Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Adres:Nuruosmanive Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1065 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • ÇALIŞMA VEKİLİNİN TETKlKLERt Bir kac gönden beri Şehrimizde tetkiklerde bulunan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmeıi,dön Öğleden sortra İstan bol Gazeteciler Sendikası,idare heyeti âzasnu kabul ederek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Molotov,İngiliz Büyük Elçisi ile goruştu Moskova'da vuku bulan müzakerelerde iki memleketi ilgilendiren meselelerin görüşüldüğü bildiriliyor Londra.24 A.A.Bugün İngiliz Dışişleri Vekâletinden öğrenild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Avrupa ordusunun kurulması kararlaştı Nato Vekiller Konseyinde Balkan Paktı tasvip edildi Konsey,Balkan Paktının,italyanın da iştiraki ve Yugoslav birliklerinin Carney kuvvetleriyle işbirliği suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Kızıllar tarafından İade edilen müttefik esirleri Dört esirimiz daha hürriyete kavuştu Kore mutarake görüşmeleri bSr gün teahhurla pazar günü başlıyor Panmunjom 24 AP)Yaralı ve sakat harp esirlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • fe;Savcılığa verilen altın kaçakçılarından Bdsl Altın kaçakçılığı yapan 8 sarraf Savcılığa verildi Yazıhanelerde yapılan araştırmalar sonunda 76 hin lira tutarında altın ele geçirildi Fahrettin Soysal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Komünistlerin muhakemesi neticelendi Sanıklardan bîr kemi mahkûm oldu.Basılan da beraet etti.Ankara,24 MiffiyeÜ Bugün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaları nihayet bulan *23 komünist sanığı hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Bir eroin fabrikası daha basıldı Kütahyanm bir köyünde imalâthane kuran kaçakçılar yakayı ele verdiler Emniyet Kaçakçılık Bürosu memurları yeni bîr eroin fabrikasını meydana çıkarmışlardır.Kütahyanln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Başvekil i Bey rufa gitmiyor Menderes ve Köprülü Mayıs ayı içinde Irak Kralı Faysal'ın taç giyme merasiminde bulunacaklar Ankara.24 Milliyet)Başvekil Adnan Menderesle Dışişleri Vekili Profesör Fuad Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Anti-demokratik kanunlar meselesi Mecliste görüşüldü Devlet Vekili Fethi Çeİîkbaş,anti demokratik kanunlar hakkında ilmî heyetçe hazırlanan raporların gizli tutulmadığım bildirdi Ankara,24 Milliyet)Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Dün İlk keşli yapılan Nabu lant'ın baş tarafındaki hasar OumSupınar faciasına ssbep olan Nabulant şilepinin yapıldı doklarına çekilen şilep 7 kişilik bir mütehassıs heyetçe tetkik edilerek kazanın ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Greko-romen güreş takımımız dün gece geldi Napoli'de yapılan Dünya Greko romen Şampiyonasına iştirak eden millî giireç takımımız dün Ence saat 2130 da bir İngiliz uea&iyle Yeşilköy'e gelmiştir.Foto:Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Atmadaki işçi kongresini Türk delegesi terk etti Kıbrıs lehine nümayişler yapılması üzerine mümessilimiz ismail inan ve ingiliz delegesi Fred Hampton salondan ayrıldılar Atina,24 A.A.yunan 11 inci çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Son zelzeleye dair Mecliste verilen izahat İçişleri Vekili.Anadolu Ajansı,tarafından yayınlanan yanlış haber hakkında takibat vapıt-dığım bildirdi Ankara,24 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünküiçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Churchill Şövalye oldu İngiltere Kraliçesi Başvekile DIzbağı nişanı ve Şövalyelik unvanı verdi IiOndra,24 A.A.ingiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth bugün İngiltere Başvekili Mı*;Churchill'e dizbagı ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Yeni Gine'de korkunç bir zelzele ol d u Hasarın çok büyük olduğu zan ediliyor.Toprak kaymaları yolları kapattı.Sahil bölgelerinde yerden sıcak su fışkırıyor Honolulu 24 A.A.Dün gayet geniş ve şiddetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Malatya suikasdinin duruşması başlıyor Savcılıkça tekemmili ettirilen dosya Ankara Ağırceza Mahkemesine veriİyor Ankara,24 Anka)Ma-1 latya suikastı hâdisesinin duruşmasına hazırlık olmak üzere bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • MADALYA ALAN GAZİLE-RİMİZ Evvelki gün Ankara'da Gençlik Parkında yapılan bir merasimle Kore gazilerimize madalyaları verilmiştir.Resimde Tabip Binbaşı İhsan Altug'a,Amerikan AJbayı Mead'i [tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın a rauntiyetle az bulutlu geçeceği hava sıcaklığında biraz yüksel me alacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1953
  • XMOflMDIN m HemşehrLer Cemiyetinin tavzihi ULUMAY «İstanbul Hemşehriler Cemi yeti» bu şutumla er kan bir fıkramdan dolayı bana bir tavzih gönderdi.Kendimi hemşehrilik dolayısiyle—bu cemiyetin f-abli a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • KİSA HABERLER Yozgat Şilebi dün Kontinan hattı seferinden îzralre dönmüştür.Gemi yükünün bir kısmı boşaltıldıktan sonra Um&mmıza gelecektir.Çanakkale önlerinde Ordu vapuru ile çarpışarak haaara uğraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • P A L 1 S TE it Kadıköytinde YeldeğirmG* ninde Beycegiz sokağında oturan "Zülfiye özdemir,klraeigi Nebahet ile kapı açma meselesinden kavp.a etmiştir.Kavg-a esmasında Nebahet anahtarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • MniT E$ tim Vekili bu gün ş^h'imtz?g^livor Yeni Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak bu sabah sen rifoize gelecektir.Vekil bir haf ta kadar şehrimizde kalarak tetkiklerde bulunacak ve bu arada Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • i jul 25 11 Nisan H 1953 Un.12 Visa» 1369 VAKİT VASATI EZANİ Gfiıusş 5.07 10.08 12.12 5.1* ikindi 16.01 0 03 Akşam 18.59 12.00 1 Tat» 20.39 1.41 İmsak 3.14 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Çingene kavgası Fal bakma jtâzihden çıkan kavga sonuıda iki kıptı ağır surette fara'amiı Evvelki grtin Mecidiyekövtinde çin^eleneler arasında kanlı bir meydan dövüşü ^olmuştur.Fulya bavmnda 9 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Bir ga son hakkında yapılan ihbar Fadıköyde FV^^olımda M^bmutpaşp csddeFJnde otu ran *T°fize D^rnirel adında Mf kadın,zabıtaya müracaat ederek 1R vastndaki kızı Hajnide ile bir müaac kan-koca havalı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Kahve ithali İçin 3.5 milyon lîra'ık tahsis yap^dı Ticaret ve Ekonomi Vekâleti kahve ithali için 3.5 milyon liralık bir tahsis varmıştır Son günlerde Dİ yasada stok kalmaması yüzünden 13.50 liraya kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Kadın yüzünden bir Dür sabaha karsı Sehzadebaşmda bir kişinin a£ır Isurette yaralanmasiyle neticelenen bir kav^a olmuştur.Beyazıtta Vezneciler caddesinde oturan Azimet Bulonırcuoclu adında biri berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • JW«I HALKIN SES BayeziJ meydanı Bayezid'de Soğanağa'da oturan Bedri özp.nar isimli okuyucumuz yazıyor:«Bayezid'dekı Belediye kütüphanesinin etrafı açılıp tanzim edildikten sonra hem meydan,hem de kütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Ça'ışma V kîlî Hayrettin Erkmen kursu i manasını belirten bâr konuşma yap t* işçi Sigortaları Kurumu müfettişleriyle iş müfettişlerinin meslekî bilgilerini geliştirme maksadiyle.İktisat Fakültesi içti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Kızını döverek ö iürmüş EJyüp Jandarma Komutanhğ\yapılan ihbar üzerine bir ölüm hâdisesine el koyarak tahkikata başlamıştır îddiaya göre:Eyübe bağlı Ayazma kövünde oturan Seziye Ediz adında bir kadın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Üniversite imtihanlara 500 üncü fetih yılı hazırıklan dolay siyle imtihanlar 15 gün tehir eriilii 500 üncü fetih yılı münasebetiyle 29 Mayısta yapılacak şenliklerde üniversite öğrencilerinin de mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • İnönü nün Tanıktaki vi İâsı C.H.P.Genel Başkanı ismet İnönü'nün o£lu Ömer İnönü i-Cin Tffi'Vta inşa ettirmiş olduğu villanın Belediyeye ait arazive 65 metre kare tecavüz etti&i bilinmektedir.Bu durura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Yavru kurtlar bu tıafta içinde bîr görteri yapacaklar İstanbul ciheti ilkokullarına mensup 2700 vavrukurtun iştirakiyle önümüzdeki "nersembe günü saat 15 de Mithatmsa stadvomunda Gösteriler yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • Vali Teodomirin gözleri Eji^oaanıft beyaz göğsüne takılıp kalmıştı 38 Hayır,hayır Teodomir,bu yüzden bir Valiyi idam etmek veya katleylemek bizim için şe refli olamaz.Sonrasını düşünürüz.Derhal hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • ÇAY İt Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneğinin tertiplediği Ha vadis çayı 9 Mayıs 1953 cıımar test günü saat 15-19 arasında Konak salonlarında verilecektir.Gümüşhane Kültür ve Tar dımlaşma Derneğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • «8B0M TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AKHİSAR AJANSI 27 NİSANDA Sayın halkımızın hizmetine girecektir 8SHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.04.1953
  • milletlerin,bugün resmen kanun îıarici sayılan,iki türlü ta rihî günleri vardır.Bu günle» Gen biri,Rus çarlığının esate tıuden kurtulup hürriyet ve is tiklftle kavuştukları ve bu mü li saadetin merhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1953
  • ftato toplantısından anan cfersCer NATO toplantısı,devlet adamiarınm Kus dış siyaseti hak kındaki görüşlerini i/har etme terine vesile teşkil etti.İstisnasız hepsi de Kremlinin hareket tarzını değişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Kumkapida bir randevu evi bakıldı Emniyet Müdürlüsü ahlâk tabıtası memurları,evvelki gece,henüz yeni randevuculuğa başlayan bir kadını yakalamışlardır.Kumkapida Derviş sokagmda bir apartmanın zemin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Hakikaten bunu da Hisarlıya lit bir sürü şeyi de hatırlamayı hiç istemiyorum.İşte gözlerim,işte kulaklarım.Yaşamaya burada başlıyormuş gibi yüksüa olsunlar da ben de dinleneyim.Burada beni üzecek hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA İC Amerikalı 6 satış uzmanın dan müteşekkil bir grup,Avrupa'da bir ay incelemelerde bu lunmak üzere dün uçakla Paris'e hareket etmiştir.Bu grup 8 memlekete mensup ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Savarona gemisinin seyahati Türk Donanmasının Mektep gemisi dün sabah îngilterenin Dover limanını zyaret etti_Londra.24 Nafen)Türk donanmasının mektep gemisi Sa varona bu sabah Daver limanına gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Lübnan Cumhurreîsl Kahirede hastalandı Kahire 24 A.A.Lübnan Cumhurreısi dünden beri şiddet Ji bir anjinden hasta yatmaktadır Bu sebepten Chamoun,Mısır'ı ziyaretinin son günü münasebetiyle şerefine ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Bulgar şslepinin yüzdürü meşine çalışılacak Karadeniz Boğazı dışında Kısırkaya mevkiinde bir müddet evvel karaya oturan Bulgar $ilepınin kurtarılması bugüne kadar mümkün olamamıştır.Derince araba vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Dünya kadın izciler teşkilâtı Başkanının tetkikleri Şehrimizde bulunan Dünya Kadın İzciler Teşkilâtı Başkanı Miss Elizabeth Lotz dün Çamlıca Kız Lisesinde tetkiklerde bulunmuştur.Miss Lotz bu^ün de Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • General W/mann Attna'va gUti Atina,24 ANKA)Güney Doğu Kara Kuvvetleri Komutanı Genera)Wyman İzmir'den Atinaya gelmiştir.Genera)Wyman,Yunanistan Üçüncü Ordu Komutanı General M.Ketseaa ile uzun bir görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Öğretici film kursları açlacak Vilâyet;Bakırköy,Beykoz.Kartal,Üsküdar.Evüp.Yalova ve Çata İcada öğretici film kursları açmaya karar vermiştir Aynca.veniden faalivete geçirilecek kolları idare edecek ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • HER AY BİR Ç-kilit 27 M İSA*'da 400 ALTIN ve Muhtelif para ikramiyeleri H r 150 Liraya bir iştirak hissesi TÜRK Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • İKTİBAS slania kaplanlar nlattıkları Vahyi hayvan terbiyecilerinin en meşhurlarından biri de »esimde köpekle oynar gibi arslanla oynayan Jack Rex'dir.Adam hu meslekten bıkmış olacak ki Bombay'a gidip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Macar siyasî polisi şsfi tevkif edildi Viyana 24 A.A.îtimada dcger bir kaynaktan öğr*" ldiği ne göre,Macar siyasî polis Avh)şefi Peter Gabcr vazifesinden azledilmiş ve müteakiben tevkif olunmuştur.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Pi otsuz ilareedil&n bîr uçak dtittil Washington 24 A.A.Hava kuvvetlerine ait pilotsuz itiare edilen bir C—97 uçağı dün akşam Washington'tin 10 mil «u zey doğusunda düşerek parçalanmıştır.Uçağın 10 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • FIKRA Vecizelere dair Gfbi'nin girdiği cümleye pek gtiveailmiyca*.Güzel de olur kâ tirler ve adamı kündeden atıverirler:«Kadm deniz gibidir!Veya daha meşhuru:«Deniz kadm gibidir,inanmak olmaz hc!Tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • yr-İbret Aynası Amerikalı âlimler yeni bir keşif üzerinde uğraşıyorlarmış:Sun'î tarlalara insanlardan alınan hücreleri ekip adam yetiştire çekler.Meselâ Churchill'den bir kaç hücre alıp istediğimiz ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • 33 sine evvel Çanakkaeds a man saat iade eti İdî Perth Batı Avustralya)*25 A.A.Bundan 3Q sene evvel Avustralya tugayı binbaşılarından Smith'in Geliboluda oir Türk askerinden almış olduğu bir gümüş saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Rus tiyatrolar/nda ki perîLğîn sebebi Moskova 24 A.A.Edebî bir gazetenin «tahribkâr tiyatro tenkidi» başlığı altında bu gün yayınladığı uzun bir makale dikkati Sovyet Muharrirler Birliği rızası tiyatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Ankara civarında bir otomobil İcrası o'clu Ankara-24 ANKA)Şehrimizden KırıkkaJeye doğru giden Kırıkkale plâkalı bir taksi 77 incikilometrede bir virajda karşısına çıkan çoban Adem Akçalı ve köpeğini e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Canavar bV anne 21 yaşında bir kadın kocasıyle münakaşa ettikten sonra çocuklarına fare zehiri içirdi New-York 24 A.A.tk küçük çocuk,annelerinin faro zehiri karıştırdığı çorbayı içerek ölmüşlerdir.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Peron idaresini *9 fiatları giriştiği hareketle Buenos Aires 24 Nafen)t Arjantinde memnuniyetsizlik ge mşlemiş ve General Peron aleyhindeki cereyan kuvvetlenmiştir.Bilhassa memlekette mevcut iktisad b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Peyklerde son durum Bîr Amerikan gazetesine «öre.Ruslar Arnavutluğu İçendi haline terke tın is bulunuyorlar Washington 24 A.A.Washington News'un verdiği bir ha bere göre,Sovyet makamları,Arnavutluk ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 25.04.1953
  • Bir mektebin talebeleri isyan ette-er Havana Küba)24 A.A.Teknik okul talebesinin isyan» neticesinde polis havaya ateş et mek mecburiyetinde kalmış vp isyan eden talebelerden 175 ini tevkif etmiştir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1953
  • A j% a yet ve Çocuk Bayramı u'Jm yet ve Çocuk bayramı bütün yurtta neşe içinde kutlan mıştır.Resimlerde şehrimizde,Ankarada ve izmirde tertip edi len,tören ve eğlenceler 23 Nisan şenliküerine iştikak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 25.04.1953
  • ihtiyar kâtip az yanlışlıkla idam ed Bereket cellât acemi idi.ö şanda ı gürUltuyü duyanlar yetişip Mahmut Efendiyi kurtardılar.O da söjiona söylene kandım dışarı *sttı Osmanli Vezirleri içinde hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 25.04.1953
  • pq wfth an*,«fo^s Yaz geliyor!Denize girmeyi ihmal etmeyiniz!jjt Fransanın Nice şehrinde her yıl nisan ayında karnaval şenlikleri yapılır ve bir de hKarnaval Kraliçesi» seçilir.Bu yıl yapılan karnaval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1953
  • %aCi&i Hm$fâi$ ow£&$&mtâ V i\i,1*-W İ ¥i rUlL^J,A w kw I i:^r MH1 İ—W' İH III il t i i I H I w I 1 fi l llil I 'W w i-AvMmB MX* VACS-fv*/r*öV.'0İ&SAH KAM'ŞtJ&~ &A$ç it-«Ni' 62 kiloda,millî formayt te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • La Haye 24 TA)Yalnız Birleşik Amerikanın değil,dünyanın en zengin kadını bulunan Baıbnv.a Huttcn'un meşhur Alman tenisçisi Vİon Gramm üe evleneceği haber alnmıstır.Haber-sosyetede olduğu kadar spoı çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Şehit Faruk Gerede çalenç müsabakaları 26 Nisan pazar günü Tenia Eskrim Kulübü salonunda «Şehit Faruk Gerede» Çalenç müsabakaları yapılacaktır.TürkL yenin en tanınmış eskrimcilerinin karşılaşacağı müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Tenis müsabakası Paris,24 CA.A.Paris Milletlerarası Tenis şampiypna sı final müsabakalarında çift er keklerde Amerikalı Atty.ve Bartzon,Macar Asbotlı ve Janocq'yu yenerek şampiyon olmuştur.Erkek ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Futbolcuların yorgunluklarım giderme çaresi bulundu Berlin,24 TA)Futbolcuların yorgunluklarını gidermek üzere,halen Almanya'da ve İspanya'da tecrübelere girişilmiştir.Tecrübe,birinci devre sonunda fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • müsabakalar ramı Emadel Shafai ve Youssef Amer ile Muzaffer Selvi ve Seyfi Alanyalı mücadelesinin çetin olacağı anlaşılıyor Ankara,24 A.A.Türkiye Mısır Millî atletizm karşı laşması yarın saat 15.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Türkiye Millî Talebe Federasyoanii an II Mil İlli—HM II HIMHIM Mil II—II I IIIMI I IHI I I I I lifi IIdavetlisi olarak şehrimizde bulunan Üniversite takımımız tam;birinci ligde oynayan futbolculardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • lif J^c 3 &U bugün Sarajevo Üniversiteliyle karşılaşacak üniversitelilerimi z bundan evvelki bir maçta.Âbide Kupası maçlarının sonuncusu ve en mühimmi Fenerbahçe-Be yarın yapılıyor v Her iki kulübün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Üniversite olimpiyatları sene sonunda yapılıyor Colombo,24 Nafen)Bu senenin sonunda Ceylon da Peredenia de Olymiyad şeklinde yapılacak atletik müsabakalara Hindistan,Birmanya* ve Ceylon üniversiteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Diyarbakır'da bir futbol maçında çıkan hâdiseler Diyarbakır* 24 Anka)Bu rada yapılan Karaca Gençlik Kulübü ile Havagücü arasındaki futbol maçı kötü bir vaziyette neticelenmiştir.Mac esnasında astsubay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.04.1953
  • Pazar günü Beşiktaşla karşılaşacak olau Fenerbahçelilerin son maçlarmdan guzeı bı rKonınûîj.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • Hâkim şahidin aözünü kesti:Size söylenen şeylerin ebemmiyeti yoktur.Anladığıma göre yalnız numarayı biliyordu* buz,başka malûmatnız yoktu.Evet.Lütfen Müddeiumumiye cevap veriniz.Hanley suallerine deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • ingiliz Kralı George'dan hakkını arayan kol!Meç sayesinde buJunan suçlular HayatJaının sorana kadar Türkiyeye sokulmayacak 7 İngîl.z askarî İıgiS z Imparatoıluğ undan a acağım üç baş kuruşa mı muhtacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • Si TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Makisin:AZİZ ÖZB4Y Bel'de canavarlık derecesine varan bîr dişilik tezahürü 12 Filip buna çoktan razı idi.Dnunla evlenmeğe artık yüzde yüz karar vermişti.Itel,vurmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • Okuyucularımıza Hediye)bulmacamız 1 Mayıs 1953 tarihinde yayın lanacaktır.Müsabakaya katılma müd deti 10 mayıs akşamına kadardır.Hediye kazanan okuyucu' larmızın adları 15 mayıs tarihinde ilan edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • Hazırhvaıt Sadi BORAK f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 1 IP$ 1 5 6 7 8 9 »v^l ALURk t fcy/II 11 32 1 k foldan «rala:1 Osmanlı İmparatorluğunun inkırazını durduranlar,2 Bir edat;Hazırlop servet;Lâhza,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • Sanayilerimizin dikkatine İstanbul Sanayi O^as'ndan Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin iş'an üzerine.Bölge Mudüdüğü sanayicilerimize bir tamim göndererek hariçten ithal mecburiyetinde bulundukları maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • MTMNA Sultan Ahmet:Asilere bir heyet gönderelim,ne istediklerini öğrenelim lf dedi 36 Dur hele!Mademki Sancağı Şerifi çıkartmıyacağz,düşüne Işn,dedi.Belki bir çare buluruz da Hasan ağanın dediği üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.04.1953
  • AStLERtN CEVABI Âsiler yine deli bir coşkunluk içindeydiler.Şimdi renk,renk vanan meş'aleleri yoktu ama,naralar ayyuka çıkıyordu' Hepsinin elinde bir parça kâğıt,her kâğıtta kellesi istenen adamla-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.04.1953
  • Son zelzeleye dair Mecliste verilen izahat fBaş tarafı birincide 1 I bildirildiğini açıklamış ve söz-lerine.eunları ilâve etmiştir:«Sabah 7.45)e kadar kazanahiye ve köylerden can kavbı ve hasar hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Komünistlerin mahkemesi [Baş tarafı b"'incidel Şenel 1 sene 2 ay a£ır hapse 5 av Eskisehirde sürgüne.Halil Yıldız i sene 2 av hapse 5 av Coruma sürgüne.İsmail Ay yıldız 11 av 20 sün asır hapse 4 av Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Altın kaçakçılığı yapan 8 esnaf [Baş tarafı birincide tırma sonunda bunlardan Yasef Abuaf'ın ayrıca verjji kaçakçılığı da yaptığı tesbit edil mistir.Bu hususta da ayrı bir zabıt tanzim edildiği sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Churchill Şövalye oldu [Ba$ tarafı birincille] Bu aksam geç vakit Windsor sarayına ^iden Churchill.Kraliçe tarafından kabul edilmiş ve Kraliçe şövalyelik adabı gerekince bir kılıçla Başvekilin omuzlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Ânti-Demokratik Kanunlar Mecliste görüşüldü rBa«ı tarafı hi~m«s :M ye gelerek,Bakana teşekkür et miş ve ilim heyetinin hazırladığı raporun ilân edilmesini istemiştir.Sora sahibinden sonra Fethi Çelikb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Malatya suikastinin duruşması fBas tarafı birîncîdol tanbul Barosu avukatlarından ismi henüz acıklanmıvan vedi kimiye vekâletname göndermişlerdir Mustafa Bagıslavıcı'nın ve Osman Yüksel'in vekâletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Yeni Gine'de bir deprem oldu [Baş tarafı birincide l Bir Meksika rasathanesinden;bilaır ildiğine göre.bu deprem meskûn bir yerde olsaydı gayet teci neticeler verebilecekti.ZELZELE BÜYÜK TAHRİBAT YAPTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • İngiliz Mısır görüşmeleri Londra,24 Nafen)Bütün Orta Doğu için hayatî ehemmıyeti haiz görüşmelere pa zartesı günü Kahirede îngiliz ve Mısır temsilcileri arasında başlanacaktır Resmî bir gündem tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Avrupa Ordusunun kurulması kararlaştı [Baş tarafı birincide] maları ve esasen bu devletler arasında evvelce aktedilmiş olan Avrupa Müdafaa Camiası muahedesini bir an evvel onaylama lan istenilmiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ O E MAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 ögledon sonra 14.30-17.00 de hasta kabııl eder.İstanbul Divanyoıu No.104 mnfwommi m 11 mm ı—r n ı—m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • S-ER YERDE BULUT Komedi 3 perde Yazan:P.Hugo Herbert Çeviren:Leylâ Erduran oannej-e koyan:Muhsin E tugrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Mo'otov İngiliz elçisi iîe görüştü [Bas tarafı birineidftl lan ilk temas sırasında bahis mevzuu edilen ve iki memleketi ilgilendiren müşterek mahiyetteki meseleler konuşulmuştur Dışişleri Vekâletinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • June Haver Manastıra girdi New-York.24 Anka)Bir miiddet evvel artistliği bırakarak rahibe olacaffi bildirilen tanınmış sinema vıldızı June Haver,busrün altı avhk bir kurs fförmek üzere Xavier'dek:man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Nairobide örfî idare ilân edildi Nairobi.24 fT.H.A.Mau Mau tedhişçilerinin son zaman larda vahim bir hal alan faaliyetleri üzerine Kenya makamları Nairobi bölgesinde örfî idare ilân etmişlerdir.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Sabık Kora Komutanı,Kızıl Çitin sanayi bölgelerinin bombard manini İstiyor Washington.24 A.A.General Mac Arthur bugün verdiği bir beyanatta.Kızıl Çinin sanayi bölgelerinin bombalanması tehdidi karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Dört esirimiz daha hürriyete kavuştu [Baş tarafı bİrincidel Komünistlerin tado ettiği dört Türk esin bugün Panmunjomdakı müttefik merkebine varmış tır Banlar,çavuş HalU İbraftim Çınar,er Kadir Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • B'r eroin fabrikası daha basıldı [Bag tarafı birincide] onunla Marsilyaya kadar giderek arkadaşlık tesis etmiştir.Kendisini eroinciye tüccar di ye tanıtılan polis memuru,dönüşte Alunetten 8 kilo eroin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen îdarc eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Kcstamonu Veliliğinden Vilâyet bayındırlık işleri içîn 952 veya 953 modeli,beş^r tonluk,mazot motorlu,karisörii fabrika malı.hidrolik devirme tertibat'ı ve beş ileri bir geri olmak üzere altı vitesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Istanbul Baüs^îy^sî I â ılın Köprü demiri,Çöp kamyonu,Arazöz Sabun o'un alı^acık 1 îstanbulda Karaköy ve Gazi Köprüleri dubalarının onarımı için muktezî Zores tipi 400 ton demirin 320.000 lira,muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Nabulant şilepi fBaş tarafı birincidel I anmak üzere îstinye doklarına alınmıştır.Havuzun kurutulmasından m nra Naooland şilebinin bas kısmında 5 metrelik bir çökün tü görülmüştür Ayrıca şilebin iskel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • İstanbul iflas Memıırlugnn-4»n 050/2S Müflis Türk Mensucat Sanayi» Tümensa Limited ŞirkeH masasına gelen HYitz Metnel ve kili Avukat PVrit "Davudim kay dm» istediği şahsî alacağın» kay dettirmek salft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • BstunİHil iflas Memurluğun* dan »53/1 tstanhııl Hagaloğlu C!emal Na dir Sokak Her Gi\n gazetp ve mathaasinda 'ken hâlen Vakıl Yurdunda yazı islerlle meşgul Niza mesttin Nazif Tepedelenlioklunun iflası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.04.1953
  • Atinadaki işçi kongresini erk etti [Baş tarafı birincide!Bugünkü tezahürat üzerine İngiliz çalışma ataşesini takiben Türkiye işçi mümessili İsmail İnan da salonu terketnuştir.Mr.Hampton müteakiben şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.04.1953
  • Kambiyo e e.hin Kapanı» Acılı» Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 784.280.50 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ TARTUFFE Yazan:Moliere Türkçesi:Orhan Veli Kanık Etf çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları tem sil yoktur.Telefon:42157 KOMED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç aylık 12 00 Bir ayl k 4 30 Ecnebi memlekette»* iki mfcılktirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 fcıei sayfa «ant.3,90 T.L.ll&olard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Trabzon Orman Işistme Müdürlüğünden Muhammen Miktarı bedel Teminatı Cinsî ve neVi Adet M3.Lira Kr.Lira Kr.Bulunduğu depo Ladin kalas 381 66.607 135.674.40 Porfiloğlu deposu Ladin kalas 557 83.736 135.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılı# ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği «Pl.13.30 Şarkılar.I Okuyan:Mualla Gökçay 14.00 Hafif saksofon parçaları 14.15 Sevilmiş ehansonlar j 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans j o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Gayri Menkul açık artırma ilânı Kadıköy icra Memurluğundan Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinin 9/3/953 tarih ve 953/109 karar sayılı ilâmile şuyularının giderilmesine karar verilmiş olan Lazari,Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Denizli Vilâyeti Daimî Komisyonundan Cinsi Miktarı Fiatı Tutan Adet Kuruş LiraKr.75 milimetrelik beton büz 50.000 55 27-500 100 milimetrelik beton büa 10.000 73 7-300 W" j i Yekûn 34.800 Köy içme sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 45 ton Süt kapalı zarfla ll/Mayıs/1953 pazartesi saat 11 de Erzurum As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 24-300 lira geçici teminatı 182
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Tekel Gemel MüdürSüğü ilânları Satın alma komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 134 adet muhtelif cins ve eb'atlarda kauçuk banda müteahhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Çankırı Müdürlüğünden işletmemizin İlgaz bölgesi Yenice orman dışı istif yerinde mevcut 1375 adede denk 540-123 M3_göknar tomruk altı parti halinde açık artırma suretile satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Eyüp îcra Memurluğundan;953/594 ı'alinanm Halit Şükrü Sirer ve Mustafa Kadri ve Emine vesaire ile şayian mutasarrıf oldukları Eyüp eski Kasım Çavuş yeni Gümüşsüyü mahallesi Kırk merdiven sokak eski 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz!Muayyen I ¦H.l,zamanlardaki sancılara KİNİNLİ GRİPİN Baş,diş,adale ve sU nir ağrılarını keser.Yorgunluk ve uyku* suzluktan mütevellit vücut kırıklıklarına karşı faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Betonarme köprü yapımı Trabzon Yo'Jar 10.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ağn ilinde Trabzon îraO transit yolunun 629 uncu.kilometreleri Sürehan köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Izmir Su işleri 3.Şube Müdürlüğünden 1 izmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünün Bergamaft ilçesi merlrezinde bulunan bakım binası noksanlarının tamam* lanması inşaatı,fiat birimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.04.1953
  • Balıkesir Valiliğinden 1 Bandırmada yeniden inşa edilecek B.Tipi cezaevi «101000.00» lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ek" siltmeye konulmuştur.2 İhalesi 11 mayıs 953 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan