Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Adres:Nurııosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1030 Post» Kutusu 4 t S TELEFON:19614 FtATI 15 K u t u 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • yapılan yardım a Çanakkale ve Bahkesirde felâkete uğrayanlara yardım ^aksadiyle Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'm başkanımda.Ticaret ve Sanavi Odaları Reisleri ile gelirimizdeki Banka Müdürlerinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Stevenson Kore gazileri arasında amerikan seçimlerinde Başkan Eiseiihower'in rakibi Demokrat Stevenson Tokyadaki askeri •a^taueyi ziyaret etmiştir-Stevenson bn arada yaralı gaziîerimtaJe de görüşerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Eisenhower,Malenkov ile görüşmeye taraftar Başkan,bu görüşmenin Rusya ile Amerikanın tam ortasına düşen bir bölgede yapılmasında İsrar edeceğini söyledi Washington 20» Associated Press)Başkan Eisenhow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Yılın en iyi erkek artisti olarak seçilen Gary Cooper Oscar mükâfatı kazanan yıldızlar Bu yılın Akademi mükâfatınıerkek artistlerden Gary Cooper kadınlardan da Shirley Booth aldılar* Hollywood 20 A.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Tito,Londra'dan bugün ayrılıyor Popoviç,dün Bâfican Paletinin dünya çapında bur tarç%d%ği biVdVrt&i Londra,20 Nafen)Pazar-teei gününden,beri îngüterede bulunan Mareşal Tito ile refakatindeki zevat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Dün gece bir Türk gemisi imdat istedi Batmakta o!an Cuma,gemisini gören bir Alman gemisi sandallarını gönderdi Rotterdam,20 AP)1580 Bu mesaj,merkezi Rottertonilatoluk Türk bandıralı dam da kâin Dirksz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • r-w.İW-Akıncı Birliğimiz hareket etti Akdeniz manevralarına.iştirak edecek olan birHltlerfmiz dün Izmirden ayrılmışlardır-Resimde halkm coşkun tezahüratı ar rasında gemiye binen erlerimizden bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Foto Hikmet'in İ.F.A.gazetemizle alâkasını kestik Gazetemizin foto muhabirliğini yapmakta olan Hikmet Ildız'ın t.5\A.meslek dürüstlük ve teamüllerine uymıyan hareketle*rirîden dplayı müessesemizle her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Resmî j malûmat Ankara,20 AA 1 18/3/1953 günü saat 21 ile 21 30 arasında Balıkesir.Bilecik.Bursa,Edirne» Eskişehir» İsparta.İzmir.Kırklareli,Manisa.Tekirdağ.Kütahya ve Zonguldak bölgelerinde vukua g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Teberru Listesi Son zelzele felâketi karsısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Bu arada Türkiye Deri Sanayicileri Birliği Başkanı fabrikatör Mustafa Demir adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Malîye Vekili Fransaya gidiyor Maliye Vekili Avrupa İktisadi İşbirliği Bakanlar Konseyinin Şehrimizde bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan bugün saat 15 de uçakla Fransaya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Evveıkl gün vuku bulan zelzele sonunda Tenİce ve Gönen kazalan tamamen Harap olmuştur Resimlerde bu İki kazanın zelzeleden sonraki feci vaziyeti görülmektedir» Yurdumuzdaki zelzele felâketi bütün düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1953
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin puslu sonraları bulutlu ve arasıra mevziî hafif yağışlı geçeceği,rüzgarların poyrazdan eseceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1953
  • TAECVIMBSN ffh YAPRAK Bıktık artık Evet.Bıktık artık!Fırtınalardan mı?Sonu gelmir yen yağmurlardan,mı 7 rnbalann etrafa savurduğu si foslardan mı?Cemrelere reğııum hâiil devam eden soğuklardan mı t Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • KİSA HABER L E R 1t Birkaç günden beri koyun ve kuzu eti ile balık Hatlarında biı yükseklik kaydedilmiş,baaı semtlierde 4 4,5 liraya kadar et satıldığı bildirilmekte ve halk aiâkalüaıın dikkat nazarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • POLİSTE if Bakırköyde oturan Mustafa Berk adında biri bir kavga sonunda arkadaşı Muammer Şeni başından bira şişesi ile yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.^r Beşiktaşta oturan Kemal Atan adında bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Bir kadın vapurdan kandilli denize attı Evvelsi gün saat 21.30 da Kap riiden Üsküdara griden 75 numaralı Kocataş vapruunda bir intihar hâdisesi olmuştur.Hüviyeti henüz tesbit edilerniyen bir kadın,vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • life.21 Mart Ku.5 8 Roctp 1953 Mart I'SB Cumartesi 1JÖ VAKİT VASATİ fcZAXI GÜIWîJ 6.0Ö 11.10 0#i 12.22 5.İkindi 15.4T 926 Akşam 18.22 12.Ö0 I Yatsı 19.52 1.31 1 tms;ik 4.22 10.00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • KONSER:fc İstanbul konservatuarının ye tişürdigi gene,san'atkârlardan Yıldız Dagdelen ve Ergican Soydan tarafından bugün saat İS de Küçifit Sahnede bir piyano ve Şan konseri verilecektir.GEZİ:Tfc Trab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • ¦¦mw Gerek Sovyetler Birliğinden kaçarak* gerek demir pe^dıe berisindeki komünîst partilerin den ayrılarak,Hürriyeti seçen komünistler;meselesi yalnız siyasî polis-ve emniyet teşkilâtlarının değil,bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Eminönü Asmaaitı Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • wB mam JHIBT#m Muaviye en çok Hâşimilerin imamı Hüseyinden korkuyordu 3-DÜNKÜ KISMIN HULÂSAS/Hazreti Alînin Küfede fecî bir şekilde şehit edilmesi» Müslümanları büsbütün me yus ve müteessir etmişti-Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Vali bir dâvada şahiHüc edscek Bir müddeti evvel' şehrimize;gelen "Jugoslav Belediye Başkanları şeıefine verilen bir zi^ yafette,Şehir Meclisi üyelerinden Dr.Sedat Kumbaracılar,yine Meclia Üyelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Eminönünds bîr kamyonla bir tramvay Dün sabah saat4 3.10 da Bminönünde bir kamyonla bir tramvay çarpışmıştır.Vatman Suleymanın idaresindeki Fatih Beşiktaş arabası Eminönünüı geçer geçmez aksi istikame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • İki aile zehirlendi Yedikleri börek ve makarnadan zehirlenenler tedavi altua alındı Üsküdar ve Eminönünde oturan iki aile yedikleri maddelerden zehirlenmişlerdir.Üsküdarda,Selimiye mevkiinde Aşçıbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • HALKIN SESİ "Durakların kontrol îî ti Bu köşede bir müddet önce çıkan bir dilekte aşağı yukarı şöyle yasılıyordu:Tramvaylarla durakların arasında kalan yoldan taksi,otobüs ve diğer arabaların,durakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • üniversitelilerin yurt dışı seyahati Bu kabil geziler ancak Rektörlüğün ve Vekâietlrı müsaadesi ile yapılacak Üniversitelilerin sömestr ve büyük tatillerden istifade ederek yurt dışına yaptıkları seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Gönüllü hastabakıcı ve hemşire kursu Türkiye Kizılay Cemiyeti Beyoğlu,Eminönü ve Kachköyde birer gönüllü hemşire ve hastar i bakıcı kursu açmaya karar vermiştir.Üç kura da 1 nisan çarşamba günü törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Istanbul konservatuar Italyaya davet edildi istanbul Konservaimaıu Garp Musikisi İcra Kolu konserler vermek üzere İfcalyaya davet edilmiştir:Ancate,yeli masrafı olan 14 bin lüra temin edilemediği için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • istanbul Ticaret Bankası Umumî Heyet toplantısı Türk Ticaret Bankasının umumi heyet toplantısı bankar nuı Ankaraua Ilıklar Caddeaindeki merkez binasında yapılmıştıridare Meclisi raporunun okunmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1953
  • Yumurta ih raca at ı Yunanistan ve italya memleketimizden külliyetli miktarda yumurta almak istiyorlar Bir haftadan beri şehrimize istihsal bölgesi olarak kabul edilen bölgelerden bol miktarda yumurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Siyasî İcmal Batı Almanya ordusu Batı Almanya Metlisi Almanyanın tekrar silâhlanmasına ait anlaşmayı tasdik etmiş,bu işin Mir an evvel başarılması lazım geldiğini,vaziyetin teehhüre mey dan vermiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Çakhğı mücevherleri satarken yakalandı Beşiktaş Ortabahçe Caddesinde 54 numarada oturan ve aynı yerde kasaplık yapan Halil Uyarogiunun yanında çıraktık yapan îrfan Çeliker,ustasının dükkânda bulunmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Orta okul öğretmeni Salâhatfcin Alptekin,Hükümet meydanı ve Btığdaypazarı arasındaki caddede dalgın dalgın yürüyor ve kendi kendine «Saadet benim de hakkımdır» diye söyleniyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • ÛÖRE Geçinme durumu Bir heyet toplanmış,mem lekelimizde bayat pahahlılıhğını ve geçinme dorumunu tetkik ediyor,şimdiye kadar bu mevzuda yapılanlardan daha iyi neticeler verecek bir aöe bütçesi anketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • İKTİBAS istidat ve temayülümüzü açıklayan yeni bir icat 1" I ıı m ı Fotoğrafçılık alanındaki çalışma ve keşif,eri iie meşhur Fransız bi gini Robinoff son olarak geçenlerde insanların iskeletlerini çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Aile bütçesi İşitınişsinfculir:Geçim endeksi deniyor,tip aile bütçesi deniyor» Ve rakamlar veriliyor:Üç çocukla bir aile şu kadara geçinmektedir veya geçinebilir diye-Okuduklarımıza* söylenilenlere ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • 35.000 Liralık EV TRAKTÖR PARA OTOMOBİL ve 3.000 ALTIN İkramiyesinden Nisan Çekilişine İştirak İçin i Mart Akşamına Kadar 150 LîırsBîk B^r Hssap Açınız Her 150 liraya Bîr İştirak Hassesi TÜRK TİCARET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Yuna sustanda iki casus ölüme mahkûm edildi Atina,20 A.A.Bulgaris-tan lehine casusluktan suçlu iki!Yunanlı,Makedonyada Kavala Askerî Mahkemesi tarafından ölüme mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Papazlar için kamp o-Çeko&lavak hükümetinin din adamları için hususî kamplar kurduğu bildiriliyor-Viyana,20 Naien)Çe koslovak hükümetinin din adamları için hususi kamplar kurdu gu bildirilmektedir,Pra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Çocuk felci salgını Ocak ayından beri Buenos Aires'te 400 kadar çocuk felci vakası kaydedildi-Buenos Aires,20 A.A.Son tahminlere göre,Buenos Aires'le ocak ayından beri 400 kadar çocuk felci vakası Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Türkiye Yugoslavya ksva seferleri Belgrad,20 A.A.Yugoslav Tanjug Haberler Ajansının bildirdiğine göre Türkiye ile Yugoslavya arasında yakında muntazam hava servisleri ihdaa o-Junacak ve bu hususta tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Cenup Kutbunda bir istasyon kuruluyor 1 Avustralya hükümeti bu istasyon İçin bir keşif heyeti gönderiyor Paris,20 A.A.Melburnı Radyosunun bildirdiğine göre,Avustralya Hariciye Vekili M,Richard Casey v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • General j Clark'ın tetkikleri Korede Birleşmiş Milletler Komutam flindiçinideki yaşlar hakkında malûmat alıyor*_Saigon,20 A.A.Koredeki Bırieğmış Milletler Başkomutanı General tttark Clark du sabah Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Korode tahliye edilen çiftçiler Pusan,2ü uv.Aj Birleşmiş Milletler Küreyi Kalkındırma ve "X ardım Komisyonu,cephe hattı ile 38.arz dairesindeki bölgeden tahliye edilmiş olan çiftçilerin topraklarına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1953
  • Kısa hane haberler YUNANJSTAN Bütçe muvazenesini sağlamak için hükümet tarafından tek lif edilen kanun parlâmento dün ilk müzakeresinde kabul etmiştir.204.000.000.000 drahmiye baliğ;olan bütçe açığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1953
  • towa eyaletinde yapılan güzellik müsabakasında kraliçelik hiç bir dilbere nasip olmtunıştır.Jüri heyetinin finale bıraktığı biri esmer,diğeri sarışın iki güzelden birini kraliçeliğe tercih edememesi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1953
  • ipek,Hindistandan raflara geleli yıl oldu?*M*s.İpek mensucat,ipeği işlem ssinl öğrendiğinizden çok evvel biliniyordu.Ancak bu glizal tül.erin as im bilemiyorduk,iki papaz,asalın olan kamışlar içinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1953
  • ı H» m J%:İm Evvelki gece Balıkesir ve m*T Yenice havalisinde çok şiddetli bir zelzele olmuştur.Dün gece yarısına kadar alman haberlerden zelzelenin el'an devam ettiği ve ölü ve yaralı adedinin iki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1953
  • if J Geçen sene Ankarada oynanan Türkiye Belçika maçından 1 İ I i î i î I İ S i heyecanlı bir un-Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nisanda Madritte ispanyoliarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • Kısa spor haberleri ESKİ BİR PARAŞÜTÇÜ PETER BİSİKLETLE DÜNYA TURUNA ÇIKIYOR Londra,20 Nafen)Eski bir paraşütçü olan Peter Werner,bisikletle Avustralyaya gidip gelecektir.33 yaşındaki bu sporcu bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • Dünya Ping-Pong şampiyonası maçları Bükreş,20 THA)Dünyanın birçok takımlarının iştirak ettiği dünya ping-pong şampiyonasına bugün başlan' mış bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • Dünya Ordular arası maçlarında Beynelmilel,hakemler Dünya Ordulararası futbol turnuasında Mısır harİQ,altı hakem gördük-Bunlardan Bejçikalı Lescart ve Zülbahar Sağnak ve Fransız Guiggue istisna edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • Kuruluşunum hakikî maksadı her branştaki sporcuyu h'maye etmek olan dernek spor organizasyonları ğmın vaz korumak değildir ile uğraşacağına bilhassa muhtaç ve hasta sporculara yardım etmaisdir.Onun,as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • jf^*44+*44-*4+f if Haftanın Spor Hareketleri S İ I Çanakkale Kupası ve lig maçları programı i î 21 Mart 1953 Cumartesi İ î Mithat paşa Stadında:1500 Junior Genç Millî Takım Namzetleri)Adalet J R.Alaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • Bfodaspor perşembe günü Edirne Meriçsjıorv 67 38' dün de Eskişehir Hava Harb Ol ulunu 74 37 37 20)yenerek Istanbul gruba birincisi olmuştur.Mödaspoıia lalar bugün Anka raya hareketle 23 martta Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • Ordu Takımımız bugün Ankarada Yunan ekibi ile karşılaşıyor Ganç Mi:iî Takım namzatlarida üçîinc'i den am a maçlarını ş hrîmzde adaîetla yapıyorlar Dünya Ordularaarsı Futbol Şampiyonasında,Ordu takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1953
  • İki ezeli rakip arasında senelerden berî yapılan kürek yarışında galip gelmek için durmadan çalışmak,antreman yapmak lâzımdır.Oxford'lular da işte böyle bir antreman sırasında mühim bir rekor tesis et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • RÖPORTAJ Zayıflamak ve vücutlarını güzelleştirmek isteyen I I I II II.I I Eski bir bar şimdi Gymnas um„ haline gaf ir ildi.Duyarlarda adale yapmaya,karın eritmeye,vücudu geliştirmeye yarayan bir sürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Makteden;AZİZ ÖZBAY Canavar asilzade kurbanını nasıl telef etti 5 dîildöre,ilk kurbanını avlamağa iki uşağım göndermekle yetindi.Onlara refakat etmeğe gönlü razı olmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİK TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI LİLİOM Yazan:Wr&nı Molnar TürkÇ-îai:tsudc Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir,Pazartesi akjsmian temail yoktur.Telefon:42157 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • Sizin meseleleriniz de maal «eef beni alâkadar etmiyor Mösyö Homan.Bana da müekkıhm genç kızı mahkûmiyetten kurtar mak,haksız yere hapishaneye atılm&sına mani olmak için bir ücret verilmektedir.Bu işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • VAZAN*.Patrona mendil hikâyesinden bahs açıp saray aleyhinde atıp tutuyordu 3 ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Manav Muslu svğanın dükkân» önünde bir saray arabası durmuş ve III.Sultan Ahnıedin kız kardeşi Hatic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • İstanbul Belediyesi İfân farı Satılık Arsa Fatihte Sofular mahallesinin Binaemim sokağında 1058 ÜP ci kadastro adasında 23 parsel numaralı ve TSinaemini sokağına 2 45 metre yüzü rian 11 metrekare sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • MOTORİN ALINACAK Zile Belediye Reisliğinden Elektrik santralının 953 malî ihtiyacı için 80 ton motorin kapalı zarf usulile satın alınacaktır.Muhammen badeli Zilede gazhane teslimi kilosu 4255 ruştur-G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1953
  • Hazırtıyan Sadi BORAK 2 34 567 89 10 11 12 Solda vı sağa:1—Kurtuluş;îz.2—Mvecut;Karadenizli.3—Beyaz;Ayağın sürçsün.4—Demir kiri;öteberi konulur;Bir soru:5—Kibar;Ev levazımından.6—Namevcut;Ateş tutacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.03.1953
  • Beni hastahanede yegâne teselli eden şahıs Kaptan baba idi 93 Fakat,yüzüne Harsı bir daha tekrarlayayım ki,benden bir hayır beklemen doğru olmaz.Düşün bir kere,kaatil ve deli hüviyetini taşıyorum.Bu l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Tito,Londradan bugün ayrılıyor lltogtarafi 1 nci »aylada.Churcmu,n;uen ve ingiliz.Savunma Vekili Lord Alexander ile yaptığı görüşmelerde «Avrupada barışı muhafaza çareleri» hususunda anlaşmaya varılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Bir Türk gemisi imdat istedi {Bas tarafı birincide] t edilmiştir-Telsiz mesajında,geminin ne gibi bir müşkülle karşılaştığı bildirilmemiştir-Ayni,zamanda mesajda,gemi* nin halen bulunduğu mevki 41.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Gebze C i n s i 7 5-muvakkat Kıymeti Teminat miktarı Adet Lira Krş-Lir».Kfg« N-S-U-Motorsikletleri 15 39400 Muhtelif oto diş lâstiği 48 336 00 i iç 88 264^00 motosiklet dış-lâstik 20 4000 3 f iç 36-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • i ZAYİ İnebolu ı Nüfus Memurluğundan almış olduğum nüfus hüviyetimi zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet oğlu İsmail Marangoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Bayar mkâi LBas tarafı birincide] maddL ve mânevi yardımı yapacaktır.Hepinize geçmiş oldun.Resicumhur,harabeye dönen kasabayı baştan başa gezmiş,her felâketzede ile görüşmüş,ha-tırlanm sormuş ve alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Garanti Bankası Genel Kurulu dün toplandı Aımava,20 Ofelefraalâ)TüiHiye uaıanti ı aıirt.ası Genel Kurutu dun,bankanın Ankara merKezınde toplanarak "İonetım Kurulu raporunu tecKik ve tasvip eımışur.Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • 1 Bastîin-Jfı 1 nci sav fada J I 20/3/1953 akşamına kadar alınan resmî malûmata göre durum şöyledir:Depremden en çok zarar gören mıntaka Çanakkale'nin Yenice kazasıdır-Burada 165 ölü enkaz altından çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Zelzele [Bas tarat!birincide?rulmuş olmasından ileri gelmektedir.Yenicenin 1800 kişilik nüfusuna karşılık Gönenin 12 bin nüfus lu bir kaza olmasına mukabil in san kaybının az oluşu tamamen ı tesadüf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Oscar mükâfatı Lliubkuafı 1 nci sayfada] şahsıyeuerı dün «Oscar» mükâfatnın tevziinde hazır bulunmak için şehrin en büyük sineması olan «Pantagea Theater» e geımış Duiunuyorau.Amerikan film endüstrisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Suikast hâdisesinin tahkikatı Malatya 20 Milliyet)Ah* met Emin Yalmana yapılan suikast hadisesiyle ilgrili olarak Anknradan gelen talimat üzerine bu gün şehrimiz Sorgu Yargıçlığın-da Yalmanı vuran Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Felâketzedelere yapılan yardım [Bas tarafı birincide!Yine vilâyette teşekkül eden yardım bürosunna* dünden itibaren halkın tebemıları başlamış ve bir günde 48 085 Lira yatırılmıştır-Millî Türk Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.03.1953
  • Eisenhower Melenkov [Bas tarafı birincide] gi bir teşebbüste bulunulma" mış olduğunu bildirmiştir.Dünya barışını korumak için Sovyetler tarafından bir görüş me talebinde bulunulduğu takdirde Başkan Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Philips radyolarının herkes tararından beğenilmesi kadar tabii bir şey olamaz.çünki 1953 model Philips ahizeleri o kadar çok çeşitlidir ki herkes hayalînde yaşattığı ve zevkine en uygun radyoyu kolayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • ştanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat lisânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı m| ddeler 24/3/953 günü hizalarında yazılı saatlerde kapalı zarfla Yassıviran As-Sa-Al-Koda satm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Marangoz Tezgâhı Alınacak M.S.V.ist.Lv.Amirliğinden:1 Bir adet beş vazife yapan veya daha başka tipte ve fiatı da 5 Beş)6 Altı)bin lira raddesinde marangoz tezgâhı alınacaktır-2 Teslim yeıi Ankarada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • İstanfm Vali Ve Belediye Başkanlığından:1 Oteller,sinemalar» lokantalar,gazinolar,barlar,kah" vehaneler.pastahaneler,muhallebici dükkânları,berber dükkânları ve emsali diğer umumun yiyip içmesine,yatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Duyurma Antakya Belediye Başkanlığından A)ihaleye çıkarılan iş;Şehrimiz elektrik şebekesi İslah ığİ olup muhammen bedel 666-736 38 TL-sidir-B)Şartname 33 lira mukabilinde belediye başkanlığından isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • BEK TABLETLERİ TABLETLERİ İKTİDARSIZLIK BELGEVŞEKLİGİ TENASÜLİ ZAAF ve erken ihtiyarlamalarda kullanılır-Her Eczahanede bulunur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder,İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • iiiiihwii ilim—nwiM1 1Ş «If E S fig» MM 1 î 1 ttambiyo ve eeiiam Kapanış Açılış Kapanif Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi Eskoudes 790.50 2880.50 Ü.80 64.03 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • mmm s'tVff6T'y' rw R A D Y O Istanbul 12.57 Açılış ve ^program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği «Pl» 13.30 Şarkılar.Okuyanlar:Recep Birgit,Rabia Bukni.Çalanlar:Ali Demir,kadri Şençalar,Şükrü Tunar 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Dizel Grubu Safın Alınacaktır İiBer Bankasından:1 Van şehri elektrik santralına fennî şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere bir adet 225*270 beygirlik dizel gurubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Kütahya Sağlık ve S.Y.Müdürlüğünden 1 Kütahya Verem Hastahanesinin 1953 malı yılı ihtiyacı olan 12000 kilodan 14000 kiloya kadar burma erkek koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Hidroelektrik Tesisatı Su Ve Yapı Kısmı İnşaatı Yaptırılacaktır iler Bankası:1_Kütahya iline bağlı Kara halli kasabası hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1953
  • Cıvalı ve Civasız Toz Tohum ilâcı Alınacak Devlet üretme çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İdare ihtiyacı için üç yüz kırk beş bin lira muhammen bedel» on yedi bin altı yüz elli lira geçici teminatı civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8