Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Amiral Cassadi'nin beyanatı o-Üçüncü dünya harbine mâni olan en mühim hususlardan biri de Türkiye ile Amerika arasındaki ittifaktır,Birleşik Amerika Altıncı Filosu Komutanı Amiral Cassady bitmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Bulgarlar bir Yunan I f erini oldurdu o Yunan hududuna tecavüz eden Bulgarlar müsademe neticesinde geri atıldılar Atina 7 A.A.Erkânıharbiyei Umumiye tarafından bugün öğleden scaıra neşredilen bir tebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Aşk uğruna işienen cinayet Paris,7 A.A.Donald Rhodes ismili bir Amerikan askeri bugün burada bir kabarede,Fransız sevgilisini tabanca ile vurduktan sonra,intihar etmiştir.Polis makamlarının bildirdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Kral Faruk yine macera peşinde Cannes 7 A.A.Mısır'ın taçsız Kralı Faruk dün Monte Carlo'dan buraya gelmiştir.Eski Kral,önümüzdeki günlerde burada bağlıyacak olan milletlerarası film festivalinde yer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Bir hasta hastahaneden kayboldu îzmir 7 Milliyet)Şehrimiz memleket hastahanesin.de çok garip bir hadise olmuştur,tafsilât şudur:ödemişten Ahmet Çerçel isminde koma halinde bir hasta cankurtaran otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Askerî vasıtalar fazla kazaya sebep oluyorlar istanbul Merkez Komntanı bir tamimle askert şoförlerin mevcut nizamlara riayet etmelerini istedi İstanbul Merkez Komutam J dererek,rütbesi ne olursa ol-Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • 19 nfaa» terihlerl ansmda Napoli'de *S2*2EX5S3S btaabul ©önde yapılmıştır.Kesimde *revfik Yüce ile Memiw *"ger haberlerimiz spor sayfamızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Kore'de esirlerin mübadelesi meselesinde anlaşmaya varddı Komünistler eklerinde bulunan esirlerin isimlerini derhal bildirecekler ve mübadeleye bir hafta içinde başlanacak Munsan,7 AP)Bugün Panmunjomd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Ilı Saha açıkça meydan okuyan Dr.Musaddık İran yine karıştı Iranın bazı yerlerinde dün de Şah ve Musaddık taraftarla" çarpıştılar Tahran 7 A.A.Şah ve Musaddık taraftarları dün aksam Tahranın büyük cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Bayar ve Menderes dün bir müddet görüşlüler ımKuwL'»ıııı^ı nr.ınniTiıı-Tiıirı-ı^n-ımr-um—M~n—ım-ını n m m mwi Kabinenin durumu bugün belli oluyor jjjj-ı ı Çankayada yapılan mülakatta Meclis Reisi Refi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Dün Çanakkaleden geçen Alman parlâmento üyeleri şehitlerimizi selâmladı Dost memleketin iki mebusu beraberlerinde getirdikleri yelengi Dumlnpınarm battığı yere attılar Alman Mebusları rıhtımda Çanakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Dumlupmar şehitleri dün törenle anıldı Çanakkaleda yapılan hazin törende isveç Elçisi de hazır bulundu.Şüheda Yatağı sırtlarından toplanan çiçeklerle yapılan çelenk I er sulara bırakıldı Ankara,7 A,A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • SAĞLIK GÜNÜ Dünya Sağlık Teşkilâtının kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle dün seli rimizde ve İzmir'de kutlama törenleri yapılmıştır.Resimde İz mirde yapılan merasimde hazır i bulunanlardan bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Vali Gölcay Amerikada o-Fahrettin Kerim,«Amerikaya yaptığım bu ziyaret beni çocuk gibi sevindiriyor» dedi New York 7 AP)İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gökay bugün uçakla New York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Dim şehrimize gelen Yunan askeri heyeti Yeşilköy'de karşılanırken Carney ve Yunan askeri heyeti dün şehrimize geldi Misafir komutanlarla Ege ve Marmarada kurulacak" karargâh meselesinin görüşüleceği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Raman I tesisleri o-D.P.Meclis grubunun dünkü toplantısında Raman tesislerinin ihalesine dair bir soruyu Nuri özsan ve Sıtkı Yırcalı cevaplandırdılar Ankara 7 Milliyet)De* mokrat Parti Meclis Grupu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık ve ıgüneşli,geçeceği ve hava sıcaklığının yükseleceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.04.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Miliî Motem ve Radyo ULUNAY Memleket şu son günlerde iki büyük felâkete maruz kaklı.bunlardan biri tabiatın dayanılmaz bir silleyidir.'Bunun acısını sindirmeğe çalışırken en nüzel den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • POLİSTE Samatyada oturan Fatma Uçmangül adında bir kadının te lefonıı bozulmuş ve P.TT.me murlan tamire gelmişlerdir.ÎVfe murlann bazı kabloları sökerken kullandıkları oksijen lâmba^ından çıkan kıvılc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • KİSA HA BERLEJ Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 6.39.110 liralık ke çt kılı.tiftik,gülyagı.ham afyon,kabuklu ceviz,kabuklu fin dik ihraç,edilmiştir.Bir müddetten beri limanımızda bulunan Nea Ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Ticaret OJası seçimleri Ticaret Odası seçimleri bu a İçinde yenilenecektir.Oda idare heyeti ou hafta içinde toplanarak seçim gününü tesbit edecektir.Seçimler için alakalı çevreler de faaliyetler başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • 8 Nisan 1953 Çarşamba VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.34 Öğle 1216 İkindi 1556 Aksam 18.40 Yatsı 20.13 İmsak 350 10.52 5.36 9.16 12.00 L35 9.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Fatih Sultan Mehmet daha fjlmeden önce çok zayıflamıştır.Halbuki Topkapı Sarayındaki albümünde duran profilden alınmış resminde onu ne kadar şişman olduğa aşikâr bir şekilde ı görülür.Gençliğinde enin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Otelcilerin bir teklifi o-Otellerin ıslahı için tarifelerin serbest bırakılması tekafı Belediyece reddedildi Otel ve Eğlence Yerleri İşletenler Sendikası temsilcilerinden müteşekkil bir heyet dün Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Napo'ide mermi satan gemiciler geîdi Dün İskenderiye vapuru il© Napalide mermi kaçakçılığı yapan dört kişi gelmiştir.Samsun vapuru mürettebatın dan olan Rizeli Sefer Sak,Mehmet Aslan,Mustafa Köse ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Sobıkaft bir erotoel yakayı «le v ^«81 Emniyet Müdürlüğü Kagak;ılık şubesi memurları evvelki gj ce sabıkalı bir beyaz zehir kaçıkçısını yakalamışlardır.Küçükpazarda,Hacıkadın ma hailesinde İmaret soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • İki dövüz kaçakçısı yakaSssrdı Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Tekel bayiliği yapan e döviz kaçakçılığından 20 ye yakın sabıkası bulunan Sinotik Minanayanla oğlu Haçik Minayanın bu defa limanımı?ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Millî Piyangonun dünkü çe-kil işinde kazanan numaralan bildiriyoruz:109645 numara 100.000 lira,294627 numara 50 000 lira.223080 numara 20 000 lira,308351 numara 20.000 lira.10.000 lira ikramiye kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • K&Sıve iatîan ylikse di Sam günlerde cehrimiz piyasasında kahve fi atları oldukça yükselmiştir.Toptan çig kahvenin kilosu 910 kuruşa kadar çık mıştır.Perakende fiatlar ise 12 12.50 liradır.Kahveye per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • WW HALKIN SESİ Na zaman gelecek Büyükadada oturan okuyucularımızdan Bay Nezih Özmen bize gu mektubu gön derdi:«Denizyolları İdaresinin bir deniz motoru getirteceğini son günlerde gazetelerden okuıiuk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Garip bir hırsızlık o-Zengin bir kadın kürkünün terzisi tarafından çalındığını iddia etti Müddeiumumilik ve zabıta bir kürk hırsızlığı hâdisesine elkoy muş ve tahkikata başlanmıştır.Maruf iş adamlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Şam camiinde yapılan bey'at merasiminde Abdülmelik Hâlife olmuştu 21 Fakat sarayda hekimlerin biç biri üstünde parmak izi görüimiyen bir vücudun boğulduğunu zannetmemiş,Mervamn ölümünü tabiî addetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • ii E C E Kütalıya yüksek tahsil gençliği tarafından 11 nisan gecesi Taksim Belediye Gazinosunda mahallî folklor ekibinin de iştirakiyle bir gece tertiplenmiştir.KONSER •fa Teknik Üniversite Gümiisr su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • I î I Eminönü Awmuilti Telefim:îdare Meciiai:21359 f89tZ eSG*2 litres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Mayıs keşidesine ait büyük ikramiye istanbul Suadiye Bostancı Tan durağında müstakil evdü*-10 Nisan 1953 tarihine kadar açtıracağınız 150liralık bir hesapla bu evi ve diğer ikramiyeleri kazanabilirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Bîr Yunan fürması mem!a fabrika kurmak isti zor Yunanistandan bir firma şet*rlmiz Ticart Odasına bir mektupla müracaat ederek:memle ketimizde şişe ve cam fabrıkidi kurmak arzusunda olduğunu bil dirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.04.1953
  • Osman K^çsü bir yıla mahkûm o'du Milyoner eroinci namiyle maruf beyaz zehir kaçakçılarından Osman Keçeli bir müddet evvel hususî otomobili ile beş kilo eroin götürürken yakalanmış ve yapılan duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.04.1953
  • Siyasî İcmal Şah ve Musaddık ihtilâfi m İran Başvekilinin;Şah ile ihtilâf halinde olduğu için radyo üe millete hitap ederek bu hususta hakemliğini isteyeceğini evvelce tehdit maksadiyle açık ladığı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Krsa hxr:c\haberSsr AMERİKA if Halen 53 yaşında bulunan Mrs.Ethel Arata adındaki bir kadın banka soygunculuğu suçundan dolayı Los Angelosta 10 sene hapse mahkûm edilmiştir.İNGİLTERE Şubat ayı içinde î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Mrs*.SptHe vefat etti Münih,7 A.A.îkinci Dünya Harbinde Kuzey Afrika'daki nazi hava kuvvetlerine komuta etmiş olan eski nazi mareşallerinden Hugo Soerlebugün yatmakta bulunduğu bir klinikte ölmüştür.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Amerikalı gazeteciler Rusyada İlk defa olarak Amerikan ve Rus gazetecileri bir ziyafet masasında birleştiler Moskova,7 A.A.Sovyet Rusya'yı ziyaret etmekte olan Amerikalı eazetecile_r şerefine dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Türkiyenin Orta doğu savunmasındaki rolü Times gazetesi,TUrk ordusunun kudretinden büyük bir hayranlıkla bahsediyor Londra.7 A.A.Bugün yayınladığı bir makalede.Muhafazakâr «Times» gazetesi Orta Doğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Mau-Mauler uslanmıyor o 30 kişilik bir tedhişçi grııpu 5 kadını öldürdü-4 kişiyi de kılıçla yaraladılar Nairobi,7 A.A.30 kişiden müteşekkil bir tethigçi çetesine mensup 22 Mau Maupolis tarafından öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Krai Carol defnedildi o-Prenses Lupesko «Aşhram bir hatırası olarak» kocasının bi-tutam saçını saklıyor Estoril Portekiz)7 A.A.Müteveffa Kral K^rol'un eşiHPrenses Lupesko.bugün kocası eski Rumanya Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • BEBEK AJANSIMIZ 13 N san Pazartesi f* jnti Açı.jyor TÜRK TİCARET BANKASI Bebek Rumelihisarı Manolya sokak No 286V1 9 0143?17315 59554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Bavşekil cebren bona mâni r labilecek midir?Madem ki hakemlimi mevzuubahstır o halde milletin her iki tarafı dinlemesi gerekmez mi?Doktnr Musaddık'ın hanedanı yıkmak içhı giriştiği bu mücadele hiç de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • ğu anda kızın insaniliğini bü ^unluğüyle duyuyor ve bir in* Wn-asla âlet 0İarak kullanı-™*yacağmı.buna kalkışanın fefil]eşip ne kadar bed-Tf1 olacağım korkuyla karışık f PigmanUk içinde anlıyordu.^Sla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Bîr batı-cta üç çocuk Pasinler,7 A.A.İlçemize bağh porsuk kövünde Kâzım Porsuk adında bir vatanda,şm eşi,bir batında üc çocuk dünvaya srptirmiştir.Üçüzlerin sıhhati iyidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Attle iyileşiyor Londra.7 A.A.Dün akşam bildirildiğine göre.bir kaç gün önce apandisit ameliyatı olan Clement Attlee'nin sağlık dununu normal olarak iyiye doğru gitmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Sportmen mürfeci Hem sportmen,hem de mür-l teci?Hen de biliyorum,olmaz öyle şey ama* şu Mister Jarel'i bizim devrirneiler|n tarifine göre mürteciin dikalâsı saymak gerekiyor.Adam sportmen «değilmiş de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • Telefonla kokuşma sanatı Bir müessese müdürü ile konuşmak istiyordukfcSaatral memuru uifcty Direktör» ün ambarla konuştuğunu,on ıtaitika sonra tel el on etmemizi söyledi,işimiz çok aceıe,tekrar telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.04.1953
  • İKTİBAS öhret kazandıran öşkfln_Sayfiyeye taşınan aila farJieri,gördükleri acaıp hâdise.er ksnısırHa,bir daha ^önmemec^siste evi t^rk ettîlsr Bilginler dünyada cereyan eden tabiat üstü mahiyetteki hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.04.1953
  • I Ü 1 Birleşmiş Milletler «Sağlık Günü» münasebetiyle dün İstanbul Ki zLisesinde bir toplantı yapılmış ve sağlık meselesinde elde edilen terakkiler etüt edilmiştir.2Ankarada Çanakkale ve Balıkesirde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.04.1953
  • *ji M Son gelen ajans haberlerinden italya ve Fransanm güney sahillerinde deniz mevsiminin başla-dıgını öğreniyoruz.Bu arada sevimli Yunan artisti Elan Marika da Capriye gitmiş ve meval-min ilk banyos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAE'A Hz Muhammedi'n nereye defn olunacağı ihtilâfa yol açtı Yattığı ve üzerinde vefat ettiği döşeğini kaldırdılar,altına bir lahıd kazdılar,mübarek cesedi indirdikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.04.1953
  • Kadıköyspor Basketbol akımı ikinci küme şampiyonu oldu İkinci küme basketbol karşılaşmalarının sonuncu maçında Karagücünü 56 27 mağlûp eden Kadıköyspor Kulübü şampiyon olmuştur,Böylece!sonuncu olarak;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • Adalet takımı Adanaya gidecek Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş takımlarım şehirlerine davet ederek iyi neticeler almış «ulunan Adanalılar önümüzdeki 'tafta cumartesi ve pazar günleri *e Adalet takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • AlpulEu futbol takımı GümiHcinede galip Ankara,7 A.A.İki maç yapmak üzere Yunanistana gitmiş bulunan Alpullu Şekerspoc 'utbol takımı biirnci maçını Güdülemede 4-1»'"•İkinci maçını * edeagaçta da 4-1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • Reha Eken dün Ifalyadan döndü Galatasaray ve millî takımı-Bülent Eken.kulüp arkadaşınızın kıymetli futbolcuların-lan ve sporseverler tarafından dan Reha dün vapurla italya-karşılanmıştır,dan dönmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • I Genç millî I takımlar I J I maçlarının f maçlarının I neticeleri I 16 takımın iştirakiyle Belçikada yapılan ve 5 gün süren dünya en genç millî takımlar şampiyonası ge-Qen gün sona ermiştir,Fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • Millî güreş takımının son seçme müsabakasında J^jy^rıJ-IJ-[J-v-lj-tj-t ^ı arasında yapılamadı 17 18 nisan tarihleri ara-»mda Napolide yapılacak Dünya Greko Roman Şampiyonasına iştirak edecek millî gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • Dünkü geçme müsabakalarında 52 kiloda Ahmet Bilek Yalçın'la güreşiyor.Âtinada muvaffakiyetle maçlar yapan istanbul şampiyonu takımı dün şehri Yunan gazeteleri Sarılâcivertlilerin son zamanlarda Atinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • Kısa spor haberleri İNGİLTERE LİG MAÇLARINI 2.5 MİLYON MERAKLI SEYRETTİ Havaların yağışlı gitmiş olma sına rağmen,paskalya yortusu esnasında oynanan 129.futbol lig maçlarını 2.548.656 meraklı seyretmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1953
  • anin en kuvvetli World Spor mecmuasının yaptığı anket neticesinde Brezilya takımının en kuvvetli takım olarak kabul edildiği anlaşıldı Dünya futbolunun ilerlediği bu son seneler içinde bütün sporsever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.04.1953
  • Ekmeğini denizden çıkaran insanların bitmiyen derdi Kadıköy Köprü Adalar arasında deniz f jksifiari ısşietimesî teşebbüsü karşısında motor kaptanları:"15 günde bir iş alıyoruz.Artık o motorlar da çıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNg Nakladan;AZİZ ÖZBAY Kadının memelerini kestikten sonraG masanın üzerine o 9 O gün,sabahın saat 7 si ile 9 u arasında Dorset sokağındaki 26 numaralı evde yirmi üç yaşına henüz basmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1953
  • Mason ile Drake bu sözlere aldırmadıar.Yalnız polis hafiyesinin memurları odayı terket ti.Adam;yüzükoyun yatıyordu.Ayakkabılarını çıkarmamıştı.Elbisesinin ceketi de düğmeliydi.Battaniye açılmamış,yata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1953
  • Hazırlıyaı SaJ;BOIfAX Toîtîan saga:1 Alınmak üzere bırakılan;Kabına sıgmıyan.2 Ge mi barınağı;Bir mübadele vasıtası.3 Bir göz rengi;Zam;Tersi sıfat takısı.4 Bir har fin okunuşu;Güzel sanatlar oku lumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Dans müziği Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış.18.15 Hakkı Derman fasıl heyeti Nişaburek)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1953
  • Bre yezit,meyhanede içer,Topkapsda avrat oynatır,para savurursun,ama inde yatarsm.20 Viraneler geçildi,surların denize yaslanan noktasına ge-JÜndi-Zülâlî Efendi «Nerelere girmiş bu herif!diye mırıldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.04.1953
  • Korede esirlerin mübadelesi meselesi [Ba$ tarafı birincide 1 Komünist temsilciler bir iki güne kadar ellerinde bulunan bütün esirlerin listesini verecek lcrini bildirmişlerdir.Birleşmiş Milletler tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Askerî vasıtalar [Baş tarafı birincide!Alâkalılardan aldığımız malûmata göre 1953 yılının ocak,şubat ve mart ayı içinde tstanbulda 281 vesait kazası olmuş ve ortalama bir hesapla bunun yüzde kırkına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • ^^DİHKAT Florya'da harikulade,denize hâkim parsellenmiş arsalarımız vardır.Görmek için:Florya Şenlik köyü kahvesinde Şevket Yalçınkayaya müracaat Konuşmak için Abdüllâtif Debasa Halâskârgazi Caddesi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • lBa Fevkalâde fırsat Gerek İstanbul'da ve gerek bütün memlekette ejt bulunmayan bir villâ satılık tır.Adres:Emirgân îstlnye caddesi Tokmakbumu No.4 Telefon:86732 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • İstanbul Asliye L2 ci Hukuk Hâkimliğinden:952/1188 Şişli Halâskârgazi cad 359 No.da mukim davacı Ali Hayöar Uygun tarafından Şişli Halâskârgazi caddesi No.359/3 do Mardros Minasoğlu yanında oturmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • İran yine karıştı TBaş tarafı birincili merlkaa elcisiyîe yeni bir görüşme yapmış ve İranın Rusyaya karşı müsait bir durum alacağını söyleyerek 100 milyon dolarlık bir yardfım talebinde bulunmuştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliqanden verilen Askerî Kıtaat i ânları at 5apah zarfla 25 ton koyun eti 13/nisan/953 pazartesi sa-5g 16 da Çankırı As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 27'-i?1İrîl geÇİCİ temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Alman Parlamento üye'eri [Baş tarafı birincide!Filhakika.Dumlupınar faciasını Pire'de haber alan iki Alman mebusu burada hazır attıkları güzel bir celenği Çanakkaleden geçerken.«İskenderun» gemisi süv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Raman tesisleri [Baş fccırafı birincide!san,bu sırada Koh firmasının çok ehv«ı bir teklifte bulunduğunu fakat bu teklifin ciddiyeti hususunda bir kanaat mevcut olmadığı için ihalenin yine ilk firmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Carney ve Yunan askerî heyeti [Baş tarafı birincide!Binbaşı Papateodroros'dan müteşekkil Yunan askerî heyeti,Yeşilköy hava meydanında Birinci Ordu Komutan Vekili Korgeneral îsmail Hakkı Tunaboylu;Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Dumlupınar şehitleri dün törenle anıldı [Baş tarafı birincide] nu açıklarında Başaran,harp gemisinde yapılmıştır Merasimde Gemlik muhribi ile Birinci İnönü denizaltı gemisi ve Alanya,Antalya.Kozlu.Kuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Kabinenin durumu bugün belli oluyor [Baş tarafı birincide] ÇANKAYA'DAKÎ GÖRÜŞME Nitekim Başvekil Adnan Menderes'in bugün kabine ile alâkalı bazı temaslarda bulunması beklenirken Başvekil sadece Reisic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Kral Faruk yine macera peşinde fBaş tarafı birîncidel den keskin gözlü Fransız muhabirleri onun büyük bir iştiha t-Ie yemek yediğine şahit oiduk^larım söylemişler ve Kralın perhiz ettiğine dair ortada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Bir hasta haslahaneden kayboldu [3aş tarafı bfruıeideî etle memeleket hastahanesine getirilmiştir.Erteai günü hastanın karısı,kocasını görmek üzere hastahaneye gelmiş akat bütün aramalara rağmen ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Vali Gökay Amerikada [Baş tarafı birincide!B.Amerikanın bir çok şehrinde Belediye ile ilgili çeşitli konuları incelemek istediğini söylemiş ve demiştir ki:Hayatımda çok seyahat ettim fakat B,Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Tekel GensI Müdürlüğü ilânları Satma.ma Komisyonu Başkan!iğsndan 1 Saçları idaremizce verilmek ve Gaziantep soma ve ispirto fabrikamızda montai edilmek şartile yedi âdet tahammür tankı imâl işi kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Aydın vilâyeti daimî Encümen Reisliöinden încirliova Koçarlı yolunun 54-550—775 kîlometreîeir arasında yaptırılacak olan ariyet imlâ çimento harçlı kârgir inşaat ve kurupere imalâtı kapalı zarf usuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • 38U0 Âdet Takriben 50750 Kg.Dökme Fren Takozu Mubayaa Edilecektir İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Muhammen bedeli 19.285 Ura olan yukarıda malzeme 16/4/1953 perşembe gûaü saat 10*15 de pazarlığa vazedilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Beyoğlu I.Noterliğine îlânen tebligat isteyen:Rıfat Akar vefciE avukat Bilâl Akar:Kadıköy Güneşli bahçe sokak 27/2 de.Muhataplar:Hissedarlarilânı istenen:İstanbul Eminönü Çelebioğla mahallesi Leblebic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Nehru hala fit da£j:t«yor Hon* Kong,7 A.AJ Ilin distan Başvekili Pandith Neh-ru.bugün Çin qocuklarina hediye edilmek üzere,Komünist I Çin Başvekili Çu En LaiN/a bir fil' göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Ivoti Tibasan'ın duruşmasına dün Ankara,7 Milliyet)Bir müddet evvel gayrimeşru olarak yaşadığı Nihat Bayramoğlu nu tabanca ile vurarak öldürmeye teşebbüsten sanık Belçikalı îvon Tibasan'ın duruşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Bulgar'ar bir Yunan erini öldürdü [Baş taraf-birincide] mütemmim izahata göre,Bulgarlar 4 nisan cumartesi günü saat 8.15 de;Yunan Bulgar hudut hattına 6 700 metre mesafede bulunan 115 numaralı Yu nan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • İstanbul Bek diyesi Kânları Sebze,sabun,kuru meyve ile patates,soğan ve sarmısak alınacak 1 Birleşik idare hastahanelerile mektep ve sair müesseseleri için 953 malî yılı içinde lüzumlu 40 kalemden iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.04.1953
  • Amiral Cassadinin beyanatı [Bas tarafı birincidel Amiral;«Randevu» manevralarının altı memleket deniz kuv vetlerinin şimdiye kadar yaptıkları en büyük ve şümullü manevra olduğunu belirtmiştir.Harekâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.04.1953
  • insan kendi evini kim bilir ne güzel süsleri 09 MAYİS 1953 ÇEKİLİŞİNDE İSTANBULD/ERENKÖYDE 5 ODALI PÜYÜK BİR E V V AR AYRICA 1 TANEIO OOO lO TANE 1 OOO 20 TANE 500 100 TANE 100 OLMAK ÜZERE 40 OOO LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Sümerbank Âteş Tuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden FİL YOS Müessesemizin 1953 yılı ihtiyacı:3000 Ton Ateşe mukavim kil Şiferton 900 Şamot kili en az 46 Al 2« 3 440 Şamot kili en az 55 Al 2° 3 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak Baytndirfçk Vekâleti İzmir Su [steri 3.Şube Müdürlüğünden 1 Su işleri izmir bölgesi işletme binasına yaptırılacak kalorifer tesisatı işi.fiat birimi esası üzerinden açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan Muhammen Hıktan Fiatı M-teminat Kilo Cinsi Kuruş Lira İhalenin gün ve saati 0 000 Vaketa 840 9-650 20 4 953 pazartesi saat 15 de 45000 Kösele 620 14-910 214953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğünden Diyarbakır 1 Diyarbakır Siverek yoıunun 36+600 ve 46+700 ve 56+500 Km-lerdeki taş ocaklarından ceman 9000 m3 moloz taşı ihzarı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Kütahya* Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyetimiz merkezinde eski Gazikemal okulu arsası üzerinde yaptırılmakta olan ilkokul binasının ikinci kısım inşaatı kapalı zarf imaliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanı?784_280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 Kakoudes I 9.73.90 Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi 784.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • General Electric ampulünün imalindeki teknik VASITASIYLE.üzerine Atamanların monte edildiği ampulün gövdesi imal edilir.Kat'iyyen el değmeden yüzde yüz otomatik olarak çalışan bu modern cihaz,ayarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • 4B& 5-7-81-2-15-27 Slavia Skoda 1S110 Lorenz t Dizel motorları ve Bi'c^îmls yedsk parçaları İHRACATÇISI' Strojeexport Fraha Çekoslovakya Tiirkîye Umumî Mümessili MUhendltt İHSAN K E m T Güven han kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Artırma Ye Eksiltme »Komisyonu Başkanlığından 1 Açık pazarlıkla ihalesi yapılacak 12 aylık Dig istatistik Hulâsalarının baskısıdır-2 Mecmuu Beher aylık)1-5—2 for
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Van Jandarma Satın Alma Komisyonundan a—Askerî ihtiyaç için Vandan Şemdinliye 125)ton çeşitli ayniyat taşıttınlacaktır-Muhammen bedeli 53125 »a radır-ı b—Şartnamesi her gün Van Jandarma 'Satmalına Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Muayyen zamanlardaki Şancılara Karşı.^J Gripîn Ba?cli$,adale,sinir,ağrılarına karşı ba* fan ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,ve derhal tesirini gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1953
  • Makine alınacak Okul ve hastahanelerde kullanılmak üzere 10 adet Büyük boy 10 Orta boy 10 Küçük boy Çamaşır yıkama makinesi ile ayrıca 20 adet Bulaşık yıkama makinesi satın alınacaktır.Satıcıların mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan