Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Rus siyasetindeki değişiklik önemle inceleniyor ChurchiU'in Rus liderleri görüşmesi bekleniyor İngiliz gazeteleri/dört büyüklerin toplantısını temin etmek için Başvekilin Moskovaya gideceğini bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Bundan önce yapılan ve inkıtaa uğrayan mütareke görüşmelerinden bir görünüş Mütareke müzakeresi gene çıkmaza giriyor Esirlerin mübadelesi dün tamamlandı 8 esirimiz daha hürriyete kavuştu Seul,26 Anka)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Tekel İdaresinin 500 üncü fetih yılı münasebetiyle hazırladığı sigara paketlerinin kapağı 500 üncü fetih yılı hazırlıkları ilerliyor Tekel İdaresi fetih yıldönümü münasebetiyle piyasaya yeni tip bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Fransada yakalanan kaçakçı şehrimizde Marsİlyada bîr kaçakçıhfc hadisesinden dolayı Fransız polisi tarafından tevkif edilerek "^he iade edilen Onnlk Asador adında bir Ermeni* Tarsus *al uru ile dün şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • İçkili yerlerde iane toplayan genç kızlar 13-14 yaşındaki kız çocukların'bar ve meyhane gibi yerlerde bayır kurumlarına iane toplamaları teessürle karşılanıyor Bazı dernek ve yardım kurum larımn türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Bir günde iki törfö beyanat veren isveçli âlim Ragnarr Otinder D umiupınar faciası dotaytsîyle Bir isveçli âlimin garip konuşması Kaza sırasında İsveç gemisinde bulunan âHm hâdisenin hakikî mahiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Müessif kazanın duruşmasına başlanıyor Tekirdağ,26 Milliyet)'L Çanakkalede müessif bir kaza neticesinde bataa ve 81 Ce-[Devamı Sa.7 Sü.3 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • I Fenerbahçe Çanakkale Kupası şampiyonu oldu Çanakkale kupası maçlarıma scmmcuşıı dün Mlthatpaşa stadyomrcnda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanmış ve Sarı Lftcivcrtlüer maçı 3-0 kazantnışlardur,Bn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Mısır Başvekili Gn.Necip S ü v e y ş görüşmeleri başlıyor Bugün Kahirede yapılacak olan müzakerelerde Mısır Süveyş'in şeklen değil fiilen tahliyesini istiyecek Kahire,26 A.A.ingiliz Mısır görüşmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • General Wyman İzmire döndü Bugün Ankaraya gidecek olan General askerî görüşmelerde bnlunacak İzmir,26 T.H.A.NATO Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Wyman,Yunanistandan şen Timize av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Otomobil yarışları Brescia italya,26 A.P.Italyanın meşhur Mille Mig lia bin mil otomobil yarışını bugün Giannino Marzotto a dında bir sanayicinin oğlu Fer rari marka arabası ile kazanmıştır.Dağ yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • İranda geniş ölçüde tevkifler yapılıyor Musaddık'ın en yakın Müdürünün boğularak Tahran 26 T.H.A.Bir müddetten beri esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve bir türlü bulunamayan Tahran Polis Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Kadınlar Birliği kongresi nihayet mahkemeye aksetti İki gün süren gürültülü müzakerelerden sonra Genel İdare Kurulu kongreyi feshetti Kadınlar Birliğmln gürültülü Ankara 26 Milliyet)Bir)hafta süren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Boyarın tetkikleri Reisicumhur,Gaziantep'te Şehir ocuk Yuvasını ziyaret etti Gaziantep,26 Milliyet)Dün şehrimize gelen Reisıcunu hur Celâl Bayar bugün ÖgledeJİ sonra iplik fabrikasını ziyaret ederek f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1953
  • Bogfin şehrimizde hava,sabahleyin sisli,öğleden sonra,bulutlu geçecek,rüzgârlar urta.kavvette esecek,hava sıcaklığı artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.04.1953
  • Saş.lacak bir haber I «Cumhuriyt» de mahiyetini a nlı ya m a dışını ft ar ip bir baber gördüm:Cumhuriyet Halk Partisi il idare kurulu şehir meclisinde,muhalif aza bulunmadığı icüı.vilâyet b belediye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • K SA HA BERLER Son günlerde şehrimizde ekmekler tamamiyle bozulmuştur.Bilhassa Üsküdar kazasında ekmeklerde türlü yabancı maddeler görülmektedir-İlgililer midinde yapılan jikâyetlerin bugüne kadar müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • POLİSTE if Sabıkalı kaldırımcalardan Mehmet Hayrı özken Fevzipaaa Caddesinde Hasan Yurda* kula ait radyo mağazasına girerek 85 lira kıymetinde bir kadın kol saati çalıp kaçarken suçüstU yakalanarak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • »aynir fiatı yükseliyor Mevsim başında olduğumuz halde peynir fiyatları geçen se neye nazaran çok yüksek bulunmaktadır.Geçen sene tam yağlı peynirlerin tenekesi aza mî 25 liraya satılmışken,bu sene 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Hie.27 Nisan 1953 Pazartesi Ru.13 •Şuhu im 14 Sinan 1369 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.04 10.03 Öğle 12.12 5.12 İkindi 16.01 9.01 Akşam 1901 12.00 Yatsı 20.42 1.42 îmaak 3.10 8.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Vitamine karşı büyük bir alâka gösterildiği halde uzviyetin esaslı unsurlarından birini teşkil eden maden!tuzlara ehemmiyet verilmediğini dermeyan iîe bu tuzların vücutta gördük lerı ehemmiyetli vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Cemiuet TOPLAMİ if C.H.P.Taksim Semt öc»£ 2 mayıs cumartesi günü s*8 15.S0 da ocak lokalinde siy*3 bir toplantı tertiplemiştir.ÇAT Gazetecilik Enstitüsü Tâle' be Derneğinin tertiplediği yllAl^ cHavadL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • ''Matmazel,sizi kraliçe görmek içia hayatımı feda etmeye hazırım,40 Ejilona Valansiya valisinin bu teşbihlerine katıla katıla gül müş fakat babasının yolunda yü rüdügünü de anlatmıştı.Don Teodomir o g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • mum HALKIN SESİ Adlîye formalite* sindeki ağır ık Mecidiyeköyünde,Eskiosmaıüı sokağında oturan okuyucumuz Halit Başar yazıyor:«Adliye işlerimizdeki uzun formaliteler yüzünden vatandaşlar çok zaman kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Boğazın imara Belediye,Boğazın Anadolu yakasını imar etmeye karar verdi Belediye,öteden beri ihmal odiJmi'Ş olan Boğazın Anadolu ya kas mı imar etmeğe karar vermiş ve hazırlıklara başlanmıştır.Bu müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Motordan düşerek ezildi Dün Beykozda bir işçi.iske le açıklarında tamir edilmekte olan bir vapurla» motor arasın da ezilerek ağır surette yara İnmiştir,Kasımpaşa Piyaîe Mandıra Sokak 11 numarada otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • İki kamyon toprak allında kaldl Dün Galatada yeni bir toprak kayma hâdisesi olmuştur.Galata Spor kulübüne ait tenis sabasının Dibek Çıkmam sokağına bakan ve etrafı duvarlarla çevrili on metre yüksekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Üniversite Rektörü Yugoslavyaya gitti Dün akşam 19.52 de Sirkeciden hareket eden Atina eksp resiyle Istanbul Üniversitesi rektörü Kâzım ismail Gürkan Yugoslavyaya.istanbul Millet vekili Hüsnü Yaman'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Üç Vekil diin Ankaraya dön ü Dün akşam Haydarpaşadan 20.10 hareket eden Ankara ekspresi ile Maliye Bakam Ha aan Polatkan.Devlet Bakanı Celâl Yardımcı,ve Çalışma Ha kanı Hayrettin Erkmen Anka raya hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Bir sarhoş arkadaşını jiletle yaraladı Beyoğlu Tarlabaşı Küflü Çı kın sokağında 11 nolu evde o turan Öîmitri ile Yedlkule Tramvay caddesinde terzilik yapan Nuri sarhoşluk yüzünden kavga etmişler ve Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Yavrukurtların yapacağı gösteri önümüzdeki perşembe günü istanbul ilkokullarına mensup 2700 Yavrukurt Mithatpa şa stadyomunda bir gösteri ya pacaklardır.Kadıköy.Üsküdar ve Kartal ilkokullarına mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • enıze u Hadis** sırasında takside bulunan bir yolcu ve şoför atıamak suretiyle kurtuldular Dün Kireçburnunda bir taksinin denize uçmasiyle neticelenen yeni bir otomobil kazası olmuştur.Otomobildekiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Yabancı sanatkârlar Musiki Mensupları Sendikası Turizm Kanununun yerli sanatkârları zarar vermiyecek şekilne tadilini istiyor Hafif Batı Musikisi mensupları sendikası dün saat 14.30 da lokallerinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Şehrimizde kurulacak fabrikalar Türkiye Sınaî Kalkınma Ban kasının da yardımıyla 10 milyon lira sermayeli bir kiremit ve tuğla fabrikasının kurulma sı için hazırlıklar sona ermiştir,Izmirde kurutacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.04.1953
  • Dünya Muallimler Federasyonunun teessüs telgrafı Dünya Muallimler Federasyo nundan Türkiye Muallimler Birliğine gelen bir mektupta,bir müddet evvel Balıkesir ve Çanakkalede vukuu bulan son zelzeleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.04.1953
  • Siyasî İcmal İngiliz-Mısır görüşmeleri Süveyş Kanalı boyunca yerleş tnis olan İngiliz kuvvetlerinin geri alınması ve Kanalın müdafaası meselelerini müzakere edecek murahhaslar bugün Kabilede toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Kemancı Heifetzîn başına gelenler Jerusalem,26 TA)Amerikalı meşhur kemancı Yasha Beifetz,King Davit Oteli önünde otomobilden inerken İsrailli * ir gencin tecavüzüne maruz kal aaıştır.Hâdise,Nazilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Giullano'nun vasiyeti ele geçti Messina,26 TA)Bugün polis 5 Temmuz 1950 tarihinde öldürülen r*aşhur "'ut Giulino ile ilişiği olan iki kadınla bir erkeği tevkii etmiştir.Sı-I zan haberlere göre,adı açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • 70 lik ihtiyarın büyük aşkı Paris,26 T.H.A.Paristeki Ivry mezarlığında,yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen birkaç kişi,birdenbire patlayan bir tabanca sesinin geldiği istikamete koşuştuklar/zaman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Kısa harici haberler A M E R t K A if Eski bir öğretmen olan Bayan Frances E.Willis'in Birleşik Amerika Büyükelçisi sıfatiyle îsviçreye gönderileceği zannedilmektedir:Yakında,General Eisenhower'in bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Ârjantinde Örfi idare Bütün memurlara en kısa bir zaman zarfında işbaşına dönmeleri bildirildi Buenos Aires,26 A.A.Arjantin hükümeti,bugün bütün memurlarına en kısa bir zaman zarfında vazifeleri başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • İtalyada seçimlere hazırlık Belediye seçimleri arifesinde partilerin büyük bir kaynaşma içinde bulunduk lan müşahede ediliyor Roma,26 Nafen)Yaklaşmakta olan genel seçimler ItaJyada heyecanla beklenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Romen halkı açlıktan kargaşalık çıkarıyor Son derece pahalı oian yiyecek maddeleri alabilmek için dükkânlarda saatlerce sıra bekleniyor Londra,26 Na^*)Ro-tesbit edilen süt,et ve balık ismanya gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Ya* ovada Muhtar seçkin*»!D.P.kasandı Yalova Kılıç 'Merkez Bucağı um muhtar seçimi dün yapıl:mıştır.Hayli çekişmeli cereyan eden seçim sonunda Demokrat Parti adayı Emin Kırlar 143 reyle muhtarlığa get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Bakara Kralı Zorafos öldü Kumara bazı ilmî Ölçüler getiren Yunan kumarbaz bütün ihtimamlara rağmen hastalıktan kurtulamadı Lausanne,26 T.H.A.Bütün Avrupada «Bakara Kralı» lâkabiyle şöhret bulan Yunanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Çok yakında Adana 'şubemiz de hizmetinize girecektir SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Düşünceleri burada bir ip ko-gibi kopuyordu.Gözlerini a5tı.Asma yaprakları bumbu» *Uşuk sarkıyorlardı.*Gözleri ne güzeldi,ne güzel» di.Gözleri ne kadar gtiszel ba-^yordu.Hayır artık dttşUn-neye imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • BUGÜN 400 ALTINLIK ve Muhtelif para ikramiyeleri Ç ikiliyor H r 1J50 Liray° bir iştirak hissesi TÜRK Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • İbret Aynası N Zdfât.Küçük pazarda Mehmet isminde iki adaş,ellerine bir kitap geçirmişler,bakmışlar ki İçinde sun'î altın yapma" ya yarar bilgi var,hemen işe girişmişler.Kitaba göre cıva,zırnık,kezzap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Deniz mevsimine hazırlık yapılıyor Yaz mevsiminin yaklaşması dolayısiyle sayfiyelerdeki faaliyet artmıştır.Plajlarda ki açılma hazırlıkları da sona ermek üzeredir.Sağlık Müdürlüğü her sene olduğu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Hollywood artistleri Cann sa hücum ediyorlar Cannes,26 TA)Birkaç gün evvel başlayan ve 29 nirfan da neticelenecek olan Beynelmilel Cannea Film Festivali,büyük bir alâka toplamaktadır Bu seneki festiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Daily Worker gazetesi kapatıldı Londra,26 Nafen)îngilterede,Komünist.Partisi tarafından çıkarılmakta olan İTAily Worker gazetesi hissedarları 1952 yılının 64.000 sterlingle kapatıldığını bildirmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Para yîizündan yaralama Baltalimamnda Den'z Park gazinosunda şef garson Ali ile arkadaşı Tevfik Bak dün akşam para meselesinden kavga etmişler ve Tevfik eline geçirdiği bir sopa ile Alinin başına şidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • Bir yat kayboldu Bandol Fransa)26 ANKA)48 saatten beri Fransız deniz c hava kuvvetleri «Rollan» isimli bir yatı aramaktadır.Dün Akdenizin muhtelif noktalan aranmı-şsa da bir netice elde edilememiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • İKTİBAS Yeraltı servetlerini gjj vuran bir icat Dünyada har şey,tou arada madeniar,n&vAarina göre biri birinden farklı ihtizazlar neşrederler.Kulağın duyaroıyacağı kadar sık ve incs olan bu dalgılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.04.1953
  • J Fİ KRA I Şehir Tiyatrosundan bahsetmek.Tarık BUÖ^\Tanıdık,tanımadık bir çok okuyucu şu son zamanlarda ay m şeyi soruyor:Şehir Tiyatrolarında oynanan piyoslerden bahsetmez oldun,neden ismini,ince nez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.04.1953
  • 1 Halen Kore'de bulunan Tugayımıza mensup er ve subaylarımızdan bir kısmı önümüzdeki günlerde Japonyadan memleketimize gelecektir.Fota:Milliyet Ben-Son)2 Demokrat Parti Yalova ilçe kongresi evvelki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.04.1953
  • mw^—m—mm«—jm BamaoHMBanaacBnca HERGtİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mimar Sinan 8 İnşaatın gecikmesine kızan ve tahriklere kapılan Kanunî bir gün hi d ele 13e yapı mahalline gelmiş:"Yoksa sen bilürsllnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.04.1953
  • Hakikaten şahane bir güzelliğe sahip olan genç yıldız Emilly La wton,kendisine iltifat edenleri böyle cevaplandırıyor.Hakikaten şimdiye kadar hiç kimse Emilly'in somurtkan halini görmemiştir.O her zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.04.1953
  • Düu Beşiktaşı açık farkla mağlûp eden Fenerbahçettltr stadda ğm-1 tura yapıyorlar.Sarı Lacivertlilerin yüzlerinde galibiyetin sevinci açıkça okunuyor.Resimdekiler soldan İtibaren:Halûk» Feridun» Fikre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1953
  • Fransa Kupası t i nal ine I.ille ve Nancy takımları kaldı Paris.26 T.H.A.Bu gün Fransa Kupası dönüfinaT karşılaşmalarına devam edilmiş ve şu netieeler alınmıştır:Lille:1 Sanil Etiennc:0;Nancy:1 Troy e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.04.1953
  • Maçın tenkidi Türk futbolunun büyük kulüplerinden ikisi.Fener bahçe ve Beşiktaş.Mithat paşa stadını tıklım tıklım dolduran seyircilerin önün de dün bir defa daha karşılaştılar,M.Aliyi sağ hafa.sağ içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Naklectetiî AZİZ OZBAY I II INI—Meş'um kadın bu katliâmı kim bilir ne kadar devam ettirecekti?14 On yıl boyunca hizmetçiler,komşular tanımadıkları bir takım insanların v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1953
  • U9ZAIV HAUL Bendeniz de onu altında Sancağı 38 Şeyhülislâm efendi dönecek bir nokta arıyormuş ta bulmuş gibi hemen hak verdi:Buna ben de inanıyorum,lâkin şu saray denen dört du-j var arasında açık fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1953
  • Bazırlıvan Sadi BORAS 11 12 Soldan sağa:l İranın çıban başı.2 Benzer;Pa;İşaret sıfatı.3 Bir renk.Lahza;Eski harflerden birinin okunuşu.4 Rüzgâra emir;Mas'et;Sıfat takısı;Bir harfin okunuşu.5 Aktörün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1953
  • Mason,Homan'ın eevap vermesini beklemeaen;Bu sualin bizi alakadar edtn dava ile münasebeti yok,maşmon başka bir cürümle itr.anu hedef tutuyr.Maksadım otomobilin a jiün nerelerde kullanıldığını tesbıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.04.1953
  • RÖPORTAJ nanevi senelik yemeği Tam 19 seneden beri her yıl tekrarlanan bu yemek genç ihtiyar,büyük,küçük,kadın,erkek Haydarpaşa lisesinden mezun olanları bir araya toplamak bakımından zevkli geçiyor A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.04.1953
  • Bir İsveçli âlimin garip konuşması [Baş tarafı birincide] mevzuda elde ettiğimiz yeni •malûmatına göre,son günlerin Şaheser bir ikiyüzlülük örneğini *aveçii bir ilim adamı geçinen ^ofesör Ragna* Olind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • 500 üncü fetih yılı hazırlıkları [Baş tarafı birincide] ğümtiz İstanbul Radyosu Müdürü Mcs'tıt Cemil şunları söylemiştir:İstanbul'un fethinin 500 ncü yıldönümü dolayısiyle 29 mayıs günü için özel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Otomobil yarışları [Bas tarafı birincide] «i kişinin ölümüne ve yedi kikinin yaralanmasına sebep o-*an bu bin millik mesafe yanlını Marzotto 10 saat 37 daki 19 saniyede kazanmıştır.^Öylece saatte vasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Müessif kazanın duruşması [Baş tarafı birincide!nizcimizin şehadetine sebep olan cDumlupınar» faciasına ait ilk tahkikat sona ermiş bulunmaktadır.Bilindiği gibi,kazaya sebebiyet veren îsveç bandıralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Süveyş görüşmeieri başlıyor [Baş tarafı birincide] «tamdığı kanaatini de taşımaktadır.Müzakerelerde,Mısırın takınacağı durum,son zamanlarda ge-*ek General Necip ve gerek sag kolu mesabesinde bulunan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • I anda geniş ölçüde tevkifler [Baş tarafı birincide] for üe köylünün itiraf ettiklerine göre,Polis Müdürü pazartesi akşamı bir tuzağa düşürüldükten sonra dağa götürülmüştür.General Afşar Tus bu sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Kadınlar Birliği kongresi mahkemeye aksetti [Baş tarafı birincide)ye hakkı olmadığı halde müdahale etmesi de kanunsuz olarak vasıflandiriliyor binaenaleyh kongrenin hükümsüz olduğu ileri sürülyordu.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • içkili yerlerde iane toplayan genç kızlar [Baş tarafı birincide!halk arasında da teessür yaratmaktadır.Evvelki gece içkili bir gazinoda bizzat şahit olduğumuz bu çeşit bir hâdiseyi,gazetemize yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Churchill'in Rus lideri ile görüşmesi bekleniyor [Baş tarafı birincide!takınmaları Batı ile Doğu alasında bu defa belki de bir anlaş maya varılabileceği kanaatini uyandırm aktadır.Maamafih,Batılıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Mütareke müzakeresi yine çıkmaza giriyor [Baş tarafı birincide] Komünistler,sulh imzalanıncaya kadar memleketlerine dönmek istemiyen esirlerin bitaraf bir memlekete göderilme lerini ve altı ay sonra t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Evdeki pazar fB'-»ş tarafı lıiriııcidel gardiyan Norman Waketnan'm elini ısırmağa kalkışmış,fakat buna muvaffak olamayın ca hıncım içerde kıvrılmış yatan yılandan almağa kalkışmıştır.Derhal yılana hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Bayarın tetkikleri [Baş tarafı birino'del hşmalar hakkında izahat a!mistir.Müteakiben şehrin çocuk yuvasını ziyaret eden Reisicumhur,yuva kapısında,başta kurum reisi olmak üzere idare heyeti ve yüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • General Wyman îzmire döndü [Bas tarafı birincide!bir basın toplantısında,kendisine sorulan sualleri şu şekilde cevaplandırmıştır:S Şimdiki Yunan ordusunu nasıl buluyorsunuz?C Yunan askerini Korede ike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Ankara Be'edive Başkanlığından:1 Temizlik Müdürlüğünce yaptırılacak kat yatakhanesi bina inşası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştun.2 Muhammen bedeli 57.674)Ura 60 kuruştur.3 Teminatı 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • İstanbul Levazsm Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile bir adet 500 Hp.lik Dizel Elektrojen grubu ve yedek parçalan İl/Ma yıs/1953 pazartesi saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilân'arı S trr&aî ıa Komisyo *u Başkanlığı id an 1 Mevcut şartnamesine göre muhtelif eb'at ve miktarlarda 809 kilo kalibre çeliği müteahhit nam ve hesabına pazar Iık suretiyle sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Kömür Yükleme ve Boşaltma İşi Yaptırılacak Dfvlet Demiryolları Malatya işletme Komisyonundan 1 işletmemiz Malatya deposuna 1953 malî yılı sonuna kadar gelecek takriben 59375)elli dokuz bin üç yüz yetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.04.1953
  • Antolya Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Alanya cezaevi inşaatıdır.2 Keşif tutarı 107.000 liradır.3 Eksiltme 15/5/953 cuma günü saat 15 de yapılacaktı».4 Eksiltme şartlaşması ve bağlı keşif evrakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Î Amerikalıların «Sarışın Bora ba» dedikleri Marilyn Monroe* şimdiye kadar Clara Bow Greta fiarbo Mae West Jean Harlow Carole Lombard Joan Crawford Lana Turner Rita Hayworth Silvana Mangano'dan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • ADone şartları ix.fl* Senelik 42 00 Altı aylık 82 «0 Üç aylık M 00 Bir ayt* w Ecnebi memleketle»* iki misildir.İlân şartları 2 ve 3 üncü soyta sant.4 TX* 7 ve 8 Jnei sayfa »ant.1,00 T Hanlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Istanbul beledIyesİ,ŞEHİR TİYATROLAR Saat 21 de DRAM KIS»*5 TARTÜFFB Yazan:Moli&* Türkçesi:Orhan Veli Kanık Her çarşamba akşamı talebe cesidir.Pazartesi akşamları te1* Bil yoktur.Telefon:42l5* KOMEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çankırı Müdürlüğünden işletmemizin İlgaz bölgesi Yenice orman dışı istif yerindi mevcut 1375 adede denk 540-123 M3_gök nar tomruk altı partJ halinde açık artırma suretile satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Açık Eksiltme ilânı İstanbul Öğrenci Yurtları Müdürlüğünden 1 Gümüşsüyü Yurdu elektrik tesisatı açık eksiltmeyî konulmuştur.Keşif bedeli 6460)lira 18)kuruştur.Eksiltmi 4/5/1953 tarihinde pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Betonarme köprü yapımı Trabzon Yollar 10.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ağrı ilinde Trabzon trail transit yolunun 629 uncu kilometreleri Sürehan köprüsünü» betonarme olarak yapımı olup kç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • tSTAMBUL 12.57 Açılış ve programla* 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük öğle konseri 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mehpare Gülen,Bü lent Çavaş.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif îçli,İsmail Tezelli 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Denizli Vilâyeti Daimî Komisyonundan Ciusi Miktarı Flatı Tutan Adet Kuruş LiraKr.75 milimetrelik beton büz 50.000 55 27-500 100 milimetrelik beton büz 10.000 73 7-300 Yekûn 34.800 Köy içme suları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Bandırmada yeniden inşa edilecek B.Tipi cezaevi «101000.00» Ura keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 ihalesi 11 mayıs 953 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Yükleme Boşaltma Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Böfge Müdürlüğünden 1 Mersin Ambarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize ait hububat,nakliyat vesair maddelerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.04.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve e.ham Açılış Kapan 784—280.30 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784—280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8