Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Mütehassıs şıhircâden önce programa ihtiyacımız var bakımından emsalleri arasında en mümtaz seviyeye ulaşabilecektir.Istanbuhın bu ezelî derdi mevzuunda arkadaşımız t)mit Denizin hazırladığı yazıyı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • F.Bahçe Atinada 1-0 galip Baştan sona kadar Fener bahçenin hâkimiyeti altında geçen oyunun tek golünü Hüsamettin attı Atina 6 Arkadaşımız Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan telefonla bildiriyor)Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • 81 denizcimizin hayatına malolan fecî kazanın uzaktan görünüşü "Dumlupınar,şehitlerinin ailesine tazminat veriliyor İsveç vapurunun kaptanı tevkif edildi kazanın mesulleri hakkında tahkikat yapılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • l Bugün gelirimizde havanın umumiyetle çok bulutlu geçeceği,hava sıcaklığının biraz yükseleceği tahmin edilmiştir.*H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Yürekler acısı bir deniz faciası En kudretli denizaltımız Dumlupınar la 91 denizcimizi kaybettik;Milletimiz sağo'sun 3 nisan cuma günü öğleye doğru rad,yo ile yayılan,Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • î «fc Dün salip gelen takımımızın ka ptanı bundan evvel yapılan bir sercmo nide Genç millî takımımız ispanyayı 3 2 yendi Dünya genç takımlar şampiyonasında üçüncü olduk.Yugoslavyavı 2-0 yenen Macarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Tazı yet telgrafları o-Dost ve Müttefik memleketler büyük teessürümüzü paylaşıyorlar Ankara,6 A.A.Reisicumhurumuz «Dumlupmar» de* nizaltı gemisinin batmasından mütevellit teessür ve taziyeleri aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Carney yarın geliyor o-Amiral Carney memleketimizde askerî müzakerelerde bulunacak Napoli 6 AP)NATO'nun Güney Avrupadaki kuvve ileri komutanı Amiral Robert Carney yarm Türk askeri makamlariyle görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Panmunjom görüşmeleri müsbet netice veriyor Anlaşmaya varıldığı takdirde bir hafta sonra günde 500 esir mübadele edilecek Panmunjom 6 AJL)BugürtkL toplantıda Birleşmiş Milletler murahhasları,hasta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Kiralar 1955 yılında serbest bırakılıyor Meclisin dünkü toplantısında söz alan hatipler mesken ve yazıhane kiralarının derhal serbest bırakılmasından doğacak mahzurları belirttiler Ankara 6 Milliyet)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Ulaştırma Bakanının basın toplantısı Vekâletini ilgilendiren muhtelif mevzulaı* üzerinde bir müd detten beri şehrimizde tetkiklerde bulunan Ulaştırma Vekili Ytimni Üresin dün saat 17 de Yolcu salonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Üt m jB V s^L V KM KBk,ji faRS.«I 1 v# «g Enerji kongresi Enerji kongresinin ilk top Ian tısı dün Ankarada Dîl-Tarih Coğrafya Fakültesi koni e rans salonunda yapılmıştır.Resim kongrede Dumlopmar şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Malî müessese raporları üyük malî müesseselerin heyeti umumiye toplantılarında okunmak üzere hazırladıkları raporlar» yalnız ikendi mesaüerine inhisar ettirilmez.Çalıştıkları memleketin bir senelik ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Tren ücretleri indirildi o-Demiryolları idaresi ana hat tarifelerinde tenzilât yaptı Demiryolları İdaresi ana hat yolcular tarifesinde yolcular lehine bazı değişiklikler yapmıştır.Yeni tarifeye göre a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1953
  • Kabine buhranı nihayet çözülmeye başladı ıijiiij ¦rwiui illî Eğitim,Çalışma ve Devlet Vekilleri dün akşam istifa ettiler Siyasî çevrelerde hâkim olan kanaat bu istifalarla Kabine üzerinden büyük bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1953
  • mıcvaMMN s& YAPRAK Vatan sağ olsun!ULUNAY Çoluk çocuğumuza selim.Vatan sağ olsun!Seksen bir bahriyelimizin çelik tabutu dajgatara gömüldükten sonra henüz şüheda kafilesine iltihak etmeyen Türk denizci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • KISA HA Firüzağadaki ekmek ve fran çala fabrikası dün saat 10 da törenle işletmeye açılmıştır.Açılış töreninde Beyoğlu Kayma kamı Hayrettin Nakiboğlu ve tktisat Müdürü de hazır bulunmuştur Fabrika hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Kamamda parasını çaldırmış Zabıta garip bir hırsızlık hâdisesine elkoymıış,tahkikata başlamıştır.Fatihte Piri men metpaşa sokağında 1 sayılı evde oturan Ömer özkanın iddia sıra göre keaCtsi evvelki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Bakır şilebi Rottenfama ha-eket etti Denizcilik Bankası Liman İşletmeci hesabına Hollanda tezgahlarında inşa edilen dört römorkör,Rotterdanda bulunan Bakır vapuruna yüklenmiştir.Dün Rotterdamdan harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Rüyam Kotrasının dâvasına dün de d »im edi d\Rüyam kotrası sahipleri bir müddet evvîl kotrayı memleke te usulsüz olarak sokmak ve dolayısiyle döviz kaçakçılığı yapmak iddtasiyle Adliyeye verilmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Hie 7 Nisan Rtı.22 25 Recep 1953 Mart 1872 Sah 1368 j VAKİT VASATİ EZANİ j Güneş Ö&îe İkindi 1 Akşam Yatsı İmsak 5.34 12.16 15.55 18.40 20.13 3.50 10.54 5.37 916 12.00 1.34 9.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Belediyede no killer o Reis muavinleriyim oıüdür'er arasında yeni tıaUıl ve tâyinler yapıld:Belediye müdürleri ve yüksek memurları arasımda yeniden bazı nakil* ve tayinler yapılmıştır.Bu meyanda Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Sağlık cpî!n J T nisan Laritti Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından «Sağlık girnü» olarak kabul edilmiş bulundugıından bugün S&ğlik Memurları Okulımd-a bir kutlama töreni yapılacaktır Bu mütm-Bebetle oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Bir çocuk otomobil a f«nda kaldı Dün sabah Arnavtıtkfiyde bîr otomobil kazası olmuştur.Bu semtte oturan ve tramvay durağında vesait bekleyen Î2 yaşlarında Fehmi Çakmak admdn bir çoruk,seyrüsefer kaide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Bir karı koca balıktan zehir lend 5 Fatihte Sofular caddesinde 308 sayılı evde oturan NevzaJla karısı Nazife yedikleri baynt balıktan zehirlenmiş ve fen ulaş mışlardır ICarı koca bastahaney© kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Tu ist sr bugün gidiyor Panama bandıralı Mediterranean vapuru,dön «ehrhnlze Fransız,İsveç;İngiliz ve Yunan turistlerinden mürekkep 381 kJşilik bir seyyah grupu getirmiş,tir.Gemi bu akşam Pireye hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • mm* u&mt*e HALKIN SESİ Anadolu ajınsı neden bu kadar gecikir Fatihte lskendcrpaşa ma hailesinde Bâlipasa caddesinde olura nNesîmi Olcayto isinııj lüv okuyucumıız yazıyor:«Bir hâdise vardır vukuu bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • İlk olarak Aksaraydaki daimî pazarın yeni Şokla göre ıs^ah^na karar va«ilJi Belediye,şehrin muhtelif semt lerinde devamlı ve muayyen gün lerde kuruLan pazarların ısutfı edilerek maksada uygun şekle so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Bir ilkokula Mehmet Akif'in adı verildi Koeamustaf apaşarfaki Hacıkadın ilkokulunda,okulun zvtonının delist i rtlmesi münasebetiyle bir tören yapılrnışnr Töremde,okula edebiyat tarihimizin devril sima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Adliyede bir had se Bir avukatla üç emniyet memuru aı asında çıkan münakaşa Savcılığa aksetti Dün adliyede müessif bir hâchse olmuştur.Emniyet Kaçakçılık Şubesi Memurlarından Komiser Muavini Turhan Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Belediyenin Sümer sineması Şeyhine açlığı dâva Belediye ile Sümer sineması idarecileri arasında açılan tahliye dava s mm duruşmasına dün 1.Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve Sümer Sineması müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Bir 51ümİQ tehdit iddiası Üsküdar Müddeiumumiliği bir ölttmle tehdit ve meskene taarruz iddasmı tahkik ¦etmektedir.Üsküdarda,Bülbül Deresi mevkiinde Yedekçi çıkmazında oturan AH ibrahim Çelikçt adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • MHIT Piyango bugün ÇBk liyor MUlî Piyangonun 7 Nisan 953 çekilişi bugün saat 13.30 da An karada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar Ankara Radyosiyle btı gece saat 23 de yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • MRBEIÂRAN Hâlife Mervan yorgunluktan yerinde duramıyor,âdeta tepmiyordu 20 i yapmalı da hatunum bu tehlı Iraii u'niuntlfln trıırt nrmntı i/flı 20 O akşam da gecenin ilerlemiş saatinde halife tam sarho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • JİKÜIS ^f Van yüksek tahsil gençliği tarafından yarın akşam Taksim Belediye Gazinosunda bir cVan Gecesi*-tertiplenmiştir.BALO Türk Film Dostları Demeği yıllık kostümlü balosu 24 nisan cuma gecegi Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Eminönü Asmaalt» Telefon:îdare Meclisi:21350 Santral:24533 21534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Musiki muallimlerinden bir hanımla geçen gün görüşüyorduk.Bu hanımın bir derdi varmış:Milli Eğitim idaresinden musiki muallimlerine yapılan bir tebliğde,İstanbul fethinin 500 üncü yıldönümü münasebeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.04.1953
  • Düğün salonunda çıkan kavga Evvelki gece saat 24 sıralarında Lalelide müessif bir hâdise olmuştur.Lalelide Çiçek-Palas salonunda yapılan bir düğüne davetli sıfatiyle gelen Alif Kâzım,Turan ve Reşit ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1953
  • Siyasî İcmal Krai Caroı'uı ö ümu İki dünya harbi arasında Balkonlarda mühim rol oynamış Şahsiyetlerin sonuncusu olan sabık Romanya Kralı Carol da «sürgün kral» hayatı yaşadığı Lizbonda bir kalb krizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • ASti Matı mau tevkif ed İdi 1*1*0*.6 A.A.Kenyada hüküjjtt dairelerinde çalışan Afriklı personel arasında polisin yaptığı tahkikat sonunda 6 Mua **au tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Kız şimdi emniyetin zirvesine ulaşmış bulunuyordu:Çantasından aynasını çıkarıl1 saçlarını kontrol etti.rujumu tazeledi,parmaklariyle kaş lanın düzeltti ve hâin bir guft»la gülümsedi-Bu gülümseyişin ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • FIKRA Sinir İ İstanbul Belediyesi,cebirde yaşay&naiara karşı bir sinir harbi açmışa pek benziyor.İnce bir zekânın plânlaştırdfğı bu harbin demetini,iyi "niyetle iltibasa elverişli faaliyetler büsbütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • AÇIK TEŞEKKÜR Müptelâ olduğum hastalıkları büyük bir isabetle teehis B" den Sultanahmet İsçi Sigortalar Hastahanesi doktoru dahiliye mütehassısı Zihni ile safra» ülser,karaciğer,mide,bağırsak ameliyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • İKTİBAS ulunan ehrinde hayat Bir zamanlar üçüncü Reich'm kalbi olan Berlin şimdi işgal altında bulunmaktadır* Smç bir AEman kızı istikbale ümitle baktığını şöyte ahlattı "Bu harp bize çok ağır bir der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Yangı "s bomka'arına kargı koruyucu vas ta Stocholm,G A.A.Bir ordu sözcüsü bugün İsveç ahm İcrinin yancın bomoalaruid kaı şı Itcruyucu bir vasıta icat ettiklerini bildirmiştir.Sözcü,bu vasıtanın ne ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Küba'da 500 kişi tsvkif edeSdi Favana,6 A.A.Küba Ordu Başkumandanı General Francisco Tabernilla,bugtm beyanatta bulunarak,Profesör Rafael Barcena'mn Columbia kışlasını ele geçirmek için hazırladığı pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Or&'jn Kralının Ilışır Prensesi 5te evleneceği habori asılsız Roma,6 A.A.Ürdün Kralı Hüseyin buçün uçakla Lıondradan buraya gelince gaze tecilerin,Ürdün Elçiliği Maslahatgüzarı vasıtasiyle kendisine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • KazıTar,Japon fcaî»kçılanni serbest bırkt lar Tokyo 6 A.A.Bugün alakalı hükümet makamlarından bildirildiğine gore Rub ve Çin komünistleri umumiyetle Rus veya Çin karasularını ihlal iddi asiyle tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Çocuklarını boğan anne o-Amerikada,26 yaşında bîr kadın I;rraI;ola n:üracaat «İçrek üç çocuğunu suda boğduğunu itiraf etti Gastonia Kuzey Karolina)6 A-A-26 yaşlarında bulunan İrene Hullet adında bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Pugün yeni biı Atom tecrübesi yapı'acak has Vegas 6 A.A.Şimdiye kadar yapılmış olan atom silâhannm en küçük ve en kuv vetlisi olduğu bildirilen yeni bir bomba,yarın sabah tecrübe e~ düecektir.Atom ene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Kısa hsrici haber!r JAPONYA k Bu sabah mahallî saatle 3 6e Tokyo bölgesinde bir yer sarsıntısı olmuştur.Zarar ve can kaybı hakkında hiçbir malûmat yoktur.'Zelzeleye şahit olanlar,koca koca binaların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Musaddık Şahı itham ediyor İran Başvekili radyo konuşmasında Şahı kendisini öldürmek için tertipler hazırlamakla itham etti Tahran,6 A-A)İran Başvekili Dr-Musaddık bugün i radyoda yaptığı konuşmada I-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Adenauer Amerikada müzakerelere başlıyor Batı Almanya Başvekî.i,Eisenhowsrle görüştüğü sırada Sarre mevzuundaki fikrini açıklayacak New-York.6 AA)Bugün buraya varan.Batı Almanya Başvekili Konrad Adena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • Kumar için dershaneler o-Viyanada açılacak mektepte eski ve tecrübeli kumarbazlar ÎHKîalık edecekler Viyana.G AA)Viyanada «kumar» öğretecek bir mek tep çarşamba^ günü açılacak tır-Mektepte tecrübeli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 07.04.1953
  • mm 390 kuruşa bir hıyar Manavın vitrininde gördük,baktık;bak »kaldık;&aştık;şaşakaldık.Orta boyda yedi »ekiz hıyar yanyana dizilmiş üstlerine de «I buyüklüğndc bir karton etiket konmuş,tanesi 390 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER "¥si IDün sabah Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde îstişari Enerji Kongresi toplanmıştır.Bugünkü toplantıda Reisicumhur Celâl Bayar da hazır bulunmuştur.Foto:Adnan)2 Doğu Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 07.04.1953
  • m m*?X-1953 Fransa Jtır.Bu yıl ilk olarak St.Etienne bölgesinin güzeli seçilmiş ve kraliçelik *Domarque adlı güzelini seçmek için vilâyetlerde güzellik kraliçeliği müsabakalarına başlanmış-S Michellin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 07.04.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hayberin zaptında "Kamus,kalesi İslama sed olmuştu Kalkanı kırılan Hz.A!kale kapılarından birini sökmüş,kaikan olarak kullanmışta Açtığı delikten s âmâyet zafere uîa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1953
  • Genç Millî takımımızın yaptığı son maçta üçüncülük kazandık İspanya'ya karşı birinci devresinde 2-1 yenildiğimiz maçı ikinci devresinde gayet güzel bir oyunla3-2galip bitirdik Brüksel,6 A.A.Anadolu Aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • fiençlerarası dünyafutbol şampiyonası Aşağıdaki listede 1948 yılından beri yapılan Gençler arası Dünya Futbol Şampiyonasında hangi takımların hangi senelerde-hangi dereceleri aldıklarını bulacaksınız-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • Macarlar Yi yenerek şar Brüksel,6 A.A.Anadolu Ajansının hususî ekibinden)Macaristanla Yugoslavya ara omdaki birinoilik ve ikincilik,Karşılaşması bugün bizim maçtan sonra aynı stadda yapıldı.Hacarlar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • Umumî tasnif 31 marttan beri Belçikamn immtellf şehirlerinde oynanmış an dünya genç takımlar şampiyonası bugün oynanan dört ^açîa nihayete ermiştir.Bu mü tabakalar neticesinde takımlar ŞU sıra ile der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • Wmm.inffilterenin ch tanınmış takımı Arsenalin yaptıfı gollerde» biri rakip takını filelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • Mısır atletleri memleketimize geliyorlar Kahire.6 T.H.A.Ankarada yapılacak olan Türkiye Mısır atletizm müsabakalarına iştirak edecek Mısır atletizm takımı antrenmanlarına hummalı bir faaliyetle devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • tngiltero lig maçlarından heyecanlı bir an:Chanıon Athletic solaçıgı Duffy gol yapmağa çalışıyor Avrupa sfadlarında yapılan lig maçları İngilteredekî karşılaşmalar sürprizli geçtiğin,den puvan cetveli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • Altın çivili yarışmalarda alınan neticelerin tahlili 1953 İstanbul atletizm mevsimi dün yapılan «Artın Çivili» yarışmalarla açılmış bulunmaktadır.Mevsimin bu ilk atletizm yarışmalarında genç atletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1953
  • Dün ispanyayı 3-2 yenerek genç takımlar dünya üçün* culüğünü "kazanan futbol* dillininiz.Ayaktakiler soldan:Coşkun,Seyfi,Necdet,Ercan,Gökçen,Fikri,Günay.Oturanlar:Metin,Akgün,Yedat,Erol.Arkadaşımız Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1953
  • Tragg anî bir hareketle yerinden kalktı:Mösyö Mason başıma dert Acıyrum Fakat zararı yok sizi bir tecrübe etmek isterim.Bilirsiniz ki polis erkanı daima Müddeiumuminin noktai nazarını müdafaa eylemek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1953
  • TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Nakleden.AZIZ OZBAY Canavarın üçüncü ve dördüncü mektupları Londrayı altüst etti 8 Amerikada araştırmalar bu neticeyi verince oradan bir ip ucu elde etmek ünudi suya düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1953
  • Mutahassıs şehirciden öne programa ihtiyacımız var Belediye I nar M i dürü S ad at Erkoğiıı diyor kî:M Eğer istedi 3:niz tahsis atı bulabil rsek dünyanın en güzel şehri o arı Istan bu,mimarî ve şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1953
  • Ihmhjzi Sadi BORAK 1 2 4 4 5 6 7 0 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 j &0j«ttl S ag}JtS i 1 Büyük ev;Kab pudrası,j Sokağın bayram süsü;istikbalin keşif vasıtası.3 Genişlik;Tutamak yeri.4 Yol;Sedde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1953
  • imanını etmekte,sokaklarda genlik yapmakta idi 19 4u samimiyet bu tiyatro sahnerini hn.zniıyanîar üzerinde hiçbir tesir yapamadı-Alay» halkın arasından sıyrılıp ordugâh hudutlarına girice bu meydana ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1953
  • İSTAKEUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «PI» 13.30 Dans müziği «PI» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar.Recep Birgit,Rabia Köşker.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,ismail Şençalar 14.20 Ogl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.04.1953
  • Yürekler acısı bir deniz faciası [Baş tarafı birincide] en ufak bir malûmat yok.Vaka Rece mi,gündüz mü oldu?Sis var mıydı yok muydu?Hep meçhul!Karanlık ve sis ou » da radar,denizdeki bir sandalı bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Kiralar 1955 yılında [Baş tarafı birincide] »ektiği cevabını vererek gündeme geçilmiştir.Gündemin en mühim maddesini gayri menkullerin kira meselesi teşkil ediyordu.Bu hususta konuşan Feridun Fikri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • M.Spaak Bursaya gitti Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Belçikanm mümtaz devlet adamlanndan Avrupa Bir ligi Genel Sekreteri H.Spaak evvelki gün Yalovaya giderek hafta «onunu Termal otelinde geçirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Fevkalâie fi s^t İstanbulda eşi bulunmayan bir villâ satılıktır.Emirgan,tstinye caddesi Tok makburnu No.4.Telefon:86732.mmammf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Trabzon Belediye Daimî Komisyonundan keek pn^ral)ZOIlda sebze pazan mevkiinde yeniden tesis edi-23 gün 62* Iira «80» ku™ğ bedeli keşifli hal binası inşaatı B oıüddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • DİKKAT Floryada harikulade,denize hâkim,parsellenmiş arsalarımız vardır.Görmek için:Florya Şenlik köyü kahvesinde Şevket Yalçmkayaya müracaat.Konuşmak için Abdüilâtif Debasa Halâskârgazi Caddesi No.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Genç millî takımımız İspanyayı 3 2 yendi [Baş tarafı birincide!yayı 2—O yenen Macarlar kazanmışlardır.Üçüncülük ve dör düncülük için de Türk takımı İspanya ile karşılaşmış ve genç takımımız turnua üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Taziyet telgrafları [Baş tarafı birincide] yan Reisicumhurumuzun,felâketzedelerin ailelerine ve denizcilerimi temsil eden Deniz Kuv vetleri Komutanlığına taziyelerinin iblâğına delâletinizi saygılarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Şehitlerin 9 tazminat [Baş tarafı birincide] Şehit olan erlerimizin ailelerine bağlanacak maaş da bir as teğmen maaşının nisbetinde olacaktır.Şehitlerin kanunî mirasçılarına ikramiye olarak top lu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Millî Eğitim,Çalışma ve Devlet Vekilleri istifa etti [Baş tarafı hirinelde] altıyı bulması ve bu değişikliğe katî karar vermesi üzerine.Kabinenin istifa ederek,yeniden teşkili veya muayyen Vekillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • itizar Mündcrecatımızın çokluğundan «Tımarhanede 3.5 Yıl» i~ simli tefrikamizı koyamadıközür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Carney yarın geliyor [Baş tarafı birincide] faskanı Tümgeneral Clovis E.Byera ile Tuğgeneral John H.Slokee refakat edeceklerdir Ge neral Stokea,Güney Avrupa?daki müttefik kuvvetlerin Harekât ve Plan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • İSTANBUL BELEDtYESÎ ŞEHtR TİYATROLARI «Saat 21 de DRAlAl KISMI LİI.İOM Yazan:Pram Molnar Türkç-îdi:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe KHr.Pazartesi akşamlan temıll yoktur.Telefon:42157 Kornam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Tren ücretleri indirildi [Baş tarafı birincide] ruş olan motorlu tren ücreti de 27.10 kuruşa inmektedir.Ekspreslerde Haydarpa şa Diyarbakır asasında ha-j İen 107.50 kuruş olan bi-j rinci sınıf ücreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Fenerbahçe Atinada 1-0 galip [Baş tarafı birincide] Stüdyomda 15 binden fazla se yirci ve hasılat rekoru kırılmışru kırılmıştır.Sarı Lacivertliler mağa şu kadro ile çıkmışlardır:Salâhattin Nedim;Müjda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Panraunjom görüşmeleri [Baş tarafı birincide!bugün verdimi beyanatta şöyle demiştir:«Kızıllara,doğrudan doğruya Panmunjomdan olmak üzere Co nevre anlaşmasının 103 uncu maddesinde tasrih edilen şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • müessese raporları [Başmakaleden devam] lan bir maliyeci görüsiyle memleketin lıer sahadr.l.i se-nelik faaliyetini yukarda kaydediler esaslar dahilinde hülâ sa etmiş olurlarsa tetkike değer kıymetli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Malatya suikastinin tahkikatı Ank&da 6 TA)Malatya suikasdı tahkikatına "devam etmekte olan Ankara Üçüncü Sor gv.Hâkimliği bugün vak'a yerin de bulunan bos kurşun kovanları ile,Vatan Gazetesi Başyazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Vivien Leigh'in evi soyuldu Londra,6 T.H.A.Tanınmış sinema yıldızı Vivien Leigh tedavi edilmek üzere hastahanede yatarken,artistin Chelsea'deki evine giren hırsızlar sanatkârın geçen sene «Astreet car
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Kambıy» Kapanış terling i)ular.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.H'Jorin Liret.Drahmi Ifisltoudea I Aç»li9 784_I 28U.30 U.&O 64.03 5.50 54.12.5Üİ 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.ÜU tapanı.784_28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.04.1953
  • Ulaştırma Bakanı [Baş tarafı birincide] C—Bilhassa Istanbulun tele fon derdi ele aldığımız dâvaları:başında gelmektedir.950 sene* sinde 18636 abonesi olan istanbul telefon şebekesi 953 nisan başında 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.04.1953
  • Sahip v« Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı ywr:NURİ AKÇA Matbaas»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Muhtelif yuvarlak lama hususî 1 profil demir saç ve levha satın alınacaktır Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ziraat âletleri ve makinelerfabrikaları müessesesi Müdürlüğünden Adapazarı Şartnamesine göre 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Hidro Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasmdan:1 Erzurum iliue bağlı ispir kasabası için 1 adet Türbin,Generator grubu satın almacakı yüksek ve alçak tevettiir se" bekesi yaptırılacaktır-i 2 İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Tekel Genel Müdürlük ilânları Satjnaima emisyonu Başkanlığından 1 îzmir Yaprak Tütün bakım ve işletme evlerinde mev* cut 30 ton Iskarta Çul,şartnamesi esasına göre pazarlık suretiyle satılacaktır-2 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • İLCİ İLÂN «AİLE SANDIĞI» hesabının 30 Mart 1953 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri 1 adet TL.1-000—lık İstanbul 4 TL.250—Antalya Ayvalık İstanbul 5 TL-100—Aydın Eskişehir İstanbul Mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Dizel elektrojen grubu satın alınacak İller Bankasından 1 Samsun iline bağlı Alaçam kasabası için 1 adet 80-90 beygirlik dizel-alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrale monte ettirilecektir-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • 5-30 KVA LIK 45 Adet Transformatör Satılacaktır S.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli ceman 37-597.50 lira olan yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlık suretile 20/4/953 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • RKİYE 31 Aralık 1 AKTİF Kasa ve Merkez Bankası Kanuni Karşılıklar Kasası Bankalar Senedat Cüzdanı Esham ve Tahvilât Cüzdanı Avanslar Borçlu Carî Hesablar Muhtelif Borçlular İştiraklerimiz Sabit Kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Çifteler Harası Müdürlüğünden Eskişehir Mahmudiye:1 Harada boş olan Barem dışı 550 lira aylık ücretli inşaat kontrolörlüğüne teknik okulu ve teknik er kısmındanmezun olmak şartiyle bir inşaat fen memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Pulluk uç demirleri satın alınacak Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat âletleri ve makineleri fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden Adapazarı Cins ve mikdarlarile muvakkat teminatları ve satın alma şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • İstanbul Levazım Am ir I iği ı den verilen Askerî Kıfaat ilânları Evvelce mukaveleye bağlanan ve mukavelesi feshedilen 40 ton pirincin yerine müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 24 ton pirinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.04.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karsı iaşem ile kullanı Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle dindirir Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan