Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Churchill'in Moskova seyahati I İngiltere Başvekili Sir Winston Churclıill'in Rusyaya gide-ceği açıklandı.Londrada çıkan bir gazete,bu seyahatten bahsederken «Bütün hür dünya namına yapılacak bu gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Iranda tevkifler devam ediyor n-I M—Polis Müdürünün katlinde Kâşani'nin dahli olduğu bildiriliyor Tahran 28 A.A.Profesyonel bir cani olan Armir Aouchan,bugün tevkif olunmuştur,Armir Houchan'm,Tahran P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • C.Bayar Adana'ya gidiyor Dün Maraş'ı ziyaret eden Celâl Bayar halk tarafından tezahüf ratla karşılandı Maraş,28 Milliyet)Reisicumhur Celâl Bayar,bugün beraberindeki zevatla birlikte Gaziantepten şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • KRAL HÜSEYİN EVLENMEYECEĞİM DİYOR GaünıiİMİekî cumartesi jgünü 18 inci doğum yıldönümünde taç giyecek olan Ürdün Kralı Hüseyin henüz evlenmeyi kurmamakta ve halihazırda en büyük düşüncesi memleketi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Mısır Süveyşin tahliye edilmesinde ısrar ediyor Kanal Bölgesinin Orta Doğu savunmasındaki durumu müzakere ediliyor Kahire,28 AP)Hükûme te mensup yüksek bir şahsiyet bugün İngiliz tahliyesini müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Barem kanununa ait yanlış haber Ankara,28 A.A.Maliye Vekâletinden bildirilmiştir:An karada intişar etmekte O* lan Son Havadis gazetesinin 28/4/953 tarihli nüshasında «memurlara ait yeni barem ka nunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Komünistler sulh taarruzlarını artırdılar ııiı m—ı w »¦ijimıııı nıı.ı 40mmm0*m Ruslar,5 büyüklerin masını Sovyetler Birliği Hariciye Vekili Molotov;Amerika,ıngi Rusya ve Kızıl Çin arasında akdedilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Kore'de hürriyete kavuşan esirlerimizden İbrahim Tavas ve İbrahim Odacı Türk subaylariyie Korede Mütareke ümitleri zayıflıyor Birleşmiş Milletler terasi'cisi dünkü toplantıda:"Verimsiz münakaşalara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Türk-Aiman ticaret görüşmeleri Mayıs ayıada Almanyaya gidecek bir heyetimiz,Ankarada yapılan müzakerelerde halledilmemiş meseleleri görüşecek Ankara 28 A.A.Türk-Alman ticarî görüşmeleri hakkında Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • KÖPRÜLÜ ANKARA'YA GİTTİ Evvelki gün Paris'ten avdet eden Dışişleri Vekili Prof.Fnad Köprülü,beraberinde Hususî Kalem Müdürü olduğu halde dün sabah motorlu trenle Ankara* ya hareket etmiştir.Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Başvekil Ankara'ya avdet etti Ankara 28 Milliyet)Bagvekil Adnan Menderea,beraberindeki zevatla birlikte bugün gaat 15,30 da uçakla İzmirden cehrimize gelmiştir,Btaşvekil,hava alanında Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Üçlü askerî toplantı yapılacak Türk Yunam Yugoslav Genel kurmay Başkanları mayıs ortasında Atina'da müzakerelerde bulunacaklar Atina.28 A^A.Yunan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği sözcüsünün bugün bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • D.P.Gropunda İzahat wren Nedim ökmen D.P.Meclis Grupu dün toplandı Tarım Bakanı ile Şevket Mocan arasında tartışmalar oldu.Millî Korunma kanununun 30 uncu maddesine ait bir takrir müzakere edildi Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Dumlupınar faciasının muhakemesi bu sabah Çanakkalede başlıyor Bu günkü duruşmada hazırlık tahkikatı dosyası okunduktan sonra şahitlerin ifadeleri alınacak Çanakkale,28 Hususi surette gönderdiğimiz ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Brezilyalılar İlk entremanlarını yaptılar Evvelki gün şehrimize gelen* Brezilyanın Rio şehrinin Ameriea takımı ilk antrenmanını dün Dolmabahçe stadında yapmıştır.«America» Iılar cnma rtesi günü Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Tohfakalede dün gece büyük bir yangın çıktı İki saat devam eden yangın itfaiyenin gayretite Eöndürü dil.Bazı kimseler evsiz kaldı Dün gece Tahtakale büyük gm kısa bir zamanda bitişikteki bir yangın te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin sLsli,sonraları bulutlu,öğleden sonra ise yağışlı ge çecek;bava sıcaklığı artacak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1953
  • Adres:Nornoftmnnlye-Tüı'bedar Sakak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 S A Y I 1069 Fosta Kutusu 4 9 S TELEFON:2 9 8 14 PİATI 15 E d r u f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.04.1953
  • YAPRAK Ayın son çarşanbası S «Ayın son çarşambası» ki* mine yarar» yaramazmış»istanbul fethinin 500 üncü yıldönümünü yakında tes'id edeceğiz.Tarihte devirler yaratan bu büyük zaferin kutlanması dost Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • K I SA HABE RL E R ¦jr Denizyolları İşletmesi,İskenderun hattı için yeni bîr sürat postası ihdas edecektir.Böylelikle Güney Akdeniz iskeleleri yolcuları mümkün olan süratle yerlerine ulaştırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Hie 29 Nisan R«.15 16 Su baa 1953 Visan 1372 Çarşamba 1369 VAKİ İT VASATt EZA XI Güne ş 5.01 9.58 Öğle 12.11 509 îkind i 16.02 8.59 Aksa m 19.03 12 00 Yatsı 20.45 1 43 îmsa İt 3.07 804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Sovyetlerin,umumî bir barış mahiyetinde olan Eisenhover'in nutkuna,Kuzey Atlantik Paktının ot» birinci Assamblesinin toplandığı sıralarda cevap verecekleri ve bu suretle NATO'nun pişmiş aşına soğuk su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Zeytin yağ Satışları Birçok memleketler bizden yağ almak için temaslara başladılar Memleketimden zeytinyağı almak için Avrupadan bir çok müracaatlar yapılmıştır.Bilhassa İtalya» Yunanistan ve Fransada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Mecidiye köyü cinayetinin duruşmasına dün de devam edildi Eundan bir müddet evvel Meçi diye köyde kıptılar arasında çıkan bir kavga sonunda,Süleyman Bükerler adında biri bıçak 1 anmak suretiyle öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Bir randevucu kadını dostu bıçakladı Asmalımescitte oturan ve Ç,anakkaleli namiyle maruf Melâhat Özbil dün beraber yaşadığı bir erket tarafından bıçaklanmıştır.Randevuculuk suçundan müte tıddit sabıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • POLİSTE Dün gece saat 2 sıralarında Kızütopraktan Kadıköyüne gel mekte olan şoför Hasan Çelik idaresindeki 12316 plâkah taksi,Fenerbahçe Stadı önünde tramvay direğine çarpıp,taksinin ön kısmı hasara u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Ebe mektebinin çayı Şehrimiz Ebe Mektebi talebeleri tarafından 2 mayıs cumartesi günü Taksim I^elediye Gazinosunda saat 14 den 19.30 za kadar devam edecek bir çaylı «toplantı tertiplenmiştir.Toplantın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Kaputbezi fiatları yükseimiye başladı Son hafta içinde şehrimiz piyasasında kaput bezi fiatları art mistir.Artış top başına iki lira kadardır.Bu hususta kendisiyle temasta bulunduğumuz toptancı esnaf,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Sahte çek dâvasına dOn devam edildi Eski Çalışma Vekili Samet Ağaoglu ile Ankara Milletvekili Abdullah Gedikoğlunun isminin karıştığı Beynelmilel çaptaki çek sahtekârlığı dâvasına dün İkinci Asliye Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Yeni bir ci Doiapderedeki evinde ölü olarak bulanan Yorginin bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı Emniyet Müdürlüğü cinayet ı olması kuvvetle muhtemel olan J bir hâdiseye elkoyarak tahkikata başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • HALKIN SESİ Kızılay mâden suları Şehzade basında,Vidinli Tevfikpasa Caddesinde oturan okuyucumuz Süleyman Çıra yazıyor:«Her gün bir şişe maden suyu içmek zorundayım.Kizılayın Karahisar maden suyunu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Bulgar Şilebi Geçenlerde batmış olan vapurun kurtarılma ümidi çok zayıfladı Bir müddet evvel,Karadenizdcki şiddetli fırtına yüzünden Boğazın Rumeli sahilinde Kısırkaya mevkiinde karaya oturan Bulgar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Devletlu Emirim,uğruna feda etmeyi canımı İslâmiyet minnet sayarım 42 Tarık tam mânasile bir asker di.Verilen emri yerine getirme sini biliyordu.Hiç bir şeyle satın alınmayan ve hiç bir şeye zafı bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • General W/man Roma ya gitti Nat» Güney Doğu Avrupa kara kuvvetleri komutam Korgeneral Wyman dün saat 15 te uçakla Romaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • ÇAY iç Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneğinin tertiplediği c.Havadis Çayı» 9 Mayıs 1955 cumartesi günü saat 15-19 arasında Konak salonlarında veri* lecektir.TOPLANTI C.H.P.Taksim Semt Ocağı 2 mayıs c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Türk Film Festivali seçimleri Türk Film Dostları Cemiyeti tarafından Vali ve Belediye Reisinin himayesinde tertip edilmiş bulunan ve 20 nisandan beri devam eden I.Türk Film Festivali seçmeleri sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Konservatuar öğretmenleri konseri Konservatuar tarafından verilmekte olan konserlerin 28.cisi hazırlanan güzel bir program la önümüzdeki 3 mayıs pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda Piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • At arabalarının plâkaları Emniyet 6 ncı Şube Müdürlü ğü tarafından meccani olarak at arabalarının plâkalarının değiştirilmesine devam edilmektedir.Şimdiye kadar mevcut arabaların mühim bir kısmının pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • Yumurta ihracatımız arttı Son günlerde Yunanistan piyasası hararetlenmiştir.Bu arada dış memleketlere yapılan ihracat da artmış ve geçen hafta zarfında yalnız îtalyaya iki bin sandık yumurta satılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.04.1953
  • İki Amerikan muhribi limanımıza geliyor H.Purvin ve Hayman isimli ki Amerikan muhribi 1 mayıs cuma günü limanımıza gelecek ve 6 mayısa kadar limanımızda misafir kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Siyasî İcmal Fethin tesidi ve akisleri Beş yaz sene evvel ecdadı* süz,Şarkî Roma İmparatorlu* ğu ismini taşıyan İstanbul şehrini fethetmiş Lerdi.Bin elli dokuz senelik bir mevcudiyetten sonra her şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Elektrik ışığından rahatsız olan balıklar ampulleri kırıyor San Francisco,28 A.A."Urada bir akvaryumdaki banklar,gece yatma zamanı geldiği zaman,havuzu aydınlat-Ptik için konulan ampulleri kır aktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Rahminin anası Çarşıbelâsı-"un evine o haftanın sonunda git Faytonu oğlu tutmuştu;kenesi de terzi Süheyl ânın ihtiyar narcı demeyip özene bezene diktiği yakası,kolu tam yerini bul ^uş,îsfoanbuldan gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Avusturalyadakl Türk heyeti Koraye döndü Sydney,28 A.A.Anzak günü için Avustralyaya gelmiş olan Türk askerî heyeti bugün Kore'ye dönmüştür.Albay Daniş Karabelen,Avustralyada kendilerine gösterilen mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • İki yüz lise talebesi grev ilân ett!Waterloo îowa)28 {A.A.i—İki yüz kadar lise talebesi,daha fazla ihtimam istediklerini bildirerek grev yapmışlardır.Greve,iş hayatında yaz saatine geçilmiş olmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Savarona mektep gemisi Cezayire gidiyor Paris,28 A.A.Türk mek tep gemisi Savarona 6 ve 7 mayıs tarihlerinde Cezayire gelecektir.Gemide bulunan talebeler için hazırlanan programa göre,6 mayıs sabahı re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Bir Amerikan uçak gemisinin kazanı patladı Guatamala,Küba)28 A.A)Amerikan donanmasına men sup bir uçak gemisinin kazanı,gemi seyir halinde iken patlamış ve yedi kişinin ölün-üne sebep olmuştur.30 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • gemicilerinin grev tehdidi Havr,28 A.A.Fransız «Compagnie Generale Transatlantique» Denizcilik Şirketinin kaptanları,dün gece,burada yaptıkları bir toplantı sonunda,haftada 40 saat çalışma sistemine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • İ b re t Aynası Nat© kafa Auit-KaVr'ın önünıiizdeki Cumhuı* 3ret Bayramına yetiğtirilme«î için büyük bir gayrette çalışılıyor.Yapının dış tarafları heykel ve kabartmalarla daha manalı bir hüviyet alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • I İKTİBAS Anası ve kızkardeşleri Faruk'a karşı cephe aldı 11 ı ı N2cîp hükümeti eski kıraia ait 140 milyon Türk lirası tutarındaki mallara e!koyunca dört kızkardeş bu matlarda kendi hisselerininde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Maugham ile konuştuk Mr.Somerset Maugham,Tür kiyede bulunuyor.Kendisi öyle sanıyorum ki memleketimizde Esat Mahmut Karakurt veya Refik Halit Karay kadar değilse bile,Yakub Kadri Karaosmanoğlu'ndan,Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Çok yakında Adana şubemiz de hizmetinize giriyor SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Garip bir hastahk İtalyada.sebebi henüz anlaşılmıyan ve sadece erkeklere musallat olan garip bir hastalık başgüsterdi Milano,28 TA)Italy anın bazı bölgelerinde salgın halini alan garip bir hastalık ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR PARKAMI' DA 1 5^ Lra k bir h^sıo açtırarak m 9)i URA {o){0)LİRA f€)o)LİRA £}sm?«AZAMBİlİftSmi mu-m m ZMâ9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Londradaki cinayet evi John Christie'nin cinayetlerini işlediği evde yeniden bazı insan vücudundan arta kalmış parçalar bulundu Londra,28 Nafen)Birçok kadınları Öldürmekten ve ceset leri gizlemekten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Kızı!Cinde mukavem hareketi başgösterdi Komünistler bir ihtilâli önliyebilmek için kütle halinde idamlar yapıyor "ar Hong Kong,28 Nafen)Ko münist Cinde kütle halinde idamlar yapıldığı,Şanghay radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Stevenson endişe duyuyor Amerikanın Demokrat Başkan adayı Vietminh'lilerin taarruzunu sulhu tehdit enen bir hâdise obrak vasıflandırıyor Kalküta 28 A.A.17 gün kalmak üzire bugün Kalkütaya gelmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Bir kadının tiroid guddeleri kobay'ınkilerle değiştirildi New Orleans,Amerika)28 A.A.Dün yapılan bir ameliyatla,bir kadının tiroid guddeleri çıkarılarak,yerine kobay guddçleri konmuştur.Ameliyatı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA if îyi haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre,Tokyo Büyükelçisi Robert Murphy,General Mark Clark'a husus!siya si müşavir olarak seçilmiştir.M K K S İ K A if Bir gümüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.04.1953
  • IKral Hüseyinin taç giyme töreni münasebetiyle,Amman'da yapılan hazırlıklar son safhaya girmiştir.2Alçıtepede inşa edilecek olan Çanakkale Âbidesi dünyanın en yüksek anıtlarından biri olacaktır.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 29.04.1953
  • HEItGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Osmanlı ordusuna büyük zafer Yeniçeriler kaçıyordu.Düşman askeri Otağı Hümayuna kadar sokulmuştu.Bunu gören saray hademe ve aşçıları ellerin® ne geçti ise düşmanın ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 29.04.1953
  • j Avrupanin birçok memleketlerinde gü/ellik kraliçeliği müsabakalarına başlanmıştır.Bu arada Norveç'de yapılan müsabakayı Urbie adlı 21 yaşında «arışın bir genç kız kazanmış-1 tır.Urbie kraliçeliği ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.04.1953
  • V.Emrenin dünkü basın toplantısı!Güreş Federasyonu Başkanı sında aldığımız derecelerin çok Vehbi Emre,Napolide yapılan iyi olduğunu ilâve etmiştir,dünya greko-romen şampiyo-naşı münasebetiyle dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • Vefa Ankaraya gidiyor İstanbul profesyonel lig dördüncüsü Vefa takımı;1,2 ve 3 mayıs-tarihlerinde karşılaşmalar yapmak üzere Ankaraya gidecektir.Vefa,muhtemelen Demirspor,Ankaragücü ve Gençlerbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • Berlin Paris'i 2-1 yendi Paris,28 Nafen)£0.000 seyirci önünde oynana Berlin Paris futbol karşUaşmasım,Ber lin futbol takımı 2-1 Kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • aıaıasaray takımları bugün Profesyonel takımlarda oynayan amatör lisanslı aslarında bu maçta yer alacakları söyleniyor Birinci küme amatör lig şam piyonluğu için Fenerbahçe Galatasaray amatör takımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • Galatasaray Âbide kupası dâvasına devam ediyor Kulüp Kaptanı "hakkı istihsal edeceğimiz Galatasaray kulübünün «Çanakkale Abide Kupası» maçlar.nau hükmen mağlûp sayılmasa üzerine mahkemeye müracaat ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • Nancy takımı finale kaldı Paris,28 Nafen)Fransada kupa finalinin Nancy ve Lüle takımlın arasında 31 mayısta Colombes Stadyomunda oy4 rianacağı bildirilmiştir.Dömi-fir nailer de Nancy Troyes kalecisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • Marciano Walcoff'u mağlûp edebilecek mi?Eski ağır sıklet dünya boka şampiyonu Jack Demsey,15 ma yısta Rocky Marciano He Joe Wallcot arasında yapılacak olan dünya ağır sıklet şampiyonaşı karşılaşmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • 1 Mayısta Do'mabahçe stadında yapılacak karşılaşmaya bir çok tanınmış atletlerimiz iştirak edecektir Mısırlı atletlerin iştirakiyle tertiplenen Enternasyonal Atletizm Birincilikleri 1 mayıs cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1953
  • America futbolcuları kültürfizik yaparlarken America takımının en faala önem verdiği hareketlerden biri* Brezilyanın Rio Ligi dördüncüsü America'lıların dünkü ilk antrenmanları Riolular diagonal siste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • RÖPORTAJ Tarihi mehter takımı tekrar faali geçiyor Yeşil maşlah,kırmızı mintan giymiş,kavuklu sarıklı mehter erkânı,şehrin kibar bir muhitinde ic.ayi ahenk ediyor Bugünkü bandonun yerini tutan mehter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • Çekil edepsiz,demekten kendini alamaaı.Gürültüyü işiten Müddiumuml dönmüş,onlarm yanma gelmişti:Arkadaş,burası mahkemedir,kendinize gelin.Hem ne yaptığınızın farkında misiniz?Şoför bu mukabeleden fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY David,hâdise yerine koşup geniş tahkikat açtırıyor 16 David,haftalarca bekledi.Kardeşinden ses şada çıkmadığını görünce telâşa düştü ve Bel'e mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • Meramım güruh âsiler 40 levendleri toplayıp şu una meydan okumaktır Müfti efendi lâf olsun diye söze karıştı:Farzet ki Kaptan Paşa oldun,ne yapacaksın,söyle bakalım.Abdi kaptan gülümsiyerek kasıldı,gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • Kapalı zarf usulü ile yapılacak kırmataş şose onarımı:Karayolları 1 es Bölga müdürlüğünden 49977.00 lira keşif bedelli Adapazarı Kandıra yolunun 32 41 Klm.leri arasında yapılacak kırmataş şose onarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1953
  • Hazırlıyaıı Sadi BORAH 1 23456789 10 11 12 Soldan sağa:1 Osmanlı askeri;Tesviye eder,2 Paylayan iki kelime)3 Ömer Seyfettinin meşhur hikâyelerinden birinin adı;Mah remiyet.4 Mabut;Ev harabesi.5 Çevik;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.04.1953
  • Celâl Bayar [Baş tarafı birincide] smda Marazlılara hitabetmiş ve kendisine gösterilen sevgi ve muhabbete teşekkür etmiştir.Reisicumhur,öğleden sonra vilâyette vilâyet er kâm ile Maraşın kazalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Memur maaşları 4 mayısla verilecek Bu sene l Mayıs Bahar Bayramının cuma gününe gelmesi münasebetiyle kanunen daireler ve okullar cumartesi günü de ta tU yapacaklardır.Bu sebeple memurlar maaşlarını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • ISTANBUL OTELCİLER CEMİYETİNDEN Cemiyetlimizin 20/4/953 tarihli heyeti umumiye toplantında ekseriyet 'hasıl olmadığından ikinci toplantının 1/5/953 Pazartesi günü saat 15 de Sirkeci Şahin Paşa te*i sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Döviz hollaştı Son günlerde serbest piyasada döviz fiatları ehemmiyetli miktarda düşmüştür.Alâkalılar,piyasada dövizin bol miktarda bulunduğunu,buna mukabil ahcı olmadığını söylemektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Tahtakalede dün yangın çıktı [Baş tarafı birincide] deki kıptilerin barakalarına da sirayet eden yangın gittikçe büyümek istidadı gösterdiğinden Beyoğlu itfaiyesi de yardıma çağırılmıştır.Fatih grupuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Bu mıntakada da Atlantik Paktına benzer bir teşkilâtın kurulması isteniyor pek çabuk bir gerçek haline gelecektir.Jene Mosse 13.500 âzası bulunan Emekliler Cemiyeti idare heyetinin plânım desteklediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Gl.Rüştü Erdelhım başkanlığında altı subayımıdan müteşekkil bir askeri heyetimiz Avustralya'da yapılan Anzak töreainde hazır bulunmuştur.Resim askerî heyetimiz Avustralya toprağına ayak basışlarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • toplanmasını istiyor [Baş tarafı birincide] to Çin arasında bir sulh muahedesi imzalanması temenni ^iyle kongreniz tarafından 27 kartta gönderilen Joliot Curie.Joseph Wirth ve Pietro Nenni-Wtt imzalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Eden'e yeni bir ameliyat yapılacak Londra 28 AP)İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü bugün Dışişleri Bakam Anthony Eden'e bir iki güne kadar ikinci bir ameliyat yapılacağım açıklamıştır.Sözcüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Komünist pilotlarla pazarlık Vaşington,28 A.A.Birleşmiş Milletler Uzakdoğu Kumandanlığının,1 Mig-uçağı.getirecek Sovyet pilotlarından Dikine 100.000,diğerlerine de 50 bin dolar mükâfat vermeği ve siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Barem kanunu FBaş tarafı birincide] demelerine ve memurların eline geçecek para miktarlarına ait rakamlar verildiği görüK müştür.Bu haberin ihtiva ettiği malûmatın ve rakamların haki' katle hiç bir al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Süveyşin tahliyesi [Baş tarafı birincide)leri istihdam edilecek midir?Admm açıklanmasını istemeyen yetkili kaynak,bu sorular,cevaplandırırken şunları söylemiştir:cMısır,kayıtsız ve şartsız tan liyeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • İranda tevkifler devam ediyor [Baş tarafı birincide] tebliğin hâlâ yayınlanmamış olması,sanıldığına göre,General Mczenni tarafından yapılan ifşaatın siyasî ehemmiyetinden ileri gelmektedir.Başvekilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Türk-Alman ticaret görüşmesi [Baş tarafı birincide] hususunda Vekâletimizde her hangi bir bilgi mevcut değiLdir.Ancak verilen malûmattan bir kısmının durumu aynen aksettirmediğini gördük.I$u mey and a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Dumlupınar faciasının muhakemesi [Baş tarafı birincide] meydana çıkacaktı r.Muhakemenin yarınki duruşmasında,Sorgu Hâkimliğinden gelen hazırlık tahkikatı dosyası okunacak,müteakiben,halen mevkuf bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Mütareke ümitleri zayıflıyor Baş tarafı birmcide)Jerin şimdiye kadar makul bir harekette bulunmadıklarım söylemiş ve «verimsiz münakaşalara katılmak istemiyoruz» demiştir.Diğer taraftan komünist baş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • İngiltere mültecileri korumağa karar verdi Bütün mülteciler İngiliz mahkemelerinin teminatı altında bulunacaklar Londra 28 A.A.Bugün Lordlar Kamarasında söz alan Dışişleri Müşterek Müsteşarı Lord Read
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 29.04.1953
  • Churchill'in Moskova seyahati Başmakaleden devam)linin ayağına kadar geldiğini,bunun ikinci bir Munich olduğunu,sırası geldikçe iddia edecek,geniş neşriyatla bu fikri yaydırmak isteyecektir.Kanaatimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • lana,Turner,Fernando Lamas ile seviştikleri günlerde bir gece Bir zamanlar,dilber yıldızın gözbebeği olan Fernando I/ımas,onu unuttuktan sonra,yine esld kulübüne giderlerken sevgilisi ArJene DaJıTc dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.îdare eden:Semih Argeşö 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans mü ziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl» 15.00 Ka pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bornova As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Bandırmada yeniden inşa edilecek B.Tipi cezaevi «101000.00» liry keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eki «itmeye konulmuştur.2 İhalesi 11 mayıs 953 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • Bursa İl Daimî Komisyonundan Orhaneli ilçesi Yazıcıoğlu bent inşası ve ark temizlemesi işi 75.000 liraljk keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.İhalesi 8/5-953 cuma günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • Aoone şartları Lr.fir.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üs aylık Ü 00 Bir aylık 4 ÎJO Ecnebi roeniHeketleM iki misikkr.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa aant.2,00 T.L.Hanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve ouma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,earşamba ve ouma günleri saat:10 13 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«artesi hariç her gün 18.40-16.80 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • Kambiyo Kapanış 784_280.50 0.80 64.03 s.eo 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.00 ye ebham Açılış Kapa»1* 784.280.3Û oM 64;W 5.öJ 54.12.5J 73.68.W 0.44.8J 9.730* YÜZDE 5 FAİZLtLtö 1938 Ikramlyelİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ TARTUFFE Yazan:MolieYe Türkçesi:Orhan Veli Kanık Ker çarşamba akşamı talebe ge."cesidir.Pazartesi akşamları tem sil yoktur.Telefon:42157 KOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8