Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Adres:Nurıtosnıaniye TUrbcdar Sokak No:18 İSTAN BUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1105 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 Fİ A T I 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • İngiltere ve Kraliçesi Londra yine tarihî bir gün yaşadı.Hazırlıkları aylardan beri devam eden ingiliz Kraliçesi Majeste Elizabeth II.nin taç giyme mera simi İngiliz ananelerine uygun bir teferruat bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Meclisin dünkü toplantısında ı ıı imm ı IMVHM ili,Ceza Kanununun akkında izahat verdi O* Şevki Çiçekdağ,kanunda yapılacak değişikliğin ilmî bir heyet tarafından tesbit edildiğini bildirdi Ankara,3 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • EVEREST!FETHEDEN ADAM Bir İngiliz keşif heyetinin dünyanın en yüksek dağı olan Everest*in zirvesine çıkmaya muvaffak olduğunu bildirmiştik.Besimde zirveye İngiltere ve Birleşmiş Milletler bayrağını çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • İskenderun'da bir lokomotif infilâk etti Feci bir kaza neticesinde lokomotif ateşçisi parçalanarak öldü,makinist ağır surette yaralandı İskenderun,3 ANKA)Dün akşam Osmaniye ilçesine bağlı Bahçe ile Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • SICAKLAR BASTI RD8 Bir kaç gündür yağmurlu ve bozuk giden havalar birden hire değişmiş ve sıcaklar bastırmıştır.Dün havanın güzelliğinden istifade eden İstanbul halkı mesire yerlerini» parkları ve den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • ÖLÜMLE BİTEN KAZA Dün Ankarad'a Opera meydanında bir kaza olmuş,frenleri patlayan bir kamyon ağaca Çarparak parçalanmıştır.Kaza neticesinde kamyonun şoför muavini beyni parçalanarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Ustaoğlu bir dâvayı daha kaybetti Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoglu tarafından,Bedii Faik aleyhine «neşren hakaret» ten ötürü açılan dava,dün Toplu Basın Mahkemesinde sona ermiştir.Yazıda kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Türk Yunan Yugoslav görüşmeleri başladı Atinada,Balkanların savunma plânlarının tesblti için yapılan müzakereler 10 gün devam edecek Atina 3,T.H.A.Türk,Yunan ve Yugoslav askeri heyetleri arasında bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Marmara bölgesinde şiddetli bir zelzele oldu Tekirdağ,Çanakkale» Balıkesir ve Bursada can ve mal kaybı olmadığı bildiriliyor Dün saat 18 i 5 geçe şehrimizde şiddetli bir zelzele olmuştur.Elde ettiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • 61.Le May Ankara'da Ziyaretin Nato memleketlerine atom silâhı verilmesiyle ilgili olduğu sanılıyor Ankara,3 Milliyet)Amerikanın Stratejik Hava Kuvvetlei Komutanı Orgeneral Curtif E.Le May bugün Atina'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • "V;55^ Kraliçe Elizabeth Bnekingham saroymm balkon unda halkı selâmlarken ngilterede taç giyme şenlikleri devam ediyor Kraliçe Elizabeth dün halkın sevgi tezahüratı arasında işçi mahallelerini dolaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Rusya hesabına çalışan bir casus yakalandı Ankaraya sevkedilen ajanın bir müddet önce mahkûm oian aşçı Abdullah Zorla hâdisesi ile ilgili olduğu tahmin edi i o Bir müddet evvel Rusya hesabına casusluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • İKİ ESRAR KAÇAKÇISI YAKALANDI Emniyet lt& dürlüğü kaçakçılık şubesi memurları dön Osman Dlşikaya ve Osman Bayraklı adında iki esrar kaçakçısını Harbİye'de.Hüseyin Özdaydnr ve Yani Bueda adında iki işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Çalı samı ya cak durumda olan emeklilerin maaşları Ma iye Vekâleti 951 yılından bu yana kesilmiş olan vergilerin eade edilmemesine karar verdi Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gereğince malü!ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Fetih yılı şenlikleri Bu akşam Şemsipaşada havaî fişek gösterileri yapılacak 500 üncü fetih yılı kutlama programının tat'oikına devam edilmektedir.Halk arasında büyük alâka uyandıran havaî fişek göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Orgeneral Şükrü Kanatlı Gnl.Ş.Kanatlı vazifesine başEadı Ankara,3 Milliyet)Bir müddetten beri rahatsız bulunan ve Amerikada mühim bir ameliyat geçiren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • İstifasını Istiyenlere Vali cevap veriyor «Her vatandaş gibi ben de kanun çerçevesi içinde bir yayın şirketine hissedar oldum» Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay;yeni kurulan Neşriyat Şirketine ortak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Bir askerî heyetimiz Koreye gidiyor Altı general ve dört albaydan müteşekkil heyet» birliğimizi teftiş edecek Ankara.3 Milliyet)Kore savaş birliğimizi teftiş etmek üzere bir heyet pazar günü Istanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Dumlupınar faciasının sebepleri Denizaltı filosu kumandam Dumlupınar mürettebatının sarhoş o!dnjpma dair çıkan haberleri yalanladı Ankara.3 ANKA)Denizaltı Filosu Komutanı Koramiral Fahri Korutürk bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • Avrupada soğuklar Orta ve Batı Avrupada şiddetli soğuklar hüküm sürüyor ve kar yağıyor Londra.3 A.A.Bugün Avrupaya kış tekrar kar ve soğuk rüzgârlarla geri gelmiştir-ı Fransız millî meteoroloji dal-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1953
  • t/tortı &iMMm Sp Bugün şehrimizde havanın umumiyetle güneşli geçeceği hava sıcaklığının yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1953
  • YAPRAK Cinayet ve mazeret Garplılarda «devoye» dedikleri bir tip vardır.Bunlar bizim «adam olmaz» dediğimiz güruhtur.Muutağ zam bir yaşayışla tahsillerini bitirip cemiyete faydalı bir uzuv olacakken i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • P O L l S T E I ir Ankara Caddesinde Alâettın Kırtû'a ait klişe ve kitapevine-evvelki gece giren meçhul bir hırsız,150 lira para ile,150 şer lira kıymetinde iki bisikleti çalarak kaçmıştır.Karagümrükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • KISA HABERLER if Balıkesir ve Çanakkale havalisinde vuku bulan zelzeleden zarar gören vatandaşlara yardım maksadiyle şehrimizde toplanan teberrulann miktarı 615 bin 198 liradırir Şehrimizde bulunan Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Kana vîçe ithali için döviz verildi Haber verildiğine göre Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ka naviçe ve çuval ithali için yeniden döviz tahsis etmiştir-Du rum piyasada memnuniyet uv andır mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Hit:22 itam» 1372 Ha »ren 1953 Perşemb* 22 Jfayu* 1369 VAKİT VASATI EZANİ Güne?öğle I kind;Akşam Yatan İmsak 4.29 Î2.12 16.12 1D.3L 2L37 2.1c.8.53 4.36 S.3d 12.00 2.00 6.3T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Istanbul fethinin beg yüzünu cü yıünın kutlanması münasebetiyle Ankara Devlet Tiyatro bu,ıNazım Kurşunlu taTafradan yazılan «Fatiha piyesini monte,ederek,dolgun bir kadro de İsianbula geldi ve İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • DİPLOMA.TEVZİ* ¦fr Rober Kolejin erkek mından mezun olanların dip ma tevzii töreni 9 haziran sa günü saat 17 de yapılacaktır.TÖKEN Fatih Haydar İlkokulu*»^ açılış töreni bugün saat î1 yapılacaktıriç Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • ÜRMÂBAN Siz,hiçbir zaman Resulûllahın oturduğu yeri temsil edemezsiniz 78 Ey Halife,bizler dini İslâm yolunda hayatımızı fedaya hazır insanlarız,maksadımız Cenabı Hakkın ismini yükseltmek,Islâmiyeti h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Apartman Dairesi Kazanan İşçi Garanti Bankasının 30 miyis Keşidesincfe apartman dairesin BeyhOB Kundura Fabrikası işçilerinden Hüseyin.Çuhadar ka sanmıştır.22 yıldan beri aynı fabrikada çalışan işçini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Beyaz zehir He are t i Suçüstü yakalanan iki eroinci tevkif edilerek cezaevine gön i erildi Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü,beyaz zehir ticareti yapaniara karşı açtığı mücadeleye,son günlerde hız vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • ŞişSîde kanlı bir hâlise oldu Şişlide kanlı bir hâdise olmuş-bir babayla oğulua tecavüzüne maruz kalan bîr adambıçakla ağır surette yaralanmıştır.Meşrutiyet mahallesi ade.Baytar Ahmet efendi sokak 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Kahramanlar günü dün yapıldı istanbul im 500 üncü fetih yılı münasebetiyle dün saat 17.45 te Teknik Üniversite kon ferans salonunda bir Kahramanlar günü» yapılmıştır.Kalabalık bir dinleyici kütlesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Pakistan Büyükelçisi şehrimize geldi Pakistan Büyükelçisi Gazanfer Ali Han dün Ankaradan şehrimize gelmiştir.Büyükelçi bugün uçakla Londraya gidecek ve halen orada bulunan Pakistan Başvekili Muhammet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • HALKIIŞLSEŞ!Bizim şikâyetimiz r uirr.a okuyucularımızın şikâyetlerini yazdık diyemiyeceğiz;çünkü aşağıda gö~ 8 ı iıl ek o la a derdimizden de bir kaç defa bahsettik.~No çare kir bulabildiğimiz alâka İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Baz» vatandaşlar pasaport ve döviz almak için şjmdiien tsşeb&üsa gaçti Bu sene hacca gidecek vatandaşların seyahatlerini rahat ve kolaylıkla yapabilmelerini temin için ilgililer şimdiden hazırlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Avrupa ve Amerikaya talebe gönder ilecek Millî Eğitim Vekâletince Amerikaya ve diğer Avrupa memleketlerine tahsil için gönderileeek talebelerin imtihanı bu ayın sonunda yapılacaktır.Alâkalılardan aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Piyasada canlılık Bayramın yaklaşması dolayısiyle şehrimizde giyecek piyasası hayli hararetienmiştiar.Perakende satışların artmasına rağmen toptan muameleler durgun gitmektedir.Fiatlarda ise bir artış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Avrupadan mal getirmek gîîçîeştî Avrupa limanlarında memleketimize getirilecek olan ithal ma Harm m vesaitsizlik yüzünden Mliiyetli miktarda biriktiği bildîrHmektedJr.Bu durum karşısında Denizcilik Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Fredric March Âti nay a gitti Bir müddetten beri şehrimi* de bulunan beyaz perdenin* tanınmış artistlerinden Fredric March ve eşi.dün saat 16 da uçakla Atinaya gitmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Türk-Aiman t i c a r e t i Bu yıl Almanya mem'eketiraizden mühim miktarda hububat ve tütün alacak Bir kaç gün evvel şehrimize gelmiş olan Alman ticaret heyeti mensupları dünden,itibaren İstanbul'un ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Üsküdardaki frangıma sebebi anlaşsSdı Üsküdarda vukua gelen ve 7 evinr bir camiin tamamen.2 evin de kısmen yanmasiyle neticelenen yangın hakkındaki tahkikata,Üsküdar Savcılığınca devam edilmektedir.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Kahve fiatları gittikçe yükseliyor Şehrimizde kahve darlığı başlamıştır.Fiatlar ise şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde yükselmiştir.Çiğ kahvenin toptan fiatı W lira 25 kuruştur.Bazı tacirler gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.06.1953
  • Bir gsnç trenin alt ula ka di Evvelki gece Samatya ile Yedikule arasında fair tren kazası olmuştur,Mustafa Dalgıç idaresindeki 10011 numaralı katar Bakır köyden Istanbula gelirken* Samatya ile Yedikul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Siyası İcmal Duu3ös'İ/i beyanatı Amerika Dışişleri Vekili Yar kın Şarkta yaptığı seyahat hakkımla,radyo ile vatandaşlarına uzun izahat verdi.Bu mıntakaya ait görüşlerini umumi mahiyette olarak anlatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • italya da seçim mücadelesi Seçim mücadelesi bazı garip hadiselere yol açtı.Sahte Hancılar evleri soymaya kalkıştılar.Roma,3 A.A.Seçim mü cadelesi sırasında vukua gelen hâdiselerin bazları daha ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • 7 sene zarfında Batıya 6 bîn Rus subayı sığınmış Nevyork,3 A.A.Burada neşredilen haftalık «Saturday Evening Post» dargisi bugünkü nüshasında,1945 senesinden beri en aşağı 5.609 Sovyet subay ve erinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Rosenberg1 lerin son talepleri da reddolundu Nevyork,S A.A.Federal Temyiz Mahkemesi» atom casusu Rosenbergleı hakkmda verilmiş olan son karann yeniden gözden geçirilmesi talebini reddetmiştir.Mahkûmla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Kalbi durmuş olarak doğan bîr çocuk 19 saat yaşatıldı Chicago,3 A.A.Kalbi durmuş olarak doğan bir çocuk sunî müdahalelerle 19 saat yaşatıldıktan sonra ölmüştür.Dok torlar doğrudan doğruya kalbe adrena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • ÇskosBovak radyosunun halka yaptığı ihtar Viyana,3 A.A.Çekoslovak Radyosu,geçen harpten beli «unutulmuş» bazı infilâk mad delerinin halk arasında ölüm ve yaralama vakalarına sebep olduğunu,bu meyanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Bir müddet parkta oturan Muratrn yanma bir ara hafifmeşrep genç Sir kadın gelir ve adeta onunla zorla konuşarak eğlenmek üzere keııuisüni evine davet eder.Bu daveti gayri iradi bir şekilde kabul eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • FIKRA Şikâyetler Tarık BÜĞ?Bir şikâyet mektubu aldık.Konusunu kısaltarak veriyorum:Mazotla işliyen «Yozgat» şilepi Haydarpaşa'da demirli iken temizlik yapmış.Şimdi Kadıköy ve cıvan kıyıları vıcık vıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • OHHBS9HHMH BAHÇELİ EV *e dig er zengin ikramiyeleri kazanabilmek için altı gününüz kaldı.Derhal Bankamızda 150 liralık bir hesap açtırınız.Her 150 lira için ayrı bir kur'a numarası.Çekiliş 29 Haziran.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • İKTİBAS ngilterede perili evler içi ilim ne diyor 1 Süyük Britanya'da bj İsimle şöhret buSmak yüzünden eşiğîne ayak basılmıyan sayısız metruk konaklar vardır.Kâkimlery bir evden perili diye bahsedenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • İbret Aynası Maçabfan Fetih şenliklerimizi intizamsızlık içinde sona erdirmek maksadiyle alman bütün tedbirsizlikler muvaffakiyetle tatbik edilmektedir.Evvelki gece de Sultanahmette olacağı ilân edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Mekkeve yayan gidsn Müslîi* man Fransız Tunus,S A.A.Mekkeye kadar gidip gelmek üzere Pa~ ristcn hareket etmiş olan «Çöl Yılam« Bazlz Omalî,Tunusta birkaç gün kaldıktan sonra bu sabah Trablus'a haveket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Alexander Korda 25 yaşında bir kızla evleniyor Londra,3 A.A.îngilterenin tanınmış film prodüktörlerinden Sir Alexander Korda.25 yaşında Kanadalı bir kızla m şanlandığını ilân etmiştir.60 yaşındaki pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Xasa harici haberler AMERİKA if işlerini terketmiş olan 63 telefon santral memuru;şirketin kendilerine şort giyme müsaadesi vermesi ve santraldo soğuk meşrubat bulundurmak vaadi üzerine bugün tekrar ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • FATİH AJANSI İÇİN HUSUSİ FETİH ALTINLARI KEŞİDESİ HAZIRLANMIŞTIR TAFSİLÂT BEKLEYİNİZ HER 150 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Adenauer,Amerikaya gizli mesaj gönderdi Washington'da yapılan müzakerelerde Avrupa müdafaasında Almanya'ya düşecek rolün görüşüldüğü bi diriliyor Washington,3 AP)Batı Almanya hariciyesinin ileri gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Kadın olan erkekler Danimarka'da bir erkek daha ameliyat geçirerek cinsiyetini değiştirdi.Kopenhag,3 T.H.A.Danimarka'da ameliyatla kadın olan erkeklerin sayısı artmaya başlamıştır.Maruf Christine Jorg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • Sterlin bö gssi aîtın ve dolar stoku arttı Londra,3 A.A.İngiltere Maliye Vekâletinden bugün bildirildiğine göre;sterlin bölgesi üo.ai ve aiun stoku mayıs ayı iğinde 48 milyon dolarlık bir fazlalık gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1953
  • ispanyol ordusu İspanya hükümeti,ordunun mevcudunu azaltmaya,buna mukabil kuvvetlerini motorize etmeye karar verdi.Madridt 3 Anka)İspanya hükümeti,kara,deniz ve hava kuvvetlerini azaltmaya karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1953
  • de bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,evvelki gün Ankaraya avdet etmiştir.2^r İngiltere Kraliçesi "d"O II.Elizabeth muhteşem bir törenle taç giymiştir.Resimlerde Kraliçeyi taç giyerken ve merasimi takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1953
  • Mfhrîmahsuitan camii i*s-*j?Bu cami.tstanbulun en yüksek noktası olan £dirnekapı'sında Kanunî Sultan Süleyman in kızı Mihrimah Sultanın namına yapılmıştır.Mimarı Sinan'dır.Camiin inşa tarihine ait hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1953
  • HERGÜN TARİHTEN-MERAKLI BİR VAK'A Istanbu/un fethinden sonraki seferler:3 Şeyh Bestamî Bosna kralının başını bir vuruşta uçurdu Sadrâzam Mahmut Paşa Krala aman kâğıdı vermişti.Fakat bu hal devletin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1953
  • Kara Kuvvetleri futbol şampiyonası başlıyor ^Ajıkara,3 B.İ)Ordu f^si Kuvvetleri.1953 futbol şampiyonası yanh Ankaras va bağlıyacaktır.Üç gün de-^m edecek olan bu şarapiyoi*^aı kara kuvvetleri futbol J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1953
  • Ankaragücü futbol takırtıı Almanyaya gidiyor Ankara.3 B.î.Ankaragücü takımı muhtelif karşılaş malar yapmak üzere Almanya'ya bir seyahat tertip etmiştir.Haîen Alman kulüpleriyle,müzakereler yapmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.06.1953
  • J I i Î s i A-A f A A A A İ ft A A ft ¦A ft A A A A Yarın Yugoslavlarla karşılaşacak I OYUNCULARI ELLİ OLDU Yarın karşılaşacağımız Yugoslavian* çıkacak Türkiye millî futbol takımı tesbit edilmiştir.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1953
  • Şahirdeki kaçak irşıat artta Son günlerde şehrimizde kaçak ve uygunsuz inşaatlar göze batacak derecede çoğalmıştır.Bu durumu dikkat nazarına alan ilgililer cezrî tedbirler almak üzere teşebbüse geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • Kar-ı kadim orta oyunu şimdi sahnede oynanıyor Tuluat sahnemizm en kıymetti elemanı oan İsmail Dünbüllünün kâr-ı kadîm orta oyunun'dan arta kalan son kavuklu olduğunu da biliyor mu idiniz Evvelden pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • Burada otelde cereyan e« den hâdiseyi haber aldıktan sonra Drake'ı göndererek müşterilerin listesini tetkik ettireni.Madam VVarfield'ın otele 3 elleşmesini takip eden bir çey rek zarfında iki oda kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ 1-Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • Nakledeni AZİZ OZBAY Cinayet için hususi surette kiralanan büyük bir villâ 9 Onu öldürmeliyiz.Yahut ben ölmeliyim!Diye tutturmuştu.Böylece kadınlığın bütün hilelerini kul lanarak zavallı kocayı arzula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • "Fatih,Baştarafı 2 nei sayfada)ı bile gerek İmparator nezdinde,gerek Fatihin huzurunda esas iı bir şahsiyet olmuştur.Böyle Apoteoz)lu piyeslerde eserin parlak şahsiyetlerini göz önünde bulundurmak ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • Hazırlıvan Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan sağa:1 Bir musiki âleti;Anaç;Elektrikte bir kanun.2 Şart edatı;Bir harfin okunuşu;Güzel sanat.3 Ar;Ter si aynı surette.4 Geri vermektik;Sakatlık.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 04.06.1953
  • Patrona Halil:bir küçük Sultan Oğlanın büyümesini bekliyorum,a hemen baş göz edeceğim dedi 74 natrona,mühim bir noktaya temas olunmuş gibi doğrularak haykırdı:Tamam!gizini askerleri piyade ve süvari d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.06.1953
  • Marmara bölgesinde zelzele [Baş tarafı birincide] dağ,Çanakkale,Balıkesir ve Yenicede de aynı şiddette hissedilmiştir.Buralardan gelen haberler insan ve malca bir kayıp olmadığı merkezindedir.Zelzelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Fetih yılı şenlikleri [Baş tarafı birincide] dün Fetih Derneği tarafından Sergi Sarayı yanındaki Sümerbank pavyonunda bir sanat ser gisi açılmış ve Teknik Üniversite spor salonunda da bir kah ramanhk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Gl.Şükrü Kanatlı [Baş tarafı birincide] gün vazifesine başlamıştır.Diğer taraftan Deniz Kuvvet leri Komutanı Amiral Sadık Aî-Imcan'm rahatsız bulunduğu ve H akında bir ameliyat geçireceği bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • fskenderunda bir lokomotif infilâk etti TBaş tarafı birincide] rın Jokomotifi henüz bilinmeyen bir sebepten infilâk etmiş ve parça parça olmuştur.Lokomotifte bulunan ateşçi Sabitin cese di infilâk net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Rusya hesabına çalışan bir casus yakalandı [Baş tarafı birincide] to".Suçunu itiraf ettiğini öğren iğimiz ve adının açıklanmasını Uvgun bulmadığınız casus tev-•tt edilmiş ve Askerî Mahkeme-^e aesap ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Suriye'de yeni bir hükümet darbesi meydana çıkarıldı Ordu tarafından meydana çıkarılan hâdiseden sonra geniş ölçüde tevkifler yapıldı Şam,3 T.H.A.Suriye'de yeni bir hükümet darbesi teşeb busu meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Avrupada soğuklar [Baş tarafı birincide!dini kapatmış ve ttalyada da birçok Alp geçitleri aynı akıbete uğramıştırîtalyada Po ovasında dün patlıyan fırtına sonunda Bolzand'da dondurucu bir soğuk başgös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Emeklilerin maaşları [Bas tarafı birincide]iade edilmiyecektirj Sağlık kurulları tarafından aî:nmış olan raporlar ancak aiın-üigı:tarihten itibaren mutebeı olacaktır.I istanbul Defterdarlığından ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Ustaoğlu bir davayı daha kaybetti [Baş tarafı birincide] Bedri Faik'i üç ay hapse,300 lira para cezasına mahkûm etmiş;fakat davacının Samsunda çıkardığı gazetede Türk devrim ve müesseseleri aleyhinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Vali cevap veriyor [Baş tarafı birincide] olduğu medenî haklara kanunun çerçevesi içinde)bir Vali de sahiptir.Bu hadise iki yıl evvel cereyan etti.Bugün tekem mül etmiş bulunuyor.Kanuncularla görüştüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Amiral Carney İzmire gidiyor İzmir,3 Milliyet)Amerikan donanmasında başka bir vazifeye tayin edilen NATO Gtiuey Avrupa kuvvetleri eski too mutanı Amiral Carney İzmir NATO karargâhına veda ziyareti mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Kore'de şiddetli çarpışmalar cereyan ediyor Tokyo.3 AA.Son 48 saatten beri kızılların devamlı taarruzuna maruz kalan Birleşmiş Miletler doğu cephesindeki ileri postası için bu gece iki taraf şiddetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • İngiltere Başvekilleri toplantısı Londra 3 A.A.ingiliz milletler topluluğu BaşvekilleriniD öğeden sonra 15 de başlayan toplantısı saat 17.30 da sona ermiştir.Resmi çevreler,öğleden sonra ki müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Bermuda konferansının tehiri tefsirlere yol açtı Churchillin iiçler topla kov i.e görüşmek Londra,3 A.A.Jyi haber alan çevrelerde,Bermuda Konferansını tehir teşebbüsünün Sır Winston Churchill'den geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Vandenberg Amerikan bütçesini ten kid ett Vaşington,3 A.A.Vazifesinden yakında ayrılacak olan Amerika Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Hoyt Vandenberg bugün verdiği beyanatta» Eisenhower idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Amerika Güney Koreye teminat veriyor Mütarekeden sonra türlü müzaheretin göı Washington,3 A.A.inanılır kaynakların bildirdiğine göre Amerika,Kore mütarekesinin imzasından sonra herhangi bir komünist i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • İzmirde bir motor fabrikası kuruluyor Traktör,kamyon ve ziraat aletleri imal edecek olan fabrika 16 milyon liraya malolacak Izmir,3 Milliyet)İzmirde dizel raotörü imâl eden büyük bir motor,traktör kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Türk-Yunan,Yugoslav görüşmeleri [Baş tarafı birincide] çaktır.Siyasî çevreler,bu temas Jar a büyük önem vermektedirler ve Balkan Üçlü Paktı'run böylelikle en mühim adımını atmarc ta olduğuna işaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • PAPAGOS'UN TÜRKtYE SEYAHATİ Atina,3 A.A.Türk hükümetinin davetlisi olarak 15 haziranda vapurla Istanbula mü teveccihen yola çıkacak olan Yunanistan Başvekili Mareşal Papagos'a Dışişleri Vekili Etienne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • YUNAN MANEVRALARI Ankara,3 A.A.Frindship harekâtının ikinci gününde Sudan'dan Fal ere gitmekte olan Türk ve Yunan muhripleri ile emniyete alınmış bulunan bir as heri konvoya Türk ve Yunan denizaltı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • MANEVRALARIN KRİTİĞİ Izmir,S Milliyet)Ege denizinde müşterek manevra yap makta olan Türk ve Yunan donanmalarına mensup gemiier ya rın saat 16 da limanımıza gelecek ve denizciler cumartesi günü de İzni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • ingiltere ve Kraliçesi Prens Charles m olgun çocuk tavırlariı Prenses Mary'nin sevimli bebek halleri ingilizleri bu mesut aileye bir kat daha bağlamıştır.Kraliçe Majeste Elizabeth TLdevrinin İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • İngilterede taç giyme şenlikleri devam ediyor LBaş tarafı birindi»)mukabele etmiştir.Geziden evvel yapılan bir törende Kraliçe,camia ve müstemleke birliklerine mensup 2600 askere taç giyme nişanları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Ceza kanununun tadili beyanıdır.Sonra metin hakkında gayet basit olarak görüşümüzü arzetmek istiyorum.Faik Ahmet Barutçu arkadaşımıza ve heyeîti celileye hemen şunu arzedeyim ki,hükümet olarak Türk Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Anayasanın tâdili Ankara,3 Milliyet)Anayasamızın tâdili hususunda Demokrat Parti Genel İdare KuiuIu ile Meclis Grupu idare Kurulunun geçenlerde yaptıklan müşterek toplantıda bir prensip kararına vanld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.06.1953
  • Dumlııpınar faciasının sebepleri [Boş tarafı birincide] atmda da batan bir denizaltının nasıl kurtarılabileceğini anlatmıştır.Bu arada Koramiral Fah ri Korutiirk,sözlerini bitirirken şunları ilâve etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açıhş ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Nevin ve Saliha Özertem,Nigâr Uluerer 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • İOO Adet Bekçi Kontrol Saati Satın alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden İşyerimizde kullanılmak üzere 100 adet bekçi kontrol Baati satın alınacaktır.Bu işe ait idarî ve fennî şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabaların içme su ve kanalizasyon projeleri yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahmini Geçici bedeli teminata Lira Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • M.S.V.I.No lu A.Al.Ko Baş.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen maddeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • Açık Eksiltme ilân» Selimiye Hayvan Sağlık EVSamurlart Okıriu Müdürlüğünden Cinsi Adedi Kilosu Tahmini tutan Geçici teminatı Lira Krş.Lira Kuruş Ekmek 20000 6000 00 450 00 Sade Kars yağ 1500 8550 00 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • Şerit testere laması alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Saf ma İma Komisyonundan 1 Teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid namına iki kalemde cem'an 3500 metre Şerit testere lâmbası açık eksiltme ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından 1 Kültürparkta havuzlu büyük meydanın beton yol ve bir kısmının tretuvarlannm inşası işleri War Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarfla eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • fiUWHMU Kambiyo Kapanış Sterling Polar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve e&m n Açılış tkapan»-784 282—0.80.64.03 5.Ğ0 54.12.50 73.68.40 0.44.80 9334 «J.73.90 784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • "Bayram Gazetesi Kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi İstanbul'da «Gazeteciler Cemiyeti* tarafından çıkarılacaktır."Bayram Gazetesi,Bütün sabah ve akşam gazeteleri yaza ailelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bü'r,r eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU Bu hafta:7 hazirana kadar KAVUKLUYA HİLE Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • A Done şartları Lr.ftr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 ÜÇ aylık 12 00 Bir ayl* 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inei sayfa «ant.2,50 T.L.İlanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • İLÂN Kütahya Jandarma Er Okulu eratının yıllık ekmeklik un ihtiyacına karşılık 140)ton un kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Beher kilogramı 40 kuruş,hesabı ile tutarı 56000 lira ve teminatı 4050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • Tıbbî ampuller alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa SatınaEma Komisyonundan 1 14 kalemden ibaret muhtelif Tıbbî ampul ilâç kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 17040 lira olup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 600 ton Arpa 10/6/953 çarşamba saat 11 de Sarıkamış As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 144000 lira geçici teminatı 8450
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • BAŞARI İLE KULLANILIR!Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.4 saat ara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • Sümer bank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden Muhtelif sebze safın 1 Müessesemizce muhtelif cins ve miktarda sebze palı zarf usulü ile satın alınacaktır 2 Bu işe ait şartname ve mukavele projesi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • Istanbul Belediyesi İlânları 3 Perde,oto lâstiği,akümülâtö?divan ve oto malzemesi almaca» 1 Florya Te?isat Müdürlüğü plaj evleri için ^^40 48 adet pencere perdesi ile 48 adet kapı perdesinin °y lira m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.06.1953
  • TELÇİVİ SANAYİ T.A.Ş.YÖNETİM KURIIME-ttolü^ Hissedarlar genel kurulunun 30/5/953 tarihinde aK'j fevkalâde toplantısında ortaklığımız sermayesinin 3Q0™ dan 500.000 liraya yükseltilmesine karar verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8