Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan verilen malûmata göre bugün şehrimizde hava az bulutlu,öğleden sonra hafif yağışlı,hava sıcaklığı değişmiyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Evvelki Rün Tito'ya duman bom bası atıldığı anda çeınıen resim_Mareşal Tito ingiltereden zemesi istiyor Tito-Churchill arasında devam eden görüşmelerde Balkan Savunması ön plânda mütalâa edılivor Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Lavrüşev Moskovaya çağırıldı Ankara,19 ANKA)Ankarada bulunan ecnebi ve siyas!muhabirlerden sızan haberlere göre Sovyet Rusyanm Ankara Büyükelçisi Lavrişev'in Merkez* TDevamı Sa.7 Sü.7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Başvekilin Orta-Doğu seyahati Menderes ve Köprülü,nisan ayı içinde Arap memleketlerine resmi bir ziyarette bulunacaklar Şam,19 THA)Hükümet çevrelerinden bildirildiğine göre.Türkiye Başvekili Adnan Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • General Arnold dün bir basın toplantısı yaptı Yakında memleketimizden ayrılacak olan general.Amerikan yardımı hakkında geniş izahat verdi [Yazısı 7 nciılftl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • fcelçika,Ordu takımımazı 3-2 mağlûp etti 1 5S5 n 5^ sta?nda wnan Ordulararası Futbol »ampiyonasmda Belçika Ordu takımı 1?m-3"?maKİÛP etm*ür-Kesifte mactaa fceyecanlı bir an KöıiilmektediH«açuı tafsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Yahı haber fiâyecan uyandırdı Mrşl.Titoya suikast pılmadı o-Bir gazetenin Tıtonnn öldürül Jüğiine dair verdiği uy* durma haber üzerine piyasada bir tereddüt hasıl oldu Dünkü akşam gazetelerinden birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Reisicumhur Celâl Bayar felâket bölgesine gitti Zelzelede ölenlerin sayısı artıyor ^ı_Yenice kasabası bir harabe haline geldi Dün gece geç vakte kadar enkaz altından yedi yüz ceset çıkarıldı Zelzele b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Dün geceyi Bur şada geçiren Bayar bu sabah zelzele bö.'gesîne gidiyor Ankara.19 Milliyet)r-Balıkesir ve Çanakkale havalisinde vukubulan zelzele felâketi ile çok yakından alâkadar olan Reisicumhur Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Felâkete uğrayanlara teberrüler Son zelzele felâketi karşısında hamiyetli vatandaşlarımız derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar-Bu arada Türkiye Deri Sanayicileri Birliği Başkanı fabrikatör Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • V EtNSTEİN 74 YAŞINDA Dünyanın en meşhur fizik ve atom âlimi Albert Einstein 74 yaşına basmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Rati Almanya süratle silâhlanmak istiyor Başvekil Adenauer,dünyanın büyük bir tahlik&ye maruz bu unduğunu söy'edi Bonn,19 AP)Başvekil Konrad Adenauer bugün Batı Almanyanm kabil olan süratle yeniden si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Oğuz Bora Yi.diz Akça dâvası Ankara,19 Milliyet)«Ramak Kaldı* piyesinin provaları sırasında vukua gelen tokatlaşma hâdisesi Adliyeye aksetmiş bulunmaktaydı.TDevamı Sa.7 Sü.7 de| i-Oğuz Bora ve Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Ustaoğlunun "Zafer,aleyhine açtığı dâva Dün Ankarada baş.ıyan duruşmada müşkül duruna düşen Ustaoğlunun vekîalerine mehil verildi Ankara,19 Milliyet)Atatürk ve inkılâpları aleyhinde neş rettlği yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Akdeniz manevralarına iştirak eden Türk Akıncı Birliği dün hareket etti Manevralara katı'an denizaltılara Türk amirali Koruturk kumanda ediyor izmir.19 Anka)Akdeniz'de yapılacak «Randevu» manevraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • 7 nisanda Ankara yi ziyaret edecek olan Eden Eden 7 Nisanda geI i y or_İngiltere Dışişleri Vekilinin ziyaretine ait protokol hazırlandı Ankara,19 Milliyet)ingiltere Hariciye Vekili Athony Eden hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1953
  • Gönende Zelzele mmtakası» 19 Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Mücahit Beşer telefonla bildiriyor)Baha düne kadar muhayyilemizde yemyeşil bir yurt köşoci olarak canlanan «Gönen» kelimesinin bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1953
  • TAKVaMMN 8fc YAPRAK ine Balıkesir Harâb-ı-zelzele bir köy.şu yanda bir çatının Çürük direkleri dehşetle fırlamış;Öteden Çamur yığıntısı şeklinde bir zemin katının Yıkık temelleri manzur;uzakda bir mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Kanlı aile kavgası o Karısı ile kavga eden bir adam araya giren oğlunu bıçakla yaraladı Evvelki gece Şehremininde kanlı bir aile kavgası olmuştur.Bu semtte Sulukule caddesinde 170 sayılı evde oturan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Pakistandan ticarî bir heyet g°liyor Türkiye ile Pakistan arasındaki ticarî ve iktisadî temasları artırmak için Ticaret ve Ekonomi Vekâletince incelemeler yapılmaktadır.Bu hususta Vekâlet Ticaret ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Tacirler Ankaraya bir heyet gönderiyorlar Ekonomi ve Ticaret Vekâletin ce yapılan tahsisler Merkez Ban kasına geç tebliğ edildiğinden tacirler çok müşkül duruma düş mektedirler.Ticaret Odası ve Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • IVHkHe ve ham madde ithali kolaylaştırıldı Sanayi Umum Müdürü Fuat orsan dün Ankaradan şehrimiz© gelmiştir.Umum Müdür kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza,Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin makine ve ham m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • P O LİSTE Tarlabaşında oturan Laz Hamdi adında biri küçük bir me sele yüzünden kavga ettiği ayni semt sakinlerinden Ali Güveni bıçakla yaralamıştır.r Kazlıçeşme sakinlerinden Ha lil Zeki adında bir şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • KONSKU:M.T.T.Birliği İktisat Derneği 23 mart pazartesi günü saat 16.30 da Eminönü öğrenci lokalinde bir konser tertip etmiştir.ÇAY:İt Kastamonu Yüksek Tahsil Gençliği Yardım Cemiyesti tara rafından,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Hie.20 Mart 1953 Cuma Hu.4 Recep 1S72 7 Mart 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 604 1222 1547 18 21 1951 4.24 11.43 6 02 9 26 12 00 1.31 1005
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • K I S A HABERLER if Belediye tarafından hazırla-1 guldak,hattı elektrikli işlet nan Eminönündeki ucuz halk lo-ye çevrilecektir,kantasımn ihalesi dün Daimi Ko misyonda yapılmışta.Bütün hazırlıkları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Sultan Mehmet Çelebi,14 ya şındadır.Daha babası hayatta.Oğlunu Edirnede tahsiline de-vam şartiyle tahta geçiriyor,ken dişi de hususî ve senelerdir hasretini çektiği âlim ve sanatkârlarla birlikte Mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • I»*s*s«l MM* HALKIN SESİ Emekli sandığı borç verme servisi için İsminin neşrini istemiycn,fakat alâkalıların dosya numarasından bunu kolayca an uyabileceklerini not eden bir okuyucumuz yazıyor:«Emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Münazara Turnuası Türk Devrim Ocakları arasında tertiplenen turnua nisan ayında yapılacak Türk Devrim Ocakları Beyazıt Semt Ocağı diğer ocakların da iştirak edeceği bir münazara tur nüası tertip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Şehirdeki bayraklar dün yarıya indirildi Çekoslovak Cumhurbaşkanı Clement Gottwald'in defin merasiminin icra edildiği dün mem leketimizdeki bütün bayraklar,Çek devletinin matemine iştirak işareti olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • İranlılar yarın Nevruzu kutlayacaklar İranlıların an'anevî ve milli Nevruz bayramları yatın sabah saat 10 dan 12 ye kadar şehrimizdeki Iran Başkonsolosluğunda kutlanacaktır.1332 Şemsi senenin ilk günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Ankara ceza evinde görüşme yerleri yapılıyor Ankara,19 ANKA)Adalet Bakanlığı Cezaevlerindeki gfl rüşme j'crlerinin modern bir şek Ie getirilmesi için çalışmalara başlamıştır.Bu cümleden olarak Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Şehrimizden ayrılan diplomat'ar Macar Sefiri Gabor Josef dün sabahki ekspresle yanında kurye Suhar Sandor ve sefaret ikinci kâtibi Major Sandor olduğu halde memleketimizden ayrılmıştır.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Vali Gökay dün Ahkaradan döndü Evvelki gün Ankaraya gitmiş olan Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay dün saat 15 de uçakla şehrimize dönmüştür.Zelzelenin yaptığı tahribat hak kında Emniyet Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Bu yıl zeytinyağı stihsaM q\40 fazla Fiyatlar Avrupa ile aynı seviyede olduğu için henüz ihracat yapılamıyor Bu sene zeytinyağı rekoltesi-ruşa inmiştirnin geçen seneye nisbetle yüzde Yeşil sabun ise 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Hazreti Muhammet devrinin en münafığı Übeyyin oğlu Zeyyat idi 2 DÜNKÜ KISMIN HULÂSASI Hazreti Alinin Küfede feei bir şekilde şehit edilmesi.Müslüman lan büsbütün me yııs ve müteessir etmişti-Küfe halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.03.1953
  • Eminöaü Asmaaltı Telefon:21359 29815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Komünist şeflerinin öıümü İhtilâl ricali nadiren yataklında ölürlemıis-Komünist Şefleri de yine nadiren tabii ö~ tende hayat dağdağasını terke dubi I m ektedirler-Kremlin tarafından peyk memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • HER AY BiR Çekiliş 24 Mart'ta Erenköy'de Bir Ev ve Muhtelif Para İkramiyeleri Her150Lira ya bir iştirak hissesi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Müteahhitler liberasyon sisteminden şikâyetçi Devlete kaı'şı taahhütlerini liberasyon sisteminin bazı aksamaları yüzünden yerine getiremiyen müteahhitlerin vaki şikâyetleri üzerine ilgililer durumu in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Kore'de askerî harekât Alev makineleri ve süngülerle hücuma gecen deniz piyadeleri düşmanı mühim bir mevkiden atmaya muvaffak oldulaj Seoul,19 CAP)Alev makineleri ve süngülerle hücuma ge çen Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • &KAN KISMIN HÜLASASI U Orta okul öğretmeni Sabahat-Alptekin,Hükümet meydanı ^e ^'iğdayapazarı arasındaki cad v^(ıloh;ın dalgın yürüyor ve j/Jd» kendine «Saadet benim de *kımdır» diye söyleniyordu.L^ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Eis^nhow^r vergilerin Endirîlmjsine muhaiîf Yaşıngton,19 A.A.Dün 150 Amerikan sanayicisi önünde yaptığı konuşmada Başkan Eisenhower,Federal bütçe muvazeneli bir hale gelmedikçe ver gilei'i azaltmaya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • JIS^HARİCÎ ARJANTİN:Son iki ay içinde arjantin'de çocuk felci vak'aları çoğalmıştır Sağlık Bakanlığının bugün bu konuda yayınladığı ilk raporda bildirildiğine göre,başkentte 168 vak'a görülmüştür.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Bir Am^rfkan bomba uçağı d"ştii Vaşington;19 A.A)Amerikan hava ordusundan bildirildiğine göre dün sabah saat 10 da Terre-Neuve civarında Toıbay'de bir Amerikan JEJ-36 bomba uçağı düşmüştür.Hâdise maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Berimde seç mîer o—Bütün partilerin seçimlere «irmek arzusuna rağmen müttefik komutanlığı seçimleri yaptırmıyor Berlin,ltf a.A.j Batı Ber linin üç işgal komutanı,şehrin Belediye Başkanı Reutere gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Yeni usul film çevrildi o-Bir Fransız mütehassısı tarafından sınemascope usulü filnilk defa gösterildi Hollywood,la A.A.«Twenth Century Fooo Filn Kumpanyası,Henri* Chretierismindeki Fransız mütehassıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • rleşmiş Milletlerde sekreterlik seçimi Aday sayısı 12 ye çıktı.En kuvveti!nam zet olarak Sir Benegal Rau görülüyor Nevyork,19 AP)Birleşik Amerika;İngiltere;Rusya;Fransa ve Milliyetçi Çin temsilcilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • ÖÖRE İmamlığa dair Dinî mevzularda tetkikler yapan dini bütün bir dostumuz anlattı:«Namaz vakti imam cami' de bulunmazsa cemaat arasından birinin imamet etmesi caizdir.Ancak bunun hocalar tarafından ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • Dört yıl kadar evvel bir Amerikan uçağı iç nde bir müfreze asker olduğu halde GarsweEl hava aianıntfan kalk mı v» şarka doğru uçmağa başlamıştı.Uçak hergün muay yen bîr yarde ve uçuş hâvide benzin alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1953
  • nrn FIKRA Hileli İ Başlık dünkü yazımızda idi,fakat «Münakaşa âdabı» ndan bugün bahsedeceğimizi söylemiştik.Biz hemen söyliyelim-tarafların dürüst vo edebli davrandıkları bir münakaşada bile her hangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1953
  • 1 Hindistan'a gitmiş olan Türk Parlâmento Heyeti Hint Başvekili Nehru tarafından kabul edilmiş ve Türk Hint dostluğu mevzuunda görüşmüşlerdir.Foto:AP)2 Hırsızlıktan muhtelif sabıkaları bulunan Hasan Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1953
  • Î fIeW.^Y°r.kÜÇÜk Wr geCe kulübünde Çalışan Luckily'e talih birdenbire gülüverdi.Bir gece I tesadüfen kulübe gelen Amerikanın en tanınmış bale truplarının birinin reisi Luckily!derhal ğ angaje etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1953
  • HEIiCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Beni Rurayza,Kabilesinin esarete Hz« Muhammet bîr gazveden henüz dönmüş,başını yordu,"Beni Kurayza,aleyhine harp ilânı içiı Vahyi geJdL Bilâl hemen şehre duyurdu Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1953
  • jm-Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nisanda Madritta İspanyollarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı nasıl tertip ederdiniz?Geten cevap«arı neşrediyoruz Yüksel Köylü Seyhan Turgay Naci Müjdat Eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1953
  • Junior takım Beyoğîuspor takımiyle berabere kaidı Genç millî takım namzetleri 31 mart tarihinde Belçikada oynanacak şampiyona maçlarına hazırlık olmak üzere ikinci deneme maçını dün Şeref stadında hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1953
  • 1952 Olimpiyatlarının yapıldığı meşhur Helsinki stadında 110 metre engelli finalleri yapılırken Canberra,19 AA)Avustralya Başvekili Robert Anenzics.1956 Olimpiyadlan İçin Melbourne parkında barakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1953
  • 75 dakikasını tek kale oynadığımız i-dünkü maçı büyük beceriksizliğimiz neticesinde kaybettik Birçok fırsat kaçırdıktan sonra.Yazan:Sulhi GARAN Peşin itiraf edeyim İd,75 dakikasını tek kale oynadığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1953
  • Antrenör Y.Doğunun güreş kampına alınması lâzımdır Vah'üi Emrenin bir ajans muhabirine verdiği beyanat hç bîr bakımdan tatmin edici gö ülm'Jyor Nisan ayı ortalarında Milano'da yanılacak olan 1953 Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1953
  • fM r I I ii in.fı Dünyâ 3 adım rekorfmsni futbola başlıyor I Dünya üç adım atlama rekortmeni ve Olimpiyat şampiyonu Da Silva futbolcu olmıya karar vermiştirt Buna sebep ise geçenlerde oynadığı hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1953
  • Muvaffakiyetli bir oyun çıkarmasına ragmen Takımımız Takımımız bir çok fırsatlardan ist fade edememesi yüzünden haklı bir galibiyeti e den kaçırdı Dünya ordulararası futbol karşılaşmalarına dün A)gru-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1953
  • Hazırlıyaa Sadi Ü Oil AK 5 6 7 8 9 10 11 12 CvoîJan sa&a:1—Zafer;Lâne.2—Ele geçir;Para dolabı.3—Teorik.4—Fırtına;Nida.5—Vatan şairinin birinci adı;Duman kiri;Bir nota.6—Piyade.7—Dibe çök;Şart edatı;Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Jildören'in Brötanya eyaletinden sihirbaz bir kadın fikir arkadaşı idi Bu,krallara varıncaya kadart bütün ortaçağ insanlarının iliklerine kadar işlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1953
  • Bütün istanbul d zelzeleden hsediyor Jjoioj)Profisöru Ha.tıit ttafiz Pa:nw bu zJzalayî "Raplik,tjbir edile i kısa sarsıntıların takip edebileceğini söylüyor Bundan önceki zelzelelerden birinde felâket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1953
  • Möayö Spinney'in yaptığı içleri başkalarının bütün tafsilâtiyle öğrenmelerini,her hangi bir sebeple,istemiyorsanız bunu şimdiden söyleyiniz.Homan vaziyetini bozmadı,kendine tamamiyle hâkim kaldı:Spinn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1953
  • Patrona Halil dedikleri Arnavut elindeki eşyayı satmak için müşteri arıyordu 2 ÇIKAN KISMIN HÜLASASI Manav Muştu ağanm dükkânı önünde bir saray arabası durmuş ve III.Sultan Ahmedin kız kardeşi Hatice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.03.1953
  • General Arnold dün bir basın toplantısı yaptı Ankara,19 A.A.Birkaç güne kadar Ankaradan ayrılarak Avusturyadaki Amerikan işgal kuvvetleri komutanlığı vazifesine başlayacak olan eski Amerikan askerî ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Başvekilin Orta Doğu seyahati [Baş tarafı birincide] kili Prof-Fuat Köprülü.Önümüzdeki nisan ayı içinde Arap memleketlerine resmî bir ziyarette bulunacaktır-Ziyaretin programını teşbit etmek üzere,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Bursa 1-Sulh Hukuk Hâkimliğinden:Ganime» Hanife,Hasise,Meliha.Ferhat Hasan,Şükrüye.Sabriye.Naile.Ali.Şerafettin ve Zehra vekilleri Şükrü Akmansoy tarafından Bursa'nın Aptal mahallesinden olup halen ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Eden 7 Nisanda gidiyor IBaştarafı 1 nci sayfada)murlar refakat edeceklerdir.İngiltere iiariciye Vekilinin bu ziyaretine ait protokolün hazırlanmasına başlanmıştır.Mr.Eden Çankayadaki Camlı Köşkte misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Muroth Belediye Reis'iğinden 1 Belediye şahsiyetine ait Ofer marka çift haşpaylı 110 luk işler halde bir harman makinesi ile çok az kullanılmış 55 K Massey-Harris marka bir traktör 2490 sayılı kanun g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Mareşal Tito harp malzemesi istiyor [Bas tarafı birincide] ön plânda rol oynamıştır.Titoya,Dışişleri Müsteşarı Dr.Ales Eebler ve Yugoslavyaıun Londra Büyükelçisi Vladünİr Velebit de refakat etmekteydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Türk Akıncı Birliği [Bas tarafı birincide] rupa Kesimi Komutanlıkndan bildirildiğine göre hava ve deniz müşterek manevralarının üçüncü gününde denizaltı gemilerinin ve uçak gemilerinin faaliyeti gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Zelzele kurbanlarının sayısı artıyor [Baştaraf] 1 ncî savfadal mış ve merkeze nakledilmiştir Yardım işlerinde vazife alan memurlar,omuzlarına yüklenen bu insanî vazifeyi ifa etmenin ve başarmanın vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Gönen [Bas tarafı birincide!darbe halkın dışarıda bulunduğu bir sırada vukubulmuştur Bunun neticesinde Gönendeki bütün binalar hemen hemen çökmüştür.Ocaklarının sönmekte olduğunu dehşet ve teessür içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Mrşl Titoya suikast yapılmadı fBaştarafı 1 nci sayfada)bomba gibi patlamış,herkes büyük bir heyecan iğinde mütemmim malûmat oeklamijtır.Bu arada borsada ve bankalarda da geniş ölçüde bir tereddüt hâsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Oğuz Bora dâvası I Bas taralı birincili t* I Devlet Tiyatrosu sanatkârlarından Oğuz Boranın,Yıldız Akçan aleyhine açmış olduğu dâvaya bugün başlandı.Bugünkü duruşmada Yıldız Akçanın hüviyeti tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • itizar Müuderica timizin çokluğundan «Tımarhanede üç buçuk yıl» tefrikamızı koyamadık.Özür dile-TİK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Lavrişev Mofkovaya çağırıldı [Bas tarafı birincide] çağırılması ve yerine yeni bir Büyükelçi gönderilmesi kuvvetle muhtemeldir.Filhakika Sovyet Sefaretinde birkaç gün evvel yapılan bir toplantıda Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Reisicumhur felâket bölgesine gitti [Rastarafı 1 nei sayfada] Cumhurreisini vilâyet hudu dunda Vali ve Jandarma Komutanı istikbal etmiş.înegöle girişinde de Bursa Belediye Başkanı,Demokrat Parti idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 20.03.1953
  • Ustaoğlunun "Zafer aleyhine açtığı dâva IBaa taralı bırüıcLleJ diyeceki sorıuuu.i''uat cevaoen:«Bu yazıların hıçbuıaınde Ustaoğlunun yansına Hakaret kasdi görülmediğini;bu yazılar la rejim aleyhtarı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Istanbul 12.57 Açıhg ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler cPl« 13.30 Karışık hafif mü-*ik «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Perihan Kövenç,Suzan Köktürk.Çalanlar:Ali Demir,Kadri Şençalar,Necmi Yâr 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve «uma günleri saat:13 18 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba v« ouraa fitilleri saat:10 İS Top kapı Sarayı Mttaeed:Pazartesi harlc her gün 18.10-16.30 Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Sanıp ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldıfcı ytr:NURİ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Devlet Orman işletmesi Boyabat Müdürlüğünden Parti No« Cinsi Adet 1 Çam tomruk 117,2 111 3 124 4 177 5 194 6 201 7 «c 142 8 215 9 i 238 10 34 11 Çam torn-ve 4 köşe ı 15 12 Çam tomruk 14 13 i f 22 1604
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Ankara ili Daimî komisyonundan Vilâyet dahilinde köylerde yapılacak su tesisatının projeleri ve inşaatlarının kontrolü ücretli yüksek mühendislerle veya götürü olarak aşağıdaki şartlarla yaptırılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • ANTHONY BERNARD TUBINI ve ORTAKLARI HİSSELİ KOMANDİT ŞİRKETİNDEN Şirketimiz 16 Nisan 1953 Perşembe günü saat 11 de Beyoğlu istiklâl caddesi 344 Demir Hanı 18/24 numaralı Şirket Merkezinde fevkalâde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden ver'ien Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 553 ton meşe odunu satm alınacaktır-Bedeli 25-991 Lira geçici teminatı 1949 Lira o5 kuruştur.İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • 'îlftey «F Baş,diş,adale,tinir.romatizma ağrtr lanın teskin eder.Grip ve nezle baflangıcındo bit çok fenalıkları önler.Süratle hazmoiur.derhal tesirini gösteri» 4 saat ara ile/günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • imar Durumları Mevcut Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminat* Dosya No.Cinsi Lira lira 515-1868 Beyoğlu,Yenişehir mah-eski Bekçi ye-B800 210-ni Bekçi Mahmut so-1361 ada,7 parsel enes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • icmesu tesisatı icîn dizel alternator satın alınacak İller Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fenni gartname* sinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alınacak ve montajı yaptırılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • İstanbul Sular İdaresi Memur Müstahdemleri Yardım Birliği İdare Heyeti Reisliğinden Birlik nizamnamesinin 13 üncü maddesinin a)bendi gereğince umumî heyet adi toplantısı 28/3/953 cumartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • DRAM KISMI LİLİOM Yazan:Vrajız Molnar Turkççsi:Asude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi krsmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütshasaısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Afyonkarahisar Belediye Saymanlığından Belediye encümeninin 7/3/953 gün ve 843 sayılı kararile otomobil ve traktörler için 900 motosiklet için 70 bisiklet için 1000 binek ve yük arabaları için 420 ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Tarım Vekâleti Teftiş Hey'etine Alınacak İki Müfettiş Muavinliği için Müsabaka imtihanı T Tarım Vekâletinden;1—40)lira maaşlı Tarım Vekâleti Müfettiş Muavinliği için müsabaka imtihanı yapılacaktır-2—T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1953
  • Muhtelif Tâli Hasılat Ve Hurda Eşya Satılacak Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı tâli hasılat 14 Nisan 953 tarihine rastlıyan sah günü saat 15 de Malatya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8