Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Süleyman Yücel I Bu telif eser İnsanlığın en ince taraflarını,aşkı,kıskançlığı,arkadaşlık sevgisini,ihanet ve nefreti bütün çıplaklığiyle önQnüxe serecektir.İNCE HESAPLAR Mevsimin en muvaffak romanı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • B tftg i If İKİNCt SAYFAMIZDA r ULUNAY:Konservatuar Türk musiki konserleri.SAMİH NAFİZ:Kerbelâ-dan Gırnataya ÜÇÜNCÜDE SÜLEYMAN YÜCEL:înce Hesaplar* TARIK BUĞRA:Muaşaka âdabıp.NEVRUZOĞLU Eski ve yeni m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Fransaya gidecek olan Maliye Vekili Polatkan H.Polatkan Fransaya gidiyor o Maliye Vekili» Avrupa İktisadî İşbirliği Bakanlar Konseyi içtiraaına katılacak Ankara,18 Milliyet)Avrupa İktisadi İşbirliği B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • N.A.T.O.Akdeniz tatbikatı «IkMHCaBWMMir Türk "Akıncı,taburu yarın Izmirden Korente hareket ediyor Floransa,18 AA)NATO'ya mensup bütün Akdeniz memleketlerinin hava savunmaları arağında bir ahenk tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Dünya ordulararası futöol şampiyonası »ünya Ordulararası Futbol Karşılaşmalarından Yunanistan Mısır maçı dün Dolmabahcede oynanmış ve 20 Yunanhfcırın lebine neticelenmiştir-Bu maçın tafsilâtı ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • 4faı 4ketHtfıMm% Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan verilen malûmata göre bugün şehrimizde hava az bulutla,öğleden sonra hafif yağışlı,hava sıcaklığı degişmiyecektirtBS&Mİ wlm V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Vergi kaçakçısı on üç tüccar savcılığa verildi Haklarında takibata geçilenler arasında şehrimizin maruf firmalarından bazılarıda bulunuyor İstanbul Defterdarlığı pzli yük bir ver^i kaçakçılığı tahisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Suikast sanıkları avukat bulamıyor o-Suç mevzuu evrakın tetkiki bitince dâvaya Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak Ankara,18 ANKA)Malatya suikastine ait tahkikat evrakının tetkiki bir taraftan de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Dün yapılan törende bir hatip konuşuyor Çanakkale için yapılan törenler o Eminönü Gençlik Lokalinde yapılan tören heyecanlı seçti Çanakkale zaferinin yıldönümü münasebetiyle dün muhtelif teşekküller t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • 932 doğumlular askere almıyor Ankara,18 T.H.A.932 doğumlu ve bunlarla işleme tabi erlerin toplanma ve sevk günleri Mili!Savunma Vekâle-[Devamı Sa.7 Su.5 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • e Mareşal Tito Galep kruvazöründen Londra şehrini seyrediyor Tito,dün Churchill ile ıkı saat goruştu Mareşal şerefine Londrada yapılan hava gösterilerinde iki uçak çarpıştı.Pilot öldü Londra.18 A-A-Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • ISTANBUL' DA Dün gece saat 21 i 6 dakika1 geçe şehrimizde,70 saniye süren ve fasılalarla devam eden çok şiddetli,tahripkâr bir zelzele olmuştur* Zelzelenin sıklet merkezinin şehrimizden 180 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1953
  • Dün geceki zelzele büyük tahribat yaptı Gönen ve havalisinde zayiatın fazlalığından korkuluyor,ilçede 20 kişi öldü,seksen kişi enkaz altından çıkarıldı Zelzele Istcmbuida büyük bir heyecan yarattı.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1953
  • TAKVİMDİN 8& YAPRAK bilmediğimiz hazineler ULUMAY «Milli *et» de alâka uy andıracak röpotajlar yazan Ümit Deniz evvelki giin kii yazısına mevzu olarak eski ricalden ve tanınmış kumandanl&rdau Mahmıut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Usküdarda bir facia o-Babasının ö'.iisü başında bekleyen bir genç tesadüfen yanmaktan kurturldu Evvelki gece ÜsküdardtV muhiti teessür içinde bırakan bir hâdise olmuştur-Şile halkından İsmail Yavuz ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Yürüyen duraklar Beyazıt'ta Soğanağa mahallesinde oturan ve açık ııdre.u ile ismi bizde ınalıf bulunan bir okuyucumuz ya zıyor:«İstanbul şehrinin tramvay ve otobüs duraklarına bir hal oldu.Daimî bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Şubat ayı içinde yapılan ihracat Şubat ayı içinde limanımızdan 25197-794 Uralık muhtelif emtia ihraç edilmiştir-İhraç edilen malterın yüzde 26 aim buğday-yüzde 19 unu yaorak tütün,vüzde 14 ünü ic fınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Aile bütçesi mevzuunda bir anket hasırlanıyor Memleketimizde hayat pahalılığı ve geçinme durumunu daha esaslı bir şekilde tcsbiti için Ticaret Odası bir aile bütçesi anketi yapmağa karar vermiştir-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • İspanyadan bir ticaret heyeti geldi Dün şehrimize ispanyadan üç kişilik bir ticaret heyeti gelmiştir-Heyet iki memleket arasındaki klering üzerinden yapılan ticarî münasebetleri ge liştirmek için çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • NİSA KABERLER if Dün limanımızdan 3 milyon 207.39a liralık çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bunlar arasında tiftik,kuru üzüm,tütün ve kereste ekseriyeti teaktl elemektediri^ Piyasaya gelen haberlere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Hie.19 Mart Ilu.3 6 Recep 1953 Mart «s Perşembe 1S68 J VAH.tT VASATİ EZANI Güne ş 6.06 11.46 Öğle 12.22 6.02 ı İkind i 15.46 9.27 j Aksa m 18.20 12.00 Yata 19.56 1.31 1 tmsa] k 4.26 10.O6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • P O LİSTE iş Şoför İsmail özsan idaresindeki taksiyle Şişliden geçerken;karşı istikametten 'Teıen şoför Yaşar Çmarm idaresindeki 12162 plâkalı taksiyie çarpışmıştır.İki vasıta da hasanı ugp-amış ve Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • talfİMAif,&tf& Hazreti Ali tam rahat edeceği zaman kahbece arkasından vuruldu ı KEEBELÂYA DOĞRU Hicretin 40 mcı yılı,Ramazanın yirminci cuma günü sabahı,ezanlar okunurken.Hazreti "Ali.uzun bir ömrü ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Sabun;Hatları düşüyor Mevsim dolayısiyle sabun ftatlannda hafif bir düşüklük görülmektedir.Birinci kalite kokusuz sabunların toptan kilosu 128-133 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Basırs balosu geniş rağbet görüyor Her aşan olduğu gibi bu yıl da «Batsın Balosu* na büyük rağbet vardır-Gazeteciler Cemiyetinden verilmekte olan davetiyeler hemen hemen bitmiştir.Önümüzdeki cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Millî Eğitim Müdürü Bağdat'a gidiyor Türkiye iîe Irak arasında im zalanan kültür anlaşması rehince bu ay sonunda Baödatda yapılacak olan temsilciler toplantısına iştirak edecek olan Millî Eğitim Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Kimsesiz çocuklar o-Kör,sağır ve dilsizler için "akında bir okul binası bulunacak Birkaç,günden beri şehrimizde bulunan İlköğretim Genel Müdürü Ferruh Saner,kimsesiz ve serseri çocuklar mesele* leriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Kıskançlık yüzünden bir cinayet işlendi 'aUMHMBMMaHH Dostu taraf;naan cfövJlen kadın dün kaldırıldığı hastahaneda öldü Şişlide bir cinayet işlenmiş ve Avadis.Sporcu adında biri kendisiyle barışmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • I Kızılay Derneği Fatih şubesi kongresi Nisan 953 ayı içinde yapılmasına karar verilmiş olan Ki-zılay Derneği Fatih şube kon-gresi genel merkezin emriyle 31 Mart 951 »alı günü saat 21 de tarihine alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • On enstitü öğretmeni Amerikaye gönd'Sf-i'iyori Kız Enstitülerinden seçilecek j on ev idaresi Öğretmeni Millî Eğitim Vekâleti tarafından Amerikay gönderilecektiröğretmenler 21 mart cumartesi günü Vasin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Şehirler ve malî idare;er kongresi 15-20 haziran tarihleri arasında Vîyanada toplanacak olan on birinci BeynelmPel {Şehirler ve Malî İdareler Kongre sine şehrimiz beledivesi de davet edilmiştir-Kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Mezarlıklar Müdürüne işten elçşktirildi Vali ve Beledive Başkanlığı" nın gömdüğü lüzum üzerine Beledive Mezarlıklar Müdürü.Safa Önen'e işten el çektirilmiştir-Bu vazifevc Emlâk ve Kamulaştırma Müdür M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Cemiyet KOMİ m:ff Türk Fransız Kültür Cemiyetini:yıllık toplantısı 28 mart cumartesi günü saat 16 da,Beyoğlu Tepobası,Meşrutiyet caddesi,Unyort Fıansez salonunda yapılacaktır.KOKTEYL 1+1.T.Ü.Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 19.03.1953
  • Konservatuar konserler i n i n yirmincisini teşkil eden vet-klâ sik fasıl olarak Sultan-ı Yegâh)eserlerini ihtiva eden kon ser Martın on beşinci pazar gir nü Taksim Belediye gazinosunda verildi.Havanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Siyasî İcmal Kızıl Çinin ablukası Demokrasi İle idare edilen memleketlerde herhangi bir me sele hakkında karar alınması fok uzun sürer-Mütehassısların raporlarını tetkik etmek» istatistikleri gözden g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Enerji kongresi toplanıyor Kongre,Bayındırlık Vekili taralından önümüzdeki nisan ayı içinde açılacak Ankara,18 AA.Yurt kalkınmasının en mülıim ve ana unsurlarından biri olan enerji işıerun millî ekono
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Amerikada 10 bin atom bombası varmsş Vaşıngton,18 T.H.A.Ameriüanın tanınmış} fizik âlimlerinden Kalptı Is.L.app «Tne l\ıcw Force» adiyle yayınladığı kitabında,Amerikada haıen mevcut bulunan atom stoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Miami'da bir soygunculuk vakas* Miami,18 A.A.Silâhlı ve maskeli iki haydut Miami'nin bir mücevherci dükkânından 200 milyon franklık cunas çalmıştır.Haydutlar dükkâna dün akşam,mücevherci ile karısı gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • İNCEM ERKEK Ortaokulun fizik öğretmeni Salâhattin Alptekin;«mesut olmak benim de hakkımdır» diye düşürtüyor,daha doğrusu düşündüğünü zannederek mırıldanıyordu.Saadet benim de hakkımdır diye mırıldanıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Türkiyeye yapılacak yeni Amerikan yardım j Karşılıklı güvenlik teşkilâtı sözcüsü 54 milyonluk yardım hakkında izahat verd» Vaşington,18 A.A.Karşılıklı Güvenlik Dairesinden Tür kiyeye yapılacak 54 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Bir petrol gem sı battı Fırtına esnawmda bir infilâk neticesinde batan geminin kaptanı ve karısı dahil olmak üzere 12 kişi sulara gömüldü Cııerbourg,18 A.A.Atlantikte batan «Angy» petrol gemisinden ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • T h o r e z i r?sıhhi durumu İki seneden beri tedavi için Moskovada bulunan Fransı Komünist Partisi liderinin iyi leşmekte olduğu bildiriliyor raris,İS AP)Fransız Komünist Partisi İkinci Başka m Jacq
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Atlantik'i 3 ssrsari bir to pl bulu du Le Havre,18 AP)Amerikanın yeni inşa ettiği 78 milyoh dolar kıymetindeki lüks yolcu;gemisi «The United States» dlinı burada limandan ayrıldıktan bir müddet sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • danada bir kaçakçı şebekesi yaka andı Adana,18 T.H.A.Şii müddetten' beri şehrimizde faaliyette bulunan büyük bir kaçakçı şebekesini takip etmekte olan Emniyet,nihayet dün bu şebekeyi ele geçirmeğe muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER PAKİSTAN ı Pakistan ile Suriye arasında dün karşılıklı bir hava anlaşma-I sı imzalanmıştır.Anlaşmaya göre Pakistanda Suriye yolcu u-j çaklarına ve müteakiben Suriye-ı de de Pakist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • İKTİBAS akkınd nın ev işi fikirleri ¦Mm evlerden birinin hem yemek hem de çatışma odası* Buradaki nutsa yemekten sonra duvarm içine girmektedir-İkama&gâh ufak tef ak bîr şekil alınca ev hayatı çekiSme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • Milletlerarası satranç turnuvası Boenos Aires,18 AJL)Mar del Platada tertiplenen sat ranç turnuasının üçüncü turundaki beş partiden üçünün neticeleri şunlardır:Najdorf Arjantin)Steinev Amerika)yi;Triu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • FIKRA Münakaşa âdabı «Münakaşaya dair» başlıklı yazımıza dokunan bir mektup aldık.Biz münakaşa beyhude şey diyor,bu kanaatta da ısrar ediyorduk.Sayın okuyucumu» ise,hayır demekte ve münakaşanın faydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1953
  • 6öm Eski ve yeni maaşlar Geçenlerde bir Amerika mecmuasında Amerikan memurlarına çok yüksek maaşlar verildiğinden' bunların hariçte birer milyarder prens hayata yaşadıklarından şikâyet cdi.Ilvor,bu yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1953
  • İMB 1 Halen Londrada bulunan Yugoslav Devlet Reisi Tito İngiîtereye Galleb kruvazöriyle gitmiştir,2 Şişlide Avadis isminde bir genç kıskançlık yüzünden metresi Jülya'yı döverek öldürmüştür.3 Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1953
  • Vücut tenasübü ile kısa bir zamanda Hr Uy wood filin şirketlerinin dikkatini çeken Mamie Taylor.1952 senesinde cj&virdiği Vahşi Güller Altında» adındaki renkli müzikal bir filmde şöhret yapmıştır-Birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Argos ta Fatih Sultan Mehmedin aldığı yerlerdendir M.Ö.3000)yıllarında bu şahJr Argos Krallığının markezî idi.2180 yıl sonra Argo id Krallığına payitaht oJdu.Argos'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1953
  • Futbola benzemiyen dünkü oyun Mücadeleİi bir maç çıkaran Yunanlılar galibiyeti hak etti Yazan Sulhi GARAN Mİthatpaşa Stadının hem kaygan* hem de batak zemini Üzerinde futbol oynamak bîr tarata,dün yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1953
  • Yunan ordu futbol takımı gayretli oyunu ile Mısırlıları 2:0 mağlûp etmeye muvaffak oldu Üçüncü dünya ordulararası futbol şampiyonası karşılaşmalarında Yunamsıan Mısır uun ^SHıatpaşa Stadında beş bin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1953
  • Adalst Emniyst amatörler maçı Amatör birinci küme karşılaşmalarından olup evvelce tehire uğrayan Adalet Emniyet maçı» buffün saat 11 de Fenerbahçe stadında oynanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1953
  • İstanbul ikinci muhteliti bugün geliyor Muhtelif müsabakalar yapmaç üzere Suriye ve Lübnana giden istanbul ikinci kjime muhteliti bugün şehrimize avdet edecektirikinci küme muhtelitimiz bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1953
  • Bugün Belçika ile karşılaşacak olan Ordu takımımız» geçen cumartesi başlayan Ordulararası.şampiyonasındaki seremonide Nihai müsabakalara kalan üç takım içinde Belçika en göz dolduranıdır Dünya Ordular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1953
  • İstanbul profesyonel lig şampiyonu F.Bahçe futbol takımı nisanda Atinaya gidiyor İstanbul 1952 53 profesyonel lig şampiyonu Fenerbahçe takımı,Olimpiyakos Kulübünün daveti üzerine üç maç için Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1953
  • I Futbol otoritesi o.saydınız karşıJaşacak o Jan i 19 Nisanda Madritte îspaiyO larîa I 1 i i Milli futbol takımımızı nasıl tertip ederdiniz?Gelen cevap.arı neşrediyoruz Tayyar Şahin Tokat Vedat Btrgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • RÖPORTAJ Kavak ağacının bir ismine vak vak ağacı imiş!İşten anlayanlar:İnsan şekline benzayen bîr ağaç köküne yüz bin îira verecek miras yedi var mı diye katfkaha ile gülüyoriar T Arif Ke^ber,Geçenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • Liselerin buglinkü tedris şekli İncslenîyor 12 seneye çıkarılmışı olan liseler bu şene ilk mezunlarını verecektir.Bu yeni usulün tatbikmdan eldf» edilecek fayda ve mahzurları tesbit etmek maksadiyle M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Bugünden itibaren Mehmet famızda btıfacaksınız-PLştar'ın bu eserini 7 nci say-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • Muhakkak ki siz de beni tesiı Altında bırakmağa,benden bir jeyler öğrenmeğe çalışcak^ınıztabiî ben de buna kargılık ihtiyatla hareket eyliyecek,kendimi gıkı bir kontrol altında bulunduracağım.Mason fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakledeni AZİZ ÖZBAY Onu felâketten on yıl içîn alalcoyan bir hâdise:Harp 3 Dünyada hiç bir servet bü derece israfa dayanamazdı.'Nitekim Jildöre yirmi yağına bastığı sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • Sultan köhne manav dükkânına doğru yürüdü,konuşmuyor,yalnız gülümsüyordu 1 I.KISIM İSYANA KADAR I MANAV MUSLU.Merhaba Muslu ağa.Diyerek bir ihtiyar,manav dükkânının önündeki küçük,hasır iskemleye otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1953
  • Bizu-lıyu Si& BORAK I» 34 567 89 10 ti Jg Soldan sağa:1 Istanbulda Çingenenin odurdugu yere mensup 2 Barsak;Boy atma;Rüzgâra hitap 3 Sora takısı;Saha;Anlam 4 Şart edat*;Asker;Su 5 Bir hayvan;Bir nota;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.03.1953
  • fa i YIL laptan kendisinin hapishane makamı tarafından hapsedildiğine 93 Vallahi Menmet öeiki inanmayacaksın.O kadar çok iğ yüklediler ki,vakit bulup bir türlü çalışamadım,diyerek muh ¦eteni mektep te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Ün varsîtenîn elektrikleri dün açıldı İstanoul Üniversitesiyle Elektrik idaresi arasında malî bir meseleden dolayı evvelki gün üniversitenin elektrik cereyanı idare tarafından kestirilmiş ve bu yüzden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Amerika Rusyaya bir nota verdi Ktşif uçakiarına taamız eden Sovyet av uçağı pilotumun cezalandırılması istendi M 3^.Washington 18 AP)Birleşik Amerika bugün Sovyetler Birliğine verdiği notada,geçen paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Vergi kaçakçısı i Bastaraf ı 1 nci sayfada)li^e vermişlerdir-Şimdiye kadar sistemli olarak çeşitli yollarla yapılan ve miktarı milyonlara baliğ olan kaçakçılık hâdisesi tahkikatı ile dün Müddeiumumili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • H.Polatkan [Bas tarafı birincide] İktisadî İşbirliği Genel Sekreteri Haydar Görk ve Maliye Vekâleti iteri gelenlerinden Bur han Ulutan refakat edeceklerdir.Bakanlar Konseyinin bu toplantılarında mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • N.A.T.O.Akdeniz tatbikatı [Baş tarafı birincide?Muhtelif teşekküller arasında lisan ve milliyet farkı yüzünden doğan müşkülleri kaldırmak maksadiyle emirlerin sür'atle yayınlanması iqin hususî kodlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • AKINCI TABURUMUZ YARIN HAREKET EDİYOR îzmir,18 A-A-NATO randevu manevralarına iştirak edecek olan Türk akıncı taburu yarın saat 17 de limanımızda bulunan iki İngiliz çıkarma gemisi ile çıkarmanın yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • EĞEDE YAPILACAK TATBİKAT Ankara 18 ANKA)«Randevu» tatbikatının ikinci günü harekâtı muvaffakiyetle devam etmektedir.Denizde bulunan dört konvoya denizaltılar tarafından mukabil hücumlarda bulunulduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Dün geceki zelzele büyük tahribat yaptı fJBuştarafı 1 nci sayfada)Tayyare sinemasında halk panik halinde salonu terkederken Bandırman olduğu anlaşılan yaşlı bir vatandaş,fazla heyecan yüzünden sektei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Istanbulda [Bas tarafı birincide] ve heyc-eana kapılarak bulundukları yerin pencere ve kanılarını kırarak dışarı hücum etmişlerdir-Bu yüzden baza kimseler ayak altında kalarak ezilmek suretiyle muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Vivien Leigh ağır hasta Ceylandan fünt çevirmek üzere Hollywooda dönen yıldız,anî bir sinir buhranı geçirdi Hollywood,18 AP)Paramount Stüdyolarından dün verilen haberlere göre tanınmış artist.Vivien L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Vati dün Ankaraya gitti Vali ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay,dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir.Vali,kendisi ile görüşen bir aıkadaşımıza seyahati hususunda şunları söylemiştir:Ankaraya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • 23 komünistin cftırtışmast Ankara 18 Milliyet)Komünist propagandası yapmak ve hücre teşkilâtı kurmaktan sanıl» olarak bir müddetten beri yargılanan Faruk Ural ve 23 arkadaşının muhakemelerine bugün ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Mr.Johnsonun basın ko Ankara 18 Milliyet)Karnecl Milletlerarası Sulh Teşkilâtı Başkanı Mr.Johnson bugün Amerikan Sefaretinde birbasın toplantısı yapmıştır.Mr.Johnson kurum hakkında izahat verdikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Suikast sanıktan LBastarafı 1 nci sayfada] güldürler.Haoer aldığımtza göre,suikast hâdisesinin kahramanlarından Hüseyin Üzmez,Hüseyin Yaoacı ve «Ahmet Emin,Yalmanı öldürmeye teşebbüs edencemiyet baş K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Çanakkale için yapılan törenler LKus tarafı birincide)pılmış ve Çanakkale şehitlerinin ruhları taziz edilmiştir-Bu münasebetle Millî Türk Talebe Birliği tarafından Eminönü gençlik lokalinde tertip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • ft Üniversite basketçilerî Mısırda gaiip Kahire,18 AJL)Türkiye üniversite basketbol takımı Mısırda,Maccabi Propatria karma takımını 41/40 yenerek ilk galibiyetini sağlamıştır.Haftaymda vaziyet 20/20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Kral Faruk tekrar sefahet hayatına başladı Gecelerini genç bir sarışınla geçiren sabık Kralın karısını görmeye çalışacağı bildiriliyor Danimarkalı sarışın kızın bağlı olduğu rövü birkaç haftaya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • Tifo dün Churchill ile iki soot görüştü [Bas tarafı birincide!let Vekili Dr-Bebler ve Yugos lavyanın Londra Büyükelıesi Velebit refakat etmekteydi-Yugoslav Devlet Reisi bugün Avam Kamarasını ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 19.03.1953
  • 932 doğumlular askere almıyor L Baş tarafı 1 nci sayfada] tince tesoıt edilmiş ve bunlar Asaerlıa Dairelerine uıldırıimıştir.Buna göre,İstanbul Askerlik Dairesine bagh mükellefler.Erzurum,Aşkale ve Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • ¦I Î Î Î Î Stalin'in ölümünden sonra yerine geçen yeni Sovyet liderleri de* kızıl ajan yetiştirme yolunda onan siyasetini takip edeceklerdir* I ı i î î Komünistler ajanlarını nasıl yetiştiriyor Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • M7 «e i er Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve ounıa günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 İS Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 1S.40-16.S0 Aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler P1.13.30 Dans müziği PL)13.45 Şarkılar.Okuyan:Nigâr Uluerer.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif içli,Şükrü Tunar 14.20 öğle konseri Pl.W.A.Mozar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin.Liret.Drahmi Eskoudea ve cananı Açılış Kapanı;790.50 2880.50 U.SO 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden v&r Sen Askerî Kıtaat ilânları Bolu Adapazarı.Bolu Devrek,Devrek Tefen.ÇaV* cuma 1st-Kışlalar arasında karşılıklı senelik 3700 ton yiye" cek yem.yakacak maddelerinin taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Foto Ofset Usulü İle Tab Ve Teksir Yaptırılacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüsünden:19500.00 lira muhammen bedelli,foto ofset usulü İle tab ve teksiri işi açık eksiltmeye konulmuş olup geçici temi*1* 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • içme su Tesisi İçin Motopomp Satın almaca)İller Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içmesu tesisi için fen*** şartnamesinde yazılı evsafta motopomp satm alınacak ve m0*1 tajı yaptırılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NUHÎ AKÇA Matbaaa?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Cıvalı ve Civasız Toz Tohum ilâcı Alınacak Devlet üretme çiftlikleri Umum Müdürlüğünden idare ihtiyacı için üç yüz kırk beş bin lira muhammen bedeL on yedi bin altı yüz elli lira geçici teminatı cival
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Maliye Bakanlığından:Maha nevi Geçici teminatı Ura Balya Kapak Tahtası 300 Yırtık anbalaj kâğıdı 150 Kırpıntı kâğıt 150 Kullanılmış çenber 75 Beşiktaş'ta bulunan Devlet Kâğıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Marangoz Tezgâhı Alınacak M.S.V.1st.Lv.Amirliğinden:İ Bir adet beş vazife yapan veya daha başka tipte ve fiatı da 5 Beş)6 Altı)bin lira raddesinde marangoz tezgâhı alınacaktır-2 Teslim yeri Ankarada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • MOTORİN ALINACAK Zile Belediye Reisliğinden Elektrik santralının 953 malî ihtiyacı için 80 ton motorin kapalı zarf usulile satın alınacaktır.Muhammen bedeli Zilede gazhane teslimi kilosu 42-55 kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Duyurma Antakya Belediye Başkanlığından A)İhaleye çıkarılan iş:Şehrimiz elektrik şebekesi islâh işi olup muhammen bedel 666-736-38 TL.sidir B)Şartname 33 lira mukabilinde belediye başkanlığından isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • DRAM KISMI LİLİOM Yazan:Franz Molnar Türkçosi:vsude Zeybekcglu Her çarşamba akşamı talebe gecetsldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi krsmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1953
  • Abone şaftları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 30 Üç aylık 12 00 Bir aylık 30 Ecnebi memleketlere iki mfeliatr.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa aunt.2,50 T.L.İlanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8