Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • 1 ÜRDÜN KRALI HÜSEYİN EVLENMİYOR 2 Mayıs «ünü taç giyecek olan Ürdün Kralı Hüseyin,Londra'dan memleketine dönmektedir.Diğer taraftan Kral Hüseyin,Mısır Prensesi Dina Abdülhamid ile evleneceğine dair s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Ustaoğlunun teşriî masuniyeti kaldırılıyor Dün Başvekâletten Meclise gelmiş olan tezkere-komisyona havale edildi Ankara 9 Milliyet)Sara-yüzden Demokrat Partiden tar* sunda münteşir Büyük Cihat adlı ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Senenin en muhteşem I w dugunu dun yapıldı Bir müddstten beri sevişen Prensle Prensesin düğün merasiminde Avrupa Kral hanedanın* dan bir çoğu hazır bulundu Muhteşem düğün münasebetiyle Belçika Konsolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • İspanyaya 60 milyon liralık buğday sattık Temin edilen dövizle Avrupa Tediye Birliğindeki açığımız tamamen kapanmaktadır ispanyol ticaret heyeti şerefine verilen kokteylden bb» görünüi} Anukara 9 Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Tfaıik&yfaMm Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu geçeceği hava sıcaklığında bir değişiklik olmıyacağı tahmin eaümigtlr.*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • JJf Kore'de çarpışan Türk askerleri KOrSClfe CaBli jçk portatif bir cami minaresi m m s_Doom!Irnlaırlılzla tasa edilmiştir.Bu suretle askerlerimi* «an şeşmı kolayhkla SSS.Besimde porta öf minare ve Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Baroda dinlenecek plâk Dün baroda;bir dâvanın aydınlanması için dinlenecek olan plâk dinlenmiştir.Telefonla plâğa alınan bir sesin sahibine ait olup olmadığının anlaşılıp anlaşılmazlıgı hususunda Tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Dumlupinar'iii battığı yer dün tesbit edildi 46 kulaç derinlikte denizaltı ile İlk temas Çanakkale» 9 A.A.Çanakkale'de Nara burnu önlerinde müessif bir kaza neticesinde 81 kahraman denizcimizle birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Istanbulun çeşitli işleri dün Mecliste görüşüldü Muhtar Acarın Eyüp arsaları,İstanbul sergisine dair sözlü sorularına İçişleri Vekili cevap verdi Ankara» 9 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • DEFİLE Evvelki s&te Küçük Sahne'de geliri son zelzele felâketzedelerine-verilmek üzere Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir defile tertip edilmiştir.İlkbahar modellerinin teshir edildiği bu defile alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Yeni bir döviz yolsuzluğu meydana çıkarıldı Hâdiseye Ticaret ve Maliye Vekâletleri müfettişleri el koydu Mühim miktarda yeni bir döviz yolsuzluğu meydana çıkarılmış;hâdiseye Ticaret ve Maliye Vektletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Tevfik İlerinin beyanatı Ankara 9 ANKA)Ahmet Emin Yalman tarafından 8 nisan tarihli Vatan gazetesinde yazılan bir başmakaleden dolayı eski Millî Eğitim Vakanı Tevfik İlerinin ac?tfen ıakare:davası aça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Korede anlaşmaya varıldı Yaralı ve harp esirlerinin 20 Mayısta mübadelesi kararlaştırıldı Mütareke görüşmelerine iştirak eden Kızıl Çin delegeleri Seul 9 ANKA)Bugün Panmunjon'da toplanan Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Boğazların müdafaası meselesi İki günden beri Ami.Çarneyln iştirakiyle cehrimizde yapılan müzakerelere şimdi de Ankara'da devam ediliyor Ankara,9 ANKA)Güney Doğu Atlantik Orduları Başkomutanı Amiral C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • İsveç Elçisi C.Açıkalınlc go r u ŞTÜ Dumlupmar'm batmasına I sebep olan İsveç gemisi I süvarisinin gemide mevkuf I tutulması talebi reddedildi I Ankara 9 Milliyet)İsveç Büyükelçisi bugün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Dun İzmir limanında Bir Amerikan denizaltısı kaza atlattı o-Umandan sıkmakta olan bir Holanda şilebi,Amerikan denizaltısının "burnuna bindirdiyse de hasar yapmadı izmir 9 T.H.A.Bir haftadan beri liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Moskovada tevkifler enin öldükten sonra idareyi ele alan Stalin rakibiyle açık bir mücadeleye girişmek için epey beklemiş,daha Lenin'in sağlığında puansız düşmanı olduğu Troç-yi.«üstadımız»,«pirimiz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1953
  • Yeni Vekiller,dün vazifeye başladılar M*1 tam bir tasviple karşılandı Ulus gazetesinin dünkü başmakalesinde Hüseyin Cahit Yalçın Karşımızda ciddî,ehliyetli,genç ve aydın Bakanlar bulmayı memleket hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1953
  • T&KV3M&EN g& YAPRAK Acı hatıraların ma'nası Evvelki güu Cumhuriyet te aziz arkadaşım Abidin Dav'er'in dikkate değer bir yazısını okudum.Dav'er.bu yazıda Dumlupınarın doksan bir şehitle sulara gömülmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • K I SA HA BF.RLIR İf Yugoslavlar memleketimiz-1 le olan ticari münasebetleri da-I ha da geliştirmek ve mallarını j teşhir etmek maksadiyle şehri-nüzde daimi bir sergi açacak-1 lardır.Bu husustaki hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • POLİSTE jç Beyoğlunda Emekyemez ma hailesinde oturan Sara Ase adında bir kadının erine giren meçhul bir hırsız 250 lira para Öe bir miktar mücevher çalıp kaçmıştır.Suçlu aranmaktadır.Uf Hasekideki Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Hie.10 Nisan Ru.25 28 Recep 1953 Mart 1872 1 Cuma 1369 j VAKİ tT VASATİ EZANİ 1 Güne S 5.22 10.46 öğle 12.15 5.33 İkind i 15.57 9J.5 Aksa m 18.43 12.00 1 Yatsı 20.1S 1.35 İmsaJ k 3,44 9.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Pehlevî sülâlesinin ikinci hütoümdarı olan Şah Mehmet Rıza le bu sülâlenin tâ ilk günlerden beri muhalifi bulunan hükümet reisi Dr.Musaddık arasındaki mücadele,artık mantıkî neticesine yaklaşmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Kiliselerde hırsızlık o-Büj iikada daks Rum kilisesi rahiplerinden birinin 21 bin lirası ça indi Emniyet Müdürlüğü;hırsızlık masası memurları Büyükadada cereyan eden bir hırsızlık hadisesine en koymuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Arkadaşlarını soymaya kaEk-şan zorbalar Evvelki gece Beyoglunda Tozkoparan semtinde bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Kasımpaşa sakinlerinden Ali Rıza özdoğan,Mehmet Gençer,Yunus Karabak ve Mustafa ön&ln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Yaşh bir kadın intihar etti Karagümrükte,Kariye Cami sokağtnda 4 sayıh evde aturan 80 yaşlarında aklen malûl Necibe adında bir kadın kendisini evin su kuyusuna almak suretiyle intihar etmiş ve ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Avusturya bizden bakliyat alacak Avusturya hükümeti memleketimizden muhtelif gıda maddeler' almak üzere müracaat etmiştir.Avusturya,bilhassa fasulya,patates ve haşhaş tohuma almak arzusundadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Şile D.P.kogresi Demokrat Parti Şile ilçesinin yıllık umumi kongresi 17 nisan cuma günü toplanacaktır.Bu yıl il kongresine 11 delege ve recek olan Şile kongresine bil yük bir ehemmiyet verilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Ölümle neti i vasıta Bîr çocukla genç tir şef ör muavini fecî b şekilde öldüler Şehrimizde ikisi de ölümle neticelenen bir kamyon ve bir otomobil kazası olmuştur.Süreyya Ünal adında bir şoförün idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • r *0mm HALKIN SESİ Eminönündeki kurtuluş durağı hakkında Bir müddet önce sene bu köşede,okuyucularımız dan Perikiis Lefteroğlu'nun bir dileği neşredilmişti.İlgililerden gelen cevabı aynen neşrediyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • KERBEIÂ&AN Irak Halifesi Muhammed,Iraktan gelecek yardımdan ümidini kesmişti 23 Ne demek diyordu;daha dünkü adamlar bizi mağlûp etsinler!Emevilerin tarihinde bu kadar büyük facia yoktur.Biz her zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • İstanbul İkinci Bölge Kalkınma Kongresi ekim ayında yapılacaktır.TÖREN jç Üniversite *ena tosunca Dr# Cemile Topuzoglıma fahri ordinaryüslük unvanı tevcih eciı1-rnektedir.Yarın Cerrahpaj-1 Hastaha.nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Paramızın korunması o-Şehrımizdeki ecnebi firma* larıo sermaye durumları tetkik ediliyor Şehrimizde bulunan ecnebi fir maların sermayeleriyle alâkalı bir durumu tetkike toaşlanmıstır.Bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Genç bir kız garip bir şekilde öldürüldü Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Taksimde Asej'an Kız Lisesine devam eden Nuvart Nacüya adında" genç bir kız birdenbire fenalaşmış ve li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Üniversiteliler arasında yazı müsabakası İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği İstanbul fethinin mana ve «önemini belirten bir yazı müsabakası açmıştır.Yazılar en geç 30 nisan akşamına kadar gönderilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.04.1953
  • Maruf bir kimya âlimi şehrimize gsldi Nobel mükâfatını kazanmış olan tanınmış Alman kimya alimi Prof.Dr.Adolf Butemandt dün akşam uçakla Münlhten gen rimize gelmiştir.İstanbul Üniversitesi Fen Fakülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1953
  • Siyasî icmal Şah'in cevabı İki gün önce bu sütunlarda t» lan Başvekili Dr.ftlusıuldık'uı kendisini radyo ile millete jurnal etmesine Şehinşahın da mukabelede bulunmak istemesi mümkün olduğuna işaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Amer ikada ştipheli bir intihara teşebbüs Vaşington,9 A.A.Amerika Entelijans Dairesinin en gizli kısımlarından birinde çalışmakta olan Frederick E.Crockett isminde bir memur bugün mutfaktaki gaz muslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • ispanyaya Krallığın avdeti Madritte üç kişilik bir heyet krallığın tekrar ihdası için müzakereler yapıyor Madrid 9 AP)İnanılır kaynaklardan sızan haberlere göre İspanya tahtına bir kral tayin edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Amerikada yeni sSlâhlar halk huzurunda tecrübe edilmîyecek Vaşington,9 A.A.Amerika Savunma Vekâleti bugün aldığı bir kararja,bundan sonra yeni silâhların halk huzurunda tecrübe edilmesini men etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Moskova-op^ra^ı Paris'te temsiller verecek Paris,9 A.A.Burada bir Tiyatro Konser Btirosu'nun açıkladığına göre,önümüzdeki yaz aylarında Moskova operası tam kac!rosiyle Paris'e gelerek temsiller verece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Bir k?tîî sekiz sene hapis yatacak Bîr müddet evvel Samatyada bir cinayet işlenmiş ve bu semtte oturan Ali Taşdemir adında biri küqük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda komşusu îsmaili bıçakla öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Mart ayına ait geçinme endoksi Şehrimîzd Ticaret Odası mart ayına ait geçinme endeksini ha arlamıştır.Buna göre 1938 senesinde 100 olarak alman endeks sayısı 1953 yılı mart ayında 432.5 e yükselmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Siyasî Komisyon bu sabah Polonyanın yeni bir dünya harbi tehdidini uzaklaştınnak mak sadiyle alınması ic/beden tedbirler ile milletlerarası sulhu ve dostluğu takviye etmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Eisenhower bu hafta basın top'antısı yapmıyacak Vaşington,9 A.A.Beyaz Saray sözcüsü James Hagarty* nin bugün bildirdiğine göre,General Eisenhower bu hafta mutat basın toplantısını yapmıyacaktır.Bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Attlee Yug^slavyayı ziva^et ed^ceft Belgrat,9 A.A.İngiltere İşçi Partisi lideri Mr.Clement Attlee,yapılan daveti ka-t ul ederek yakında Yugoslavya' yi ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Korkunç iki cinayet o Danimarkadâ bir katil 24 ve 73 yaşlarında iki kadını boğarak öldürdü Kopenhag 9 AP)Karl-Bertil Sjoegren isminde 25 yaşlarında bir İsveçli kaatil 24 ve 73 yaşlarında iki kadını bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Cüretkâra ne bir hırsızlık o-Maskeli ve silâhlı bir haydut çetesi güpegündüz Kolonya'da banka soyda Kolonya.Almanya)9 A.A.Maskeli ve silâhlı bir haydut çetesi bugün,güpe gündüz Kolonyoc'nın en büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Adenauer çın yaraım ASman Başvekili mlltııcî akanın!karşılıy^bi!nek için Amerikadan.yardam Lstedia Washington.9 A.AJ Fe deral Almanya Başvekili Ade nauer günden güne Batı Al manya'ya gelmekte olan mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Ucuz Eokanta Belediye Eminönünde balıkhane binasının yanında bir ucuz halk lokantası açtı.lisul bozulmasın diye sayın Dr.Fahrettin Kerim yine kordeiâyı «uğurlu ve hayırlı olmadı temennisiyle» kesti.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • I İKTİBAS Kocanızı kendinize bağlı tutmanın yolları il l I I ı rı i¦—Ev£ıe kocanıza ağtrBamaj,ona eğl^nc-ûnkânSarı hazıramalısınız.Evm geçim ve ihtiyaçlarından ya?n?z koca arın mcs*ul bulundukları,kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • DİKKAT Mayıs keşidesine ait büyük ikramiye istanbul Suadiye Bostancı Tan durağında müstakil evdir-10 Nisan 1953 tarihine kadar açtıracağınız 150liralık bir hesapla bu evi ve diğer ikramiyeleri kazanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • FIKRA Trenlerde tenzilât Tarık BUG 3* Karikatüristlerimiz wzam zam da zam zam» demekten bıkalı bir hayli zaman olmuş,fakait zammın sonu bir türlü gelmemişti.En ince nükte-danlari'imz ve en hırçın kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 10.04.1953
  • Aşağıda,pazar yerinde gidip gelen insanların yürüyüşüne bir başkalık gelmiş gibiydi.Dük kânların köşe yaptığı yerde dört tane Kürtköylü vardı:Has ta bir genç kadın,yaşlı bir baş ka kadın,iki de genç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1-3 Çanakkale ve Bahkesirdfl zelzele felâketine uğrayan vatandaşlarımıza yardım olmak üzere dün Küçük Sahnede Olgunlaşma Enstitüsü talebeleri tarafından bir defile tertip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.04.1953
  • Amerika vahşilerinde kadın doğurur,erkek lohusa olurdu Vahşi erkek kadınından hep iş isterdi.Kadın doğum sancıları içinde kıvrandığı vakitte bile onun izni olmaksızın doğuramazdı Doğumu yalnız yapar,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 10.04.1953
  • Capri Ada.vnda istirahat etmekte olan sevimli Yunan artisti Elan Marika'run bu yılın plaj mo-j J dasma bazı yenilikler ilâve edeceği söylenmektedir.Bilhassa Elan'ın mayonun göğüs kısmında j kullandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1953
  • Belçikada muvaffakiyetli oyunlar çıkarıp üçüncülüğü elde eden Brüksel Basınının Avrupayı temsil edebilecek en kuvvetli genç bnbir şeklinde vasıflandırdığı futbolcularımız 9.30 da uçakla gelmiş olacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • Kısa Spor Haberleri j GÜREŞ KAFİLEMİZ TESBİT EDİLDİ 17,8 ve 19 nisan 1953 tarihlerinde Napoli'de yapılacak dünya Greko Romen güreş şampiyonasına gidecek milli gttreş kafilesi şu idareci ve güreşçilerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • KASIMPAŞA ADANAYA GÎTTl istanbul profesyonel liginin kuvvetli takımlarından Kasım-1 paşa Torossporun daveti Üzeri' ne dün Adanaya hareket etmiştir.Adanada iki karşılaşma yapacak olan Kasımpaşalılar,an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • O.SARAY TAKIMI BUGÜN ANKARAYA HAREKET EDİYOR Profesyonel lig üçüncüsü G Saray futbol takımı iki maç yap mak üzere bu sabahki motorlu trenle Ankaraya hareket edecektir.Galatasaray takımının seyahati do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • 25 NİSANDA TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK MISIR ATLETLERİNİN SON DERECELERİ Türk Mısır millt atletizm ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • 32 kortu olan dünyanın en büyük Tenis kulübü Forest Hiüs West Side bir kulüpten fazla bir nevi Tenis sitesidir.İçinde 14000 kişilik iki büyük kortu da vardır Dünyanın en meşhur Tenis kortlarından biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • Kadıköyspor salonunda yapılacak Basketbol maçlar ı Eski Kadıköy Halkevi spor salonunda bu akşam aşağıdaki basketbol karşılaşmaları yapılacaktır:Saat 20 de Kadıköyspor Moda Kültür genç)Saat 21 de Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • BİLARDO REKORU Geçtiğimiz hafta İçerisincUl Nuruosmanlyedeki bir bilardo salonunda yeni bir Türkiye rekoru yapılmıştır.Büyük bir meraklı kütlesinin taki pettiği maçta Agop Muta* 1564 seri ile Andaç Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • Bu gece Marciano YValcott maçından önce zenci Clevland Wilnams ile karşılaşacak olan Türk boksörü Necmi Karahan,Archie Moore île yaptığa bir idmandarcıano reva ce yapılıyor Necmi Karahan da aynı salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • Vefa ile ki Çanakkale âbidesi kupası maçlarının dördüncüsü 12 ni* san pazar günü saat 16 da Beşiktaş ve Vefa takınılan arasında yapılacaktır.Mithatpaşa stadında oynanacak olan bu maça ait numaralı bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1953
  • Geçen ağustos ayı içinde New-York'ta Rocky Marclano Jog Walcott arasında yapılan dünya asır sıklet b^ks şampiyonluğunun filmi:Walcott'u rintfn iplerine sıkıştırarak nihaî sol yumruğu indiren Marciano,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1953
  • Kara cübbelilerle adliye koridorunda seçen bir Avukatların hemen hepâi dünyaya 40 sefer gelsek gene evukaf olurduk,diyorlar ama,mahkemelerin dağınıklsğından,iş çokluğundan,dâvaların uzamasından dert y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1953
  • TÂRİHTEKİ KORKUNÇ »CİNAYETLERİ fcakled**:AZİZ OZ^ÂY Doktorda,suçstü baskına uğramış mücrim hali yoktu n I tO anlar muhakkak ki birer buhran anları idi.Kocam o dakikalarda kendinden başka bir insan olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1953
  • Sterne her zamandan fazla mütereddit idi:Ben de Stephane'i görmeğe gidiyordum,telefon ettim.Mason daha fazla söyletmedL Kolundan yakalıyarak asansöre doğru itti.Vaziyeti size şimdi izah edemiyeceğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1953
  • Uazulıyaa SâJİ COÜ AÎi 1 t 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12!2 3 l 4 WBm 5 Ti 6 7 8 9 11 12 1 X Çalçene;Eşik.2 İşçi;Arap beyi.3 Alt;Yün yelek;Bir mabut.4 Güzel sanat;Kılık.5 Bir edat;Güzel;Beyaz.G Sed et;Fırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1953
  • ROTMMA Patrona Halil,bu hengâme içinde kalabalığı yararak ortaya çıktı 22 Yer,yerinden oynuyor,uçan kuşlar bağngmalardan kanat vuramıyorlardı.Az sonra birinci cemaat ile cebecilerden beşinci bölük çr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mürşide Şener ve Gülseren Güvemli 14.20 Dana ve caz müziği «Pl» 14.45 Şar kılar «Fİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.04.1953
  • TIMARHANEDE Matyo gülerek odaya girdi,bugün neşesi pek yerinde idi 105 f 1 Ocak 1950 Adanalı bu sabah pek erken gelmişti.Zira henüz saat dokuz bile olmamıştı.Getirdiği balıklar henüz sıcaklığını muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Arkadaşlık Yurdu Azaların Nazarı Dikkatine Aşağıda yazılı maddejeri görüşmek üzere Cemiyetimizin azalarını 13/4A953 pazartesi günü saat 19 da yapılacak adi umumî heyet toplantısına davet ediyoruz.Otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • istanbul 4.cü İcra Memur* luffuudan:953/1732 Bir borçtan dolayı hacizli o-Iup satılmasına karar verilen bir adet kutup marka büyük boy buz dolabının bulunduğu Nuruoamaniye caddesi No.106/3 sayılı aşçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Horasan Sarıkamış arasında,yaptırılacak 74 kilometrelik demiryol aplikasyonu işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin edilen bedeli 56MÎ00 lira olup geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Fevkalâde fırsat Gerek istanbul'da ve gerek bütün memlekette eşi bulunmayan bir villâ satılık tır.Adres:Emirg&n îstinye caddesi Tokmakburnu No.4 4^b«b Telefon:88732 msmâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Bir Amerikan denizaltısı [Baş tarafı birincide] tan sonra yanlış rota takip etmesi yüzünden mendirekten tkacağı sırada «Cutlass» ienizaltısının burnuna bindirmiştir.Gece yarısı vukubulan bu anî çarpış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Türk Amerikan ticaret münasebetleri genişliyor Amerikadan 63m'uyon dolarlık mal aid k,buna karşı 62 miSyon liralık mal sattık Washington 9 AF)Ticaret Vekâleti tarafından bugüa yayınlanan istatistikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Dumlupınann battığı yer dün tesMt edildi rBas tarafı birincide] ÎSVEÇTEN BİR HEYET GELDİ Laboland isimli İsveç gemisinin çarpışması neticesinde Çanakkalede batan ^umlupınar denizaltısmın batışı hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • iran'da yeniden çarpışmalar oldu Tahran.9 Anka)Bu sabah Meclis önünde Şah taraftarları ile Musaddık taraf tarlan arasında çıkan karışıklıklar sonunda 2 kişi ölmüş.16 kişi yaralanmıştır.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık W)Ecnebi memlekette»* »ki mtelMtrlifin şartlan 2 va 3 üncü aayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa «uıt.3,90 TXt.îl&nlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Lord Halifâks'm tetkikleri Evvelki gün şeririmize,gelmiş bulunan esM İngiltere Dışişleri Vekillerinden Lord Halifaks beraberindekilerle dün gehirde gezintiler yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Yeni tayin edilen veliler e Bir müddetten beri münhal bulunan valiliklere yeni tayinler yapıldı Ankara 9 ANKA)tki aydan beri tayinleri yapılamıyan valiliklere nihayet bugün tayinler yapılmıştır.Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Korede anlaşmaya varıldı [Baş tarafı birincide] hsrah harp esirinin günde 100 kişi olmak üzere iade etmeği tek lif etmişler ve buna mukabil Birleşmiş Milletlerin elinde bulunan 5800 yaralı ve hasta ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • İstanbulini çeşitli işleri dün Mecliste görüşüllü [Baş tarafı birincide] sergisi hakkındaki sözlü sorusu günün en müihim mevzuunu teşkil ediyordu.Bu suale İçişleri Vekili Eühem Menderes cevap vermiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • İspanyaya buğday sattık [Baş tarafı birincide!karaya hareket etmiştir.Eu heyet geçen hafta kesilen Türk Alman ticaret müzakc-relerindeki anlaşmazlıkları hal için Ankarada temas ve müzakerelerde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Ustaoğlunun teşrii masuniyeti [Baş tarafı birincide] si bugün Büyük Millet Meclisine greüniş ve Anayasa;Adalet komisyonlarından müteşekkil muhtelif komisyona havale edilmiştir.Tezkerenin komisyonda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Moskovada tevkifer başladı [Başmakaleden devam] ve mevcudu milyona baliğ olduğu bilinen «izli polis kuvvetinin de rey ve arzusunu izhar etmesini intaç eylerse vaziyet değişir.O zaman ordunun da söyliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Kabinedeki tadîlât term bîr tasviple [Baş tarafı birim ide I i Her iki Devlet Vekili ara smda Başvekâletin meşgul olduğu mevzular üzerinde vazife taksimi henüz yapılmamış olmakla beraber Fethi Çelikba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Yeni bir döviz kaçakçılığı [Baş teırafı birincide] ret Odasından bir de menşe şahadetnamesi alan firma;tonu 30 İngiliz lirasından 53 bin ingiliz liralık kili İstanbuldan ihraç etmiştir.Ancak bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • narauıyo Küpaınş sterling-Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.ttsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi lüskoudes ve eofla.n Açılııj 784.260.50 6ü 64.03 c.eo 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapara?78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Yedek subaylar 4 may sst a ask are s^yk^dîiiyor Ankara,9 T.H.A.Millî Savunma Vekâleti,38 inci dönem yedek siPbay namzetleri hakkında mühim bir karar almış ve bunu ilgili makamlara bildirmiştir.Alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • merikadan bir balıkçılık heyeti geleli Dün akşam saat 21.30 da Pan Amerikan uçg^ı ile Ame* likadan şehrimiae Kiefew.Mc.Alissew,Peffşş.ve Swan isimlerinde dört balıkçılık mütehassısı dokuz kişilik aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Boğazların müdafaası meselesi [Baş tarafı birincide!dekiler saat 15 de Genelkurmay Başkanı Nuri Yamutu ziyaret etmişler ve bilâhara Mili!Savunma Vekilliğine giderek Seyft Kurtbek'in de hazır buluncjjg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.04.1953
  • Senenin en muhteşem düğünü [Baş tarafı birincide!iştirak etmemiştir.Halk;merasimi takip edebilmek için aynalardan İstifade etmiş bir kısmı boylarım yükseltmek için müteşebbis bir tacirin alelacele sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.04.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz.ryi 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Aydın Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden Incirliova Koçarlı yolunun 5+550—775 kilometreler arasında yaptırılacak olan ariyet imlâ» çimento harçlı kârgir inşaat ve kurupere imalâtı kapalı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Amasya vilâyet daimî encümeninden Merzifon Gümüşhacıköy Osmancık yolunun 18+300 19+300 kilometreleri arasında 783)metre tulünde ve 8)metre arzında yapılacak parke tag ve döşemesi işi 29999)lira 72)kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Making alınacak Okul ve hastahanelerde kullanılmak üzere 10 adet Büyük boy 10 Orta boy 10 Küçük boy Çamaşır yıkama makinesi ile ayrıca 20 adet Bulaşık yıkama makinesi satın alınacaktır.Satıcıların mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Kastamonu Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Kastamonu merkez ceza ve tevkif evinin 1953 malî yılı ekmek ihtiyacı 31/3/1953 tariiıinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile)eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LtLİOM Yazan:Franz Molnar TUrkçMi:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebegecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • ^sraDİKKATHH^ Florya'da harikulade,de-I nize hâkim parsellenmiş ar-I salanına vardır.C^ınıek I irin;fıorya Şenlik Köyü I kahvf-ü.rde Şevket Sfal.j;n-I ka;ay?müracaac.Konuç-I ifMJÎî çin AböüUâtif Debas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ankara Doğumevi Baştabipliğinden 1 Ankara Doğumevinin ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar,muhammen fîatlariyle cici teminat miktarları yazılı ilâç ve smhî malzeme gurup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Eyüp Sulh Tereke Hâkimliği 10/ll/Temmuz/949 tarihinde ölen ve terekesine mahkemece el konulan Kostanto Karavelinin Eğrikapı haricin-Fethi çelebi mahallesinde Kirimi caddesinde 32 No.evindeki sandığımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Konya Verem Hastahânesi Baştabipliğinden Muhammen bedeli Mikdan Fiatı Muvakkat teminat cinsi Lira Kr.Kilo Lira Kr.Lira Kr.46000 00 20000 2 30 3450 00 erkek-koyun eti 1 Konya Verem Hastahanesinin 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankası 1 Kocaeli Vilâyetine bağlı Akyazı kazası îudro-eîektrikj tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü v^i va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Elazığ Yollar 8 inci Bölge Müdürlüğünden 1 Ebat» miktar ve numaraları dosyasında mevcut list$ ve şartnamesinde yazılı 1784 adet hurda dış lâstik kapalı zarf usuliyle satılacaktır.2 Lâstiklerin muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 3500 ton Odun 20/Nisan/953 günü saat 15 de Yassıviran As-Sa-Al-Ko-da satm alınacaktır.Bedeli 175-000 lira geçici teminatı 10-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1953
  • YAPI ve EDI BANKASI'nın 27 Mart 1953 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulu toplantısında tasdik edilen 1952 Yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabı BİLANÇO AKTİF RASİF Lira Kr.KASA ve MERKEZ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan