Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • W" safhalar aşbakan Adnan Mendej^^res'in altı aydan beri ısrar ile takip ettiği ve memleketçe tasvip edilen millî tesanüd politikasiyle aynı Adnan Menderes'in riyaset ettiği kabinenin terkibi arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • t Genç miilî takımımız dün yurda döndü Foto:Milliyet:Sami önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Dumlupınar şehitleri için yapılan törende hazır bulunan donanma mensupları Dumlupınar şehitleri hazin bir törenle anıldı Millî Türk Talebe Birliğinin tertip ettiği merasimde,donanma mensupları ile kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Eisenhower,Gökayı Beyaz Sarayda kabul etti Gökay,Türk Amerikan dostluğunun dünya sulhu için lüzumunu belirtti Washington 10 Radyo)Birleşik Amerikayı ziyaret ecmekte olan İstanbul Vali ve Belediye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Londra canavarı mahkemede İngiltere'de 8 kadını öldürmekten suçlu bulunan Londra Landrnsu Christie'nin ilk duruşma» evvelki «ün yapılmıştır.Besim,Christie'nin muhakemesini müteakip c«/a evine ı götürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Alman Amerikan müzakereleri sona erdi Aimanyadan harp tazminatı olarak alınan 350 küçük tonajlı geminin iadesi kararlaştırırı Washington,10 A.A.AP)Batı Almanya Şansölyesi Adenauer'in resmi Amerikan şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • K İralar kanununun yeni şekli Meclisin dünkü oturumunda muvakkat maddenin fıkraları üzerinde ıtfüzakereler olda Ankara» 10 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu&ün saat 15 de Fikri Apaydın'ın baş-IDevaraı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • 953 yılının en korkunç cinayeti dün işlendi Bir jandarma eri bir kişiyi öldürüp dört kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti cinayetin islendiği mahallin uzaktan gdrnnöşü 1953 yılının en korkunç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği hava sıcaklığının biraz daha artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • yeti 3 saat Başvekilin riyasetinde yapılan toplantıda Kabinenin takip edeceği umumî siyaset üzerinde duruldu Ankara,10 Mffliyet)Vekiller Heyeti bu sabaıh saat 10 da BaşvekH Adnan Menderes'in başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Şgg Panmnnjom kasabasında yapılan müzakereler tam bir anlaşma» ile neticelendiği takdirde esirlerin mübadelesi 1,2 ve 3)No.lu çadırlarda yapılacaktır.Foto:AP)Kızılların yeni sulh taarruzu Korede muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Eden yârın ameliyat oluyor Menderes bir telgrafla İngiliz Hariciye Vekiline âcil şifalar temennisinde bulundu Ankara,10 Milliyet)İngiltere Dışişleri Vekili Eden'in rahatsızlığı münasebetiyle Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1953
  • Amiral Carney Ankarada yapılan toplantıda Ami.Carney Napoliye avdet etti o Birkaç günden,beri memleketimizde bulunan Yanan askerî heyeti de Atmaya döndü Ankara,10 Milliyet)Dun,Millî Savunma Vekili Sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.04.1953
  • TAKVaMMN f$k YAPRAK Herkesin bildiği sır ULUNAY V.Bir sene zarfında kırk i" ki bini mütecaviz vatandaş ecnebi diyarına seyahat içhı pasaport almış;bunlardan on iki bini devletten döviz almış» otuz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • fabrikasında çalışan Hayim Vitali adında bir işçi dikkatsizlikle elini makineye kaptırmış ve i ki parmağı kesilmiştir.Hayim tedavi altına alınmıştır.Yedikulede oturan bir aile nin 8 yaşlarındaki oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • KISA HABERLER if Çanakkale önlerinde çarpışan Ordu ve Bursa vapurlarının tahkikatına alâkalılarca devam edilmektedir.Bu arada tahkikat neticesine kadar Ordu vapurunun süvarisi bu vapurdan alınmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Hie.11 Nisan 1953 Cumartesi Rn.26 Recep 1872 29 Mart 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.20 10.44 Öğle 12.15 5.32 İkindi 15.57 9.14 Akşam 18.44 12.00 Yatsı 20.20 1.30 İmsak 3.42 8.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • POLİSTE Hüseyin Taner ve Ali Sutak adında iki sabıkalı Galatada eski bir mesele yüzünden kavgaya tutuşmuş ve birbirlerini bı çak ve taşla yaralamışlardır.Hâdiseye el konularak tahkika ta başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Bu son moda cümleyi makale me başlık yapmaktan maksadım Sıhhat Vekâleti Bütçesinin Mec liste müzakeresi sırasında;Hür riyet gazetesinde çıkan bir başmakaleye cevap vermeitth.Başyazar Verem dâvasının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • BB3HB KONGRE iff M.P.Beyoğlu İlçe kongre «1,yarın saat 10 da Tepebaşmda Perihan salonunda yapılacaktır.ÇAT Yüksek Denizcilik Okulunun senelik tamgm^ çayı bu gün saat 15 de Taksim Belediye Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Denizcili k Bankası tersanesinde yapıdan yelkenliler Deniz ve yelken sporlarını tzş vik maksatfiyle-OenânaMk Ban kası tarafından;Bankanın *e;sanelerinde yaptualan 77 yelkenli tekneden 34 ü yatın Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Ya Musip incilerini bu suretle israf etmekten çekinmiyor musun 24-Zübeyrin oğlu Abdullahın kardeşi Basrada validir.Musip mi?Evet Musip o da hazırlık yapıyor yakında ya Basranın;y.a Küfenin önünde kıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • G »mi tecrübe kanalının hazırlıktan başladı Önümüzdeki yıl Teknik Üniversite Makine Fakültesinde inşa edilecek olan gemi tecrübe kanalının hazırlıkları devam etmektedir Gemi inşaatı bakımından çok mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Gazoz satıştan o-Gazozcular Derneği Başkanı asitkarbonik Katlarının yükselmesini pahalılığa sebep olarak gösteriyor İstanbul;Gazozcular;Sucular ve Meşrubatçlar Derneği dün saat 10 da bir basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Gençlik oteli n ku uîuyor Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtı memleketimizde ilk defa olarak bir gençlik oteli kurmağa karar vermiş ve bu bususta faaliyete geçmiştir.Çamlıcada Koşuyolunda pek yakında faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Gsdikpaşada Islr randevu evi bısaîdı Tanınmış randevuculardan Çanafckaleli Melâhat Özkaya'nın bu defa Gedikpaşada,Cami sokağından Kumaşçı aiaartmnınııı 1 sayıh dairesinde faaliyete geçtiğini tesbit «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • HALKIN Sağlık Müdürlüğü iyi çalışıyor Bize yanlış aksettirilen bir «ilıctin tavzihini sevinerek neşrediyoruz:«26 Mart 953 tarihli gazetenizin «Halkın Sesi sütununda intişar eden yazının üçüncü kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • an istim Çalışmalar hızla devam ediyor.Tamamlanan istim âk içim 333 bm lira öienec^k Haydaıpaşada inşasına karar verilen limanın hazırlıkları hızla devam etmektedir Liman sahasının istimlaki tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Otel ücretlerine zam yapıldı Şehir Meclisi Daimî Komis yonu dün hangi sebebe istinat ettiği bilinmiyen bir Kararla otel ücretlerine yüzde 25 zam yapmştıv.Bilindiği gîbî bu karar otel sahiplerinin arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • İ!Genel Meclisinin fevkalâde toplantısı il genel meclisi;mayıs ayı içinde fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Meclis bu toplantıda hazırlanmış bulunan 500 JncU fetih yılı pr-ogramını inceleyerek tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Lord HaHfax gitti Üç.günden beri şehrimizde bulunan İngiliz Hariciye Nazrı Lord Halifax beraberinde eği Lady Halifax;kızı Fenerhas kontesi;torunu Lady Dun "om be ile Atinadaki İngiliz elçisinin eşi L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Civabumu feneri vıktldı Samsun bölgesindeki Civanbur nu deniz feneri Yeşihrmak sularının taşması neticesinde yıkılmştr.Fener halen muvakkat kulede çalşm aktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Mart ayı İçinde yapılan İhracat Şehrimiz Ticaret pdası geçen ay zarfında limanımızdan ihraç edilen malların istatistiklerini hazırlamıştır.Olma göre Mart ayında yapılan ihracat miktarı 42.474.862 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Üsküdar ve Toplası cezaevindeki mahkûmlar Alâkalıların gördüğü lüzum üzerine Üsküdar cezaevindeki bazı azılı mahkûmların Toptaşma;Topta.şı cezaevindekilerin de Üsküdara nakline karar serilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Bir işçi dördüncü kattan düşerek yaralandı Dün sabah Kadköyde fecî bir kaza olmuştur.Bu semtte Cem sokağında Panayot adında birinin inşaatında duvaıcı ustası olarak çalışan îsmail Özcan adın da bir iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Kocasına kızan bîr kadn tentürdiyot-içti Çemberlitaşta Kâtip Sinan camii sokağında «oturan Aysel Baktabil adında genç bir kad.n kocası ile yaptığı bir kavga sonunda bir şişe tentürdiyot içerek intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • 16 seneden heri d*vam ed n tazminat dâvası Dün m.cü Ticaret Manke» meşinde 16 seneden tıerl devam eden tazminat dâvasnın dur uymasına devam edilmiştir.Dâva;Karadenizcfe vuku bulan deniz faciasının kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.04.1953
  • Yerli sanayi gelişiyor D Sanayi Bankasından temin edilen kredilerle yapılan fabrikaların sayısı arttı Hususî teşebbüs tarafından;Türkiye Sanayi Bankasından ahnan krediler;kurulan fabrikaların sayısı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.04.1953
  • Avusturya sulhu Korale,neticesi henüz belli olmayan bir anlaşmaya varılması Şarktan Garba bakılmasına vesile teşkil etmektedir.Deniliyor ki Avusturya sulhu Kore mütareke ve sulhundan daha kolay halled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Sudan'da memurlar siyasî partilere giremeyecek Hartum 10 A.A.Sudan îcra Heyeti âmme hizmetlerinde çalışan bütün hükümet memurlarının nisan sonuna kadar siyasî partilerden istifa etmelerini emretmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Fransada yeniden grevler başladı Paris 10 A.A.Bu saoah tümlerce Parisli;komünistlerin teşvikiyle ânî olarak otobüs ve metro işçilerinin yapmış olduklar1 grev yüzünden halk;işlerine yürüyerek gitmek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • israil yardım jstiyor_Halen Amerika'da bulunan israil Dışişleri Vekili.Eisen hower'i ziyaret ederek askeri ya-dım istedi Washington,10 AJU Amerikayı ziyaret etmekte olan israil Dışişleri Vekili Moshe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Bîr doEarın kıymeti 30 bin drahmiye yükseltmeli Banka,ar kapatjriı Atina,10 A.A.Drahmi-1 nin kıymetten düşürüldüğünü I radyo ile yayınlanan bir nutuk ta ilân eden Yunan iktisadî Koordinasyon Vekili Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Amerikalı gazeteciler Berlin,10 A.A.Moskovada bir hafta ikamet ettikten sonra Berlin'e gelen Amerikalı gazeteciler dün öğleden sonra basma Rusya'da edindikleri intibaları anlatmışlardır.Bu gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • İran'daki hâdiseler Tahran.10 A.A.İran Meclis Başkanı Kâşanî,Başvekil Musaddık'la münasc eti hakkında şu beyanatta bulunmuştur:«Musaddık bana iltihak etti ve birlikte mücadelede bulunduk.Dış politika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • BEBEK AJANSIMIZ 13 Nisan Pazartesi Günü Açılıyor TÜRK TİCARET BANKASI Bebek Ruanelihisar Caddesi Manolya sokak No.286/1 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Kısa harici haberlar AMGKİEA it Beynelmilel Buğday konferansına iştirak eden 46 millete mensup delegelerin ekseriyeti dün bir buğday kilesinin fiatını 2.05 dolar olarak tespit eden ye ni bir beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Yobaza dair Arkadaşım Tarık Buğra;bir yazısında dinin irtica ile mü nasbe t i bulunmadığını;imanın insanlar için bir ihtiyaç olduğunu çok güzel izah etti.İman insanın vicdanında kendi kendine doğan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • İs bebeklere kald Oltada bir şey yok.Halbu-ki muhteşem ve hayırlı fethin beş yüzüncü yıl dönümüne kırk gün bile kalmadı.Ortada hiç bir şey yok.Fakat yıllarca evvel başlayıp da ikinci bir fethe hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Pancarınız var mı.ekini aiz var mı?Koca delikanlı kız gibi güliimsiyerek cevap verdi:Allahm.Deli Yakup:îyi,dedi Allah Baba sise verdi.Kalk seninle şerefe hir «Emmiler emmiler» oynı-Vahm.Köylünün elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • İKTİBAS ostu:Dansöz Irena kadın,boynuna doianan dev cüsseli yılanların tazyiki attında bcğu3maktan zor kurtarıldı.Seyircileri dehşet içinde bırakan bu ten ikeyi atlattıktan sonra genç kadın em* retti:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Luxsmburg Prensi ve eşi halayına çlktılar Luxemburg 10 A.A.Dün düğünleri yapılan Lüksemburg veliahdı Prens Jean ve Belçika İri ensesi Josephine balayım geçil TCıek üzere henüz açıklanmıyan biı* istika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 11.04.1953
  • Tunus meselesi Güvenlik Konseyine ak' settirîtecek New York «Birleşmiş Milletler» 10 A.A.Bugün ourada bir beyanat veren 14 Arap ve Asya memleketi grupu oaşkanı;Liberya delegesi Henry Cooper;yapılan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Memleketimize tayin edilen Şili'nin yeni Büyük Elçisi dün Reisicumhur Celâl Bayan Çankaya köşkünde ziyaret etjnişLir.UFoto Adnan)2 Birleşmiş Milletler saflarında çarpışan Türk Tuga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.04.1953
  • BERGtiN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Eski Yunanlılarda kadın bir kiralık metâdı Evlenecek her Yunan erkeği,almak istediği kıza kaSbinden,aşkından bahsetmez,varlığını ortaya dökerdi,yani kadını para ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 11.04.1953
  • »c-k-Me-Wg Bikini Mayoları geçen yıl bir çok memleketlerde garip ve acı hâdiselere sebep olmuştur.Deniz mevsiminin arifesinde bulunduğumuz şu günlerde bikiniler inşam biraz düşündürmüyor mu?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.04.1953
  • 10VE İ^FMAİCHES ARE MADE IN HEAVEN fit I »KOACVfA* RESTAÖRAHI &W bel.4dtk a Soft "COME İN,FftiOWS Merc's where you'li WRITERS THE MANAGERS THE V 'VWrtji fjuiîc yew f.now f*M t ioi(*ho koiv you OPEN ^2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • Fakültelerarası spor temasları 11.4.953 cumartesi:Voleybol)Eski Eminönü Halkevinde:14 Fen İktisat kızlar)i 15 Tıp Edebiyat kızlar)16 Dişçi O.Tıp erkeMer)17 Fen Eczacı O.erkekler)12.4.953 pazar br«&etb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • G.Saray takımı dün Ankaraya hareket etti Sarı Kırmızılılar,ilk maçlarını Gençlerbirliği ile,ikincisini de Ankaragiicü ite yapacak Galatasaray futbol takımı,iki maç vapmak üzere dün sabaiıki motorlu tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • Futbolda ilk defa dünya çapında bir derece almamızı temin eden Milli takımımızın dün şehrimize döndü Yesi idarecil uçak meydanı heyecanla bekleşen karşılayıcılarla dolu idi.Takım eri ve gençler elde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • On yedi senede TOO ometre Meşhur atletimi2 Şsvki Koru 40 yaşında olmasına rağmen kalbi 20 lik bîr gençten daha sağlanı Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu meghur atletlerden Şevki Koru» Gülhane Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • İTAL,yANl«AR GENÇ MİLLİ TAKIMIMIZLA KARŞILAŞMAK İSTİYOR Türkiye genç milli takımının dünya,birinciliklerinde elde ettiği muvaffakiyetler İtalya spor âlemi tarafından büyük bir dikkatle takip edilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • HavagiicU Mersin'e gitti Ankara lis şampiyonu HavagiicU futbol takımı cumartesi ve pazar günleri iki karşılaşana yapmak üzere dün saat 12 de Mersine hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • 1 J Denizcilik Bankası-nın spor kulüpleri-ne hediyesi Memlekette su sporları-nm terakkisini destekle-mek üzere Denizcilik Ban-kası.bu yıl Höliçteki ter-sanelerdnde inşa ettirmek-te olduğu 80 kadar f»i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • a.f ig maçları programı ll/Nisan/1953 Cumartesi Şeref Stadında 14 Feriköy Bağlarbaşı 16 Tünelspor Yeşildirek Fenerbahçe stadında:13 Nişantagı Bakırköy Vefa stadında 14 Tepebaşı Gedikpaşa 16 Şehremini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1953
  • AMUDUFIKABİSt KUMLAN BÎR JOKEY YENİDEN SIHHATE KAVUŞTU Nevyork,9 TA)1946 senesinde Longchamp at yarışları meydanında attan düşme neticesinde en meşhur Fransız jokeylerinden Paul Francolon'un amudufıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • Şantaj yapman istiyenler için curadan müsait saha az bulunur.Müddeiumumi bunun bilme diği için Hollywood'u sıkmak istemiyor.Bu itibarla Homan'a her hangi bir vatandaş muamelesi yapamam.Bunu izaha lüzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • Sabaha kadar jipierle merkez merkez dolaşıyoruz.Sarıyer Emniyet Amirini yerinde bulmak ka&;3 değil Eyüp karakolunda bizi karşılayan adlî mukayyit uykulu gözlerle tıniyet Amiri bey teftişte diyor.Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç 'CİNAYETLERİ Naktedani AZİZ OZBAY Ölürken karın deşici Jak olduğunu söyleyen adam kimdi?12 Şahsiyetin ikileşmesi hâdisesi;bazı romancıların iddia ettiklerine tamamen uymaktan uzaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • MTMMA Patrona Hclil,Yeniçerilerin kazanını iki eliyle kavrayınca başına götürüp öptü 23 Eğer öyle bir iş olaydı,evvelâ bize haber edecekti.Çünkü kazan kaldırılacak.Üçüncü Yeniçeri söyieadi:Bekliyoruz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • Hazırlıyan Sadi BORAK 1 a 3 4 s 6 7 e 9 IO II 2 r:a:3 b:k:î:A Jllf-nH!5 ¦11 Hi i 6 m İli i:7 8 1h| r:i:î:H:9 iliiülill V to WriltMA» 11 II ^e-^ar» sağa:1 On parası mevcut değil İki kelime)2 Bilgin Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • Bir marangozun 2650 lirası çalındı Dolapderede,Serdar Ömer caddesinde 125 sayılı dükkânda marangozluk yapan Sofyanos Defyanos adında biri zabıtaya müracaat ederekı duvrda asılı duran ceketinin cebinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1953
  • e giriş Yeni Sovyet Diktatörünün bilhassa Molotoru sahne harici bırakmaya çalıştığı söyleniyor Londra,10 Naren)Sovyet Rusyanm yeni Bağvekili Malenkov'un,eyaletlerdeki komünist parti şefleri arasında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.04.1953
  • TIMARHANEDE YIL 'Haklı imşisin,bu yemekler yenmez,Allah gayret versin sana,105 Gayet iyi fala bakar,gelecek ten haber verir,aynı zamanda bulduğu yeni bir ilaçla kanseri."Veremi,cüzzamı tedavi etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Röportaj Polis Müdürü ile birlikte yaptığımız bir gece tettişi ta &H tvaiı 6 Mcı sahifede)""Vor ki?St*t-dört on beş« riBakarköy ^enen y Emniyet Amirliği yi2 'nodern binama öııündelık.°Ca bet°û bWc kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Alman Amerikan müzakereleri [Bağ tarafı birincide] mistir.Amerikan hükümeti,halen elinde bulunan harp suçlularının durumunu yeniden tetkik edeceğini bildirmiş ve meselenin bütününün,ancak Bona andlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Hayati Karaşahin hakkındaki karar bozuldu Ankara 10 TA)BU müddet evvel İstanbuldaki Rus konsoloslugunun bahçesine askeri kitaplar ve talimatnameler atar ken yakalanan Hayati Karaşahin hakkında şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Kiralar kanununun yeni şekli [Baş tarafı birincide] kanlığında toplanarak Millî Korunma Kanununun tadili lazerinde müzakereler devam etmiştir.Geçen celselerde teklifin birinci muvakkat madd&sinin A fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • casus şebekesi ya Berlindeki Rus subayları tarafından idare edilen şebekenin 35 üyesi tevkif edildi Bonn,10 A.A.Batı Al manya Başvekil Yardımcısı Dr.l-anz Bluoher'in bugün açıkladığına göre,dün gece B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • İngiltere de müthiş bir yangın çıktı Zorla kontrol altına nVıaa yancın Coventry şehrinde panik yarattı Coventry İngiltere)10 A F)Dün gece burada çıkan büyük foir yangın 200 itfaiyecinin gayretine rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • M.Thorez Fransa'ya dönüyor Hususî bir katarla seyahat eden Fransız komünist lideri sıkı bir muhafaza oltanda tutuluyor Paris 10 AJU Trenle Fransaya dönen komünist ere nel sekreteri Thorezin Fransa hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Bir Nazi Lideri Mısır'a kaçtı Almanya'dan pasaportsuz kaçan General Kemerin Mısır'da ne yapacağı bilinmiyor.Boon.10 AP)Hitierin eski generallerinden ve harb den sonra Almanyada teşekkül eden ilk Nazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Askerlerde mil I ki erkân gibi Vekâlet haklarından İstifade edebilecek Ankara,10 Milliyet)Bu gün MilM Savunma Vekaleti ko misyonunda yapılan bîr toplantı sonunda,askerlerin de mülki erkan gibi vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Ankara'da bir cinayet işlendi Ankara 10 Milliyet)Bugün saat 13 sıralarında Necatibey caddesi tnci apartmanında fed bir cinayet olmuşturibrahim Korkmaz isminde bir gene iki senedir nikâhlı bulunan Saad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Menderes,Tifonun karısına bir hediye gö idlerdi Londra.10 A.P)Belgrad radyosunun bildirdiğine göre» Türkiye Başvekili Adnan Menderes» Mareşal Tito'nun egi Ba yan Javanka Tito'va kıymetli bir hediye gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Beşpırci atom bombası bugün patlatılıyor Las Vagas Nevada 10 A.A.Yarın şafak vakti yapılacak olan 1953 yılı beşinci atom denemeleri için âlimler hummalı bir hazırlık içindedirler.Atom Enerji Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Bir uçak kazasında 12 kişi öldü Kingston Jamaica)10 A.A.Bugün vukubulan bir u-çak kazasında on iki kişi ölmfiş tttr.Hâdise uçağın havalandıktan kısa bir müddet sonra denize düşüp parçalanması netice-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Y*di kipti parsa yüzünden birbirine girdi I Mecidiyeköyde oturan ve çalgıcılık yapan Ahmet Çil.Mehmet Seyrek Basan,Yasar Yorgun,Nazif ve Kasım adında beş kipti evvelki gece saat 24 ten sonra Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Birleşmiş Milletlerin yeni Genel Sekreteri Nev York,10 AP)Birleş miş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterliğine seçilen îsveçli dip lomat Dag Hamarskjold bugün 60 devlete mensup başdelegelerin iştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • YUNAM" ASKERÎ HEYETİ ©ÖNTJÜ Şehrimizde bulunan Yunan Et İtanı Harbiyoi Umumiye Reisi General 'KrbriUaTrifi'in Tbaşkanlığm£aki Ytman Askerî Heyeti dün sabah 11 de uçakla Atinaya hareket etmiştir.Hava m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • ANLAŞMA BUGÜN EUZALNTYOI1 Panmunjonda hugün yapılan görüşmelerde yaralı ve hasta harp esirlerinin mübadelesi için yapılacak hazırlıklar üzerLıde anlaşmaya Birleşmiş Milletler temsilcisi Amiral Daniel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Ami Carney Napoliye avdet etti [Bag tarafı birincide] kanı Oaqgeneral Nuri Yamut'la mühim nskerî görüşmeler yapmış olan Güney Avrupa Atlantik Orduları Başkomutanı Amirai Robert Carney hu sabah sa at 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Kore'de muhasamata son verilmesi istendi IBaş tarafı birincide!mektupta bütün harp esirlerinin toptan teatisine matuf tefer ruatlı planlar teklif olunmuştur.Bilindiği gibi harp esirlerinin teatisi mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • 953 yılının en korkunç cinayeti dün işlendi [Baş tarafı birincide] i Adapazarlı er Gani Dec.er Hakkı Eryürek,Malkaralı er Osman Dinç ve Malkaralı er Hüseyin Erdoğan yemekhanede oturuyor ve güzel güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Dnmlupınar şehitleri [Baş tarafı birincidel Salonda yapılan merasimi müteakip başta matem marşları çalan bahriye bandosu olduğ» halde toplu bir halde Dol mabahçe rıhtımına inilmiştir.Birlik tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Eden yarın ameliyat oluyor {Baş tarafı bhinctdei pazara bırakıldığı bugün Vekâ» letten bildirilmiştir.55 yaşındaki ingiliz devlet adamı çarşamba günü hastahane ye yatmış ve bugün ameliyat ol mam bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.04.1953
  • Vali Gökay Eisenhower ile goruştu [Baş tarafı birincide] land ile hemen hemen bir saat' kadar görüşmüştür.Fahrettin Kerim Gökay;A.nıerikau Senatörüne;her Türk'ün;dünya sulhunun muhafazası yolunda Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Senenin en şahane düğünü Prenses Charlotte'un gelinliği 60 terzi tarafından hazırlandı Evvelki gece yapılan düğünde Prensesin giydiği elbise 74 yaşında bir terzi tarafından çizilmiştir Prenses Charlot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Trabzon Belediye Daimî Komisyonundan A Trabzonda sebze pazarı mevkiinde yeniden tesis edilecek «202362 lira «80 kuruş bedeli kesifli hal binası inşaatı 28 gün müddc tie ve kapalı zarf usulile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Açık eksiltme ilânı istanbul Bayındsrlık Müdürlüğünden 1 Yeşilköy Hava Alanı Gümrük Müdürlüğü teşkilâtı için büyük hangarda yapılacak tadilât ve tamirat işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır-Keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Paear çarşamba ve eusna gttuJeri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Mttsesi:Paaar,sarşamba vs onma gttnleri saat:10 13 Topkapı Sarayı Mttsesi:Pa-«artesl hariç her gün 18.40-16.SO A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden MeB'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar:Okuyan Perihan Sözeri.Çalan,lar:Nubar Tekyay,Ahmet Yat man,Şükrü Tunar 14.00 Gitar kuarteti Coni Buhagiar ve arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • oğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı.GRiPiN KULLANINIZ 4 8 a et ara İle günde 3 adet alınabilir.2851433481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinden 1 Görülen lüzum üzerine 10 Nisan Cuma günü Hopa sür'at postasına kalkması icabeden İstanbul vapuru bir gün rötarla 11 Nisan Cumartesi günü saat 10.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • İst.As.Dairesi Bşk.dan:İstanbul ve Ankarada açıiaca kYd.Sb.Okullarının 38.Dönemi için 4/Mayıstan 7/2vîayıs/953 tarihine kadar okullarda öğrenci kayıt ve kabul edilecektir.Hangi okullardan mezun buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Bayındırlık Vekâleti Izmir Su işleri 3 Şube Müdürlüğünden 1 izmir Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünün Bergama ilçesi merkezinde bulunan bakım binası noksanlarının tamam* lanması inşaatı,fiat birimi esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Mamul Uyuşturucu Maddeler Satın Alınacak Toprak EftahsMİlari Ofisi Genel MUdUrHJğlİndftıi Aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif uyuşturucu mai' deler mukabilinde Ofisimizden aynı bedele tekabül e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Muhtelif yuvarlak lama hususî 1 profil demir saç ve levha satın alınacaktır Türkiye Zirai Donatım Kurumu ziraat âletleri v* makine fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden Adapazarı Şartnamesine göre 1191
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Pulluk uç demirleri satm alınacak Türkiye Ziraî Donalım Kurumu Ziraat âletleri ve makineleri fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden Adapazar» Cins ve mikdarlarile muvakkat teminatları ve satın n^4 Şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Kambiyo Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Pr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve e£ha.11 Açılış Kapanış 784.784_280.50 280.30 O.SO 0.80 64.03 64.03 5.50 5.60 54.12.50 54.12.50 73.68.40 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LİLİOM Yaran:Wt&tu.Molnar Türkçuai:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temzil yoktur.Telefon:42157 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Istanbul Levazfrrs AmirHğmtien verilen Askerî Kıtaat ilânları Bitlis Kurtalan,Bitlis Siirt arasında "karsilıklı ot saman hariç)1000 ton nakliyat kapalı zarfla ihalesi 30/Nisan/1953 günü saat 11 de Sii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.04.1953
  • Bomonti Bahçesi* AÇILMIŞTIR Soğutulmuş küçük fıçılar Çeşitli mezeler Soğuk ve yağmurlu günlerde kapah salonr' ÎSTANBUE'un EN UCUZ BAHÇESt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8