Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Amiral Cassady Valiye 11800 dolarlık çeki verirken Foto USÎS-Bir Amerikan muhribi kaza mahalline gitti Amiral Cassady M.Savunma Vekâletine çektiği bir telgrafta:"6 ncı filo size her tarlü kolaylığı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Bir Amerikan filosu geldi o-6 ncı filo mensuplarıma zelzele felâketzedeleri ıçm teberru ettikleri 11.800 dolarlık bir çeki,filo kemutanı Valiye verdi Birleşik Amerikanın Akdeniz filosuna mensup Newpor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Kral Karol dmta am m m un oldu o-Büyük bir üzüntüye kapılmış olan Prenses Helena,kocasının bulunduğu odadan çıkmıyor Lisbccıne,4 AJL)Eski Romanya Kralı Karol dün akşam Castroil malikanesinde ve fat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Atlantik Paktının yıldönümü Dış İşleri Vekili Köprülü,antlaşmanın t ar i hi a en mühim ve şümullü ittifakı oldağuna söyledi Ankara,4 AA.Atlantik andlasmasının dördün cü yıldönümü münasebetiyle Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • T.İleriye çekilen telgraf o-T.Millî Talebe Federasyonu kongresi deİegeleii bir telgrafla teessürlerini bildirdiler Ankara,4 Milliyet)Türk Millî Talebe Federasyonu kon-gresinin dünkü toplantısında rDcv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Taks mimiz çok süratli ve güzel bir oyun çıkarmasına nağmen penaltıdan yediği iki gol 5e mağiûp oldu Brüksel,4 A-A)t-Bugün Genç takımlar dünya şampi:Türkiye ile Macaristan arasın-yonası dömifinaJinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Ceyhan nehri yükselmeye devem ediyor o-Osmaniye'de 30ü dönüm arazi Sular altında kaldı Osmaniye.4 AA)Üç günden beri şiddetle yağan yağmurların tesiriyle ilçemiz* I Devamı Sa.7 Su.6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Rusyada tevkif edilen doktorlar tahliye edildi Batılı çevreler hâdiseyi son sulh taarruzu ile i-gili buluyorlar Moskova.4 AP)Sovyetler Birliği İçişleri Vekâletinin bugün bütün gazetelerde yayınlanan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • SES DUVARINI AŞMAK İSTEYEN KADIN PİLOT İngiliz kraliyet kadın hava kuvvetlerinde çalışan Mrs Doioros Therese ses duvarını aşmağa teşebbüs etmektedir-Mrs-Doioros halen Meteor jet uçaklarında pilot bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • osvekil i Ankarada Aydından dönen Menderes I Köprülü ite bir müddet törügtü Ankara,4 Milliyet)Bir müddetten beri Aydında bulunan Başvekil Adnan Mendere3 beraberinde içişleri Vekili Etileni Menderes ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • mahkemece fe Dünkü duruşma sonunda,âmme nizamını sarsmaya matuf bir teşekkül olduğu anlaşılan derneğin,merkez va şubaleri temyiz yolu kapalı olmak üzere fashadsldi Ankara» 4 Milliyet)Cemiyetler Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Bugün şehrimizde havanın çok bulutla ve muhtemel ç&tcltili geçeceği,rüzgârların kuzeyden eseceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1953
  • Çanakkalede vuku bulan müessif bir deniz kazası neticesinde aw»W '¦muirımitiıMKi M)«U»I ınar ir iüi rffflıınj ı niza r isveç şilepinin çarpmasiyle 38 kulaç iliğinde sulara gömülen denizaltımızın 96 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.04.1953
  • M3AR *0ffBf Pervaneler Motifler çalınmış Beyaz gömlekli sütçüler Pervaneler Gazetelere bakarsak Adnan Menderes bugünlerde istifa edecek ve yine Adnan Menderes yeni elemanlarla bir kabine teşkil ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Hin.5 Nisan Hu.20 23 Recep 1953 Mart 1372 Pozar 136» VAKİ tT VASATİ EZANİ Güne ş 5.37 11.00 öğle 12.17 5.40 İkind i 15.54 9.17 Aksa m 1838 12.00 Yatsı 20.13 1.34 İmsal 3.53 9.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • İbrahim Müteferrikanın 510m yıldönümü Basın Teknisyenleri Sendikası mensuptan dün yıldönümü münasebetiyle Türkiye matbaacılığının banisi merhum İbrahim Müteferrikanın Yüksekkaldınm Tekke pedis karakol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • N.Demirağ tehdit edildi o Millî Kalkınma Partisinin eski lideri bir kiracısı tarafından öldürülmek istendi Milli Kalkınma Partisi Kurucusu,fabrikatör Nuri Demirağ evvelki gün bir aşçı tarafından ölüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Denizde bulunan cesedin hüviyeti anlaşıldı Evvelki gün Kıııahada açıklarında bir ceset bulunmuş ve mor ga kaldırılarak tahkikata başlanmıştı.Alâkalılarca yapılan soruşturmalar neticesinde cesedin hüvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Yüksek Öğretim Encümeni toplantısı Muallimler Birliği Yüksek öğretim Encümeni dün toplanarak muhtar olan ve olmayan yüksek öğretim müesseselerini bir kül halinde gözden geçirmiş ve bunlardan en ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Deniz mevsimi için hazırlık yapılıyor Belediye Florya ve.Suadiyede iki yeni plaj daha açmak i Yaz aylarında halkın denizden ve açık havadan istifade edebilmesi için alâkalılar şimdiden hazırlıklara ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Fuat Ersiper'e alt bir açıklama Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden aşağıdaki mektubu aldık:«Muhterem gazetenizin 4/4/953 tarihli nüshasında,Bursadan çekilmiş bir telgrafa atfen,Fuat Ersiper a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Karısını bayıltıncıya kadar d3vmil ;Beşiktaş,Dikilitaş Camii çıkmazında oturan ve ticaretle iştigal eden Tevfik Avlu adında biri evvelki gece kıskançlık yüzünden karısı Meryemle kavga etmiştir.^ir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Vali bugün gidiyor o Amerikada bir ay kalacak olan valiye Fazıl Uybadın vekâlet edecek Vali ve Belediye Reisi Prof-Dr-Fahrettin Kerim Gökay bu gün saat 15-30 da uçakla Amerikaya hareket edecektir-Altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Koca Ragsp Paşa ilk okulunun miisame'^sî Koca Ragıp Paşa ilkokulu birinci sınıflarının Okuma Bayramı dün mektebin konferans salonunda yapılmıştır.Başöğretmen Muzaffer Akagül kısa bir konuşma iie tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Mual imler B3rliğ"nd3 yapı an toa'anti Evvelce ilkokul öğretmeni iken yüksek tahsilini tamamhyarak veyahut ehliyet alarak orta okul öğretimine geçen öğretmenler Muallimler Birliğinde bir toplantı yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • O omobil hırsızları îsmail Çelik,Yılmaz Özdil ve Riza Uğurluoglu adında üç kişi,Fatihte İtfaiye caddesinde 40 sayılı evde oturan Abdullah Ersoyun kapısının önüne bıraktığı otomobili çalmışlarıdır.Otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • EfandNittin eşyasını çala?hîzm tçî Yedikulede,Küheylân sokağında ikamet eden Cenap Korkmazoglu adında bir tacirin,bir müddet evvel evine aldığı Fatma adındaki hizmetçisi,bir mik tar eşya,bir kaç parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Halife,zaferleriyle öğünüyor,etrafına iltifatlar saçıyordu 18 Mutat nutuklardan sonra iki taraf iyi kılın kullanları ortaya çıkarmış kanlı bir çarpışma pek az sonra umuma sirayet etmişti.Tam bir gün ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Jfl KISA HABEREER Belediye Bahçeler Müdürlü* gü mevsim dolayısiyle şehri° muhtelif semtlerindeki cadde* lerde bulunan ağaçları budat maktadır.Budama işini müte hassıs elemanlar yağmaktadır larif Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • POLİSTE Sütlücede bir lâstik fabrikasında çalışan Kadri Çınar a* dında bir işçi,küçük bir mesel* yüzünden kavga ettiği aynı yef de çalışan Temel Kurt'u elin6 geçirdiği bir makasla yaralamıştır.Tİr Aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • FOLKLOR GEOESİ' ic Vanh Öğrenciler Yardık Derneğinin tertip ettiği folklo*' •gecesi önümüzdeki çarşamba akşamı saat 21 den itibaren TaK sim Belediye Gazino.frnda ya' pılacaktır.K O N G R E it İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • Eminönü Asmaaltı Telefon;îdare Meclisi:21359 Santral:24533 24534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • at0m tf^in I IJJMU »I S«*n P4W l k—i ii n Joponyanin 1904 de Port-Arthur'de ve 1942 de Pearl Harbour'de yaptığı gibi Sovyet Rusyanm da işine gelen bir günde Amerikaya yapacağı yeni bir Pearl Harbour b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.04.1953
  • HALKIN SES!Belediyenin baba şefkati veya ebedî tamirat Nişantaşta Rumeli Caddesinde oturan okuyucumuz Bay Süleyman Çıra yazyor:«Bizim semtin sakinleri gibi,Belediye de elbette bilir ki,Rumeli Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.04.1953
  • Rus sulh taarruzu etrafında Amerika ve Avrupa devlet adamları Kremlinin yeni sulh taarruzu hakkında hep aynı şeyleri söylüyor,aynı kanaati izhar ediyorlar.Denilebilir ki demokrat memleketlerde son sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Amerikanın yeni Rusya Büyük elçisi Charles Bohlen hareketinden evvel:«Vazifemin ifası yolunda elimden gelen gayreti sarf edeceğim» dedi New-York 4 A.A.Birleşik Amerikanın yeni Moskova Büyükelçisi Char
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • îspsrya'efa mahkûm edilen Naz I harp suçluları Bordeaux,4 AA-Bordeaux askerî mahkemesi dünişgal esnasında Fransız İspanya hududunda devriye gezmiş olan iki eski Alman polisini harp usclusu olarak ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Mau Mau'ların yeni tedhiş hareketi bekleniyor Nairobi.4 AA)Kenya polis komseri bugün verdiği beyanatta halkit önümüzdeki 10 gün içinde Mau Maullarm gittikçe artan şiddet hareketlerinde bulunmak ihtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Polislere ders vermek isteyin adam Nevyork,4 ANKA.Tennessy'de Morristown şehrinde bir şahıs caddenin kenarında du ran bir polis otomobilini alarak 500 metre ilerideki bir noktaya bırakmıştır.Kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Laho-e'daki meşhur tarihî top temîzlenBvo-Karaşi,4 ANKA)Lahore'dan bildirildiğine göre,şeh rin en mühim meydanlarından birini ilci yüz seneden beri süsleyen meşhur «Zamzama» topu ilk defa olarak temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA •jr Pittsburg eyaletindeki muazzam çelik sanayiini 5 günden beri muattal bir hale sokan demiryolu isçileri grevi,bugün sona ermiştir.Çelik işçilerinin bu müddet zarfında ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Dün iki Mis kanlı hâdiseler oldu Hâdiseler son&s/ıdâ 3 Kişi öldü 31 i pol s olmak üzere 53 kişi de yaralandı Kahire:4 AA.Biri bir kişinin,diğeri de üç kişinin ölümü ve 31 i de polis memuru olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • İtalyada seç'mler o-Yeni seçimlerin 7 haziran tarihinde yapılması kararlaştırıldı Roma,4 A.A.İtalyan kabinesi bugün Başvekil Alcide De Gasperi'nin reisliğinde toplanarak yeni seçimlerin 7 haziran paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • General Kuzey Afrika seyahati Parısı 4 A-A-General Ridgway 6 nisan günü Kuzey Afrikaya hareket edecektir-General Ridgway Avrupa Müt tefik Kuvvetleri Başkomutanlığına tayin edildiğinden beri ilk defa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Bîr Ünsv^rslte Profesörü cinayet işledi New-York,4 A-A-New York Üniversitesi profesörlerinden Harold Couner.bir cinnet buhranı sırasında kansmıoğlunu ve kızını boğmuş ve bunu müteakip kalbine biqak sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Uçak-otobüs çarpışması o Meksikuda vukııbulan kazada uçağın pervanesi otobüsü ikiye böldü Mexico,4 A.A.Perşenbe günü,Meksikamn batısında Ja-Hsko eyaletinde bir askerî uçak ve bir otobüs arasında vukua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Wa'ter giesekSng Amerikada konser veriyor New-York,4 A-A-Meşhur Alman piyanisti Walter Gieseking.burada 22 nisanda Carnegie Hall'da bir piyano konseri verecektir-Konserin bütün biletleri daha şimdiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • i)12® &&RE veşiş Rasputme aaır Otuz beş sene sonra bu da bir mesele oldu.Birinci Dünya Harbinden evvel ve harp esnasında Rusyanm başına belâ kesilen mabut köy papası Rasputin'i kimin oklumu;ü Fransada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • İKTİBAS de itibar er hırsızlar Her fenalığı,deniz su arı gibi,sinesinde eriten büyük şclîbiertfe hühss^a hırsızlığın türlü usuJieri vardır» AşağıtiaM yazıda hırsızlıktan tıtîSyonsr oJanlarla onların k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Eisenhower Taft Golf maçı Washington,4 AA)Beyaz Saraydan bildirildiğine sö re,Başkan Eisenhower ile Âyandan Robert Taft bosun Washington civarında bulunan bir kulübün linklerinde bir golf maçı yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • www aoM»»—Mariffitwmn ve mevlevilik «Mezarın toprağı bhr yudum şarap gibi bedenimi içince canım göklerin üstüne Sıçrar;çünkü mücessem nurum ben.O padişah değilim ki tahttan ineyim de tabuta bineyim.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 05.04.1953
  • Salâhattin Nermini düşünüyordu.Fakat düşünce önlenemez bir firarîukle ikide bir sıyrılıp o ilk kucaklaşma anında bütün benliğini saran ürpermeye takılıyordu:Gerçekten de kaderin bu istikametini çizen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER m& û ty Amiral Cassady ku-^mandasındaki Amerikan Al t inci Filosu dün sabah şehrimize gelmiştir.Filo bir ağır kruvazör,bir uçak gemisi ve dört destroyerden müteşekkildir.Filo kumand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 05.04.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ll.l M—mı "I i Yavuz Sultan Selim'in sözü de,özü de birdi m ph YUz binBer,milyonlar senin olsun Çercibaşı,sen biz s şerefimizi,namusumuzu bırak,bu kâfidir Yavuz Sulta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 05.04.1953
  • ^iO^^S-S^-K-^iiV/W^ Geçenlerde Calif ornia'dıa yapılan bir deniz müsabakasında 18 yaşında bulunan Pedy Carrol,fevkalâde güzel neticeler elde etmiştir.Bilhassa kendine has «Kırlangıçû yüzüşiyle nazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.04.1953
  • Kim kazanacak?Galatasaray mı,mı?Haftanın bu önemli karşılaşmasının neticesi Turgay ile Vefa forvetinin oyununa bağlıdır Alçıtepede Çanakkale şehitleri için dikilecek âbide yararına tertiplenen dört bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • Beşiktaş Adanada 5-1 galip İstanbul profesyonel lig ikin-gün 5-İ kazanmıştır,cisi Beşiktaş futbol takınu bu-nk devre 2-0 Beşiktaşm galigün Adana ikincisi takviyeli îd-biyetiyle sona ermiştir,manyurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • n ft K-K K K ft I "Milliyet„in 1 anketin* f I en doğru f î cevap veren t karilerimiz İ m Türkiye ispanya millî maçı dolayısiyle tertip et-miş bulunduğumuz anket spor severler tarafından J büyük bir ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • on»!HftH ijmwi?w».y jlg^liOTPKOl.OMOfOrENEli:KAI nEFiXZOTEPON APAJTHCOl ^İF!A ir A M A TOWFAAWWOM *f AI FilCR A UAUTANimAİİoİ Yunanistanm en büyük spor gazetelerinden «Atletik!Iho» gazetesi maçın erte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • Âbide kupası maçları İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın başkanlığında İçtima eden Çanakkale Âbide Komitesi Âbide Kupası Maçları)nın 23 nisana kadar bitirilmesine karar vermiş ve maç tarihlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • NECMl KARAHAN VE NARDÎCO j!Necmi Karahan ile Danny Nardico,Necminin büyük bir şanssızlıkla mağlûp olduğu maçtan evvel çektirdikleri resim M-M,M^Mb^WiW,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • Galatasaray,h if taya Affikarada oynayacak Ankara.4 TA)Galatasaray futbol takımı önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri iki karşılaşma yapmak üzere Ankaraya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • KEMAL AYGÜN KUPASI MAÇLARI Ankara,4 Anka)Şehrimiz ikinci,üçüncü ve dördüncü küme arasmda tertip edilen Kemal Aygün kupası ulaçlarına bugün başlandı ve şu neticeler alındı:Yedek Subay:8 istatistik:0;Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • Dün oynanan ingiltere lig maçlarının neticeleri ingiltere birinci lig maçlarına dün de devam-edilmiştir.Ligin başında yer almış olan takımların birçokları mağlûp olduğu için puantajda epeyce değişikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1953
  • Orhan Türel Stokholmden bildiriyor şampiyonası ve Türk-isveç güreş karşılaşması Macar,Sovyet ve İsveç takımları seçildi Türkiyeye ki mi er geliyor-Müsabakanın tahmini-Hakemlere dikkat!önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • ÇİL İLACI Yüzutui Çil,Lehe,Sivilce» Bayanların doğum lekelerini giderir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • Vali babamız nereye gidiyor Galatasaraylıların edebî seansı Geceler de.geceler Almanlar film çeviriyor Karikatürist prodüktörler Vali babamız nereye gidiyor V Bu hafta bir hayli meraklı i.kiliselerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • Şimdi ikinci faraziyeye gelelim.Bu takdirde odanın kapısını bir şey getirmek bahanesiyle açtırmak mümkündür.İçeri girince kadını yakalayıp oaşka bir odaya sürüklemek ve orada hapsetmek işden sayılamaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ O C CİNAYETLER^ Maklaaan;AZİZ ÖZBAY Canavarın basına göndermiş olduğu mühim mektup Maamafih Kraliçe,bu korkunç katillerin çok dar bir sahada birbirini takip ettiklerini,bu sebepten o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • Patrona HalÜ:"Korkmak mı?Kazanı bizzat omuzlayıp At meydanma götüreceğim dedi 17 Manav Muslu söze karıştı:İtiraz edeceğini ümit ederimi zira halkın istediği tahakkuk eylemiştir-Maksat bunları Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • Hazıriıyan:Ercümet ÜNVER So'dan saga:2 Bağlıhk;5 Bir renk;6 Asnnuzm mühim keşiflerinden biri.7 Atlantic aşan JJk Türk kotrası.8 Yemek.10 Geniş işlerin sağlanması amaciyle kurulan kollardan her biri.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1953
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserJeri ve oyun havaları Şerif İçli grupu)13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözeri—14.30 Ne arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.04.1953
  • ftamüıyo ve e.tıam Açılış |*tapaxus 3teriing Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.l'lorin Liret Drahmi lüskoudea 784—280.50 U.ttü 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 784—280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • TIMARHANEDE YIL Sırısın bir gîiıç aıı avrat küfrederek havayı yumrııkluyordu 102 Ne yapar gece yarısına kadar.Kapı kapı dolaşarak beleş toplar yani dilenir.Sigaralarımızı tellendirirken etrafı kritik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • İSTANBUL BELEDtYESÎ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de Kİ S1VII LtLtOM Yazan:ffranz Molnar Türkç-îaı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe g*c sûiuii\Rzartesl akşamları temsil yoktur.Telefon:42167 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Atlantik Paktının yıl dönümü [Baş tarafı birincicM ketlerin silâhlı kuvvetlerinin tek bir komuta altında toplanması bakımlarından tarihin bu güne kadar kaydeylemiş olduğu en mühim ve şümullü ittifakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Bir Amerikan muhribi kaza mahalline gitti [Baş tarafı birincide I denizaltı mütehassıslariyle bit likte derhal vak'a mahalline hareket etmiştir-Muhribin kısa zamanda kaza mahalline varması beklenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Macarlar Genç MI Takımımızı 2-0 yendi [Baş tarafı birincidel car milli takımı ile karşılaştık Denilebilir ki,bu karşılaşma bu turnua şimdiye kadar yapılanların en süratli ve heyecanlısı idi.Bizim takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Milliyetçiler Derneği dün mahkemece feshedildi [Baş tarafı birincide] Celse açılınca sanık avukatları kendilerine verilen mehilin çok kısa olmasından dolayı müdafaalarını hazırlıyamadık-Iarını bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Kral Karol dün öldü ÜBaş tarafı birincide!kapılmış olan Prenses hiç kimseyi kabul etmemekte ve kocasının naaşınm buiunduğu odadan çıkmamaktadır.Saban,ölüm haberi yayılınca villâya Portekiz şahsiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Ceyhan nehri yükselmeye devam ediyor [Baş tarafı birim ide I den geçen Ceyhan nehrinin Buları yükselerek yer ver taşmış ve Sakarcalık köyünün bir kısmını su basmıştır Nehrin taşacağı gözönüne alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Başvekil Aflkarada [Baş tarafı birincide] hava alanında B-M-Meclisi Reisi Refik Koraltan.vekiller,mebuslar,Erkânı Harbiyei Umumiye ReİsL generaller.Ankara Valisi» Belediye Reisi ile Garnizon ve Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Rusyada tevkif edilen doktorlar ı tahliye edildi [Baş tarafı birincide!menin sahte olduğunu tesbit etmiştir-Bu tahkikat suçluların eski Devlet Emniyet Vekâleti mensupları tarafından hic bir esasa daya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • "Dumlupınar denizaltımız battı [Baş liralı birincide] bi rsüratle cereyan ederken taveç gemisinden cS.O.S.işareti verilmiş ve hâdise her tarafa duyurulmuştur Vak'a mahalline ilk önce Çanakkaledekl Üss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Tevfik İleriye çekilen telgraf tBaş tarafı birincide] fiöz alan bazı delegeler Millî Eğitim Vekilinin üniversitelilerle hiç alâkadar olmadığını Milliyetçiler Derneği hâdisesinden sonra Federasyona kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 05.04.1953
  • Bir Amerikan filosu geldi [Baş tarafı birincide] oar limanımızda kalacaktır.AMİRAL CASSADY'NÎN ZİYARETLERİ Dün sabah şehrimize gelen Birleşik Amerikanın Akdeniz 6 inci Filosu Komutanı Visamiral Cassad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.04.1953
  • Ucuı ve pratik olduğu gibi.bütün Philips cihatlarının yüksek evsafını havi bu 5 lambalı radyo ile her üç dalgada pek çok istasyon dinlemek mümkündür.Dış antensiı de çalışan ve büyük radyoların randıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • Çifteler Harası Müdürlüğünden Eskişehir Mahmudiye:1 Harada boş olan Barem dışı 550 lira aylık ücretli inşaat kontrolörlüğüne teknik okulu ve teknik er kısmındanmezun olmak şartiyle bir inşaat fen memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • Bir betoniyer alınacak I.E.T.T.işletmelerinden;1 Betoniyer 500 litrelik lâstik bandaj];tekerlek üzerinde mazotla işler olacaktır-2 Teklifler 15/4/953 günü saat 17 ye kadar 7,5 teminatla birlikte Metro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk-DEMİRTAS Basıldı*!yw:NURt AKÇA Matbaas)~~ik fiah aBafraı ^Mafc j*7^1mmi l hTı ^Wfc jfT^a* ^f^ı ^fa*^fc iJBı^ rff'"fciaJt-^te-^tf1*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • içme su Tesisleri Yaptırılacak İ fer Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri miktarları gösterilen kasabaların içme suyu çaktır-Boru Bankaca verildiğine göre keşif Kasaba adı «jcdeli 1 Alucra 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • Açık eksiltme ilâm istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Yeşilköy Hava Alanı Gümrük Müdürlüğü teşkilâtı için büyük hangarda yapılacak tadilât ve tamirat işleri açık eksilt* meye çıkarılmıştır-Keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.fsw vs3 0aşarı «e kuMan"lan.^ıııavven zaman dat»d«r-Mideyi bozmaiı kalbi v« böbrekleri 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir» 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden var.leu Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 3500 ton Odun 20/Nisan/953 günü saat 15 da Yassıviraıı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 175-000 lira geçici teminatı 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • İstanbul İkinci İcra memurluğundun 952/7237 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 200 metre Anver seten ve Gomp AG-Marka demir kasa ile 2* Bank».1 kasa bankı vitrin camları ve muhtelif ebadda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1953
  • r i£22^ 31 AKTI» T-L-Kasa ve Merkez Bankası Kanunî Karşılıklar Kasası Bankalar Senedat Cüzdanı Esham ve Tahvilât Cüzdanı Avanslar Borçlu Carî Hesablar Muhtelif Borçlular İştiraklerimiz Sabit Kıymetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan