Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Adres:Numosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telffraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 S A Y 1:1060 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 K u r u 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • İranda yeni gelişmeler Musaddık'ın,Şah'ı radyo ile millete jurnal etmesiyle başlayan karışıklıkların bir türlü onu alınamadığını Tahran'dan gelen telgraflardan öğreniyoruz.Bu hal siyasî partilerin yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • ^SS fix?Amerika Reisicumhuru Eisenhower evvelki gün Washingtonda bas ketbol mevsimini açmıştır.Bu münasebetle Başkan sulh dileklerini tekrar tebarüz ettirmiştir.Foto A.P.Eisenhower basketbol mevsimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Ferit Melenin son takririnden sonra CEP.Meclis Grupunun kararı Partiyi müşkül duruma düşürecek takrirlerin Meclise verilmeden önce Meclis grubuna bildirilmesi kararlaştı Ankara 19 Milliyet)Cum huriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • "Dumlupınar,faciası dolayısiyie isveç matbuatı Elçiliğimiz aleyhinde neşriyat yapıyor Adlî bir meselede Elçimizin tavassuta yanaşmaması Stokholm basınını öfkelendirdi İs veç hükümeti Elçimizin hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Bugün mübadele edilecek olan kızıl esirler Kojeden Pusan limanına nakledilirlerken Foto A.P.Esirlerin mübadelesine bu sabah başlanıyor Mütareke görüşmelerinin de 25 Nisanda yapılması kararlaştı Tokyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Dulles Sovyetlerin sulh taarruzlarına inanmıyor Amerika Hariciye Vekili komünistlere karşı her zaman tetik bu?unmaLyız9 diyor Vaşington,19 AP)Dışişleri Vekili John Foster Dulles dün Rusyadaki yeni lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Galatasaray Feneri 3-1 mağlûp etti Dün Mithatpasa Stadyomnnda Fenerbahçe Galatasaray takımları karşılaşmışlar ve Galatasaraylılar maçı 3-1 kazanmışlardır.Müsabaka Abide Kupası dolayısiyle oynanmışsa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Yunan ordusu azaltılmıyor Mrşl.Papagos Sovyet peykleri silahlandıkça Yunanistanın ordu mevcudunda indirme yap mıyacağını bildirdi Londra 19 Nafen)Yunan Başbakanı Mareşal Papagos,Batı ûe Doğu arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Başvekilin Orta-Doğu seyahati Yunan basını Orta Doru savumna projesinin bu ziyaretle tavazzuh edeceğini kaydediyor Atina,19 T.Ö.A.Türk Başbakanı Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • 52 de Ahmet Bilek ikinci,57 de Kam al Demirsüren beşinci 67 de Tevfik Yüce dördüncü 73 de Bakir Büka beşinci,79 ^a ismet Atlı dördüncü.87 de Hilmi Tafracı altıncı,ağırda Süleyman Baştimur beşinci oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Son dakika Hususî muhabirimi/bit* diriyor)Greko Romen güreş müsa* bakalan neticesinde alınan pın anlara göre takımların durumi| şu şekildedir:1—Sovyet Rusya 2—îsveç 3—Finlandiya 4—italya 5—Türkiye 6—M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Hariciye Vekili Fııat Köprülü Yeşilköy hava atanında uğurlanırken Fuat Köprülü dün Parise hareket etti Dışişleri Vekâli 23 nisanda Nato Vekiller Konseyi toplantısında bulunacak Dışişleri Vekili Fuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Bugün şehrimizde havaıun bu lutlu ve yağışlı geçeceği,hava sıcaklığında değişiklik ol mı yarağı tahmin edilmektedir. mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1953
  • Celâl Bayar öğretmen i.Reisicumhur:"irticai hareketler hiç bir zaman milletimizin temiz ruhunda yer bulamıyacâktır n dedi Antakya,19 A.A.Cumhurreisi Celâl Bayar bugün saat 16 da beraberlerindeki zevat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.04.1953
  • TAKV3MDEN 8& YAPRAK Kat baremi ULUNAY Dünkü gazetelerde garip bir haber okudum:Her sokak için bir kat adedi tesbit edilecekmiş.Bu itibarla bir arsa sahibi ev yaptıracağı zaman o sokak için tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • K I SA HA BERLER •fr Kadırga Meydanının park haline getirilmesi için çalışılmaktadır.Buraya 60 bin lira sarf edilecektir.Tesviye işi tamamlanmıştır.Parkın on beş güne kadar halkm istirahatine hazır bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • POLİSTE if Tarlabaşında oturan Refael Mitrani isminde 70 yaşında bir Musevî evvelki akşam ilâç almak üzere Lâleli Eczana nesine girerken kalb sektesinden öl müştürif Kartal Maltepesinde Çiftlik Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Ziraatçilerin kongresi Türkiye Ziraatçiler Derneği İstanbul şubesinin yıllık kon* gresi dün öğleden sonra Çemberlitaştaki Muallimler Birliği lokalinde toplanmıştır.Kon grede memleketin ziraî kalkın ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Hie.6 Şaban 1572 20 Nîtan 1953 Pazartesi Ktı.7 Visan 1369 VAKİT VASATİ EZANİ j Güneş 5.13 10.20 I öğle 12.13 5.20 1 İkindi 16.00 9.07 Akşam 18.54 12.00 Yatsı 20.31 1.39 İmsak 3.24 8.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Son senelerde fazia rastlanan bu hastalık hem insanlarda hem de bir çok hayvanlarda görülen müzmin ve müz'iç bir derttir.Tıp talebeleri 20 sene evvel Febris Undulans'ı nadir görülen bir hastalık added
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • İstanbul Amerikan Habertec Merkezinde bugün saat 18.30 da «Birleşmiş Milletlerde Türkiye daimî delegesi» ve cBaşkan l£isenhowerin andiçme töreni» adlı filmler gösterilecektir.BALO T^-Hukukluların anan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • felRNATAYA "Ey ulu Halifem,Allahın yer yü 33 Ya Ahtl demişti,bir şiir yaz,oğlumu methet,seni sevindireyim.Bundan kolayı olur mu ya halife,yarından tezi yok,oğlunuza güzel bir medhiye hazırhyayım.Ertes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Su horusu aşırmak İsteyen iki küçük hırsız yakaSandı Kemal Kalkan admda 10 va şmdaki bir çocukla 13 yasında ki arkadaşı Kahraman Erdoğanla birlikte dün Rece Fener de Kara Sakallı caddesi No:52 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Kadın kaçıranlar Dört kabadayı dört kadını kaçırmak için tabancalarla bir otobüsün yolunu kesti.er Evvelki akşam şoför Necati Mutlucan idaresindeki 11243 plâ ka sayılı taksi ile Mustafa Gider,Hasan Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Oniki yaşındaki âşık rakibini bıçakladı Evvelki gün Ankara caddesinde eşine ender rastlanan bir yaralama vakası olmuştur.Hâdise şudur:Bir mücclîit yanında çalışmakta olan 12 yaşında Etern Keskin adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Şöhretine düşkün bir yankesici kadm Kasımpaşa Başbuğ sokağın da oturan sabıkalı kadın yankesicilerden Zühre Takaz.Beyoğlu.Bahkpazarmda Lukas adındaki bir kadının çantasından 107.5 lirasını çalarken su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Sebze ve meyva esnafı kooperatif kurdular Dün bir törenle açılan nâzım rol oynayarak Yeni teşekkül etmiş bulunan «istanbul Meyve ve Sebze Esnafı Satış Kooperatifi» dün öğleden sonra Esnaf Birliklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • HALKIN SESİ Havagzı ve Terkos kapakları Okuyucularımızdan Hasan Biza Yılmagil'den aşağıdaki mektubu aldık:«Bir kahramanlığımı anlatmak için yazmıyorum.Bu tesadüf ettiğim ikinci Uâ dişedir,alâkalıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Garsonların yüzde onu Bazı lüks ve birinci sınıf gazinoların kanana riayet etmedikleri tesûit edildi Bilindiği gibi,lokanta,gazino ve emsali yerlerde çalışan garsonları terfih etmek üzere çıkarılan «y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • FiSmciterin sürprizli balosu hazırlanıyor Film Dostları Derneği 1952 1953 sinema mevsiminde cev rilmiş.ve yapılan ilk elemede finale kalmış on yerli filmden en fazla muvaffak olan bes ta nesini seçmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • İthalâtı kolaylaştırmak İçin tetkikler yapılıyor Mıntaka Ticaret Müdürlüğü piyasa ve gümrüklerdeki mal ların stok durumlarını incelemektedir.Bildirildiğine göre Müdürlük yaptığı bu tetkiklerin netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • Seyrüsefer işlerinde köpeklerin hassasiyeti Vaşington,19 TA)Tanınmış Amerikan mühendislerinden Dr.Clarence Little'nin giriştiği tetkiklere göre,cadde ve sokaklardan geçmek hususunda köpekler insanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.04.1953
  • İngiltere bizden 10 bin lon üzüm alacak ingiltere ile yaptığımız anlaşma gereğince İngiliz îase Nazırlığı fob 83 şilingden 3250 ton üzüm satın almış bu Ilınmaktadır.Aynı fîattan verildiği takdirde ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.04.1953
  • Siyasî fcmaf Bulgaristan haberleri Son alınan haberler,Rusların Bulgaristan» tamamiyle vaz'ıyed ettiklerini,idari ve askeri iğlerde şimdiye kadar yerli hükümete tanıdıkları son salâhiyetleri de kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Hazırı bir boşanma dâvası Nevyork,19 TA)Birleşik Amerikada Wiaeousin'de Wan-»an şehrinde Walter Brandt adında bir adam,mahkemeye mü racaat ederek karısından boşanma talebinde bulunmuş ve bu arzusu mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Kısa haricî haberler İNGİLTERE Şimdi Ingilterede,portatif «elektrikli beyin makineleri* hazırlanmaktadır.Bunlar kolay hkla elde taşınmakta ve en güç hesapları en kısa zamanda halledebilmektedir.KENYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Periskoplu otomobiller yap;I yor Londra,19 TA)Büyük bir İngiliz otomobil fabrikası,otomobil kullananların önlerinde bulundurdukları dikiz aynaları yerine bir nevi periskop yer 1 eştirmek teşebbüsünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Gürcistan Içış'eri Bakanı aziedildi Moskova,19 A.A.Resmen bildirildiğine göre,Gürcistan içişleri Vekili Rukadze azledilmiş ve suç ortakları ile birlikte tevkif olunmuştur.Vekil ve arkadaşları,tanzim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Süveyş kanalının tahliyesi_General Necip'm mesaî arkadaşı Albay Nasır:«Mı sır mücadeleye hazırlanmalıdır» dedi Kahire,19 A.A.27 nisanda burada başlıyacak Mısır İngiltere Kanal müzakereleri hakkında be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Sunî ilkah kan unu İsveç Hükümeti tarafından hazırlanan kanun projesi 5 maddeden ibaret bnhmuyor Stokholm,19 TA)İsveç hükümeti,suni ilkah meselesine kanunî bir mesnet bulmak için kadın hastalıkları mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Sovyetler Almanyanın birleşmesini istiyor I Bu hususta Moskovadan,Rus kontrol komisyonuna bîr talimat gönderildi Londra,19 A.A.Sunday Times gazetesinin Berlin muhabirinin bildirdiğine göre,Alman yadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Danimarka seçimleri Yarın yapılacak olan Genel seçimlere,Alman azınlığı hariç,yedi parti katılıyor Kopenhag,19 A.A.Danimarka genel seçimleri 21 nisan sah günü yapılacaktır.Güney Jutlanddaki Alman azın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Adenauer,Almanya'ya hareket etti Boston,19 A.A.Batı Almanya Başvekili Dr.Konrad Adenauer,Kanada ve Birleşik Amerikaya yapmış olduğu ziyaretini dün akşam bitirmiş ve bir yolcu uçağlyle dük akşam burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Ânzak g15tnîi*ıe katılacak olara Türk askeri heyeti Sidney,19 A.A.Yedi subaydan müteşekkil bir Türk askerî heyeti bugün Korgeneral Rüştü Erdelhıılîun başkanlığında Japonyadan buraya gelmiştir.Heyet,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • 47 YAPI ve KREDİ BANKASİ Şube ve ajanslarının kırk yedincisi SÖKE Şubesi Bugün açıldı 20 Nisan 1953.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • FIKRA İsfidâd Iocı-mayesi istidat,akıbeti if lâs.Bıı bir kanundur,inanmazsa mz son yirmi senenin edebiyat,san'at,sinema,tiyatro ve sözüm ona fikir mecmualarım,bilhassa dergilerini şöyle bir karıştın v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Israil-Ürdiin hududunla durum gerginleşiyor Tel-Aviv,19 A.A.İsrail ordusu sözcülerinden biri dün ak şam beyanatta bulunarak son yirmi dört saat içinde israil Ürdün hududunda durumun vehamet kesbettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Rene Pleven Fransaya dönüyor Nevyork,19 A.A.Fransz Savunma Vekili Rene Pleven Amerikada bir hafta devam eden hususî mahiyette bir ziyaretten sonra dün akşam uçakla Parise müteveccihen yola çıkmıştır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • İKTİBAS örenlerin gözü ile Lüksenburg'daki Bu düğündeki en büyük hususiyetlerden biri bütün Avrupa kralları ile kral ailelerinin merasime iştirak etmiş olması,diğeri ise halkın düğüne,kendi düğünleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • Asîl bir ananenin ihyası Donanına Kumandanlığı» Dumlupjnar şehitlerinin ailelerine yardım etanek,işleriyle meşgul almak üzere bir büro kurmuş.Bu eski bir an'anemizin resmileştirilmesi demektir.Vaktiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 20.04.1953
  • F'akat ne güzeldi böyle.Evet.öyleyse.Daha bir çok güzellikler de var.Fakat bütün güzelliklere sahip olamayız ya.Hakkımızın hudutları pek geniş değil Rahmi bey.Ve hakka rıza güzellerin güzelidir.Rahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.04.1953
  • 1 Yavrukurtlar ldün Ankarada 19 Mayıs Stadında bir gösteri tertip etmişlerdir.Gösteriler halk tarafından alâka ile takip edilmiştir.2 Güney Afrikada yapılan ve seçmenlerin yüzde 99 unun katıldığı seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.04.1953
  • Kanunî edilen Söylediğim sözler Sultanın beklediklerine uygun çıkmadığı için yüzünde bir istihfaf a'ânetî belirdi ve sadece:Güzel,püzsıl cevabını verdi «Busbecq»,Kanunî Sultan Süleymanm son zamanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 20.04.1953
  • t ğ Geçenlerde Philadelphia amatör fotoğrafçılarının açtıkları bir sergide aslen Alman olan Flip 5 it Werner adh bir saat tamircisinin çektiği «Balıkçıların Uğuru» isimli resim serginin en çok se-J yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.04.1953
  • fcl#î Urli^^l V*."rf**A Dünkü maçla Fencrbahçenin,Galatasaray a penaltıdan attığa gol Turgay'ın raüdahelesine rağmen kaleye girerken Foto Milliyet Sami Önemli)Hayır efendim ben bu maçı oynatmam!Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • ŞEHİRDİ HAfTA.Avukatların yemeği Sohbet balosu Balolara ve gecelere veda İstanbul Kız Lisesinin balosu nedense umulan rağbeti bulmadı Avukatların yemeği İstanbul Barosu bu hafta bir yemek tertip etti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • Neşriyat LOKMANHEKÎM MECMUASI Lokmanhekim mecmuasının 154 üncü sayısı çıktı.İnsanlarla iyi geçinmek İslâm dininin emirlerindendir.Her erkeğin evlendiği geceden itibaren düşüneceği sıhhi tedbirler.Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • Eu kadarı kafi.Mahkeme t-iüe edilecek malûmata göre bu neticeye varır.Sizin telkinlerde bulunmanıza lüzum yok.Gördüklerinizi anlatmakla iktifa ediniz.ptomobütn bagaj sandığını aktınız mı?Tabiî.îdinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • a ft 9 TARİHTEKİ KORKUNÇ ^1IîIyeIiİğİ Nakledeni AZİZ OZBAY Aşk meyvasını vermişti.Evlendikle rinden bir yıl sonra çocukları oldu 7-Evlenme hazırlığı kısa sürdü.Adamcağız kendi kanaatincedünya evine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • IfâhtöİSto Padişah:Dold I mezeleri verdi.31 Bkr kız koştu,önünde diz çok tü.Hepsi bir aşk oyununa girmek için can atyordu.Sultan Ahmet,önündekinin saçlarını sı vazladı,açık ensesine iki okşama şaplağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • BULMACA tazırlım Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 f t 2 3 4 5 6 7 8 9 101 it n 12 ü oldan sağa:1 Nefesli sazlardan;Başkaldıran.2 İlâve et;Su;Fiyaka.3 İskambilde bir kâğıt;Ev eşyasından;Bir hayvan.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.04.1953
  • TIMARHANEDE Kardeşim mart iptidasından beri ağır şekilde hastalanmıştı 109 Zira avukatların «şuuruna saaip değildir» şeklinde aptalca bir müdafaa yolu tutturacaklar.Ben de ses çıkarmadan karara boyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından Dükkân K.Bedeli Teminat* Eksiltmenin No.Adedi Lira Kr.Lira Kr.Tarihi Günü Saati 1 6 18619.06 1396.43 30/4/953 perşembe 15.00 2 6 18619.06 1396.43 30/4/953 perşembe 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden Uçak seferlerinde istihdam edilmek üzere Barem Dışı 250 |fçâ aylık ücretti Bayan Kamarot alınacaktır.İsteklilerin.Memurin kanununun 5-itıci maddesinde yazılı evs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • DÜLLES'İN ORTA DOĞU SEYAHATİ Vaşington,19 ANKA)Bir leşik Amerika Dışişleri Vekili John Foster Dulles,Orta Doğu ile Güney Asya memleketlerine seyahati hakkında şu beyanatta bulunmuştur:«Komünistler göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Dulles Sovyetlerin sulh taarruzlarına inanmıyor [Baş tarafı birincide] nıünizminin her zamanki taktik lerinden biri mi olduğunu söyliyemeyiz.Fakat ikinci şıkkı göz Önünde bulundurmak ihtiyatlı bir har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Başvekilin seyahati [Baş tarafı birincide!Türk devlet adamlarının Lûb nam,Suriye ve Bağdadi ziyaret edeceklerine muhakkak na zariyle bakılmaktadır.Fakat diğer Arap devletlerinin de zi yaret edilip edî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Yunan Ordusu azalmıyor [Baş tarafı birincide!natta bu noktaya bilhassa işaret eüufUr.Mareşal Papagos,Rusyanın peykleri silâhlandırma kanpanyasuu hızlandırdığını da sözlerine ilâve etmiştir.Mumaileyh,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Esirlerin mıbadelesi [Baş tarafı birincide!ye doğru bugün sevkedümiş lerdir.Anlaşıldığına göre,müttefikler her gün 500 esir verecekleridir.MÜTAREKE GÖRÜŞMELERİ 23 NİSANDA BAŞLIYOR İrtibat subaylarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Fuat Köprülü [Baş tarafa Mrfncîdel Kırea ve Hususî Kalem müdürü Sadi Eldem olduğu halde,23 nisan'da Paris'te toplanacak oîaır Nato Devletleri Dışişleri Vekilleri toplantısında hazır bulunmak üzere dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • isveç matbuatı FBaş tarafı birincide!Stokholmde çıkan bütün gazetelerin sütunları teessür bir yana,bir İsveçli kaptanın ne hakla Türkıyede tevkif edilebileceğine tahsis etmiştiler.Kaza hakkında hiçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Groke Romen güreş müsabakası sona erdi [Baş tarafı birincide] muştu.Şampiyonaya katılacak takımlar ve güreşçiler evvelden bilindiği ve müsabakaların adedi tesbit edilebileceği halde hesapsız kitapsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • CEP.Meclis grupnun kararı [Baş tarafı birincide] kânı Hasan Polatkanı hedef tutan takrir bahis mevzuu edilmiştir.Bilindiği üzere Mecliste iddiasını ispat edemiyecek duruma düşen Meleni,Grup müdafaa et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Iranda yeni gelişmeler Başmakaleden devam)bu yoldaki faaliyetine devam derse,katledileceğini» açıklamıştır.Musaddtk'ın onlardan korkarak,mutat Miraç tebriki için saraya gitmemesi,bir gün sonra da meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • [Baş tarafı birincide] leketin hayrına vam-lan her işi kendimiz yapmış ve menfaa ti bize aitmiş sim" seviniyoruz.Müteşebbisleri takdir ve tebrik etmeyi bir vazife bilirim)demişlerdir BAYAR'IN ÖĞRETMEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • Istanbul Be Serf iyesi İ âlları Yol yr-ptırılac&k 1 ISTANBULDA Kadıköy Moda caddesi yol ve boru kanal inşaatı 226.498.54 lira keşfi çevresinde yaptırılacak,ilk teminatı 12.574.93 liradır.Şartnamesi is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • D.Dz.Yol.ve Li.İşi.GI.Md.Memurları Biriktirme ve Yardımlaşma Derneğinden Derneğimizin yıllık âdı toplantısı 28.4.1953 tarihine tesadüf eden salı günü saat 17.30 da Tophanedeki Memurin Lokan tamızda ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.04.1953
  • İlçe kursları için 13 tane kombine Marangoz portatif makinaları kapalı zarfla satın alınacaktır Aksam Erkek Sanot Oku'u Müdürfücünden CİNSt Miktarı Muhammen bedeli Teminatı ihalenin raprlaeağı fçnn ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • Ncpoliden dün gece temin ettiğimiz resimler Kaburga kemiği kırıldığı için doktorların mindere çıkmasını men ettiği halde güreşen Süleyman Bastimur abondene ettikten sonra giyiniyorv Takımımızı nen muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 15.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük öğle konseri «Pl» 13.45 Şarkılar:Okuyanlar:Nebahat Yedibaş,Feriha Tunceli ve Bülent Oral.Çalanlar:Cevdet Çağla,Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • Stablize malzemesi nakli ve İstifi isi 1 Konya Karayo*lan 3.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ankara yolunun 82 000—122+000 kilometreleri arasına yamlacak stablize malzemesi nakli ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • Toprak ve iskân Teşkilâtı İçin 40 Adet Takometre Satın Alınacaktır.Toprak Ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden Takometrelerin muhammen bedeli «86.000» lira seksen altı bin lira olup bu iş için geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • Orhangazi,Belediye Reisliğinden Belediyemize ait ve Sinema binası olarak kullanılmaya elverişli bina 5 sene müddetle ve açık arttırma suretiyle kiraya veıilecektir.Arttırma 28/4/953 salı günü saat 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • M.S.V.f.No.'u Sa.A?Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mık darları yazılı 3 parti sebze kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Her gurup sebzeler bir müteahhide ihale edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • ğMMHERMİİ0 k/AYAĞMIZÂ gPŞ£ EVİNİZDE DAİM* WLİMDVfWNUZ DOMATES SULARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • lifer Bankasından nî bedelleri ve geçici temmatiart kanalizasyon projeleri yaptırılan Tahmini ^Geçici Bedeli Teminat* İH Lira Lira Afyon 4000,300,Bursa 4000,300,Hatay 5000,375,4 Hatay 2000,150,Kastamo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • Balıkesir Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili 18 sokakta yapılacak 16663.000 metrekare Arnavut kaldırımı işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29221.49 lira olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerf Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mılkdarı yazılı sebze açık eksiltme ile 27 Nisan 953 pazartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8