Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Atlantik Paktı Vekiller Konseyi bugün Pariste toplanıyor Dışişleri Vekilimiz,yeni Rus idarecilerinin sulh taarruzlarına da temas ederek bu hareketleri müdafaa gayretlerimizi azaltmadan büyük bir dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Kızıllar bin müttefik esiri öldürmekle ittiham ediliyor Son ithamlar dolayısHe mütareke görüşmelerinin menfî netice vermesinden endişe ediliyor Panmunjom,22 A.A.Ko monistler tarafından mecburî yü rüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Dün Avam Kamaraşmda tenkitlere maruz kalan Churchill Dörtlerin toplanması isteniyor Avam Kamarasında mebuslar,Churchiirden batılı liderlerle Malenkov arasında bir toplantı yapılması için teşebbüse geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Londra canavarının duruşması Save,3.5 saat süren İddianamesinde kaatîlin korkunç itiraf Sar mı açıkladı Londra,22 A.A.Londra'nın fakir bir mahallesinde karısını ve diğer 3 kadını katletmekten sanık Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • j«8*' iHjfe Söv indirilen yavrular Orta öğretim Talebe Konuna Derneği' 23 Nisan Bayramı münasebetiyle dön 60 yoksul talebeyi giydirmiştir.Resimde sevindirilen yavrulardan baeılan görülmektedir.Foto:Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • İngiliz Kralı George'dan hakkını arayan kol!Bundan tam 313 nene evvel îstinye sırtlarında cereyan eden korkunç bir baskın hâdisesinin akisleri,akıl almayacak şekilde bir vatandaşımız tarafından bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • wo Üniversitesi takımı bugün Gafatasarayla ilk maçını yapıyor Bugün Mithatnasa stadında Galatasaray la iîk maçını yapacak olan Sarajevo Üniversitesi fut4 bolculan «Milliyet» gazetesini gözden geçiriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • İskenderursa kurbağa yağdı İskenderun.22 CT.H.A)Son yağmurları müteakip,İs* kenderun ve civarına kurbağaf yağdığı görülmüştür.Toprak Mahsulleri Ofisi an* barlarının damlarmda ve şeh^ rin muhtelif semt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • dün bir cinayet işlendi Rizeli Neşet Morglii adında birisi nemse* risini sandal içinde uyurken öidürdli Dün Beşiktaşta kıskançlık yfl zünden bir cinayet işlenmiştir* Rizenin Pazar kazasından Ne« şet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Millî Hâkimiyet Bayramı Türk milletine kutlu olsun 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün,bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de parlak tezahüratla kutlanacaktır.Vilâyet ve Millî Eğitim Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Bugün şehrimizde,havanın güneşli ve açık geçeceği,hava sıcaklığında yükselme olacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Orfa-Doğu savunma sislemi Kahirede Arap savunma komutanlığının kurulması hususunda müzakereler yapılıyor Kahire.22 A.A)Diplomatik çevrelerden dün {gece bildirildiğine g*Öre Mısır Başvekili General Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Bayar 'in Hatay'daki tetkikleri Reisicumhur.Devlet Üretme Çiftliğini gezerek alâkadarlardan izahat aldı Reyhanlı,22 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar bugün beraberindeki zevatla birlikte Reyhanlı'yı ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • İran Şahının kardeşi ve eşi şehrimizde Prens Abdürreza Pehlevi ve Prenses Pari Sima Istanbulda bir hafta kalacaklar İran Şahı Rıza Pehlevinin kardeşi Prens A'bdürreza ve eşi Prenses Pari Sima Pehlevid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • İkramiyeli âza toplama müsabakası Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul teşkilâtı» âza toplayabilmek için çareler aramaktadır.Bu meyanda parti» Sarıyer ilçesi idare heyeti,kendi-teşkilâtına bağlı ocaklar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Hub ubat ihracatımız Günden gone artan istihsaliniz dolayısile memlekete giren döviz miktarı yarım milyar lirayı buldu Ankara» 22 Milliyet)Demokrat Parti iktidarının takip etmekte olduğu müspet ziraî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Konseyde görüşülecek meseleler Boris,22 Nafes)Kuzey 'Atlantik Paktı Bakanlar Konseyi yarın burada içtima edecektir.Bu seferki toplantının üç gün süreceği zannedilmektedir.Dışişleri,Savunma ve Maliye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.04.1953
  • Hiç vergi vermeden milyoner olanlar İstanbul Defterdarı,Eroin imal edenlerle,randevu evi işletenler hakkında mühim açıklamada bulunda Esrarkeş,eroinman ve rande cularla amansız bir mücadeleye girişild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.04.1953
  • TAKVİMDİN YAWIAH İdeal ve Vapurda bir dostum anlatıyordu;«Bir tarihte Mersinden geliyordum.trende bir adama rastladım.Kitrafa bakışları,pencereden dışarıyı seyrederken nazarlarında ki gayritabiiiik di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • K I SA HA BERLER T^ Çocuk Esirgeme Kurumu ta rafından inşası takarrür eden Kasımpaşa.Çocuk Bakımevtnin temel atma töreni bugün saat 16 da yapılacaktır,Son günlerde istihsal bölge lerinden şehrimize bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • POLİSTE Sabıkalılardan İsmail Aydın adında biri dün Hafız Esat Geredenin,Edirnekapıdaki muhallebici dükkânıaa giderek ortağı Hasan Fehmi Tuncelden haraç istemiştir.İsteği yerine getirümeyinca,cam ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Şehir hatları yaz tarifes Vapur stferlenude yaz tarifelerine 15 Mayısta baş'anacak Şehir hatları vapur seferlerinde yaz tarifesine 15 Mayıstan itibaren başlanacaktır Bu husustaki hazırlıklara devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Kaynanasına kızan gelîn evini yakmaya kaktı Dün Beykozda bir «relin kay nanasına kızarak oturduğu evi yakmıştır.Beykoz Çavusbası köyünde oturan Hüseyin Gelven ile karısı evvelki gün yeni gelinleri Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Heyvaırcılrğın geliştirilmesi Önümüzdeki günlerde şehrimizde ve civarda hayvancılığımızın geliştirilmesi maksa divle yeni bir tecrübeye başlanacaktır.Bu tecrübede hayvanlara almakta oldukları gıdadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Bugün doğan çocuklara verilecek hediyeler D.Parti il sosyal yardım kolu,Sisli Çocuk Hastahanesi,Haseki.Sülevmaniye ve Zeynep Kâmil Hastahanelerine 23 Nisan günü doğan bebeklere giydirilmek üzere 20 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Maden tetkik arama enstitüsü bir broşür yayınladı Maden Tetkik Arama Enstitüsü memleketimizde maden arayın işletmek isteyenlere kolaylık olmak ve malûmat vermek gayesiyle ingilizce bir broşür hazırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • HALKIN SESİ I Bîr haftadır çöpçü bakiyen semt Söğütlüçeşmede,Kurbağa lidere ma ti ailesinin Şair Su rurî sokağında oturan bir okuyunwauz yazıyor:«Halk hesabına ve halkın mükellefiyetleri bakımından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Saint Benoit lisesi hâdisesi tank i Müfettişlerin yaptığı tahkikat sonunda mektepte kilisenin balunamıyacağı neticesine varıl Jı Bundan bir müddet evvel Saint Benoit kız lisesinde bir hâdise olmuş,mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • İçki vermeyen garsonu yaraladı Beyoğlunda Bayram sokanında oturan Filin,İstiklâl c(Meşindeki Degrustasyon içkili lokantasına gitmiş ve içki istemiştir.Garson Anostol içki vermeyince hiddetlenerek masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Pat"ayıcı madde imat edenler Patlayıcı ve yanıcı maddeleri imal edip isletenler hakkında çıkmış olan yeni nizamname 15 mayıstan itibaren meriyete girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Ski sendika birleşti Şehrimizde faaliyette bulunan Su İsçileri Sendikası ile Su Sanayii Sendikası birleşmiş lerdir.Su İsçileri Sendikası adını al mis olan sendikanın Terkos su besi yakında açılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Öğretmenlerin nakil nizamnamesi d pişiyor Millî Eğitim Vekâletinin 949 dan beri meriyette bulunan öğretmenler nakil nizamnamesin' deriştirmeme karar verdimi bi1dirilmektedir.Söylendiğine eröre yeni ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Köprüde fed bir kaza oldu Bir genç vapurla iskele arasnda sıkışaıak öldü Dün sabah Kadıköy Köprü iskelesinde fecî bir kaza olmuş,bir genç vapurla iskele arasında kalarak ezilmek suretiyle ölmüştür.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Yavru Kurtlar Fenerbahçe stadında bir göstari yapacaklar Şehrimiz vavrukurtlarmm fou yıl yapacakları gösteriler için eenis bir program hp zırlan mistir.Programa göre Yalova,Kartal,Üsküdar ve Kadıköy i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Millî piyango bugün çekiliyor Millî piyangonun 23 Nİs^n çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu eece saat 23 t.e Ankara radyosiyle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Bîr İntihara tsşâbblis etti Dün Şişlide bir yüksek fcahsu" talebesi sevdiği kızdan ayrılmasından müteessir olarak intihara teşebbüs etmiştir.Şişli caddesinde Potik apartmanında oturan ve Güzel Sanatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Bu yollar,bizi muvaffakiyete ve felâketede sürükleyebilir^ 36 Mavi bir gece başlıyor.Evle* de çırağ denilen yağ lâmbaları tek tük yanmağa başlıyordu.Ev îerin önündeki avlularda hâlâ çocuklar oyunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Emniyet Gsnei Mildir* *üğiî bir taJsiz istasyonu kuruyor1 Emniyet Genel Müdürlüğü An kara'da çek uzak mesafelerle telaiz mulıaberesi yapacak istasyon kurmak üzere £aaliye* te geçmiştir.Bu telsiz istas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Ami.Ferrari Romay^ Sekiz günden beri memleKe* timizde bulunmakta olan &al" yan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Emilio Ferrari,yananda eşi ve yaveri olduğa halde dün uçakla Itomaya dönmüştür.Ami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Ankara valisi dün döndü Bir müddetten beri ğebrinli*" de butunan Ankara Valisi j-Emniyet Genel Müdürü Ke*»~ Aygün dün akşamki ekspreö Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Cemiııet BALO jr Filim Doatlari Dernek tertiplediği yıllık kostümlü lor 24 nisan cuma gecesi Ta aim Belediye Gazinosunda ver lecektirîğ^0yat' ÇAY ¦fc Gümüşhane Kültür ve dımlaşnm Derneğinin yüUk j nış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • Hie.23 Nisan Ha.9 10 Saban 1953 Viaan 1372 Perşembe 1369 VAK İT VASATİ EZANİ Güne ş 5.09 10.13 ogle 12.12 5.17 İkine 11 16.01 905 Aksa m 18.57 12.00 Yatar ı 20.38 1.40 I İmsa k 318 8.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.04.1953
  • r—¦Mfr «M ıMMVM tfiUtM Koca Fatih!Allah onu Türkiyeyi şereften şerefe ulaştırsın cfîye yaratmış,istanbul'u açıp gülzâr yapmış.Onun bu yeni şehrimizi bir kaç senede o kadar bizim yapmış ki görenler hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.04.1953
  • Polis Müdürü kaçırtırsa.Tahran Polis Müdürü General Elsartus Amidi'nin esraren £iz bir surette ortadan kaybolduğunu ajanslar bildirdiler,İtfan hükümet merkezinde günlerden beri devam eden ve bir türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Ankarada bîr günde ¦ki cinayst oidu Ankara,22 ANKA)Bu-Ş^11 şehrimizde fecî iki cinayet denmiştir.Altındağ mahaJlejjn ie oturan Ali Uslu isminde **lr Şahıs,uzun zamandan beri ^skandığı karısı Samiyeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Amerikanın Dış ticareti gelişiyor Başkan Eisenhower» kadın seçmenler birliğine gönderdiği bir mektupta dış ticaretin gelişmesinin zaruri olduğunu bildirdi Vaşington,22 A.A.Baş kan Eisenhower,Kadın Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • ispanyada olan Amerikan üsleri İspanya Dışişleri VakLi:B!z Batının menfaatlerini müdafaaya h azınz »g dadi Londra,22 A.A.News Chronicle gazetesinin İspanya muhabirine atfen bugün bildirdiğine göre,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Şarlo'nun beyanatı îsviçreden Londra'ya dönen Şarlo verdiği beyanatta Aınerikaya dönmeye niyeti olmadığını söyledi Londra,22 TA)Geçen hafta îsviçreden Londraya avdet eden meşhur sinema sanatkârı Charl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Türkiyenin hediyesi Selim Sarper» Birleşmiş Milletlere hediye ettiği ipek halıyı Genel Sekretere takdim etti Nevyork,22 T.H.A.Tür kiyenin Birleşmiş Milletler nez dindeki daimî temsil heyeti başkanı Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Türk Yunan Yugoslav P.T.T.görüşmeleri Belgrad,22 A.A.Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan Posta Telgraf ve Telefon Servislerinin ıslâhı için bu üç mem lekete mensup alâkalı makamlor arasında yapılacak müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • KISA HARlCÎ HABERLER AMERİKA Tfc-Reisicumhur Eisenhower,dün akşam uçakla Augusta'dan dönmüştür.Başkan 8 günlük tatilinde golf oynamıştır.İNGİLTERE •jt Budapeşte Radyosunun bildirdiğine göre,ingiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Eisenhower hususî yatını Kızılhaça verdi Vaşington,22 T.H.A.Reisicumhur Eisenhower,emrine tahsis edilen «Willi amsburg» yatım,lüzumsuz ve fuzulî masraflara sebebiyet vermemek için Amerikan Kızılhaç Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Kovboyluk oynayan i;i çocuk ağır yaralandı Ankara,22 ANKA)Cebecide Kutluğun sokağında oturan Bekir Alpdag ve Zeki Atabak isminde iki çocuk,sinema dönüşü apartmanlarının balkonunda oynarlarken bir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Eden'in sıhhî durumu düzeliyor Londra,22 A.A.Bu sabah Dışişleri Vekâletinden bildirildiğine göre,12 nisanda safra kesesinden ameliyat olan Dışişleri Vekili M.Anthony Eden,bu geceyi iyi geçirmiştir.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • İKTİBAS I Karolun ve Eski Romanya Kralı,Portekiz'de anî bir ka b kriz i a öJdü.Onun hayat h kâyesi baştan başa ıbr t e do uJur.Eski Romanya Kralı Karol he nüz genç denecek bir yaşta,For tekiz de bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • FIKRA 23 Nisan Bugün 23 Nisan Çocuk bayramı.23 Ni3an aslında Turk tarihinin en mühim gün îerinden biridir,Büyük Millet Meclisinin açıldığı milli hâkimiyetin gerçekleştiği gündür.Fakat ben btı günün ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • ibret Aynası Fesuphanallah Türkiye'de islâm dinine karşı güçlükler çıkarılıyor» halbuki İngilterede hıristiyan dininin yayılmasına ve ibadetlere kimse karışını yormuş.Üstleik parlâmentonun açılışında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Gülseren Sadak'ın ParisteH başarısı Paris,22 Hususi muhabirimizden)İstanbul Konservatuarım pek iyi derece ile bitirdikten sonra,tanınmış tüccarlarımızdan Ali Muhiddin Hacı Bekir'in bursu ile meşhur pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Hamburg'da nümayiş yapan 80 komünist tevkif edildi Hamburg,22 A.A.Polis dün gece Batı Almanj'a Başvekili Konrad Adenauer aleyhinde bir gösteri tertip eden komünist gençlerden seksen kadarını tevkif et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • Bir bazuka mermisinden çıkan pusu'a Nevyork,22 ANKA)Kaliforniya'da Bakersfield deniz üssünde M.U.Johnson isminde bir deniz çavuşu,patlatılmamış bir bazuka njermüYıi maharetle sökmeğe muvaffak olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • HER AY BÎR Çekiliş 27 NİSAN'da 400 ALTIN ve Muhtelif para ikramiyeleri bir iştirak hissesi TÜRK Ticaret Bankası P—llll aja—n—«mm—w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 23.04.1953
  • «üküift verme kabiliyeii onu nesi düşük,batıcı ve tahamül edilmez etmişti.Zeki olma-ahmak ve mahzun olacak,J İki çok da sevilecekti.İyi ve **iakâr doğmuştu.Nermin iç v ^ğmin hemen arkasından kalt P ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.04.1953
  • *^$SŞ8?1-2 Çapa Selçuk Kız Enstitisü talebeleri bir defile tertip etmişlerdir.Defilede,talebeler okulda dikitkleri elbise,akşam elbisesi,tualet ve manto gibi giyim eşyası teşhir etmişlerdir.3 Dün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.04.1953
  • Büyük şair Şeyhülislâm Yahya Efendini 8 padişahın devrini idrâk etmiş o an Şeyhülislâm,Osmanlı imparatorluğunun en şaşaa'ı günlerini yaşamıştı.Osîi İbrahîmâsı ağar sözlerine dayanamayıp yatağa dÜ3tü.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 23.04.1953
  • J Dünyanın en enteresan eğitim müesseselerinden biri,Amerikanın Los Angelas şehrinde bulimic,maktadır.Bütün talebeleri kız olan bu okulun müfredat programı da kültür fizik derslerin-den ibarettir.Hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.04.1953
  • İzmir sportif oyunlar ajanlığı seçimi yapıldı izmir,22 T.H.A.Bir mud detten beri münhal bulunan şehrimiz Sportif Oyunlar Ajanlığı seçimi,Beden Terbiyesi Müdürlüğü binasında on kulüp temsilcilerinin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Hakemini haklı mi?Geçen pazar günü şehrimizde oynanan Galatasaray Fenerbahçe futbol maçında,Galatasaraym bir yerine iki lisanssız oyuncu oynatması üzerine pazartesi günü toplanan Tertip Komitesi Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Ordu güreş seçmeleri Ankara,21 A.A.Milli Snvunma Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre,Ankarada Riyasetijumhur Muh^fiy Kıt'asında yapılan güreş deneme lerinde İkinci Odu güreş takımı olarak aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Türkiye Millî Talebe Federasyonunun fa*—W MMMMI davetlisi olarak şehrimize gelen Misofir sporcular ve idarecileri gördükleri sıcak alâkadan pek memnun kaldıklarım bildiriyorlar Türkiye Millî Talebe Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Napolideki karşılaşmalarından sonra Bu seferki şampi 52 kiloda Ahmet tek ferdî neticeyi iiek kazanabildi îtalyanın Napoli şehrinde yapılan dünya greko-romen şampiyonasına iştirak eden millî güreş takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Kasımpaşa takımına giren yeni elemanlar Önümüzdeki futbol mevsiminde kulüp kadrolarında büyük değişiklikler olacağı anlaşılıyor Yeni transfer mevsimi yaklaştıkça kulüpler oyuncu ahs verisine ehemmiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • İngiliz Millî Takım İdareciliğine Arthur Eilfs tayin edildi Londra,22 AP)İngiltere But bol Birliği final maçlarını idare etmiş ve ayrıca Olimpiyat larda da hakemlik etmiş olan Arthur Ellis ingiltere F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Bugünkü maçın şa stadında Galatasaray tahminî!Yugoslav Sarajevo Üni-versitcsi futbolcuları ilk maçlarını bugün Mithatpa-taktmiyle yapacaklardır.Kendileri hakkında henüz bir malûmata sahip olma-makla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Bir boksör doka öldü Worcester Massachusetts)22 AP)Şimdiye kadar hiç mağlûbiyeti bulunmayan profesyone boksörlerden Dick Miller dün gece burada,Connecticutlı Jimmy Brown ile yaptığı maçın 5.raundundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Melbuorne Olimpiyat programı Helsinkinin aynı olacak Mexico City,22 A.A.Dün 48.oturumunu yapmış olan Beynelmilel Olimpiyat Komitesi 1956 da Avustralyanın Melbourne şehrinde yapılacak olan Olimpiyat Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.04.1953
  • Mısır millî atletizm takımı Ankaraya geldi Ankara,22 B.t)ehlimiz de 25-26 nisan,cumartesi ve pa zar günleri yapılacak olan Tür kiye Mısır Millî atletizm müsabakası hazırlıkları sona ermiş tir.Mısır Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • RÖPORTAJ Suni ilkah suratîie çocuk yapmak mümkün mü?Su husus bîzie taammüm ©diletilir mi?Anketimize esvap v_ren din,tıb ve hukuk adamlarının birlettikleri tek nokta şu:Türkiyede böyle bir şsy olamaz!B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • Dört Bu'gar casusu mahkûm edildi Belgrad,22 ANKA)Yugoslav topraklarında casusluk yapmaktan sanık dört Bulgarin muhakemesi sona ermiş ve\suçları sabit görülmüştür.Bulgar casusları,muhtelif hapis cezala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • ER YERDE i U L ü T Komedi 3 perde Yazan:l\Hugo Herbert Çeviren:Leylâ Erduran Sahneye koyan:Muhsin Evtugrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • Vak'ayı hakime bizzat anlatmanızı rica edeceğim,matmazel,dedi.Canınız sıkılmış gibi siniz?Evet,canım sıkıldı.Bilirsiniz ki mücrimlerin davalarını kendileri izah etmeleri usulden değildir.Bu itibarla v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Kapana düşen ilk gençle yapslan mektuplaşma 10 Bel,bir sadik miydi?Umumiyetle kadınlarda sadizm denen cinsî sapıklıklara nadir rastlanır.Şehevî duygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • İKTİBAS Kral Erol'un çılgın hayatı ve hazin akıbeti Baştaraiı S ncü sayfada)General Antonescu bir defa onun aleyhinde konuştuğu için nefyedilmışti.Fakat kadın bu ziyafetlerle kalmıyordu.Tecrübeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • HazırhJia Sadi BOHA£ f 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 aL 9 10 11 F 12 1 oldan sağa:l Telgrafçı.2 İhrak et;Tesviye aJetı.3 Yavaş;Ayj evi;Bir erkek adı.4 Rayet;Müterakki 5 Adet'in cem'i;işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.04.1953
  • Sarayda ve elimizin altında mevcut askerlerle serkeşlere mukavemet her zaman 34 O olabilir.Öyle ya!Herifin saymadık tarafını bırakmadım.Neredeyse derisini alayazdın.Kambur bunları işitmiş olmalı,söze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.04.1953
  • Kızıllar bin müttefik esiri öldürmekle itham ediliyor [Baş tarafı birincide!esirin hayatlarını kaybettiklerini söylemişlerdir.Diğer tanattan Pekin Radyocu,müttefiklerin iade ettikleri komünist ecirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Millî Hâkimiyet Bayramı [Baş tarafı birincide] törenler yapılacaktır Törenlere askerî bandolar da katılacak lardır.Bu törenlerde öğrenciler *üarşlar söyliyecekler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile okul ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Dörtlerin toplantısı isteniyor [Baş tarafı birincide] sında bir toplantı yapılması hakkında Başvekil Churohillin teşebbüse geçmesi lâzım geldiğini İsrarla teklif etmişlerdir.Bu hususta söz alan.Norman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • İkramiyeli âza müsabakası [Baş tarafı birincide] teresan müsabakada derece atan ocaklara mükâfatları bu-Kün sat 14 de ilçe merkezinde Varılacak törçnle dağıtılacaktır.İkramiyeler,C.H.P.il başkanı ÎLha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Türk Kadınlar Bîrliğ!Kongresi yapiamadı Ankara 22 Milliyet)Türk Kadınlar Birlisinin kongresi bugün saat 15 de Kızılay genel merkezinde yanılacaktı.Kongreyi Birlik Genel Başkanı Muallâ Anıl açtı ve gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Hububat ihracatımız TBış tarafı birincidel ra core 1953 senesinde 701179 ton hububat ihraç edilmiş ve bunun karşılığı memlekete 234 müvon lira girmiştir İspanyaya satılması takar riir eden 200 bin ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Iran Şahının kardeşi ve eşi şehrimizde [Baş tarafı birincide] Parkotele gitmişlerdir.Prens Abdürreza Pehîevi ve Prenses Pari Sima,îstanbulda bir hafta kadar kalacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Orta Doğu savunma sistemi [Baş tarafı birincide] Aynı cevrelwde ilâve edildiğine göre.3 devlet adamı Batılı devletlere kargı güdülen Arap siyasetine yeni bir istikamet verilmesi mevzuunu da gö rüsecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Amerikanın Kahire Elçisi tzraire geliyor Kahire,22 A.P.Bura da ki Birleşik Amerika Büyükelçisi Jefferson Caffery'nin bu sa-toh uçakla îzmire hareket edecejH dün srece Elçilik sözcüsü tarafından açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • îstanbulun 500 üncü fetih yıldönümü Vaginffton.22 AP Millî Coğrafya Cemiyeti îstanbulun 500 üncü fetih yıldönümünün yaklaşması münasebetiyle Amerikan başyazarları ve gazetecilere,etraflı malûmat verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • o orusm Foster DuLs Amerikancı harici siyasetinin arta hatlarını izah etti Paris,22 A.A.Resmî bir kaynağın bugün bildirdiğine göre.burada bulunan Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles,ingiliz ve Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Vergi vermeden milyoner olanlar [Baş tarafı birincide!suçlarıyla bunu bir meslek ittihaz ettikleri anlaşılan kimseler den vergi alınması ıçm faaliyete geçilmiş bulunmaktadır.1.1.1950 tarihinde yürürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Londra canavarının duruşması başladı fBas tarafı ÜH«Hft!d»1 Mahkeme salonu,sahahm erken saatlerinden itibaren dolmuş bulunuyordu;kalabalık o kadar kesifti ki gazetelerine ha ber vermek için dışarıya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • e sorusu lecek meseleler [Baş tarafı birincide] sine Amerika Maliye Bakanı ve Karşıükiı Güvenlik Teşkilâtı Mü duru Stassen de refakat etmek tevdi,ingiltere heyetinin reisi bulunan Maliye Bakam Butler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • Fuat Röprü'ü [Baş tarafı birincide] bırakılması,her çeşit tahakküm iddiasının hâdise ve akıa larla ispat edilmek suretivle bir vana bırakılmış oldu/hınu Körmek istiyor ve bunu bekli" yoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.04.1953
  • kıskançlık yüzünden iün bir cinavet islendi [Bay tarafı birincide] de ağır surette yaralamıştır.Bundan bir müddet evvel Neşet ve Recep,Riaede Pazar kazasında bulunduktan sırada ara lannda kurdukları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • Jane Powell Sinema âleminin çok sevilen yıldızlarından Jane Powell hak kında yeni bazı dedikodular ortaya atılmıştır.Bu haberlere göre;komedyen yıldız,genç bir aktörle sevişmektedir.Bu iddiaları ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 BO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 J» Ecnebi memleketle»* iki mtelkürlifin şartları 2 ve 3 üncü a&yf a sant.4 T.I* 7 ve 8 inci sayfa sunt.2,00 TJ İlanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAR* Saat 21 de DRAM KISMİ TARTÜFFE Yazan:Moltertf Türkçesi:Orhan Veli Kanık Kt;r çarşamba akşamı talebe cesidir.Pazartesi akşamları text* sil yoktur.Telefon:421W KOME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • Betonarme köprü yapımı Trabzon Yollar 10.Böüge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ağrı ilinde Trabzon îraU transit yolunun 629 uncu kilometreleri Sürehan köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • Tekel Ganel MüdürtüğU iJâ ilan Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnamesine bağlı müfredat listesinde kayvth 23 ka* lem muhtelif elektrik malzemesi müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme suretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • DenizH Vilâyeti Daimî Komisyonundan Ciusl Miktarı Fîatı Tutarı Adet Kuruş Lira KM 75 milimetrelik beton büz 50.000 55 27-500' 100 milimetrelik beton büz 10.000 73 7300 Yekûn 34.800 Köy içme suları içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • içme su tesisleri yaptırılacak iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Bütün malzeme müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • Trabzon Orman isletme Müdürlüğünden Muhammen Miktarı bedel Teminatı Cinsi' ve nev'i Adet M3.Lira Kr.Lira Kr.Bulunduğu depo Ladin kalas 381 66.607 135.674.40 Porfiloğlu deposu Ladin kalas 557 83.736 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından:1 Sürfe Savaşı işlerinde kullanılmak üzere 30)ton motorin mazot açık eksiltme su retile satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname Başkanlık kaleminde görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • Orhangazi Belediye Reisliğinden Belediyemize ait ve Sinema binası olarak kullanılmaya elverişli bina 5 sene müddetle ve açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.Arttırma 28/4/953 salı günü saat 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 25 ton erimiş sadeyağı 13/Mayıs/1953 çarşamba saat 11 de Trabzon As.Sa.Al.Ko.dâ satın alınacaktır.Bedeli 152.500 Lir geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • Kambiyo Kapams Sterling olar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes ye esham Açılış Kupanı?784.280.50 0.80 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Marşlarımız «Pl» 13.30 Oyun havaları Şükrü Tunar ve arkadaşları)13.45 Büyük orkestralardan marşlar «Pl« 14.00 Şarkılar.Okuyan:Salih Dizer ÇaLanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8