir mahal;Ahzet,4 Güzel san at;Duman kiri;N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • İntihar salgını Bütün Çekoslovakya'da korkunç bir intihar salgını başladığı bildiriliyor Nevyork,5 A.P.J Buradaki Çek mülteci kaynakları mn elde ettikleri haberlere göre Çekoslovakyada yapılması ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolaı*.Fr.Frangı İsviçre Ft.Belçika Frisveç Kr.florin Liret Drahmi IBskoudea ve eölun Açılış Kapanıl 784.280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 73.68.40 0.44.80 0.44.S0 93.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.06.1953
  • Peykler* de tevkifler Macaristanda 200 demiryolu memuru tevkif edildi Viyana,5 Nafen)Budapeşteden gelen raporlara göre,Macar demiryolları idaresi personeli arasında geniş ölçüde tev kifler yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.06.1953
  • Kerede sulh gün meselesi oldu [Baş tarafı birincide] «ozdm geçirilmiş fakat muh-J^ası hakkında resmî bir açık tema yapılmamıştır.Kore'de bir mütareke imza-JfJ**0 ihtimalerinin ortaya ^masını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Yugoslav Milli fakımı ile dün 2-2 berabere kaldık A [Baş tarafı birincide] l ettikleri galibiyetlerle nefis-^ö itimadı artmış olarak a-bağlayacakları ümit edilir ^akat Yugoslav futbolunun ^ya dev futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • "Ju?ius Cesar,filmi bâiyiik muvaffakiyet kazandı Nev York,5 A.A.Dün gece ilk defa olarak gösterilen Metro Goldwyn Mayer'in «Julius Cesar* filmi sinema müncklridlerinijı büyük takdirine mazhar olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • I Menderes Elizabeth ile görüştü [Baş taraf» birincide] saat 20 de Covent Garden'de ki Hariciye Köşkünde bir ziyafet vermiştir.Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Fuat I Köprülü bu ziyafette h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Beşiktaş İsveçle 5-1 yenildi Stokholm,5 A.A.BDrass da yapılan maçta İsveç'in Elfsborg takımı Beşiktaşı 5-1 yen mistir.takımı birinci devreyi 3-0 galip bitiifmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • 500 üncü Fetih yılı şenlikleri [Baş tarafı birincide] bol ve atletizm müsabakalarının son karşılaşmaları bugün Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Diğer taraftan İstanbul Fetih Derneği tarafından tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Doğu Ahnanyadala Sovyet Karaandanı değiştirildi Eferlîn,5 Anka)Doğu Almanyadaki Sovyet kuvvetleri başkumandanı General Çuikov başka bir vazifeye tayin edilmiştir General Çuikov'un yerine kendisinden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Sabri Çelebioğlu hakkında takibat fBaş tarafı birincide] land başka bir gemi ile temsil edilecektir.Ayrıca tatbikatta hazır bulunmak üzere mahkemece tesbit edilmiş bulunan bilirkişi heyeti de bugün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • fBaş tarafı birincide] Icra kuvvetini teşkil eden Vekillerin sırf sıfat ve hizmetlerinden dolayı şahıslan istihdaf edilerek tenkit hududunu aşan en ağır yazılar yazıldığına za man zaman tesadüf edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Devlet Ha via yo i arı Umum Müdürü emekliye sevkediliyor Ankara,5 Milliyet)Dört seneden beri Haya.Yolları Umum MüdüfiüğU vazifesinde hu,lunan psman» Nuri Baykal önümüzdeki günlerde emekliye sev kedile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Krafiiçe Süreyya Boğa güreşlerinde Madrit,5 A.A.Bir haftadan beri Madridde bulunan tran Kraliçesi Süreyya dün de bir boğa güreşinde hazır bulunmuştur.Boğa güreşçimi Antonetto mücadelenin sonuna doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Edin burg Dükünün tepkili uçak kullanması meselesi Londra,5 AJL)Bucking ham Sarayı ile SiviL Havacılık.Vekâleti arasında gizliden gizliye olmakla beraber,akisleri ingiliz basınına gelen,bir mücadele c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Ankara Beiediye Başkanfığından:1 Aşağıda semt.ada ve parsel numaralan ile metre kare ve muhammen bedelleri ile teminatları ve ihale şekilleri yazılı Belediyeye ait şüyuiü yedi adet arsanın ikisi kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Bulgarlar talışidat yapıyor [Baş taraft birincide!ve topçu birlikleri Sofya yolu i le Türk hududuna sevkedilhıişlerdir.IDiğer taraftan Yunan ve-Yugoslav hudud bölgelerine büyük kuvvetler yığılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Yakınsar!Başmakaleden devam)netle beklemeye başladı.Açığa vaadetmekte bu ka-j dar ileri gidenler çoktan iş ba-gından uzaklaşmışlardır.Fakat onların yerine gelenler Mı-sırlıları candan benimsedikleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Ürdün'ün sabık başvekili [Baş tarafı birincide] zeki,kültürlü ve vatanperver bir Krala kavuşmuş bulunuyor.Yeni Kral da dedesi Abdullahın izi Üzerinde yürüyecektir.Ürdün milleti,Türk milletini çok gevm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Fransada kabine buhranı [Baş tarafı birincide] Fransız kabine buhranı devam etmektedir.KABİNEYİ KURMAYA BİSAULT MEMUR EDİJLDt Paris,5 A.A.Fransa'da devam eden kabine buhranına son vermek maksadiyle Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Mesina Boğazında [Baş tarafı birincide] si ateş almış ve yanmağa başla mıştır.Müsademeden sonra gemilerden verilen imdat işareti Üzerine İtalyan Amirallik Dairesi ka za mahalline römorkörler göndermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Bayındırlık ¥efcâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için Ankara istasyonundan Esenboğa hava alanına 2000 ton çimento taşıttinlacaktır.İçin eksiltmesi 22/6/3953 pazartesi günü saat 15 de Malzeme Eksiltme Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Devlet Hava YoHarı Umum MadfkrOğOncfen.8 haziran pazartesi gününden itibaren Erzincan ve Kars'a «çak seferlerine başlanacağından hareket saatleri ve ücretler Hakkında bilgi alınmak üzere teşkilâtımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Bayeztf Genel Kütüphanesi Nfücf iî rltiğü nd ert 1 Bayezit Umumî Kütüphanesinde yeniden yaptırılmış ola» üç katlı mağdeni kitajj» saflarına.Elektrik tesisatı yaptırılacağından ve keşif bedeli de 1836
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Kalyada seçimler yarın yapılıyor Koma,5 AP)Başvekil Alcide de:Gasperi ile can.düşmanı ve baş;rakibi komünist U der Palmiro Togliatti bugün seçim kampanyası faaliyetle rini Roma'da temerküz ettir mü*ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Adalarda köşk soyan hırsızlar [Baş tarafı birincide] çaldıkları kıymetli eşyları,Ş^ra sipaşada bir mahzende saklamak üzere Üsküdara getirmişlerdir.Sön olarak Heybeliadada Kefalı Şehitleri caddesinde M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.06.1953
  • Nato kuvvet'eri [Baş tarafı biriıscîdol İmzalanmıştır.«Off Shore» siparişleri progframı çerçevesi "dahilinde Birleşik Amerika NATO memleketleri ile askerî malzeme,silâh ve cep hane imali için anlaşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Pazarlıkla iki adet kamyon satın alınacaktır Tekirdağ vilâyeti daimi encümeninden 1 İki adet beş tonluk mazotla çalışır karuserli ve rolik tertibatlı kamyon satın alınacaktır.Muha8Uûen 44300 kırk dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • istanbul Toprak ve İskân Müdürlüğünden 1 ğişh" Hürriyet Abidesi civarında yeniden yapj olan 800 evlik göçmen mahallesinin 50-000)lira keşif be yollarının inşası kapalı zarf usulü ile müteahhidine ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Seçmen kütükleri yoklaması hakkında istanbul Va'iiiğinden:İstanbul Belediyesi hudutları içindeki mahallelere ait olup 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 25.ve müteakıf maddeleri gereğince üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • ıstırap çekmeli.GARDAKİ SANCILARA GRiPiN FAYDALIDIR!Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.Baş,diş,adale ve sinir ağrılarını derhal teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • ¦STANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği «Pl 13.30 Şarkılar.Okuyan:Mu alla Gökçay 14.00 Radyo salon orkestrası konseri,idare eden:Semih Argeşo 14.30 Saz eserleri 34.50 Dans o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • İstanbul Asliye 3.üncü Hukuk Hâkimliğinden 952/1386 Kardeşi Ejahaettm oğlu Mehmet îzzet'in gaipliğine karar ve rilmesi hakkında îstanbulda Ka sımpaşa Hacı HUsrev mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi No:310
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • mm Arkadaş arıyorum Rfe.Otomobille bütün Avrupa dolaşılacak.Gidiş:Yunanistan Yugoslavya İtalya îsviçre Almanya Danimarka İs veç Finlandiya.Dönüş:Paris tarikiyle ay m memleketlere uğrayarak yapılacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Yapı İşleri İlânı Bayındırlık Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti kalorifer ve sıhhî tesisatının tamiri ile sıcak su kazanının değiştirilmesi işidir:Keşif bedeli:24.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Un Satın Alınacak Aydın-Ortaklar Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Enstitümüzün 1953 malî yılı sonuna kadar olan 50.000)kilo ekmeklik un ihtiyacı 10 haziran 1953 garşamba günü saat 12 de Aydm'da Millî Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Kayseri As.Sal.Al.Kom.Bşk.dan Muhammeni 18000 ve geçici teminatı 1350 lira olan 40 ton bulgur kapalı zarfla alınacaktır.Eksiltmesi 25/Haziran/953 saat 15.30 da evsaf ve şartlar İstanbul Lv.Amirliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden v,gri !eıL^?KerL K,taa* ilânları 60 ton sığır eti kapalı zarfla 17/6/953 çarşamba saal 15.30 da Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır-Be deli 94.500 lira geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Kartal Belediyesinden 1 11.000 lira muhammen bedelli bir adet Cankurtaran otosu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.İhale 8/6/953 pazartesi günü saat 15 de Kartal Belediye dairesinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Beykoz Kaymakamlığından Paşabahçe Incirköy Gümüşsüyü mevkiinde ilkokul inşa edilmesi için istimlâkine genel menfaat kararı istihsal edilmiş bulunan Sultaniye Incirköy çayırında 3267 cilt numaralı ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Dizel elektrojen gurubu ve teferruatı alınacak Simav Belediye Riyasetinden 1 Belediyemizce fennî şartnamesinde yazılı iki adet 60-70 beygir kuvvetinde dizel motörü ile alternator ve teferruatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.06.1953
  • Kars ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Ardahan kazası merkezinde yeniden yaptırılacak B tipi cezaevi karakol binası inşaatı sıhhî ve elektrik tesisatı işi Bayındırlık Bakanlığınca tasdikli 117.000.00 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8