Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Emniyet Müdürü Cerrahpaşa Hastahanesine getirilirken* Foto:Sami öncnrift Vali,Emniyet Müdürü ile Bayar'ı karşılamaya giderken otomobili bir kamyonla çarpıştı Emniyet Müdürünün çenesi yarıldı,Valinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetler yağışlı,rüzgârın kuzeyden kuvvetlice eseceği,hava sıcaklığının biraz yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Teberru Listesi Spn zelzele felâketi karşısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Gazetemiz bu münasebetle açmış olduğu zelzele felâketzedelerine yardım listesine birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Van Fleet'in hayret veren ifşaatı Sabık Kore komutanı 951 mayısında depolarda tek bir mermi bulunmadığını söyledi Wasington,22 AP)General James Van Fleet,sekizinci ci ordunun Korede bir komünist taarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Komünist liderlei Moskovada toplanıyor IVPao Tse Tung gelec k ay yapılacak olan bu top antıdan evvel Malenkov ile görüşecek Londra,22 Nafen)Tokyodan bugün alınan raporlara göre,gelecek ay Moskovada bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • İnönü,dün gece Ânkaraya döndü Hususî ziyaretler için şehrimize gelmiş olan C.H.P.Genel Başkam tsmet İnönü,îstanbulda bir hafta kaldıktan sonra dün akşamki ekspresle Ânkaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Zelzele mıntakasınâ gitm^ olan arkadaşımız Mücahit Beşer yazıyor insan,felâketzedeleri teselli edecek kelime ordu İnsanı şaşırtan tevekkül Anlatmak ihtiyacı He konuşanlar Birbirini takip eden cenaze n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Zelzele kurbanlarına aif ilk tahminlerin tınr m.y«ıiM*~—tahakkuk etmediği memnuniyetle öğrenildi ^Mt ««MnMi m Zelzele kurbanları 250 kişiyi geçmiyor Dün sabahtan itibaren zelzele* bölgesinde tipi hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Bandırmada hasar yok Anadolu Ajansının 5000 e yakın evin haarp oldujhına dair verdiği haberin Gönene ait olduğu anlaşıldı-Ankara,22 A.A.İçişleri Vekâletinden bilidirlmiştir:Anadolu Ajansının dünkü hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Yeni ay manevraları son safhada Kuzey Atlantik Paktı küvetlerinin Akdenfzde yaptıkları «Teni ay» nava manevraları son Safhaya girmiştir-Bilindiği gibi bu manevralar deniz küvetlerinin yaptığı «randevu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • fPb* Nevada çölünde atom nomnasın m son denemesi sırasında 1 ti$» lometre uzakta inşa edilen bir evde infilâkın yaptığı tesir da incelenmiştir* Resimde de görüldüğü üzere ev birdenbire atan dumanı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1953
  • Beşiktaş,Gaiatasarayı 2-mağlûp etti Orda lemsll Rürosn tarafından tertip edilen ve hâsılatı Çanakkale Abidesine ayrılacak ola» dörtler turnuasinın ilk maçı dün Galatasarayla Beşiktaş arasında,bir çamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.03.1953
  • TAKVİMDEN ®k YAPRAK Belâzedelere yardım ULUNAY Kaza,belâ «geliyorum.deme,ciridim!der.Zelzele felâketi de öyle oldu.Bu gibi tepeden inme hâdiseleri evvelden tedbir alarak önlemeğe imkân yoktur;nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • K t SA HA BE R L E R Istanbul Belediyesi Konservatuarı korosu ve Koro Şefi Muhittin Sadak,haziran ayında ttalyada Arezzo şehrinde yapılacak olan Milletle rraaaı Koral Te şekküllerin müsabakasına davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • p O LİSTE ¦fa Fatihte Kur'an kursunda taluje oıar.Hüsnü Mercan;sınıf arkadaşları olan Osman Onbaşı ve Halil Ayar ile ders meselesin den kavga etmiştir.Osman.Hüsnünün üzerine atılmış ve takunya fle baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • lfcuuu TEHİıtl:İran Hayır Cemiyeti tarafın dan bu gece Taksim Belediye ga zinoaunda verilmesi evvelce kararlaştırılan balo yurdumuzda vukua gelen zelzele münaseoetiy le tehir edilmiştir.GECE:if Trabzo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Hie.23 Mart 1953 Pazartesi Itu.7 Recep 1372 10 Mart 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneğ 5.59 11.35 öğle 12,21 5.56 İkindi 15.48 9.24 Akşam 18.24 12.00 Yatsı 19.55 1.31 İmsak 4.18 9.55 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • İM—i—«rt—M—Mİ Amerikalılara göre hastalıklar arasında insanların bas düşmanı romatizmadır-Bir Fransız mütehassısının tesbit ettiğine nazaran,aşağı yukarı hastaların onda biri romatizma müptelasıdır Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Şube ve ajanslarının İstanbul'da yirmincisi memlekette kırk altıncısı Kumkapı AJanşı Bugün hizmete girdi-23 Mart 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Gazetecilik profesörünün konferansı Şehrimizde bulunan Amerika gazetecilik tekniği profesörü Ken netli Olsan bugün ilk konferansı nı saat 16-17 arasında Gazetecilik Enstitüsünde «Gazetecinin mes'uliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Sarhoşun mumu yangın çıkardı Beyoğlunda Demirciler sokağında 20 numaralı evde oturan Sadullah Ertun adında biri dün gece eve sarhoş vaziyette gelmiş elindeki mumu düşürerek,yangın Çıkmasına sebep olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Denizcilik Bankasının yeni römorkörü Almanyanın Kremerson tezgahlarında Denizcilik Bankası hesabına yatnlan 700 beygir kuv vetindeki römorkörün inşaatı ao na ermiştir.Römorkörün nisan ayı baslarında l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Diî^vn Faika***1 Umum Müdürü geliyor Orta Şarkta bir tetki kseyahatine çıkmış bulunan Dünya Bankası Umum Müdürü Mr.Beleack,refikası ve hususî lcâtibi ile birlikte bugün saat 15 de Lüb nandan uçakla şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • HALKIN SESİ Altmbakkal durağı 13/3/953 tarihli Milliyette,gene bu köşede çıkan hak iı bir dilek,aşağıda göreceğiniz üzere müsbet neticesine ulaşmış bulunmaktadır.Alâkalıların göstermiş olduk lan yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • P.yasa çok durgun o Zelzele i!e çıkarılan Takas mtn'ı haberlerinin Una sebep olauğu söyleniyor Memleketimizin muhtelif bölgelerinde vuku bulan zelzele piyasamızda işlerin durmasına sebep olmuştur.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • için proje müsab Hazırlanan taşanlara göre resmî bina!ar Atatürk Lulv&rı Ctvatıntia toplanacak Şehrimizde bu yıl yapılacak geniş çaptaki imar hareketleriyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.Bu cümle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Talebe Federasyonu o-l Ankaradakı büyük talebe kongresine lsıanlul 14 oelegc ile iştuak edec.k Türkiye Millî Talebe Federasyonunun 30 mart pazartesi günü Ankarada açılacak olan kongresine ıştirajt etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Kızılay Kpd.koy ilçe kong asi Kızılay Kadıköy ilçe kongresi;dün saat 10 da Yurt sinemasında yapılmıştır.Eski idare heyetinin faaliyet ve hesap raporlarının kabulünden sonra,Ankaradakl kurultaya gidece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Mekteplerde frömîir Sikmtısı var 16 mart pazartesi gününden beri ikinci dinlenme tatilinde bulunan ilk ve orta öğretim müesseselerinde derslere bugün baş lanılacaktır.Bazı okullar,kömürleri bittiği iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • KRNIÂNkM Muaviye sarayında her türlü eğlencelere devam ediyordu 5 Bu haber Muaviyeye bir öğle yemeği sırasında gelmişti.Sofrası kalabalıktı,herkes kızarmu et parçaları ile bir sini dolusu fıstıklı,üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • I I Eminönü Asmaaltı Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Yumurta fiaUar;diişmeğo başladı Son zamanlarda «şehrimize pek fazla yumurta gelmeğe baş lamıştır.Umumiyetle perakende on kuruşa satılmakta olan taze yumurtalar semt pazarlarında 7-8 kuruşa düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 23.03.1953
  • Çekoslovakyaya tütün ihraç elliyoruz Aybaşında açılmış olan Marmara tütün piyasası satışları de-i vam etmektedir."Şimdiye kadar 750 ton kadar tütün mubayaa edilmiştir.Fiatlar 145 269 kuruş arasındadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Mareşal T tonun s y:htj Yugoslavya Devlet lleisi îngilfereden ayrıldı.Yapılan bulan neşriyat bu seyahatin çok iyi neticeler verdiğini gösteriyor' Hükümlerinde çok temkinli davranan en ağırbaşlı ve soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Akşehir Konya yolu kardan kapandı Şarki Karaağaç,22 A.A.Yirmi günden beri fasılalarla ya gan kar yüzünden Akşehir Kon ya yolu kapanmıştır.Motorlu ve sait çalışamamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • ERENKOY'de Bir EV Çekilişe 1 gün kaldı Her|J50Lira'ya bir iştirak hissesi TÜRK Ticaret Bankası catmmmumanv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Ksı harrcî haberler RUSYA:Tayyare motörlerl imalatı servisleri umum müdürü General Arkadi Shvetsov ölmüştür.İSPANYA:Suriye Cumhurreisligi eski umumî kâtibi Halid Şatilla,dün Barcelone'a gelmiştir.Suri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Hong-kong'da komünistlerin yakaladıkla'i Amerikalılar Weshington.22 A.A.Hongonk civarında komünist Çin makamları tarafından dün ele geçirilen yatta bulunan 3 Amerikan tebaasının serbest bırakılmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Sovyet dış siyasetinde değişiklik Bir İngiliz gazetesi Rus idarecilerinin maceraya auiiiıuıyaca.ilarım ileri sürüyor Londra,22 A.AJ 5.0Ü0.Ü0Û basan naf talik «The People» gazetesi,bu sahanK.1 nusüasm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Kore esir k yen Esir komünist subayları tarafından çıkardan isyan gaz bo.n^a.arı tie bastjrılcu Yoncho Adası,22 AP)Bırleşııuş Milletler üseıa kampları kciiiUL&nugından bugün oddnıluigaıe gore,4uü' esi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Gctfwald'in h alemleri o-Çek Reisicumhurluğuna Zapotockyuin getiirluıe sine rağıueıasıl diktatörün Novotny oldu gu söyleniyor Londra,22 Nai'en)Bura ya güitn raporlara göre;Golt vald'ın ölümü üzerine Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Stevenson Honkon'da o-Sabık Amerikan Başkan adayı» Amerikanın savunma gayretlerine ara vermemesi lâzım geldiğini söyledi Honkon,22 AA.Son Amerıkan BaşKanhK selimlerinde Demokral adayı olan öıevenüoiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Bir İngiliz âVml Arjantin gctti Buenos Aires,22 A.A.îngiltrrenin ileri gelen fizik âlim lerinden Dr.Altfrecf Meddock.Arjantin atom enerjisi komisyo nunda ilmî araştırmalara basıla mak üzere buraya gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • UNUTMAYINIZ 2 5 MART Akşamına kadar yatıracağınız 100 URA İLE DOĞUBANK'm 3 0 0 SAHÇELİ EV YERİNİN ilk çekilişi p ânına İŞTİRAK EDEBİLİRSİNİZ Eminönü Asmaajtı-Telefon:21359-29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Mao tse turrg Moskova'ya gitti Londra,22 A.A.Sunday Timesin Tokyo mahreçli bir haberine göre komünist Çin lideri Mao Tse Tung,MaJenkov'dan yardım talep etmek üzere Moskovaya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Amarîkada şiddetli bir kasırga koptu Minneapolis,22 A.A.Dün akşam geç vakit Minnesota'nın güney ve merkez bölgelerinden bir çoğunda kasırgalar olmuştur.Bu yüzden 2 kişi ölmüştür.Hasar binlerce dolar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Göz 3 dair İstasyonda dolanıyor,teşyi edeceğimiz arkadaş henüz gelmediği için etrafla meşgul oluyorduk.Yataklı vagonun penceresi indirildi,genç bir hanım berrak,tatlı bir Besle gazete müvezzüni çağırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • İKTİBAS Dünyayı a büyük zelzele Bir Avrupa gehrinde zelzelelerin tahribatı-Binalar mukavim olarak yapıldığı için bu vaziyete geldikleri halde yıkılıp dağılmamışlardır» Dünya kuruiaEıdanb&ri yer yüzü,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • FIKRA "Papazlar için kamp,Tarık BU334 Milliyetin 21 mart tarihli sayısında bu başlığı taşıyan Viyana menşeH bîr haber cık-ti:Çek hükümeti din adamları için birçok kamplar kurmuş» Prag radyosu bu kampl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1953
  • Rahmi cevap beklediğini belli ediyordu.IJiı kıbriı dal.a yaka-Xldii.IvUtuyU UiivU.op c^ılc uükuıe yanıyor ve turuncu leııitli a±ev ar Miuaiii ciuvuıu ırı ve uynıxi\bir güi^jesııu venyurdu.Kıurit tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.03.1953
  • 1mf% Yenice kazasında felâ-ketzede arkadaşlara Kızılay tarafından ilk yardım yapılmış ve bir kısmı çadırlarda,diğer bir kısmı ise en yakın ilçede iskân edilmiştir Zelzele bölgesindeki enkazın büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1953
  • slâm olup deve aşıran müşriklerin akıbeti.KöIb v)çoban Yasarı tuttular,koüariyla bncakfarmı kestikten soiira ağzına çalı cfodurcutar;gözbebekierîni de büyük dikanlerla söndürüverdiler Bir gün Medineye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1953
  • İM.Paris kaberelerinin şöhreti uzun zamandan bert dünyayı tutmuştur Bu yüzden Parla daimî bir turist,akınına maruz ıtalmakâtadır.Bilhassa Amerikanın sıkıcı çalışma muhitinden kendilerini kurtaran zeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.03.1953
  • Zelzele felâketzedeleri yararına Ankarada yapılan hususî maçta Fransız ı 1 yendi G?yet durgun gsçen birinci devre 0-0 berabere bitmişken 2.devrede FransızJar açkılar ve haklı bir gaSebe eidj ettiler A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1953
  • I Futbol otoritesi olsaydınız 119 Nisanda Madritte îspanyolaria karşılaşacak olan j MİLLİ FUTBOL TAKI NASIL TERTİP EDE Rıza Soyiçen İstanbul Turgay Nedim Müjdat Eşref A.İhsan Akgün Fikret;Şevket;Garbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1953
  • Şehrimizdeki afetizm pistleri restore edilecek İstanbul,22 A.A.Yeni atletizm sezonunun gelmiş olması dolayısiyle,şehrimizdeki Fenerbahçe,Dolmabahçe.ve Şeref stadı pistlerinin restore edilmesi için Bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1953
  • Maçınmkidî îkl kuvvetli rakip Beşiktaş ve Galatasaray dün bir çamur deryasını andıran Dol mabahçe stadında bir kere daha karşılaştılar.«Çanakkale Kupası» adı al tında tertip edilmiş olan tuı nuanın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1953
  • Çanakkale kupasının ilk karşılaşmasında Çamurlu bîr sahada dakikalara cok sinirli Maç:Çanakkale Kupası Stad:Dolraabahçe Mithatpaşa-Seyirci:13183 Hâsılat:24666 Takımlar:Beşiktaş:Bülent Vedii Faruk Eşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • 12 3 4 llaziilıyau Natiı BOK A K «67 8 9 10 11 12 So'tfaıı sağı:İ—Tersi rabıt edatı;Bir cihet;Beyaz.2—Nakit saçan iki kelime)Bir mabut.3—Boru sesi;Bir ağaç;Tutamak yen 4_tsim;Baştaki harfsin fenalık;A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • Bence bir mahzur yok Yalnız fırsattan istifade ederek kıa camızın ağzından lâf almağa kal kısmayın Zaten size ht bir söy »eylememesini tenbih cıienm Horaca avukatı hakJı buldu.Böyle bu talimat vermen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • iktibas Dünyayı alt üst edecek büyük zelzele felâketi Baş tarafı 2 net sayfada)maktadır.Hemen söylivelim ki bütün bu zelzeleler,dünya kabusunun bugünkü muvazene ve âhengini bozmaktan uzaktır-Bir gün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ NaMedam AZİZ Q2BAV Tevkif müfrezesi şatonun kapıları önünde toplanmıştı İşte bu sebepten adamın sert halinde işlediği cinayetler kulaktan kulağa fısıldanmağa,en yüksek mes'ul makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • ARPA A!V*B^RI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • RÖPORTAJ debi matine kadar eğlenceli Teknik Ü »iversîts de son yapılan eıüebî matinede gençler yeni şairleri pek tutmadılar gibi göırân iü Büyük şair o mak için R)lerî Ğ o^urn^k şart rnı Teknik Kulakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1953
  • nsn&MA J^mû(i Smmmii Ulema ile baldırı çıplakların bir kahvede yarenlik edeceklerine paşa inanmıyordu 5 Nereden göreceğim-Ama milletin babası olduğunu tâ beşikten işitiriz Hattâ köylerde öyle derler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.03.1953
  • TIMARHANEDE Bodrum katın reisi,yanına hususî kâtibini almış dikte ettiriyordu 95 Göleli Mehmet,gene talim yerine çıkmış,hem yiyor bir taraftan da talimnii ihmal etmiyordu.Yanma gideren kenuıdixıe biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • MOTORİN ALINACAK Zile Belediye Reisliğinden Elektrik santralının 953 malî ihtiyacı için 80 ton motorin kapalı zarf usulile satın alınacaktır-Muhammen bedeli Zilede gazhane teslimi kilosu 42-55 kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • İstanbul Sıhhi Kurumlar Artırma Ve Eksiltme Komisyonundan.Azı Çoğu Beher kilo Tutarı tik teminatı Cimi Kilo Fiatı Kuruş Lira Kr.Lira Kr.Dağlıç eti 130.000 151.000 310 Kr.468.000 00 29.870 00 Beyaz Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Komünist Liderler Moskovada TBaştarafı 1 ııcî sayfadal lanmadan evvel yapılacak ikili görüşmelerde Mao Tse Tung'un Sovyet Rusyadan geniş askerî ve iktisadî yardım istiyeceği ve bu isteklerinde de ısra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Bandırmada TBastarafı 1 nci sayfada!hasara uğramış olduğu yazıhdır.Bu haber hakikate kafiyen uygun değildir Bandırmada ne 18 19 mart gecesi ne de sonra bu şe kilde can kaybına sebep olan veya tahribat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Mareşal Tito Yugoslavya yolunda Londra,22 A.A.Mareşal Titonun içinde bulunduğu Yugos lav «Galeb» mektep kruvazörü,dün akşam Pas-de-Calais Boğazını geçmiştir.Kruvazöre İngiliz muhripleri refakat etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Kurtuluş hareketi mensuptanım Tiran üzerine yürüyüşe geçecekleri bildiriliyor Belgrad 22 TA)Arnavutlukta Enver Hoca hükümetine karşı yer yer isyanlar patlak verdiği şu sırada Arnavut vatanperverlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Elâzığ'da bir fabrika yandı o Zarar yarım milyon lira tahmin ediliyor Elâzığ,22 Milliyet)Dün gece yarısı saat 1.5 sıralarında Elâzığ eski Milletvekillerinden Mustafa Arpacı ile Yakup Azariye ait fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Sabık Kraliçe Neriman Kahireye dönüyor o-Bir Hint uçağiyle hareket eden Neriman bu sabah Kahirede olacak Cenevre.22 AP)Eski Mısır Kraliçesi Neriman bu gece Türkiye saatiyle 21.40 da bir Hint uçağı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Eden dün Paris'e gitti Londra,22 ANKA)İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden ile Maliye Bakanı Richard A.Butler,Paris'te Avrupa'da İktisadî işbirliği konseyi toplantısına iştirak etmek üzere'-bugün L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Zeîze'e kırbanları [Bastarafı 1 nci sayfada?ilk kısmı evelki ffece gelmişti-Dün sabah da bu yardımın ta-mamı üç Amerikan tayyaresi,tarafından şehrimize getiri!mistir-Yardım malzemesi 10 binden fazla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • İstanbul Sular idaresinden Üsküdarda ve Boğazın Anadolu yakasında bulunan sayın abonelerimize:1 Nisan 1953 çarşamba gününden itibaren Üsküdarda Halk caddesinde 23/1 No-lu Şube binasında bir veznedar-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • ANKARADA TOPLANAN PARA Ankara 22 Milliyet)Deprem bölgesinde en fazla zarar gören Yenice ilçesine ve bu arada bütün deprem bölgesi felâketzedelerine yurdun her tarafından teberrulaç ve eşya yardımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Ankara Radyo Müdürü istifa etti Ankara,22 Milliyet)Ankara Radyosu Müdürü Ruşen Ferit Kam dün vazifesinden istifa etmiştir.Ruşen Kam'm bu istifasına bazı şahsî anlasmazsızhkların sebep olduğu söylenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Sovyet şeflerinin niyetleri Bonn,22 AP Batı Almanya Başbakanı Konrad Adenauer üu akşam yeni Sovyet liderlerinin,Batı memleketleri arasındaki işbirliğinin fiyasko ile neticeleneceği ve böylece harp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • E.Müdürünün çenesi yarıldı,Valinin beli incildi [Bas tarafı birincide] j digi sırada karşıdan Edirne' 212 plâkalı şoför tlhan idaresindeki boş bir kamyonun geldiğini görünce yavaşlamış ve ona yol ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • İnsan felâketzedeleri teselli edecek kelime bulamıyordu [Bas tarafı birincide' bakıyor,iyice tanıyabilmek i çin ayağı ile dürtüşlüyor ve sonra meselâ:Acap Hüseyin Ağa olmasın» diyordu-Küçücük yavrusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • Van Fleetin hayret uyandıran ifşaatı [Bastarafı 1 nci sayfada] «Düşman tahmin edilmeyen bir anda taarruza geçecek olursa bunu karşılamağa yetecek kadar cephaneye sahip miyiz?Buna kısaca şu cevabı vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LİLİOM Yazan:Wrgjii Mulnar Türkç-îai:asilde Zeybekoğlıı Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akgwaolan temsil yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 23.03.1953
  • 3 bektaşi propaganda yaparken ya alandı Aslo.n Malatyalı olan Mehmet Ali Başyurt adında biri evvelki gece Palamut sokağında Halile ait kahvede,bir çok kimseleri etrafına toplayarak dindar bir adam kis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13/30 Küçük öğle konseri «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Mehpare Gülen,Bülent Çavaç.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,İsmail Tezelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Paruk DEMİRTAS Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Gebze Malmüdürlüğünden Cinai N-S-U-Motorsikietleri Muhtelif oto dış lâstiği »İÇ motosiklet dış lâstik iç bisiklet dış Nortan sepetli motorsiklet Siz arazi kamyonu Siz cadde Ştover arazi binek otoları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Duyurma Antakya Belediye Başkanlığından A)ihaleye çıkarılan îg:Şehrimiz elektrik şebekesi islâh işi olup muhammen bedel 666-73638 TL-sidir.B)Şartname 33 lira mukabilinde belediye başkanlığından istene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Cıvalı ve Ovasız Toz Tohum ilâcı Alınacak Devlet üretme çiftlikleri Umum MUdürıüğü iden idare ihtiyacı için öç,yüz kırk beş bin lira muhammen bedel,on yedi bin altı yüz elli lira geçidi teminatı cival
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Beyoğlu ikinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığından Beyoğlu Cihangir mahallesi:Sormagir sokağında eski 7ı yeni 15» taj 39 kapı 659 ada 17 parsel numaralı arsa üzerinde İstanbul İcra riyasetinin 10/Hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • istanbul Halkalı Ziraat Okulundan 1 33000 kilo inek sütü 40 kuruştan,8250 kilo manda sütü 65 kuruştan ayn ayn açık eksiltmeye konulmuşturinek sütünün ilk teminatı 990 lira manda sütünün ilk teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Afyonkarahisar Belediye Saymanlığından Belediye encümeninin 7/3/953 gün ve 843 sayıh\Bararile otomobil ve traktörler için 900 motosiklet için 70 bisiklet için 1000 binek ve yük arabaları için 420 hama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • jssajftte,MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRİ başarı ile kullanılır.Baş,diğ,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.KİNİNLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satma ma Konisvo u Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 220 metre yeraltı kablosu pazarlık suretiyle satın alınacaktır-2 Pazarlığı 20/4/953 pazartesi günü saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • imar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Oati&rdaritğınâani Kıymeti Teminatı Dosya No-Cinsi Lira Lira 5110-241 Sarıyer,Boğaziçi.Istinye Man-eski 193 1448 Istirati yeni Balyewiez So* 233 ada-3 pars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1953
  • Türkiye Demir.ye Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1953 yılı başından itibaren hadde mamulleri için uygula* nacak satış esasları aşağıdadır:L Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER halinde satışa arzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8