Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Fransız Başvekili Rene Mayer Rene Mayer Amerikada o-Fransa Başvekili ve Hariciye Vekili bugün Amerikalı devlet adamlariyle müzakerelere başlıyor Nevyork,25 A.A.Fransız Başvekili ile refakatinde üç Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Bayar dün E.Black'ı kabul etti Ankara,25 A.A.Reisicumhur Celâl Bayar;bugün Çankayada;Dünya Bankası Umum Müdürü Mr.Eugene Black'ı kabul etmiş ve öğle yemeğine alıkoymuşlardır.Bu yemekte Başvekil Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • D3J1ÎZ altında iki ay kalan bahriyeliler Amerikan donanmasında gönüllü olaraR seçilen bir erup bahriyeli deniz altında carbon di oksidin insan üzerine yaptığı tesiri hıcelemek üzere İki ay deniz altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • İ i Müteveffa Kraliçenin sıhhat raporlarını oKuyan Ineillz halkı Ana Kraliçenin ölümü üzerine İngiltere'de bir ay matem ilân edildi İkinci Elizabeth'in,haziranda yapılacak olan taç giyme merasimi tehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Yurdun muhtelif yerlerinde dün de yeni zelzeleler oldu J* 1-I Sarsıntı hafif ve zararsız geçti İsletmeler Vekili felâketzedelere yapılan yardımı açıkladı Ankara 25 A.A.Mahalli muhabirlerimizden dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Teberru Listesi Son zelzele felâketi karşısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Gazetemiz bu münasebetle açmış olduğu zelzele felâketzedelerine yardım listesine birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Subayların hizmet müddeti 10 yıla indi Meclis,on yıl hizmetten sonra subay,askerî memur,erbaşlara istifa hakkı tanıdı Ankara 25 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında subay,askeri memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Kabinede yapılacak tadillere dair haberler Son gOnlerde çıkan haberlerin tahmin ve temenni hududunu geçmediği anlaşılıyor Ankara 20 Milliyet)Menderes Kabinesinde yapılacağı bahis mevzuu edilen tadille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Trafik Kanunu değişiyor o-Meclisin dünkü içtimaında.şer* förlerin parmak izinin alınması ve mükerrer yüz kızartıcı suçlar karşısında ehliyetlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı Ankara,25 Milliyet)Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Mısır falyaya Faruk için yeni bir nota verdi Mısır Hükümeti sabık kralın İtalyadan hudut harici edilmesini istiyor Kahire 25 AP)Mısır hariciyesinin bir sözcüsü,Dışişleri Vekâletinin İtalyan hükümetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Mısırda rejim değişiyor Ali Mahir Paşa,Mısır'ın parlmanter cumhuriyet sistemini kabul edeceğini bildirdi Kahire,25 AP)İleride tatbik edilecek olan yeni Mısır anayasasını hazırlamakla vazife li komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Genç takım,Beyoğlusporu 3-0 mağlûp etti 31 Martta İlk karşılaşmasını Fransa'ya karşı yapacak olan çene millî takım namzetleri dün Beyoğlusporla oynadıklan hazırhk maçını 3~0 kazanmışlardır-Günün diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Londra'da yeni bir Landru türedi O Cinayetlerin faillerini bulmak için bütün İngiliz polisi seferber hale getirilmiştir.Londra.25 AA)Londra polisi,bugün,bir gün evvel icinde 3 cesed bulduğu bir apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Gn.Wymane N a po I ide o-NATO Ege komutanb Amiral Carney ile müzakereler yapacak Napoli,25 AP)Karargahı îzmirde bulunan Güney Doğu Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı General Wyman dün akşam buraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Savunma Vekili Seyfl Yedek Subaylık Kanunu o Hükümetçe hazırlanmış olan kanun tasarısı dün Sev fi Kurtbek tarafından komisyondan geri alındı Ankara,25 Milliyet)Hükümetçe hazırlanmış olan Yedek Subaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • wXSJam Buskin şehrimizde havanın sabahleyin deniz üzeri sisli,sonraları az bulutlu geçeceği,hava sıcaklığının değişmiyeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Kral Faysalın taç giyme törenine davet edilen Başvekilin Orta-Doğu seyahatine büyük ehemmiyet veriliyor Menderes ve Köprülünün,Arap devlet adamları ile Orta-Doğu müdafaasiyle ilgili görüşmelerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1953
  • Adres:Nnmosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul îltj 3 SAYI:1035 Posta Kutusu t 4 t S TELEFON:19114 FİATI 15 K a r u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1953
  • TÂKV3MMN 8& YAPRAK Küçük görülen bir meslek ULUNAY Veterinerler arasında bir gün geçirdikten sonra gazetecinde bu feragatidir adaralar hakkında bir intibah hasıl olduğunu fıkrası ile belirten çok değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • POLİSTE Davutpaşada İskele caddesinde oturan ve muhitine «Polis Hoca» diye tanınan Arif Gülüm adında biri üfürükçülük yaparken suçüstü yakalanmıştırtAc Pangaltıda,Halâskârgazi caddesinde oturan Hseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • K I SAHA BERLER if Tan vapuru kısa bir revizyona tabi tutulmak üzere dun Haliç Tersanesine alınmıştırif Gelir vergisi beyanname verme müddeti 31 mart salı günü saat İT de sona erecektir.İf Akdenizde ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • KONUKE İr Vefa Lisesini Bitirenler Derneğinin yıllık kongTesi 28 mart cumartesi günü saat 15 te Vefa Kulübü lokalinde yapılacaktır.İr Çocuk Dostları Derneğinin yıllık kongresi 27 mart cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Hlc.26 Mart Hu.10 13 Recep 1953 Mart 1S72 Perşembe 1368 VAK tT VASATI EZANI Güne S 5.54 11.27 Ogle 12.20 5.54 ikine li 15.50 922 i Akşam 1828 1200 Yats ı 15.59 1.32 trasd k 4.12 600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Evet büyük adama aleyhtar olanlar da var.Bunlar için de biz ve bizim tarihlerimiz asla yoktur.Ona hepimiz sonsuz bir min net ve şükran hisleriyle derin bir hürmet besleriz.Çünkü Fatih Garplıların zann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Eminönü Asmasltı Telefon:21359 29315
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • KIRKlÂftUf tıUMUm&YA Hz.Hüseyin Fırat kabilelerinden gelecek tehlikeyi farketmiyordu 8 Beni affet,beni tekrar nikâ hına al,İmam Hüseyinin hakkı var.Ben pişman oldum,Yezidin nikâhlısı kalamıyacagım,diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Maden Fakültesi müstakil olarak çakışacak Bu sene ihdas edilen ve Teknik Üniversiteye bağlı olarak faaliyete geçmiş olan Maden Fakültesi yakında müstakil bir öğretim müessesesi olarak çalışacaktırönüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Maliye M;sl«k Okulu mezunlarının taiebi Maliye Meslek Okulu mezunları bir müddet evvel MilH Eğitim Vekâletine müracaat etmiş ve kendilerine yüksek tahsil yapma imkânı verilmesini ve Yüksek Ekonomi Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Bir hapishane kaçoğ1 dün şehrimizde yaka'aıdı Giresunda bir arkadaşını ağır surette yaralıyan ve bir kolayını bularak cezaevinden kaçan Mustafa Akyüz adında biri dürt beş ay evvel İstanbul a gemıiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Yeni buğday mahsulü 0-Almanya İtalya ve Yunanistan memleketimizden külliyetli miktarda buğday istiyor Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre yeni buğday rekoltesi kalite ve miktar bakımından çok mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Tekel Gatıel Müdürlüğünün bir senelik kârı Tekel Genel Müdürlüğünün mart ayı başında aona eren 1952 malî yılma alt ihzari ra* kamlar tesbit edilmiştir.Buna göre Genel Müdürlük 235 milyon 12 bin lira k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Tütünümüz yi iyi bir fiatla satıldı Alâkalılar yeni rekoltenin 100 bin tonu aşacağım taiim n ediyorlar piyasalarının bir şey yapamadığı anlaşılıyor.Muhtelif tütün durumu ve tütün satışları etrafında T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar İdaresi tarafından her pazar verilmekte olan konserlerin 23 üncüsü Dr.Nevzat Atlığ idaresindeki Türk musikisi konseri önümüzdeki 29 mart pazar sabahı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Dr.Abravaya'nın cenazesi d Un kal diriIdı Evvelki gün vefat eden eski istanbul mebuslarından Doktor Abravaya Marmaralının cenaze töreni dün saat 12.30 da Galatadaki Neve Salom S'negoerunda icra edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Kamyoncu hakimiyeti o İskeleleri yıllardır hükümleri altında tutanların hâkimiyeti sona erdi Şoförler Cemiyeti idare Heyeti azalan bundan bir müddet,evvel Belediyeye müracaat ederek iskelelerden yük a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • HALKIN SES!6.Şube memurları Sarih adresi İle isminin neşredilmesini istemiyen bir okuyucnmuz yazıyor:«Mesleğim dolayısiyle İstanbul Emniyet 6.Şubesine İve Sıhhat Müdürlüğüne işim düştü de gördüm:1 6.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.03.1953
  • Afrikaya gitmeye kalkışan beş çocuk Yalovada yakalandı Afrikaya gitmek ve Tarzanhayatı yaşamak maksadiyle evlerinden kaçan beş çocuk zabıtaca Yalovada yakalanmıştır.Muhtelif semtlerde oturan ve ortaok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Siyasî İcmal Kraliçe Mary'nin ölümü Ingilterenin büyük ana kraliçesi Mary vefat etti-Seksen beş yaşındaydı* Zamanımızın kraliçelerine» kraliçe olmak sıfatını öğreten bu harikulade kadın kendisini sayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Avrupa ordusu anlaşması Altı devlet temsilcilerinden müteşekkil komite Fransızların tadil teklifini kabul etti Paris 25 AA.Altı devlet temsilcilerinden müteşekkil komite,Avrupa ordusunun kuruluşu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Triyestecle mahkûmiyet kararları Triyeste 25 A.A.Müttefik bir mahkeme bu^ün burada,8 mart tarihinde Amerika aleyhtarı bir nümayişte bulunduklarından dolayı yeni italyan Nazi Partisine mensup 13 İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • K sn hsr-ci haberlar JAPONYA Altı günden beri grev İmlinde bulunan demiryolu işçileri bugün işlerinin başına dönmüşlerdir.Aşağı yukarı yüzde yüz zam istiyen işçi sendikası,hükümetin teklif ettiği yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Onlar sedirde;yanyana idiler.Hatıcenın içeri girimini yalnız toalâhuttin furketti.fakat u da goımemezlikten geldi.Kadın hemen kapının solundaki sandal yeye sessiz sedasız oturuverdi:Reşit tamamen baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • İKTİBAS m 360 milyonluk adelesi Hindistan 195-2 yJıntia kuraklık yüzünden iyi bir mahsul idrak edemedi,yıllık kazancı 199 lira olan bir köyâünün zsngin sayıldığı,açlıktan öisne!in normal karşılandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • FIKRA Cicili ambalajlar «Papazlar için Kamp» baş-t hklı yazımızda» komünizm denilen tedhiş ve baskı sistemi ihu düşünceye,hattâ duy güya yer bırakmadığını söylemiştik* Bir konuşmada bize büyük Kemal'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • im Şabanlaşma dildar Sirkeci istasyonunda oturmuş treni bekliyorduk Biraz ilerimizde kırk yaşlarında bir bayanla kardeşi olduğu anlaşılan genç kız ciddi bir münakaşaya başladılar.Abla,ister inan ister
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Gnl.Clark Milliyetçi Çin lideri ile görüştü Konferans sonunda g hakkında hiçb r açık Taipeh Forraoza)25 A.A.Bugün buraya gelen Birleşmiş Milletler Kore Kuvvetleri Başkomutanı General Mark Clark,Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Bir pilotun kırdığı rekor o Bir İngiliz paraşütçüsü 840(metro irtifada uçan tepkili uçaktan atladı Londra 25 Nafen)Bir İngiliz paraşütçüsü Oxfordshire semalarında 8.400 metre irtifada uçan bir Meteor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Kıbrıstak;manevralar o Yakında bağlıyacak manevra lar için her tipten uçak Kıbrıs ta toplanıyor Kıbrıs 25 {A.A.Orta Do guda yarın başlıyacak olan bü yük ölçüde hava manevralarına iştirak e^mek üzere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Kanser tedavisinde önemli bir bu'us Paris 25 A.A.Bir îsrai)biokimya mtihondisi îsviçrr Konfederal Bürosundan trat ettiği bir âlet için gerekli beratı almıştır Btı âlet,her türîfi kan şerli veya kanser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Hind;statida yeni bîr eyalet kuruldu Yeni Delhi 25 A.A.Hindistan Başvekili Pandit Nehru bıitfün Hindistan Meolisinde verdiği bir nutukta,Telegıı lehçesinin konuşulduğu bölgelerden müteşekkil olarak Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • Alıranyaya iHica eden Ç^k uçeğı Berlin 25 A.A.Berlindeki Çekoslovak askerî heyeti Amerikan makamlarına bir mektup tevdi ederek,Batı Almanyaya iltica eden Çek mültecilerinin kaçtıkları Çekoslovak uçagı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1953
  • DOĞUBANK GÖRÜLEN RAĞBET ÜZER KE 3 0 0 SAHÇEÜ EV YERİNİN İlk çekiliş pJânı için 5 Nisan 1953 Akşamına kadar Mevduat kabulüne davam edilmektedir Ht'r 100 Liraya bir kur'a numarası İlk keşide 25 Nisan 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1953
  • ICalifornianın Oakland şehrinde fecî bir kaza olmuş ve 85 kişi ölmüştür.Foto:AP)2Türkocaklarının 41 inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün cemiyet lokalinde bir toplantı yapılmıştır.Foto:Sami)3İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1953
  • m-m Sfe?î Şevımh artist Anme Oakley'in büyük bir silâh koleksiyonu vardır.Güzel artist silâhla oynamam 3 da çok sevmektedir.Resim 1e Annie'yi bir tüfeği tetkik ederken görüyorsun^ fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1953
  • BERGtİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ıniıL erkeklik ve kadına Güzel Kamma kocasını öldü rai asllzıie ile nikâhlanmağa mecbur edilip,ibadethaneye götürüldüğü vakit pak müteessirdi.NAâhı takdissn içîlan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1953
  • Fenerbahçenin Yunanistan.Beşiktasın Adana seyahati 1.5 ve 6 nisanda Yunanistanda Panatinaikos.Olimpiyakos ve Enosis takımlariyle üç maç yapacak olan tstanbul pro fesyonel küme şampiyonu Fe-nerbahçe ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • Millt güreşçilerimizden Nasııh Akar isveçli rakibine kazık oyunu tatbik ediyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • A-Millî Takvnı Futbol kampı açılıyor 19 nisanda Mxdridde yaDtlacak Türkiye tspanya futbol maçı için A millî takımımıza se çilen oyuncuları dünkü nüshamızda bildirmiştik-Bu futbolcular 30 mart akşamı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • ¦Hazır elbisecilikf ve ısmarlamadık Sulhi Garasra i 16-18 yaş arasındaki fut-bolcuiarın tesbiti sırasında ortaya bîr teklif atmış ve bu gençlerin millî maçlar bittikten sonra dahi.mü-nasip fırsatlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • Amerikanın meşhur boks yıldızları Boksör Nscmi Karan an AntBrikanın boks şampiyonlarını Milliyet okuvucu«arMa takdim edivor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • ¦T v Dün bilhassa ikinci devredeki canlı oyunu ile Beyoglusporr 3-0 mağlûp eden Juniorlar.santrforları vasıta siyle Rollerinden birini atarlarken* Juniorlar Beyoğlusporu dün 3-0 mağlûp ettiler Bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nisnnda Madritte Ispanyollarla karşılaşacak olan Miilî futbol takımımızı nasıi tertip ederdiniz Sporcular ve spor meraklıları arasında büyük bir alâka uyandıran anketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • Çanakkale Kupası maçları Evvelki pazar oynanması icabederken,hava muhalefeti dolayısiyljf üç gün önce yapılan Beşiktaş Galatasaray müsabakasını müteakip,toplanan tertip komitesi.Çanakkale kupası maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • ie.ıç ranlf takımımız yarın saat 11 de hareket edecek 31 Martta Brükselde yapılacak genç millî takımlar turnua sına katışacak olan genç millî takımımız yarın saat 11 de uçakla İsviçre'ye hareket edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • tsveçli güreşçiler gerek serbest,gerek greko-romen stilde hun malı bir şekilde dünya şampiyo-fiusuui ve olimpiyatlara hazırlanıyorlar-Resim iki tsveç güreşç sinin çalışmasını tesbit ediyor-İsveç millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1953
  • «m 'larry Mathews ve menaceri Jack Hurley'in Neomİ Karaban'a verdikleri imzalı vesimlcrİ Uzun bir müddetten beri Amerikada bulunan genç ve kıymetli boksörlerimizden Necini Karahan.bundan böyle Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Suat 21 de DRAIA!KISMI L t L t O M Yazan:¦Vatız Alubıar Türkç^si:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 geces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • Ben bir muhasip değilim ve böyle şeylerden de anlamam.öğrenirsiniz.O kadar zor değildir.Butun masraflarımın mutuzaman hesabını tutmak âdetimdır.Bundan sonra da aynı usulü takıp edeceğime emin olun.Cal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • r Vaı-Kâtip ile otomobili MMA/V t Bayrak iı Günlerden bir gün Kumarla l Mücadele Cemiyeti)nin tertip ettiği eşya piyangosu,biralay züğürt ve muhayyile sahibi insanın enesıni yormağa başladı.Büyük ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • hmuuwi I TARİHTEKİ korkunç ^CİNAYETLERİ Waktetlam AZİZ ÖZBAY Uşakların ifadeleri alındıktan sonra hücrelerine götürülmüşlerdi 9 Şayet onlar çocuklarına kaybettiğimi söylüyorlarsa hakikate uymıyan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • Ilazı.iiyan Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 l011 12 1 1 i 1 Mi IHI Bn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sodan sa^s:1 Çoğalmak;örnek 2 Gün başlangıcı;Fiyaka 3 Kraliçe;Koyma;Kırmızı 4 Bir mabut;Büyük baş 5 Akıl;Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • Şeyh Mehmedi çağırtın,tize lâle ve sümbüller tedarik efsin salon çiçeklerle süslensin g•_Manav Muslu dik bir sesle:Kan lâzım,kani-Dedien büyk fenalıkları kan temizleyegelmiştir!Yine Zülâlî Efendi endi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • ÖRÜMCEK Piyes 3 perde 14 Tablo Yazan:Joseph Kramm Çeviren:Tevfik Sadullah Saucye tvoyan:Muhsin Ertuğrul Çarşanbadan başka her akşam Saat tam 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1953
  • Abone şartlar» Ij.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bîr aylık" 4 00 Ecnebi memleketlere iki mtelkür.İtan şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 3 kıcl sayfa semt.2,50 T.L.İlanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Mektupların dimağımda iz bıraktı,fakat vücudumda hiç bir gölgen yok 97 Bu ne demek,evlenmenize ne gibi bîr mâni var?Kanunî ve dinî çerçevede hiç-bir mâni Sadece âdetlere ve aile gelene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Başvekilin Orta-Do|u seyahati FBastarafı 1 ncİ sayfada)Doğu savunma mevzuu etrafında görüşmeler yapılacağı muhakkak addedümeVtedir-Aynı zamanda Türk Arap münasebetlerine de büyük önem verilecektir-Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Londara'da yeni bir Landru türedi [Bas tarafı birincide)Dördüncü cesed yine bir kadına ait bulunmaktadır» Apartmanın her tarafında inceden inceye araştırmalar ya pılırken polis evvelce bulunan 3 kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Subayların hizmet müddeti TOnstarafı t nc\savf»dal li erbaşların mecburi hizmet müddetleri ve istifaları hakkm* daki kanun teklifinin ve komisyon raporlarının ikinci müzakeresi yapılarak,kanun tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Yedek subay rB:ıs taraf» birincide)nacakken-Vekil Seyfi Kurtbek tarafından geri alınmıştıröğrendiğime güre,tasarıya yeni bir şekil verilmesi karar-İaşmıştır.Eski tasarıda Yede* Subaylık hizmeti 6 ay m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Japonya papalkla rvıünas-bnt tesis etti Vatican 25 A.A.Japon Elçisi Takajiro tnue bugün itimatnamesini Papaya takdim etmiştir.Bu suretle Japonya ile Papalık arasında ilk defa olarak normal diplomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • İ.Bah taraf.birincide i tarafından Amerikaya davet edildik.Hedef ler uniz müşterek olduğundan,meşgalelerimiz do müşterektir.Binaenaleyh,müşterek meselelerimizi Amerika ue Er ansa arasındaki münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Harbi yen in 326 m*»zı*n 'arı bir çay tert p ettiler 326 senesi Istanbul Mektebi Harbiyesinden mezun olan subaylar 43 üncü senei devriyelerini kutlulamak îzere 29 mart 953 pazar günü saat 14 te İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Trafik Kaim [Baa tarafı birincide] Traktör,yvı maainesi ve tank gibi müteharrik makineleri kuilananlaı da şoför sınıfına dahil olmakta,ehliyetnameler profesyonel,hususî amatör ve milletlerarası ehliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Mısır itolyaya Faruk için bir nota verdi TBas tarafı birincille'' ve bu faaliyetlerine devamı halinde îtalyadan hudut harici edilmesinin istenildiğini-açıklamıştır.Sözcü,protesto notasının buradaki İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Papa 150 bin kişiye hitap et ti Vatikan,25 Radyo)Papa XVI.Pius evvelki g^in Vatikandaki Peters Meydanında L50 bin kişiye hitap etmiştir.Hastalığından beri Papa tarafından yapılan bu ilk hitabe yedi da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Yurdun muhtelif yarle [Ba9 tarafı birincide 1 Kiliste:Dün gece saat 23.15 tet az şiddetli,iki defa ve ikişer saniye süren.Bergamada:Dün gece 00.25 te,10 saniye süren,şiddetli.Bayındırda:Dün gece,hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Bayar dün E.Hack's kaba!etti LBas tarafı birincide] leti Umumî Kâtibi Büyükelçi Cevat t t »aim,uunya 2Lm^aaımn Türkiye mümessili eski l-Aianda ivi aliye hazırı Mr.P.Lief t inek;Dünya Bankasından Mr l'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Gn.Wymane Napolide [Bagtar&fi 1 nci sayfada?Ayrıca Yunanistandaki Amerikan Askeri Yardım Heyeti De ıua Kısmı üaşkanı Amiral Ricard Glass da dün gece buraya vâsıl olmuştur.Başka bir vazifeye tâyin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • ingiltere'de bir ay matem ilân edildi TBastarafı 1 nci sayfada] Müteveffa Kraliçe,gerek şah eiyeti ve gerek karakteriyle,j bu adalarda ve İngiliz milletler i camiası topraklarında yas1 şan insanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Mısırda rejim değişiyor [Bas tarafı birincide] şeklinde İdare edileceğini açık* lamıştır.Mahirin bu demecinden sonra Mısırın bir cumhuriyet idaresine doğru gittiği resmen ilk defa olarak teyit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • Kaybolduğu bildirilen Iraklı talebeler bulundu Istanbul Üniversitesine devam eden İraklı gençlerden bir grup evvelki gün Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmiş ve Tıp Fakültesine kayıtlı altı arkadaş* lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.03.1953
  • C.H.P.Meclisi bugün toplanıyor Ankara,25 Anka)Port ayda bir toplanması itiyat haline selen CHP-Meclisi dördüncü toplantısını yarın genel merkez binasında yapacaktır-Toplantıya Genel Başkan ismet înönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • İNŞAAflLÂNI Sümerbank Genel Müdürlüğünden Erzincan İplik Fabrikamızın 50 000—lira keşifli su deposu ve hMrofor tesisatı birim fiatı esasiyle ve kapah zarf usuliyle ikinci defa eksiltmeye konulmuştut-G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • KAYIP Zonguldak Hisaröntt köyü İlkokulundan 949 tarihindo aldığım 72895 sayılı Diplomamı zayi ettim* yenisini alacağımdan eskisinin hükmü kalmamıştı r-Razı DUYAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • BEK TABLETLERİ İKTİDARSIZLIK BEL GEVŞEKLİĞİ TENASÜL!ZAAF ve erken ihtiyarlamalarda kullanılır* Her Eczahanede bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Evvelki gün ölen ingiliz Ana Kraliçesinin hayatı {Daima Türk tütünU içen Ana Kraliçe Mary,nutuk:söylemeyi veya radyoda konuşmayı sevmezdi Ana Kraliçe Mâry'nin hayatından 4 Bahne* Yukarıda solda;Henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Tekel Genel Müdüriiiğil ilânları Satınalma komisyonu başkanlığından Milim cinsi Miktarı teminatı tarihi günü saati Muvakkat İhale Çelik çekme boru 1275 Mt-558 TL-13/4/953 pazartesi 11 Yaş üzüm küfesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Tuz nakli İzmit Stimerbank Selüloz sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Tekel Genel Müdürlüğünün Çamaltı tuzlasından 3725 ton tuzun deniz nakil vasıtaları ile izmit'e müessese iskelesine,nakil işi 3 nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Kapalı zarfla eksiltme ilânı Beden Terbiyesi Edirne Bölgesi Başkanlığından 1 43117 lira 38 kuruş)keşif bedelli Beden Terbiyesi spor alanında kapalı tribün yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından 1 Adana Belediyesi ve itfaiye motorlu vasıtaların 953 yık akaryakıt ihtiyacı olan cem'an 83800 litre benzin 2750 kilo birinci vakom.1850 kilo valvalin,975 kilo fras,550 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Agılışve program)13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Dans müziği PL)13.45 Şarkılar.Okuyan:Salih Dizer.Çalanlar:Emin Ongan,Kadri Şençalar,Ercüment Batanay 14.20 öğle konseri PL)14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes ve e&tıatıı Açılış Kapanı 79W.50 280.50 ü.ao 64.03 5.50 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • İnşaat ilânı Sümrebank Genel Müdürlüğünden:1 Defterdar Yünlü Fabrikamız alanında yaptırılacak demir fiktif amban inşaatı birim fiatı esasiyle ve kapalı zari usuliyle eksiltmeye konulmuştur-2 Yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • içme su esişi İçin Mo topomp Satın alınacak filer Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içmesu tesiei için fennî Şartnamesinde yazıh evsafta motopomp satın alınacak ve montajı yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları A)Askeriyenin ihtiyacı için 810 ton ekmek pişittirilecektir Muhammen bedeli 56700 liradır-B)Şartnamesi Sivas Satmalına Komisyonunda görüleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • Takriben 1.5 Milyon Adet Kese Kâğıdı Satın Alınacaktır.Etibank İstanbul Şubesinden i Bu husustaki tekliflerin en geç 28/3/953 tarihine kada?verilmesi.Şartnamesi her gün satmalına servisinden temin w d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.03.1953
  • İstanbul Birinci İcra Memurluğundan 951/207Ö Satılacak malların Kıymeti cinsi Lira 8500 80X120 tipe maikinası Frankenthaî markalı motoru 4500 68X100 5500 63 X 95 Agusta markalı 5285 No-1500 25 X 35 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8