Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • General Schlatter ve Le May'ın iştirakiyle IIIHHlIlIMMmıı 'IIHIIIMUl m l—İl Wİ«U Ankarada yapılan müzakereler Genel Kurmay Başkanlığında yapılan toplantıda Türk Ordusuna atom topu verilmesi ve hava ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Gnl Necip aleyhine hareketler Zahirede sessiz bir dahilî mücadelenin hüküm sürdüğü bildiriliyor 6i^«yrut 4,Nafen)Arapj j/asî çevrelerinde hâkim olan J^aate göre,Mısırda siyasi Trenin gerilerinde bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Haydarpaşa Lisesinde bir hâdise Dün Haydarpaşa lisesinde,mahiyeti itibariyle üzücü bir hâdise olmuştur,ibrahim Ethem adında bir talebe,gizlice okul müdürüne ait dosyaları karıştırırken Satılmış Büyüky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • KİRACISI TARAFINDAN YARALANAN KADIN ÖLDÜ Bundan beş gün evvel Samatya'da cereyan eden bir yaralama hâdisesi» dün cinayet mahiyetini almıştır.Mustafa Şahin adındaki kiracısı tarafından bağından taşla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Arnavutlukta mukavemet hareketleri fazlalaşıyor Memleketin birçok bölgelerinde sıkıyönetim ilân edildi Roma,4 A.P.Buraya iltica etmiş olan Arnavut siyasi mültecilere göre kızıl Arnavut hükümeti memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • BİSİKLET HIRSIZLARI Emniyet ikinci Şube memurları,dün şehrimizden çaldıkları bisikletleri satmak üzere Tekirdağa götüren Osman Kurtceren» Orhan Özkan ve Nevzat admda üç sabıkalıyı yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Kenya'da 33 Mau Mau öldürüldü Tethişçiler tarafından kaçırılan yerli kadmlar kurtarıldı] Nairobi,4 A P)Kenya' ingiliz müstemlekesi emniyet kuvvetleri bugün» bir grup yerli kadını köylerinden kaldı-Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Jandarma erleri dün törenle ant içtiler Maçka 125,inci Jandarma Er ı Okul alayına nisan 1953 celbinde katılan 933 doğumlu birinci tertip erlerin andiçme töreni ı dün saat 10 da Balmumcu Birin ci Tabur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • ingiltereye olan borcumuz Borç miktarı henüz katiyetle bilinmediği gibi şimdilik bir hibe de bahis meram değil Ankara,4 Milliyet)Bir istanbul gazetesinin bugünkü nüshasında,İngiltere ile hükümetimiz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Türk-Yunan deniz sona erdi Başarılı bir manevra yapan her iki filo dün İzmir limanına demirledi İzmir» 4 Milliyet)Ege denizinde müşterek tatbikat yapmakta olan Türk ve Yunaa donanmalarına mensup gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • A°*jjaBtfgdoMj|^ f Yunan Kral ve Kraliçesi Türk sergisinde Türkiye Turizm Kurumu tarafından Tarsus vapurunda açılan seyyar sergi* geminin Pire'yİ ziyareti sırasında Yanan Kralı Panl ve Kraliçe Frederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Korede Mütareke ümidleri fazlalaştı Dünkü toplantıda kızılların müsait tekliflerde bulundukları anlaşılıyor Munsan 4,AF)Bu gece Munsan ve Seul'de,Müttefiklerle Kızıllar arasında bir mütarekenin gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • [Süvari Okuiynda dün yapılan atlı yarışmalar 500 üncü fetih yılı münasebe tiyle dün Ayazağadakf Sâvari Okulunda atlı yarışmalar yapılmıştır.Üç katagori özerinde yapılan yarışmalar alâka ile takr edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Türkiye-Yugoslavya milli maçı bugün yapılıyor Yugoslavlara karşı IsvLçra mî'fî maçını kazanan tabımla çıkıyoruz Türkiye Yugoslavya millî futbol karşılaşması bugün saat 17 de Mithatpaşa stadında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Menderes,pazar günü Londradan avdet ediyor Kraliçe Elizabeth dün gece taç giyme törenine iştirak eden heyetlere muhteşem bir ziyafet verdi Fuat Köprülü İBgHtere Devlet Vekiliyle mühim bir görüşme yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Dumlupınar faciasının temsilî tatbikatı Yarın Nâra-umunda yapılacak tatbikattan sonra bilirkişi raporu mahkemeye verilecek 81 denizcimizin hayatına mal-'l tır.Naboland gemisinin bağlı olarak büyült yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Ölümle neticelenen iki kaza Dün Florya ile KÜçtikçekmece yolu arasında ölümle netice lenen bir taşıt kazası olmuştur.Şoför Akif Komak idaresinde ki Silivri 43 plâkalı kamyon,sa Devamı Sa.7,Stt.4 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • Eisenhower yeni bir harbe inanmıyor Başkanr ihtilaflı meselelerin' zamanla halledileceğini bildirdi Başkan Eisenhower Washington 4,AP)Baş*:kan Eisenhower İktidara g\ ldi-ği günden heri bugüne kanlar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • 61.Ridgway'in veda seyahati Amerikan Orda Kurmay Bag' kanlığına tâyin edilen General» 8 haziranda Anka raya gelecek Paris,4 AA.General Matthew Ridgway'in Avrupa Müttefik Orduları Başkumandanlığını 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1953
  • 4j Wk g|p Bugiin şehrimizde havanın sabahleyin sisli sonraları güneşli geçeceği,hava sıcaklığının arta rağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1953
  • YAPRAK Bir demokrasi dersi ULUNAY Mala ty uda Hükümet Konağı Meydanı yapmak,bir dr heykel dikmek istemiş ler,müsait bir yer bulmuş lar,iHtimlâk ettik demişler.İstimlâk demek,belediyenin,hususi idareni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Ormanların muhafazası Silâh altıaa alınan erata muntazaman ormancılık dersferi veriecek Ziraat Vekâleti ve Milli Savunma Vekâleti halk ve bilhassa köylü vatancîaşiav arasında orman ve ağaç sevgisini u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Şoförlar röntgen muayenesinden getirilecek istanbul Milletlerarası Verem Savaşı 0\'unlaşma ve Gösteri Merkezi Belediyeye müracaatla şoförlerin şimdiye kadar sistematik röntgen muayenesinden geçirilmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Muallimlerin Tarkos gölQ gezisi İstanbul Muallimler Cemiyeti Turizm Bürosu tarafından yapılacağını evvelce haber verdiğimiz 1953 yaz tatili turizm faaliyetleri hazırlığına,mekteplerin tatil olmasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Bir ticaret heyetimiz A!rr»a ıyaya gUti Bir Ticaret heyetimiz müzakerelerde bulunmak üzere dün akşam uçakla şehrimizden Batı Almanyaya hareket etmiş tir-Heyet Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Müsteşarı Mun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • POLİSTE Kâğıthanede tuğla harmanında çalışan işçilerden Memduh Mermer adında biri ile M.Ali Sedat adında bir çoban kav gaya tutuşmuş ve birbirlerini muhtelif yerlerinden yaralamışlardır.Yaralılar hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • K SA HA if Bir müddetten beri Karadeniz bölgesinde tetkiklerde bu liman Denizcilik Bankası Umum Müdür Yardımcılarından Ulvi Yenal dün şehrimize dönmüştürif Samsun vapuru Batı ve Doğu Akdeniz limanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Apartman dairesi,arsa ve para 16 haziran akşamına kadar Garanti Bankasına 100 lira yatırırsanız 27 haziranda apartman dairesi kazanabilirsiniz.Aynı zamanda bu keşidede araa ve para ikramiyeleri de var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Sebze ve meyve fiatarı Dün Haldeki sebze ve meyvaiarın toptan satış £iatları şöyledir:Domates 23037Û.bezelye 15-30» bakla 6-25-araka 6-35-kuru soğan 15-20* patates 35-50.sivri biber 175-250ıspanak 20*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Hie.5 1953 Cuma Ru.23 Kama 1S72 23 Mayıs 1369 VAK tt VASATİ EZANİ J Güne öffe İkinri Aksa Yala tmsa.9 i n.k 4.29 12.12 16.12 19.37 21.37 2.13 8.52 j 4.35 8.35 j 12.00 j 2.01 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Şu îstanbulun 500 üncü fetih v»h kolay kolay bulunmaz ciddî ve ilmî etûdler için emsali olmayan bir fırsattı,p devıir,5 asır sonraki talihsizliği mi?Bizim bunun ehemmiyetini idrâk etmedtğimiaden mi?Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • SOHBET GÜNÜ zUjı İstanbul Kız Lisesi M^0n Lan Derneğinin tertipledi^ ^e bet günü» yarın saat 1* Maçkada Taşlık bahçesinde pılacaktır.SUARE İstanbulun Fethin*» üncü yıldönümü nıünase&e^ Fetüı Derneği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Bazı maddelerin fiaiı yükseldi z Sön iki gün "içinde Ş^^n piyasasında oazı maddf?1^ fiatlan bir miktar artına1 Millî Korunma kanununa bi ticarethane kiralarına rj^ lan ve 1 hazirandan fj^t yürürlüğe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Sümerbank manMÎlfierinin sat şı arttı Son aylarda Sümerbanîf Jj mulîerine halk tarafından büyük rağbet gösterilmiş ve tıslar her yıhn bu aylarına W zaraneo k fazla olmuştur.Bu hususta malûmatına mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Bir çocuk arabanın altında kal ia Bahçeköyde oturan Abdül Gül adında 12 yaşında bir çocuğun evine gitmek üzere bindimi at arabası,Büyüköerede,arkadan gelen 6500 plâkalı taksinin sad meşine maruz kalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • 6flRAUKKAftf^ Emir Abdülâziz,bütün maiyeti ile devlet merkezimiz Şama gelsin 79 Bana Divan Nazırını çadırınız!Emredersiniz ya efendimiz:Uşak sür'atle dışarı fırladı Tank neticeyi merakla beklemekte id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Evvelki gee* bir gecekondu van ir Zeytinburnu gecekondularının birinde evvelki gece bir yangın olmuş,Fatma Karaer adında bir kadına ait olan ev ve içindeki eşya tamamiyle yanmıştır.Gaz ocağının parlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Muzaffer Tema bir kızı kirletmiş Üsküdar'da oturan bir çarkçı,Müddeiumumiliğe müracaat ederek,15 yaşındaki kızı Fatma Cemile'nin,sinema artisti Muzaffer Tema tarafından kirletildiğini iddia etmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Denizcilik Bayram:Bayramın güzel ve canlı bir şekilde kutlanması için hazırlıklara basandı 1 temmuz günü kutlanacak elan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı hazırlıklarına başlanılmış tır.Bayramın her yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • HALKIN Bayezld pastahalesîniekî telefon Bayezid'de,Okcular'da kunduracı Mustafa Solduvak isimli bir okuyucumuzdan aşağıdaki şikâyet mektubunu aldık:«işim çıktıkça gider Bayezid Postahane'sindeki umu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • istanbul dün üç yen okula daha kavuştu İnşası tamamlanan Haydar,Hırkaişerif ve Rami ilkokulları törenle açıle'ı Şehrimizde iki yıl içinde inşası kararlaştırılan 34 ili:okuldan inşalarj tamamlanan Fati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Vali dün göçmen mahallesini g^zdi Vali ve Belediye Başkanı dün beraberinde Şehir Meclisi Azaları,Millî Eğitim ve Bayındırlık Müdürleri olduğu halde Rami göçmen mahallesine giderek göçmen evlerini su v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Kumar yüzünden arkadaşını yaraladı Dün Maltada kanlı bir hâdise olmuştur.Sabıkalılardan Şahap Görgen ile gazete müvezzü Nu ri Sönmezgil,kahvede iskambil oynarlarken kavgaya tutuşmuşlardır.Bir aralık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Bir kalpazan 1,5 sene hapis yatacak Kalp para basmaktan sanık olarak bir müddetten beri Birin ci Ağır Ceza Mahkemesinde yar gılanmakta olan Ahmet Temel,adında biri dün 1 sene 4 ay ha pis ve 2222 Ura a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.06.1953
  • Arap memleketlerine maden suyu satıyoruz Suriye,Lübnan,Irak ve Mısır hükümetleri alâkalılara mü-racaat ederek memleketimizden külliyetli miktarda Kızılay Ma den suyu almak istediklerini bil dirmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Galeri derdi ve huraf Pasa Medresesi Fetih haftası için hazırlanan,sergilerden biri do Şchzadeba Şiuüaki Murad Paşa Medresesinde açıldı.Fakat ben sergide gösterilen tablo ve fotoğraflar dan değil,serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • İKTİBAS taşıyan arın muamması Helene Smith,tarihî bîr şahsiyet oian Salsa*ı Vdaıı sanra Prenses Sismandinî,onun ardı sıra Kraliçe Marie Antoinette'^ ruhları tarafından ziyaret edildi.Bu ve diğer misal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI Bir sonbahar akşamı saat sıralarında Murat adındaki çenç Dolmabahçede ve otonıobilinin içinde sevdiği Bpyhan adındaki kadını bek-'^nıpktedir.Pakat Beyhan gelmez ve burada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Sayın Doktor va Eczacılara YEGÂNE VADELİ VE TAZE Ana sütüne muadil Hemen kullanılmağa hazır ALETE İLK EMZİK SÜTÜ ALETE SÜTÜ 6 aylığa kadar 6 aylıktan sonra İHm Gelmiş va Eczanelere dağıtıSmışiır wm*S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Siyasî İcmal ler mu da konferansı V3 Moskova Moskovada hava yine değişti.Rus gazeteleri,orkestra şef leri Pravda'dan aldıkları ilhamla» şimdi hep birden Bermuda konferansını tenkid etmekte,bu lüzumsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • cinlerde şiddetli Mr tayfun çıktı Manila,4 AA.Saatte *50 kilometre süratle esen bir J^yfun,bugün Kuzey Filipin kölgeî erinde ağır hasara ve bir ^k kimselerin ölümüne sebe-^Pt vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Bir İtalyan gemisi İspanya açıklarında battı Londra.4 A.A.Lloyd Şirketinin» «Corfu» isimli İngiliz gemisinden aldığı bir rad yo haberine atfen» Napoli limanına bağlı 2.224 tonluk «Serapide» gemisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Japonya'da nüfusun artması endişe uyandırdı New-York,4 Nafen)Japonyada nüfusun mühim suret te artmış olması ve her gün de daimî surette artması alâkalı makamları ciddî surette meşgul etmektedir.Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Kızıl Çin'e silâh kaçıran üç yelkenli yakalandı Hong Kong,4 AP)Hong Kong polisine ait bir hücumbotu,Hong Kong açıklannda ablukayı yarıp kaçmaya çabştıkları zannedilen 3 büyük yelkenli yakalamıştır.Gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Meşhur Aman şarkıcısı Erna Saak tur* neye ç ktı Bonn,4 T.H.A.Dünyaca tanınmış Alman şarkıcısı Erna Saak bugün bir dünya turnesine çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Koka Kola'ya karşı mücadele Münih,4 T.H.A)Kısa bir zamanda Alman piyasasında tutulmuş olan koka kolaya karşı Münihliler bir mücadele kampanyası açmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • İtalya'da hadiseler Napoli,4 AP)Seçim mücadelesinde dün burada bazı nahoş hâdiseler cereyan etmiştir.Polis birlikleri nümayişçileri yatıştırmak için göz yaşartıcı bombalar kullanmışlar ve silâhlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Yeni bir Rus keşfi Londra.4 AP)Moskova radyosu dün yayınladığı bir haberde birçok Sovyet doktorlarının ölmüş oldukları bildirilen hastaları bir kaç dakika îçinde diriltmeye muvaffak olduklarını iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • ü toplant Amerika Bermuda konferansında görüşülecek mesafeleri Almanya'ya bildîrecs!Washington,4 AP)B.Amerika.Batı Almanya hükümetine.Bermuda konferansında görüşülenler hakkında kendisine en etraflı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Dog Hammarskjoeld Birleşmiş bir Avrupa fikri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri:«Birleşik bir Avrupa fikri çok daha faydaJı ve caziptir» ddei.Londra,4 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Yunanistan'da banka memurları grav ilân etti Atina.4 AP)3 büyük Yunan bankasının 6 bin memuru bugün hükümet tarafından hazırlanan bir kanun tasarısını protesto makamında iş başı yapmamışlardır.Yunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Son atom denemesi dün yapıldı I ilkbahar serisinin sonuncu tecrübesi bugüne kadar ya-I pılanların en şiddetlisi oldu Las Vegas,4 A.A.11 inci atom infilâkı bu sabahın erken saatlerinde Nevada çöllerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Irak'a yapılan Amerikan yard mı arttırıldı Bağdat,4 AP)B.Amerika hükümeti Irak'a yaptığ teknik yardımı bu yıl 1.600.000 den 2.165.000 dolara yükseltmiştir-Keyfiyet bugün Amerikanın Bağdat Büyükelçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1953
  • Kısa harici haberSer AMERİKA if B.Amerika Atom Enerjisi Komisyonu yeni tipte bir atomik yakıtın başarı ile «üretildiğini» açıklamıştır.Yeni maddenin istihsalinde,Uranium'dan daha mebzul olan thorium'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1953
  • letsnbulun fethinden sonraki s?fsr er 4 aman devleti de nihayet ortadan kaldırılmıştı 1.5 asır hükümran olan Karaman Oğulları,Osmanlılarla uzun yıliar mücadele etmişler «a nihayet Fatih Sultan Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1953
  • Topkaps camii Foto:Sami Önemli)Kanunî Sultan Süleyman.in vezirlerinden Kara Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.Hicrî tarihle 962 de saray kadınlarının entrikasiyle İdam edilmiş ve cami metruk bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1953
  • Avrupa Basketbol turnuvası Moskova 4,AP)Birbirlerine karşı aşırı dostluk hisleri beslemedikleri muhakkak olar Sovyetler Birliği ve Yugoslavya bugün burada,Avrupa basketbol turnuası münasebetiyle spcv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1953
  • Millî takım i ve biyografileri Bugün Yugoslavlar karşısında çetin bir imtihan geçirecek olan milli futbol takımımız oyunculanmn kısa biyografileri:ŞÜKKÜ ERSOY:Kaleci)1929 İstanbul cfcğumlu.Küçük yaşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1953
  • ünkü karşılaşma enerji ile tekniğin bir mücadelesi olacak Nihayet büyük heyecan ve büyük imtihan günü geldi çattı.Bugün Dolmabahçe stadında sa ut 17 de Avrupa futbolunda isim yapmış Yugoslav milli fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.06.1953
  • Bugün Yugoslavlara karsı çıkacak milli takımımızın son kadrosu.Soldan sağa:Takım kaptanı Fikret,Şükrü,İsmet A.İhsan,Garbis,Basri.Mustafa Rober,Müzdad.Burhan,Mehmet Ali.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1953
  • RÖPORTAJ İşte,bizim Çiçek ve Bahar Bayramımızın Bir tarafta Sul kue ekipi göbek atarken,beri yanda Şehir bandosu "Strauss,u geveiiyor Öbür yanda bir sandıvjçci Hafız Burhandan gazalier çalıyor.Biraz M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.06.1953
  • Stephanonin bize verdiği anahtarlar Homan'a aittir.Madam Greeley le beraber bu dağ köşküne veya kotrayı firar ettikleri zaman kullandığı an-ıtıtar destestdir.By anlattıklarınız bir şey iiade etmiyor a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.06.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden.AZİZ OZBAY Canavar kadın Meryem tasviri önünde dua ediyordu 10 Föneyru'mın Lüsyen aâ^r.'Jabir küçük kardeşi vardı.Lüsyen şurada burada işçilik ya parak hayatını kazanmağa,ç#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.06.1953
  • 11 Padişahı rahatsız etmeğe lüzum yok ağa,Veziriazamı görmek kâfidir„ 75 Dedi.Muhteşem bir hali vardı.Maiyeti ister istemez saygı gösterdiler Ağa hazretleri hac* ba gider gibi kalabalık maiyetile uğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.06.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Dralımi iCskoucies e esîUiB Açılı?Kapan?784.280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784.280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.06.1953
  • ULMACA Hazııhvaı Sadi BOS AX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So'tian saia:1 Son divan şairimizin soy adı,2 Hırs,3 Nida;Sıfat' takısı;Kuru çayır,4 Serdiklerimizden;Kaba bir kumaş,fi Sahip;İnsanlar orada da ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.06.1953
  • Arap Birliği askerî konferansı Kahire 4-ANKA)Arap Birliğine mensup devletlerin el çileri bugün Mısır Dışişleri Ba kanı Mahmut Fevzi'yi ziyaret etmişlerdir.Elçiler bilâhare Arap Birliği Genel Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Fransız sahilleri açıklarında hortum görüldü Nis,4 A.A)Fransız Riviyeras'Bida,Cagnes Sur Mer açıklarında hortum görünmedi üzerine Karsikaya kadar,Güney Fransa sahili boyunca olan gemi ve uçaklara bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Amerikaya 20 çift Denizli horozu gönderiliyor Amerika Tavukçuluk SnstitUsii.yanlız memleketimizde nesli bulunan Denizli horozlarından 20 çift satın almak üzere müracaatta bulunmuştur-Horozlar Tavukçul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Bir deli kendisini ve evini yaktı îzmir,4 Milliyet)Buçün Karşıyakada 65 yaşında Arap Mehmet isminde akil muvazenesi bozuk bir adam evinden ço cuklarını ve karışım attıktan sonra binayı ateşe vermiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Jandarma erleri [Bas tarafı birincide] ettiren ve erlerin yapacaktan yeminin sadakatini belirten bir konuşma yapmış ve bilahare Va li muavini Fuat Alper,jandarmanın hususiyetini ve ileride alacağı yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Kenya'da 33 Mau Mao [Baş tarafı birincide 1 rarak ormanlıklara dağdan!100 kişilik bir Mau-Mau çete-j sini ele geçirmek üzere Lari civarında araştırmalara girişmiştir.Kenya hükümeti idarecilerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • 1 Gnl.Necip [Baş tarafı birincide] bîrai olsun gerilemesi üzerine de eski Veid'cilerin cesaret alarak,yeniden ön plâna geçmeye hazırlandıkları ilâve edilmektedir.Fakat bunların şimdiki hal de,sahne ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Ölümle neticelenen iki kaza [Baş tarafı birincide] at 11 sıralarında Küçükçekmece'den Floryaya doğru gelmekte iken,anîde önüne çıkan Bekir Kaya adında 19 yaşlarında brr gence çarpmıştır.Tekerlekler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • İngiStereye olan borcumuz [Baş tarafı birincide] sterlin tutarında harp malzemesi satın almıştı-Hükümet 1943 senesine kadar bu paranın bir kısmını öde miş,1943 de Adanada.yapılan toplantıda İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Eisenhover yeni harbe inanmıyor [Baş tarafı birincide] Ifitian,bir!rapor yayıfılamaşlır.Bu raporda Balkan Eisenhower ğöyle demekledir:«Yeni bil)Munich veya yeni tjlr umumî harp oimıyacaktır.Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Menderes pazar günü Londradan avdet ediyor [Baş tarafı birincide!W.İngiliz hanedan mensupları ile Sir Winston ChurchiH'in de iştirak ettiği bu ziyafette Başvekilimiz Adnan Menderes te toazır bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Konya Valiliğinden 1 Konya Vilâyeti Seydişehir kazaaa ceza evi ve karakol binası inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkardmıştır.2 Keşif bedeli 115000.00 lira olup geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Gl.Ridgway'm Veda seyahati [Baş tarafı birincide] ya ve müteakip gün de Romaya gidecektir.General Ridgway,Ordu Genelkurmay Başkanı olarak yeni vazifesine başlamak üzere 13 haziranda Amerikaya hare ket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Türk Yunan deniz tatbikatı [Baş tarafı birincide 1 kat yaptık.24 saatten beri göz lerimize uyku girmiş değildir.Tatbikat heyeti umumiyesiyle bizi ve Yunanlı dostlarımızı çok memnun etmiştir Bu defa mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • FatiJı ikinci Sulh Hukuk llakhnliğiudea 951/859 Davacı 1st-Belediyesi Vekili Avukat Zişan Doğueri tarafından dâvâlı Süleymaniye Fetva yokuşu 26 No da ikâmet eden Fahriye Yılmaz aleyhine açılmış olan 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Kadıköy tcra Memurluğundan 953/777 Hacizli ve 300 Ura muhammen Kıymetli iki büyük boy ve bir küçük ende mavi ve çiçekli İsparta Halısının açık attırma suretiyle paraya çevrilmesine karar verilmiş olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Arkadaş arıyorum Otomobille bütün Avrupa dolaşılacak.Gidiş:Yunanistan Yugoslavya ttalya isviçre Almanya Danimarka ts veç Finlandiya.Dönüş:Paris tarikiyle ay m memleketlere uğrayarak yapılacak ve seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Dumlupınar faciasının temsilî tatbikatı [Baş tarafı birincide!hususiyetleri' taşıyan bir gemi istenmiş ve firma Naholandm e şi «TVikinglandj» adlı gemisini limanımıza göndermiştir.VıKingfc nd tatbikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Kızıl Çin Asyayı istilâ için plân hazırlıyor İHiliiyetçi Çin mahfilleri,Kızılların bu husustaki projelerini tamamladıklarım bildiriyor Singapur,4 AP)Buradaki Milliyetçi Çin mahifİleri Çin kızıllarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Korede mütareke ümitleri [Baş tarafı birincide] Resmi mahfiller bu konuda hâlâ son derecede ketum davranmakla beraber Amerikan hükümetine mensup en yetkili çevrelerde ve en yetkili şahsiyet ler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • ilan Köprü Yaklaşma Yolları yaptırılacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden L 124096.68 lira keşif bedelli Bursa Karacabeyindeki Canbollu köprüsü yaklaşma yolları inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • GAYBİBIBNKTOt SATIŞI Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesi 952/396 Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 5/5/953 tarihli satış kararına istinaden Kadıköy Tuğlacıbaşı mahallesi Kayışdağı sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Zonguldak Devlet Hastanesi BcştabibSiğinden 1 Hastanemizin 953 majiî yılı ihtiyacı için muhammen bedeli 44-577.00 Ura muvakkat teminatı 3343 Ura-23 kuruş olan kuru erzak ile.muhammen bedeli 30-200.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.06.1953
  • Malatya Valiliğinden 1 Aşağıda mevkileri,keşif bedelleri,geçici teminatı yazılı bulunan 7 ilk okul inşaatının 20/6/953 cumartesi günü saat 10 dan itibaren sırasiyle ve yirmişer dakika ara ile ayrı ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 1300 Haberler 13.15 Türküler İPİ)13.30 Dans müziği Pl)13.45 Şarkılar.Okuyanlar:İsmet Alparslan,Gül Batu 14.20 Küçük orkestra.îdare eden:Orhan Borar 14.45 Şar kılar Pl)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Devrek kasabasında yeniden inşa ettirilecek A tipi cezaevi ve karakol binası yapımı1 olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 145000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • M.S.V.I.No.iu.Sa.Al.Kom.Bşk.dan:Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen sebzeler kapalı zarf usuliyle «atın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU Bu hatta:7 hazirana kadar KAVUKLUYA HİLE Giğe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Bayram Gazetesi Kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi İstanbul'da «Gazeteciler Cemiyeti» tarafından çıkarılacaktır."Bayram Gazetesi,Bütün sabah ve aksam gazeteleri yazı ailelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • w ft w It "iffStiffs' BAHCEUEVUI^l fif/*T i l+'IU rŞfİöS;^SS53SsSSk« 10 o o 500 10O M xfll.MUffTE!ÎF 'KOL.Mrh I 4fö2lfeANA t SSP?Ppfp N^DELİ,İBÎÜ l&SARRUFh r^l^i ^M iAçTJRriN izr(BAMKASlV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Ankara Çocuk Hastahanesi 3aş Tabibliğinden 1 Ankara Çocuk Hastahanesmin 1953 yılı ihtiyacı olan 42 kalem ilâç ve tıbbî müstahzarat kapalı zarf usuliyle 22/5/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan:Bir metresi «400i» kuruş fiat tahminli «20.000» metre portatif çadır bezi 17/Haziran/953 çarşamba saat «15» de Ankara J.Umum K.lık binasındaki komisyonumuzda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Futbol Federasyonu Başkanlığından:Türk Yugoslav Millî Futbol maçına ait biletlerin bugün saat 9 dan itibaren Mithatpaşa stadı ile Spor ve Sergi Sarayı gi-şelcı inde satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 45 ton Sığır eti 23/6/953 günü saat 11 de İskenderun As.Sa.Al-Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 56250 lira geçici teminatı 4062
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Kremli PURO 0 Kremli PUROj DAHA GENÇ DAHA CAZİP DAHA GÜZEL YAPAR Boi köpüklü Nefis kokul Tuvqlet Sdbunu ÎOO de İOJO saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Tokat Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yaylacık Ormanlarında mevcut 960 adet kaim damgalı kayın ağaçlardan 400 m3.tomruk ve 2000 ton odun istihsal,nakil işi açık eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.06.1953
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Alanönü deresinin rıhtım inşaatı 20 giin müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 işin keşif bedeli 38896.00 lira olup geçici teminat)2917.20 uradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8