Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Adres:Nnruosmaniye Turbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL;3 SAYI:1027 Posta Kutusu 4 9 S TELEFON:2 9 6 14 FİATI U Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Ceza Kanununda geniş ölçüde tadilât yapılıyor İlmî komisyon tarafından hazırlanan projede ceza ehliyeti 18 suç işliyen!indirildi ve aynı neviden birden fazla n ayrı ayrı caza görmesi kabul edildi Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • F,Dullesin Orta-Sark i seyahati Amerika Dışiş'eri Vekili,Arap memleketleri ile İsrail arasında bir anlaşma yapılmasına çalışacak Washington,17 AP)Dışişleri Vekili Güney Doğu Asya ve Orta Şark memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Türkiyeye Amerikan yardımı o-30 hazirana kadar askerî yardım faslından 45 milyon dolar daha verilecek Washington,17 CAP)B-Amerikanın 30 haziranda sona erecek şimdiki malî yıl zarfında Türkiyeye askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Mareşal Tito ve komşuları areşal Tito Cebelüttarık önlerinde ingiliz hava ve deniz kuvvetleri tarafından karşılanırken ttalya şehir ferinde ingiliz konsoloshanelerinin önünde nümayişler yapılıyor,Ingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Mareşal Tito,dün ingiliz devlet adamları ile görüştü Yugoslav Devlet Reisine meçhul b:r şahıs duman bombası atmak suretiyle suikast yapmak istedi oflfp^İ ¦W:Londra,17 AP)Kraliçe E-Hzabeth 13.bugün Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • İki sabıkalı karakol basmağa teşebbüs etti Piyale karakoluna sığınan bir vatandaşı dövmeğe kalkan sabıkalılarla polis aresında çıkan mücadelede 6 kişi yaralandı Dün gece Kasımpaşada sabıkalılar bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • c ORDULAR ARASI FUTBOL ŞAMPİYONASI w Mithatpaşa stadında vapılan Ordulararası Futbol Şampiyonasında Yunanistan» Fransa-Belçika da İtalva'yı 2-0 mağlûp etmişlerdir* Tafsilâtı spor sahifemizdedir-Foto:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Faruk Mısır Krallığından feragat etmemiş o.Sabık Kraliçe Neriman cuma günü uçakla Kahireye avdet ediyor Cnma günü Kahire'ye gideceği söylenen Kraliçe Neriman Roma,17 Nafen)Eski Mısır Kralı Faruk'un,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Cihat Babanın teşriî masuniyeti kaldırılıyor o-Adalet Vekâleti,tzmîr Mebusunun teşriî masuniyetinin kaldırılması için Büyük Millet Meclisine müracaat etti Ankara.17 TA)Adana da bir D-P-toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • irticaî mahiyette bir makbuz Ustaog'ıı dâvasında bâdise çıkaran Yusuf Çağlı yanlarında boşluklar bulunan acaib makbuzlar bastırırın yakalandı j;DAHİlr^e:HARi€î "Mçab*.Öü^ünüiüp 1 t;y y r~"7.^r 1.öyeii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • H.Bayurton konferansı o-Millet Partisi sabık başkanıirticaa karşı partisinin takındığı tavra sert bir cevap verdi Ankara,17 Milliyet)Millet Partisinin tzmir îdare Heyeti azasından Osman Sümerin [Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Mareşal Mnntcomery Montgomery Amerikaya gidiyor o-Nato Komutanı.Başkan Eisenhower ve Dulles ile müzakereler yapaeak Parts,17 A.A.Atlantik Ppktı Avrupa Kuvvetleri Genel Karargâhında resmî bir kaynak I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • îzmirde yapılan hazırlık tahkikatından bir görünüş Nato kuvvetleri Akdenizd iki büyük ta Türk Donanması Karadeniz ve Avrupa arasınğaki efeniz nakliyatını müdafaa ediyor Londra,17 A.A.Birleşik Amerika,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • Kerbelâdan Gırnataya Bu telif eser size aşkı,ihaneti,nefreti,arkadaşlık ve çocuk sevgisini en ince noktala/ile anlatacaktır Bu eser mevsimin en muvaffak romanı iddiasını taşıyor Yazan:SÜLEYMAN YÜCEL m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1953
  • f/to&'İHfimm Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan verilen malumata göre bugün şehrimizde hava az bulutlu,öğleden sonra hafif yağışlı,hava sıcaklığı değişmiyecektir.Üş!J^ajiiiilmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1953
  • TAKVİMDEN fXk YAPRAK İzaha ne hacet I Üsküdar hapishanesinde vukua gelen hadime üzerine Üsküdar Müddeiumumiliği evvelki gün gazetelere bir izah gönderdi-Bunda yeni talimatnamenin tatbikınraemnun olmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • K I 5A HA BERLER if Şehrimizde kuzu eti istihâki gttnden güne artmaktadır.Kesim günlerinde vasati beş bin ku za kesilmektedir.Kuzu etleri koyunlardan daha ucuz fiatlarla i satılmaktadır.Kahve fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • POLİSTE ¦fc Üsküdar Kassamçoşme sokak 2 numarada oturan Yahya ESrten adında biri Üsküdar İ3ke-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • KONGRE:Tüek Devrim Ocakları Kadıköy ocağının yıllık kongresi 13 mart perşenbe gUnü saat 10 da Kadıköy Turan pasajında Eski Muharipler Birliği lokalinde yapılacaktır.ÇAY:İf İstanbul Erkek Lisesi son sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Hie.18 Mart 1953 Çarşamba Kıı.2 Recep 1372 5 Mart 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.07 11.49 j öğle 12.22 6.06 İkindi 15.46 9.27 i Akşam 18.19 12.00 j Yatsı 19.49 1.31 j j İmsak 4.28 10.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • 38 sene evvel,Çanakkale Boğazında ve Gelibolu yarım adasında-şimdiki çok değerli müttefiklerimiz ve aziz dostlarımız kahraröan İngiliz ve Fransız deniz ve kara kuvvetleriyle doya doya boy ölçüşmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Çanakkale haftası o Eminönü Hakevınde bir tören yapıldı ve 58 Şehidin hatırası auudı Millî TürK Talebe Birliğinin tertip ettiği Çanakkale nafıası dun saat 15.30 da eski Eminönü Halkevihde yapnaıı töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • *0m y i iwn HALKIN G- ne telefon,derdi Sirkecide bulunan otellerden Günay atelinin sahiplerinden aşağıdaki mealde bir mektup aldık.Neşrediyoruz:«Oteilmize bir telefon almak için tam iki buçuk sene mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Gökay.s 500 üncü yılı kutlamanın emperyalist bir mâna taşıdığımı değil birâk's taşımadığını söyledim diyor Atinada çıkan Apoyevmatinl gazetesinde,Vali Gökayın Atlnayı ziyareti sırasında emperyalist bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Bir had m r ak î b sini jiletle yaraladı Kıskançlık yüzünden çıkan bir kavga sonunda bir kadın rakibesini jiletle tehlikeli bir şekilde yaralamıştır-Dolapdere Küçükziba sokağında iki numaralı evde müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Bir fnşaat bekçisi ölü olarak bulundu Fatihte Hacı Evhat sokanında yeni yapılan bir mektebin inşaatında bekçilik yapan Meh met Polat adında biri dün sabah yatağında ölü olarak bulunmuştur-Ölüm şekli ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Vefatla cereyan eden facianın tahkikatı devam ediyor Evvelki gün Vefada cereyan eden ve dört kişinin ölmesinle neticelenen aile faciasının tahkikatına dün de devam edilmiştir,z z Zehirlenme sebebinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Fenerbahçe ve Dolmabahçe vapurları Şehir Hatları İşletmesi hesabına ingiltere tezgâhlarında in şa edilmekte olan Fenerbahçe vapuru bir römorkör tarafından çekilmek suretiyle Cebelüt tarık'ı geçerek Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Taksi saatleri Taksi saatlarının ayarlanmasına dua sabahtan muaıen başıamu Şehir itıeclisi lıuuıul Komisyonunun atuı&ı karar mucıumce taxvai saauemnn ayarlanmasına budanmıştır.Dun ı taaa.sayılan 1501
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • 953 yılında inşaatına karar veriden yollar 1953 yılı Belediye bütçesinin Şehir Meclisi tarafından,kabul edilmesi münasebetiyle yeıutyıl yol inşaat programını hazırlamak üzere dün sabah Vilâyette biu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Türkiye Mîllî Eğitim sergisi Haziran ayı içersinde şehrimizde açılacak olan Türkiye millî eğitim sergisi hazırlıklarına başlanmıştır-Mİ114 Eğitim Bakanlığı talim terbiye âzalmndan HayrulLah Özbey serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Röportaj Türkiye'de bir ta at Nazırı.var Şimdiki teşrifat nazırları eskiden olduğu gibi saraylarda bulunmuyor-Onlar gazino vo kabarelerde müşterilere hogga vakit geçirtmekle meşgul' 0:Ümit DENİZ Frenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Marmaradm fırt m* devam edlyos Karadeniz ve Akdeuizde f,r tına yatışmış ve gemiler n°l mal seferlerini yapmaya lamalardır-Diğer taraftan dün Marfl10^ rada lodos fırtınası olduS^j dan bazı aksaklıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Konservatuarın of kes&ra konseri Konservatuarın 22 nci k00^ seri Şehir Orkestrası taraf'11 dan Cemal Reşid Rey idaresi» de önüraüsdekİ 22 Mart pa*£ sabahı saat 11 de Taksim lediye Gazinosunda verilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.03.1953
  • Akrabasını kazaen öldüren I îi ya&aSan* Bir müddet evvel Topb^J,ağabeysi Mehmediu evince rabası Bahri'yi tabanca fle zaen yarahyarak ölümün* bep olan Ali Mataracı dua bah yakalanmıştır-jj-Aîi.yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Siyasî İcmal hir şeyhin verdimi ders Alışırda bir tetkik seyahati yapan gazeteci arkadaşımız Fa ruk Fenik,Mısır Evkaf Mazın Şeyh Bakuri ile görüşmüş* Ba zat zamanının Şeyh «Muhammed Abduû su addedilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Firtms yüzü iden 35 kişi öH i Kalküta,17 A.A.Geçen ^nıartesi ve pazar günleri Ben-Sal ve Assam'ın batısını silip sü Püren şiddetli bir tayfun esnasın Jk 35 kişi ölmüştür.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Rus harp filosunun durumu İngiliz Amirallik Lordu Rus bahriyesinin Amerikadan sonra dünyada ikinci geldiğini söyledi Londra,17 AA)Amirallik Birinci Lordu L Thomas dün Avam Kamarasında yaptığı konuşmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • New Yorkta altı öğretmenin vazifesine nihayet vsrildî New York 17 A.A.New Tork» şehri kolejlerine mensup altı öğretmenin vazifesine nihayet verilmiştir.Buna sebep,öğretmenleri ayan meclisinin bir tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • İngiltere'de yeni su baskrnı Londra,17 AJV.Dün Ingilterenin güneyinde bir ilkbahar havası hüküm sürmesine rağmen Norfolt'ta Welles sakinleri yeni bir su baskınına maruz kalmışlardır.Filhakika yükselen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Anıt K^bir için sipar.ş edJ^n mozaikler ve demur kapa Roma,17 T.H.A.Atatürkün Anıt Kabri için Türkiye tarafından sipariş edilen mozayik ve işlemeli demir kapının imaline Venedik ve Milano sanatkârları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • e Batıya iltlcm eden bîr bö üğe rrsuadiî Berlin 17 AA)Doğu Almanya halk polisinden firar eden bazı kimseler kuzey batı Alman radyosunun Berlin için yaptığı yayınlarda konuşturulmuştur-Bu programda spi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Senenin ilk atom inf lâkı o-Bu yıl içinde yapılması kararlaştırılan atom tecrübelerinin ilki dün Nevada rolünde infilâk ettirildi Yucca Flat,17 AA)953 yılı içinde yapılması kararlaştırılan atom tecrüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Nazilli işç'Hrînin hayırSı bi* t-îş^bbîîsü Nazilli 17 Milliyet)Çanakkale şehitleri için yapılacak âbideye bir yardım olmak üzere Nazilli basma fabrikası işçileri pazar tatilinde çalışmakla yöv miyelcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Akdenîzde korsanlık o-Bir Yugoslav ajansının verdig habere göre» Arnavutluk Umar lan Akdenizde Sovyet kaçakçı lık üsleri haline getirildi Belgrad,17 AA)Yugo press'in aldığı haberlere göre Arnavutluk l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER JAPONYA:jç Fransız Birleşik Devletler Vekili Jean Letourneau'nun daveti üzerine Uzak Doğu Başkumandanı General Mark Clark,Hindiçinîye gitmek üzere bu sabah Tokyodan ayrılmıştır.FR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Moll a ssrsema oynatıyor Çarşafla «hanımlara mahsus» sinemalara gidilen vilayet merkezlerine yükın bir kazada tesettürün dinî bir zaruret olduğunu iddi» eyliyen mollalardan biri üfürükçülük yapıyormuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Danlmarkada isyan edan askerler mah kum o'du Kopenhag1,17 A.A.Asker lik hizmetinin 18 aya çıkarılmasını protesto etmek maksadiyle yapılan nümayişlere iştirak eden Danimarkalı 6 asker Haderslev askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • 168 Korku ile yerinden doğrulup ^fe indi.Şimdi baş ağrısı da,"besindeki bulantıyı da hissetiz olmuştu.Koşup gardrobu açtı.îlk defa olarak vücudunda dayanılmaz J11 »"yorgunluk ve kasıklarında da ^hammü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • FIKRA Şair kılıklı.Şair giyinikte ya zübbeliğe kaçar,veya derbederliğe düşer sanırdık.Bu zannımız hani pek de yersiz değildi:Yerli,yabancı birçok şairi şiirlerinden çok giyinişlerindeki orijinalite il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • İKTİBAS ilahilerinin hi:Kitavala dini Afrika bastan başa bir ihtifal ve cinayet buhranı Bende kıvranmaktadır-19.Yüz yıiın sonJarında Afrikaya galan Russel adında Afrikalı bîr siyahî,ırk da şiarı arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • İki numaralı dünya vatandaşı Brüksel,17 A.A.Bir numaralı dünya vatandaşı Amerikalı Garry Davısın yerini bugün İsviçreli gazeteci Jean Jacques Babel almıştır.Kendisine Garry Davısın halefi ismini veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1953
  • Balık anlaş asında tadilât yapılacak Atina,17 T.H.A.Türk Yunan balıkçılık anlaşmasının son zamanlarda bazı müşküller le karşılaştığını ve bazı hâdiselere sebebiyet verdiğini nazarı itibara alan Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1953
  • IBir grup ttalyan san'atkârı dün vapurla şehrimize gelmişlerdir.San'atkârlar bir ay müddetle temsiller vereceklerdir.Foto:İFA)2 Dün Kasımpaşada sabıkalılardan Tatar Celâl yer.bir hâdise daha çıkartmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1953
  • BERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A at oyunlarının başladığı yer ve tari Karanlık-rivayet era göra KergJü tirafjraian îcaû eû'ümlşt'T Tarih ka/diyie ikinci defa Elid Kralı Ifitüs e ijîe Mi.âttan Önce 83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1953
  • » „îm ¦»'niTlrtMffitteflN Geçenlerde Amerikada güzellik kraliçesi olarak seçilen Jean Williams.1953 senesinin Jean Har-•lowu olarak şöhret kazanmıştır.Platin rengi dalgalı saçlara malik bulunan Jean W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1953
  • Dun Dolmabahçe stadında oynanan Belçika İtalya Ordu maçından heyecanlı bir an-Foto;Milliyet Sami önemli)Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • İtolyc kalecisinin iki hatasından faydalanan Belçikalılar neticeyi ilk devrenin 25dakikasında elde ettiler Dünya Ordulara rası Ful bol Şampiyonası üçüncü gün maçtarmın ikinci karşılaşması dün Mithatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • Yunan Ordu Takımı,favori Fransa ekibini 1-0 yendi Yunan takımının tek golünü solhaf Nembidîs yaptı.Fransız'lar bilgili ve üstün oynamalarına rağmen neticeyi değiştiremediler Ordulararaaı futbol şampty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • Dünkü Belçika İtalyanlar beraberliği temine ııg)aşırlarken Sarı Kırmızılılar bir evvelkinde olduğu gibi 25 in ci dakikada yeni bir hücum yaptılar Sağaçığın fevkalâde ortasını kalori tutamayınea fırsat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • Dünkü iki sürpriz Turnuvanın favori tadımlar m gördükten sonra,bizimkiler için bir ümidB kapjldik.Yazan Sırhi GARÂN Dünya Ordulararası Müsabakalarının dünkü karşılaşnıalan,doğrusu hiç ümit edilmedik n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • Alışır ordu lakımı kalecisi AJbJollau bir Ankaralı kıza asık oluma Ankara,17 basm-İş)Odüiaiaıası şampiyonasına işu ran.etmtjK u^cıe,j^u^ciı ha* tişemım.^e geıc-h ve uu maç ya para* Scaıiouia gıuen ans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • Dünya Ordu Takımları Mümessilleri Vilâyette İstanbul,17 A.A.Memleketimizde yapılmakta olan dünya ordulararası futbol müsaüu^aiarinm Tertip i\umı„ ve Ordulararası Sportif delegasyonu ile Türk,Yunan,Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • Yımanistanın sürprizle neticele nen maçında çekişmeli bir an-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • karşılaşacak oan Futbol otoritesi ofsaydınız 19 Nisantfa Matfritta ispanyolSarla ü-i-î Millî futbol takımımızı »asıl tertip ederdiniz?Gelen cavapla/i neşrediyoruz Fehmi Dunici Beykoz Turgay Nedim Müjd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1953
  • i Yunan ve Fransa takım kaptanları hakemle birlikte-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Eir hasta bağırıyordu:"Doktor bey karımı bırakasın,yok isem seni cehennemlik ederim,91 Doktorun güler yüzü görünmüş tu.Aıkaâinuan da daktilo Lakı^ eu„crdu.YulHhz bir *ea işıim |uuu Kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • Çeviren:Fahri NevruzoğJu mistim İsmim.Habenırı var Mösyö Mason.Avukatın şapkasiyle pardesüaünü aldı.astı.Kırmızı tuğla döşeli koridorda yürüyerek yol gös terdi.Gizli ışıklarla tenvir edilmiş büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • TARiitiK^KOiSKUNe Nakleden;AZİZ ÖZBAY Jiîdöre'de hastalık haline gelen bir müzik hayranlığı Ana babadan mahrum olan çocuğu büyütmek vazifesi,hayatta kalan büyük babaya düştü.Bu yaşlı adam başkalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • r DOKUMACI L.Hafif,titrek bir ışık,küçük pencereden yağmurun ıslattığı bozuk kaldırıma yayılıyor,taşla rı earner eemeı parlatıyordu.İnce bir sesle,birisi bir türkü söylüyordu:«Asker ağam gelse yaralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • Bir îtalyan gazetecisi kutup üzsrinddn uçacık Roma,17 A.A.Kutup kâşifi Amundsen'in kaybolmasının 25 inci yıldönümü münasebetiyle ufa kbir turizm uçağı ile Kuzey Kutbu üzerinden geçmeyi tasarla yan hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • KISMI LlLtOM Yazan:Fraua fllolııar Türkç/îsı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı taleöe gecesldlr.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı liADIHoy İSKICUSSİ Yazan:Cevad Fehmi Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • f y k Hizırlıyaa Sadi BORAK i 12 34 5 6 78 9 10 11 12 £o 4âan sağa:1—İrtibatı çok cüz'i üç kelime)2—Musibet;Sondaki harf siz külhanbeyi.3—Şart edatı;Polİa mürekkep kelime)4—Cildi çok güzel üç kelime)5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1953
  • Hediyeîi bulmacamızı kazananların listesi Dolıııa kalem kazananlar:1—M.Hayran;Do itan sokak No.22,Yeşilköy.2—Nihat Argöksel;Belediye Tahsil Şubesi Teb.Me.Şişli.3_llyaa Altıner;Elvandirek Sokak No.61,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.03.1953
  • YÂ$Â* Wt0-âM(Aimı İsveçli meşhur rakibimi sırtımda iken dönerek yenmek istiyordum 145 Benim karşılaştığını Hanze adındaki güreşçi,bazı spor muharrirlerinin yazdığına göre Alman takımının en kuvvetli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Ceza Kanunu TBastarafı 1 nci sayfada] alınmak üzere diğer Vekâletlerle üniversite ve barolara gönderecektir-Müteakiben Vekâlette teşkil edilecek yeni bir komisyon tasarıya son şeklini vererek Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • irticaî mahiyette bir makbuz 'Bas tnrafı birinculel masını istemiştir.Yapılan pazarlık sonunda baskı için 30 liraya mutabık kalınmıştır.Ancak yazıdan şüphelenen matbaacı,durumu Emniyet Müdürlüğüne bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Faruk Mısır Krallığından feragat etmemiş Lisastarafı 1 ııci sa.viaUaJ diye imza atması da şüpheleri artırmış cır.Farukun etrafındaki kimseler de kendisine tıasmetmehap diye hitaba bağlamışlardır.Bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Montgomery LBastaraıı 1 iwi sayfada] tan bildirildiğine göre,Atlantik Kuvvetleri Başkumandanının birinci yardımcısı Mareşal Montgomery 21 mart günü Southampton'dan hareketle 26 mart günü Nevyorka vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Cihad Baban [Bas tarafı birincide] lunduğunu söylemek suretiyle ithamlarda bulunan ve bilâhare bu tarzda bir beyanat vermediğini söyliyen izmir Mebusu Cihat Baban aleyhine mezkûr şirketin îstanbulda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • İngrid Bergman film çevirmiyor Roma,17 AP)Tanınmış rejisör Roberto Rossellini'nin ka rial Ingrid Bergman yine eşinin idaresi altında «jtalyada Seyahat» isimli son filmini çevirmeye başlamıştır.İngrid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Yedek Subay hizmet süresi Ankara,17 A.A.Bazı ga zetelerde.yedek subaylık hizmetinin iki yıla çıkarılacağına dair haberler görülmüştür.Yedek su bayların yetiştirilmesi ve yedek subaylık hizmetinin iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • iki şantajcı mahkûm oldu o-Tehditle İsveç Konsolosundan para Koparman isteyen geuçıer altı ay lıapıs yataca«.ur Bir müddet evvel,şehrimiz İsveç Konsolosuna tehdit meKtuuu ytu.uin.ti.sureciyle para aim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Mareşal Tifo ingiliz devlet adamları ile görüştü [Bas tarafı birincide I Buckingham Sarayındaki öğle yemeğinde bugün Kraliçe ve Tito'dan başka,Edinburg Dükü,Kraliçenin annesi,kız kardeşi Prenses Marga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Çin ablukası artırılıyor İngiliz hükümeti bu hususi a hazırlanan tasarıyı Parlâmentoya verdi Londra,17 AP)ingiltere,dün komünist Çine stratejik maddeler g-önderilmemesi hakkın daki ambargo kararını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Komünizm propagandası yapan bir ast Fiıba'f Ankara,17 Milliyet)Bugün Hüsamettin Ozcan isminde bir Astsubay ordu birlikleri arasında komünizm propagandası yaptığı sırada suçüstünde yaka* lanmıştır.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • iki sabıkalı karakolu basmaya teşebbüs ettiler.[Baş tarafı birincide] Tanınmış sabıkalılardan Bah riyeli Celâl Özdemir ve Turgut Dünçtorna dün gece Kasımpaşa'da Bayramın dükkânına giderek içmeğe başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Türkiyeye Ame-j rikan yardımı j [Bas tarafı birincidcl idareye göre.Türkiye bu tahsislerle,gittikçe genişlemekte olan müdafaa gayreti için lüzumlu demirbaş tesisler veknalzemeyi satın alacaktır.Buna i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Rusyada Gottwald için matem Londra,17 AP)Moskova radyosunun bildirdiğine göre perşembe günü Çekoslovakyada Cumhurbaşkanı Gottvald'm cenazesi kaldırıldığı zaman aynı gün bütün Rusyada matem tutulacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Hikmet CBastarafı 1 uci sayfada] Millet irartismin Aıatürn hikilapıarını tanımadığı ve inkılâpları müdafaa ettiği için Hikmet Bayura rey vermenin caiz olmadığını iddia etmesi münevver Millet Partilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Nafo kuvvetleri Akdenizde tatbikata başladı I [Bas tarafı birincide] altında cereyan edecektir.Bu gabah denizaltılara karşı devriye ve tarassut gemileri Şimali Afrıkadaıı gelecek kafilelerin takip ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 18.03.1953
  • Mareş komşuları Başmakaleden Devam tehditler de ortaya atılıyor-İtalyanları yakından tanıyanlar,onların bu beklenmodik iddiaları karşısında ne kadar şaşırsalar yeri vardır-Bu itibarla komünistlerin um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • M+V*+Oymacılık sanatında yeni bir safha açıldı Yeşil ağaçtan imal edilen antika eşya îAmerikaîı bir sanatkâr kuru tahta yerine yeşil ağaçtan ¦herkesi hayrette bırakan eserler vücude getiriyorl i i I İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açıılş ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans mü ziği «Pl» 13.30 Ordulararası futbol müsabakalarının Mithatpaşa Stadından naklen yayını 18.00 Türküler «Pl» Söyleyenler:Şen Kardeşler 18.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Boş.diş,nezle,romatizma,sinir ağrı günde 4 »aot oro İle 3 adet alınabilir 740502
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes Açılış JKapanu 791.00 280.30 Ö.6İ 64.03 5.60 54.12.50 73-68.40 O.44.80 ü.01.«'fl 9.73.9Ö 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • ZAYİ Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesinden aldığım şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok tur.3931 Altan Somer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • İçme su Tesisleri Yaptırılacak E.8er Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatt miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır* Boru Bankaca verildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Abone şartları lir.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa Mint.2,50 T.L.ilanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • a İR P A AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi h perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 953/15 tereb* Beşiktaş Hayrettin iskelesi sokak 27/1 No-lu odada oturmakta iken ölerek terekesine mahkememizce el konulmuş olaö Osman Sanoğlundan alacaklı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Kiralık Bahçe Ankara ili Daimî Komisyonundan Bankalar caddesinde Şehir Bahçesi namiyle meşhur bahçenin bir yıl süre ile kirası açık artırmaya çıkarılmıştır-Muhammen kira bedeli 10.980 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Murot's Peniye Reisliğinden 1 Belediye şahsiyetine ait Ofer marka çift haşpaylı 110 hık işler halde bir harman makinesi ile çok az kullanılmış 55 K Massey-Harris marka bir traktör 2490 sayık kanun ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Istcnbu!Ticaret Odasından 31 Mart akşamına kadar ödenmeyen yıllık aidatın 5590 sft yılı odalar kanunu mucibince 1 Nisandan itibaren 50 fazla-siyle ödenmesi gerekmektedir-Sayın azamızın zamlı tahsile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 4500 ton odun 23/Mart/953 günü saat 15 Yassıviran Asr-Sa.Al.Ko da satın alınacaktır.Bedeli 225-00" lira geçici teminatı 12500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Atı Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA MatbaaSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Hidroelektrik Tesisatı Su Ve Yapı Kısmı inşaatı Yaptırılacaktır İ 9er Bankası:1—Kütahya iline bağlı Kara halli kasabası hidroelektrik" esisierine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • IHAP.MVW*I suycfc^ta karca 4 paranı 4amfâ adamla fryi»tw* İkramiye MAYIS Çekilişine Hazırlanınız!I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • Krai Faruk cani midir?Baş tarafı S üncüde)den biri,onun işlediği cinayetler den biri idi.Fakat ne yazık ki,kimse bunu kurcalayıp da işin hakikatini ortaya çıkaramazdı.Nitekim Zekiye Mahmud meselesi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.03.1953
  • NOT:Kral Faruk'un hayatında gizli kalmış maceralarının ilk kısmı burada biter.Kral Farugun cinayetlerini anlatan Prens halen Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışına çakmış bul u nmak tadı rfşleri dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8