Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Esirlerin mübadelesine^ nisanda başlanıyor 0**mm*m ıı.¦ııtniü kızıllarla ma imzalandı Birleşmiş Milletler günde 500,komünistler ise 200 esir iade edecekler.Esirlerin mübadelesi bir ay içinde tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Trakyamn savunma meselesi Mayıs ayı içinde Türk,Yunan ve Yugoslav kurmay heyetleri arasında müzakereler yapılacak Atina.11 T.H.A.tyi haber alan çevrelerden açıklandığma göre.geçen 28 şubatta Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Musaddık hâlâ kafa tutuyor Başvekil Şahla ar&wnda mevcut ihtilâfm hftlii için yapılan teklifleri reddetti Tahran 11 AP)Bağımsız mebuslaıdan müteşekkil biı grup bugün Başvekil Musaddıki ziyaretle yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Mütareke görüşmelerine iştirak eden Kızıl Çin ve Kuzey Kore delegeler!Dumlupınar'ın süvarisi dün şehrimize geldi Şehit denizcilerimizin ailelerine 7.500 lira tazminat verilmesi hususunda bir kanun tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Foster Dulles Orta-Doğuya •gidiyor o Amerikan Diskleri Vekili,Pariste yapılacak Atlantik Pakta Bakanlar Konseyine iştirak ettikten sonra Yakın,Orta ve Uzak Doğuya ziyaret edecek Vagington,11 Radyo)Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • On hanedan mensubu vatandaşlığa kabul edildi Ankara.11 Anka)Sakıt hanedana mensup 10 kişi Vekiller Heyeti karariyle Türk vatandaşlığına kabul edilmişlerdir.Buffün Resmî Gazete ile isimleri neşredilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Malafyada talebeler birjbirlerine girdiler Şehir meydanında yapılan kavga güçlükle bastırıldı.Bazı talebeler yaralandı tenmiştir.15 polis ve bir bölük jandarma vak'a mahalline yetişmiştir.Ayrıca lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • AMERİKAYA GİDEN HAVACILARIMIZ Amerfkada muhtelif hava birliklerinde staj görecek olan havacı subaylannres-*ta bir grup uçakla Amerikaya gitmiştir.Resimde Amerikaya «»den havacılarımız görülmektedir.Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Eisenhower golf maçında Tâft'ı yendi Washington 11 ANICA)Başkan Eisenhower,Cumhuriyetçi Partinin liderlerinden Senator Taft ile yaptığı golf maçını 93 e karşı 94 İle kazanmıştır.Bilindiği gibi Senatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Paris'e gülecek olan Org)Nuri Yamut Orgl.Yamut Fransa'ya gidiyor o-1 Nato toplantısına katılacak olan Genel kurmay Başkanına Gl.Necati Tarcan ve Tekin Anburnu refakat ediyor Ankara 11 Milliyet)Genelku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Amiral Cassady Yunanistanda eğleniyor Geçenlerde Atina'yı ziyaret etmiş olan Amerikan altıncı filo komutam Amiral Cassady,Yunan askeri şahsiyetleriyle müzakereler yapmıştır.Resini* Amiral Cassady ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Evlât katili bir baba yakalandı îzmir 11 Milliyet)öz evl&dını boğarak öldürdükten son;ra baş ve kollarını ayırp Menderes nehri kenarına gömen Ah met Aysu isminde biri Aydında yakalanmış ve sorgusunu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Başvekilin riyasetinde ikinci toplantısını yanan Vekiller Heyeti Vekiller Heyeti dün sabah ikinci toplantısını yapt Dört saat süren toplantıda günün siyasî ve iktisadî meselelerinin görüşüldüğü anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • M.Thorez Fransa'da kayboldu Moskovadan avdet eden kızıl liderin Pariste nerede bulunduğa bilinmiyor Paris 11 A.A.Komünist I'Humanite gazetesi bugün,komünist lideri Thorez'm ailesi ve parti ileri gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Cerrahpaşa'da yapılan törenden bir görünüş Cemil Topuzluya fahri profesörlük unvanı verildi DUn sabah Cerrahpaşa Hastaham sin4e yapılan törende seçkin bir davetli grupu hazır bulundu Yurdumuzda modren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Vali Gökay Eisenhower' e bir halı hediye etti Vasington,11 A.A.Amerikayı ziyaret etmekte olan İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gökay» bugün Amerika Cumhurreisi Eisenhower ile refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1953
  • Bugün sentimizde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların batıdan orta kuvvette eseceği,sıcaklığın değismiyeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.04.1953
  • Tramvayda 550 lirasını çaldılar Sirkeciye gitmek için Galalasaraydan tramvaya binr.ı Refael Baruh adında bLLıin içinde 550 lira bulunan çantası bir yan kesici tarafından çalınn.ıytır.Hâdiseye zabıtaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • M3A» t&HBEWlEM Şaha.Kiş!Krallar ve aşkları Damad mı,gelin mi?Sodom un ihyası irs«ı Kral Karni.Sek Şaha» Kişi îran Başvekili «Musaddık» la Şah Riza Pehlevî arasındaki hayli müddetten beri devam eden sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Hie.12 Nisan Bu.27 30 Recep 1953 Mart 1372 Pazar 1369 VAKİ tf VASATİ EZANİ Güne 5.26 10.41 Ogle 12.15 5.31 Ikind i 15.57 9.13 Aksa m 18.43 1200 Yatsı 20-21 1.36 Imaal 3.40 8.55 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • muştu Mi Bir çok yıldan beri Arapça konuşan memleketler,ken di aralarında,siyasî bir birlik,Arap Birliği,kurmak istiyorlar.Fakat bunun,hiç olmazsa şimdilik,bir hayalden başka bir şey olmadığı anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • GECE iç 14 Nisan 1953 sah günü akşamı Kemahlılar Yardımlaşma Derneğinin Taksim Belediye Ga zinosunda tertip ettiği grecenin bol eğlenceli ve sürprizli geçeceği tahmin olunmaktadır.B AL OtiAB İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • POLİSTE jfc-Bakırköyde oturan Ertekin Kurman adında biri Müddeiumumiliğe müracaat ederek kardeşi Nevzat Kurmanın eroin içtiğini bildirmiş,tahkikata başlanmıştır.İç Galatada oturan Vahit Kocabaş admda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • KISA HABERLER iç Atinada toplanmış olan Avrupa Birliği Dostluk Cemiyeti kongresi azalarından bir grup,Cemiyet Başkanı Emil Genon'un riyasetinde dün şehrimize gelmişlerdir.İç Şehrimizde çalışan serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • MRBEIÂOAM iammr&m Kayalar ne kadar sertse benim de başım derece mukavemetlidir 25 Muhtarın ölümü,bütün Iralan Zübeyrin oğlu Abdullaha bey'a-I tını temin etmişti.Bu haber ise Samı dehşet içinde bırakmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Dumlupınar şehitleri için dun mevlfıd okundu Dumlupınar şehitlerinin ruhuma ithaf edilmek üzere dün öğle namazını müteakip Baıat Hızirçavuş oamiinde;Tarihî Eserleri ve İbadet Yerlerini Tamir Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Akaryakıt istihlâki arttı Memleketimizde motorlu vasi taların gittikçe çoğalması karşısında akar-yakıt istihlâki de arttığı tesbit edilmiştir.B,llhıssa motorlu ziraat vasıtalarının geniş çapta faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Bir kalın bir erkeği bıçakla yaraladı Küçükpazar.da kanlı bir hâdise olmuş ve Safinaz adında bir kadm bir erkeği bıçakla göğsünden yaralamıştır.Bu semtte Fil yokuşunda 22 sayılı evde oturan Safinaz Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Ölümle sona eren kaza Bir kamyonla duvar arasına sıkışarak ölen kadının hüviyeti tesüit edilemedi Dün sataah Tarlaoaşında fe^l bir kaza olmuştur.Şotör İzzet Erkanın idaresindeki kum k,am yonu Tarlabaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • um0Li rı—ılımı' HALKIN SESİ Bahar bülbülleri «Belki hatırlıyacaksımz:Geçen sene size gene aynı dertten şikâyet eden bir mektup göndermiştim.Tek rar edeyim:Gece çalışıyorum.Bu şehirde benim gibi daha o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Balıkçılara vadeli yardım yapılacak Et ve Balık Kurumu,balıkçılarla süngercilere ağ ve motor yardımı yapmayı plânlaştırdı Balıkçılığımızı geliştirmek maksadoiyle yapılan çalışmalar devam etmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Anvers Belediye Reis Muavini şehrimizde Anvers Belediye Reis Muavin lerinden Tiraret;Se/ril-3 »fer ve Hukuk İşleri Müdürü C.Le Ron;Yunanistanda aktedien bir Konferansa iştirak ettikten scnra dün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • 23 Nisanda verilecek balolar 23 Nisan Bayramında;Çocuk Esirgeme Korumu ta^aCımlan biri kostümlü diğeri de dauslı ve sürprizli olarak iki balo lev tiplenmistir.Kostümlü balo Kerv ıusarayda;diğer balo d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Sıtma Ekîbi Şefini dövmeğe kalkıştılar Tepebaşında Yazıcr sokağiida ve 7 sayılı evde oturan Zaruhi Metereban ve Lusi Maran adıncfa iki kadın helalarına mazot dökmek istiyen Sıtma Savaş ekiplerlnden Eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Bir çocuğun babasına götürdüğü 450 lirayı dolandırdılar Galatada oturan 15 yaşların' da Faruk Topan adında bir çocuk;tapu dairesinde bir işi olan ve kendisini bekleyen babası Sa tılmışa 450 lira para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • İhmal edilen İs t a n b u I o-İstanbul Hemşehriler Cemiyetinde külıürel konferanslar ve müsabakalar tertip ediliyor İstanbul Hemşehriler Cemiyeti dün saat 15.30 da Bristol otelindeki lokalinde gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Davutpaşa Orta okul Aile Birliğinin bir teşebbüsü Davutpaşa ortaokul kul aile birliği 500 üncü fetih yılı hazır lıklanna katılmayı Kararlaştırmış bulunmaktadır.Bu f-ıaiiyet arasında tstanbulun im en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Dört eroin satıcısı yakalandı Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü kaçakçılık bürjsu memurları dün azılı bir eroinci çete^T ni suçüstü yakalamaya muvaffak olmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.04.1953
  • Prens Sabahattin için dün bir toplantı yapıldı Türkiye,Muallimier Birliği «Prens Sabahattin Koınıoo»i* ta rafından dün saat 17 ae;Oirlik lokalinde «Prens Sabahattin Beyi anma» toplantılarındaa ikincis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.04.1953
  • Gediz'de santral kuruluyor Enerji kongresi.Gediz nehri üzerinde kurulacak olan muazzam bir hidro-kelektrik santralına ait projeyi kabul etti I Ankara 11 T.H.A.Dün sona eren Enerji Kongresi:Gediz nehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • *Panyada kıratlığın iadesi General Franco dahili harpten sonra İspanyanın bir Kral-"k olduğunu ilan etmişti.Fakat mamandan beri tahtın varisi eski Kralın ikinci oğlu Don Jnan memlekete çağmlmamış,Yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • kampında,kaçma 9a Ça1"Şan iki esir öldürüldü 2 "san,Kore il A.a.Gü-«ey KoreJi bir nöbetçi,Koje A-«asmdaki eair kampından kaçmağa teşebbüs eden iki komünist harp esirini öldürmüştür.Kamp kumandanı,aym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Japon-lraıı petrol anlaşması imzalandı Tahran,11 A.A.îran Hariciye Vekili Dr.Hüseyin Fataat,bugün İranın Japon De-«ütsu Koşan Şirketi ile bir pet-anlaşması imzaladığını açıkîamıştır.Vekil,şimdi Abadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Heyd Lamar Amerikan vatandaşlığına kabul edildi Los Angeles,11 A.A.Ta Kanmış film yıldızı Hedy Lamavfcagün Amerikan vatandaşlığıma kabul edilmiştir.Aslen Viyanalı olan Hedy La-*ar.hakikî ismi olan Hed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • ptur.İstersen sen böyle t eDi^n makamıma gel;ben oraya geçeyim?Rahmi tabureyi bacaklarının alırken:Y'°k yok;sen makamında kal.Böyle iyi.v öyle iyi olsun ama;neden °ana beddua edersin hain?Hangi beddua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • FIKRA Tuaflıklar Şahidi olduğumuz bir vakayı anlatacağız:Bir kaç kitabı çıkan bir sanatkâr,bir zatla tanıştırıldı.Bu tanışmadan memnun olduklarını söyliyerek el sıkıntılar.Aralarında «öyle bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • İKTİBAS Bir Hintli fafefr yıkanırken.Davamîı olarak kıttık,açFık ve ölüm tehdidi atında bu unan HİntHer,Yaratan Tanrı Brahma ile muhafaza eden Tanrı Vişnu'yu unutmuş haldedirler.O iter bütün âyin V3 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Bahis yüzünden çırılçıplak dolaşan genç mahkûm o!dıı Roma,11 TA)Novara'mn Cameri kasabasında Ciovanni Paggi adında 21 yaşında bir genç,arkadaşları ile bahse giriştiği için,anadan doğma çıp lak bir vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • i$M Tenkide dair Bir piyesten ne beklendiğini çok İyi bilere arkadaşların basılan;nedense;yazdjkarı tenkitlerde bir hiçle düğümlenip kalmaktan kendierini alamıyorlar Bizde hayli revaçta olan bu usule
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA İf Birleşik Amerika polisi,Scotland Yard'a başvurmuş ve Amerikaya gizlice sokulmakta olan «yasak filmlerin» nerelerde hazırlandığını tesbit için işbirliği teklif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Aim an ya d a Rus casusları o-Casusluk teşkilâtına dahil 35 kişi meydana çıkarıldı Bonn 11 A.A.Bir hükümet sözcüsünün bugün bildir* eliğine göre Batı Almanya polis makamları bundan iki ghn evvel Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Kral Faruk'un para koleksiyonu satılıyor Kahire,11 Nafen)Eski Mısır Kralı Faruk'un gayet zeı gin bir para koleksiyonunu da toplamış olduğu öğrenilmiştir.Bu para koleksiyonu müzayede ile satışa arz edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Bir pilot kayboldu o-Londra ile Belgrad arasında rekor kırmaya çalışan İngiliz pilotu kayboldu Belgrad 11 {A.A.Drot memlekete ait uçaklar bugün;Londra ile Belgrad arasında hafif uçakla dünya rekvımı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Roma'da eski bîr Nazi Şefi yakalandı Roma,11 TA)Hitlerin iktidar devresinde Yahudilere harsı girişilen temizlik hareketinde büyük bir rol oynamış olan Nazi şeflerinden Horst Wagner'm şehrimizde bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • İki hafta içinde 5 kişiyi öidüren denizci' Nevyork,11 Nafen)Birleşik Amerikada Fred MacManus isminde bir denizci polise,iki hafta içinde üç kadınla iki erkeği öldürdüğünü itiraf etmiş tir.Anlaşıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Sovyetlerin son sulh taarruzu inceleniyor Malenkov'un ne Iduğu incelenecek hauer de;dünyadaki gerginliğin azaltılması için Rusyanın yar:yolda karşılanması gerektiğine dair tezi destekliyeceklerdir.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Mario Lanza'nın mukavelesi feshedildi Hollywood,11 A.A.Metro Falwyu Mayer Stüdyosu,asabt mizacının filim şirketine 800 bin dolar kaybettirdiği id-dîasiyle meşhur film şarkıcısı Mario Lanza'nın mukavel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Bazı atom sırları ifşa edilecek Montreal,11 A.A.İngiliz,Kanadalı ve Amerikalı atom âlimleri bugün burada 3 günden beri devam eden görüşmelerini sona erdirmişler,fakat görüşülen mevzular hakkında hiçbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 12.04.1953
  • Yenicede tütünler tamamıyla satıldı Yenice,11 A.A.Kazamız tütünlerinin mubayaası için gönderilen Tekel heyeti,dokuz gün içersinde 280 bin kiloluk rekoltenin satılmasını temin etmiş ve müstahsilin para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.04.1953
  • RESİMLE HADİ 1 Memleketimizde ilk defa yapılan Enerji Kongresinin çalışmaları sona ermiştir.Bu münasebetle kongreye katılan delegeler Reisicumhur Bayan ziyaret etmişlerdir.Foto:Adnan)2Lüksemburg Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.04.1953
  • Asur orduları mm Yahudi dilberi Podît,Asur kumandanı Halafrenin önünde durdu:Ben dul,yani yarım bir insanım dedi,sen de bu seferin hasebiie yarım sayılırsın.Birleşelim bir bütün olalım,Beni İsrail kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 12.04.1953
  • Gene Kelly ile birlikte^ çevirdiği «Yağmur Altında Şarkı» filmiyle" kendisine haklı bir şöhret J yapan hayat dolu geıîç yıldız Bebbie Reynolds şimdi yeni bir film hazırlamaktadır.Hafif bir iç komedi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.04.1953
  • 1-1 beraberlikle neticelenen son Beşiktaş Vefa maçında Salâlıattin,Beşiktaş kalesi önünde Abide kupası maçlarında ş,Vefa ile karş Müsabakanın neticesi daha ziyade Siyah Beyazlı takım lehine gözükmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • İsviçre millî maçı için tertiplenecek Millî maça bir hazırlık mahiyetini taşıyan bu karşılaşmaların nerede yapılacağı belli değil 24 Mayısta İsviçrede yapıla-rma devam ederek dörtlü bir oak olan İsviç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • Dün oynanan ingiltere lig maçları o-Arsenal lig liderliğini garantiledi Londra,11 T.H.A.Bugün devam edilen lig:maçlarında;puan cetvelinin başında bulunan Welverhampton ve Preston takımları berabere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • Jm®m?m^s 5-1 mağlûbiyetimizle neticelenen* Türkiye isviçre maçında Isfendiyar gol çıkarmaya çalışırken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • Merhum Reşat Hepan j Basketbol turnuvası 1 Yıldızlar arasında j yapslmakta olan bu J turnuva çok çekiş-J me geçmektedir J Darüşşafaka lisesine bü-yitik hizmetleri dokunan öğ-retmen merhum Reşat Hep-an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • Çok çekişmeli geçeceği tahmin edilen Türkiye Maraton birincilikleri 19 nisan 1953 pazar günü Adanada Türkiye maraton birinciliği yapılacaktır.Maraton birinciliğine Atletizm Federasyonu tarafından dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • Türkiye Mısır atletizm karşılaşması IVSis:r ctletlerinin elde ettikleri son dereceleri aşağıda veriyoruz Kahire 11 ANKA)15 ve 26 nisan tarihlerinde Ankarada yapılacak olan Türkiye Mısır atletizm karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • Dün yapılan üniversite voleybol maçları Kızlarda Fen ve Tıp ve Eczacı I» Ü.T.B.nin tertip ettiği Fakültelerarası voleybol karşrlaşrcuflarına dün eski Eminönü Halkevi salonlarında devam edil di.Fen İkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • 1953 Derby yarışını kazanan Early Mist bir maniayı geçerken İngıliz.erin eri çok j.c/ecan duydukları DERBY Derby yarışı İngilizler için,futbol kupasının finali ve Oxford-Cambridge kürek yarışından son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • 4 Yugoslav futbolcusu batıya sığındı Yugoslavyaya dönmemek için dün şehirde saklanan Hırvat eSporek Sisak takımının dört oyuncusu ingiliz işgal makamlarına mü racaat ederek mülteci olarak kabullerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1953
  • G.Saray dün Ankarada G.Birliğini 5-2 yendi Çekişmeli geçen maçın ilk devrsslnde Sarı Kırmızılılar 3-1 galip durumda idi Ankara,11 Anka)İki karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelen İstanbul profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • 3000 Adet DemontaW Afyon sandığı Alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 3000 âdet demontabl Afyon Bandığı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Geçişi teminatı 5000» TL dır.3 Pazarlıkla ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • Tahinini Hîeçiei Bedeli Teminatı in Lira Lira Afyon 4000,300,Bursa 4000,300,Hatay 5000,375,Hatay 2000,150,Kastamonu 4000,300,Tokat 2000,150,Çorum 6000,450,i için isale tulünün 4 Km.den er Bankasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla 1/5/953 cuma saat 16 da İzmir Yurtiçi Kığla As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır Şartnameler komisyonda görülür.Taliplerin kanunî vesikalari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • Bu otelde Drake ile benim bir şahidim vardı.Bu adamın onunla irtibat tesis etmeğe çalışacağını zannediyorduk.Bu makul bir cevap oldu.Kimdir bu şahit?Hakkında izahat vermeme yi tercih ederim Sebebini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • Hazırlıyan Sadi BOK AK i t a 4 5 6 7 8 9 to M t 2 3 rwrt*wırwı KtUHiii 4 pilli!5 nwirrni Ilı a 6 7 ŞU e IVflIfflIV' 9 1 »o jii İffV* İl I'll II İ İ f fıMfclİ Soldan sağa:1 Sıklığı fazla iki kelime)2_A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • İstanbul Dördüncü Notsr'iqi İhtar eden:Topkapı Surp Nigoğos Ermeni kilisesi mütevelli heyeti.Vekili:Avukat Mardiros Akıllı.Galata.Küçük Balıklı han No,35 de.Muhatap:îsmet Arif:1st.Büyük Çarşı Çuhacı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • Eyvallah huuu,sesleri yü dalga meydanm üstünde 24 Vahşi hayvanların bile-birbirlerine tatbik edemiyeeekleri vahşi şakalar insana gözünü kırptırıyordu.20 BELLE DEFTERİ.Artık iki kütle biıieşmîş,Dir bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç #"CİNAYETLER^ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Aşıklarını kurban eden çocuk anası dişi Landru Bir zamanlar Fransayı kasıp kavuran ve hikâyesi hâlâ insanlığa dehşet salan Landru iic'.h bir erkekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • Aborts şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık l2 Bir ayl* 4 90 Ecnebi memleketlere iki n^Bİkttrilân şartları 2 ve 3 uncu.sayfa sent.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «ant.2,38 T.L.llaniardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1953
  • RADYOLAR İSTANBUL 10.55 Taksim Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Muaüfci si İcra Heyeti konserinin yayını 12.57 Programlar 13.00 Haberler 13.15 Süleymaniye Camiinden na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.04.1953
  • TIMARHANEDE Hastalar,Eşref Peygamberin etrafına toplanmış sigara bekliyorlardı 106 930 da yüzbaşı,940 da bin "başı,1950 de.konuşmasını yanındaki hasta tamamladı*:1950 de de yılbaşı,diye.Gülüştük.Çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LtLtOM Yazan:Franz Molnar Türkçüsü Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe ÇtceskUr.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:12157 Kome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Kambiyo Kapanış ¦terling ve eoha Açılı» 784—280.50 0.80 64.03 5.ğ0 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 m Kapa m 784.Dolar isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.Florin.280.30 04(0 64.03 5.60 54.12.50 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Vekiller Heyetinin dün sabahki toplantısı [Baş tarafı birincide] Ibir toplantı yapmıştır.Toplantıda son kabine durumu ve bazı parti meselelerinin görüşüldüğü anlaşılmaktadır.BAŞVEKİLİN IRAK SEYAHATİ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Berlin hududunda yeni bir hâdise Brunswick 11 A.A.Î Dpa,Alman ajansının bildirdiğine gö re,16 yaşlarında bir Bgrlinli iki bölgeyi ayıran hattı gizlice geçerken halk polisi tarafından vu rulmustur.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Vali Gökay [Baş tarafı birinciden kiyenin Vagin^ton Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin refakat etmekteydi.Gazetecilere verdiği bir beyanatta Büyükelçi simian aöy lemistir:«Prof.Gökay.General Eisen toower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Memurlar hakkında alınan bir karar Ankara 11 Milliyet)Devlet Memurları hakkında yapılacak takibat ve tahkikat şekillerini tesbit eden kanun tasarısı içişleri ve Adalet komisyonlarında kabul edilerek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Foster Dulles [Baş tarafı birincidel Bakanlai' Konseyine iştirak ettikten sonra" Yakın,Orta ve Uzak Doğuyu ziyaret edecektir.Diğer taraftan Poster Dulles,bugün Dışişleri Komisyonunda,komünistlerin taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Almanya Avrupanın savunm Adenauer,"Batı Almanya Avrupa müdafaasın,da vazifesini yapmaktan kaçınmayacaktır,d^di San Francisko 11 AP)Batı Almaya Başvekili Dr.Kon rad Adenauer bu akşam bir basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • M.Thorez Fransada kayboldu [Baş tarafı birincide] linmediği söylenilmiştir.Tahmin edildiğine göre;Maurice Thorez;Paris civarında Choisy Le Roi'daki ikametgahına dönmüştür.Filhakika,Thorez'in villası c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Kore'de k anlaşma [Baş tarafı birincide I nin teatisine dair Panmunj omda imzalanan anlaşmayı ihtiyat kaydı,fakat ümit ile karşılamışlardır.Kongre azalarından birçoklarının görüşleri şu şekilde hulâsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Orgl.Yamat [Baş tarafı birincide!rın îsbanbula hareket edeceklerdir.Genelkurmay Başkanı ve re fakatindekiler 15 nisan tarihinde NAT|J Genelkurmay Başkaulan konferansına iştirak ütmek üzere Istanbuldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Bir Sovyet casusu kendini asta Bonn 11 AJL)Federal Almanya İçişleri Bakanlığından bildirildiğine göre,son zamanlarda meydana çıkarılan casusluk şebekesi mensuplarından olup dün tevkif olunan Dr.Hana H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • AkhiHurda bir genç kudiiruruli öldü Akhisar 11 TA)Kaza merkezine bağlı Ucağ-açlık köyünden Şaban Koyuncu adında 25 yaşlarında bir genç gayri tabii haller göstermiş ve kuduz hastalığına duçar olduğu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Molotof Berlin'e gidiyor Berlin 11 A.A.Sovyet Dışişleri Veküi Molotof;Doğu Berimde yapılacak 1 mayıs şen Hiçlerinde haar bulunacaktır Bu haberi veren Bau Aimanya sendikalarının Berlin şubesi,bu malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Rusya'ya turistik seyahat tertibine çalışılıyor Kapenlha«r.11 TA)Danimarka'da Halk Tatilleri Cemiyeti uzun müddetten beri Sovyet Rusyaya turistik seyahatler tertip edilemediğini nazarı dikkate alarak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Alman Parlamento heyetinin tetkikleri Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimizde bulunan Alman Parlâmento üyeleri dün sabah Vali Vekili Fazıl Uyfoadın'ı ziyaret etmelerdir.Bu ziyaret sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Bir Yugoslav lideri öldü Belgrad:11 A.A.Yugoslav Komünistleri Birliği sekreterlerinden ve Fedaral icra Komitesi üyesi Boris Kidriteh uzun süren vahim bir hastalıktan sonra bugün öğleden sonra Belgrad'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Beşinci atom tec r ü besi Nevada,11 AP)Birleşik Amerika Atom Enerjisi Komisyonu,Nevada Çölündeki deneme sahasında bu sabah erken bir saatte 30 metre kadar yüksekliğinde bir kule üzerine yerleştirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Eski fair Nazi mahkûm oldu Berlin,11 AA.Her nasılsa Batı Berlin Sigorta İdaresinde vazife almış bulunan eski Nazi Partisi mensuplarından Herbert Schwerner'e Berlin tngiliz Bölgesi Mahkemesi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • II lumıupınar in süvarisi dün sekimize tBas tarafı birincide] I fi adında bir adamın ezildiği anlaşılmıştır.Bu hâdisenin ı tahkikatına başlandığı sırada,Yüzbaşı Çelebioğlu.baş};bir taksiye atlıyarak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Musaddık hâlâ kala tutuyor İBaş tarafı birincideJ her zamanki gibi kabul edecektir.Bağımsız mebuslar,Şahı silâhlı kuvvetlerin fiilî kontrolünden mahrum «den bir kararaam»nin de Mecliste sadece okunmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • Cemil Topuzlu [Baş tarafı birincide] Müteakiben Tıp Fakültesi 'Dekanı ile bazı profesörler de konuşmalarda bulunmuşlardı*.Bilâhare Cemil Topuzlu,veciz bir konuşma ile Üniversite men suplarına teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.04.1953
  • imar Durumları Mevcut Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminat] Lira Lira 518-568 Fatih,Yenikapı,Yalı man.eski ve 4080 306.yeni Alboyacılar so.838 ada» 46 parsel eski 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.04.1953
  • Muayyen zomanlardalâ sancılara karsı basarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle din* dirir Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Hava Kuvvetleri Ast.Subay Sınıf Okullarına Öğrenci Alınacak Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 1953,1954 öğretim yılı için Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır-2 Kayıt ve kabul 2 mart 1953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Makine alınacak Okul ve hantahanelerde kullanılmak üzere r lfl adet Büyük boy 10 Orta boy 10 Küçük boy Çamaşır yıkama makinesi ile ayrıca 20 adet Bulaşık yıkama makinesi Batın alınacaktır.Satıcıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiHen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Yol Asfaltlanması 60.000 Lira Denizcilik Bankası T.Â.O.Haliç Tersanesi Müdürlüğünden Tersanemizde 60.515.lira keşif bedelli yol asfalt igi vahidi fiat esası üzerinden teklif alma suretiyle yaptırılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.Denizyolları işletmesi Tan vapuru görülen lüzum üzerine Karadeniz hattı I birinci Hopa aralık postasına 13 Nisan Pazartesi saat 12.00 de kalkacaktır.Sayın Yolculara ilân olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • X.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 31 Mart çekilişinde ikramiye kazananlar:30.000 lira Antakya'da No.3254 hesap sahibi Mehmet'e isabet etmiştir.1.000 lira kazananlar Ankara'da 44612 Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Aydın Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden Incirliova Koçarlı yolunun 5 550 775 kilometreler arasında yaptırılacak olan ariyet imlâ,çimento harçlı kârgir inşaat ve kurupere imalâtı kapalı zarf usuliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • a Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden FİL YOS Müessesemizin 1953 yılı ihtiyacı:3000 Ton Ateşe mukavim kil Şiferton V 900 Şamot kili en az 46 Al 2° 3 440 Şamot kili en az 55 Al 2fi 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Elazığ Yollar 8 inci Bölge Müdürlüğünden 1 Eb'at.miktar ve numaraları dosyasında mevcıft liste ve şartnamesinde yazılı 1784 adet hurda dığ lâstik kapalı zarf usuliyle satılacalctır.2 Lâstiklerin muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • Türk-Orient Finansman Ve Endüstri Anonim Şirketimin 1952 Yılı Adi Umumi Heyet Toplantısı 28/Nisan/953 salı günü saat 10 da Şirket Merkezinde ya pılacağından G t)N D *E M 1 1952 yılı şirket faaliyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1953
  • istanbul Belediyesinden:r Daimî Komisyonun 10/4/953 gün ve 2666/3058 sayılı kararı ile otel vasıf ve tarifeleri aşağıda gösterildiği şekilde tesbit olunmuştur aynı kararla hasıl olacak fiat farkları o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan