Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • söz VE İŞ Veni Rus Başvekili Malenkof ilk siyasî nutkunda sakin,uslu,uysal görünmeğe çalıştı.BUtün dünyaya kollarım açarak kendi saltanat ahdinin bir dünya kaı deştiği devdi olacağım vaadetti.Harp ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Bir avukat önce karısını sonra kendisini öldürdü Adapazarinda işlenen aile faciasına kıskançlığın sebep olduğu zannediliyor Adapazarı,21 Milliyet)Evvelki gece ilçemizde iki kişinin ölümiyle neticelene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • ibret Aynası Tebliği Resmî!Dünkü sabah gazetelerinden birinde aşağıdaki resmi İlânı gördük.Dünyanın hiç bir yerinde bu garabete rasttanamıyacağı için,bir şey ilâve etmeden,okuyucularımızın gözleri önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Türk Ordu Takımı.Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası dömifinal karşılaşmalarından,ikincisini düu Aukarad» Yunan Ordu takımına karşı ynınış ve güzel bir oyundan sonra 1*0 galip gelmiştir-Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Millî Tesanüt cephesi Dokuz kişilik Komisyon dün ikinci toplantısını yaptı Millî Tesanüt Cephesinin kurulması yolunda çalışmalara devam edilmektedir.Dün dej otuza yakın cemiyet ve teşekkül mümessiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • KAR VE F/RTINA Dün şehrimizde hava yeniden sriguyarafc kar yağmaya başlamış ve bütün gece devam etmiştir-Karın bn gün de yağmurla karışık olarak devam edeceği tahmin edilmektedir-Bir kaç günden beri K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Mareşal Tito,dün "Caleb,gemisile Londradan ayrddı Askerf merasimle uğurlanan Mareşal,bütün meselelerde görüş birliğine varıldığını söyledi Londra.21 AA)Yugoslav Cumhurreisi Mareşal Tito altı gün süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Meclis yarın açılıyor o—Gündemde kiraları tahdit eden 30 uncu maddenin tâdiline müteallik kânun teklifi var* Ankara,21 Milliyet)1953 senesi Bütçe Kanununu çıkardıktan sonra 23 gUn müddetle tatil yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Yenice'den yürekler sızlatıcı hazin tablolar Anasını ve kardeşini kaybeden genç bir kız,enkaz yığını üzerine oturmuş birşeyler mırıldanıyordu.Toprak altından çıkarılan delikanlı hayatta tak başına kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Teberru Listesi Son zelzele felâketi karşısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Gazetemiz bu münasebetle açmış olduğu zelzele felâketzedelerine yardım listesine birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Kızılhaç'ın ilk yardım malzemesi dün gece geldi MMM Zelzelede ölenlerin tahminlerden az olduğu^ anlaşıldı Sarsıntı dün de fasılalı ve zararsız bir şekilde devam etti H^^H-Reisicumhur,Yenice ve havalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetler yağışlı,kuzeyden kuvvetlice eseceği,hava sıcaklığının biraz yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.03.1953
  • 18 Mart 1915 de,Çanakkale Boğazında Türk müstahkem mevküyle müttefikler donanması arasında cereyan eden savaşta düşman donanmasını ağır mağlûbiyete uğratan baş lıca silâhın mayin olduğu hak kında umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • i Hiemmmmmam Recep.1372 22 Mart 1953 Pazar VAKİT VASATt EZAN* Güneş Ogle îkindî Akşam Yatsı İmsak 6.00 12,21 15,48 18.23 19,54 4.20 11.35 5.58 9.25 12.00 1.31 9.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • I*WT1I HALKIN SESİ 'Kardan ilhamlarda nazire Bu» köşede ve 5/3/953 tarihinde «Kardan İlhamlar» başlığına taşıyan bir şikâyet mektubu çıkmıştı.Aşağıdaki cevabı,aldık:«Karların temizlenmesi elde mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • KONGRE:ir Kızılay Beyoğlu Şubesi Reislisinden:Şubemiz Genel Kurulu,Aanatüzüğün 61 inci maddesi ge reğlnce 28 mart 19S3 cumartesi günü saat 14.30 da Taksim Kris»tal salonunda olağan olarak top lanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Hasan Poiatkan dün Parise gitti Maliye Bakanı Hasan Poiatkan dün saat 15 de uçakla F*rise hareket etmiştir.Bakan,Avrupa İktisadî İşbirliği Bakanlar Konseyi toplantısında hazır bulunacaktır.Polatkana b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Bir katil 19 sana hapis yatacak Bir müddet evvel Kadıköyde bir" cinayet işlenmiş ve Medet Öksüz adında birt kavga ettiği Fahri Qzdemir adında,birini bıçakla beş yerinden vurarak öldürmüştü.Yakalanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • aşîayınca odun kömür fiyatı Harara!sıfırın altına düştü,karın bug^Frı de devam etmesi muüıtâmel Evvelki gece yağmurla yağmaya başlayanı kar,dün zaman zaman tipi halinde devam etmiş ve kar bazı yerlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Sadık A3doğan aleyhindeki dlva Bir müddet evvel Millet Partisinin Samatya ve EiyüP' Ocakları kongresinde bir konuşma yapan Sadık Aldoganm sarf ettiği sözlerde,Başvekile hakaret eden kısımlar görülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Murakabe teşkilâtı o Gıda maddesi satanların daha sıkı kontrolü için nazlılıklara babandı Alâklılar her türlü gıda maddesi satan mümesillerı daha sıkı surette kontrole karar vermiştir:Ancak bunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • «¦UtMATAYA Hazreti Ayşeyi korumak mecburiyeti babasının şehadetine sebep olmuştu 4 DÜNKÜ KISMIN HULÂSASI Hazreti Alinin Küfede feebir şekilde şehit edilmesi.Müslümanları büsbütün ine yııs've müteessir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Bir hâkim bir avukatı dâva ediyor İstanbul hâkimlerinden Tahsin İstanbulluya iftira ettiği iddiasiyle avukat Orhan Arsal hakkında Müddeiumumilikçe dâva açılmış ve 2.Sorgu Hâkimliği tarafından da lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Ölümle sona eren yangın O-1 Yaşlı bir inşaat bekçisi yangın esnasında çıkan dumanlardan loğu^rak öldü Dün satoalı saat 6 sıralarında Fatihte bir yangın olmuş ve bir vatandaş dumandan boğulmak suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • Bir bakkalı soymak isi**y«*ıuer yaıtdijan^ı ^aiiiıköyde oturan Süleyman Giintioguu xLi.im Ji.tuem ve Muzaffer Sertbarut adında üç kişi' gene BakırKöydo Sakizağacj neftinde bakkalık yapan Tanas Aygumiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.03.1953
  • PA1A£ SĞHBMTIEK Zelzeleye dafr Bektaşi fıkrası Üçüncü Selimin yardımı Yirs ne kelime Zelzeleye dair Pazar sohbetleri için elime kalemi aldığım zaman durakladım.Okuyucularıma her pazar hoş beşle vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • FIKRA İstim tekerlemesi Tarık BUĞRA İstim arkadan gelsin diyen adama hep beraber güleriz ama,iş başımıza düştü mü biz de istim arkadan gelsin deyiveririz* Mesele istim'in ne olduğunu bilmekte* O adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Orta okul öğretmeni Salâhattin Alptekin,Hükümet meydanı Ve Buğday pazarı arasındaki caddede daîgııı dalgın yürüyor ve kendi kendine «Saadet benim «le hakkımdır» diye söyleniyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • »ayın Doktor ve Eczacılara»^ Y£GÂ E VADELİ VE TAZE Ana sütüne muadil Hemen kullanılmağa hazır ALETE tLK EMZİK SÜTÜ ALETE SÜTÜ 6 aylığa kadar I 6 aylıktan s^ıra ı Gelmiş ve Eczahanelere dağıtılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • i fiÖRE Tabiat kudreti ve insan Son zelzele felâketi hepimizi matem içinde bıraktı,yüzlerce vatandaş kaybettik.Maddi zararlar milyonlar» astı.Ortada perişan kalan aileleri,van yoğu bir an da mahvolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Amerikan tepkili uçalhrı Almaiva** Wiesbaden,21 A.A.Av-»upadaki Amerikan hava kuvvetleri Başkomut'uıhg.n n ıdiigne göre,şimdiye kadar İngil terede bulunan F.85 tepkili uçak larından mürekkep 81 inci A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Korede atom kullanılacak Atlantik donanması sabık kc mutanı icap ederse Koreci Atom silâhlan kallamrao&gu:söyledi Nevyork,21 A.A.At lantik Donanması sabık Komu tanı Amiral William Blandy Kore meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Cuma şilebi batıyor ŞimâJ denizinde batmakta olan gcuuiun uıureiceuatı kurtarıldı Rotterdam,*x *wj 1580 tonılauuujc Turk Dandıralı Cuma gemisinin bugün »jurnal Denızmue,ingiltere sahili açıklarında,«O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Almanyanın ilk inşa ettiği ha p gemileri Bremen,21 A.A.Batı Al manyadaki müttefik makamları,Federal Cumhuriyetin deniz hudutlarını koruması için,üç adet hücum botunun inşaasına izin vermişlerdir.Bu bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • töuhabbat lellâb milyonere verilecek ceza New York 21 A.A.Hâkim Francis Valente,iki genç kızı fuhşa teşvik etmekten sanık bulunan Ninot Jelke'ye verilecek hükmü 27 martta resmen bildirecektir.Hüküm bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Bir nakliye uçağı parçalandı Oackland Kalofirnia)21 A.A.Oackland hava meydanın da düşerek parçalanan «De.4» uçağı,Uzak Doğudaki 509 uncu bombradıman birliğine gitmekte olan,hava malzeme servisi müteha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Akdeniz manevraları son safhaya girdi Manevralar,Gîrîi adası ma har^kâtı/Je paza Atina,21 AP ö mütteıitf devıet,Birleşik Amerika;Türkiye;^'unamsLan;ingiltere;Fransa ve Italyanın deıuz ve hava kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Yeni Çek Başkanı seçildi Çekoslavakya Parleınentofeu 68 yakındaki Antoiain Zapatoki'yi ittifakla Cumhur reislisine seçti ıı Viyana,21 AP)Antü-mn ZapatoKi bugün Çeitosiovaitya Reisicumhuru olmuştur.Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • Siyasî İcmal Musaddık yine reddetti İran Başvekili,petrol ihtilâftaun halline matuf son İngiliz teklifiin de reddettiğini açıkladı.Tabi!mutadı veçhile bu isdeki teehhürden,maruz kalınan mal)müşkülâtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1953
  • aşımızın cese kargalar gibi üşü jj Afrikanm vahşî kabilelerinden birinde dinî ayin İçin yapılan raks Yaşamak insiyakı He insan eğ u hatıra gaimesik facialara katlanmasını,hatıra ga madik işkencelere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.03.1953
  • s 1-3 şs Çanakkale ve Balıkesir havalisinin uğradığı zelzele felâketi üzerine yurdun muü telif bölgelerinden yardım faaliyeti başlamış ve yiyecek,içecek ve giyecek yardımı yapılmıştır.Bu arada felâket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1953
  • HERCÜN TARİHTİN 1ÜERAKLI BİR VAK'A Midilli adasını Fatihten önce de çok zorlamıştık Asîl ahalîsi glize\kızları alımlı oları Midilli,havası,zaytinl ve şarabâie de meşhurdur,Türk denizcileri,VenadikMari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1953
  • İs m P Wft£ tf-Ohip'da yapılan kapalı salç-n yüzme müsabaknlannda Esther Croax adlı bir genç kız yedi binn-A cılik kazanmıştır.Esther bu suretle Amerikan millî yüzme takımına girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.03.1953
  • Fuiboı otoritesi olsaydınız 19 Nisanca Madrltta ispaı olSarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı!nasıl tertip ederdiniz?j *Cae!en cavjsp arı neşîre devam ediyoruz Halil ÖtnU Adamı Turgay Naci M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • îTürkiye Fransaî futbol maçı Paris,21 AA.Fransız Futbol Federasyonu Bürosu,Atina'da Fransız ve Yunan futbol takımları-nın karşılaşması için 18 E" î kim tarihini tesbit etmiş-tir-Fransız Futbol Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Çanakkale Abidesi yararına yapılacak olan Abide Kupası maçlarına bugün baş anıyor Beşiktaş Galatasaray karşılaşıyor Geçen pazar başlaması icap eden Çanakkale kupası maçları,malûm olduğu üzere bava muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • milli takım e 6 1 mağlûp oldu Adaletin Genç Millî Takım namzetlerini 6-1 yendiği karşılaşmada Necmi,Junior kalecisi ile karşı karşıya Genç takım namzetleri dün Mithatpasa stadında Adalet ile yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Juniorların kadrosu 81 martta Brükeslde yapılacak Dlmya Genç Milli Talumlan Şam piyonasma katılacak olan Junio)takımımızın nihai kadrusu bugün tesbit edilecek ve kafile,Fede taşyon Başkanı Orhan Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Kral Kupası dömifinal maçları bugün neticelendi Londra.21 TEA-Kral Kupası maçlarının dömifinal karşılaşmaları bugün yapılmıştır-Bu karşılaşmalarda.Blackpool,Tottenham'ı 2 1;Bolton da Everton'u 4-3 mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • D.Ordulararası futbol şampiyonasını Yunanistan Belçika maçı tayin edecek Belki elli senede bir defa bile elimize geçmeyecek bir fırsatı avucumuzun içinden kaçırmak üzereyiz-Bir antrenörün şahsî kapris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Belçika Yunanistan yarın karşılaşacaklar Ankara,21 AA)Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Askerî Sporlar Milletlerarası Konseyinin dünkü toplantısında alınan kararlar gereğince.Ordulararası Futbol Şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Fenerbahçe futbol takımı 20 martta Atinaya gidiyor îstanbul profesyonel lie sam Fenerbahçe takımını bu sepiyonu Fenerbahçe takımı 30 yahate,transfer edece&i bazı mart pazartesi pünü sabahı u-yeni elem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • İskend*.ricadaki tanis maçları İskenderiye.21 AA)Beynelmilel tenis şampiyonalar erkek dömifinalinde aşağıdaki neticeler alınmıştır:Worthington Avustralya)Merra italya)yi 11/9.6/4.4/6-6/4 yenmiştir-Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • 30 bin Sterline transfer edilen oyuncu Londra.21 Nafen)ingiltere birinci küme takımlarından Manchester United'in ikinci kümeden Barnsley kulübünden 300000 sterlince satın aldığı merkez muhacim Tommy T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Dün Ordusu Futbol Tadımını 1-0 mafclûp eden Ordu Takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • Ankarada yapılmakta olan Dünya Ordulararas.futbol karşılaşmalarında bugün için şampiyonluk şansımız kalmadı Ankara,21 ANKA)Dünya ordulararası futbol şampiyonasının final karşılaşmalarından ikincisi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • İngiliz Amatörleri İskoçyalılan 1-0 mağlûp ettiler Glasgow.21 THA)Bugün ajten PaHrk stadında yapılan millî futbol karşılaşmasında İngiltere amatör takımı,j Iskocva amatör takımını 1 0 i mağlûp etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1953
  • ^&mM&&i GALATASARAY 28» 29,30 mart tarihlerinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayında yapılacak ve tzmirden Altınordu.Ankaradan Ankaragücü ve Federasvon kupasının galibinin dahil olacakları Türkiye Basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • İtalyan senfonik eser orkest-rası-Pavyondaki yeni Sikler Basın balosu Senfonik caz orkestrası konsere hazırlanıyor-İt lyan senfonik caz orkestrası Bu hafta İstanbulini müziksever halkı,senelerden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 "0 Altı ayUk 22 50 Üg aylık 00 Bir ayiıK 4 î U Ecnebi memleketle** iki mislidirflfin şartları 2 ve 3 üncü »ayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa s*uıt,2,50 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • "Başı ya ıSan çocuk ha taban e die öidîi Evvelki gün Emirganda ölümle neticelenen bir kaza olmuş* tur.Bu semtte oturan Rıza adında birinin oğlu Bayram öner arkadaşlariyle oynarken düşmüştür.Başı bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • IlifclKl İİRiyİİ Naktette?n AZİZ ÖZBAY Jıîdore için iki yodan yapılan gizli tahkikat 5 Altını neredeyse elde edeceğine inanan bedbaht asilzade bu menfur teklifi de hemen ka» bul etti.«Efendinin atlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • Lâle devrinin mucidi olan sadrâzam İbrahim Paşa maiyet halkı tarafından karşılandı 4 ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Manav-Muslu ağanın dükkânı önünde bir saray,arabası durmuş ve III.Sultan Attmedin kız kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • Vazifenizin bunu zarurî kıldığını biliyorum.Kardeşimin bu Gözlerinizden çokluk memnun olmadığına eminim.Sizi dinliyecek vakit buldu mu Tabiî uzun uzun dinledi,fakat sözlerimi anlayıp anlamadığını bilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1953
  • Üam-Juıuı badi liOitAK e 7 8 9 10 11 12 So.fiiajı sağa:1—Kabahat;Sıhhati bozuk.2—Dişle;Nida;Sessiz.3—Geniş değil;Kuzuyu taklit et;Büyük.4—Genişlik;Eski kadınları» giydiklerinden;Yabancı.6—Peşe düşme.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.03.1953
  • Yenice'den yürekler sızlatıcı hazin tablolar [Bas tarafı birincide1 İstemiyordu.Kırık bir tarak,bir defter,vesaire.Birden,enkaz arasında bulduğu küçük bir ruj tüpünü bana doğru uzattı:Bir gün dedi,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Montgomery Amerika'ya hareket eft t Mareşal» Amerikada Başkan ItiLsenuower ve a.skerî şef leıhe görüşecek Londra,21 A.A.JJ NATO Kuvvetleri Başkumandan Yardımcısı Mareşal Montgomery bugün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Bir avukat karısını öldürdü [Baştoralı 1 nci sayiadaj Vak'ayı müteakip oğlu Alaattini ziyarete gelen annesi Benice Olcay evde ışıkların yanmasına ragmen kapının açılmamasından şüphe ederek evin arka t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • TIMARHANEDE Ağır başlı olan hastalar duvar dibine çörekleniyordu 94 Adanalı bu komploda vazife almayı memnuniyetle becerdi Vakit bir bayii olduğundan gidiyordu ki,Hüseyin Ağa güzel bir hanım buketi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Söz ve iş Başmakaleden Devam AJ ma uyanın kayıtsız şartsız leslinı olmasını andıran bir sulh istediklerini bildirir,muahede metnini,imzalamak üzere,yazıp göndermelerini kızıl Çinlilerden riac ederlers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Mareşal 1 Londra'da [Bastarafı 1 nci sayfada] şali teşyie gelmiş bulunuyordu-Mareşal Tito,refakatinde Dışişleri Vekili Koça Popoviç ve diğer Yugoslav şahsiyetleri olduğu halde,selâm resmini ifa eden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Millî Tesanüt cephesi IBastaralı 1 uci sayfadal Unda ikinci toplantısını yapmıştır.Komisyon geç valcte kadar çalışıma,ve Millî Tesanüt Cephesinin teşekkül tarzı,organları,fa aliyet şekli üzerinde birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Edîrnede büyük bîr yangm Edirne,21 A.A.Şehrimizin Yıldırım semti bugün büyük bir yangına maruz kalmıştır.Bu mahallede çıkan yangında 14 ev tamamen ve 6 ev de kısman yanmıştır.21 aile açıkta kalmış fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • ÇİN KIZILLARININ ELİNE DÜŞEN YELKENLt Hong Kong 21.AP)İngiliz deniz makamlarından bu gece öğrenildiğine göre Amerikan bandıralı bir yelkenli bu gün Öğleden sonra Lantao adasuun takriben 5 mil açıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Meclis yanıt açlıyoı [Bas tarafı birincide} lisi önümüzdeki pazartesi saat 15 den itibaren tekrar normal mesaisine bağlıyacaktır.Meclisin tatilinden istifade ederek seçim bölgelerine gitmig olan mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • 10 mil menzilli yeni bir roket Detroit,21 A.A.Önümüzdeki haftalar içinde Amerikan ordusuna yeni tip bir güdümlü füze katılacaktır.Uçuş mesafesi 10 mil olan bu bombanın İkinci Dünya Harbi sonlarında Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Kojdde bir harp esiri öldürüldü Tokyo,21 AA,Birleşmiş Milletler umumî karargâhından resmen bildirildiğine göre,19 mart tarihinde KojeHo kampında bir komUnst harp esiri,bir itaat aizllk yüzünden öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Afrika kıyılarında gö ir len yabancı denizaltı Jolıannesburg,21 AA)Cenubî Afrika Ordusu Erkân Harbiyei Umumîye Reisi Gene rai Dewet Dutoit dün verdiği be yanatta,perşenbe günü yabancı bir denizaltının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Amerika Yugoslavyaya harp malzemesi veriyor Maüzemeüer halen A manya vd Fransada toplanmakta o"uj» foııratfan ssvksdi^ec k Yugoslavyaya gönderil-Frankfürt,21 Nafen)Birleşik Amerikanın akında Yugoslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 22.03.1953
  • Zelzele TBas tarafı birincide] rılmış vaziyette.Bu suretlo felâketin kati bilançosu da meydana çıkıyor.Şu bir hakikattir ki,can kaybı ilk tahminlerin çak dûnundadır.Bu akşama kadar 195 kişinin öldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Amerikan k neler yapıyorlar Conserve fabrikalarında çalışan işçilerin cismi azamim kadınlar teşkil ediyor New Mexico eyaletinde yer alan bir konserve merkezinde isçiler konserve edilecek yiyecek madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Neşriyat LOKMANHEKİM MECMUAM Lokmaıüıekim Mecmuası çıktı.No.152.Kaç türlü grip var Bu hastalığın mikroplan Gri be yakalanmamak için ne yapmalı Zorlu ilâç Zührevi hastalıklar gizlenmen' mi Kanser,tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve euma günleri saat:13 16 Eski Şark Eterleri Müzesi:Varar,çarşamba ve ouma günleri saat:10 İS Topkapı Sarayı Mttaeal:Pazartesi hariç her gün 18.4O-16.S0 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • İçme su Tesisleri Yaptırılacak I ler Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatt miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptınlaçaktır-Boru Bankaca verildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Takriben 1.5 Milyon Adet Kese Kâğıdı Satın Alınacaktır.Etlbank I tanbul Şubesinden s f-Bu husustaki tekliflerin en geç 28/3/953 tarihine kada* verilmesi.Şartnamesi her gün satmalına servisinden temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • İstanbul beşinci icra memurluğundan:952/6876)Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilmiş olan Vitos marka çorap tamir makinesi ile dört gözlü yazı ma" sası ve üç tane maroken sandalye 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • ¦Hi^B^HBIBnBBI Konservatuar Türk musikisi konseri Nevzat Athğ idaresinde Nihavend makamından eserler-Solistler:B-Ökte» Radife Ertem» Ekrem Kongar» Akile Artun» 2îi/Mart/953 çarşamba akşamı saat 20 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Muratlı Belediye Reisliğinden 1 Belediye şahsiyetine ait Ofer marka çift haşpayh 118 luk işler halde bir harman makinesi ile çok az kullanılmış 55 K Masaey-Harris marka bir traktör 2490 sayılı kanun g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • P» Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden 1 Ödemiş)şilebi mart'm sonlarına doğru İstanbul ve Izmirden karışık hamule alarak Rotterdam.Londra.Hülle.Anvers.Bremen ve Hamburg Umanlarına müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • ştanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat filânları Bolu Adapazarı,Bolu Devrek,Bolu Ankara* Dev* rek Tefen» Çaycuma İstasyon Kışlalar arasında karşılıklı senelik 365 ton As-eşya ile Bolu Adap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • İSTANBUL,BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LİLİOM Yazan:Pranz Molnar Türkçssi:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çargamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün "sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta i kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Kambiyo ve esftam Kapanış Açılış Kapanı* Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret t.Drahmi Eskoudes 7.84 2880.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • Muhtelif Tâli Hasılat Ve Hurda Eşya Satılacak Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı tâli hasılat 14 Nisan 953 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Malaty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.03.1953
  • İSTANBUL 10.55 Taksim Belediye Gazino sundan naklen Şehir Orkestrası konserinin yayını 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havaları.Çalanlar:Kakkı Derman ve arkadaşları 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8