Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Donanma sözcüsü kaza hakkında İzahat verirken Sağ kalan 5 levent faciayı anlatıyor Çanakkale Deniz Hastahanesinde yatan beş denizcimiz iki saat denizde yüzdükten sonra kurtarılmışlar Çanakkale,5 [Husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • İngiliz Mecies heyeti geldi İngiliz parlâmentosu üyelerinden 5 kişilik bir heyet dün uçakla şehrimize gelmişlerdir.Gelen İngiliz mebuslarr şunlardır:Peter Mateticle;Renald Russel;Recinhald Bennet;Samu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Teessür mesajları Nato Komutanları ve muttefik devletler acımızı paylaşıyorlar Ankara,5 A.A.Millî Sa vunma Vekâleti Temsil Bürosun dan bildirilmiştir:Dumlupnar denizaltı gemimizin fecî akıbeti münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Meclis heyetimiz Hindîstandan döndü I Hindistan Parlamentosunan daveti Özerine bir müddet önce Hindistana giden Büyük Millet Meclisi heyetimiz dün uçakla Şehrimize dönmüştür* Besim avdet eden mebuslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Kore görüşmeleri bu sabah yapılıyor İrtibat heyetleri harp esirlerinin iadesi meselesini müzakere edecekler Tokyo,5 A.A.Birleşmiş lanması yolunda komünistler ta Milletler Kuvvetleri Başkuman-«rafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • ValiGökay Amerikaya hareket etti o-Vali,bir ay sürecek seyahati sırasında California'da toplanacak olan Akıl Hıfzıssılthaşı Konferansına,da iştirak' edecek Amerikanın Vaşington,Nev york,Filadelfia,Dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Birkaç güne kadar ameliyat olacağı bildirilen Air.Eden Eden'in seyahati geri kaldı Ankara,5 Milliyet)Hükümetimizin resmî davetlisi olarak 7 nisanda memleketimize geleceği bildirilen İngiltere Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Dumlupınar faciası kurbanlarının evlerinde Geride kalanlar kederlerinin tek tesellisini evlâtlarının şahadete ermesinde buluyor Son zelzele felâketinin kalbterimized açtığı derin yara henüz kapanmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Şehitlerimizin isimleri Ankara 5 AA.Milli Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Tebliğ numarası:7 1 Çanakkalede Nara önünde batan Dumlupmar denizaltı gemisinde kalmış olan personelin kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • Çanakkale Boğazında müessif bir kaza neticesinde batan «Dumlupınar» denlzaltımızı Kurtarman için yapnanj xaaliyetten İki görünüş.Foto:Milliyet Sanıl ÖNEMLİ)I Çanakkale'de balan denizaltımız maalesef k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1953
  • f/fa&&ıtfatm% Bugün şehrimizde havanın umumiyetle çok bulutlu geçeceği,hava sıcaklığının biraz yükseleceği tahmin edilmiştir. H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1953
  • TAKV3MMN tik YAPRAK Lala Münakalât Vekili geçen gün İstanbul» geldi.Haydarpaşada gazeteciler otrat'uu almış.Konuşacaklar,görüşecekler,bazı sualler soracaklar.Münakalât «nem leketin en mühim meseleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • KİSA HABERLER 1t Maliye Vekili Hasan Polatkan ekspresle Ankaradan şeh rimize gelmiştir.İstanbul 'Üniversitesinde liaan İmtihanları mayısın birinden itibaren bağlıyacaktırimtihana girecek olan talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • POLİSTE fr Emniyet Müdürlüğü motorlu vaaıtalariyle şehrin mufîtelif yerlerinde yapılan arama taramada 82 bıçak 4 tabanca bulunmuşturifc Bakırköy pazarında çift atlı bir arabanın beygirleri pazarın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Sanayicilerin tetkik gezisi Şehrimiz ve İzmir sanayicilerinden müteşekkil bir heyet Av rupanın muhtelif sanayi bölgelerinde tetkikler yapmak üzere seyahate çıkmağa hazırlanmak tadır.25 kişiden müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Hie.1 6 Nisan 1953 Pazartesi R».21 Recep 1378 24 Mart 188» VAKj H» VASATI EZANİ GUne öfle İkind Aksa Yat* i tmsaJ 9 5.36 12.16 i 15.55 m 18 39 20.12 3.52 10.57 5.39 9.17 12.00 1.34 9.18 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Vitamin modası salgın faalini aldı-Rdetleri o kadar çoğaldı ki alfabeyi baştanbaşa kapladıktan maada bazılarını adlandırmak için aynı harfin üstüne» sokak kapılarındaki mÜKerrer numaralar gibi ra* kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Serbest nakliyat o-Ulaştırma Bakanlığı lîe Armatörle» Bırlığıadeu bir üeyel bu hususla temasa geçdt Armatörlerimiz,deniz ticaret filomuzun inkişafı için;Denizcilik Bankasının inhisarında bu lunan yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • aiRMtiTAYA Ya Rukıye,ihtiyar bunağı 19 Fakat Arabist-anda ergeç kızılca bir kıyamel kopacağı Mer van ile Abdullahın muharebe edecekleri herkesuı tahmin ettiği bir hâdise idi.Sarayda Bir Geoe Şam saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • •fc İstanbul Kalkınma Derneği yıllık kongresi bugün saat 16 da Ticaret Odası salonunda yapılacaktır.OKUMA ODASI fr Pakistan basın ataşeliği* Şişli Halaskârgazi caddesi Z09 numarada halkımıza bir «Okum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Eminönü îdare Meclisi:21359 Santral* 24633 21534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • TÜRKİYE Garanti Bankas TİRE ajansı Sayın halkınızın hizmetine girmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Yilz otomobillik b!r turist kafilesi geliyor önümüzdeki hafta içinde şeh rimize LUbnandan bir turist kafilesi gelecektir Alâkalıların beyanına göre en az yüz husual otomobilin iştirak edeceği kafile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Camialtı tersane» sinde bir kurtarma gemisi yapılıyor önUmüzdeki hafta İçinde Denizcilik Bankasına ait Camialtı tersanesinde 60 metre boyun da büyükü bir kurtarma gemisi nin inşasına başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Haliçteki eteniz kalasa Haliçte evvelki gün vuku bulan bir deniz kazasuıda 8 balıkçı kayığı 10 tayf asiyi e birlikte mıştır.Hasan Şerman'a ait bir balıkçı kayığı 10 tayf asiye birlikte Fener vapur İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Haklarında tahkika açılan ihracatçıla Dış ticarette itibarımızı sarsan uç firmanın ihraç ruhsatnameleri iptal etfğl rc^k Son zamanlarda ihracat yaptığımız dış memleketlerden;ihraç mallarımızın istenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • ¦MM» HALKIN Gecekondular da kanalizasyon Bu köşede ciddi ve ön plâ-na alınıhası birkaç bakımdan gerekli bir derde temas eden bir şikâyet neşredilmişti.Bu defa ilgililerden aldığımız cevabı da derde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Patlayan lâğımlar o-İmar Müdürlüğü ba dorum karşısında yardıma koşmak üzere ekipler hazırladı Çarşıkapı Tiyatro caddesinde kanalizasyon inşaatı başladığı için orada oturanlar müşkül bir duruma düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Yeni gümrük tarife kanunu Halen yürürlükte bulunan Gümrük Tarife Kanununun ihtiyaca cevap vermediği ve bu yüzden tacirlere gümrük arasında ihtilâflar çıktığı bilinmek tedir.Bu durumu gözönüne alan Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.04.1953
  • Canlı hayvan ihracatı durdu Paskalya dciayısiyle tana yapılan canlı hayvan ihraca tında büyük bir durgunluk görülmektedir.Sadece tamir limanından küçük partiler halinde Icuzu sevkolunmaktadtr.İhracatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1953
  • Doktorlar komedi* sinin sonu Stalin sağdı.Rusyada kanu-»un hâkim olduğu memleketin hürriyet,adalet ve müsavat prensiplerine göre idare edildiği kızıl cennette en küçük bir haksızlık yapılabileceği akl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Londra canavarının müdafaa avukatları Londra 5 A.A.îyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre,Noting Hill'deki evinde karışım Öldürmekle itham edilen Reginald Christie tanınmış avukatlardan Curti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Anna Pauker serbest bırakılmış Londra 5 A.A.Londra basınına mensup «The Observer» gazetesinin Belgrad iyi ha-Ber alan çevrelerine atfen bildirdiğine göre,Romanyanın eski Dışişleri Vekili Bayan Anna Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • ingiliz Yugoslav görüşmeleri Bir İngiliz askerî heyetinin I Belgratta yapacağı nıiiza-I kerelere Türk ve Yunan I müşavirleri de iştirak edecek Londra 5 A.A.«Observers gazetesinin yazdığına göre,ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Birleşik bir Almanya Batı Berlin Belediye Almanya'nın kir iqini Berlin 5 AA.Batı Berlin Belediye Reisi Ernest Reuter,radyo ile yayınlanan bir nutkunda ezcümle şöyle demiştir:«Başlıca gayemizin Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA İr 12 kasım 1952 tarihinde Kentucky Saint Joseph kilisesinden çalınmış bulunan 9 meşhur tabloyu ellerinde bulunduran üç kişi Amerikan emniyet makamları tarafından tevkif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Bir kuruş İçin 102 dolar ziyan rttS Boone 5 A.A.Bir kadın otomobilin altına yuvarlanan bir kuruşu almak için 102 dolarlık hasar yapmıştır.Kadın,parayı almak için otomobili hareket ettirmiş,fakat araba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Kraİ Karo!yarın gömülüyor SMOOTH,Portekiz)6,A.A-Dün burada ölen eski Roman ya Kralı Karol'un cesedi Tahnit edilerek tabuta yerleştirilmiş ve 6 seneden beri oturmakta olduğu köşkün misafir odasına konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • De Goul.le Afrika'da 1—o Generalin Tunus milliyetçileriyJe müzakerelerde bulunacağı tahmin ediliyor Paris 5 Nafcn)Teyit edilmiyen bir raporda bildirildiğine göre;VSzey Afrikada bir seyahat,yapmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Büyük bîr pul hırsızlığı o-Bir kadın koleksiyonları görmek üzere davet ettiği pulcunun 175 hin dolar kıyraetindeki pullarım çaldı Chicago 5 A.A.Kıymetli pul koleksiyonlarını görmek üzere bir kadın tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Göbeğe dair Derler id meşhur polis hafiyesi Şarlok Holmes öldükten sonra,dünyada canileri bulmaktaki hizmetine mükâfatın cennete alınmış.Kendisine tahsis edilen köşkte keman çalarak,pipo içerek mes'ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Halı fîafc.arında artış var Son günlerde hş piyasalardan halılarımıza karşı talepler fazlalaşmaktadır,ingiltere Almanya ve İtalyadan halı satın almak üzere yeni bir çok talepler gelmektedir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • İKTİBAS semavi Alimlerin îödfasma göre kıya methi kopması bSyle olacaktır dünyadaki diğer mahJÜkatia bir likte bu hâdiseler Birasında kaybolup gideceğiz.Aziz ÖZIÎAY Bir gün kıyamet kopacak,yani dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Hisar dergisi Hısar'uı 86 ncı sayısı «Düşünü Üzerine» gibi acayip başlıklı bir yazs ile bakıyor:«Que veux dire düşünü Mon sieur Cahit KüJebi?diyesim geldlL Bununla beraber kimsenin hürriyetine karışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • Öyle olmasa bu kadar gecikir misin?Bu güzelliği bana tir an önce getirmeli idin.Kızın neşesi ve canlılığı şuhluğa kayıverdi.Yaklaştı,gözlerini süzen bir gülüşle sordu:Bir parça gecikmiye değmez mi Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 06.04.1953
  • DİKKAT Mayıs keşidesine ait büyük ikramiye istanbul Şuadiye Bostancı Tan durağında müstakil evdir.10 Nisan 1953 tarihine kadar açtıracağınız 150liralık bir hesapla bu evi ve diğer ikramiyeleri kazanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1953
  • Bumlupınar faciası Evvelki gece yarısı Çanakkalede Nâra Burnu açıklarında bir tsveç şiiebiyle çarpışarak batan «Dumlupınar» denizaltı gemimizi maalesef kurtarmak imkânı hâsıl olmamış ve 82 denizcimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 06.04.1953
  • Ol *A î-9 Fransız kabareleri Amerikadan artist celbederken Amerikan gece kulüpleri de Fransadan artist çekmektedirler.Halen Nevyork'un en meşhur gece kulüplerin biri Fransadan getirttiği iki ar-tistin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 06.04.1953
  • Atina ile Rorent te kadın üç sınıftan ibaretti.Eski YunanBıBarm nikâhlı kadınlara kalhB&rlnde hiç yer tutmazlardı.Onların vazlfasi evine hizmet etmek,kocalarını mstresBerine hoş göstörecek şekille haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1953
  • Avusturya ile oynıyacak Macar millî takımı Viyana 5 Nafen)26 ni-takımı şu şekilde çıkacaktır:sanda Macar millî futbol bakımı Partal Buzansky;Rudas ile karşılaşacak olan Avusturya T Boszık;Lntas;Zakarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1953
  • En genç millî takımımız hakemin kurbanı oldu Bütün Brüksel matbuatı Türk takımının çok üstün bir oyun çıkardığında ve hakemin tarafgirlik ettiğinde müttefik bulunuyor Brüksel,5 A.A.Anadolu Ajansının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1953
  • Ruslar Greko Romen dünya şampiyosuna iştirak edeceklerini Son dakikada turnuadan çekilmiyecsk olurlarsa Ruslar Romada,kendi bakımlarından çok garip hâdiselerle karşılaşacaklar Boma(5 AP)Rusya;son daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1953
  • t ingiltere Iskoçya millî maçı Londra,Nafen)18 nisanda Wembley'de oynanacak olan ingiltere Iskoçya milli futbol karşılaşmasına İngiliz ta kınımın ne şekilde çıkacağı btr haline gllmiştir.eeU-mesele ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1953
  • Fenerbahçe Atina ikincisi "Enosis,e 4-2 ma Yunan takımının sert oyunu ve hakemin taraf tutan idaresi Sarılâcivertlilerin sahadan mağlûp ayrılmalarına sebep oldu Atina 5 Arkadaşımız Fenerbahçe kaptanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1953
  • Altmçivili yarışmaların teknik neticeleri 5 Nisan 1953 pazar günü Fenerbahçe Stadında yapılan Altın çivili müsabakalarında elde edilen dereceler aşağıdadır:400 engelli:1—Zeki Öztekin B.J.K.59.3 2—îsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1953
  • Abide kupası maçlarının üçüncüsünde Galatasaray Vefayı dün 4-1 mağlûp etti [MBB-Sarı-kırmızılılar bütün tahminler hilâfına gayet enerjik bir oyunla rakiplerini yenmeye muvaffak oldular rarl» tnnıı avı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • Hasırlıya!Saii RO^ Av 1234567 89 IO M 1 T-2 3 1 4 5 îîTî'r 6 7' jijijjjjH 8 9 10 It 1 Münir Nureddinin en mü tebaria vasfı.2 Tutsaklar;Sıçrayarak geç.3 Bir nota;1st an imla ilk giren asker oralı idi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAMI KISMI L 1 L t OM Yazan:9raıu Mulna* Turitc-wl:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesîdir.Paeartesi akşâmiart temsil yoktur.Telefon:421
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 30 Üc ayhk 12 00 Bir aylık 00 Ecnebi memleketle»* iki mfcslidir.EEân şartlan 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L.T ve S kıci sayfa «ait.2,50 T.L.İlânlardan *n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • ftanıbıyo ve Kapanış Açılış vapam» Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi ICskoudes 784.280.50 O.bü 64.03 D.ĞO 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784.280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • mmm,]$m$i SmAMMfii Alay,eğir debdebesi ağır bütün parlaklığı ve yle Üsküdardan geçti 18 Üsküdar sahillerinde demirlemiş olan Osmanlı donaması selâm resmini ifa maksadiyle top atıyor,suları titretiyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • I TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZİZ ftZBAY Çifte cinayetin ertesi günü gelen ikinci mektup «Sevgili ahbap!Arasıra polisin beni yakaladığı ve artık benden korkmak için ortada hiç bir sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • RÖPORTAJ istanbulda bıçaksız dolaşmayan bir zümre Pazar kayıklarında yo c* taşıyan sandalcıların günlük kazançları Sandalcılığın söndüğü bir devirde yaşıyoruz-B.za Lâz 03li derler baba!Biz adama kız m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1953
  • O cihetten merak etmeyin.Ben onu idare ederim.Siz;hemen otele gidin.Bizim kanuni salahiyetimiz dahilinde olmıyan işleri ona gördürmekte müşkülâta uğrayacağımızı hiç zannet iniyorum.Kılı kırk yarmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.04.1953
  • Beşiktaş,Adana Demirspor u 4-2 yandi Adana,5 A.A.İstanbul Profesyonel lig ikincisi Beşiktaş takımı bugün ikinci karşılaşmasını Adana şampiyonu De jnırspor üe yaptı ve maçı 4-2 ka zandı.Bu maça Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Eden'in seyahati geri kaldı [Baş tarafı birincide!öğrendiğimize göre bir müddetten beri esasen rahatsız bulunan Mr.Eden'in bu rahatsızlığına nağmen şehrimize gelmesi kararlaşmıştı.Ancak doktorlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Vaü Gökay Araerikaya hareket etti [Ba$ tarafı birincide I lan Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay uçakla Amerikaya müte veccihen şehrimizden ayrılmıştır.Vali re Belediye Reisi Yeşilköy hava alanında Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • IIltimarhanepe9S Ressam arkadaş,bana yağlı boya esaslarını öğretmeye söz verdi 103 Koğuşun köşesinde duran.I külhanbey kıhklı genç ise,ona meydan okur gibi nazire yapıyordu tam bir Çeşmemeydanlı lehçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Kral Faruk Monte Carlo'da Monte Oarlo 5 AJL)Sabık Kral Faruk bugün öğle vakti Romadan trenle buraya gelmiştir.Faruk:«Bir kaçamak yaptım,geceyi burada geçirmek niyatindeyim» demiştir.Beraberinde üç se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Teessür mesajları [Baş tarafı birincide 1 Ataşeliği vasıtasiyle Türk De niz Kuvvetleri Komutanlığına taziyelerini bildirmiş,kurtarma işinde çalışmak Uaere iki mütehassıs Amerikan subayının Northfolk't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • s:Gider.Kemal Acun.Hüseyin Uçan,Cemal Kaya.Naci Uzaydın-Astsubay Çavuşlar:Bahri Sereeen.ihsan Içdemir,Selâmi özben,ibrahim Altıntop.Şaban Mutlu,ihsan Coşkun.Hamdi Reis,Samim Nebioğlu,Mustafa Doğan,ihs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • 81 denizcimiz şehit oldu [Baş tarafı birincide] havayı teneffüs edebileceklerdi.Kurtarma 72 saatte başarılmalı idi.Aksi halde netice müthiş olacaktı.Buna göre o anda hesap etmiş tik.Saat Cam 1.30 u vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Donanma sözcüsünün beyanatı o-Dumiapmar ortasından yarılıp bir kısmına sn dolduğa zanmndayız.Denizaltının yerini henüz tesbit edemedik Donanma sözcüsü dün saat 11 de kurtarma ameliyesi devam ederken c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Ortodoksların Paskalya yortusu Ortodoksların paskalya yortusu münasebetiyle dün saat 10 da Fener Rum Ortodoks Patrik hanesinde Patrik Athenagıorasrn riyasetinde büyük bir âyini ruhani yapılmıştır.Bu â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Kore görüşmeleri yapıMı [Baş tarafı birinci/tel zey Kore Kuvvetleri Kumandanı Mareşal Kim ti Sung ile Koredeki Çin Gönüllü Kuvvetlen Kumandanı Peng Teh Huai'ye hitaben yazılmıştır.Bu mektup ta Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Sağ kalan 5 levent faciayı anlatıyor [Baş tarafı birincide] mak daha kolay oldu:Sadme ile birlikte kendimi denizde buldum,önce hafif bir baygınlık geçirdim ve sulara gömüldüm.Tekrar suyun yü züno çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 06.04.1953
  • Dumlupınar faciası kurbanlarının evlerinde Şehit Astsubay Cemil Denizkıran [Baş tarafı birincide!başlarında;sokaklarda;gazete İdarehanelerinde «bir haber,bir haber.diye çırpınıp durdular.Hiç şüphe yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlaı 13.00 Haberle» 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Küçük öğle konseri «Pl 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Nevin ve Saliha özertem ve NigfLr Ulueren.Çalanlar:Ali Demir,Kadri Şençala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz Teftiş Heyeti kadrosuna alınacak Müfettiş Muavinleri için Istanbulda Yeni Sabah ve Yeni İstanbul,Anh arada Zafer,Hürees ve îzmirde Yeni Asır g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Sahip v» Başmuharriri:AH Nael KABACAN la naahada Me'su] Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Baaüdıffı yar:NUR t AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Faydalı MiUzeter Arkeoloji Müzeni:Tacar çarşamba ve euma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Mttaesi:Pazar,çarşamba to «ama günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müaesl:Pa-«artesi hariç her gün lt.40-16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Yol yaptmlccak 1 lstanbulda Kasımpaşa Dolapdere yolu ikinci kısım kaldırım inşaatının 422-54945 lira keşfi çevresinde yaptırılması-İlk teminatı 20-651.98 liradır.Şartnamesi istanbul Belediyesi Fen işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • İstanbul Belediyesi İiânîarı Ekmek,yaş meyve,bal ve reçel alınacak 1 Birleşik idare hastahaneleriyle mektep ve müesseseleri için 953 malî yılı içinde lüzumlu 590180 adet ekmeğin 177054—lira muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Amasya vilâyet daimî encümeninden Merzifon Gümüşhacıköy Osmancık yolunun 18 300 19 300 kilometreleri arasında 783)metre tulünde ve 8)metre arzında yapılacak parke taş ve döşemesi işi 29999)lira 72)kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Dikilmiş Komple Portatif Çadır Alınacaktır.Gümrük Muhafaza Genel Komutan lığı 1.No.lu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden 1 Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 1500 adet dikilmiş komple)portatif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Kastamonu Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Kastamonu merkez ceza ve tevkif evinin 1953 malî yılı ekmek ihtiyacı 31/3/1953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ilq eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Türk Ticare Umum Müdürlüsünden 1 Istanbulda Tophane mevkiinde inşa edilecek olan depo binası işi kapalı zarf usuliyle götürü fiat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur-2 Bu inşaata ait ihale dosyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 90 ton Arpa 21/Nisan/953 salı saat 16 da Ezine As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 24-300 lira geçici teminatı 1822-50 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Horasan Sarıkamış arasında yaptırılacak 74 kilometre" lik demiryol aplikasyonu işi kapalı zarf usulile eksiltmeye ko" bulmuştur-2 Tahmin edilen bedeli 56.000 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Kütahya Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyetimiz merkezinde eski Gazikemal okulu arsafl* üzerinde yaptırılmakta olan ilkokul binasının ikinci kısım iff!saati kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • Van Jandarma Satın Alma Komisyonundan a—Askerî ihtiyaç için Vandan Şemdinliye 125)tOj çeşitli ayniyat taşıttırılacaktır-Muhammen bedeli 53125)radırb—Şartnamesi her gün Van Jandarma Satmalma Korniş* yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1953
  • ÇEKMEYİNİZ!«4? T Muayyen zamanlardaki sancılara karşı 4gJ W9km Wfam son derece"faydalıdır!Baş,diş» adale,Teini r^veTsoğuk]"algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kulla* nılır.Grip ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan