Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Dün yapılan mâtedekde 600 esir hüriyete kavuştu İade edilen eshier ansında 3 Türk askeri de bükmüyor Panmunjom,21 Associated Press)Kızıllarla yapılan ve tarihi ehemmiyeti haiz olan e* sir mübadelesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Emniyet Müdürü A.Tekelioğln Emniyet Müdürü Ingiltereye davet edildi Dünyaca maruf olan İngilis Polis Teşkilâtı Skotland Yard'ın iki mümessili bir müddet önce şehrimize gelerek Emniyet teşkilâtımızın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • istanbulda bir ilâç fabrikası kuruluyor Vali G&kay Amerikada tetkikleri sırasında İstanbulda burulacak ilâç fabrikasının plânlarını da közden geçirmiştir.Resimde Gökay* Birleşmiş Milletler Başdelegemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Köprülü Paristeki temaslarına başlıyor Memleketimizi Atlantik Konseyi Konferansında temsil edecek olan Dışişleri Vekili dun Parise vardı Paris,21 AA.Prof.Fuad Köprülü» bu sabah trenle Roma'dan Paris'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • C.H.P.kurultayına büyük önem veriliyor Genel idare Kurulunun lâğyınm kararlaştıracağı ve Ufas gazetesinin naşriyatına yeni bir veçhe verileceği anlaşılıyor Ankara,21 TA)Halkl mî havası,C.BLP.Merkezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Ege'de fırtına devam ediyor Limanlara sığınan küçük tekneler havanın sükûnet bulmasını bekliyor İzmir 21 T.BLA.Bir kaç günden,beri Ege ve Akdenizde başlayan şiddetli fırtına el'an devam etmektedir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • N.Yamuf emekliye ayrılmıyor Genel Kurmay Başkam ile ikinci başkan hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı Ankara,21 Milliyet)Millî Savunma Vekâletinde mühim değişiklikler yapıldığına dair b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Orta-Doğu müdafaa görüşmeleri Menderes ve F.Dulles'in Orta Doğu seyahatinden önce Arap liderleri arasında yapılan görüşmelere ehemmiyet veriliyor Kahire,21 T.H.A.Mısm ziyaret etmiş olan Lübnan Rel^çum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • 8.Maugham S.Maugham şehrimizde Akdeniz memleketlerini ziyaret eden İngiliz romancısı bir müddet şehrimizde kalacak Tanınmış İngiliz romancısı ve tiyatro müellifi Somerset Maugham dün İskenderun vapuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Amerika Uç Büyükler konferansına yanaşmıyor Churchiü'in Malenkcv ile müzakere teklifi Amsrikada Washington 21 A.A.yük sek siyasî şahsiyetler arasında en yakın bir istikbalde sulh mü zakerelerine başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Yerli film seyrederken öldü Beyoğlu Aynalıçeşme Emin Cami sokağında 61/3 numarada oturan,77 yaşlarında İbrahim üzdcmir bir sinemada yerli film seyrederken filmin bir göbek sahnesinde birden yerinden:f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Bayar hudut karakollarını teftiş etti Reisicumhur» Antakya'da kurulan hidro-elektrik san* tralını ziyaret ederek izahat aldı Antakya,21 A.A.Reisicumhur Celaf Bayar bu sabah beraberindeki zevatla birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Ordumuza katılan istihkâm asteğmenleri dün Tanılan törende Foto:Sami önemli)3276 Asteğmen dün ordumuza katıldı istanbul,Ankara ve İzmirde törenler yapıldı.Millî Savunma Vekili bir hitabede bulunarak y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • J/ah* fthiJUtMu Sg| Bugün şehrimizde havanın bulutla ve aralıklı yağışlı geçeceği,hava sıcaklığında azalma olacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Tahran Polis Müdürü ortadan kayboldu General Amidi bütün araştırmalara rağmen bulunamadı-Kraliçe pazar günü İran'ı terk ediyor Tahran,21 i AM.Polis ve askerî birlikler Tahran Polis Müdürlerinden Gener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • v» ş v,İKBAL GÜNÜ Pakistan'ın millî şairi ikbalin ölümünün 15 inci yıldönümü münasebetiyle Türk-Pakistan Kültür Cemiyeti tarafından dün Marmara lokalinde bir anma toptan* tıs* yanılmıştır.«Foto:Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1953
  • Mübadele edilen esirlerin yaptığı ifşaat 8MB* mmm esirlerini öldürmüşler ı MB M—ıı ı ı II Sorguya çekilen esirler,50 gün devam eden "Ölüm yürüyüşü ve açlık neticesinde yüze yakın Türk ve Amerikan esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.04.1953
  • TASt¥ift£M Kaside ve mersiye Mısır hükümeti,Mısırı** büyük zenginlerinin araziye ait servetksrmüeo mühim tur kısmını müsadereye karar vermiş.Bu meyanda son zamanda vefat eden Presses Şivekârın mirasçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • KISA HA B E İR L E R if Ticaret Odasında kredi ile ithalat mevzuu hakkında tacirlerimizin fctîraki ile yapılan toplantıya bugün de devam edilecektir.İf Bir müddetten beri cehrimizde bulunan Ankara Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • KİP 22 Nisan 1953 Çarfrmba FÎU.8 Şaban İS 7 I 9 Vinan 1360 VAK rr VASATI EZANİ Güne öğle îkind Aksa Yatsı İrosa ş 5.11 12.12 I 16.0-m 1&56 20.35 k 320 10.15 5,18 t.06 12.00 1.40 8.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Hariçteki acenteler Den'zcl.k Bankası alevlinizde propaganda yapan bazı acente.eri aze başladı Denizcilik Bankası,yabanca memleketlerdeki bazı acentelerinin durumlarını tetkike lüzum görmüş ve hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Ticaret Vekîlî bîr basın top'antısı yapacık Şehrimizde bulunan ve Ekonomi Vekili Enver Curelı bugün saat 15 de bir toama toplantısı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Hem motorcikl ti çaldı hem bir vatandaşı yaraladı Ağahamanıda oturan Salih Turkes adında bir şahıs üüt\bir iş için adliye binasına girmiş ve 213 plâkalı motossikletini kapıya bırakmıştır.Bu Arada meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Findik satışları ayar.anacak Bu yıl,harice satılmayan iç imdıklar Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından alınacaktır.Böylelikle geçen yıl mahJsuTd tamamen satılmış olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Ticaret Odasında i bir toplantı y Söz alan hatlpJar,ithâl rejimindeki mevcut zor.uk «*rın izafesini va takas usuJâniin kol^rıJaidSinı îstauîidr Ticaret ve Sanavi Odaları nın,hükümetin yeni hazırlamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Z-Izefie bölgesinden 105 öğrenci veldi Balıkesir ve Çanakkale şehirlerinde zelzele felâketine maruz kalan yerlerden 105 ilk okul öğrencisi Gemlik vapuru île Bandırmadan şehrimize Kel mistir,Bu öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Su!g«r şllebtain tahüfesi fırtına yüzünden tekrar cBurdu Karadenizde,Kısırkay.a mevkiinde karaya oturan Bulgar va puru Eristo Smirnes'kinin birkaç gündenberi devam eden yük tahliyesi,dün başlayan fırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • HALKIN SESİ Yine kurtuluş emin öıü durağı için Okuyucumuz P.Lefteroğlunun bu mevzudaki bir dileğini neşretmiştik.Tramvay İdaresi verdiği cevapta dileğin yerine getirildiğini bildirdi.Şimdi,teşekkürle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • A I f ı n f i ati can Spekülatif hareketlerin neticesi o arak fiatlar anormal bir şekıLe yükseldi Dün şehrimiz siyasasında al tın.döviz ve tahvil fiatları bazı spekülatif hareketlerin neticesi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Banka ila iş yapan tüccar ara koîajf*ik göo*e.ilecK Merkez Bankası,kredili ithalât mevzuunda kendisiyle iş yapan tüccarlardan,her defasında tüccar olduklarına dair vesika istemekte idi.Ticaret ve Ekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Bıçaklı bir kadın arKddaşiiıı vurdu Evvelki gece Küçükpazarda iki kadın arasında kanlı olr kav g a olmuştur.Küçükpazar Aralık sokakta oturan 40 yaşlarında Lüttiye Ak jılmaz ile ayni yerde oturan 30 yn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Denizcilik Bankası İzmirJe şlibe açacak Denizcilik Banlcası Umum Mü dür yardımcılarından Osman Dardağan,liman işletmesine ait temaslarda bulunmak özer© lün îzmire gitmiştir.Osman Dardağan yakında tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • MREEEJinAil MRMAVAYA' Mervanı yıkayanlar onu kefenledikten sonra tabuta koymuşlardı 35 Şu kahbe dünyaya bak ya Lebibin oğlu diyordu,bir zaman lar Arabistanın titrediği bu adam şimdi elimizde kıymetsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Tarla kazanmak Içîtı orman yakan adam Dün Polonez köyde devriye gezen jandarma erleri» Sultan Murat çeşmesi mevkiin den geçerlerken,bir orman jrangım başlangıcı görmüşlerdir.Bunun üzerine jandarma erl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Kretlül îlfıalâi listesindeki ham maddeler Kredili ithalât listeain.de ha-maddelerin nelerden ibaret olacağı tereddütlere yoi açmakta idi.Tica»et vb Ekonomi Vekâleti bu defa,listedeki ham maddecim Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • ç a y ^jf Gümüşane Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yıllık tanışma jayı 25 nisan cumartesi günü Kervansarayda verilecektir.E R G t Güzel Sanatlar Akademisi ile İtalyan Kültür Heyeti 23 nisan perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Komünistlerle Birleşmiş Milletlerin ellerinde bulunan hasta ve yaralı Kore esirlerijxin karşı lıklı mübadelesine pazart.es* sa bam başlandı.Bizim taraftan verilecek 6000 esire karşı komünistler ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.04.1953
  • Tarahya p!ajj yıkılmayacak Tarabyadaki modern deniz hamamının yıktırıl a cağına dair Belediye Daimî Encümen azalarından birinin basına aksettirdiği haberin tamamen yanlış ve asılsız olduğu anlj.sılm ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.04.1953
  • Amerikan Komünist Partisi Şüpheli faaliyetleri kontrol komisyonu partinin «Sovyetler Birliğinin bir çeşit şubesi ve kuklası olduğunu» bildidri.Vaşington,21 APJ Hükümet organlarından biri olan Şüp heli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Roma 5Ahri,kurutuşunun 2703 ncı yslûön'û mü ü kutladı Roma,21 A.A.Roma cehri bugün kuruluşunun 2703 cı yıldönümünü kutlamakt&Jnr.Bütün resmi daireler İtalyan bayrakları,şehir hatlarında iş leyen vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Pakistan &ış siyasetinde değişiklik Ajanslar,Pukistamn yeai Başvekili Mehmet Alinin takip edeceği dış hakkında etraflı ınaıûmat vermektedirler.Mumaileyh gazetecilerle görüşürken:«Sovyet Rusya ile uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Bir Amerikan yolcu uçağı fnfi âk ettS San Fransisko 21 A.A.«Western Airlines» hava nakliyat kumpanyasına ait «Dcug las-6» tipinde bir yolcu u;ağı dün gece,havalandıktan az bonr ra San Fransisko körfez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Portskiz Avrupa müdafaasına IcatıliKjyor Liabon.21 Anka)Portekiz Dışişleri Vekili Comba» gazetecilerle yaptığı görüşmede;Portekizin de İngiltere gibi bir ook müstemlekeleri bulundu fhınu.ve bunları ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Gripe karşı bir aşı bulundu Cuba.21 Anka)Penisilinin mucidi Sir Alexander Fie ming,balayım geçirmekte olduğu Cuba'da,ortaklarının İngiltere'de «grip» hastalısına karşı yeni bir ası üzerinde muvaffakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Ürdün İsrail hudut hâdiseleri dsvam ediyor Tel Aviv 21 A.A.Dün akşam yeni çarpışmaların vuku bulduğu,Ürdün İsrail hudut gerginliği hâlâ devam etmektedir.Hududu geçmeğe muvaffak cilan iki Arap,pazar ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • İşte veriyoruz,dedi.Hep böyle yapar.İnsanı mahcup eder.Hep böyle olurdu.Bir misafir geldi mi.enişte bey hep ayin lüzumsuz telâşa kapılıverir,Çelen iyi ağırlanmayacak,darıîacak,mânalar verecek diye kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • FIKRA Radyo ile ilân Tarik BUfa^ Çok pahalı diyorlar.Kelimesi on lira,hattâ bazı saatlerde daha da fazla imiş.En azdan da yetmiş beş liradan başlarmış.Rakamlar belki böyle değildir;fakat radyo ile ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Bi*" bomba uça*|ı s^st^ıı Iiix'i uçtu Washington 21 ANKA)Dünyanın en seri bomba uçağı diye bilinen B—47 Stratojet uçagı,saatte 1,270 kilometre sliratle uçarak ses süratini 208 kilometre bir farkla geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • İKTİBAS ii daireler Kanada'da Kanadada imal edilmeğe bağlı yan tıçan dairelerin fotoğraf* Yı^Iardanberi gazetelerce okuyucuları için bir eğJanca konusu olagelan bu haya f nesne korkunç bîr süâh o:ak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • ir alıyor Konulan nizamlara aykırı hareket edenlera ağır cezalar veriliyor Buenos Aires,21 AP)Reisicumhur Peron memlekette enflâsyona karşı mücadele için en sıkı tedbirler ittihaz etmiş ve fiat kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • f*ıhiiwm nMTi tuTwm n;m'\pm^t nm^ İbret I Aynası Maşallah!Bir gazete adeta göbek atarak—haber veriyor;«Buradan kaçak olarak Cami-ül-Ezher'e gitmiş olanlara da döviz tahsis edi~ lecekmiş.Yazılıp,çizild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • tevkifler Polonya ordusunda bir çok yüksek subaylar casusluk suçundan tevkif edildiler Londra» 21 Nafen)Novi Drogi adındaki gazetenin verdiği bir habere göre» Polonya ordusunun yüksek rütbeli subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Traktörü de Ruslar icat etmiş Stokhoîm 21 A.A.Rus aile dergisi «Ogonyok» un bu sayısında yazdığına göre,traktörü ilk defa Pedor Rlinov adında bir Rus 1878 de icat etmiştir.Dergiye göre,Blinov önceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Viyanada 12 Çık Casusu yakalandı Viyana 21 A.A.Sekizi erkekg dördü kadın olmak tizere bir Çekoslovak casus şe'oehesine mensup bulunması muhtemel 12 kişi Amerikan makam lan tarafından yakalanmıştır.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Türkiye Bankacılar Dsıtfzli şubasi kuruldu Denizli 21 Milliyet)Vilâyetimizde mevcut Ziraat,tş,Ak bank,Emlâk Kredi;İktisat ve Kalk Bankaları memurlarının;tfcvebbÜsleriyle Türkiye Banka-olar Denizli Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Alî Han otomobil yarışıra giriyor P5rescia 21 AA.Bin millik klâsik İtalyan otomobil yarışları tertip komitesinden bildirildiğine göre,Prens Ali Han;isviçreli şampiyon Zehnder ü«?birlikte bu müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA ^¦Bir Lancester bombardıman i uçağı,dün Annapolis vadisine t düşerek parçalanmıştır.İçinde bulunanlardan yedi kişiden altısı ölmüş,birisi de ağır surette yaralanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Mau M a a r Mr Avrupalıyı ö^dürdüSer Nairobi,21 Anka)Bugün silâhlı Mau Mau'lar tarafından iki Avrupalıya taarruz edilmiştir.Avrupalının biri öldürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Yeni Delhide nümayişler Başvekil Nehru aleyhinde yapılan nümayişler sonunda 108 kişi tevkif edildi Yeni Delhi,21 A.A.Dün akşam,Başvekil Nehru ve Keş mir Başvekili Şeyh Abdullah aleyhine tezahüratta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • Amazon nehri tehlikeli bir seki'd^ ylikseliyor Riode Janeiro 21 A.A.Dünyanın en büyük nehirlerinden ikincisi olan Amaaon,süratle yükselmektedir.Bütün ha vali otuz seneden beri görülmemiş derecede müth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 22.04.1953
  • 16 ycfsndûkı gangster Bu genç gangster bir gece içinde 3 milyon franklık mücevher çaldığını itiraf etti Marsilya,21 ANKA)Dün akşam Dauphine isimli oteîde yapılan araştırmada Emniyet memurları 16 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.04.1953
  • Televizyon arfi Amerikada televizyon neşriyatı günden güle taammüm etmektedir.Şimdi 2000 e yakın ar âst televizyon neşriyatı yapan radyo istasyonlarında vazife almıştır.Maamafih bu 2000 e yakın artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 22.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Karaçelebizade Abdülazâz efendi,aleyhinde söylenenlere aldırmazı "güzel yüzlü insanSar AHahm bîr nevî aynasıdır» derii Bütün ömrü mücadele içinde gaçti ve nihayet sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.04.1953
  • Istanbul şampiyonluğu için Fenerbahçe Ue karşılaşacak olan G.Saray amaior takımı.Pazar günü yapılan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında Galatasaray hükmen mağlûp ilân e Çanakkale kupası maçlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • Maratonda yeni rekor Kpstom 21 AP)Keizo Yamada isminde 25 yaşlarında Ja ponyaU bir atlet 26 mil 385 yardalık Boston Marathon yansım dün 2 saat 18 dakika 51 hu hlyede bitirerek yeni bir rekor tesis et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • Tenisçi Kramer dünya turuna çıkıyor Meşhur Tenisçi,952 Davis Kupası şampiyonu ile birlikte bir çok memleketlere uğrayarak maçlar yapacak bu turnede Fransa,İngiltere,Almanya,İsviçre,İtalya,Japon ya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • 8 oian güreş sikleti 10 na mı çıkıyor?Napoli,21 T.P.A.Burada'toplanmış olan Beynelmilel' Güreş Federafiyon Kongresinde Macar delegasyonu tarafından' yapılan bir teklif umumî heyet tarafından hayret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • Bir kaç senelik bir fasıladan sonra Futbol birincilikleri maçlarının bu sene Birincilik karşılaşmalarına 9 Mayısta 8 grup merkezinde başlanacaktır Futbol Federasyonunun teşob büsiyle,Türkiye futbol bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • Beiçikada yapılan genç millî takım maçlarından intibalar Gençlerimiz gerek oyunları gerek centilmence hareketleri ile bütün seyircilerin takdirini kazandılar 27 Mart cuma saat 10.Yeşilköy hava meydanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • egWUMiMgi ^wwatoto'wcaitait Türkiye ispanya gene milli takımlar karşılaşmasında ispanyollar ilk gollerini atarlarken.Maçı 1-0 kazandığ-mız zaman bizim kadar seyirciler de seviniyorlardı.Çünkü genç Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • isveç millî maçlarının programı Bu sene yapılacak maçların progrrmı tasp t edildi İsveçliler bu sene yapacakları millî maçların listesini hazırlamışlardır.Bu program şu şekilde tesbit edilmiştir.20-23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1953
  • Sarajevali futbolcular 23 nisan perşembe günü Galatasaray ile ilk maçını yapacak olan Yugoslav Sarajeva Üniversitesi futbolcuları dün ikinci antrenmanlarını yapmışlardır.Ekserisini 20-23 yaşlarında ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • RÖPORTAJ Tlirkçenin çok lastikli bir lisan olduğu iddia ediliyor Despina hâkimin karşısında ter dökerek t Valahi Cülah reis bay,kabahat değil diyor pina;Mahmutpaşa Yokuşunda müşteri avına çıkan bas ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • Sizin arabanız da.müsademeden sonra istikametini değiştirdi mi?Biraz.p halete siz yolun sağına döndünüz?Evet.Size garpan araba da sola dönmüştü,değil rai?Evet.Otomobil sizden takriben yetmiş kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • UMMA a o Sultanımız,Etmeydanmdaki âsilerin sayısı gittikçe artıyor,muvaffak olabilmek için tedbir alıyorlarmış,33 Sultanım zatı şahaneyi almağa geldik;kayıklar hazır,zaman ve zemin münasip!Padişah dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • Ilazırlryan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 T 1 oldan sağa:1 Lisanen tecavüzde bulunan bileşik kelime)2 Elektrikte bir kanun;inan iki keli me)Sıfat takısı.3 Çoban eski t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^GİNAYİTIİR^ I dan:AZİZ OZBAY Kennes bir yıl önce kendi hayatını kansı lehine sigorta ettirmişti 9 Güya Kennes,üstünde baltanın bulunduğu ve raf diye kullanılan bir tahtaya çarpmış,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1953
  • Stablize malzemesi nakli ve İstifi işi Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ankara yolunun 82 000—122 000 kilometreleri arasına yapılacak stablize malzemesi nakli ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.04.1953
  • 6ÖÖ esir hürriyete kavuştu Bir ingiliz esiri etraftaki mut tefik subaylarına hitaben «Sizleri yeniden görmek insana güven veriyor arkadaşlar» demiştir.MÜBADELE EDİLEN EŞİKLERİMİZ TOKYODA Dün Panmunjom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • konya Verem Hastahanesi Baştabibliğinden Muhammen bedeli Mikdarı Plata Muvakkat teminat cinsi Ura Kr.Kilo Lira Kr.Lira Kr.4600C 00 20000 2 30 3450 00 erkek koyun eti 1 Konya Verem Hastaıhanesinin 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • N.Yamut emekliye ayrılmıyor [Baş tarafı birincide] i Ancak Ordu Sağlık Dai-i resinde yapıldığı bildirilen i tayinlerin doğru olduğu I anlaşılmıştır.Şehrimizde bu mesele ile I ilgili olarak,bilhassa üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • C.H.P.kurultayına ömem veri'iyor ra,kongrelerde en fazla münakaşa mevzuu olan cihet,C.H.P.Genel idare Kurulunun işleri lâ yıkı veçhile yürütemediği,üyelerin şahsi menfaatler peşinde koşarak bıribirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Ege'de fırtına devam ediyor [Baş tarafı birincide] tör ve küçük gemi ilk fırsatta yakın limanlara sığınmakta ve havainin sükûnet bulmasını beklemektedirler.Bu arada bir çok kazaların da vukuundan endi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • İSKENDERUN'DA ŞİDDETLİ YAĞMURLA» Antakya.21 T.H.A)Yağan şiddetli yağmurlar An tak ya ve havalisinde büyük hasar lara sebebiyet vermiştir.Dolu ile karışık vağan şiddetli yağmurlardan sonra,tnö nü cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Neşriyat Keyifler ve icatlar Ansiklopedisi Doğan Kardeş yayınları arasında çıkan bu kitap 10.000 yıl boyunca yapılan keşif ve icatlardan bahsetmektedir.Titiz bir itina ile ve güzel bir «ild içerisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Navyork ekspresi Güney Karolina,21 A.A.Florida Nevyork treni Dillon civarında raydan çıkmıştır.Alınan ilk haberlere göre,trende bulunan yolculardan birçoğu yanmakta bulunan vagonların içinde kalmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Amerika Üç Büyükler konferansına yanaşmıyor [Baş tarafı birincide!«Böyle bir Batı Doğu üulh müzakereleri hakkında hiç bir fikrim olmadığı gibi,bu hususta her hangi bir hazırlık ta yapıl mış olmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • S.Maugham şehrimizde [Baş tarafı birincidel Akdeniz memleketlerini ziyaret etmekte olan İCaugham bir müddet şehrimizde kalacaktır.Ingüiz muharriri dün gece yaptığı bir basın toplantısında şunları söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • İsv^çcla bir gsncî-i miziı başarısı Stokholm 21 TM.A.40 milyon kronluk bir devlet inşaatı-1 tun mimari proje müsabakasının nihai tasnifi açıklanmıştır.Buna göre.müsabakaya 41 proje gönderilmiş ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • A d on e şartları ir,Kr.Senelik 42 00 Alta ayhk 22 »0 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 90 Ecaebi memleketle** iki mislidir.Üfin şartları 2 ve 3 UncU »ayf a sant.4 T.L.7 ve S inci sayfa sunt.2,06 T.L.fianiard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Köprülü Pari steki temaslarına baştyor [Baş tarafı birincİdel Londra.21 Nafen)Perşembe günü Paris'te toplantılarına başlıvacak olan Kuzey Atlantik Paktı Konseyinde Türkiye'yi temsil edecek Türk Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Bayar hudut karakollarını teftiş etti [Baş tarafı birincide!öğleden sonra da Yaylâdağ'a giden Reisicumhur,yol boyunda köylüler tarafından muhabbetle karşılamış ve kendileriyle nasbıhailerde bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Orta Dola müdafaa görüşmeleri [Baş tarafı birincide] igtıym yapacakları ziyarete takad düm eden günlere tesadüf etmesine siyasî çevrelerce büyük bir mâna verilmektedir.İki Arap lideri,6 gün sürecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Tahran Polis Müdürü [Baş tarafı birinrideî İran Dışişleri Vekili Hüseyin Fatımî,gazetecilere verdiği beyanatta,generalin öldürülüp öf tlürülmedigı hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemiştir.K"a kat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Kamyon kazasında bir çocuk öldü Dün saat 16 raddelerinde Sul tanahmette bir çocuğun ölümiyle neticelenen fecî bir taşıt kazası olmuştur.Niko Çatis adında 40 yaslarında bir şoförün idaresindeki 3669 pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • 3276 ordumuza katıldı LBaş tarafı birincide] vetii kütlesi hazır bulunmuştur.&UVARİ OKULUNDA YAPILAN TOKEN Süvari okulundaki tören saat;15 de başlamıştır.Törende Korgeneral ismail Hakkı Tun «a boylu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Nat onun savunma bütçesi 700 milyon dolara çıktı Bütçe Nato Vek İter Kons yi tarafından tasvip edilecek Paris,21 A.A.18 nisanda başlayan NATO Asjkerî Komite toplantısı dün nihayet bulmuştur.NATO kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Kızıllar bir kısım esirleri öldürmüşler çen fecî günlerin hikâyesini anlatarak şunları söylemiştir:«Komünistlerin esir kampları tahminin fevkında fecî idi.Açlıktan nasıl yaşayabildiğimize şaşıyorum.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.04.1953
  • Hindicim de çok şiddetli savaşlar ceryan ediyor Asi Vetttiuk kuvvetieri Laos Krallığı topraklanın işgale baş adılar AP)Komünıs de Xieng Khouang Hanoi 21 Vietmirıh kuvvetleri bugün Laos başkenti Luang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.04.1953
  • STANEÜL 12.57 Açılış ve program I3.fc0 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 13.45 Şarkılar «Flı 14.15 Dans mü ziği «Fb 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl» 15.00 Ka pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Osmanlı Bankası İLAN Osmanlı Bankasının Galata Merkezİle.Yenicami Beyoğlu.Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri MUlî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetile 22 Nisan öğleden sonra)ve 23 Nisan 1953 günleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden Uçak seferlerinde istihdam edilmek üzere Barem Dışı 250 lira aylık ücretli Bayan Kamarot alınacaktıristeklilerin.Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı evsfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • r mı DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.~î Muntazam Avrupa Yük Nisan ve Mayıs ayEarı Postaları programı GİDİŞ SEFERLERİ Kontinan hattı:MALATYA KASTAMONU YOZGAD driyatik hattı:HOPA ARDAHAN DÖNÜŞ SEFERLERİ:Kontin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • İstanbul Lvz» Amirliğinden verilen askerî kıtaat Üânları M.S.V.1.No.lu Sa.AB.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mıkdarları yazılı 3 parti sebze kapalı zarf usu* lü ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • İstanbul Belediyesi İ'ânları Açak Hava Tiyatrosu 1953 yaz sezonu için kiraya verilecektir.Talip olanların en geç 15 Mayıs 1953 tarihine kadar teklif mektuplannı Tepebaşmdaki Çehir Tiyatroları Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ TARTÜFFE Yazan:Moliere.Türkçesi:Orhan Veli Kanık Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan tem sil yoktur.Telefon:421B7 KOMEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah Baat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabui eder.İstanbul Divan-yoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ankara Doğumevi Baştabipliğinden 1 Ankara Doğumevinin ihtiyacı olan aga&ida.cins,miktar» muhammen flatlartyle Zd cici teminat miktarları yazılı ilâç ve sıhhî malzeme"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Kambiyo Kapanı} Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi I£skoudes ve e.ham Açılış Kapa mı 784.280.30 U.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Eyüp İcra Memnriuğnudan:Sayı:958/401 Gaip Aretooya ait Abdi Subaşı mahallesi încebel sokak S2/84 kapı ve 2262 ada,18 par sel ve yine Abdi Subaşı mahallesinin Camcıçeşmesi sokağında en eski 80,eski ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Açık Eksiltme ilânı İstanbul Öğrenci Yurtlara Müdürlüğünden 1 Gümüşsüyü Yurdu elektrik tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 6460)lira 18)kuruştur.Eksiltme 4/5/1953 tarihinde pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Di BRITIŞ ÇEVMBER OF KOMMERS OF TÜRKI CEMYETİ Aşırefendi Caddesi No.85» Yosiiıdis Han» No.9/11» Odamız yıllık genel toplantısının 14 Mayıs 1953 perşembö günü saat 15.00 de Istanbulda.Dördüncü Vakıf Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Kömür Yükleme ve Boşaltma îşi Yaptırılacak Dsvlet DemiryoSiara Malatya işletme Komisyonundan 1 işletmemiz Malatya deposuna 1953 malî yılı sonuna kadar gelecek takriben 59375)elli dokuz bin üç yüz yetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.04.1953
  • Eyüp icra memurluğundan:Sayı:958/430 Mahcur Vasil Tayıpoğlunun tasarrufu altında olup tamamına sekiz bin lira 8000)kıymet takdir edilen Fenerde T.Cafer mahallesinde Mesnevihane go kak No.16,Hapı 174 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan