Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın bu 1 lutln ve yağışlı geçeceği,hava 1 sıcaklığında değişiklik oimıya-1 cağı tahmin edilmektedir.Wi/i/iim mSsamk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Ağır sıklette Süleyman Baştım ur Hollandalı rakibini yendikten sonra galip Hân edilirken 'Fola:Â.A)73 Kiloda Bekir Büke rakibi Yunanlıyı tuşa getirmeden önce minderde ezerkea tFotoî AA* Greko romen dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Dünkü güreşlere ait diğer resimler 8 inci sayfadadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Başvekil Aydın'da izmir,18 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes bugün saat 14 de beraberinde bazı [Devamı Su.î üü.de)Başvekili Izmir hava alanında karşılanırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Altıncı atom tecrübesi dün Nevada da yapıldı Las Vegas, Nevada 18 A.A.Bu sabah şafak zamanı vukubulan altıncı atom infilâfcüıa,helikopterlere bindirilmiş deniz piyadeleri de iştirak etmiştir.infilâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Muhayyel toplantı haber i Ankarada İngiliz ve Amerikan Büyükelçilerinin iştirakiyle askerî bir toplantı yapıldığına ait çıkan haberlerin tamamen uydurma olduğu anlaşıldı Ankara 18 Milliyet)Bu günkü ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Dİ Önümüzdeki hafta içinde Hukuk Fakültesinde «Klâsik Roma hukuku ilminde şerh ler sistemi» mevzulu bir konferans verecek olan.sabık İtalyan Adliye Vekili ve Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord.Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Dışişleri Vekil imiz Pariste Atlantik Paktı Vekiller Konseyi toplantısında bulunacak Dışişleri Vekili Fuad Köp rüIÜ dün sabah Ankara'dan trenle şehrimize gelmiştir.Bilindiği gibi Dışişleri Vekilimiz 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Bayar,dün Antakyada bir hitabede bulundu Sık sık alkışlarla kesilen nutkunda Reisicumhur "Hatay Türk vatanının kalbidir,dedi İskenderun 18 A.A.Dünı zevatla bîrlikte bu sabah muhşehrimize gelmiş olan R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • Esirlerin mübadelesine yarın sabah başlanıyor Kızılların elinde esir bu unan subay ve erlerimizin isimleri tesbit edildi Panmunjom 18 AP)Komünistler bugün müttefik heyetine yaptıkları tekliflerde paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • 5 iran'daki gergin hava devam etmeKtedir.Halen mebusların bir çoğu Tahran'ı terketmiş olduklarında hemen hemen Mecliste nisap temin etmek imkânı kalmamıştır.Bu yüzden yeni seçimlere lüzum hasıl olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1953
  • azetelerde gördüğümüz bir telgrafta,memleketimizde Virjinya tütünleri yetiştirileceği,bu sayede tütün istihsalimizin,dolayısile tetcatının artacağı bildiriliyor,yakında tecrübelere başlanacağı haber v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1953
  • Üniversiteliler Dışişleri Bakanına müracaat ettiler Napolideki güreş karşılaşmaları dolayısiyle İtalyanlar tarafından yapılan afişlerde bayrağımızın lâubalilikle yanlış ı^esmedilmesinden teessüre kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • JJ1I 1 III'I1,^Mll Hie 19 Nisan Hu.5 6 Saban' İ 1953 S'isan 137 J1 Pazar 1389 VAKİT VASATİ EZ AVİ 1 Güneş 5.15 10 23 Ogle 12.13 5.22 ikindi 15.59 9.08 1 Akşam 18.53 12 00 1 Yatsı 20.30 1.38 îmsak 3.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • •PAZA* SCHBITLETtî^ Melemeye dair Sun'î ilkah zenginin malı Melemoya dair Bu haftanın en mühim hâdisesi Van Mebusu Ferid Melen tarafından Maliye Vekili Hasan Polatkana tevcih edilen taraflı kredi bomb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Pek tatsız bir şaka Bir eczacıyı arkadaşları lâtife olsan diye ölümle teh.it ettiler Şehrlmizdeki bir ecza laboratuarının sahiplerinden Suat U« latlıya evvelki gece posta ile bir tehdit mektubu gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Bulgar şilebi hâlâ yüzdürüSemedî Kısırkayada karaya oturan Bulgar şilepinin tahliyesine dün de devam edilmiştir.Şiddetli lodos yüzünden i\Xa akşama kadar ancak 11 araba boşaltılnbilmiştir.Askerî ağıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Üç yaşındaki çocuğu ezen şoför Şoför Mustafa Güvercin idare sindeki 7653 plâkalı taksi Halıcılar caddesinden geçerken Fatihte Çiftekumrular sokağında oturan 3 yaşındaki Salih isim li çocuğa çarparak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Sahte fiş bastıran hademe Gümüşsüyü Talebe Yurdundaki kantinde fiş tevziatı yapan Sadettin isminde bir müstahdem Talebe Birliğinin fişerinln sahtesini bastırmış ve talebeye bun lan sürmek suretiyle 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Orduya katılacak yeni asteğmenler Şehrimizde bulunan Yedeksu bay okullarının diploma merasimleri 21 nİ3an salı günü okul binalarında yapılacaktır.Bu münasebetle Uçaksavar,İstihkâm,Süvari ve Deniz Harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Tiyatroların Hazırlanmakta o an yani talimatname,sanatkârların öir kısmını memnun etmedi başında hem geniş salahiyetli bir rejisörün ve hem de bir intendanın bulunması hiç de doğru bir şey değildir.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • İtalyan Amirali vilâyette Turk Deniz Kuvvetlerinin davetlisi olarak memleketimizde misafir bulunan İtalyan Deniz KuVvetleri Kurmay Başkam Amiral Emilie Ferrari,beraberinde İtalyan Deniz Ataşesi,yaveri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • uma* HALKIN SESİ Söğütlüçeşme yolları ve.Söğütlüçeşmede,Kurbağlıderc,Şâir Sürurİ sokakta oturan ve sarih adresinin neşrini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«îstanbulun üvey evlâdlarından biri de muhak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Düğünde cinayet Geline hayran olan bir genç bıçakla güveyi karnından vurdu Çatalca kazasının Ahmetli kö yünde evvelki gece yapılan bir düğünde gelini seven bir delikanlı,damadı bıçakla ağır suret te y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • if i S A HABERLER Kalay fiatlan son günlerde görülmemiş bir seviyeye çıkmıştır.Çubuk kalay 20 liradan külçe kalay ise 19 liradan mua mele görmektedir.Avusturya hükümeti iaşe servisi,memleketimizden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • POLİSTE Samatya ve Eyüp M.P.top Iantılannda sarfettiği bazı sözle rin hükümeti nmânevî şahsiyeti ni rencide eder mahiyette görül düğünden hakkında dâva açılan Aldoğanın duruşmasına dün Birinci Asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Bütün Afrikada Arapların kuvveti önünde mukavemeti sıfıra inmişti 32 Kahinenin teşviki ile Berberiler,Araplara karşı yer yer,son derece çetin bir mukavemet göstermekte idiler.Hattâ Kâhine,şiddetli muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Başıboş köpekler temizleniyor Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü başıboş köpekleri itlafa devam etmektedir.Son 25 gün zarfında 3434 köpek ve 38 kedi tutularak Himayei Hayvanat Cemiyetine teslim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Komşusunu çakı ile yara'adı Beyoğlunda Topçekenler sokağında esnaflık yapan Sabri adın da bir şahıs komşusu Vasilaki Dinıitriyadis ile iş yüzünden kav ga etmiştir.Kavga sırasında Vasilaki cebinden çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Pencereden düşen hırsız Sultanahmette bir hırsız,soymak üzere girdiği evin penceresinden düşmek suretiyle yaralanmıştır.Mecit adındaki hırsız,Gelincik sokağında inşa edilmekte o-Ian yeni apartmanın üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • Üniversitede yabancı dil imtihanları Üniversitede yabancı dil imtihanları yakında başlayacaktır.Dün bu münasebetle Rektör Kâzım îsmail Gürkan'ın riyasetinde bir toplant.yapılarak hazırlıklar gözden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • V Eisenhover iktidara geçerken soğuk harbte teşebbüsü eline alacağını yani Kremlin'in soğuk harp taarruzlarına karşı yalnız müdafaa ve mukabele ile iktifa etmiyerek taarruza geçeceğini söylemiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.04.1953
  • MÜSAMERK Zapıon Rum Kız Lisesi tarafından bugün saat 18 de okul binasında bir müsamere verile* çektir.KONFERANS Tfc Türkiye İktisatçılar Derna ği tarafından yarın saat 17.30 da İstanbul Ticaret Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1953
  • Siyasî İcmal Pakistanda hükümet değişikliği Pakistan geneli valisi Gnlam Muhammedi»!Başvekil Nizamüddinİ!idaredeki muvaffakıyetsiztiğînden dolayı azlederek* yerine memleketi Ameri" kada temsil eden Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Amerika masrafları kısıyor Savunma Vekil yardımcısı,Amerikanın askerî masraflarında fedakârâkk yapılmadan kısıntı temininin mümkün olduğunu söyledi Vaşmgton,18 A.A.Savunma Vekili yardımcısı John Hanna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Kana'da 56 yeni gemi yaptırıyor Ottawa 18 A.A.Kanada Avam Kamarası,dünkü toplantısında 287.000.000 dolar tutarındaki bahriye bütçesini kabul etmiştir.Savunma Vekili Brooke Claxen,Decliste verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Şili hükümeti beş Rus'a vize vermede Paris,18 A.A.Santiago radyosunun bildirdiğine göre,Dışişleri Vekâleti aralarında Sovyet yazarı Üya Ehrenburg da bulunan beş Sovyet vatandaşına vize vermeyi reddetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Kayboian bir kova siyanür bulundu Nuremberg,18 A.A.Kay bolan bir kova dolusu potasyum siyanür,dün gece bir kah vehanede bulunarak polise teslim edilmiştir.20.000 kişiyi ödürmege kâfi gelecek miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Sabık Kral Faruk'un benzerînin marifetleri Paris İS A.A.Eski Mısır Kralı Faruk'un benzeri olan,memleketinde bir kaç defa malı kûm olduktan sonra «talihini de işemek için» Fransaya gelen A.merikah Gera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • İspanya»Arap İktisadî konferansı Valence,18 A.A.iskenderiye,Kahire,Şam;Bağdat;Kudüs,Amman,Beyrut Ticaret Odalariyle,Arap Birliğinin iktisadî şubesi,Valence Fuarı münasebetiyle bu şehirde toplanacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Çan-Kay-Şek Kızıl Çini istilâya hazırlanıyor Kadınlara hitap eden askerlere bakmak için Taipeh 18 CA.A.Milliyetçi Çin lideri Mareşal Çan Kay Şek.bugün verdiği bir beyanatta Formoza adasındaki kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Yeni bir hormon Yeni keşfedilen bn hormonun tedavide mühim bir rol o.ynr yacağı söyleniyor Berkley California)18 A.A.Yeni bir hormonun bulunduğu haber verilmektedir.Vücud kimyasında bu kevffi yet» coğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Japonya seçimleri Bugün bağlıyacak olan seçimlere karsı halk hiç bir alâka göstermiyor Tokyo,18 A.A.Japon halkını,yarın başlıyacak olan seçimlere davet ve teşvik için bugün bir helikopterden risaleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Milletlerarası piyano çalma maratonu baş'adı Havr 18 A.A.Şimdiki rekor sahibi Alman Arntz ile Fransız Robert Sergil'in katıldıkları milletlerarası piyano çal mamaratonu dün gece saat 22,15 de Havr'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Şariouun Londra seyahatinin sebebi Londra,18 A.A.Öğrenildiğine göre,Şarlo,Londrada en az üç gün kalacaktır.San'atkârın bu ziyafetinin başlıca sebebi Kraliçe İkinci Elizabeth'in ikj Haziran günü yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Attlee,işçi Partisi liderliğimi sn çekilin iye cek Londra,18 A.A.İngiliz İşçi Partisi Lideri Dr.Clement Attlee,bugün parti liderliğinden çekileceğine dair ortada dolaşan haberleri resmen tekzib etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA ¦fc Beyaz Saray'dan dün gece geç vakit bildirildiğine göre,günün çok saatini yatakta geçirmiş olan Cumhurreisi Eisenhover,hazım sisteminin gittikçe düzeldiğini ve bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • L2& ÖÖRE Âmin Pazar günü Süleymaniye camiinde muhteşem bir racv lit okundu.Bu vesile ile okuıtan dua bu gibi merasimde nadiren dıniediğuniz bir belâgatte idi.Hıristiyanlık âleminde,bilhassa Kalot likl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Dünyanın en yüksek yolu yeniden inşa ediliyor Hongkong,18 A.A.Ya-rı resmî komünist Çin ajansının bildirdiğine göre,Çinliler,kuzey doğudan Tibet'e giden dünyanın en yüksek yolunu yeniden inşa etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • İKTİBAS dini ve kainatı îKıfai Eniştemin cti son iwswwL Birkaç gün evvel 74 yaşını idrâk eden büyük âlim henüz tecrübe sahasına girmemiş bulunan riyazî formülünün Tanrıyı da ifade ettiğine kani Birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • FIKRA İki k Biri «Yugoslavyada gördüklerimiz» adını taşıyor;dokuz politikacı ve gazetecinin ikişer de non sekiz yazısını bir araya getiriyor,Hikmet Saim tarafından hazırlanmış.Öteki ise ismail Gerçeks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 19.04.1953
  • Nermhi fazla ısrar edemedl8 bahsi kabullendi:mm Buldunuz mu bari?Çok zaman evet!Demek aşklarınız var?t—Aşklarım olmuştu.Fakat bu aşkı tatmadım demektir.Aşklardan bahsedildi mi aşk yok demektir.Yorulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.04.1953
  • 1 Türkiye Bilardo Birinciliği müsabakalarına dün saban tstanbulda başlanmıştır.2Ingiltereye davet edilmiş olan otuz Amerikalı boksör Edinbourg Dükü tarafından Windsor şatosunda kabul edilmişlerdir.Edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 19.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir idam sahnesi eşek bağlama hikâyesi AhduJtah Paşa başını kal'irdi.Emri veren İksir Paşaya:u Hey Paşa hey,dedi vur dersin vururlar,fakat ban öiede daha eşeğimi bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 19.04.1953
  • Gece çalışan İnsanların hususî hayatları cidden enteresandır Sabahın ilk saatlerine kadar başkalarının eğlenmesi için her türlü fedakârlığı yapan bu ve güzel görünmeğe mecbura durlar.Bu sayfadaki resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1953
  • Napoli karşılaşmaları 52 kiloda Ahmet Bilek Napoli,18 Associated Press)21 millete mensup sporcuların katıldığı Dünya Greko Romen güreş şampiyonluğu karşılaşmalarında dün Türkiye,Rusya,Finlandiya ve Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1953
  • Fenerbahçe Yunanistana gidiyor İstanbul:18 A.A.Fenerbahçe atletizm ve basket" bol takımları,muhtemelen haziran ayının ilk haftasında Atinâ'ya gideceklerdir Fenerbahçe atletizm takımında Osman Çoşgül,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1953
  • Fenerbahçe antrenörü Szekely Takımımız Yunanistan seyahatinde çok yorulmuş" tur.Yarınki maça maalesef bazı kıymetli oyuncularımızdan mahrum olarak çıkacağız.Her zamanki oyunumuzu çıkrabilirsek galip g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1953
  • M'lMWsirasr Komitesi eksikada ilk toplantısını Dünkü çalışmalar sırasında İngilizce ve Fransızcadan başka İspanyolca da resmî lisan olarak kabul edildi Milletlerarası Olimpiyat Ko-meye karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1953
  • II Abide Kupası maçlanntn beşincisinde Taraflar esas kadroSariyle oynadıkları takdirde karşılaşma cok çekişmeli geçecek.Şanslı ve asabına hâkim olan takım sahadan galip ayrılacaktır Turnuvanın şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1953
  • Yugos av Talebe Federasyonu takımının maç tarihî değişti Dün Mithatpaşa stadında oynanması icap eden Türk ve Yu goslav millî talebe federasyonları takımlarının maçı.Yugoslav takımının şehrimize muvasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1953
  • İngiltere İ3e Arjinlin millî takımjarı karş?Saşscak Londra,18 A.A.Dün İs koçya'ya karşı ilk maçım yapan yeni İngiliz millî takımı,mayıs a.yı ortalarında Güney Amerika turuna çıkacak ve ilk maçım Ar ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • RÖPORTAJ Yetmiş kuruşa bir övü yemeği nerede yi Belediyenin Bahkpazarında açtığı ucuz halk lokantasının bir kusuru var.Yemekleri geciken müşteriler garsonlara fana halde feryat ediyorlar.Bu kadar kusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 90 Ecnebi memleketlere iki mtelkürlifin şartları 2 ve 3 üncü aayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa »ant.2.50 T.L.Hânlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • Ilk sözü o aldı,hakime genç kırın avukat Perry Mason'u vekil tayın ettiğini,dâvaya bugün başlanılması için onunla mutabık kaldıklarını anlattı.Maznunun nakdî kefalet alınarak tahliye edildiğini söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • tarihteki korkunç 'CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Kendini canavarın pençesine atan acemi bir çaylak 6 Genç hâkim» biraz fazla felsefeye kaçan,bir o kadar sadet dışı sayılabilecek olan bu türlü lâflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • mîîcifjk yasan*.Dcğmık bir halde bulunan serserileri ufak ve muntazam kıta ile dağıtmak mümkündür 30 Bir hizmetkâr girdi,Kaymakam Kaymak Mustafa Paşa ile Reis efendinin geldiklerini,acele ve mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • "TL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI TARTUFFE Yazan:Moliöre Türkçesi:Orhan Veli Kanık Her çarşamba akşamı talebe ge,cesidir.Pazartesi akşamlan tem sil yoktur.Telefon:42157 KOMEDİ KIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1953
  • Oazırlıyan Sad BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' ğğ 1 1 ı 1 Hi H J t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 i olcâaıı sa:ja:1 Eski mektebin yegâne terbiye usulünü tatbik et iki kelime)2 Yemek;Bir gece huşu;Tersi kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.04.1953
  • İSTANBUL 10.55 Taksim Belediye Gazinosundan naklen istanbul Konservatuarı,Şehir orkestrası kon serinin yayım 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun hava lan Şerif İçli ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Esirlerin mübadelesi [Baş tarafı birincide] iri bildirmişlerdir.Müttefik irtibat subayları komünistlerin bu saat programı tekliflerini incelemek üzere 30 dakikalık bir mühlet istemişlerdir.KORE'DEKİ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Başvekil Aydında [Baş tarafı birincide] mebuslar olduğu halde Devlet Havavollarma ait bir uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.Hava mevdanında Avdın Valisi tarafından karşılanan Başvekil tevakkuf etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Takımımız finale kalıyor [Baş tarafı birincide] güreşi Ahmet Bilek yapmış KEMAL İYİLEŞTİ Dünkü güreşler sırasında kaburgasından sakatlanmış olan Kemal Denıirsürene dün gece iğne ve sıcak kompres yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Takımımız dün de 11 ibiyet kazandı [Baş tarafı birincide/l ve takımımızın ilk tuğla calibi vetini temin etmiştir.Ahmet Bilek gonkun vurusiyle rakibi Fransız Faure'u kol kapmasile fırıldak gibi döndüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Geçici Cinsi Miktarı Talan Güven Fiatı Lira Krş.akçası Koyun eti kilo 265 Kr.26500.00)Dana eti 2000 kilo 175 Kr.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Kapalı zarf usulü ile yapılacak kırmataş şose sonarımı:Karayolları 1 c:Fö'ge nrıüdülüğUnden 49977.00 Ura keşif bedelli Adapazarı Kandıra yolunun 32 41 Klnüeri arasında yapılacak kırmataş şose onarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankası 1 Kocaeli Vilâyetine bağlı Akyazı kazası hidro-elektriık tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Kömür Yükleme ve Boşaltma işi Yaptırılacak Devlet Demiryolları Malatya işletme Komisyonundan 1 işletmemiz Malatya deposuna 1953 malî yılı sonuna kadar gelecek takriben 59375)elli dokuz bin üç yüz yetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • 1 Denizcilik Bankası T.A.Orı İşletmesinden Hava muhalefeti sebebiyle Karadenizden rötarla gelen istanbul)'vapuru müteakip 18/Nisan/1953 cumartesi günü izmir seferine bir gün rötarla 19/Nisa n/1953 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden ver Ben Askerî Kıtaat ilânları 3000 kilo Süt açık eksiltme ile 27/4/953 pazartesi saat 10 da Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Kilosu 45 kuruş tutarı 1350 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Vırjınya tutunu Başmakaleden devam)yada bir türlü tutunamadığı malûmdur.Geçenlerde bilvesile bu sütunlarda işaret ettiğimiz gibi Almanlar harbden son ra senelerce Virjinya tütünü rejimine tâbi tutulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Bayar Antakyada [Baş tarafı birincidel Bu araçta Bayar,tümen karargâhını,kız enstitüsünü,Mithatpaşa ve İnönü ilkokullarını ziyaret etmiştir.Celâl Bayar,îskenderundaki temaslarını müteakip beraberindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Muhayyel toplantı [Baş tarafı birincide] deceğimiz asker miktannm tesbit edildiği yolunda bir haber intişar etmiştir.Bu gün alâkalılar nezdinde yaptığım tahkikata göre ne böyle bir toplantı yapılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Altıncı atom tecrübesi [Baş tarafı birincide] kilde görülmüş ve gene 400 kilometre uzakta bulunan Los An gelos'dan infilâktan sonraki safahat takib edilebilmiştir.Mevzilerde yer almış 2.200 ka dar den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.04.1953
  • Fuat Köprülü,bugün Paris'e hareket ediyor [Baş tarafı birincide] mak üzere Parise gideceğini bildirmiş ve Türk İngiliz ticaret münasebetleri hakkında da şunları söylemiştir:Ingilterenin memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • îcme su tesisleri yaptırılacak iller Barkasından 1 Aşağıda isimleri» keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Bütün malzeme mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • Bomonti Bahçesi AÇILMIŞTIR I Soğutulmuş küçük fıçılar Çeşitli mezeler Soğuk ve yağmurlu jönlerde kapalı salonn ISTANBUI/un EN UCUZ BAHÇESİ ni/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 1 Yıldız Sağır Dilsizler ve Yetiştirme Yurdunun binasının onarım keşif bedeli 12875 lira 89 kuruştur.Eksiltme 3Ö/Nisan/953 perşembe günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • Edebiyat fakültesi Dekanlığından Ankara Dil ve târih coğrafiya Fakültesi Profesörlerinden Dr.Danyel Bediz.İstanbul muhasarasında Fatihin gemjflerini geçirdiği yol konusunda 20 Nisan 1953 pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • n Gazetemizde tefrika olarak neşredilen ve fevkalâde beğenilen kıymetli kadın romancılarımızdan SUZAN SÖZENin eseri kitap kalinde çıktı.Fiatı 100 kuruş.İNKILÂP KİTABESVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • General Electric ampulünün imalindeki teknik-4$,ampulün madeni dip kısmının cam kavanoza sağlam bir şekilde rapt edilip edilmediği tesbit edilir.Bu aletin kontrolündan geçen bir G-E ampulünün dip kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI RİP başarı île kullanılır.¦ı ı 3 Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.9 Grip ve Nezle baş.angıcında bir çok fenalıkları önler.KİNİNLİ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • İstan u!Belediyesi hânları Ankaz satılacak Eminönünde AhıçeleJbi mahallesinin Balıkpazarı ve Lonca sokaklarında 58 11 numaralı mağaza ankazı 1750 keşif be" deli üzerinden 27/Nisan/953 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • mraııınnm ı riMinıııı ı ıi ı unmi Kambiyo ve e:ham Kapırmş Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Dralımi Eakoudea Arılıs Kapanı?784.280.30 0.80 64.03 5.59 54.12.50 73.68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1953
  • Napoli'den dün gece temin ettiğimiz resimler Dün yapılan güreşlerde 57 kilo güreşçimiz Kemal Demirsüren Belçîkah rakibini yendikten sonra İsveçli hakem tarafından galip ilân edilirken.52 kilo şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8