Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • 4/QwOı^l ltâM*%l\Bugün şehrimizde havanın kısmen bulutlu geçeceği,rüzgârların kuzeyden orta kuvvet te eseceği,hava sıcaklığının bite eseceği tahmin edilmiştir.H 1 1 FTiiiİiiifflm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Hasan Polatkan ve Enver Güreli'nin iştirakiyle Ticaret Vekâletinde dün Mâliye Müsteşarı ile Hazine ve Merkez Bankası Umum Müdürlerinin de hazır bulunduğu bu toplantıda döviz,ithalât ve ihracat durumum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Moskova ve dünya sulhu oskovanın yeni diktatörü Stalin'in mezarı başında onun yolunda yürüyeceğini temin etmişti-Müteveffa Moskof şefinin düşüncelerini bilenler pek azdır-Daha doğrusu o,fikrini kimeey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • ft jl £v LONDRA CANAVARI Londra Landman olarak anılan yedi kadını öldürmekten sanık katil Christie,1 nisan günü yakalanmıştı-Halinde gayritabülikler müşahede edilen katilin 8 nisana kadar mevkuf tutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • M* Spaak dünktt konferansında Harbi V önlemek kabildir o.Dün bir basın konferansı yapan Spaak "Üçüncü bir harp vuku bulursa buna din harbi denebilir» dedi Şehrimizde bulunan Avrupa BirliH Umumî Kfttib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • M.Eden salı günü geliyor İngiliz Hariciye Vekili Ankara'da Türk İngiliz ticaret meselelerini müzakere edecek Ankara 3 Milliyet)İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden ve eşi Bayan Eden 7 nisan salı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • TİTO'NUN LONDRA'DAN DÖNÜŞÜ Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito.îngiltereye yapmış olduğu seyahatten geçenlerde dönmüştür-Resimde Split adasında Mareşalin karısı tarafından karşılanışı görülmektedir.Fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Başvekil bugün Izmirden ayrılıyor İzmir 3 {MiDiyet)Başvekil Adnan Menderes ile İçişleri Vekili Ethem Menderes bugünü de Aydında geçirmişlerdir.İngiltere Dışişleri Vekili Mr.Eden'in 5 nisanda Ankaracfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • İngiliz Elçisi C.Açıkahn'ı ziyaret etti o—Büyükelçinin son ticarî vaziyet münasebetiyle bazı tekliflerde bulunduğa zannediliyor Ankara 3 Milliyet)İngiliz Büyükelçisi bugün öğleden sonra Hariciye Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Başkan Eisenhower Eisenhowerden bir vatandaşa gelen mektup Başkan,kendisine uğur getirmesi için gönderilen Sultan Ahmet camii 'm'n resmine teşekkür ediyor Şehrimizde bulunan Mustafa Demir adında bir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Sovyet sallı taarruzunun akisleri Batılılar Rusyaya inanmıyor Foster Dulles harb tehlikesinin her türlü teşebbüslere rağmen asla azalmadığını söylüyor* Washington,3 AA.Amerikan hükümet mahfilleri,Krem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Türk-Alman ticaret görüşmeleri kesilmedi Ankarada yapılan müzakerelerin kesildiğine dair çıkan haberlerin yanlış bir tefsirden ileri geldiği anlaşılıyor Ankara 3 Milliyet)Türk Alman ticaret münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • M.T.Talebe Federasyonu delegeleri Çankayada dertlerini dinlemiş ve kendilerine başarılar Millî Türk Talebe Federasyonunun büyük kongresine iştirak eden delegeler Çankaya'da Rei* sicumhur Celâl Bayar'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Kiraların 1955 yılında serbes bırakılması istendi Komisyonda mesken ve ticarethane kiralarının serbest bırakılma müddetinin uzatılması Mecliste dün münakaşalara sebeb oldu Ankara,3 Milliyet)Meclisin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Ceyhan 5 metre yükseldi *a-Nehir 20 cm-daha yükselirse civardaki bütün köyler sular altında kalacak Adana 3 ANKA)Üç günden beri şehrimizde devam eden yağmurlaı* ve dağlarda eriye* karlardan gelen sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Şehrimizde tetkiklerde bulunan Ulaştırma Vekili dün geniş izahat verdi İstanbul banliyösünde elektrikli tren İşletilmesine yakında başlanacak.Bu sene İçinde on bin aboneye telefon veri ecek Birkaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • Genç takımımız bu gün Macarlarla karşılaşıyor isviçre ve Irlandayı 4-0 mağlûp eden kuvvetti Macar takımına karşı bu gün alacağımız netice merakla bekleniyor Brüksel.3 Anadolu Ajan-Liiksemburg1* matlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • İnsanlar iktisadî hayata hâkim midir?Yüksek Ekonomi ve Ticaret Mektebi ile İktisat Fakültesi talebeleri arasında dün Marmara lokalinde «İnsanlar iktisadî hayata hâkim midir?jnevzulu bir münazara yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1953
  • AğabeysiSe karı koc gibi yaşayan İhbar üzerine suç üstü yakalanan Sabriye,kocasının Toprak Ofisi kasasından 78 bin 4ira çaldığını iddia etti Bursa 3 Milliyet)Dûn şehrimizde bir aile skandali olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.04.1953
  • TAÜVaMMN &k YAPRAK İstanbulun İsmi ULUNAY Evvelki gün Muallimler Birliğinde konferans veren bir profesör İstanbulun fetih yılını kutlamaktan bahsettiği sırada şehrin İstanbul)isminin şu sırada değişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • KISA HA if Şehrimizde misafir bulunan Seânik Anatolya Koleji öğrencilerinden bir grup dün Valiyi ziyaret etmiştir.İt Yeşilay Cemiyeti dün Etıbba Odasında kaybedilmiş büyük Yeşilaycıları anmak üzere bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • POLİSTE Ali Dalyan,Ferit ve Mustafa Aksoy adında üç kişi 100 kilo demir çaiıp kaçarlarken suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Sarıyerde hâdise çıkaran sabıkalılar Sabıkalılardan Hızır;Mustîıfa Gider,Yakup Gider ve Fikri Özer yanlarında genel kadınlardan Nil Demirhan;Mücellâ Ablan;Melâhat Esen olduğu liiıloe evvelki gece Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Hie.4 Nisan 1953 Cumartesi Kıı.19 Recep 1372 22 Mart 1368 VAKİ T VASATİ EZANİ Güne Öğle İkind Aksa Yataı îmsa 5.39 12,17 i 15.54 m 18.36 20.10 k 3.55 11.05 5.42 9.18 12.00 1.34 9.19 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Bir yıl sonra Sovyetlerin beşinci «beş yıllık plânları» ikmal edilmiş olacaktır-Yirmi dört yıldır tatbik edilmekte olan bu sanayileştirme plânlan Kızıl imparatorluğun iktisadî çehresini tamamiyle deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Telefon;21359 29815 NOT:6 Nisan 953 tarihinden itibaren telefon numaralarımız aşağıdaki şekilde değişecektir.İdare Meclisi:21359 Santral:24533 24534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • ÇAY Beyoğlu Kız Lisesini Biti' renler Derneğinin yıllık tanışma çayı bugün saat 15 te Taksim Belediyo Gazinosunda verilecektir.SOHBET GÜNÜ Tfc-Istanbul Kız Lisesini Bit!renler Derneğinin tertiplediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Uç eroinci yakalandı o-Kilyosta bayaz z hır imalim kalkışan sabıkalılar bugün adliyeye verilecek Emniyet Müdürlüğü tkincl Şu be memurları evvelki gün bir eroin fabrikası kurarak imalâta başhyan üç sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Bir kadın yalancı şah ilik yapmış Yalan yere şahadet ettiği iddia edilen bir kadın hakkında tahkikta açılmıştır.Yeldegirmenl Uzun Hafız sokağında oturan Emine Tezcan adında bir kadın dün Kadıköy Müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Takke ile dolaşan biri I yakalandı Fatih Eftalzade Medresesin-de oturan Seyyar satıcı Ali Ap-i aydın adında biri EyUpte:ba-şında yün örme takke ile dolaşırken yakalanmıştır.Müddeiumumiliğe teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Ik!a mete toprak altında kaldı Çubukluda vuku bulan bir toprak kaymasında iki kişi yaralanmıştır.Bu semtte Hacı Şişmana alt kireç ocağında çalışan amelelerden Sami Kaya île Haaan Kavrak ocakta kireç t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Hayvan has alıklarının teşhis ve tedavisi Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak maksadlyle Pendik bakteriyoloji Enstitüsüne elektrin mikros kop tesisatı konulmuştur.Mu âletleri ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • ve işportacı ilâfı genişliyor İşportacılar,dün 100 k!şHk bir grup hainJe vflâyeta gelarek dert yatıtfıjar Mahmutpaşayı Güzelleştirme Derneğinin birkaç gün evvel Ticaret Odasında yapılan yıllık kongres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Limanımızda ti ihraç edilen ma'lar Dün Umanımızdan muhtelif memleketlere 740.955 lira değerinde mazı;keçi derisi;tiftik;yün;çalpara;kuru soğan;yap rak tütün yumurtave kimyon ihraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Çakoslovakyaya tütün İhraç edilecek Memleketimizde temaslarda bulunan,Çek tütün heyeti dün şehrimize gelmiştir.Heyetle yamlan Anlaşmaya göre Çekoslovakyaya geniş mlk yasta tütün İhraç edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • İsveç ve İsviçre halı İstiyor Son günlerde dış piyasalardan halı almak için geniş mikyasta teklifler yapılmaktadır.Bu arada Avusturya;tsveç ve îaviçreye halı ihnaç için bir anlaşmağa vaulmıştıt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Çirkin neşryot O' Bazı amatör radyocu'ar kısa dalgadaki istasyonların neşriyatını bozuyorlar Kısa dalga radyo istasyonlarını dinleyen,radyo meraklıları gündüz,Ankara,Istanbul,İzmir ve hususî radyo ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Kf**a^ıa ia acı V altıda bir ces^t bu'uniu Dün Kmalıada açıklarında hüviyeti meçhul bir erkek cesedi bulunmuştur.Cesedin burun ve gözleri ba-j Iıklat tarafından yenmiş olup ayuca sol bacağı da k«&parı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Prens Sabahattin hakkında konferans Muallimler Birliği tarafından seri halinde tertiplenen fcomfetansların 10 uncusu bugün aaat 17 do Çenberlitaştaki Birlik Merkezinde Nezahet Nurettin Ege tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Bir Amerikan floşu izmlri ziyaret ediyor îzmir 3 T.H.A.Birleşik Amerikanın Altıncı Filosuna mensup 12,harp gemisinden müteşekkil bir filo yarın limanımızı ziyaret edecektir.Albay H.T,Deuter komutasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • Abdullah sözünde darmuş ve her hangi bir harbe hazırlanmıştı 17 Demek ki bunda bir ilâhi darbenin yeri vardım Cenabı Hak;Kâbeye,ve Hazreti Peygamberin merkadinin bulunduğu Medineye karşı girişilmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.04.1953
  • HALKIN SESİ Elektrik idareninien haklı bîr disk Veliefendi Sümer mahalle" sinde 18 No.lı sokakta,19 numarada oturan okuyucumuz Bay Ziya Kabaklı yazıyor:Gecekondu mahallesine kar ve kışa ragmen idareni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.04.1953
  • m*m—İKTİBAS Definesini arayanları yolunu kesen ölü korsan 1701 de günahlarının kefaretkıî asılnak suretiyle öJeysn meşhut-korsan Kit,bir adaya 500 milyonluk bir servst gömmüştü* Bu definenin krokisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Bir papazın hay;Belgrad 3 A.Zağ ep'tç «Mücrim "kardinali)ndmdı Mr dökümanter film çevrilmiştir.Yakında bütün ÎTugosluv sine malarında gösterileee onn bu kısa filmde;Kardinal Stepinac'ın harp içinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Eskiler alıyorum!Öz türkçe,sade türkçe,güzel türkçe.Ne biçim lâflardır bunlar,bir türlü aklım almıyor.Bu lât'lann aldattığı İnsanlar belki vardır.Belki de bunlar pek çoktıttT.Fakat,inanınız ba na lütf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Kız çevik,fakat çok kolay ve yumuşacık bir silkinişle ayağa kalktı.Narin endam bir aslı ilahım andırıyordu.Kollar zarafetini tamamhyan bir şekilde hafifçe yanlara açık olarak aşağı doğru bırakılıvermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Şark ve garp Korede mütareke görüşmelerine pazartesi günü başluuacağı haberi geldi.Kızılların hareket tarzına bağlı «lan bu isin ne netice vereceği tabu şimdiden kestirilemez.Maamafib bu cep kede lıar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • 12 Komünist casus yakalam Viyana 3 A.A.Amerikan ajanları;dün gece biri kadın olmak üzere Çek ve Alman aslından 12 kişiyi Sovyetler hesabına casusluk yapmak suçu He tevkif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • İran,yeni hâdiseler aref esinde g II II» Zahirî bir sükûnete rağmen memleketin için İçin kaynadığı anlaşılıyor Tahran 3 T.H.A.Buradaki bitaraf siyasî müşahitler,Iran dahilindeki zahirî sükûnete rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Koredf* Hürriyet köyü lnş« edîrdî Mansan 3 A.A.Amerikan deniz piyadeleri bugün hum malı bir şekilde esirler mübadelesi hakkında bir anlaşmaya varıldığı takdirde yaralı ve has ta esirleri barındıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Susan Haywort 33 milyon lira kazanıyor Hollywood 3 *A.A.Son ya pılan hesaplara göre geçen sene zarfında Suzan Hayward'in çevirdiği üç film;sinema gişelerine;yalnız Birleşik Amerikada 33.00.000 Türk li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Baledîysnîn tıcttz lokantası açıldı Belediye tarafından hazırlanan Eminönündeki ucuz lokantası dün saat 13 te açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Vaii;Belediye Reis Muavinleri Şehir Meclisi azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER A M 13 R î K A Mitehigan Üniversitesi profesörlerinden meşhur coğrafyacı ve kâşif William Hobbs'un iddia ettiğine göre;Amerika kıtası Kristof Kolomb tarafından keşfedilmemiştir.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • *ab«k Kral Faruk mahkemeye varidi Roma 3 A.A.Eski Kral Faruk;geçen aralı!ayında arabasının Mr Romalı doktorun arabasına çarpması sonunda husule gelen hasarla ilgili olarak 15 nisanda bir Roma mahkeme-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Iksnci dünya 55 milyon asker ömüş Bonn 3 AP)Batı Almanya hükümetinin bugün yayınladığı bir istatistiğe göre ikinci Dünya Harbinde takriben 55 milyon asker ve sivil ölmüştür.Yalnız asker olarak Rusya 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Manidar seyahatler a-Washington'da bulunan sabık Bulgar elçisinin Meksik*,ya gidişi dikkati çekiyor Washington 3 A.A.Dışişleri Vekâletinden bildirildiğine göre,Washingtondaki eski Bulgar elçisi Stoitc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Tifo,Rom aya gitmiyor ö—İtalyan Hariciye Vekâleti böyle bir ziyaret için hazırlık yapılmadığını bildiriyor Roma 3 A.A.«İtalya hükümeti Mareşal Titoyıı İtalyaya davet etmek tasavvurunda mıdır?2 sualin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • Rus dış siyasetindeki ğisikliğin sebepleri Sovyet,idarecilerinin dahili durumdan korkarak sulh istedikierl anlaşılıyor sebep ol-Londra 3 T.H.A.îngilterenin tanınmış siyasî muharrirlerinden W.N.Ewer,Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.04.1953
  • ÛÖRt Sayfjyeys dair Çoktan beri görülemediğimiz bir arkadaşta yolda karşılattık.Vaktiyle Kocamustafapaşa taraflarında babadan kalma» geniş bahçeli bir evde otururlardı.Ar saların fiatı gülünç bir şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.04.1953
  • M-t*t Kışın soğuk günleri artık tatlı birer hâtıra olmaktadır.Bir iki haftaya kadar denize girme î zevkine kavuşmamız kabildir.Resim yazın tadını çıkaran bir güzeli göstermektedir.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 04.04.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 Komünist Çinin teklifi üze* rine Kore mütareke müzakereleri pazartesi günü başlıyacaktır.Bu münasebetle irtibat heyetleri hazırlık görüşmeleri yapmaktadır.2 Birleşmiş Milletler Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 04.04.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Osmanlı sarayına girmiş olan bir Hurrem Sultan9 gelen ve geçen bütün saray kadınlarından daha gilz&E,daha hâkim ve daha nüfuzlu idi Tatarların Rusya içerlerindeki meşhur akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.04.1953
  • |Bu hafta!|oynanacakj maçlar j Mithatpaşa Stadında:15.30 Galatasaray Vefa Şeref Stadında:J 13.00 Yıldız Maltepe 15.00 Şafakspor Sultan Spor J Vefa Stadında:10.00 Kalespor Bakırköy 12.00 14 Mayıs Bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Beyoğluspor takımı Adalet takımı Beyoğlusporla Adalet bugün karşılaşıyor Paskalya yortusu münasebetiyle Adalet ve Beyoğluspor profesyonel futbol takımları bugün saat 16 00 da Dolmabahçe stadında bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Ordu takımımız bu ayın sonunda Mısıra gidiyor Türk Ordu Futbol takımı Fransadan sonra Mısıra da da vet edilmiş bulunmaktadır.Dün ya Ordulararası Futbol Şampi yonlugu münasebetiyle memleketimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Millî futbol kampı dağıtıldı Q-19 Nisanda Madridde oynan ması kararlaştırılan Türkiye ispanya millî maçı için 3 gün evvel Moda'da Mano Palasta açılan kamp kapatılmıştır-Kampın kapanmasına ÎS" panyol F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Beşiktaş dün Adanaya gitti İstanbul profesyonl küme İkincisi Beşiktaş takımı iki kar gılaşma yapmak üzere dün sabah uçakla Adanaya gitmiştir.Siyah Beyazlılar ilk karşılaşmalarını bugün îdman Yurduna i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Silâhlı Kuvvetler Boks Şampiyonası Türk silâhlı kuvvetler 1953 fienesi boks şampiyonası 4 ve 5 nisan günleri şehrimizde Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.£u müsabakalara memleketin tanınmış birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Öeeen mevsim yapılan atletizm müsabakalarmdan bir görünüş Atletizm yarışmalarının ilki yarın yapılıyor Altın çivili müsabakalar 1 ve 3 üncü kategori atletlerin iştirakiyle Mevsimin ilk atletzim müsa-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • ^Qll.1 Devre aralarında bile incil okuyan sporcu Teksaslı Thomas Jarel Coody bugün Amerikanın en çok sevilen rugby oyuncularından birisidir.Hayranları ona sadece «Jerry» derler* Jerry tekniği ve enerj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1953
  • Genç millî takımımızın Belçilcada yaptığı ilk maçta Teshir edici bir oyunla ransızları yendik Fransız kafile başkanı:Türk takımı bu maçı tamamen hak ederek kazandı itiraf etmek zorundayım ki bizden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • Çöplerinde kendilerine öre bir kıymeti varmış!Paçavralar,kemikler,boynuz ve tırnaklar her gün toplanrp yıkanır ve sonra Avrupa fabrikalarına sevkedilmsk Vzare yol* çıkarı'ır.Şo gördüğünüz çöpleri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • Satırımızda yeni bir cemiyet kuruldu îstanbulun muhtelif semtlerinde hükümetçe açtırılan Kuldan kurshanelerinda hıfzı Kur'ana çalışan bine yakm ^akir taleblerin iaşe;giyim; 3kan işlerine bakmak ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • İt zw Münderecatımızın çokluğundan Patrona Halil ve Tarihteki korkunç Cinayetler tefrikalarımızı koyamadık özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • Van Jandarma Satım Alma Komisyonundan a—Askerî ihtiyaç için Vandan Şemdinliye 125)ton çeşitli ayniyat taşıttmlaeaktır-Muhammen bedeli 53125)liradırb—Şartnamesi her gön Van Jandarma Satınalma Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • İstanbu?Belediyesi Hânları Asfalt kaplama yapt rîlacak,bitlim a'onacak 1 İstanbul Gülhane Parkı içindeki yolların bitüm kaplama işlerinin 37-812-91 ura keşfi çevresinde yaptırılması-İlk teminat1.2835.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • İmar Durumları Mevcut Satılık Emlâk İstanbul Paftardarlrğ ndan\j Kıymeti Teminatı Dosya No* Cinsi Ura Ura 511-1150 Adalar,Kınalıada Kınalı mah-Ki-8160 612 511-2970 nah bağ ve Narçiçeği so.147 ada,5 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Danfl müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay 14.00 Radyo salon orkestram konseri 14.30 Saz eserleri:14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.16.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • ZAYİ Kdebiyat Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini salacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Edebiyat Fakültemden 5006 Süheyl Çeçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • KARAR İpsala Kaymakamlığından İlçe Çeltik Komisyonu Kaymakam Mehmet Coşkun'un başkanlığında Sıtma Savağ Tbb-Dr-Zeki Akçeal,Ziraat Muallimi Nurettin Baloğlu,Ziraat Odası Bşk-Hamjt Uysal ve çeltikçi üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • s İstanbul Karagücü Başkanlığından!Türkiye Silâhlı Kuvvetler Boks Şampiyonası bugün ve yarm akşam saat 2030 da Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır-Türkiye Şampiyonluğu kazanmış 10 Boiîsörün' de katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • Istanbul Levazjm Amirliğinden verilen Askerî Kstaat ilâhları 400 ton arpa kapalı zarfla 17/4/953 «uma saat 11 de Erzurum As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 100.000 lira geçici teminatı 6250 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • Hazrhvaı Safi B(RA"X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to M 1 |MteW S 2 l:l:l 3 4,llliliiiil ¦1 5 6 illlliiül EHnH:7 e H İlli î:d 9 •HHküİ JO Sıı inilİÜ:i:ii:II I ^ö.a }a:1 Boğazın son iskelesi 2 Nefesle'nin yarısı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1953
  • Kendi arzusiyle gitmiş olacak.Görünme Jen eşyasiyle çıkıp gitmesi imkansız olduğuğu-Bii söylediler.'Doğru söylediklerine de eminim.Aksi takdirde otel paralarını tahsil etmek çok xm olur.Bu işde bir tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.04.1953
  • TIMARHANEDE Pjşazads,dişlarini birdenbire yanındakinin etlerine geçirdi 101 ¦O.bir kaç dakikasını sessiz geçirdikten sonra:Bu olmaz Mehmet.Artık ben tahammül edebilirim.Sen gene karar değiştirme Hayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Kiraların 1955 yılında serbest bırakılması istendi [Baş tarafı birincide] edeceğini ve bu paranın biı kısmı ile memur maaşlarına yapılacak zamlarla bunların mağduriyetlerinin önlenebileceğini söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Harbi önlemek kabildir [Baş tarafı birincide 1 lâtı namına yaptığını söyledikten sonra bu teşkilâtın gayelerini ve basanlarını izah eden Spaak;bu seferki ziyaretinin Ank arada kurulması mutasavver pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Ceyhan yükseldi [Baş tarafı birincide!sahalı saat 8 de 4.6 metre:12 de 4:60 metre ve akşam saat 19 da yaılan ölçülerde 4;75 e yükselmiş olduğu tesbit edilmiştir.Birçok arazi sular altında kalmıştır.Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Ağabeyisiyle karı koca gibi yaşayan kadın [Baş tarafı hirincidel mazgalı caddesindeki eve yapılan baskında ikisi de suçüstü yakalanarak adalete Verilmiş ve tevkif edilmişlerdir.Fuatm kansı Sabriye;bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • İngiliz elçisi [Baş terafı birbıcidel sebetiyle bazı yeni tekliflerde bulunduğu tahmin edilmektedir.Aynca İngiliz Dışişleri Vekili Mr.Eden'in şehrimize yapacağı ziyaretin programının da hazır landığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Kadıköy İcra Memurağundan:Yani Kadı Savaya 2 ncl derecede 3250)Ura bedel mukabili İpotek olunan T.C.tebaasından Yuvanidla Ariti Tuvanidia öammda kayıtlı bulunan Kadıköy Osmanaga mahallesinin Leylâk so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • ÖRÜMCEK Piyes 3 perde 14 Tablo Yazan:Joseph Kramm Çeviren:Tevfik Sa dullar.Koyan:Muhsin Ertugrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:40276 ück
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Moskova ve dünya sulhu [Başmakaleden devam] ğini kabul edelim-Bunun şartları ne olabilir?Demokrat milletlerin Moskova ile ihtilâf halinde oldukları meseleler pek çoktur-Bunların başında etünün meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • BaİJkesirde işlenen çifte cinayet İzmir 3 Milliyet)Balıkeslrden alman bir habere göre Ova köyünde bugün fecî bir ci« nayet işlenmiştir.Bir evde yapılan düğünde bay tak çekme meselesinden çıkan kavgada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Sahip vt Başmuharriri;All Naci KARACAN Bu nüshada Me'sruJ Müdür:Faruk DEMÎRTAÇJ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Ulaştırma Vekili dün geniş izahat verdi [Baç tarafı birincidel hususta hazırlamakta okluğumuz kanun tekliğini yakında Meclise vereceğiz.Bu mümkün olduğu takdirde büyük gelişmeler kaydedilecektu".Yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Batılılar Rusyaya inanmıyor [Baş tarafı birincide] 1—Gerek askerî ve gerek yabancı kredilerde büyük kısıntılar yapmadan.Kongrece yeni bjitçe kabul edilmelidir-2—Avrupa ordusu kurulmalı ve savunma anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • M.Eden salı günü geliyor [Baş tarafı birincidel den'in Türkiyeye ve Yunanistana yapacağı ziyaretlere büyük bir önem atfetmektediıler.Buradaki hükümet çevrelerinden edindiğimiz malûmata nazaran Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Genç takımımız bu gün Macarlarla karşılaşıyor [Baş tarafı bHacide] bütün nazarlar şimdilik tur nuanın dört lideri Türkiye.Macaristan.İspanya ve Yugoslavya üzerine çevrildi.Yarın bugün St-Gille'de biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Tilrkal Ticaret T,A.Ş.İdare Meclisi BaşkanVğ da i Ttirkal Ticaret T-A-Şirketi hissedarları alelade umumî heyeti 30 Mart 1953 Pazartesi günkü toplantısında Şirket Esas Mukavelenamesi mucibince aranıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Gayrimenkul satış ilanı Eminönü tkincl Sulh Haktik Mahkemesinden:953/5 Davacı Yorgi Pavlidte tarafından dâvâlı Cevat Peturak'ın şayian mutasarrıf oldukları Eminönü AJıi Çelebi mahilesi Lüleci sokağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.04.1953
  • Eisenhowerden gelen mektup [Baş tarafı birincide 1 nuz mesajı almıştır.Size General Eisenhovverin şahsî teşekkürlerini bildiririz.Mustafa Demiri bulup kendisi ile görüştük ve Eisenhcwere nasıl bir mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.04.1953
  • Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğünden Diyarbakır 1 Diyarbakır Siverek yolunun 36+600 ve 46+700 ve 56+500 Km-lerdeki taş ocaklarından ceman 9000 m3 moloz taşı ihzarı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • Köprü Tahkimatı Yaptırılacak Yollar 4.Bölge MUdürlüğünddn Ankara 1 Ankara istanbul yolu başlangıcındaki Akköprü köprüsünün tahkimat işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Bu işin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • 'J.J».TUVALET SABUNU KULLANINIZ Beyaz sabun kirli çamaşır ve bulaşıklara yarar.Cildinizin iyi bir sabuna ihtiyacı vardır.M ecidiyeköy ündeki Yeni Puro Fabrikasında ima)edilen Puro Tuvalet Sabunlan,bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • Kütahya Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Vilâyetimiz merkezinde eski Gazikemal okulu arsası üzerinde yaptırılmakta olan ilkokul binasının ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden FİL YOS Müessesemizin 1953 yılı ihtiyacı:3000 Ton Ateşe mukavim kil Şiferton 900 Şamot kili en az 46 Al 2o 3 440 Şamot kili en az 55 Al 2° 3 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapu ve Kadastro öğrenci ve hizmetlilerinin yiyecekleri şubat 1954 sonuna kadar tatil ayları hariç)kapalt zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltme 16/4/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak Bayındırlık Vekâleti izmir Su İşleri 3.Şube IVüidürlyğüsıcEen 1 Su işleri izmir bölgesi işletme binasına yaptırılacak kalorifer tesisatı işi-fiat birimi esası üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • 15 de Izmir Su işleri Müdürlüğü binasında toplanacak eksiltm*:komisyonunca yapılacaktır.5 isteklilerin,bu işin teknik ehemmiyetinde diğer kalorifer tesisatı işini muvaffakiyetle başardığını,idare vey&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • ceWV'oM f 4sg 'SON °E*E W* jf Baş,diş,adale,sinir ayrılarını süratle teskin ederjf.Grip ve Nezle başlangıcında hastalığın İlerlemesini önler.3f Derhal hazmolur ve llMm tesirini gösterir.^ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1953
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A 31 Aralık 1952 Bilançosu AKTİF Kasa ve Merkez Bankası Kanunî Karşılıklar Kasası Bankalar Senedat Cüzdanı Esham ve Tahvilât Cüzdanı Avanslar Borçlu Cari Hesabhw Muhtelif Borçlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan