Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Ana kraliçe Mary Ana Kraliçe Mary öldü o-Londra saatiyle 10*10 Rece ve" fat eden kraliçenin yaunda kışı ve Elizabeth II bnlunuyorda Londra,24 B.BLC.Ana Kraliçe Mary bu gece Londra saatiyle onu on gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Teberru Listesi Son zelzele felâketi karşısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Gazetemiz bu münasebetle açmış olduğu zelzele felâketzedelerine yardım listesine birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • D.P.Meclis Grubu dün toplandı o-Anayasada yapılacak tadilâta dair bir soruyu Devlet Vekili cevaplandırdı Ankara 24 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 te toplanmıştır.TDevanu Sa.7 Sü.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • 6 Iraklı talebe ortadan kayboldu Bunların arkadaşlarının tahriki ile Bulgaristana geçmiş olmaları da muhtemel Emniyet Müdürlüğü garip bir kaybolma hâdisesine elkoymuş ve İkinci Şubenin en faal memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Kral Faruk rahat durmuyor o italyan hükû.ncti sabık kra'a "rahat durmasını,tavsiye etti Londra,24,Nafen)Romadan gelen raporlara göre eski Mısır Kralı Farukla italyan fDevamı Ka,7 SU.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Yeni tarz bir döviz kaçakçılığı o-Amerikaya âdi deriler içinde kıymetli kürkler gönderiliyor Amerikaya av derisi ihraç edilirken geniş mikyasta döviz kaçakçılığı yapıldığı alâkalı makamlara ihbar edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • ^mmm Sabık Kral Faruk'un «onmandan sonra hayatma 3 yeni kadın girmiştir,bunların biri esmer» biri kumral diğeri sansmdu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • farailden gelen battaniyeler uçaktan İndirilirkenrsilya cezaevinde bir Türk intihar etti A.P,ajansı,intihar eden şahsın Paris Büyük Elçimizin kardeşi okluğa ıu bildirmişle de Men nıenciog.ıuua bu namd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Başvekilin Orta-doğu seyahati Menderes ve Köprülü Mayısın ilk haftasında Kral Faysalın taç giyme merasiminde bulunmak üzere Bağdata gidecekler Ankara,34 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Porisf e komünist yuvaları basıldı Polis dün sabah Genel İş Federasyonunda arama yapfı bir çok kızıl tevkif edildi Paris» 24 AA)Polis memurları saat 5-45 de Genel iş Konfederasyonu Merkezine geldikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • *fc% fccizeıe felâketzedelerine yardım için geıen Yunan Kızılhaç Heyeti 1 ı İT 1 ihtiyaçları teinin edildi Hariçten ve dahilden yapılan yardımlar gün geçtikçe artıyor Dün bir Yunan yardım heyeti geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Geriliyen Komünizm Komünizm,iliklerine kadar çürümüş bir idare olan çarlığı devirdikten Boımı Lenin:«Komünizm dünyaya yayılmazsa ölmeğe mahkûmdur.Onun için yegâne halâs çaremiz mütemadiyen yeni sahala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • Dün Ankara Siyasal Bilgiler Olculunda yapılan farenle "Türkiye ve Orta-Doğu Amme idaresi,Enstitüsü kuruldu Başvekil,yeni müesseseyi açış nutkunda enstitünün Türkiyenin değil,bütün Orta-Doğu memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1953
  • "HowtottHı\nm\Bugün şehrimizde havanın sabahleyin sisli ve az bulutlu sonraları açık geçeceği,hava sıcaklığının yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1953
  • TAKV3MMN 8ft YAPRAK Ajans ve Kadyo ULUNAY Kurulduğu tarihten beri İslaha muhtaç olan bu iki müessese son zelzele hadisesinde kifayetsizlik ve ehliyetsizlik rekorunu kırmış ve bütün fiyaskoların üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • KİSA HABERLER •jt Vilayet tarafından tertiplenen kültür konferansının on ikincisi yarın saat 17.30 da Cağaloglu Öğrenci lokalında Prof Kamuran Güngör tarafından verilecektir.Konferansın mevzuu «Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • POLİSTE ir Evvelki gece Karagümrükte AJtsu sinemasında,yer meselesi yüzünden bir kavga çıkmıştır.Kavga sonunda Kemal Pul adın daki biri,Hasan Oktayı bıçakla yaralamıştırir Kasımpaşada Hacıhüsrev ma ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Hie 1 25 Mart Bu.9 12 Recep 1953 Mart 1372 Çarşamba 1368 1 VAKİ tT VASATİ EZAN!Güne 9 5.58 11.30 Ogle 12.20 5.54 ikinci i 15.49 9.23 Aksa m 18.27 12.00 Yatsı 15.58 1.32 ImsaJ t 4.14 5 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • WiWHWtniii Illjg^W Bu yazının ilk kısmı 2 i mart pazar günkü sayımızda çıkmıştır)Bouvat Fransız zırhlısının mürettabatını kurtarmak hususunda sarfolunan gayretler ve fedakârlıklar neticesinde ancak yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • UNUTMAYINIZ BU AKŞAMA KADAR Yatıracağınız her 100 LÎRA ÎLE DOĞUBANK'ın 30 0 BAHÇELİ EV YERİNİN ilk çekiliş p'ânına İŞTİRAK EDEBİLİRSİNİZ Eminönü Asmaaltı-Telefon:21359-29815 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Sular idaresi Üsküdar da bir büro açıyor Sular İdaresi,Anadolu yakasındaki aboneler için aybaşından itibaren Üsküdarda bir muhasiplik bürosu açacaktır.Su parası almağa gelen talıslldarlara para vereme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • HALKIN SESİ Emînön ü'ndaki Kurtu'uş ffurağı Kurtuluş'da Marsık sokağında 62 numarada oturan okuyucumuz P.Lefteroğlu şöyle yazıyor:«Eminönündeki Bebek Du rağının yanında 2,5 metre boyunda bir Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Şehrin sag ıgı o Dün bir toplantı yapan Belediye başhekimleri bu mevzuda bazı kararlar aldılar Şehrin sağlığı ile ilgili mevzularda görüşmeler yapmak üzere dün Belediye Sağlık Müdürü İzzet Arkan'ın ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Belediye ha«ka ucuz gıda maddesi satacak Birkaç yıldan beri yapılmakta olan Mahrukat Tanzim Satışlarından müsbet neticeler elde edil mesi üzerine Belediye icabında halkın bilûmum ihtiyaçlarını kaı şıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • YenibahçBİi Şükrünün cenazssi dün kaldırı'd Evvelki gün vefat eden Millî Mücadele kahramanlarından Yenibahçeli Şükrü Oğuzun cenazesi,dün ikindi namazım müteakip Teşvikiye camiinden merasimle,kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • iikpazar Bir genç 70 yaşlarındaki üvey babasını bıçakla ağır süratte yaralacı Evvelki gece Küçükpazarda kanlı bir hâdise olmuş ve miras yüzünden çıkan kavga sonunda bir genç 70 yaşlarındaki üvey babas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Kredili ithalât o Ticaret Vekâleti 28 maddelik yeni bir sirküler neşretti Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Avrupa Tediye Birliğine dahil memleketlerden yapılacak kredi ithalâta ait sirkülerde beklenen tadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Maaşlarına zam yap İrtb öğretmenler Ekalliyet okullarında Türkçe kültür dergi okutmakta olan ilk okul öğretmenlerinin maaşlarına ders başına 50 krş.ilâve edilmek suretiyle bir miktar zam yapılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • Bir amele 15 metre yükseklikten düşüp öldü Dün gece Salıpazarında bir amelenin ölümü ile neticelenen fe cî bir kaza olmuştur.Salıpazarında,Denizcilik Ban kası antrepolarının yıkımında ça lışan Hilmi E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • 350.000 Liralık EV TRAKTÖR PARA OTOMOBİL ve 3.000 ALTIN İkramiyesinden Nisan Çekilişine İştirak için Mart Akşamına Kadar 150 l-iraljk Bîr Hesap Açınız Her 150 liraya Bir iştirak Hissesi TÜRK TİCARET B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • fi «¦IRMMMYA Yeni Vali atına binerek yola çıkmış ve Medineye vasıl olmuştu 7 Nihayet Muaviye yirmi sene süren bir saltanattan sonra yata ğında öldü.Bir sabah saray halkı hükümdarın o gece kendisiyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • İLANCILIK ŞİRRETİNİN TEBERUUU İlâncılık Kolleklif Şirketi zel zele felaketzedeleri için Kızılay'a Bin Lira teberru etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 25.03.1953
  • KÜN .ILE:•fa Vefa Lisesini Bitirenler Derneğinin yıllık kongresi 24 mart cumartesi günü saat 15 te Vefa Kulübü lokalinde yapılacaktır.•fr Türk Devrim Ocakları İstan bul il teşkilâtının ilk genel urul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • Mecdiyeköyü cinayeti* nin du uşm^sı Bundan bir müddet evvel Mecidiyeköyünde Süleyman Bükerler adında birini öldürmekten sanık Yaşar ve Ahanetle dokuz suç ortağının dunuşmasına dün 1 inci Ağır Ce za Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • Yugoslavya ve Balkan Paktı Yugoslavya Meclisi,Balkan Pak tını ayakta ve alkışlarla kabul etti.Merasim esnasında Türkiye ve Yunanistan sefirleri de baz.ır bulunmuş,samimi tezahüratla karşılanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN 24 Mart 1953 salı günü İs anbui 2 nei Noteri huzuruıu.ikramiye çekilişi Laleli Ajansımızdan 1767 hesap ve 20 7814 sıra No.n BAY TEVFÎK BERKANA isabet etmiştir.Şube ismi Çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • Oğlan loş odada;camın önünde,rengini kaybeden gökyüzüne bakıyordu:Gitsin,dedi.Sesi hırçındı.Elini öpmiyecen mi Kine de kapıya gelmişti:Hadi benim arslan ûğlum4 öp de dua edeyim sana.Pencerenin esmer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • Hsr İ2 O ^ra¥a tor kur9a numarası ilk çekiSsş 30 NMSAN'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • İKTİBAS a a elaketinin mini min tohumu:Kar billurları Tabiatın bizi hayrete düşüren bu oyuncakları sayısız şekİHer arzederter* Karın kaypak veya yapışkan olması,ç ğa müsait oup olmaması bu küçük oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • fiş a ramının verdiği ders Vak'aya şahit olan bir zat anlattı.Maruf zenginlerimi/den birinin büyük bir deposunu müsteciri devlet dairesi tahliye ediyor.Mal sahibi bu g karardan fevkalâde memnun olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • Amerika Savunma Vakâ.etî AJaskadaki hava kuvvetlerini takviyeye karar vardi Vaşıngton,24 A.A.Amerikan Savunma Vekaleti;fotoğraf keşif uçakları £in halen nız met gören uçakların en süratlileri olan B-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1953
  • Natonun askerî kudreti Paris,24 T.H.A.Atlantik Paktı Teşkilâtının kuruluşundan beri kaydettiği terakkiler ve bugün malık bulunduğu hakikî kuvvet hakkında yapılan muhtelif neşriyat münasebetiyle,Nato K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1953
  • ¦f Linda Christian adlı Norveçli genç bir modelin resimleri bir çok Amerikan mecmualarının kMr 4 î paklarında neşrolunmaktadır.Christina'ın vücudu ve bacakları son derece mütenasiptir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1953
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAH'A Eski Fransa nın "Küçük evleri,rezalet yuvalariydi Rezaletin konaklardan taşması Üzerine,halkın kin dolu gözlerinden gizlenmek içîn tesîs edilen "Küçük evlsı,b çok n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1953
  • Evvelki gün Ankarada oynanan ve Belçikamn Yunanistan» 1 0 galebesiyle nihayetlenen maçta Belçika kalecisi bir Yunan hücumunu akamete uğratırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • Birinci ordu boks maçlara başladı Üç gün devam edecek karşılaşmalar sonun da ordulararası şampiyonasına iştirak edecek b rinci ordu takımı tespit olunacak Ankarada yapılacak Türkiye Ordulararası boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • Turgut Atako!italya-Fransa basketbol maçını i^are edecek Beynelmilel basketbol hakemlerimizden Turgut Ata kol 28 martta ttalyada Trieste şehrinde yapılacak ttalya 1 Fransa basketbol maçını idare!edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • ¦ym Millî futbol takımımızı tspanya ve tsviçre maçlarına hazırlayacak olan ttalyan antrenörü Puppo Saudro Beşiktaş kulübü başkanı Sadri Usuoğlu ile rıhtımda*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • uması i Melburnda çok azaldı New-EMexIco'da toplanacak tEşkitât üyeleri Âvustraiyaaa y^pılmaasğı taktirde oJmpiyat oyunla* riuin nereoe tartıp edileceğini kararlaştıracak 1956 Olimpiyatlarının Melbour
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • Istanbul 2 inci küme mu teli.üi n Suriye ve Lübnandaki maçları dolayısıyle Bir seyahatin menfi tesirleri Su'hi Garan 5 müsabaka yapmak üzere Suriye ve Lübnana giden geçen haftada şehrimize avden ede,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • Dünya Ordulararası Şampiyonasına iştirak eden sporculara Millî Savunma vekilinin ziyafeti Ankara» 24 A-A-Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasına katılmış olan yedi devlet sporcularına dün gece Orduevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • Millî Takımı 15 günde hazırlayacak o'an Antrenör Puppo neticeden emin görünüyor Millî maçlar yapıldıktan sonra Puppo Saudro Beşiktaş kulübüne antrenörlük edecek 19 nisanda Madrid'de İspanyaya,mütelakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • Dünya Ordulararası futbol maçlarına katılan takımların kafile başkanları bu münasebetle intibalarıni anlatıyorlar Takımınızın şansı biraz yardım etseydi şampiyonluğu alabilirdi.Organizasyon işi de muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1953
  • LLI FUTBOL TAKİ NASIL TERTİP EDERDİNİZ?Gelen cevapları neşre devam ediyoruz Futbol otoritesi olsaydınız j 119 Nisanda Madritte İspanyollarla karşılaşacak olan î k Burhan ve trfon Şahin Tokat Turgay Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • RÖPORTAJ Para kazanmanın hala binbir türlü Hsr y^ni bu uş mutlaka I arşı ığınca bîrşsyler get r yor,yeterki biraz kafanızı iş'etip bu "ydns„yi keşfedin.Bu îşde başka memleketler d e harcanmış emeklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • HtilHyet Abone şartları Ur.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç.ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketler» iki Itfin şartları 2 ve 3 üncü »ayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa 2,50 T.L.îl&nlerdan mesuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • Açık,hattâ biraz da kaba olmayı,düşüncelerimi kelimelerin arkasında saklamayı tercih edenııı Mösyö.Yeğenimin çok iyi müdafaa edilmesi için memleketin en maruf avukatlarını bu işle tavzife mecburum Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • 5RÜMCES* Piyes 3 perde 14 Tablo Yazan:Joseph Kramm Çeviren:Tevfik Saduilah Süneye Koyan.Muhsin Ertugrul Çarşanbadaıı başka lıcr akşam Saat tanı 21.15 de Cuma talebe)Pazar matine Saat tam 17 de Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • hakkındaki 7 İlk kadehler Veziriazam İbrahim Paşanın eliyle dağıtıldı» içildi-İkinci kadehleri Padişah bizzat ikram etti-Sonra üçüncüleri kılzardan istediler.Ve-Halk,hukuk» devlet unutuldu-7 MECLÎSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • TARİHTEKİ K0RKUNÇ NaktetisTi:AZİZ ÖZBAY Mihraba yaklaşma ve oradaki mukaddes emanete yüz sürme 8 Ayrıca bir kısım gayrimenkullerimin geliriyle Hoşökul,Tifoj diğer bazı mahallerde küçük ki lise veya ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • ilazırijyan Sadi fa4Oil AK 8 9 10 11 1& 1—Soru eki;Fena insan iki kelime)2—Havalan;Habeş beyi;Ab.3—Şart;Bir edat;Ka radenizin bir kazası.4—Bir hay van;Fena;Kaba evet.5—Çürük;Merhum bir koşucumuzun Boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI Lİ L t OM Yazan:Efranz iUohiar Türicç^si:sude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:4215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.03.1953
  • Felâketzedelerin bütün ihtiyaçları temin edildi tı as taralı birincidel yatı her gun yapiuua.Ki.auir.ocuğuna Kauar gonueruen çatur adeuı,Uuyurmu sevıayat ua aarui oimak uzuıc 5230 a;battaniye ise bUüu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • itizar MUnderieatımızın çokluğundan «Tımarhanede Uç buçuk yıl» tefrikamız» koyamadık.OzUr dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Yeni tarz döviz kaçakçılığı [Bas tarafı birincide 1 çakçüık lâietLaytn av derileri içerisine kıymeti çok daha yüksek olan sansar derileri karıştırmak suretiyle yapılmaktadır.İlgililer deri ihracatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • MAL VE DOLAR KAÇAKÇILARI Emniyet Müdürlüğü Suriyeden memleketimize kaçak eşya-getiren Mehmet Külekçi adında bir silâh bayiî ile Mustafa Uslu ve Ali Rıza Şengül adındaki suç ortaklarını yakalamış ve el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • D.P.Meclis Grupu toplandı [Bas tarafı birincide] Toplantı açıldığı zaman Kâzım Arar ile AJi Fahri işerinin partiden ihraç edildiklerini bildiren teskere okundu ve alkışlarla karşılandı.Bundan sonra Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • LIBRA TİCARET TÜRR ANONİM ORTAKLIĞI İdare Meclisinden Şirketimiz hissedarları,aşağıdaki gündemde yazılı huau-«atın müzakeresi için 15 nisan 1953 çarşamba günü saat 16 da Beyoğlu İstiklâl caddesi 308 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • UÇAK HADİSESİ MÜZAKERE EDİLECEK liondra;24 A.AJ Başvekil Mr.Churchill,Almanya üzerinde yem hadiselerin vuku* unu önlemek üzere ingiliz ve Rus temsilcileri arasında müzakereler yapılmasını tasvip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Churchill Malenkov'u davet etti Ligi.tere Başvekilinin,ye i Kus L;deh ile.EıSenhovver'ı Lojdrada Im.uşturacağı bildiriliyor Londra,24 A.A.AtUee Kabinesinde Bakanlık yapmış bulunan mebus Artnur Bottomg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • "Türkiye ve Orta Doğu Âmme idaresi,iBastarafı 1 nci sayfada)yede Âmme İdaresi» mevzuu üzerinde bir konuşma yapmış-mü teakiben Siyasî Bilgiler Fakül' tesi Dekanı Prof.Dr.Yavuz Abadan,Esntitünün kuruluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Bulgaristan 'a tiftik ihracını durdurduk Memleketimizden Bulgariatana yapılan tiftik ihracatı durdurulmuştur.Alakalılar tarafından belirtildiğine gtire buna sebep tiftiklerimizin reeksportasyon sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Pariste komünist yuvaları basıldı [Bas tarafı birincide?yon merkezlerinde de araştırmalara devam edilmektedir-Diğer taraftan polis komiserleri sabahın erken saatlerinde gerek Paris'te ve gerekse Banli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Marsilva cezaevinde [Bastarafı 1 nci sayfada)yolsuzluk hâdisesi ile ilgili olarak A.Menemencioglunun tevkifini ve Türkiyeye iadesini islemislerdi.NOT:A.P.Ajansının Marsilya mahreçli olarak verdiği bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Hava Kuvvetleri Ast-Subay Sınıf Okullarına Öğrenci Alınacak Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 1953,1954 öğretim yılı için Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır-2 Kayıt ve kabul 2 mart 1953 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Spaak 29 martta Türkiyeye geliyor Brüksel.24 AP)Merkezi StraesburRda kâin Avrupa Kurucu Meclisinin başkanı Belçikalı devlet adamı Paul Henri Spaak,B-Milletler Teşkilâtı-Milletlerarası Çocuk fiği tim f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Kral Faruk rahat durmuyor LBagtarafı 1 nci sayfada resnn ymtimyi* yalandan meşgul attuateCbtMutoaıfr tier-ne kuuar italyan hükümetinin Faruktan 1 ier*t etmesini ısıeuığme aaır haoerier tetusıp edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Geriliye Komüni Başmakaleden Devam de tereddüt eylememişlerdlr.Şim di yeni Amerika Gumhurreisinin azimkar bir siyaset takip etmesi üzerine va/iyetin ciddileştiğini görüyor ve ısrar eylenıiyorlar.Son s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • 6 Iraklı talebe kayboldu [Bas tarafı birincide] MU/acaat sahiplerinin beyanına gore bir kısım taıeoe yurılarınua;bir kısm ı da hususî pansiyonlarda ikamet eden Derviş;İsmail;Hamdi;Hulusi;Rıza ve ismet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • u I Bas tarafı birincLüV kiye'de amme idaresi» mevzu üzerinde bir konuşma yapmu tır-Prof-Köprülü bu konuşma sına başlarken,dünya üzerinde sulhsever ve hürriyet aşıkı mi letlerin işbirliği zihniyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 25.03.1953
  • Ana Kraliçe öldü [Baştarafı 1 ııci sayfada] kimler;hastanın kalbinin zayıflamakta olduğunu söylemişlerdir.Elizabeth II.nin büyükannesi olan Kraliçe Mary,85 yaşındadır.Hayatiyetinin süralie sönmeye yıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • sovı* featıa katta 4am a İkramiye MAYIS Çekilişine Hazırlanınız!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sü Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Tib Fakültesi Kütüphane inşacsı için Eksiltme ilânı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:1 Beyazıt'ta yapılacak Tıp Fakültesi kütüphane binası inşaatı,kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Gebze [Vialmüdürlüğünden Cinsi 7,5 muvakkat Kıymeti Teminat miktarı Adet Lira Krş lira Krğ' N-S-U.Motorsikletleri 15' 39400 J Muhtelif oto dış lâstiği 48 33600 »iç 88' 26400 motosiklet dış lâstik 20 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo.1—Paul Lıncke:Gavatto.2—Kalph Maria Sıegel:Gloria için çiçekler)İsimli operetden potpuri So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Minerva Dikiş MâJcı natem uzun senelerin,tecrübe I ihtisâ» ve gayretlerin neticesidir Minerva' dünyanın en mükemmel dikişle nabs jnakinalarıdır.i' isi d* Türkiye Münhasır Irha1âi(ftı MEHMET KAVALA Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Kütahya ve S.Y.Müdürlüğünden 1 Kütahya Verem Hastahanesinin İ953 malî yılı ihtiyacı olan 12000 kilodan 14000 kiloya kadar burma erkek koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletme?inden 1 Görülen lüzum üzerine 26 mart perşembe günü Karadeniz hattı TT nci Hopa aralık postası yapılmıyacaktır-Sayın yoiculara ilân olunur-4410)imıT-İTTTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • İstanbul Ticaret Odasından 31 Mart akşamına kadar ödenmeyen yıllık aidatın 5590 sayılı odalar kanunu mucibince 1 nisandan itibaren 50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Kadıköy Noterliğine Kadıköyünde Tepegöz sokağı arkasında vaki büyük bir arazinin plânına uygun ifrazı dolayısiyle bu arazide açılan' yolun güzergâhı olan Tepegöz sokağı ile irtibatının temini için Tuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden var lan Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 553 ton meşe Oflunu satın alınacaktır-Bedeli 25-991 Lira geçici teminatı 1949 Lira 35 kuruştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Devlet Demiryolları Adapazarı vagon ve Eskişehir.Sivas cer atelyelerinde çalıştırılmak üzere altı tekniker alınacaktır» Askerlik ödevini yapmış olan teknik okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Mideyi bozma?kalbi ve böbrekleri yormaz.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago,siyatik ağrr ve sızılarını süratle teskin» eder.O Bayanların muayyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.03.1953
  • Kambiyo Kapanış Jterling Dolar.Ft.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç' Kr.Florin.Liret.Drahmi.İCakoudea ve eaham Açılış tvapanış 7& i.50 280.50 0.80 64.03 6.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8