Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Kore mütareke görüşmeleri için hazırlık yapılıyor başlandı Esaretten kurtulanlar arasında 4 Türk askeri bulunuyor.Esirlerimiz uçakla yurda dönecek BugUn mübadele edilecek kafilede 3 Türk daha bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Hürriyete kavuşan esirlerimizin anlattıkları m Kampta çok sıkıntı çeken esirlerimiz kızılların propaganda yaptıklarını belirtti Munsan,20 AP)Hasta ve yaralı harp esirlerinden mü teşekkil ilk kafileyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • i-Bayar'm Hataydaki tetkikleri Reisicumhur Celâl Bayar dün Antakyadaki okulları ziyaret etti Antakya,20 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar bugün beraberindeki zevatla birlikte tetkiklerine,devam etmiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Habeş Kralının yeğeni şehrimizde Dün gece saat 22-30 da bir İngiliz tepkili B.E.A uçağiyle Habeg Kralının yeğeni ve Ha-beg Başvekilinin oğlu Hahesis-1 tan Protokol Umum Müdürü Ata lndalkatehew Mekanen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Mr.Churchill Amerikaya gidiyor Maliye Vekili Batter in de iştirak edeceği bu seyahatin taç giyme törenini müteakip vBÇıu bulacağı bildiriöyor Londra,20 A.A.Genel olarak İyi haber alan bir kay* naktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • İranın iç durumunda r Musaddık Başvekillikten istifa edeceği hakkında çıkan haberleri tekzip etti Tahran.20 AA.îran Dışişleri Vekili Hüseyin Fatımî dün Şah ile dört saat süren bir görüşmede bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Pir çocuğun ölümiyle sona eren kamyon kazası tyin Küçükpazar'da bfr çocuğun ölümüyle neticelenen feci bir tasıt kazası olmuştun Hasan Gtirsel'e ait Lüleburgaz 99 plâkalı toprak yüklü kamyon Ktiçük paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Hac için hazırlıklar başladı Denizcilik Bankası hacılar için tiç büyük vapur tahsis etti Bu yıl memleketimizden hacca gidecekler için alâkalılar şimdiden hazırlıklara başlamışlardır.Bu arada Denizcili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Schumana Nobel mükâfatı veriliyor Stockholm,20 TA)Svenska Dagbladet gazetesi dün yazdığı bir makalede eski Fran,sız Disişleri Bakanı Robert Schuman'm tam bir sulh dostu olduğu tesbit edildiğini ve ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Zonguldak'da birmarşandiz treni yoldan çıktı Derayman hâdisesinde 6 vagon yoldan çıktı.İnsanca zayiat yok Zonguldak,20 T.P.A.Dün akşam Zonguldak-Ankara hattında bir tren kazası olmuştur.871 No.h marşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Turizm kanunu Meclisin düsfckü içtimamda ka mm tasarısının müzakeresine başladı Ankara,20 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Reis Vekillerinden Kayseri Mebusu Fikri Apaydının riyaseti altında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • İNato askerîl toplantısı sona erdi Nato vekiller konseyinin toplantısında askerî komitenin hazırladığı rapor mu-zakere edilecek Paris 20 Nafen)Ku-zey Atlantik Paktında üye bulunan devletlerin âskeM te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Yeni barem kanunu yıl Bir kaç güne kadar Mecliste görüşülecek olan kanun tasarısında terfi esasları iki şekilde mutalea ediliyor i Ankara.20 IMilliyet)İfaliye Vekâletince bir müddetten beri hazırlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Bugün sihrimizde havanın bulutla ve aralıklı yağışlı geçeceği,hava sıcaldığında azalma olacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Güreşçilerimiz yarın dönüyor tetkik ederken görüyorsunuz Napolidc yapılan Dünya G reli o Romen güreş şampiyonasına,iştirak eden Millî Güreş takmamızın elemanları yarın uçakla memleketimize avdelt edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Kaçak silâh yapan bir imalâthane bası!Oturdukları evi fabrika haline sokan şebekenin Suriyeye silâh kaçırdığı tesbit edildi Silâh imalâthanesine yapılan mermiler.Dün sabaha kari» Samatyada uzun zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Yedek subaylar bugün diploma alıyorlar 37 nci dönem eğitiminin sona ermesi dolaymh Jeşehrimizde ve Ankara'da merasim yapılacak Şehrimizde bulunan yedek subayların diploma merasimi bugün yapılacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Altın kaçıran bîr şebeke yakalandı Ankara;20 Milliyet)Ankara Emniyet Müdürlüğünün arama tarama ekipleri dün gece Opera meydanında büyük bir kaçakçılık hâdisesini ortaya çjkırmışlardır.[Devamı Sa.7 SU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Bir askerî uçağımız düştü Talim uçuşu yapmakta olan uçağın pilotu yüzbaşı ve maki* nişti astsubay şehit oldular Ankara,20 Milüyet)Mil"» lî Savunma Vekâleti Terasiî Bürosundan bildirildiğine çörfi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1953
  • Adres:Ntıruosmauiye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YİL:3 SAYI:1061 Posta Kutusu 492 TELEFON:29614 FtATI IS K u r u s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.04.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Güreşlerden ilham napolidc tertip edilen düny;Grek o Romen şampiyonluğu güreşlerinde mağ rap oldu.Takım tasnifinde derecemiz beşincidir.Güreş,biz Türklerin milli sporudur.Biz çok eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • K I S A HABERLER Nevyorkta üç seneden beri oynanmakta olan «Her Yerde Bulut» adlı 3 perdelik komedi 23 nisan perşembe günü aksa-Bundan itibaren Küçük Sahnede temsil edilecektir.İt Alâkalılar tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • POLİSTE 1f Fenerde Mektep sokağında Oturan İbrahim özsün,Balatta Püsküllü sokağında oturan Hüsnü Erkan ile alacak yüzünden kavga etmiş,Hüsnü bıçağını çekerek arkadaşının üzerine hücum etmiş ve elinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Hie.7 21 Nisan Kil 8 Şaban 1953 Nisan IS72 Satı 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Glineş 5.12 10.18 öğle 12.13 5.19 1 ikindi 16.00 9.06 Akşam 18.55 12.00 Yatsı 20 33 1.39 îmsak 3.22 8.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • I Bu zat,1944 senesi şubatının I dokuzunda tekaüde sevkedilir.Muamelenin,seyrini takip edelim:Mensup olduğu dairenin Umum Müdürlüğü muamelenin dosyaya göre mucip sebepleri olarak:Bu zatı 1944 şubatınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Anasını döven haysr.ı evlât Evvelki gece Ivadıköyde Çirkin bir hâdise olmuştur.Sögütlüçeşme caddesinde 89 numarada oturan Vene adında bir genç geç vakit eve gelerek merdivenlerden aşağıya atmıştır.Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Zabite teşkilâtı yeniden takviye ediliyor Emniyet MUdürlü$;îne tahsis edilen seyyar karakol vasıtaları faaliyete geçmiş bulunmaktadır.İstanbul ve Beyoğlu ciheüerinae çalışmaya başlayan telsizle mücehh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Meçhul bir madde fSe kendini zehirledi B^eyoğlunda,Sakızağacı caddesinde 42 numarad' oturan Zerme Balyozcan adında oir genç,annesinin yabancı bir erkekle metres hayatı yakmasından müteessir olmuş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Elen Turizm Müdürü Yunan Turizm Genel Müdürü Türk Turizminin inkişaf ettiğini söyledi Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Yunan Basın,Yayın ve Turizm Genel Müdürü M.C.Dimitriyadis,kendisiyle görüşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • İngiliz İktisat Profesörünün dünkü koııfe ansı Şehrimizde bulunan maruf tngıhy iktisatçısı Profesör Blacky dün saat 11 de ttniverji.e tktisat Fakültesi anfisinde «âdil bir vergi sistemi nasıl kurulabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • vasinin yalancı şahitleri Yedi şahit için yalan şahadetten dolayı açıian dâvaya dün başBandı Bundan bir müddet evvel ömer tıönü dâvasmtüa yalan yere şahadet etmekten haklarında Müddeiumumilikçe dâva a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • mmm HALKIN SESİ Galatadaki bir sokağın halkı şikâyetçi Galatada Beyazit mahallesi Revani sokağında oturan ve isminin açıklanmasını istemiyen bir okuyucumuz bize şu mektubu gönderdi:«Galatadaki Bayezit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Kurulacak fabrikalar Bir A man firması kablo,bir isveç firması da sun'i gübre fabrikası kuracak San günlerde birçok ecnebi firmalar memleketimizJe çeşitli fabrikalar kurmak üzere alâkalı makamlara mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Gaçîm endeksini tespit için elli bin lira sarf„dJ!ecek Şehrimiz Ticaret Odasınca hazırlanan geçim endekslerine jeni bir şekil verilmedi kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanılmıştır.Yeni endeksin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Karaya oturan Bulgar vapuru yilzdürlilemıyor Karadenizdeki şiddeti;fırtına yüzünden Boğazın Rumeli sahilinde Kısırkaya mevkiinde kara ya oturan Eristo Smirnenak isimli Bulg-ar vapurundaki yükUn tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • D sn izcilik Bankası tersanelerinde inşa edilen yolcu vapurları Denizcilik Bankasının latinye tersanelerinde inşa edilmekte Jan 2 küçük şehir hattı vapıru İP mayıs günü denize iıulirilecektir.Vapurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • Çarpışan Ortlu v^ Bursa vapurları tahkikatı davam ediyor Sir müddet evvel Çanakkale önlerinde çarpışan Ordu ve Bursa vapurları tahkikatının derinleştirilmesine lüzum görülmüştâr.Alâkalı şahıslar kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • MRSEIJyMIN Hiç bir hâdise HaSifeyi eski adamlarından uzaklaştıramaz 34 Saidin oğlu Arar hakkında içinizde bilgisi olan var mı?Efendimiz,onun hakkında fena şeyler işitiyoruz!Ne gibi?Çöllerde bir takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.04.1953
  • ÇAY İr Gümüşhane Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yıllık tanışma çayı 25 nisan cumartesi günü Kervansarayda,verilecektir.S E R G t ir Güzel Sanatlar Akademisi ile İtalyan Kültür Heyeti müşterek 23 nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.04.1953
  • Siyasî icmal Doğu ve Batı Almanyamn birleşmesi Londradan alınan bir habere göre,Ruslar Doğu ve Batı Almanyann birleşmesine prensip itibariyle muvafakat etmişler,hattâ ileri sürülecek şartlar ken di ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Belediye yeni bîr gazino işletecek Taksim gezisi yanındaki kır gazinosunun önümüzdeki i yaz avları zarfında Belediye tarafrı dan işletilmesi düşünülmektedir.Bildirildiğine göre bu gazino bir jahıs tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Belediye Rsis muavini eni işine başlıyor Bilecik valiliğine tayin edilmiş olan şehrimiz Belediye Reis ISuavini Necati Çiller,dün Islanbuldaki vazifesinden ayrılmıştır.Yeni bi?Reis Muavini tayin edilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • İKTİBAS Paristeki bir ticaret mefas oldu Sartre'ın felsefe diye ortaya attığı bir fikir,kadınlı erk akli bir sürii yarı münevverin "kederi kendilerine zevk et ne„ lerine yaradı.Onların Sen Jermen'deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • İbret Aynası Nasrettin Hocanın bedduası Nasrettin Hoca merhum galiba bedduada bulunmuş Bu yüzden de işlerimizin çoğu onun fıkralarına benziyor,işte size bir misal:Hoca bahçıvanlık ya pan oğlunun yanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Saves rona Alın ariyada Okul gemisi olarak kullanılan yat» Hamburgda merasimle karşılandı Hamburg,20 A.P)İki günlük bir nezaket ziyareti için buraya gelen Türk Savarona talim gemisi bugün Hamburg lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Ru«ya*ıın sabık ePçlsî Gromiko Londradan ayrıldı Londra,20 A.A.Geçenlerde hükümeti tarafından geri çağrılan Rusyanın Londra Büyükelçisi Gromiko bu sabah Victoria garından trenle Plarise hareket etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • 1952 Fransa güzeHSk kraliçesi evlendi Hollywood,20 A.A.1952 Fransız güzellik kraliçesi 21 yaşındaki Claude Godard 25 yaşındaki Amerikalı şarkıcı John G.ile evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Bohlen Voroşilof'a itimatnamesini verdi Moskova,20 A.A.Amerikanın yeni Moskova Büyükelçisi Gharles Bohlen bu sabah.Sovyet Yüksek Şûrası Başkanı Voroşilof'a itimatnamesini takdim etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • 29 NİSAN AKŞAMINA KADAR BANKAMIZDA X50 LiraIlk bir hesaP aÇtırar*k W© KAZAHAQkmulz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Bir falcya göre Asya i da büyük değişiklikler olacak Taipeh,20 Anka)Meşhur Çin astrologu Albay Lia-Ven'e göre,1954 yılının Asyada en kudretli adamı Milliyetçi Çin'in lideri olan Mareşal Can-Kay-Şek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Yalnız erkeklere mahsus bir otel açıldı New-York,20 TA)Eski süvari yüzbaşılarından Jack Highfield burada büyük bir otel açmıştır.Bu otelin hususiyeti kadınların hic bir veçhile kabul edilmemesidir.Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Ski Arap Kralı gelecek aç giyecekler İrak ve Ürdün Krallarının taç giydikten sonra evlenecekleri zannediliyor Bağdat,20 Nafen)İkil hafta sonra» iki Arap memle-ketinin iki gene kralı taç give-1 çeklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Fransada Belediye seçimleri 25 milyon seçmenin iştirak edeceği seçimlere partiler büyük ehemmiyet veriyorlar Paris,20 Nafen)Bu pazar günü Fransa'da belediye seçimleri yapılacaktır Bu münasebetle bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Lübnanda kanlı hâdiseler çıktı Beyrut.20 A.A.Dün memleketin dağlık kısmındaki muhtelif bölgelerde yapılan be ledive seçimleri sırasında vukua gelen hâdiselerde cem'an bir kişi ölmüş.25 kişi de yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Yeni ptârör kursları açılıyor Ankara,20 Anka)Türk Hava Kurumu bu Vıl açmağa karar verdiği planör kurslarından Kayserideki kurs 15 nisanda 95 kişi ile.Ankaradaki kurs ise dün 35 kişi ile.Hasanoğlandaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Krsa harici haberler AMERİKA Zehirlenmeden mütevellit bir rahatsızlık geçirmiş olan Eisenhower tamamiyle iyileşmiş,hattâ Senatör Taft ile bir golf partisi dahi yapmıştır.Başkan yarın Vaşingtona dönece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • FIKRA Üniversite sitesi Bayezid bir üniversite sitesi oldu.Doğru veya yanlış,bu artık böyle.Şimdi yapılacak tek şey Bayezid ve civarını bu isme lâyık bir hale getirmeğe çalışmaktan ibarettir.Bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 21.04.1953
  • Nermin zili çaldı.Kapının tokmaktan başka her yeri ve üç merdiven basamağı oturulmayan evlerdeki gibi eskimiş bir tozla sıvalı idi fakat şimdi bunun bir ehemmiyeti yoktu:«tunuz sabahı güzeldi,sıcak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.04.1953
  • 1 Kore cephesindeki stratejik tepeler sık sık el değiştirmektedir.Resim böyle bir tepeyi aşarak muharebe mevzilerine doğru ilerliyen bir birliği teabit etmektedir.237.Dönem Yedek Subay talebeleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 21.04.1953
  • Avusturya imparatorunun kabul ettiği Türk ZiHfîkar Efendiye İmparatorun elini öpmesi için tenb'hte bulunulmuştu.Fakat o gene bildiğini yapmaktan çekinmedi ve sözlerini d» sakınmadı Dün bir Avusturya E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 21.04.1953
  • Esmerler sars nlarrian daha mı caziptirler?Kadın yaratıldığından bugüne kadar;sarı* şutlarla esmerler arasındaki mücadele devam edip gitmiştir.Sarışınlar kendilerinin daha ca-Eİp olduğunu söylerken es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.04.1953
  • Dsrmauinı bir türlü bulamadığımız HIM.m,mı» İM.M III I II I Milin-En büyük dert:HAKEMS1ZLIK Cem Başar Memleketimizin İki güzide kulübü Galatasaray ve Fenerbahçenin profesyonel futbol takımları pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • ngilterede yapılan son lig maçları Neticeler sürprizsiz oldu.Arsenal'in şansı bir az daha kuvvetlendi Cumartesi günü tngüttsrede oynanan lig maçlarında büyük ^prizler olmamıştır.L* şampiyonluğunun kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • J [Kısa Spor Haberleri j yıs başında İstanbulda,Modada 20 günlük bir kamp açılacak tır.Futbol Federasyonu,kampa eski şöhretlerden ziyade genç ve formda olan oyuncuları çağırmağa karar vermiştir.Havagü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • sır atletizm Yunan takımının da iştirakiyle turnuva şeklinde mayısın ilk günlerinde yapılacak müsabakalara Mısırlılar 20 kişilik bir kadro ile iştirak edecekler Kahire,20 AP)Mısır 938 yılından beri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • Mîllî futbol takımımızın yapacağı maçlar Futbol Federasyonu» yaptığı temaslar sonunda 1953 ve 1954 yılında yapacağımız millî temasların tarihlerini teshil etmiştir.Dünya kupasında İspanya i" le yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • Türkiye futbol birincilikleri 9 mayısta başlıyor 1952-53 Türkiye futbol birincilikleri müsabakaları,9 ma yısta.8 grup halinde bağlıyacaktır.Her grup dörder bölgeden teşekkül edecektir.İstanbul birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • Ağır sıklette 5 inci olan Süleyman Baştimur rakibini zorluyor eva Üniversitesi futbol akımı perşembe günü arşılaşıyor futboEculariyle maç ya Enstitüsünü ziyaret etmişler Öğle üzeri Vefa stadında ilk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • Fakülteler arası voleybol maçlarından bfr portinlLş Fakültelerarası voleybol ve basketbol maçları Voleybolda Tıbbiye Eczacıyı,basketbolda Fen Hukuku mağlûp ettiler İstanbul Üniversitesi Talebe Futbol:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • Türkiye isviçre millî maçı İsviçre'de yapılacak Türkiye İsviçre millî maçının 25 mayıs pazartesi günü bero şehrinde oynanması kararlaştırılmıştır,isviçre Federasyonu bu maçın İtalyan hakem Karpani tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.04.1953
  • İdarecilerin idaresizliği yüzünden O I güreşçilerimize,Güreş sahasındaki eski ittbarımızr düzeltebilmek için elimize geçen fırsatı da töyfece heba et Takımımıza yegâne dereceyi sağlıyım 52 kiloda Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • RÖPORTAJ ihanında terleyen hafızlar İmamlık ve müezzinlik için imtihana girenlerde tuhaf bir benzerlik var.Hapsi de gazel atar gibi ellerini şakaklarına dayamadan ez*n okunamıyorlar Fatih camiinde hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • Bu kadar!B^aşka şey sormağa lüzum yok.Corvia'ten sonra başka şahitler dinlendiler.Otomobilin büyük bir süratle gittiğini,normal yolundan ayrılarak zigzaklar yapmağa başladığını söylediler.Biri müstesn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY İmdat,imdat sesleri uzak yakın komşuları iliklerine kadar ürpertti 8 Kadın dilediği şekilde hareket ediyor dilediği kimselerle ahkaplık tesis ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ_Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • Hazırityaıı Sad)BOK AK 1 2 34567 89 10 11 j2 foldan sağa:1 Bir sanat kolu;Duhan mahfazası.2 Ortada;Düşmanlık.3 Bağış;Hedefe varış;Soru eki.4 Nefi edatı;Kıldan ince kılıçtan keskin;Hitap edatı.5 Ayı yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • J^mdSmmf^ii HAUL Kızf Padişahla getirmek üzere 32 Silâhtar Ali Paşa Veziriazam dan sordu:O halde zatı devletiniz ne gibi tedbiri muvafık bulursunuz?Sesinde bir perde daha yükseklik sezilen Sadrazam Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.04.1953
  • ÎİUtlitıeî Aoone şartlan Lr.lir.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi mamleketletf» iki Mtottdfer,hân şartları 2 ve 3üncü »ayfa sant.4 Tt* 7 ve 8 inci sayfa a*nt.2,80 T.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.04.1953
  • in imtihanında terleyen hafızlar Baş ta rafı 6 ııct sayfada)~AUahü Ekber,Aliahü Eköer.Sabâ,Hicaz,Bayati,Rast,Şehnaz ve Muhayyer gibi nefis makamlardan okunan ezan,bu gençlerin ağzında maalesef bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Tarabya p'âjı yıktırılıyor Tarabyada inşa edümis bulunan Tokathyan plajının yıktırılmasna karar verilmijtir.Buna sebep binanın.Şehir Meclisinin aldığı karar hilâfına ve ruhsatsız olarak inşa edilmesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Turizm kanunu [Baş tarafı birincide] madde Komisyona iade edilmiş,muvakkat sekizinci madde aynen kabul olunmuştur.30.madde üzerinde ve diğer bazı maddelerin tadil teklifleri ve komisyonda bulunmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden:953/494 Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi altında bulunan Muzaffer Sami Edenin hacri ile kendisine Fatih Kıztası caddesi 20/3 No.da mukim ablası Rabia Ede 17/4/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Hidro E'ekfrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından 1 Erzurum iline bağlı ispir kasabası için 1 adet Türbin Generator grubu satın alınacak» yüksek ve alçak tevettür şebekesi yaptırılacaktır-2 Ism k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Bir askerî uçaımız düştü [Baş tarafı birincide] ya.bir talim uçuşu yapmakta olan uQagm motöründe çıkan yangın sebep olmuştur.Sukut neticesinde her iki havacımız da şehit olmuşlardır.Pilot Yüzbagı Hüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 1 Yıldız Sağır Dilsizler ve Yetiştirme Yurdunun binalın onarım keşif bedeli 12875 lira 89 kuruştur.Eksiltme 30/Nisan/953 perşembe günü saat 15 de Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Altın kaçıran bir şebeke [Baş tarafı birincide!Opera meydanındaki kahve ve otellerde silâh araması yapan emniyet ekipleri meçhul iki şadsın üzerinde 140 bin lira değerinde kaçak altın bulmuşlardır.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Iranın iç duruma [Baş tarafı birincide!rinde,Başvekil Musaddık'ın istifa edeceği yolunda muhalefet tarafından çıkarılan bütün söylentiler katiyetle yalanlanmıhtır.Aynı çevrelerde Fatımî'nin Şah ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Hac için hazırlıklar başladı [Baş tarafı birincide] etmeği kararlaştırmışta.Adana ve istanbul gibi lüks vapurlara* katılacağı seferlerde hacı namzetlerinin her türlü istirahatlerinin temin edileceği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Barem kanunu tasarısı [Baş tarafı birincide 1 Meclise getirileceği bildirilen yeni Barem Kanunu ı 1 Mart 1954 de mer'iyete girmiş olacaktır.Yeni tasarıda maaşlara yapılacak zam miktarları henüz katiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Bayar'm Halaydaki tetkikleri [Baş tarafı birincide] Feyzipaşa ve Gazi ilkokullarını ziyaret ederek öğrencilerin gösterilerini takip etmiştir.Mü teakıben Antakya lisesini ziyaret eden Reisicumhur dersl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Kaçak silâh yapan kir imalâthane basıldı LBaş tarafı birincide] nıeghul.kimseler tarafından İrili ufaklı bir takım paketlerin getirilip götürüldüğü tesbit edilmiştir.Takiplerine devam elen memurlar,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Rosenberg'Ierin avukatı yeni iddialar ileri sürdü Bazı vesikalar gösteren avukatın dâvanın yeniien görülmesini ğî sanılıyor Vaşington,20 A.A.Bura da öğrenildiğine göre atom casusluğundan idama mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • İran'da çok şiddetli bir j zelzele o'du Tahran 20 AP)Buraya gelen haberlere göre Kuzey Doğu trandaki Gocgan şehri cumartesi günü fuku bulan şiddetli bir depremle hemen hemen tamamen yıkılmıştır.Sarsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Bitliste fecî bir otobüs kazası oldu Bitlis,20 A.A.Kurtalandan Tatvan'a giden Bitlis 4 plâka numaralı yolcu otobüsü Bitlise 9 kilometre mesafede saat 11 sıralarında elli metre yük seklikten dereye yuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Istanbul Hemşehriler Cemiyeti» nin dünkü toplantısı istanbul Hemşehriler Cemiye» ti dün Maarif Müdürü Muhittin riyasetinde bir toplantı yapmıştı».»Toplantıda Cemiyetin okullarda,öğrenciler üzerinde gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Kuyuda gömülü kalan madenciler kurtar ılamıyor Ruhr,20-A.A.Cumartesi gününde'n beri buradaki bir maden kuyusunda gömülü kalmış olan yedi madenci ile irtibat temin etmek mümkün olamamıştır.Kurtarma eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Üç otomobil çarpıştı,yedi ölü altı yaralı var Georgia,20 A.A.Dün «•ece şehir civarında büvük bir kaza neticesinde vedi kişi Ölmüş altı kişi de ağır surette yaralanmıştır.Kaza.bir otomobilin diğerini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Perdeli e izler ameli ya sız iyi ediliyor Londra,20 TA)Gözlere ânz o!an perde Katarakt)has talıgmm ameliyatsız iyi edilmesi etrafında tecrübelere de vam edilmektedir Ku hastala ra bazı balıkların göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Tiryakiler a rt ıy or Sigara içenler daha ziyade uzun sigaralara rağbet ediyorlar Londra,20 Nafen)îngilterede sigara istihsalinin ve istihlâkinin artmakta olduğu bildirilmektedir.Bilhassa urun sigaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Hürriyete kavuşan esirlerimiz fB:ış tarafı bîrineidel da esir edilmiştir Halit-bilhassa ilk esaret vılı sırasında çok zahmetler çektiğini,kendi lerine günde valnız 600 exam ekmek veya o miktarda pirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Nato askerî toplantısı Baş tarafı birincidel NATÖ.nun perşenbe günkü toplantılarına büyük önem veril inektedir Üye memleketlerin Dışişleri Bakanları.Savunma Bakanları ve Maliye Bakanları bu toplantıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Esirlerin mübadelesine nihayet dün başlandı [Baş tarafı birincide] lar,yarın uçakla Kore'den bura ya sevk edileceklerdir.Bilindiği gibi bunlar arasında 4 Türk de vardır.Bu hasta ve yaralıları Kore'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Güreş takımımız yarın dönüyor Napoli,20 [Hususi muhabirimiz bildiriyor] Dünya Greko Romen güreş şampiyonasına iştirak eden ekibimiz çarşamba günü uçakla memlekete avdet edeceklerdir.Güreşçilerimiz fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Yedek subaylar [Baş tarafı birincide!larınm atış gösterileri başlıyacak ve atışlar öğleye kac"V devam edecektiröğle yemeğinden sonra talebelerin hazırladıkları moral eğitim takip edilecek ve diploma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Cuhurchill Amerikaya gidiyor [Baş tarafı birincide] Butler'in önümüzdeki yaz orta-1 arında tekrar Washing ton'a gitmeleri mümkündür.Re3mi çevrelerde böyle bir ziyaret için şimdiye kadar herhangi bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Ticaret Vekili gözünden hasta Şehrimizde bulunan Ticaret ve Ekonomi Vekili Enver Güreli,gözünden hafif bir rahatsızlık geçirmektedir.Vekil,dün Cerrahpaşa Hastahanesine giderek mnavene olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.04.1953
  • Arjantin'de 500 bakkal ve kasap hapsedildi Buenoö Aires» 20 TA)Fiatların istikrarı hakkında Albay Peron'nn başkanlığı aJ tında yapılan kabine toplantısında alman kararlar şiddetle tatbik edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Istanbul 12.57 A(Aş ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pir,13.30 Dans müziği tPl* 13~.45 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROIJİRI Saat 21 de DRAM KISMİ TARTUFFE Yazan:Moliere Türkçesi:Orhan Veli Kanık Her çarşamba akşamı talebe geeesidir.Pazartesi akşamlan tem sil yoktur.Telefon:42157 KOMED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Ih tan bu I A »live 9 uncu Hukuk Hâkimliğinden:953/124 Atina tarafından Balat Çorbacı çeşme No.29 da iken halen ikametgâhı meçhul Katına Papahusanti nezdinde Kostaveneti aleyhine açılan ihtar davasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç.Kr.Florin.Liret Drahmi FSskoudes Açılış Çapamı 784_280.50 0.80 64.03 o.eo 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.878 9.73.90 784 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • rabzon Orman işletme Müdürlüğünden Muhammen Miktarı bedel Teminatı Cinsî ve nev'i Adet M3.Lira Kr.Lira Kr,Bulunduğu depo Ladin kalas 381 66.607 135.674.40 Porfiloğlu deposu Ladin kalas 557 83.736 135.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • 'Kapalı Zarf Usulile Römorkör Satışı İstanbul Defterdarlığında*:Muhammen bedeli Teminatı Lira Ki" Lira K.10000 00 750 00 istanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığı Hasköy atölyesi önünde demirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Baraka alınacak Milli Savunma ihtiyacı için iskâna elverişli kapı.pencere,ve tecdidi hava tesisli)portatif baraka alınacaktır.Alınacak barakalarda istenilen vasıflar şunlardır.Barakalar demir iskeletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Denizli Vilâyeti Daimî Komisyonundan Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Adet Kuruş LiraKr.75 milimetrelik beton büz 50.000 55 27,500 100 milimetrelik beton büz 10.000 73 7-300 Yekûn 34.800 Köy içme suları içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Hava Kuvvetleri Ast.Subay Sınıf Okullarına Öğrenci Alınacak Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 1953» 1954 öğretim yılı için Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır-2 Kayıt ve kabul 2 mart 1953 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İzmir Su îşleri 3.Şube Müdürlüğünden 1 izmir Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğünün Bergama ilçesi merkezinde bulunan bakım binası noksanlarının tamamlanması inşaatı» fiat birimi esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen^Askerî^ Kıtaat Hânları 4500 ton buğday kırması işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Fiatı âzami Kg.4 kuruş asgari Kg.1 kuruş 80 santim tutan azamî 180.000 lira,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • 6AŞARI İLE KULLANİLİR!Baş,diş,adale,sinir,lumbago 1 ağrılarına karşı eon derece faydalıdır.r Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.ı Süratle hazmolur ve defbal tesirini gösterir.14* "0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Osman İLAN Osmanlı Bankasının Galata Merkezile/Yenlc&mi.Beyoğlu.Şişli,Kadıköy ve Yemiş Şubeleri Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetlle 22 Nisan öğleden sonra)ve 23 Nisan 1953 günleri kapalı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Betonarme köprü yapımı Trabzon YoUar 10.Bölge MüdürEüğimden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ağrı ilinde Trabzon îraft transit yolunun 629 uncu kilometreleri Sürehan köprüsünüa betonarme olarak yapımı olup keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.04.1953
  • Elektrik Santral Binası Yaptırılacak iner Bankasından Itİ İlçesi Yapılııçak iş Keşif bed.Geçici tem.Çorum Mecitözü Santral binası 22I52İ18 İ66L41 Yukarıda.yapılacağı yer,keşif bedeli ve geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8