Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1036 Posta Kutusu i 4 t S TELEFON:8 9 6 14 Fİ ATI I lSIıraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Türkiye ketenleri Karadeniz limanlarında yaptığı tetkik seyahatinden dönen bir dostumuz aldığı iki top keteni bize göstererek dert yandı.Dikkat ettik dokumaya itina edilmemişti,insicamı yoktu.Çok dard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Akıncı Birliğimiz İzmire döndü Gecen hafta Akdenlzde NATO Randevu manevralarına iştirak etmek Üzere Giride giden akıncı birliğimiz dün İzmire dönmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • J DördüncU Kore reıîştirma birliği keline çelenk Dördüncü Kore değiştirme birliği yarın saat 11 de Galata nh,tamından Uludağ ve Marakaz vapurlariyle İzmir'e müteveccih?şehrimizden hareket edecektir-Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Spabs Spaak Tiirkiyeye jeliyor_Bu ayın sonunda şehrimize gelecek olan Unicef umumî katibi,meml ketimizde tetkiklerde bulunacak Ankara,26 A.A.Unicef'ln umumi kâtibi sabık Belçika Başvekili M.Spaak tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Memurların emeklilik müddeti 25 senelik hizmetini dolduranlardan isteyenler tekaüde sevkedilecik Ankara,26 Milliyet)Emeklilik müddetinin 30 seneden 25 seneye indirilmesi hususundaki hükümet tasarısı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • İnönü'nün riyasetinde toplanan CHP-Meclisi C.H.P.Meclisi dün çalışmalara başladı C.II.P.Meclisinde zararlı lede hükümetle işbirliği Ankara,26 Milliyet)C.H.P.Meclisinin mutat dört aylık toplantılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • HÖr dünya milletleri gençleri arasında New-York Herald Tribune gazetesi tarafından acılan anketi memleketimizde Günsel Cimili kazanarak Amerikada üç ay kalmıştır.Dün memleketimi-1 se dönen Günsel ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Mercan arsalarının dâvası dün bitti Üçer aya mahkûm olan Abdillkadir Tangut ile Selahattin Genc'in cezaları tecil edildi Geçen yıl iş başında bulunan Şehir Meclisi Daimi Komisyonu Azaları tarafından u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Orta Şark Şirketi Terramycîn yardımı yapıyor Harika ilaç Terramycin'in Tür kiye mümessili Orta Şark Şirketi Amerikadakl Pfizer fabrikasına müracaat ederek deprem f e-İftketzeieri arasında vuku bulan [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • ırmara bölgesinde dünde şiddetli bir zelzele oldu Son felâkette Çanakkalede 224,Balıkesirde ise 44 kişinin öldüğü resmen açıklandı Yardım faaliyeti devam ediyor Dün öğleden sonra şehrimiz-idye saatiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Teberru Listesi Son zelzele felâketi karsısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Gazetemiz bu münasebetle açmış olduğu zelzele felaketzedelerine yardım listesine birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Dün yakalanan cüretkâr hırsız Zelzele felâketzedelerine İzmir* den yollanan yardım malzemesi Cüretkâr hırsız yakalandı o Çömlekçinin dükkânında yatıp kalkan Ahmedtn kasayı soyduğa anlaşıldı Evvelki ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Rene Mayer Eisenhower ile görüştü Williamsburg yatında yapılan müzakerelerde Fransa yardımın artırılmasını talep ediyor Vagington 26 AA.Eisenhower ile Rene Mayer arasındaki görüşmeler «Williamsburg ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • Başvekilin Yugoslav gazetelerine verdiği beyanat r-r-ı-im—ı—mr-ı^rr-i rımr ir n~TTwı—wiww—«n ıimr¦¦—»ını—m-m—ıı r n—1-rrr—Balkan Paktı âti için sağlam bir teminattır Menderes,Ankarada hukukî ifadesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1953
  • £tC 4t 9ft$tf*HU Bugün şehrimizde havanın sa-ı bahleyin deniz üstü sisli sonraları açık geçeceği,hava sıcaklı-j ğımn biraz artacağı tahmin edilmiştirrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1953
  • Seksenlik Delikanlı Selim Sırrı Harcan'm yetmiş dokuzuncu doğum yıldönümü dün Galatasaray lisesinde tesid edilmiş-Bu içtimadan copumuzun haberi olmadı-Halbuki bu seksenlik delikanlının böyle yünıünlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • K t SA HA BEWLER k Dün bir tecrübe seferi yapan İskenderun vapuru bugün Batı Akdeniz pastosıua Kalkacaktır.¦fa Kadıköyle Koşuyolu arasında ihdasına karar verilen otobüs servisi bu sabahtan itibaren iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • P O LİSTE Dolapdererde oturan Şükrü Güvenler adında biri kıskançlık yüzünden çıkan bir kavga sonun da metresi Emine Gedik'i bıçakla agı rsurette yaralamıştır.Hâdiseyi müteakip firar eden sanık aranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • if Şişlide Ideal isimli gazinoda içki içen Rüştü ve Emin adında iki kişi sarhoşluk yüzünden kav ga etmiş,birbirlerini şişe ve san dalye ile yaralamışlardırjt Bakırköyü İkitelli köyünden Halit BU adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Hie 27 Mart Ra.11 14 j Reoep 1953 Mart 1S72 Cuma 1368 j VAK1 tT VASATt EZANİ i Güne 5.52 11.24 Ogle 1219 5.51 1 ikimi i 15.50 9.22 Aksa m 1829 12.00 j Yatsı 20.01 L32 Imsal rt 4-1Û 9.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • İnsanların çok yaşayıp ömürleri boyunca genç ve dinç kalmaları mümkündür.Yeter ki hayatlarını,sıhhat kaidelerine uygun bir tarzda düzene koymuş olsunlar.Bu hususta tabiat,bize en büyük rehber ve en gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Eminönü Asmaaltı Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • t.T.Ü.Makine Fakültesi Talebe Cemiyeti 31 Mart Saîı günü saat 17.30 da konferans m tonunda bir konser tertip etmiş t h'.Akile Arttın tarafından vcri~ Jeoek olan konserin hasılatı tamamiyle zelzele fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Hazreti Alinin şehit edilmesi Hiiseyinin üzerinde çok fena tesir yaptı 9_Hüseyin ne yaptığını bilmiyor,onun için feragat edilecek bir hilâfet mevkii yoktur.Halife mjz Muaviyenin oğlu Yezide kar şı gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Akıl hastahaıesi tevsi ediJ/or Bakırköy Akıl Hastahanesindeki üç,büyük ve eski pavyonun tamiri ile bir kaç yeni pavyon in şaşma karar verilmişti.Sağlık:Vekâleti bu iş için ayırdığı 400 ıbln lirayı alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Et ve balık kurumu o-Memleketimizde balık unu ve yağı imal etmek için hazırlıklara başlandı Balıkçılığımızın inkişafını temin maksadiyle bir müddet evvelt teşkil edilmiş olan Et ve Balık Kurumu,geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • S^neio dün bir topSantfl yaptı Istanbul Üniversitcai Senatosu dün toplanarak Hukuk Fakültesi talebe yönetmeliğindeki tadilâ tın ikinci müzakeresini yapmış ve Edebiyat Fakültesinde enstitü haline getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • B^Iediys murakıpları bugün bir top'anlı yapacak Belediye murakıpları bugün Vilâyette bir toplantı yapacak ve daha rasyonel bir mesaî şekli üzerinde konuşup kararlar alacaklardır.Toplantıda bilhassa so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • cı sermayen memlek Ş ahriniize gelen İç Ticaret Umum Müdürü bu hususta izahat yardi İç Ticaret Umum Müdürü Maz Ihar Özgal dün Ankaradan şehrimize gelerek sigorta şirketleri İle Millî Resürans işlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Limas ;îmıza bir Amerikan filosu geliyor Birleşik Amerikanın 6 ncı filosuna mensup Newport News ağır kruvazörü,Tarawa uçak gemisi ve 4 destroyer ile birr tanker 4 nisanda limanımıza gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Nebatî yağ rekoltesi o-Zeytinyağı istihsali mem-»tuluk verici bir ş kilde faz alaşıyor Alâkalılar nebatî yağ istihsal ve istihlâkimiz hususunda bir rapor hazırlamışlardır.Bu raporda belirtildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Avukatlık mesleğini ilgilendiren kanunlar istanbul Barosuna mensup milletvegillerinin iştirakiyle Baroda bir li misyon teşkil edilmiştir.Bu komisyon avukatlık mesleğini ilgilendiren ve bir kısmı Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Milletlerarası 3 üncü Beden Terbiyesi kongresi Milletlerarası üçüncü beden terbiyesi kongresd 2 ağustosta tstanbulda toplanacak ve bir haf ta devam edecektir.Kongreye Avrupa ve Amerika hükümetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • Sağlık kaidelerine riayet etmeyen oteller Sağlım ve Sosyal Yardım Mü-'dürlügü Eminönü mıntakaaında-ki 126 oteli teftiş Bu otellerden 56 sının pis olduğu ve sağlık kaidelerine riayetetmedikleri görülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • İki işçi çatıştıkları fabrikanın müdürünü yaraladı Mahmutpaşada Nurullah adında birine alt dokuma fabrikasın da kanlı bir kavga olmuştur.Fabrikanın Müdürü Arif Savra,işini ihmal eden Ali Ayaz ve Muzaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • 350.000 Liralık EV TRAKTÖR PARA-OTOMOStL ve 3.000 ALTIN İkramiyesinden Nisan Çekilişine iştirak İçin Bugün Akşama Kadar 150 Lireiîk Bir Hesap Açınız Her 150 liraya Bir iştirak Hissesi TÜRK TİCARET BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1953
  • II U Til ltfTBTWIi II»,W İHU IMüT-ılıtf Iftg—W—«M W^ HALKIN SESİ I Levend otobüsü I Mecidiye köyünde oturan ve adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucu diyor ki:«iş vaziyeti dolayısiyle sa bahleyin Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Huy ve huylu Teni Rus Başvekili,daha doğrusu diktatörü Malenkov'un meşhur nutkundan sonra ortalıkta bir durgunluk hasıl olmuş,Kremlinde havanın değişmiş alması ihtimalini düşünenler görülmüş tu.Eisenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Berline Mülteci akını Mülteciler sebebiyle büyük b^r sıkıntı içinde bulunun Berlin'den günde 1800 kişi hava yoliyle Batıya naklediliyor Berlin,26 Nafen)Doğu Almanyadan Batı Berime iltica eden mültecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Stalîn'in ölümünde gcKidâriien mesajlar Paris,26 A.A.Moskova radyosu tarafından yayınlanan bir tebliğde Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi,Vekiller Heyeti ve Sovyet Yüksek Şûrası Stalinin ölümü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Italyada bir milyon milyoner varmış Roma,26 A.A.Resmî îtalyan makamlarmın bildirdiklerine göre,halihazırda Italyada bir milyon milyoner mevcut bulunmaktadır.Milyonerlerin adedi itibariyle;İtalya Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Bîr me* ikan bomba uçağı parçalandı Baltimore,26 A.A.Bugün bildirildiğine göre,Amerikan hava kuvvetlerine alt iki motorlu bir B-25 bombardıman uçağı;çehir merkezinden 16 kilometre mesafede bulunan «Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • GÖRÜLEN RAĞEET ÜZERJ E 3 0 0 SAKÇELİ EV YERİNİN İlk çekiliş p!ânı için 6 Nisan 1953 Akşamına kadar Mevduat kabulüne d^vam edîîsn^k^dîr NOT:Dünkü çıkan ilânımızda 6 Nisan 953 akşamına kadar yazılacak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Randevu manevraları o-Amiral Mountbatten» manevraların müttefik işbirliğinin sembolü olduğunu söyledi Napoli,2ö A.A.J Müttefik Orduları Akdeniz Komutanı Amiral Mountbatt-en dün su beyanatı vermiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • rasındaki ticaret Sovyet Hükümeti Ue ko.nünist Çin arasinua yejıi t.caret anlaşması imzalandı Paris,2o A.A.J Tass Ajanaı bu sabah,balen Moskovaüa bulunan komünist Çm ticaret heyeti ile Sovyet hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Yeni kâğıt f cebri kamız o-Yeni fabrikamız kurulduktan sonra istihsal 24.000 tona yükselecek Ankara,26 iA.Aj »aelüloz fabiiuaiciimui ua^a iktisaui bir şekilde işleUluıe^uıı temin edici tedbırıer alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • İtalyan Faşistlerinin nümayişi Roma,26 A.A.Yeni Faşist Partisine mensup gençler bu sabah buradaki ingiliz Kültür Heyeti binası önünde nümayişte bulunduktan scnra,camları kırmışlar ve kütüphaneye girer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • İKTİBAS ktorun Bir ameliyat salın^ît Son yıllarda bazı memleket bitgînâ rmîn Oiîyilk bir ilgi gösterdikleri "suı'î kış uykusu ile tedavi,usulü i?in bu ay başında Parssta toplanan Avrupalı mütehassısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • Sümerbanh yeni bir hamle İle kıymetli müşterilerinin hizmetindedir ı Vadeli mevduat sahip)rine umumî ikramiye plânına ilâveten yünlü ve pamuklu mensucat satışlarında yüzJe on tenzilât yapmaya başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • L2& &öm Mahkûmlara dair Son zelzelede en çok insan kaybı veren Yemce 'kazasının müddeiumumisi malı kûmların bu korıumç hengame esnasındaki hareket tarzını «kahramanlık» olarak vasıflandırdı.'Krzincanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1953
  • İmtihana girdi;ortamektep Jıocalıgmı kazandı.Re^it uğurlu gelmişti.Sonra kasabanın hayatı günden güne değişti;bir başka-Jaştı.Bir asker alayı;bire 1:su bay gelmişti,önce maaile toplantılar yapılıyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1953
  • İNato kuvvetlerinin Akdenı*de yaptığı manevralara iştirak eden Türk birlriği dün îzmire dönmüş ve merasimle karşılanmıştır.Foto:Ege)2 Papa Onaltmcı Pius,uzun bir rahatsızlıktan sonra geçen gün ilk nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1953
  • It**** i-jj Bundan bir ay kadar evvel Waahington'un tanınmış sanat galerisinin birinde Amerikanın |tıeş-hur fotoğrafçıları en beğendikleri eserlerini teşhir etmişlerdir.Bunların arasında Tony Law-J to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1953
  • Tarih boyunca Papalığın edindiği kudret ve ulûhiyet Papaların ahîretinde bir cennet,iki ceheonem vardı.Cıhennemin bîri ebecî,diğeri tephirhane nevîndendi.Papa merhamet edsrse ebadı cehennemden insanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1953
  • Juııiorların Beyoğlusporla yaptıkları son maçtan bir görünüş iskoçya muhteliti ingiliz muhtelitini 1-0 yendi.Amerika israil futdol karşılaşmasına iştirak ediyor İngiliz lig maçlarında alınan neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1953
  • Yahya Ulaş MERSİN Turgay Naci,Müzdat Eşref.A-thsan.Akgün îsfendiyar» Şevket.Reha.Burhan.İsmet-Cemal Kesken AYDIN Turgay Naci,Müzdat Eşref.A-thsan.Akgün Fikret» M-Ali.Bülen4-burhan.ismetli Melek Kesken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1953
  • W$&IB ¦m$0 Cumartesi günü bağlıyacak olan Türkiye şampiyonasında istanbul birincisi Galatasaray takımında yer alan üç milli bas* kctbolcumuz:Ayhan Demir.Yalçın Granit» Sadi Gülçelik Basketbol Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1953
  • v.fi&Ww1 21 martta Avustralyada 40.000 seyirci önünde Vic Tovel île Corruther arasında yapılan boks maçmı Vic Tovel 10 ımcu raundda nakavtla kazanmıştır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1953
  • Birleşik Amerikada yeni futbol kaideleri Bir sene müddetle A)ne rikada kalıp,spor ihtisası yap:uı İngiliz kulüp idurecilerinden biri,Amerıkadaki futbol faaliyeti hakkında enteresan bir beyanat vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1953
  • ¦Up II IWiri In INI ¦IIBiUllXMII—II ¦¦¦Mil l lir II II» »nMIIBIIIlfW»IWI|WIIII.H«IU Pazar Günü Yapılacak Maçların Programı Mithatpaşa Stadında 1530 Fenerbahge Vera Çanakkale kupası)F-Gökay Ziya Kuyuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1953
  • Juniorlar arasında ilk defa yapılacak futbol şampiyonasına katılmak üzere ıMAM^^^M Gençler 31 martta Fransızlarla karşılaşacak ve ondan sonrada kurada karşılarına düşecek takımla bir teselli maçı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • RÖPORTAJ istanbuldan Amerikaya 80 dolara gidip gelme "Babanızın kaç hanı nı var?Türkiye bir çöldür eracüa sjbze yetişir mi "Sizin peçeniz ve çarşafınız nere-o Amerikada hâlâ bu tarz sual soran okumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ ÖZBAY Jildöre'nin sekiz yılda kurban ettiği yavrucaklar 8 bine yakındı Jildöre,hâkimlerden vaadi a-Unca canavarlıklarım noktası noktasına anlatmağa başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • MTR0N& HAMI Güzel kızlardan ilcisi uçar gibi koşup Sadrazam İbrahim Paşansn huzuruna çıka geldiler 9 Dedi-Tercüman üçünü de maharetle tercüme etti» mutabık olduklarını söyledi-Yaban cı mümessillerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • îcmesu tesisatı için dizel alternator satın alanacak İller Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alınacak ve montajı yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden Bankamız merkez binası mağaza kısmı ile merkez müdürlüğünde yapılacak tadilât ve ilâve işler birim fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur-Yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • Uazırhyan Sadi BORAK 3 4 S 6 7 S 9 TO 11 12 Sodan saga:1—Eskiler.2—Hıra halinde istek;Toplanma yeri.3—Ateş;Sıfat takısı;Genişlik.4—Nişane;Kendine gel;Ele geçir;Tersi teganrri et.5—Kendine bend etmekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1953
  • Kapı kapandıktan sonra genç kız geniş bir nefes aldı:Mösyö Mason,siz hiç yazıhanenizde yaramaz bir köpek yavrusu dolaşırken rahat rahat gazetenizi okumağa kalkıştınız jru?Her zaman böyle mi Daima.İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.03.1953
  • Marmara bölgesinde dün şiddetli bir zelzele oldu [Baş tarafı birincide] detli bir deprem olmuştur.İkinci deprem Türkiye saatiyle 18 i 12 dakikad geçen yine ayni merkezden kaydedilmiştir.Her iki zelzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Amerikalı homo seksüel di p lom atlar Vaşington,26 A-A-Dışişleri Vekâleti Emniyet Dairesi Müdürü John Ford.bugün» Temsilciler Meclisi Tâli Adalet Komisyonunda yaptığı beya natta Vekâletinin,son iki se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Yeşilköy güzelleştirme ve imar cemiyetinin senelik kongresi Yeşilköy Güzelleştirme ve Imar Cemiyetinin 11/4/1953 cumartesi günü saat 16 da Yeşilköyde istanbul caddesinde Saray gazinosunda senelik kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 60,000 adet 2 No-Iı deve boynu fincan demiri satm alınacaktır-Bedeli 39-000 lira geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Ana Kraliçenin cenaze töreni O-Hollanda Kraliçesi ile Belçika Kralı Londraya gidiyor Londra,26 Radyoî ingiltere Ana Kraliçesi Mary'oın cenaze töreninde hazır bulunmak üzere Hollanda Kraliçesi Juliana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • İNGİLTERE B.ELÇİLİĞİNDE AÇILAN DEFTERİ MAHSUS Ankara,26 Milliyet)İngiltere Ana Kraliçesi Mary'ıua ölümü münasebetiyle ingiltere Büyükelçiliğinde açılmış olan defteri mahsusu bugün Reisicumhur adına Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Bir Yunaı balıkçı gsmisâ tevkif edildi îzmir.26 Milliyet)Seferihisar körfezi civarında izinsiz şekilde avlanmakta olan 150 tonluk bir Yunanlı balıkçı gemisi yakalanmıştır-On kişiden ibaret bulunan gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Memurların emeklilik müddeti [Basta raf i 1 net sayfada] iniştir,öğrendiğimize göre komisyon tasarı hakkındaki raporunu hazırlamış bulunmaktadır.Bu rapora gör© 25 senelik hizmetini dolduranlardan emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Korede Kızıl Çin taarruzu [Bastarafı 1 nci sayfada] kilerini tekrar işgal etmek için yeniden mukabil taarruza geçtiklerini bildirmektedir.Birleşmiş Milletler kuvvetleri dün öğleden sonra hafif bir ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Orta Şark Şirketi [Bas tarafı birincide] zatürrie hastalıklarım önlemek için harika ilâç Terramyctp'den 10 bin kapsül,800 adet çocuklara mahsus Terramycin şurubunu tahminen 20 bin Türk lirası ma liyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • C.H.P.Meclisi [Bas tarafı birincidel rulu tarafından hazırlanmış olan «Milletvekilliği Namzetlik Nizamnamesi» bulunmaktadır.Bu nizamname tasvip edildiği takdirde;1954 seçimleri arefesinde ilçe kurulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Spaak Türkiyeye geliyor LIkis tarafı birincide} ter ve asistanı okluğu halde 29 mart pazar günü Istanbula gelecektir.Ayın 30 unda şehrimize hareket edecek olan M.Spaak nisanda tekrar îstanbula dönecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • ingiliz Mısır münasebatı sert bir safhaya girdi İhtilâfa,İngiliz Umumi Valisinin anf bir kararla Sudan'ı ikiye ayırması sebep olda Kahire,26 T.H.A.Mısır İngiliz münasebetleri bugün yeniden gok gergin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Cüretkâr hırsız İBas tarafı birincide] sadaki 600 lirasının çahnmasiyle neticelenen Dır ııırsızuk hâdisesi olmuş ve dükkânda yatıp kalkan Ahmet Dursun adında biri,geceleyin dükkâna' giren meçhul şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Mercan arsaları [Bas tarafı birincide!Yekta Kazancıgil;Seyfi Köken;Mehmet Kuran;Selim Erengil;Ali Çekiç;Muzaffer Erer,Şahin Giray ve Reis Muavinlerinden Celâl Izginin hâdise ile ilgili bir suç unsuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Ustaoğlu Zafer dâvası Ankara,26 Milliyet)Sam sunda intişar eden Büyük Cihat gazetesinde yazdığı makalelerle Atatürk ve iniulâpiarı aleyhinde bulunan ve memlekette müesses rejime karsı Dır hareket vücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Kadıköy icra Memurluğundan:950/399 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Katina Uyguncaya 8050 lira ve masraf vermeye borçlu müteveffa İsmet Gömeçln sahibi bulunduğu Kadıköy,Caferağa mahallesinin Ağabey sokağında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğünden 1 Diyarbakır Siverek yolunun 36+600 ve 46+700 ve 56 500 Km-lerdeki taş ocaklarından ceman 9000 m3 moloz taşı ihzarı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me* rui Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Balkan Paktı âîi için sağlam bir teminattır [Baştaraf i 1 nci sayfada/kim olan milletler arasında anlatmalar,ancak tam bir anlayış ve menfaat birliğine ve hakikî ihtiyaçlara dayandıkları takdirde kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • İstanbul Eminönü Satış Gümrüğü Müdürlüğünden AÇIK ARTTIRMA Satış No.3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3223 3243 3250 3018 2527 2716 K 490 3235 3595 3244 3227 1117 774 908 1606 3241 3260 3242 2547 165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 27.03.1953
  • Neriman,Faruk aleyhine iki dâva açtı o-Sabık Kraliçenin açtığı davalardan biri boşanmaya» dikeri de ogiunu kendisine iadesine müieaııiKtir Kahire,26 A.A.Sabık Mısır Kraliçesi Neriman,bugün Faruk aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • 350 500 cem car ecu BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA DAİMA BAŞTA GELEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ 4K0&£&J DÜNYANIN HER TARAFINDA OLDUĞU GİBİ,l7i-A^Söo.^j-MEMLEKETİMİZDE DE EMSALLERİNE TeRCİK EDİLMEKTEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • İSTANBUL 12Ö7 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar.Oküyanlar:Nevin ve Saliha kardeşler,Rikkat Uyanık.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif îçlı,Ercü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • İstanbul Belediyesi Kânları Lâstik çrzme elınacak Karaağaç Kuruşları hizmetlileri 'çin lüzumlu 552 jift âstik çizme 12 6% lira muhammen bedel çevresinde 9 Nisan 953 perşembe günü saat 15 de Divanyolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • İstanbul Ticaret ve İstanbul Sanayi Odası Başkanlıklarından Bünyelerinde tüccar ve sanayici vasıflarını memzucen toplamış olmaları dolayısile aidatlarını herhangi Oda'ya yatıracaklarında tereddüt eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İletmesinden 1 Görülen lüzum üzerine 27 Mart 953 cuma günü Hopa sürat postasına kalkacak istanbul vapuru bir gün rötarla '28/3/953 cumartesi günü.saat 10 da harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Soğuk algınlığına karşı GUI PİMİ I mâ başarı İle kullanılır iıııın T KİNİNLİ GRİPİN W-Baş,diş/adale!sihir ağrılarını süratle teskin eder Grîp ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler «Romatizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Betonarme Köprü İnşaatı Konya Karayolları 3.liö.'ge M'l H Q r ü q ü n den l Eksiltmeye konulan iş:Antalya ilinde Alanya Ha* dim yolunda Kıllıdere)Kaşlıoğlu)ve Sapadere)köprülerinin betonarme inşaatı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden Müessesemizce beş âdet lojman yaptırılacaktır-Taliplerin kapalı tekliflerini 3 niean 953 cuma günü akşamına kadar müessesemizde bulundurulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Gebze Maimüdürlüâüraden o i n i 7.5 muvakkat Kıymeti Teminat miktarı Adet Lira Krş.Lira Kı N-S-U-Motorsikletleri 15 39400 Muhtelif oto dış lâstiği 48 33600 »iç 88 26400 motosiklet dış lâstik 20 4000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Köprü Tahkimatı Yaptırılacak Yollar 4.Böfge Müdürlügünddn Ankara 1 Ankara istanbul yolu başlangıcındaki Akköprü köprüsünün tahkimat işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur* 2 Bu işin keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Gerze Sulh Hukuk Hakimliğinden:Gerze Orman İdaresi taraf nidan Bucak köyünden Hüseyin oğlu Abdullah Borucu ve Hüseyin oğlu Hüseyin Çemek a-leyhlerine ikame eylediği tazminattan mütevellit 194 lira 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • ZAYİ Deutsche Orient p=Linie kumpanyasının Morsun vapuruna ait,18/11/950 tarih ve 18 numaralı konşimento karşılığı aldığımız,P.B.C.markalı 6006/1-17 Sandık numaralı Ordinoyu zayi ettik.Yenisini alacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Gerze Sulh Hukuk Hakimliğinden:Gerze Orman İdaresi tarafından Küplüağzı köyünden Salih oğlu Yaşar Kıdıl aleyhine ikame eylediği tazminattan mütevellit 23 lira 45 kuruş alacak dâvasından dolayı Gerze S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Bnrsa Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden:951/770 Dâvâlı:Ranel Punus,Şderut «Yeruşalayım» Renov Selamei No-77 Tel-Aviv-lsrail'de iken halen ikametgâhı meçhul-Kocanız Refail Debanseson vekilleri avukat H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • ^sngiûa ^fazû* Tek p/ak,otomatfkp/ak c/eç/şt/re/f ve son cat 55 oev/r/p/ak/ar/ça/an mot/e/er/yare/¦uûfPOSa M6MâfMMtfl£#/fi/z apaş a yo/rvşt/MWas 6a/sta/6t/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Akhisar Asliye Hukuk Ha* kimliğinden:952/532 Akhisarm Paşa mahallesin'* de Haşim karısı Pembe Ellialtıoğlu vekili avukat Raci Garanın Akhisarm Paşa mahallesinde ölü Sipahi mirasçıları karısı Hanife ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1953
  • Beyoğlu 5 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 953/3 Maçkada Memonun fırınının üstünde oturmakta iken ölerek terekesine yargıçlığımızca el konmuş olan Akabi Kekikoğlundan alacaklı olan kimselerle borçluların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8