Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Adres:Nurııosmaniye Tiirbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:4 SAYI:1104 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI D K u r u 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Süvari Okulunda yapılan yarışlar İstanbul fethinin 500 üncü yıldönümü münasebetiyle dün Ayazağadakı Süvari Okulunun açık manejinde atlı yarışmalar yapılmıştır-Merasime İstiklâl Marşiyle başlanmış,müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Yugoslav millî futbol fakımı şehrimize ge Bugün ilk antremanlarını yapacak olan takımın ekseriyetini genç elemanlar teşkil ediyor Cuma günü Mithatpaşa stadında millî takımımızla karşılaşacak olan Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Geni.Wyman Gl.Wyman şehrimizde Nato kumandanı İ/mirdeki karargâh çalışmaları hakkında izahat verdi NATO Kuvvetleri Güney Doğu Komutam Korgeneral Wyman dün tzmirden şehrimize gelmiştir.Kuzey Atlantik P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Amerika,Türkiye'ye yeniden 111.5 milyon dolar tahsis etti Yeni askerî yardım hava meydanlarının inşası ile tepkili uçakların artırılmasına tahsis edilecek Ankara,2 Milliyet)Amerika ile hükümetimiz ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Ortadoğu komutanlığının kurulması gen kalıyor Dulles,Türkiye ve Yunanistana yapılan yardımın devam edeceğini bildirdi Vaşington,2 USIS)Birleşik Amerika Dışişleri Vekili John Foster Dulles Orta Doğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • SAMtYE GAMAL KOCASI İLE BARIŞTI Mısırlı dansöz Samiye GamaL kendisin} terkettikten sonra,peşinden gelen kocası Amerikalı milyoner Abdullah King'le barışmış-tır.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Bir katil yakalandı 15 gön evvel Edremit şosesi üzerinde bir şoförü öldüren Doğan,şehrimizde yakalandı 15 gün evvel Balıkesir Bdre mit şosesi üzerinde işlenen bir cinayetin faili evvelki gün şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Dün gelen Yugoslav takımı ile kampta bulunan millî takım oyuncularımızla yapılan foto rö-portajı spor sayfamızda bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth Kraliyet arabasında Kraliçe Elizabethin hitabesi Kraliçe» 5 haziranda Başvekil Adnan Menderes'le görüşecek Londra,2 AP)Kraliçe Elizabeth II.bu akşam verdiği ve İngiliz milletler cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Merasim dünyada nasıl takip edildi Sabık Kral Edward merasimi Pariste televizyondan seyretti Şehrimizde ve Ar karada da taç giyme törenleri kutlandı Paris.2 A.A.İngiltere Kraliçesi İkinci Elİ2abeth'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth dün muhteşem bir törenle taç giydi 4 milyon insanın Allah Kraliçeyi korusun sesleri arasında Westminister giden Elizabeth 7000 davetli huzurunda yemin etti Tarihî törende 74 memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Bugün şehrimizde havanın kısmen bolntlu geçeceği,hava sıcaklığının artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1953
  • Türk-Yunan manevraları dün başladı Üçlü Pakt Genel Kurmay Heyet eri de bugün Atmada toplanıyor Yunan deniz kuvvetleriyle,donanmamız arasında Ege Denizinde yapılması evvelce kararlaştırılmış bulunan Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.06.1953
  • TAKVİMDİN s% YAPRAK at Türk Dil Kurumunun bir mektubu!Türk Dil Kurumu İstanbul temsilcisi dostum Peyatiii Safanm imzasiyle şu mektubu aldım:Sayın yazar,Değerli yazılarınızı cl l rja kımından dikkatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Hasta bir çocuk otelde öîdü Keşandan tedavi edilmek1 üze re şehrimize gelerek Sirkecideki Rumeli oteline inen îsa Karakuş adında 13 yaşlarında bir ço' cuk dün,odasında ölü bulunmuştur.Adalet doktoru c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Meyve ve sebze fiyatları Dün,Belediye Meyva ve Seb j&e Hâlinde satışlar aşağıdaki fi atlar üzerinden yapılmıştır" Kiraz kilosu 50-70,Çilek kilo su 80-100,Kayısı 120-160,Te-gil erik 35-50,Malta eriği 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Marmarada f ı r t ı n a Şiddetli lodos yüzünde a vapur seferleri alt üst olda Marmarada hüküm süren şiddetli lodos fırtınası,dün de devam etmiştir.Bu yüzden sabahın erken saatlerinden itibaren Uslcüda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • KISA HA if Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesinin yaz tarifesine başlanmıştır.Yeni tarifede Boğaziçi ve Adalar seferleri arttırılmıştır.İf Yugoslav ve Yunan Talebe Federasyonları,Türkiye Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • POLİSTE 1t Kabataş Lisesi kimya öğret meni Kâmil Özgök,evvelki gün akşam üfjri otobüse binerken kalb sektesinden düşerek ölmüş tür.•fa Şoför Necati idaresindeki 12833 plkalâı taksi Edirnekapıda tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Hie.21 Rama 1372 Haziran 1953 Çarşamba Ru.2İ Mayıs 1360 VAKİT VASATİ AZAN!Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 4.30 12.12 16.11 10.35 2L34 21.15 8.55 4.37 8.30 12.00 U58 6.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Geçen Pazar günü çıkan yasıda,Osmanlı "Devletinin ilk kuruluş günlerinden itibaren askerî teşkilâta ve bilhassa top ve topçuluğu tekemmül ettirmeye ne dereceye kadar ehemmiyet verilerek çalışıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Bugünkü talebe yekûnu beş sena sonra cört bne çıkarılacak Teknik Üniversite Rektörü.Ord.Prof.Emin Onat,dün ba-1 sın mensupları ile bir konuşma!yapmıştır.Üniversiteyi ilgilendiren çeşitli meseleler hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Apartman dairesi,arsa ve para 16 haziran akşamına I kadar Garanti Bankasına 100'lira yatını sanız 27 haziranda apartman dairesi 'kazanabilirdiniz.Aynı zamanda bu keşidede arsa ve para ikramiyeleri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • *»in«ı ^JC Söğütiüçeşmedeki yollar Bir okuyucumuzdan aldığımız şikayet mektubunda Söğütluoeşmc ve civarındaki yolların bozukluğu,bakımsızlığı belirtiliyordu.Gelen cevabı aşağıya 'koyuyoruz:«Sayın gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • Üsküdar yangını Evvelki gece Üsküdarda bir cami ile yedi ev tamamen yandı Evvelki gece sabaha karşı Üs küdarda büyük bir yangın çıkmış,7 ev ve bir cami tamamen,2 ev de kısmen yanmıştır.Saat 2.50 sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • D İPL OMA Uf^*',ic Robert Kolej erkek diploma tevzii 'töreni 9 ha2V]L}isdh günü saat 17 de yapilaCö^ tır.T ÖRE N" n Fatih Haydar îlktokulu»^ açılış töreni 4 haziran saat de yapılacaktır.S ¦AŞİ istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.06.1953
  • MmUmBAW asmuaaxA Halifemiz,müphem sözlerinizden şah simin kastedildiğim zannediyorum 77 Velhasıl Halife Velid için tanı!on sene sürmüş olan parlak birj saltanat kaydedilmişti.Hnlifej Velid bu kumandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Siyasî İcmal Cenubî Kore ve fciüfareke müzakereleri Kore'de Mütareke Müzakerelerine devam edilirken yeni zorluklar ortaya çıktı.Cenubî Koro Hükümeti esirler meselesinde müttefiklerden tamamiyle ayrı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • ÇIKAN KISMIN HULÂSASI «Bir sonbahar akşamı sa-&t 7 sıralarında Dolmabahfede otomobilinin içinde bu-*»man Murat adındaki genç,Sevdiği kadını,Beyhanı beklemektedir.Genç adam bir *ayli heyecanlıdır.Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Türkiye lb Banktı MİLYON LİRALIK PLANIN KESÎDESÎ 4 BAHÇELİ EV asini paha MMMimwi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Suriye Lübnan görüşmeleri General Çiçekli île Lübnan Reisicumhuru arasımla İd müzakerelerde Orta Doğu savunması meselesinin görüşüldüğü bildiriliyor Peyrut,2 Nafen)Dün Ofe neral Çiçekli ile Lübnan Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Barbara Britton 3 üncü çocuğunu dün-yaya getirdi Hollywood,2 A.A.Film yıldızı Barbara Britton,dün 3 üncü çocuğunu dünyaya getirmiştir.Ana ve oğulun sıhhati çok iyidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Doğu Almanyada isyan hareketleri başladı Bu hâdiseler sırasında Rusların 650 subay va askerî tevkif ettikleri bildiriliyor BeKlin,2 Nafen)Doğu Al manyanın biı çok yerlerinde silâhlı isyanlar çıktığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Londra'da muazzam bir hırsızlık vakası Londra.2 A.A.Gece yarısı Sutherland Dükünün Londra'nın merkezindeki evine girmeye muvaffak olan hırsızlar 30.000 İngiliz lirası tutarında mücevher çalmışlardır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Bir otobüs çarpışttıassnda 60 kişi öldü Hongknog,2 A.A-Dün gece çift katlı iki otobüsün çarpışması neticesinde 60 kişi yaralanmış,yaralılardan 30 u hemen hastana neye kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Rosenbergler 18 haziranda idam edilecekler New-York,2 AP)Karı koca atom casusları Julius ve Ethel Rosenberg'in 18 haziranda saat 22 de idam edilecek îeri bugün resmen açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Kalyada seçimierda aBköHîi içki satsşt yasak edi'dı Roma.2 AP)Önümüzdeki 7 ve 8 haziranda yapılacak genel seçimlerin devamı müddetince bütün Italyada şarap ve diğer alkollü içkilerin satıl" masının ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • İbret Aynası Şamata Eğer aklınızın başınızdan gitmesini» gürültüden deliye dönmeği istiyorsanız hiç durmayın» Gülhane Parkındaki «Çiçek Bayramı» na koşan!Bu işe «Çiçek Bayramı» demeği nereden akıl etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Ticaret Odaları kongresi sona erdi Viyanada toplanmış olan Beynelmilel Ticaret Odaları Kongresi sona ermiştir.Kongrede görüşülen mevzular hakkında dün kendisiyle görüştüğümüz Avusturya ticaret mi mess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Joan Bennett iBa kocası Avrupa'ya gel'yorfar Hollywood.2 A.A.Joan Bennett ite kocası film prodüktörü Walter Wagner.Avrupaya gitmek üzere pasaport çıkartmışlardır-Çocuklariyle be raber seyahat edecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Xssa tsarîcl haberle;AMERİKA •fr Tanınmış film yıldızı tiuvx Lancaster,dun ameliyat olmı^ böbreğinden taş alınmıştır.A meliyat muvaffakiyetli geçmiş tir.Artist iki hafta hastahane de kalacaktır.İTALYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • İKTİBAS Genç yaşta evlenenler çok daha fazla mesut olurlar G inç bir çiffün zavk almayacağı şey yoktur.Onlar,yağmur a tında dolaşmaktan,kayalara tırmanmaktan,bîr hayli yol yürümekten hiçte şikâyet etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Talebe Federasyonu temmuzda toplanacak Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel İdare Kurulunun olağanüstü toplantısı temmuz ayı başında Istanbulda yapılacaktır.Talebe Turizm ve Sporu,Talebe Bankası,Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • Bir amele feci şski!d3 öldü Dün öğleden sonra Lâlelide,Ordu Caddesinde bir toprak kay ması hâdisesi olmuş ve bir ama le ölmüştür.Ordu Caddesindeki 273 numa ralı binanın yanıbaşındaki arsa,evvelki akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1953
  • İstanbul Trabya'da asfalt özerinde Denize 100 metre mesafede Lüks köşküm üst katı 1Q Haziran 1953 pazartesi akşamına kadar Sü,tteırbankta açtı;ac&ginız 120 liralık bir hesapla sizin olabilir,Hesap açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.06.1953
  • BEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Istanbu 'un fethinden sonraki seferler 2 Adam kazıklayarak şenlik yapan Eflâk Voyvodası "Kazıklı Voyvoda» ismile tarihe geçen korkunç canavar,Fatih SuStan Mehmede de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1953
  • OFuto:Sami önemli)f 1522 senesinde yapılmıştır.Bu camiye Selimiye de derlerse de Selimiye ismi Sin asını Edirnede Sultan İkinci Selim namına yaptığı harikaya verildiği için buna sadece Sultan Selim ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.06.1953
  • Beşiktaş takım;Şi Avrnpa turnesine çıkt idareciler ve oyuncular eyi neticeler alacaklarından ümit i görünüyorlar Istanbul profesyonel küme futbol ikincisi Beşiktaş takımı dün saat 14 te kalkan KLM uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.06.1953
  • I Î Millî takım kam resimli röportaj Foto:Sami ÖNEMLİ,Yazan Cem BAŞAR 4*+İ t Bir hafta evvel 1%\ıçrcdıı» iki zaferle memlekete dönen Türts futbolunun genç mümessilleri önümüzdeki cuma günü getirile mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.06.1953
  • Yugoslav millî futbol takımı uçakla Meşhur kedi kaleci Beara,hafbek Caykovsky ve Bobek sakat olduklarından gelemediler 5 haziran cuma günü Mithat» paşa Stadında milli takımımızla karşılaşacak ünlü Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth muhteşem bir törenle taç giydi fBaş tarafı birineidel makaleler neşrederken komünist Daily Worker» gazetesi «Allah İngiliz milletini korusuna başlıklı bir makale neşretmiş va bu mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Bu ne kadar telâş madam Greeley?Burada emniyette olduğunuzu unutmayın.Bu silâh taşımakla,bilhassa en ufak gümltüde ateş etmeğe kalkışmak la kendinizi çok büyük bir tehlikeye maruz bıraktığınızın far K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • win TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakladerr,AZİZ OZBAY Seni öldüreceğim.Fakat intikam almak için şimdilik lâzımsınız 8 Bu eski bir mektup na.sıl olmuş da ortaya çıkmış,masanın üstüne kadar gelmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • *WUW BULMACA Bazırlıvan Sadi BORAK l'2 84S6 7B9IO_|L y i 2 ÜHHÜİ3 i:3 4 S Ujj:li:1*1111(114 6 i:7 7:1 e 9 İJİllsiHI İO II Soldan sağa:1 İhtilâf.2 Balık tuzağı;Duman kiri;Deı-viş sopası.3 Bir kadın ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • MOMMA ffcmdJuwMLtdii Demekki devleti dört boştan avucu-3 almış bulunuyoruz muzun 73 için ı Sırnaşarak padişahı oır daha etekliyen Halil:Kapı kullarının ne makule kimseler olduğunu pek iyi bilirsiniz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • 334 esnaf Belediyece tecziye edildi Belediye Merkez Murakebe Teşkilâtı tarafından san bir hai ta içerisinde 210 bakkal,450 manav,370 fırın,250 lokanta,50 otel,190 kasap,70 muhallebici,56 berber,135 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Dövülen bir kadın hastahaneye k&ldjrı di Aksarayda Arap Manav saka gında 4 numarada oturan Meh" met Uzun,aynı evde 'Otur-an Seher Selvan adında bir kadım,bir münakaşa sonunda yumrukla dövmüş ve bayılt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Atları ürken bîr araba devrildi Arabacı Lûtfi Bahçecik'in id3 resindeki bir at arabası,yüklü olarak Haydarpaşa Köprüsünden geçerken,hayvanın ürkmesi yüzünden,devrilmiştir.Arabanın üzerinde bulunan Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Bîr hırsız 4 bin Urahk kumaş çalds Fincancılar Caddesinde 6 numaralı Raif Dinçek adında bir*' nin kumaş mağazasına gece g^ vakit giren bir hırsız 4036 lir» kıymetinde kumaşı çalarak kaçmıştır.Meçhul h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Gazeteciler Enstitüsü mezunlarının çayı Gazeteciler Enstitüsü Mezunları Cemiyeti Yeşilkoyde,Deniz Park oteli salonlarında bir çay vermiştir.Seçkin bir davetlinin hazır bulunduğu toplantı neşeli bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1953
  • Bir eroinman ö ü o'arak bulundu Kemalettin Şerbetçiler adında bir eroinci,dün sabah Tophanede Kılıçali Camii avlusunda ölü olarak bulunmuştur.Ceseti muayene eden Adalet doktoru,ölümü şüpheli görerek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.06.1953
  • Kraliçe Elizabeth muhteşem törenle taç giydi Baştarafı 6 ncı sayfada)ağır tek bir hareketle Kra "Senin eteğini yere koydular.TELEVİZYONLAR ÇALIŞIYOR Kuvvetli ışıklar Katedralin içini bir ziya menbaına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Yugoslav millî futbol takımı [Bag tarafı birincide] dır.Avrupa çapında isim yapmış Beara,Gajkovsky ve Bobek sakaltıkları dolayısiyle kafileye iştirak edememişlerdir.Takımın idarecileri Türkiyeye gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Türk Yunan manevraları [Baş tarafı birincide] rasında cereyan edecek safha tatbikatı için iki Türk ve iki Yunan denizaltısı Suda'dan hareket ederek kendilerine ayrılmış olan karakol mevkilerine gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Bir katil yakalandı [Baş tarafı birincide] Cesetin üzerinde kurşun ya-raları bulunması,Hanızantn bir cinayete kurban gittiği/ü ortaya koymuş,gerek Ankara ve gerek İstanbul polisi faili mey dana çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Vali geldi Aukaradan dönen Gökay» Sağlık Şûrası çalışmaları ve diğeı temasları hakkında izahat verdi SağUk Şûrası toplantısına iştirak etmek üzere Ankaraya gitmig olan Vali ve Belediye Reisi Profesör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Ol.Wyman şairimizde [Baş ianrafı birincide] Bugün burada sizin ara' nızda bulunmaktan ve size Kuzey Atlantik Paktında ve bilhassa bu teşkilâtın benim komutam altında bulunan cüz'ünden bahsetmekten büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Everest'!n fethinin akisleri Bu muvaffakiyet üzerine sabahleyin mutat saatinden önce uyandırılan Kraliçe Elizabeth heyet Uyelerine bir tebrik telgrafı çekti Londra,2 A.P-Londra yi dolduran ve sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Kraliçe Elizabethm hitabesi [Baş tarafı birincide!ti asla unutmıyacağmı söylemiş ve:«Hepinize bütün kalbimle teşekkür ederim.Cenabı Hak hepinizi takdis buyursun!demiştir.Kraliçe şunları söylemiş tir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Merasim dünyada nasıl takip edildi lak olamamışlardır.MISIRIN TAKINDIĞI TAVIR Kahire-2 A.A.Arapça çıkan gazetelerin en yüksek tirajlısı olan vEl Mısrî» bugünkü sayısında,okuyucularına hitaben yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı Ankara.2 Milliyet)Denıok-i rat Parti Meclis Grupunun bu-İ günkü toplantısında İzmir Mebusu Pertev Arat'ın bir ta'kriri müzakere edilmiştir.Pertev Arat bu takririnde.Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Alman ticaret heyeti dün An karaya gitti Alman ticaret heyeti,şehrimizde bir gün kaldıktan sonra,dün akşam Ankaraya gitmiştir.Heyet başkanı Meyer Burlhardtr kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Bektaşî âyini yapan Sırrı Baba mahkûm oldu Bektaşi âyini yapmak suçu ile Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan 29 kişinin duruşması dün sona ermiştir.Mahkeme sanıklardan 28 kişiyi beraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.06.1953
  • Ortadoğu komutanlığı [Baş tarafı birincide] Avrupa ile olmuştu.O bölgenin mühim olması ve halâ da mühim bulunmasına rağmen her şeyden mühim değildir.Türkiye ve Yunanistandan bahseden Vekil demiştir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Hab* ler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri,idare eden:Semin Argeşo 1 P.Lıncke:Bogaziçinde,2 A.Ketelbey:Bir Çin mabedinin bahçesinde,3 E.Waldteufel:Sana valse)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • istanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları Müdürlüğünden Mezbahada çalışmak üzere 3656 sayılı barem kanununa tâbi ve 40 lira aslî maaşlı bir veteriner ile 35 lira aslî maaşlı bir hayvan sağlık memuru alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Üsküdar İcra Memurluğun-1 dan Menkul natış ilâm 952/541 Bir alacağın temini için haciz edilen 1919 plâka No.lu «Naşh» marka 947 model otomobil Bey Jerbeyi Çöp İskelesi,Elmalı Ka dıköy 2 nci tsale Hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • namüıy» Kapanı» Sterling Dolar i.Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Klorin.Liret.Drahmi.î'Jskoudes ve esham Açılı» Kapanı 784_280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 93.34 9.73.90 784.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • BAS,DİŞ SİNİR VE ROMATİZMA NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapak zarfla 75.000 metre portatif çadırlık bez şartname ve evsafraa uygun olarak 8.6 953 pazartesi saat 15 de Ankara M.S.V.4 No.lı Sa.Al-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları I Satınalma komisyonu başkanlığından Malzemenin Miktarı Muvakkat İhalenin cinsi teminatı Tarihi günü saati Tutkal 50 ton 11250 TL.13/7/953 pazartesi 11 Oranj II 3 450 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Kars İli Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Ardahan kazası merkezinde yeniden yaptırılacak B tipi cezaevi karakol binası inşaatı sıhhî ve,elektrik tesisatı işi Bayındırlık Bakanlığınca tasdikli 117.000.00 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • İLÂN Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü İstanbul 2000 Kg.Kiraz Satılacak)Bölgemizin Yarımca mmtakası istimlâk sahasında bulunan 1953 mahsulü tahminen 2000 Kg.kiraz 700.00 lira muhammen bedel üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Bos yere ıstırap çekmeyiniz» KISIN AYAZINDA.YAZIN SICAĞINDA mevsimde:Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.Yazın fazla güneşte durmaktan mütevellit baş ağrılarına karşı Gripin faydalıdır.Kininli Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Stablize malzemesi nakli işi Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Karaman yolunun 04-000 9 000 kilometreleri arasına yapılacak stablize malzemesi nakli ve boşaltması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Un Satın Alınacak Aydın-Ortaklar Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Enstitümüzün 1953 malî yılı sonuna kadar olan 50.000)kilo ekmeklik un ihtiyacı 10 haziran 1953 çarşamba günü saat 12 de Aydm'da Millî Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • KAYIP Tıp Fakültesinden aldığım şebekeyi kaybettim.Hükmü yoktur.8197 Fevzi Aksoj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • KOMEDİ TİYATROSUNDA Bütün eski usul ve adetleriyle ORTA OYUNU!Bu hafta:7 hazirana kadar KAVUKLUYA IITLE Gişe her gün 10 da açılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • İstanbul Asliye 10 umu Hukuk Hâkimliğinden 951/1122 İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Vekili tarafından Rıza Ba rur aleyhine açılan ve davalının Fatih Molla Sururi Yeni Nevba har Mahallesi eski Kireçhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Muhtelif gaz borusu parçaları alınacak Devlet Demiryolları Umura Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle şartnamesinde yazılı muhtelif öW ve mikdarda gaz borusu parçaları pazarlıkla satın alınacaktı" Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Istanbıil Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Lüzum gösteren Cinsi Miktarı Muhammen ilk Müessese bedeli teminatı sa**1 Heybeliada Maden kömürü 1500 21.750.00 1631.25 15de sanatoryomu nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İSİer Bankasından:1 izmir iline bağlı Çandarlı kasabası elektrik tes için 1 adet 65 beygirlik elektrojen grupu alınacak ve demir rckli alçak tevettür şehir şebekesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • Konya Valifiâinden ı ara150 1 Konya Vilâyeti Seydişehir kazası ceza evi ve K jjt binası inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuÜyle e meye çıkarılmıştır.nat 2 Keşif bedeli 315000.00 lira olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.06.1953
  • YENİ RIYAT LOKMAN HEKİM MECMUASI Lokman Hekim Mecmuasının 156.sayısı çıktı.Mübarek limon;Güzellik madeni hangi ye meklerde bulunur;Bayılanı nasıl ayıltmalı;Civa buharı ile parlak yanan lâmbalar;İhtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8