Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Napoli'de baş'ıyan dünya greko romen giireş şampiyonasına ait bu resimler dün gece,hususî vasıtalarla temin edilmiştir.Foto:A.A.Greko-romen dünya şampiyonasına iştirak eden 21 milletin bayraklar!şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • AXMAN PARLAMENTO HEYETİ-Bir müddetten beri meittleketimizde bulunan Alman parlâmento heyeti Ankara ve îzr mir'de tetkiklerde bulunduktan sonra dün şehrimize gelmiş ve Gazeteciler Cemiyetini Wr ^sm ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Osman Kambur saçlarım kestirdiği halde 150 gramlık fark yüz ünden müsabakalara giremedi İhmalimizin acı tecellisi 150 gram içi Güreşçimiz kilo düşüremediği için müsabaka dışı ilân edildi Kemal Demirsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Ak denizin müdafaası Kmammmmumm.Maltada yapılacak müttefik deniz komutanları toplantısına büyük ehemmiyet veriliyor La Valetta,17 T.ILA.Askeri ve siyasî müşahitler Ak deniz bölgesine dahil müttefik me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Celâl Bayar İskenderunda Halk tarafından tezahüratla karşılanan Rekdcutnhurıın yoluna çiçekler serpildi iskenderun,17 A.A.Dün gece Kayseriden ayrılan Reisicumhur Celâl Bayar bugün İskenderun'a gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Koredeki esirlerimizin isimleri açıklandı Kızılların mütareke görüşmelerine başlanması hususunda yaptığı teklife müsbet cevap verildi Tokyo,17 T.H.A.Yarın lanmayan 15 kişi içerisinde bir müttefiklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Azledilen Nizamüddin Pakistan Başvekili azledildi Yeni Delhi,17 A.A.Bu sabah buraya gelen haberlere göre Pakistan Başvekili Ho.ia Nizamüddin,Genel Vali Gulam Muhammed tarafından azledilmiştir.Hoca Niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Meclis,kiralara zam yapılmasını kabul etti 1939 yılındaki mesken kiralarına yüzde yüz,meskenden gayri yerlerde ise mayıs ayından itibaren yüzde yüz elli zam yapılıyor Ankara,17 Milliyet)Büyük Millet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • ingiltere hükümetine memorandum verdik 4 Dışişleri Vekilimiz tarafından yerilen memorandumda,ingilterenin memleketimizden ihracatı nisbetinde mal ithal ettiği takdirde anlaşmanın düşünülebileceği bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1953
  • Belediye Sa rayı Eylülde temeli atılacak olan Belediye Sarayı projelerinin tetkikine başlandı Saraçhanebaşında inşasına karar verilen Belediye Sarayı I-Devamı Sa.7 Sü.S del Belediye Sarayına alt proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1953
  • TÂECVİMPEN ffk YAPRAK Yolasığmaz oğulları On kişilik bir zorba çetesi,sentin ortasında bir mühendisi haraca kesmek istemişler.Miktarı arala' rında tesbit edilen parayı mühendis vermeyince »tepsi birde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • K I SA HA BERLER k Denizcilik Bankasının son siparişi olan Dolmabahçe vapu runun son taksidi ödenmiştir.Döviz müsadesi de alman gemi yalanda bir motörle yola çıkacaktırif Sanayi Odası Meclisinin yıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • POLİSTE ı/f Evvelki gece Sultanahmette v^li Doster ve ti han Ereke ait elbise mağazasından yangın çıkmış ve bir hayli hazır elbise Ue kumaş yandığı halde itfaiye tarafından söndürülmüştür.Gaiatada Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • karmak istemesi üzerine karako la götürülürken kendisini denize almışsa da kurtarılarak tedavi altına alınmıştır^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • ¦B5SHKH flic.18 Nisan Kıı.4 5 ŞulMUİ 1953 Nisan 1373 Cumartesi 1369 VAK.IT VASATİ EZAM Gtine ş 5.17 10.25 öğfr 12.14 5.23 I kine U 15.59 9.09 1 Aksa an 18.52 1200 Yata ı 20.28 1.38 İmsa k 3.28 8.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • II IMIgl.Şalı Mehmet Riza Pehlevi ile Hükümet Reisi Doktor Mehmet Musaddık arasındaki saltanat kavgasının,siyasî safhadan kanlı safhaya intikali haberinin Tahran,hudutlarını aşarak bütan memlekete yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • TÖREN •fr Pakistanın Büyük Millî şa ir ve filozofu Dr.Muhammed İkbal'in ölümünün 15.inci yıldönümü münasebetiyle 21 nisan sah günü saat 16.30 da Marma ra lokalinde bir anma töreni ter tiplenmiştir.FİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • KiRBfEÂEkAM «¦UMttTAYA "İki şey insanı mahvedebilir,merhamet ve kadına karşı zaaf!31 Hasan bin Nioman,halifenin bu huvvetli arzularını dikkatle c;inlemiş,sonra cevap vermişti:Ey benim kudretrû ftalife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Tavuk vebaso ilçelerin Veteriner şubelerinde hastalığı önleyici aşı bulunamıyor Şehrimizde tavuk vebası salgın bir halde bulunmakta ve bu yüzden binlerce tavuk telef olmak tada-Vilâyet Veteriner Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Bulgar şilebi kurtarılanı yor Karadenizdeki şiddetli fırtına yüzünden Kısırkaya mevkiinde karaya oturan Bulgar şilebinin kurtarılmasından ümit kesilmiştir.Gemideki hamulenin boşaltılması işi ise devtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Demir fiatları yükseliyor Son günlerde piyasada ithal analı demir fiatları yeniden yükselmiştir.Bu arada 6 mm.likden 14 mm.lik demirlere kadar fiatlarda 50-75 kuruşluk bir fark vardır.Fiatlardaki bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Selçuk Kız Enstitüsünde yapılacak tören Selçuk Kız Enstitüsünün ananevi «Mezunlar Günü» 22 nisan çarşamba akşamı okul bi-1 nasında kutlanacaktır Saat 16 dan seç vakte kadar devam edecek olan bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Bir çocuk havuzda boğuldu Küçükçif tlik parkında bekçilik yapan Kirakoz Gülün iki yaşındaki kızı Meryem» parkta oynarken havuza düşerek boğulmuştur.Hâdise hakkında Müddeiumumilikçe tahkikata başlan mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Yabancı sermayeyi güçleştiren sebepler Bir komite taraflıdan hazırlanan rapor,Sanayi Kalkınma Bankasınca tetkik edilecek Türkiye Sanayi Kalkınma,dir.Bankası,memleketimize gelecek Bugünkü rejim ile gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • HALKIN SESİ Üniversite civarı Süleymaniyede oturan ve adresinin neşrini istemiyen üniversiteli bir okuyucumuz bize yazıyor:Bayezıd Süleymaniye Şehzâdebaşı üçgeni artık bir üniversite sitesi haline gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Ticaret filomuz Denizcilik Bankası iç ve diş hatlar için yeu gemiler geliyor j Denizcilik Bankası* iç ve dış ı hatlarda taşıt işlerini kolaylaş-j tırmak maksadiyle bazı yenilikler yapmayı kararlaştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Sanayi Odası seçimi dün yapıldı istanbul Sanavi Odası Meclisi dün saat 14 de Ticaret O dası konferans salonunda toplanarak yeni idare heyetini» meclis başkanını ve başkan vekilini seçmiştir.Seçimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • Gümrüklerdeki malların durumu tesbit edilecek Mıntaka Ticaret Müdürlüğü piyasada ve gümrüklerdeki!malların durumunu tesbit etmektedir.Bu hususta Vekâlete bir rapor verilecektir.Belirtildiğine fföre.pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.04.1953
  • 23 Nisan Bayramı kutlama programı 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çoouk Bayramının bu yıl şehrimizde daha parlak bir eekiide kutlanması için hazırlıklar devam etmektedir.O gün saat 10-30 dan itibaren Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1953
  • SiyasMcmal Perona suikast Evvelki akşam,Arjantin Reisicumhura Peron hükümet merkezinde bir nutuk irad ederken kürsünün yakınına yer estirilmiş iki bomba patlamış,beş kişi ölmüş.80 kişi yaralanmış» büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Polonya'nın Londra Büyük Elçisi geri çağrıldı Londra 17 A.A.Hükümet tarafından geri çağırılan M.Mikalovski,Folonyanın Londra Büyükelçiliği vazifesini beş seneden beri ifa etmekteydi.Yeni Büyükelçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • ÖLÜM Münevver Âmir Kocamaz'm eşi Besime Âmir Kocamaz Birevin ağabeysi,Refik Âmir Kocamaz'm babası,Hatice Kepenek,Fevzi Şahingiray ve Hasan Âmir Kocamaz'm Büyükbabaları ve Eşref Sander'in dayısı TEVFİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • 85 yaşında bir İhtiyar altıncı defa evlendi Washington 17 T.H.A.Halen 85 yaşlarında olan Kansesli Nelson Taylor,ilk beş karısının Ölümü üzerine altıncı defa evlenmiş bulunmaktadır.Bu altıncı karısı,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Eisenhower'in nutku Rusça yayınlandı Munich 17 A.A.Cumhurreisı Eisenhower'in dünkü nutku,Amerikan komünist aleyhta rı hür Avrupa radyo istasyonu tarafından bugün Rusça claralî I oğu Avrupadaki Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Fransa üzerinde Esrarengiz bir Roket görüldü Paris,17 T.H.A.Avignon şehri üzerinde,saat 20.40 da esrarengiz bir roket görülmüştür.Şehri,büyük bir hızla ve hiç gürültü çıkarmadan,batıdan to g-ıya doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Arjantinde diktatörlük kuruluyor Peron muhalefetin bütün I çalışma imkânlarını orta-I dan kaldırıyor j Boenos Aires.17 A.A.Arjantin Cumhurreisi Juan Peron,eyalet valilerine namus lu kimseleri tezvir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Gromyko Londradaki vazifesinden ayrdıyor Bu değişiklik,Statlinân ölümünden sonra takip edilen siyasetle i.gili görü.üyor Londra.17 A.A.Bugün bildirildiğine göre.Sovyet Rus ya'nın Londra Büyükelçisi An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Eisenhower zehirlendi Amerikan Reisicumhurunun yediği yemekten hafif surette zehirlendiği anlaşıldı Augusta Gergi)17 A.A.Cumhurreisi Eisenhower'in maiyeti tarafından açıklandığına göre,Cumhurreisi «yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Von Papenin hatıraları Ruslar» Avusturyada kitabın satıcını menetmek istedilerse de muvaffak olamadılar Viyana,17 A.A.Avusturyadaki müttefik komisyonu nazizm ve militarizm propagan dasım yaptığından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Almanya'da bir Ameri,kan av uçağı düştü Münih,17 A.A.«F—80» tipindeki bir Amerikan tepkili av talim uçağı Bavyerada Puers tenfeldbruck kışlası civarında yere düşmüştür.Pilotun cesedi henüz bulunamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Kanada 1200 göçmeni kabul ediyor Bonn 17 A.A.Avrupalı göçmenler komitesinin devletarası direktörü Mr.Hugh Gibson'un Bonn'da bildirdiğine göre,önümüzdeki aylarda 1200 Al man ve Avusturyalı göçmen vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Kral Faruk eğlenceden elînE çekiyor Cannes 17 A.A.Eski Misil Kralı Faruk'un kâtibi emin Fehim'in bugün bildirdiğine göre eski Kral,hiç değilse kumar oynamak ve avare bir ha yat sürmekten şimdilik vazg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Roma'da Bankacılar grevi talik edildi R»ma 17 A.A.Banka me murlannın bugün ve yann yapmayı kararlaştırdıkları grev baş ka bir tarihe bırakılmıştır.Ücretler hakkında bir anlaşmaya varılmadığı takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER KANADA •fa Batı Almanya Başvekili Konrad Adenauer,hükümet erkâniyle görüşmelerde bulunmak ve iki gün kalmak üzere bugün uçakla Ottawa'ya gelecektir.İNGİLTERE Londrada yapılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • I 12£ mm Paralı yumurta Ajanslar bildirdiler.Niyagara'd» bir hizmetçi kız kırdığı bir yumurtanın içinden,İngiliz lirasının 240 da birine muadil Penny ismi verilen bronz paralardan bir tane çıktığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • İKTİBAS kazalarının cankurtaranı Amerika mutahassıslarından sonra İ/ıgilizlarin de üzerinde çalıştıkları Denizaltı televizyonu batan bir denizaltının yerini ve yıkılış şeklini en kolay şekilde i-sb(t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • iki Eroin satıcısı yakalandı Topkapı haricinde Mevlânekapı caddesinde 5 numarada oturan Abdullah Keklik ita arkadaşı Metin eroin satarlar ken dün Emniyet memurları tarafından sue üstü yakalan* mıhlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Teftiş edilen dükkânlar Belediye Baş Hekimlikleri ve Sağlık İşleri Murakabe Müdürlüğü taarfmdan mart 1953 ayı içinde 5590 dükkân teftiş edilmiş,720 numune alınmış,89 ceza zaptı tanzim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • 6 ncı Şubenin çalışmaları Edirnekapı ve Fatih arasındaki mıntakada vesaiti nakliyenin çok süratli gittiğini ve sık sık kazalar olduğunu Köz önüne alan Emniyet 6 ncı Şube Müaürlügü,motorlu ekiplerini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Etlere vurulan damga* lar kontrol edilecek Belediye Karaağaç Kurumları Müdürlüğü Belediye Mezbahasında muhtelif cins etler üzerine vurulmakta olan damgaların şekil ve renklerini gösteren örnekleri muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Londra Büyük Elçimizin sihhati düzeliyor Londra İT AA.Dün bir safra Kesesi amehyatı geçiren Türkiye Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bayaur'un sıhhati gittikçe iyileşmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Kemal Aygün'Un izahatı İki günden beri şehrimizde bulunan Ankara Valisi ve Emni yet Genel Müdürü Kemal Aygün dün Emniyet Müdürlüğünde gazetecilerle hususî mahiyette bir toplantı yapmıştır.Toplantı sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • FIKRA Ata sözleri Ata sözlerini bir defa daha gezden geçirmek lâzım:Bana böyle geliyor.Ve zannediyorum ki,bu yapıldığı takdirde,bu-çoğunu değilse bile epeyce sini atmakta veya enflasyona uğramış sayma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.04.1953
  • Bir meydan,meydanın tam karşı ucundan başlayan iki tarafı ağaçlı parke bir yol.Nerminin "gördükleri bunlardan ve foir de müşteri bekliyen faytonlardan ibaretti:İşte,dedi.Ha burası» ha Konya veya Sivas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1953
  • i-1—Akdenizde Nato Deniz kuvvetleri tarafından yapılan «Randevu» manevraları büyük bir muvaffakiyetle neticelenmiş,bilhassa Türk Kara Kuv vetlerinin yaptığı çıkartma hareketi büyük bir takdirle karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.04.1953
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sadrazam Murat Paşanın yazılan mektup Nasuh Paşa cesur adamdı,inkâr etmedi,mektubu ben yazdım,dedi.Sadrazam da Öyle ise mektupta vâdetiîğin akınlarla zahireyi ver cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 18.04.1953
  • Jules'in en mühim işlerinden biri de hemen he* men her gün terziye gitmektir.Üç kişilik rao* dist ve terziler,genç artistin aksesuarlarını büyük bir dikkatle hazırlarlar.New-YorkhıIarı çılgınca eğlend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1953
  • ı-¦Tır-ur im-ı n ı mı ıı«ı ¦g-iınmwı—^ı,ı Zırva tevil götürmez Napoİide devam eden Dünya Greko-romen.Güreş Şampiyonası dolayısiyle îtalyanın bu şehrinde duvarlara asılan afişlerde bayrağımızın ne gari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • i programı 18 Nisan Cumartesi Şeref stadında i 14 K.M.Paşa 14 Mayıs 16 Güzelhisar Sultan tepe Acta stadında 14 Langa p Cirqir İH Tünelspor Gedikpaşa A.Hisar sahasında 14 Tepebaşı Baglarbaşı 16 Sakarya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • İ Kısa Spor Haberleri KSIU BOKSÖRLERDEN TOM SHARKEY ÖLDÜ San Fransİsko,17 Â.A.John Sullivan,Jim Corbett ve Jim Jeffries gibi dünya ağır sık let şampiyonlarıyla döğüşerek Şöhrete erişmiş olan eski boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • Türk Yugoslav Üniversitelileri futbol maçı haftaya kaldı Türkiye ve Yugoslav Talebe federasyonları takımları arasında bugün Mithatpaşa stadında yapılması kararlaştırılan fut öol maçı Yugoslav sporcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • Kapalı salon ihaleye çıkarılıyor Memnunlukla haber aldığımıza göre,Ankara kapalı salonu önümüzdeki hafta ihaleye çıkarılacaktır.1,5 milyon lira keşif bedelli o lan kapah salonun inşası da nisan sonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • FİKRET,M.ALİ MUSTAFA ve NACİ NEREDE?Perşembe günü son antrenmanlarını seyrettiğimiz sarı lacivertlilerin kadrosunda bazı kıymetli oyuncuların noksan olduğunu gördük.Bunlar K.Fikret.M.Ali.Mustafa ve Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • I Futbol tarihimizin ezeİî rakîpleri Pazar günü ezeli ve ebedî iki rakip Fenerbahçe ile Galatasarayı karşı karşıya göreceğiz.Resim bu çetin maça hazırlanan sarı lacivertlileri perşembe günkü antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • İranlı boksörler bugün gidiyorlar tran Taç Kulübü boksörleri bugün trenle memleketlerine git mek Üzere Ankaradan ayrılacak lardır.İranlı boksörler şerefine dün öğle üzeri Orman Çiftliği Merkez Lokanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • Istanbulspor'un maçları Bu hafta Istanbulspor'un da iştiraki ile yapılacak olan Atıl Benderlioglu Kupası futbol maç larııun Bölge tarafından bildirilen programı aşağıdadır:18 Nisan 1953 Cumartesi:Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1953
  • İstanbul şampiyonu olan Galatasaray voleybol takımı nisan sonunda Ankaraya gidiyor Sarı-kırmızılılar Anka r ad a Türkiye şampiyonluğu karşılaşmalarına iştirak edecekler 1952 53 İstanbul voleybol karad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müzi ği P1.13.30 Şarkılar.Okuyan:MualJâ Gökçay.Çalanlar:Hüseyin Coşkuner,Kadri Şença lar,Şükrü Tunar 14.00 Akor deon düosu.Çalanlar.Doğan Dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pacsr earsamba ve «uma günleri saat:13 10 Eakl Sark »serleri Fasar,farsasnfea ve «una günleri saat:10-13 Topicaf» Sarayı Müsesi:Paaartesl hariç hor rttn 13.40-16.30 Ayasofya M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • LASTİK ve AYAKKABI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet.Ortaklığımızın sermayesini tezyid etmek üzere ana sözleşmemizin YEDINCÎ maddesinin tadili için,12 Mayıs 1953 Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Balıkesir Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahili 18 sokakta yapılacak 16663.000 metrekare Arnavut kaldırımı işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29221.49 lira ohıp geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan Muhammen Miktarı Fiatı M-teminat Kilo Cinsi Kuruş Lira İhalenin gün ve saati 20000 Vaketa 840 9-650 20-4953 pazartesi saat 15de 45000 Kösele 620 14-9f0 21-4953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Baraka alınacak Milli Savunma ihtiyacı için iskâna elverişli kapı.pencere,ve tecdidi hava tesisli)portatif baraka alınacaktır.Alınacak barakalarda istenilen vasıflar şunlardır.Barakalar demir iskeletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • KÜÇÜK MAHFEL UMUMÎ HEY'ET TOPLANTISI Küçük Mahfelin senelik âdi umumî hey'eti 27 Nisan 1953 Pazartesi saat 18-30 da,Beyoğlunda,istiklâl caddesinde» 187 numarada.Hazzopulo apartmanının 4 Noju dairesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak Bayındırlık Vekâleti İzmir Su İşleri 3.Şube Müdürlüğünden 1 Su işleri izmir bölgesi işletme binasına yaptırılacak kalorifer tesisatı işi.fiat birimi esası üzerinden açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Tekel Gsnel MUdürıiiğii ilânları Satmalına komisyonu Başkanlığından 1 Maltepe tütün Enstitüsü yemekhane çatı onarımı fiazarlık suretile yaptırılacaktır.2 Pazarlığı 6/5/953 çarşamba günü saat 11 de Kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından 3rup Dükkân H.Bedeli G.Teminatı Eksiltmenin No.Adedi Lira Kr.Lira Kr.Tarihi Günü Saati 1 6 18619.06 1396.43 30/4/953 perşembe 15.00 2 6 18619.06 1396.43 30/4/953 perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • konya Verem Hastahanesi Baştabibliğinden Muhammen bedeli Mikdarı Fiatı Muvakkat teminat cinsî Lira Kr.Kilo Lira Kr.Lira Kr.460G0 00 20000 2 30 3450 00 erkek koyun eti 1 Konya Verem Hastahanesinin 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C E M A I.Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabui eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Kambiyo Kapanış sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.i'lorin Liret Drahmi ISskoudea ve e.tıam Açılış Kapanj 784_280.50 0.8Ü 64 03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Hannover Fuarlan BATİ ALMANYA'nın ve AVRUPA'nın En Mühim Fuarlan SANAYİ FUARI 26 Nisan 5 Mayıs 1953 Döviz» vize ve seyahat islerinde kolaylıklararzu üzerine uçakla toplu seyahat Her türlü malûmat ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0 Denizyolları işletmesinden Hava muhalefeti sebebiyle Karadenizden rötarla gelen Istanbul)vapuru müteakip 18/Nisan/195ifcumartesi günü izmir setrine bir gün rötarla 19/Nisan/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Asker?Kıtaat ilânları 3300 ton un kırması kapalı zarfla yaptırılacaktır.Kepek ve tali madde müteahhide ait,kilosu bir kuruş,geçici teminatı 3094 Uradır.İhalesi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ankara Doğumevi Baştabipliğinden 1 Ankara Doğumevinin ihtiyacı olan aşağıda cins* miktar,muhammen fiatlariyle geçici teminat miktarları yazılı ilâç ve sıhhi malzeme gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.04.1953
  • Alman Mebuslarının dünkü basın toplantısı Alman Parlcmento üyeleri,kısa Lir zarnaıda büyük in Memleketimizi ziyaret etmekte olan Alman Parlâmento üyeleri,dim,İzmirden şehrimize gelerek Gazeteciler Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Koredaki esirlerimizin isimleri açıklandı [Baş tarafı birincide] *te de isimleri henüz bilinmemek tedir.Müttefik karargahından verilen malûmata göre,hâlen komü Kistlerin elinde bulunan Türk esirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Âkdenizin müdafaası [Baş tarafı birincide!Bahriye Konferansına büyük bir ehemmiyet atfetmektedirler.Amiral Lord Mountbatten'in emri altında bulunan yeni Akde niz Komutanlığının vazife ve sa lahiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Celâl Bayar [Baş tarafı birincide] coşkunca alkışlanarak,talebeler tarafından yoluna çiçekler serpilmiştir.Reisicumhur Kaymakamlıkta kısa bir istirahata müteakip ilçelerden gelen heyetleri kabul etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Pakistan Başvekili [Baş tarafı birincidel rineı Pakistan Genel Valisi Ga lam Muhammed.Pakistanın Vaşington Büyükelçisi Mohammed Ali'yi Başvekilliğe tayin etmiştir.îvi haber alan kaynakların belirttikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • İngiltere Hükümeti [Baş tarafı birincide!izah edilmekte ve în^ilterenin memleketimizden ihracatı nispetinde mal ithal ettiği t"n"rde anlaşmanın düşünülebileceği bildirilmektedir.Şehrimizdeki siyasî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Belediye Sarayı [Bas tarafı birincW^l çin ağılan müsabakaya iştirak eden projeler dünden itibaren jü ri tarafından incelenmeğe başlanmıştır.Müsabakaya katılan 120 mimarın hazırladıkları 28 proje Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • 150 gram için [Baş tarafı birincide!hüngür ağlıyarak eşofmanını giyerken bizim takımda daha mindere çıkmadan bir kilosunu yok yere feda etmiş bulunmakta dır.SICAK SU YOK Bu arada kötü organizasyonun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Bakanlar Kurulu dün toplandı Ankara 17 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün öğleden qw«] Bntnrnkii Adnan Menderesin riyasetinde toplanarak iki saat kaüyr çalışmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Gckay,Rusları isbata davet etti NewYork'da bir beyanat veren İstanbul Valisi,aBuslar sulh yolunda samimi olduklarına bizi inandırsınlar» dedi New York 17 A.A.İstanbul Vah ve Belediye Reisi Fahrettin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Takımımız güreşleri dün bütün kazandı se de devre bittiği zaman hakemler Bekir Ejükenin güreşinde olduğu gibi devreyi berabere ilân ettiler.İkinci devrenin kur'asmda İsmet Alth alta düştü.Rakibi Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Sağlık Vekilinin tetkikleri Dr.Ekrem Hayri Ostiindî|f zorla Tımarhaneye kapatıldığı iddia edilen kadının hasta o!dnğuna söyledi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Üstündağ dün sabahki ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Şehrimizde bir ilâç fabrikası kuruluyor Bir Amerikan firmasının ieşebbîislyla mayıs sonunda kurulıcak fabrikada penisilin ve strepto nisîn imal edilecek Nev York,17 A.A.Bir leşmiş Milletler Uyuşturucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Meclis kiralara zam yapılmasını kabul etti [Baş tarafı birincide] maddeyi değiştirmek için takrir veren mebusların tekliflerini incelemiş ve komisyonun bu husustaki görüsünü anlatmıştır.Sözcü bu yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Donanma Komutanlığının güze!bir hstrek ti Donanma Komutanlığı,mü» essii bir kaza neticesinde batan Dumlupmar denizaltısmda şehit düşen denizcilerimizin ailelerinin her türlü işleriyle meş gul olmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Amiral Farrar] A tıkar an geldi İtalyan Deniz Kuvvetleri Kul may Başkanı Amiral Farrari beraberindeki heyetle birlikte dün saat 15 de Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bir müddet istirahatten sonra Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.04.1953
  • Adliyede barışan karı koca Karısının intihara teşebbüs ettiğini gören Mustafa Eryürek,boşanma istdasmı mahkemeye vermedi Dün Adliyede etrafı heyecana veren bir hâdise olmuştur.Sanıatyada oturan ve ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.04.1953
  • OreKo-romen dünya şampiyonası güreş müsabakaları dün sabah Napoli'de başlamıştır.Takımlar saat 11.40 da güreşlerin yapılacağı salonda îteçit resmi yapmışlar ve halka takdim edilmiş,Olimpiyat marşı söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8