Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Adres:Nııruosmaniye Tttrbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1057 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Şehir Meclisi D.P.grupu dün bir toplantı yaptı Geç vakte kadar devam eden toplantıda hayat pahalılığını önleyici bazı kararlara varıldı Şehir Meclisi Demokrat Parti Grubu dün akşam eaat 17 den geç vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Bir suikasttan kurtulan Feron Perona suikast yapıldı Boenes Aires'te kanlı kargaşalıklar oldu,Peron'nn sağ olarak kurtulduğu hadisede 5 kişi öldü Buenes Aires 16 A.A.A.P.Arjantin Reisicumhuru Peron dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Türk İngiliz ticareti İngiltere İaşe Vekili dün Avam kamarasnıda bu hususta,izahat verdi Londra 16 A.A.TUrkiyenin îngiltereden mal ithal etmemek kararı Üzerine vâki suale Peter Thomeycroft bugün Avam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • BİR ESRAR ŞEBEKESİ YAKALANDI Eyüp Emniyet Âmir Iiği dün Bursa'dan şehrimize esrar sevkeden üç kişilik bir şebekeyi yakalamaya muvaffak olmuştur.İsmail Kuşçu» adında bir sabıkalının Bursa'dan esrar ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Son sulh taarruzu karşısında Eisenhower Sovyetleri isbata davet etti tris»!2(3852 Başkan;Eğer Ruslar samimî değillerse istikbalin hükmü çok sert olacaktır dedi Washington,16 ANKA)Amerikan Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • U ınar duruşmasına başlanıyor Meclis,dün şehit ailelerine 7.500 liralık tazminat verilmesini kabul etti.Adalet Vekili hâdisenin tahkikatına başlandığını bildirdi Ankara,16 Milliyet)Büyük Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Güreş şampiyonası bugün başlıyor trenmanlarını yapan güreşçilerimiz sürülmektedir.Foto:AA.Dünya Greko-romen Güreş Şampiyonası bugün Napoli'de başlıyacAkhr.Rusların da iştirak ettiği bu şampiyona?millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Bu;gün şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli,sonraları bulutlu,öğleden sonra mevzii ve hafif sagnakJı geçeceği tah min edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Boyar Kayseride Muhtelif müesseseleri ziyaret eden Reisicumhur yapılan işler hakkında izahat aldı Kayseri,16 A.AJ Reisicumhur Celâl Bayar bu sabah Vilâyeti ziyaret ederek yapılan işler etrafında izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Şahı tehdide başlıyan Musaddık Musaddık mağlûp oluyor İranda dün de kanlı hâdise' ler çıktı.Caddelerde tank ve motorlu birlikler geziyor Tahran,16 AP)Muhalefet bugün Mecliste hükümete hususi salâhayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Maltada yapılacak toplantı Ami.Altıncan'm da katılacağı Müttefik deniz komutanları toplantısında Akdeniz savunma meseleleri görüşülecek Ankara,16 A.A.Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan aldığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Vergi kaçıran t üccarlar Sanıklar dünkü duruşmada kendilerine isnad olunan suçlan reddettiler.Bundan bir müddet evvel» Şehrimizin maruf tüccarlarından on kigınin çeşitli yolarla milyonlarca liralık ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Acaba ne yapmak istiyorlar?0t* in yeni bir tertibi meydana çıktı I D.P.Genel idare Kurulu,Sait Bilgiç'in parti teşkilâtını âlet etmek suretiyle Şarkî Karaağaçta tertip ettiği mitingi menetti Sait Bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • k &M i-4 ÛR^I^',HjN ^f M W I ^ifrnJl fW iw^ H^s.v %W 1 J.J i s f^y X^:v.S KOREDE ÖKÜZ ARABASI KULLANILIYOR Korede savaş makta «lan Birleşmiş MiUetler kuvvetleri kabil olduğu kadar motorlu vasıtalar ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1953
  • Amiral Ferrari bugün geliyor İtalyan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Ferrari,beraberinde Anakaradaki Deniz Ataşesi Albay Delgrendi ve Türk Deniz Kuvvetlerinden mihmandar Binbaşı Ali Alpar olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.04.1953
  • 8ft YAPRAK Türk bayrağı unutulurmu?ULUNAY Napoli'de yapılacak milletlerarası greko-romen küreylerde İtalyan federasyonunun hazırlattığı afislerdeki Türk bayrağının aldığı şekil Kördüğüm zaman hayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • POLİSTE if Galatada sabahçı kahvelerinde yatıp kalkan Yorgo adında bir hamal beraberinde Feridun Soydan ve Tevfik adındaki şahıslar olduğu halde Unkapanın dan 125 gram eroin almışlar ve bunları A.nado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • KISA HABERLER ¦ft İskoçya tezgâhlarında inşa ettirilen Şehir Hattı vapurlarından Dolmabahçe önümüzdeki günlerde limanımızda olacaktırft Sanayi Odası Meclisinin mu tat yıllık toplantısı bugün saat 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Bir çocuk kuyu/a düşerek boğuldu Kaltalda evvelkf gün fecî bir j kriza olmuştur.Maltepe Çiftlik caddesinde 49 numaralı evde oturan Hamit Bültenin 2,5 yaşındaki oğlu Halûk,evlerinin bahçesinde oynarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Kemal Aygün şehrimizde Ankara Valisi ve Emniyet Genci Müdürü Kemal Aygün dün sabah şehrimize gelmiştir.Aygün,Emniyet Müdürlüğünde Tekeltoglu ile görüşerek,zabıtanın son faaliyetleri ve ihtiyaçları hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • 1 IIic.17 Nisan Rıı.1 3 4 $abas 1953 Visan 1372 Cuma 1369 VAKİT VASATI EZANİ İmsak 3.30 8.40 Yatsı 20.27 1.38 Aksam İkindi 18.51 15.59 12.00 9.09 Güneş 12.14 5.18 5.24 10.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • mm* ¦ati Fethi Mübin şüphesiz ki,dev rinde pek heyecanlı olmuştur,îstanbula giriş muhakkak İti,azim iç ve dış tezahürata sebep olmuştu Amma bunlar hakkında bugüne kadar elimize geçen vesikalar azdır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • BALO Istanbul Kız Lisesi Mezunları Derneğinin tertiplediği senelik «Sohbet Balosu» bu gece Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.GECE Malatya Yüksek Tahsil Gen$ liginin tertiplediği «Malatya Kayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • KİRBUÂRAM CalRMATAYA Bizans ve Arap sarayları güzel Türk kızlarını ısdarla arıyordu 30 Emîr Haccac halifeye veda et miş,atının üstünde maiyetindeki askerle Şam sokaklarından geçerken halk tarafından ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • TÜRK NAKLİYECİLER DERNEĞİNDEN 3 17 Nisan 1953 Cuma günü akşamı Denizcilik Bankasının İstanbul Vapurunda yapılması mukarrer bulunan yemekli toplantımızın mezkûr vapurun fırtına dolayısiyle gecikmesi yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Bakır ihracatı arttı Dün limanımızdan AmerikayaU.T)60.400 lira değerinde bakır ihraç edilmiştir.Etibank kanalivle yapılmakta olan bakır sevkıyatının önümüzdeki gi\xılerde daha da artacağı tahmin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Bir Meclis üyesi daha Haysiyet divanına verildi ti genel meclisinden Necmettin GÜnersel de D.P.il haysiyet divanına verilmiştir.Necmettin GÜnersel evvelce yapılmış olan D P Büyükçekmece bucağı kon ı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Ev sahibi kiracı kavgası Karagtimrtikte Karabaş mahallesi Armutlu sokakta oturan Hidayet Vural ile aynı evde ötu ran ev sahibi Mehmet Dalcık,j kira meselesinden ötürü kavga etmişler,Mehmet bıçakla Hi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Komünizm propagandası yapan bîr şoför yaka'amdı Emniyet Müdürlüğü siyasî kısım memurları arkadaşlarına ko münızm propagandası yapan bir salısı suçüstü yaklamağa muvaffak olmuşlardır.Yeniköyde Baltalim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Bir foekçyi soydular Meçhul hırsızlar evinde uyuyan bir mahalle bekçisini çırılçıp'ak bıraktılar Bey oğlunda cüretkârane bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Beyoğlu Kaymakamlığına bağlı 50 yaka sayılı bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • HALKIN SESİ Kad kö/e İşleyen bir vapurun ha î Sultanahraedde Asmaiıbahçe sokağında oturan okuyucumuz Hüseyin Yılmazer yazıyor:«Geçen pazar gecesi Kadı köyden 22,45 de kalkan vapura bindik.Güvertedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Arıcılık kursları açı'acak Ziraat Vekâleti geçen yıllarda olduğu gibi bu vıl da muhtelif vilâyetlerde arıcılık kursları açmaktadır.Şehrimiz kazalarında açılacak olan kurslar nisanın son haftası içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Darülaceze bugünkü halinden kurtarılacak Müessese Müdürü dün gazetecilere çalışmalar hakkında izahat vardi Darülaceze müessesesi ve tesisatı dün gazetecilere gezdirilmiştir.Bu zıvaret sırasında Darüla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Zelzele fe'âk azadelerine yapılan yardımlar Balıkesir ve Çanakkalede vukubulan zelzeleden zarar gören vatandaşlarımıza yardıma kogan istanbullular tarafından Vilayet Yardım Komitesine bugüne kadar yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • istanbul Hemşehriler derneğinin faaliyeti Hemşehrilik şuur ve adabını gençliğe telkin edebilmek ma-k sadiyle teşekkül eden komite önümüzdeki pazartesi günjk nat 17 de îstambul Hemşehriler Cemiyeti mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Kazltçtşmecfo yeni mahal!ler kuru'acak II Genel Meclisinin Kazlıçesme gecekondular mıntakasında yeniden bej} mahalle kurulması hakkındaki teklifi Vilâyet t dare Heyeti tarafından tıv^un görülerek kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.04.1953
  • Bulgar vapuru Geminin kurtarılması için ambarlarına dolan suyun boşaltılması icap ediyor Karadeniz boğazının Rumeli saıhilinde,Kısırkava mevkiinde,fırtına yüzünden karaya oturan Bulgar şilebinin kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.04.1953
  • Siyasî İcmal Alman mültecileri meselesi Batı Almanya Başvekili Dr.Adenauer Şicago'da bir nutuk îrad ederek Batı Almanyaya iltica eden veya tehcir olunan on milyon Almanın vaziyetini anlatmış,bunlara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Avrupa Ordusu tasarısı Fransız Vekiller Heyeti» Avrupa savunma camiası andlaşmasma ek protokolü tasvip etti Paris,16 A.A.Dün öğleden sonra Cumhurreisi Vincent Auriol'ün başkanlığında toplanan vekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Yeni bir transatlantik sefere başlıyor Glasgow.16 A.A.İngiliz »tersanelerinde Yunanlılar için inşa edilen 23 bin tonilatoluk bir transatlantik bugün merasimle denige indirilmiştir.Gemi 138 kişi birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Atom tecrübelerine deniz piyadesi de iştirak edacek Las Vegas Nevada)16 A.A.Savunma Vekâletinden bildirildiğine göre.gelecek a-j torn tecrübesinde,kırk kadar helikopter,infilâkten sonra tecrübe sahası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Adanada bir köy başka yere nak ediliyor Ankara.16 A.A.22/10/1952 tarihinde Seyhan havalisinde vukubuîan ver sajrsmtısı dolayısiyle mahalline gönderilen mütehassıs fen heyetince jeolojik bakımdan görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • KTibada yeni maden tabakaları bulundu Havana,16 A.A.Oriente eyaletinde B^racoa civarında büyük ölçüde nikel ve kobalt tabakalarının bulunduğu bugün resmen bildirilmiş tir.Bir bükûmet sözcüsü bu ta" ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • funan gemileri kuzey Koreye gitmiyecek Londra.16 A.A.Buradaki Yunan vapur kumpanyalarının bir sözcüsü busun verdiği beyanatta Yunan bandırası taşıyan gemilerin Kuzey Ko 'e ve Kızıl Çin limanlarına sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Korede 8.Ordu eski komutanı emekli General Van Fleet 20.Centry Fox Film Şirketi îda re Meclisi azalığını kabul etmesi hususunda şirket müdürü Spyros Skouras tarafından yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Stevensonun bindiği helikopter ka*e geçirdi Kuala Lampur,16 A.A.Amerika Demokrat Parti lideri Adlai Stevenson'u hamil bulunan,ingiliz Kraliyet donanmasına ait helikopter bugün motor arızası yüzünden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • fngrid Bergman bir çocuk daha bekliyor Roma,16 A.A.îtal yan gazeteleri bugün,meşhur film vıldızı tngrid Bergman'ın temmuz içinde bir çocuk bek ledigini haber vermektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Zengin olma rekoru İkinci Dünya Harbinden sonra beş parasız Amerika'ya giden bir Polonyalı şimdi milyonlara sahip New-York,16 A.A.îkinci Dünya Savaşının verinden yurdundan ettiği vüz binlerce insan ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • G.Afrika seç mien Büyük bir iştirakin sağlandığı seçimleri Birlikçi Parti kazanıyor Johannesburg.16 A.A.Afrika seçimlerinde büvük bir iştirak nisbeti göze çarpmaktadır Bu sabah mahallî saatle 2 de anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • İsrail kanalın tahliye edilmesini istemiyor İsrail,Ingiltereye müracaat ederek Süveyş meselesinde istişarelerde bulunmak İstedi Londra 16 A.A.Bugün İngiliz hükümetine yaptığı müracaatta,İsrail hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Yoksa nükte yerine.Bununla beraber cesareti kal teşlik ediyordu devama kuvvet bulamadı.Buna karşılık ve artık Nerminin ne diyeceğini bile bile Rahmi büsbütün çullandı.Artık küstah bir şekilde gülüyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • FIKRA "Itrî n ve musikimiz Devrimiz şiirinin yüzakı Yah ya Kemal Itrî için yazdığı o eş siz şiirde,bitişe girerken:«öyle bir musikiyi örten ölüm,Bir teselli bırakmıyor insanda.Der.Bu iki mısra Itrî'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • Alman radar teknisiyen ve âlimlerinin toplantısı Frankfurt,16 A.A.Uçaîîların yerlerinin bulunması mevzuunu müzakere edecek olan Alman radar teknÜven ve âlimleri birinci kongresi butfün Frankfurt'ta Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • İKTİBAS nsanfarın gözlerinden karakterlerinin okunması Bir karikatürist diyor ki:25 yıllık JVles ek« hayatımda karikatürünü ç'zdiğim insanların gözlerine dikkat ettim ve karaktarlerini okumağa çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 17.04.1953
  • ¦wwnini GÖM Taşra hayatına dair Dün bir ziyarette bizi Antepli olduğunu söyledikleri genç bir çifte takdim ettiler.Her ikisi de İstanbulda tahsil görmüşler,lisan öğrenmişler,babaları evlendikleri zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.04.1953
  • 1 Kadınlar Birliği dün Bakır^ köyde bir lokal açmak suretiyle teşkilâtını genişletmektedir.Eski Bakırköy Halkevinde açılan lokalde her hafta toplantılar yapılacaktır.2 Dün Darülacezede on üç yetim çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.04.1953
  • Padişah huzurunda Mısır Bunda da mı sus dersin Burası huzuru hümayundur.Hak ne ise onu söylemek gerektir.Burada yalan ve müdahene din va devlete hıyanettir.Padişah Dördüncü Melımet,Sadrazam Gürcü Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 17.04.1953
  • Amerikanın California eyaletinde her yıl deniz eğlenceleri tertip edilir ve yılın en güzel kızına Deniz Kızı unvanı verilir.Bu yıl da Miss Margot Lawrence adlı kumral bir dilber kazanmıştır.Margot Law
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.04.1953
  • Rusların îkl Müslüman fctiresçisi Dünya Ordulararası güreş şampiyonası İstanbulda yapılacak Ankara,16 ANKA)Dünya ordulararası güreş şampiyonası önümüzdeki aylarda îstanbulda yapılacaktır.Bu şampiyonay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1953
  • Budge Pally Fransa tenis şampiyonluğunu kazandı Patty Davis kupası maçlarında Amerikayı temsil edecektir Bir haftadan beri Fransada devam etmekte olan tenis şampiyonası tek erkekler finalinde Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1953
  • Güreş federasyonları başkanları müsabakalardan evvel yapılan bir toplantıda.Yirmi bir milletin en seçme güreşçilerini italya da toplayan Dünya Greko Romen M-Müsabakaların yapılacağı spor sarayı isveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1953
  • I Kısa Spor Haberleri 1 PARİSTEKİ BOKS MAÇI Paris,16 A.A.Fransız orta sıklet şampiyonlarından Claude Milardo Amerikalı rakibi Norman Hayes'i Spor Sarayında tertip edilen 10 raundluk karşılaşmada sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1953
  • BİZİM TAKfMIMIZ Biz ise baltan başa yeniden teşkilâtlanarak gençlerden mü teşekkil 'bir takımla müsabakalara katılıyoruz.Bu takım yeniden iş basına gelen kıymet İi güreş mütehassısı Vehbi Em re tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1953
  • Enternasyonal kürek yarışianna hazırlık Frankfurtta yapılacak yarışlara katılması muhtemel kürekçilerimiz i2k deneme müsabakalarını pazar günü yapacaklar Btün kış kürek idmanları ya pan kulüplerimiz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1953
  • Ankara-Istanbul Üniversiteleri maçını 6 3 Ankara kazandı Ankara.16 "TA)Bugün 19 Mayıs starîyomunda yapılan İstanbul ve Ankara Üniversiteleri arasındaki futbol maçını 6"3 Ankara.Ular kazanmıştır.Bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • RÖPORTAJ Tartuf fe'un gala gecesinde spor elbiseli beylerimiz ZAzi^ felâketzedeleri menfaatine Dram Tiyatrosunda vsrilen ga:a prömiyerinde nedense azınlık zenginlerimizi göremedik.Her ecnebî trupunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • TÂRIHJEKI KORKUNÇ YETLER^5 Nakleden:AZİZ ÖZBAY Hazır elbise mağazalarının şüphş uyandıran yangını 5 BİR ÖLÜM VE BİR YANGIN KARŞILIĞI 3500 URA Bel Kennes,ölümden hemen iki gün sonra teessür icinde«!koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden MesHıl Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • Her halde San Franciscodadır.Peki haber aldığınız zaman hemen bana telefon ediniz.Ahizeyi yerine koyduktan son ra:öğleden evvel yazıhanede olacağını,eğer gelmezse telefon edeceğini söylemiş.Kâtibesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • HazırUyan Sadi BORAK t a.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 î 2 3 j 1 ü R 4 5 6 i 1 7 8 D 9 ÎO 11:LJ_Î2İ 1 I Fofdan sağa:1 Atmosfer;İnsan.2 Avuçiçi;Bazısınınki düşük olur;Nezret.3 Mevcud'un üçte ikisi;Bugünkü Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • 11 Bütün gürültü bîr iki baldırıçıplağın ayaklanmasından ibaretse işi kökünden hallederiz» 29 Reis efendinin kayığı mı?JDiye sordu,sonra kimsenin cevap vermesine meydan bırak maksızm Lastik etti:Ta ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1953
  • Istanbul beledIyesİ şehir tiyatroları "^at 21 de DUAM KISMI tİLtOM Yazan:BPranz Moluar Türkç-îsi:Asude Zeybekoğltj Her çarşamba akşamı talebe gec esidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:43137
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.04.1953
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul Milî Eğitim Müdürlüğü 1 Yıldız Sağır Dilsizler ve Yetiştirme Yurdunun binaâl*un onarım keşif bedeli 12875 lira 89 kuruştur.Eksiltme 30/Nisan/953 perşembe günü saat 15 de M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Stab I ize malzemesi nakli ve istif s ışı Konya Karayo lan 3.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Krnıya Ankara yolunun *2+000—122+000 kilometreleri arasına yapılacak stablize mal-^ftiesi nakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Vergi kaçıran tüccarlar [Baş tarafı bîrmdktel cu Asliye Ceza Mahkemesinde bağlanmıştır.Dünkü duruşmalarında sanıklar isnad edilen suçun doğru olmadığını iddia ederek defterlerinin bilirkişi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Şehir Meclisi [Baş tarafı birincidel ne ait tahsisat üzerinde müzakerelere devam edilmiştir.Aiicak bazı Şehir Meclisi üyelerinin lazım olmadığı halde kendi mmtakalarına fazla tahsisat istemeleri hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • TIMARHANEDE VA9AM*/tfeÂHt£/7 YIL Ben de ses çıkarmadan verilecek karara boyun eğer görüneceğim 108 Ertesi sabah {fokuz sıralarında ressam arkadaş geldi.2-2.5 saat konuştuktan sonra ayrıldı.Kendisini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Dumlupmar Faciası [Baş tarafı birincide!ve ailelerinin de şehit aileleri sayılabilraesi için Kırşehir Mebusu Rıfat özdeş ve 8 arkada-6i tarafından hazırlanan hususî bir kanun teklifinin bulunduğunu be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Hindi-Çini'de Fransız kuvvetleri çekiliyor Komünist âsiler,Laos Krallığı üzerine asker şevket mey a dev im ediyoriar Saygun,16 AP)Komünist Vıetmınh küvetleri bugün de Laoş Kralllığı topraklarına binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • fzmirde zelzele devam ediyot İzmir 16 Milliyet)îzmırde zelzele bugün de fasılasız bir şekilde devam etmiştir.Fakat zelzelenin şiddeti geçen günlere nazaran daha hafif olmuş meydan ve parklarda geceley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Tevf.k İleri kaza çreçirdi Ankara.16 TA)Dün gece saat 23 sıralarında Küçük Tiyatronun dağılmasını müteakip içinde eski Maarif Vekili Tevfik ilerinin de bulunduğu altı kişi,bir taksi ile evlerine döner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Bir deli,sekiz kişiyi öldürdü Bir ruh hastası bütün ailesi efradını öldürdükten sonra intihar etti Lawrence Massachusetts)16 AP)Ruıh hastası manyak bir katil dün burada ailesi mensuplarından vedi veva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Mil'iyetçiler [Baş tarafı toifinricM dişine mü2:ahir oldukları görülmektedir.Hâdisenin ve bu gizli teşebbüsün mahiyeti artık teşhis edil miş ve anlaşılmış bulunmaktadır.Bu itibarla tspartahlar,istisma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Fas Sultanına suikast hazırlanmış Rabat 16 THA.Tanca' da intişar eden ve Faslı istiklâlcilerin naşiri efkârı olan «El Şaab» gazetesi.Fas Sultanına karsı bir suikast hazırlandığını açıklamakta ve Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Türk İngiliz ticareti [Baş tarafı birincide] memleketler arasında bir ayarlama yapacağı Hakkında İngiltere Ticaret Vekilinin beyahuxmi hatırlatan Thorneycrof t:c Ben,Türkiyenin bu kararını,Avrupa ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Şevki Yazman Meclis Reis Vekili seçildi Ankara 16 Milliyet)Meclisin bugünkü içtimamda Celâl Yardımcının Devlet Vekilliğine seçilmesi dolayısiyle boşalan Meclis Reis Veküliğine Şevki Yazman 268 reyle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • P yasada ferahlık Maliye Vekâletinin,paramızın kıymetinin düşürüleceği yolunda ortaya atılan bazı iddiaları bir tebliğle resmen yalanlaması dün şehrimiz piyasasında ferahlık uyandırmıştır.Bu arada iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Mosaddık ma lûp oluyor [Baş tarafı birincidel Kalabalığın çoğunu Musaddıkın Mili!Cephesini teşkil eden partilerin taraftarları lemsıl etmekteydi.Bunlara sayıları birkaç bine varan Komünist Tudeh Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • E!senhaw3r Sovyetleri isbata devet etti Baş tarafı birincide!memleketleri de dahil,diğer milletlerin kendi hükümet şekillerim istedikleri gibi seçmelerini ve dünya çapında hukukî bir camia içerisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Bayar Kayseride tBaş tarafı birincide] ka ile takıp etmiş ve «uğurlu ve hayırlı» olsun temennisiyle ve alkışlar arasında temele ilk harcı koymuştur.Toplanan halkın sevgi ve saygı gösterileri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • erona suikast yapıldı flîaş tarafı birincktal layan iki bomba ortalığı karıştır mış,beş kişi derhal ölmüş 79 kişi de yaralanmıştır.Peran'a hiç bir şey olmamışsa da nutku yarım kalmıştır.Bomba hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Londra elçimiz ameliyat oldu Ixmdra,16 Nafen)Türkiyenin Ixmdra Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur'a bu sabah buradaki bir klinikte safra kesesi ameliyatı yapılmıştır.Türk Büyükelçisi,İngiliz Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Maltada yapılacak toplantı [Bag tarafı hirinridel Müşterek menfaat meselelerinin eörüşülecetri bu «konferansa.Türk Deniz Kuvvetleri Kumandanı Koramiral fandık A11.mean.Fransız Akdeniz Deiniz Kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.04.1953
  • Kızıllar muhasamata son vermek istiyor [Baş tarafı birincide] ri 6033 fcsmünist esirini iade erîeceklerini bugün bildirmişlerdir.Bu rakam ilk bildirilen rakamdan 233 fazladır.KOMÜNİST ESİR KAFİLEDEKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.04.1953
  • f MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI KULLANINIZ!KİNİNLİ GRİPİN Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı ve sızıları teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • ISTANBUL OTELCİLER CEMİYETİNDEN Cemiyetimizin senelik heyeti umumiye toplantısının 20/4/953 Pazartesi günü saat 15 de Sirkecide Şahin Paşa Oteli salonunda yapılacağından muhterem azaların toplantıda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılş ve program J3.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Rabia Bukin,Suzan Köktürk.Çalanlar:Hüseyin Cbşkuner,Kadri Şençalar,ismail Şen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • 114l i m-w Kambiyo ve e^ham Kapanif Açılı?Kapanış 784_280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 l 9.73.90 784.280.30 Fr.Frangı Belçika Fr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • Van Jandarma Satm Alma Komisyonundan a—Askerî,ihtiyaç için Vandan Şemdinliye 125)ton çeşitli ayniyat taşıtürılacaktır-Muhammen bedeli 53125)liradırb—Şartnamesi her gün Van Jandarma Satınalma Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • 5-7-8-12-15-27 beygirlik Slavia Skoda 1S110 Lorenz Dizel motorları ve Bilcümle yed ak parçaları İHRACATÇISI Strojeexport Praha Çekoslovakya Türkiye Umumî Mümessili Mühendis İHSANKEN T Güven han kat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 1 953 954 ders yılında enstitümüzün edebiyat fen pedagoji özel eğitim resim iş beden eğitimi müzik fransızca ingilizce ve almanca şubelerine imtihanla Öğrenici alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • Orhangazi Belediye Reisliğinden Belediyemize ait ve Sinema binası olarak kullanılmaya elverişli bina 5 sene müddetle ve açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.Arttırma 28/4/953 sah günü saat 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • ZAYÎ Nişantaşı Kız Enstitüsünden almış olduğum pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.86 Fidan Ergüven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • nmiiuet 1 »m TTı i ğgf i ı ı 11 Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 İ0 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 30 Ecnebi memlekette** iki mtelkürlifin şartları 2 ve 3 üncü aoyfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • Toprak ve iskân Teşkilâtı İçin 40 Adet Takometre Satın Alınacaktır Toprak Ve İskân İşleri Genel MüdürEüğürsden Takometrelerin muhammen bedeli «86.000» lira seksen a^ ti bin lira olup bu iş için geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • M.S.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı 4cin aşağıda cins ve mıkdarları yazılı 3 parti sebze kapalı zart usu* lü ile satın alınacaktır Her gurup sebzeler bir müteahhide ihale e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 4500 ton 'buğday kırması igi kapalı zarfla eksiltmeye kofl* muştur.Piatı âzami Kğ,4 kuruş asgari Kğ.1 kuruş 80 santinl tutarı azamî 180.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • SOIMVA OOWiifH Stt kftVA TfSİSftîl Hazır ve ısmarlama AVRUPA ve YERLİ)İter aevi HAVUZ ŞERBETLİK KARAMAK ve VİYANA TİPİ ET DOLAPLARI-VİTRİN CEPHE VİTRİNİ PASTA VİTRİNLERİ vesaire.Zengin Çeşitlerimiz me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1953
  • Millî Savunma Vekâleti K.K.K.Is.D.Başkanlığından 1 Ordu ihtiyacı için VDE 0890 GHCHI tipi)1.5 MMM 2 maktalı mütenavip cereyan 250 volt işletme gerilimine mütehammil ve tahminen 50.000 liralık Blendajl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan