Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • IVfrşL Tito Londrada Yugoslav-ingiliz ör üşmeleri başladı Londra polisi Titoyu emniyet altında bulundurmak için sıkı t dıirlsr aldı Londra,16 A.P.Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito bu akşam ingiliz to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Bir aile efradı zehirlenerek öldü o-Beşiktaş Kızılay aşocağından aldıkları yemekten eh'«'enen 30 talebe Ue 10 hademe de has* tahaneye kaldırıldılar Son otuz altı saat içinde şehrimizde misli görülmemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Gnl.Necip pazarlığa girişmiyor Mısır hükümeti Süveyş kanalının kayıtsız ve şartsız tahliyesini istiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Akdenizdeki dün başladı Gn.Schlatter'in idaresinde yapılan tatbikat İkinci Dünya Harbinin hitamından beri Güney-Avrupa hava savunmasının en şümullü denemesini teşkil ediyor İzmirde randevu manevraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • 16 mart şehitleri dün anıktı «mkm emi a MlVKÜ x ıs ır«Hn arfrirli?inde vaoılan bir törenle anılmıştır-Törende Vali 16 Mart şehitleri,dün saat 15 de ^P Şehitliğinde yap an bif halk kütlesi hazır bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • II w ibret Aynası Bo uta gayret Şimdi gördünüz mü meseleyi;polis ve jandarmalar Üsküdar hapishanesinde isyan çıkaran eşirraya zor kullanıp kötü muamelede bulunmuşlar* Eh.bundan iyi muhalefet vesilesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Cezaevinde tahkikat devam ediyor *0-r Dün.dokuz mahkûm daha zincire vuruldu» cezaevinde sükûnet hüküm sürüyor Üç gün evvel Üsküdar Cezaevinde vûkubulan müessif hâdiscnin tahkikatına dün de de-vam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Güney Avrupaya yardım o Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya ve İta!ya B.Milletler Avrupa İktisadî Komisyonuna müracaat ettiler Cenevre.16 AP)Türkiye,Yunanistan.Yugoslavya ve İtalya'bugün B-Milletlerin Av ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Türkiyeye hayranlık Fransız Mebusu De Felice dikkate değer beyanatta bulunda Gençliğin Avrupa kampanyası Türkiye sekreterliğinin daveti üzerine memleketimize gelerek İstanbul ve İzmir'de konferanslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Faruk Nerimanı evine dönmej^e davet ediyor o Sabık Kral.karısının hatıralarını neşretmek istediğini bildirirken Neriman hatırat yazmadığını iddia ediyor Roma,16 A.A.Eski Kral Faruk bu sabah büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • General Necip,ingiliz ve Ame Kahire.16 A-A-General Necib'in yardımcısı Yarbay Gamal Abdül Nasır «Mısır'ın İngiliz Amerikan tekliflerini reddettiğini ve kanal bölgesinin kayıtsız şartsız tahliyeikan El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • Sovyet dış siyaseti değişmedi MalenkoYun nutku batı devletlerinde müsbet bir intiba uyandırmıyor Washington,16 A.A.Malenkov'un dün Sovyet Yüksek Şûrasında verdiği nutku tetkik eden Amerikan resmî çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • M Meclis heyetimiz Nehru ile görüştü Hindistan hükümetinin davetlisi olarak Yeni Delhi'ye gitmiş olan Meclis heyetimiz Hint Başvekili Nehra tarafından kabul edilmiştir.Resim Meclis heyetimizi Nehra il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • 4jto& 'fiuMtmı Bugün serimizde havanın hafif sisli ve bulutlu geçeceği,rüzgârların kuzeyden eseceği,hava sıcaklığında değişiklik olnııyacağı tahmin edilmektedir.•wm\1 l^ffîiiiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • e MİLLİYET' in YENİ ROMANLARI HALİFELER DEVRİ Kerbelâdan Gırnataya wsmuk Sommu^ HALİL Tarafından hazırlanan bu tarihî romanı büyük bir merak ve zevkle takip edeceksiniz 19 mart perşembe I günü başlıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • ism,YENt BÎR OTOMOBtL KAZASİ Evvelki gün Maslak yolunda içinde dört kişinin bulunduğu bir otomobil,yerlerin kaygan olması yüzünden ağaca bindirm iştir-Resimde kullanılmaz hale gelen taksi görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1953
  • İNSAN ŞEKLİNDE AĞA£ Sanyerde toprak altında insana benzeyen bir ağaç.bulunmuştur-Resimde bu garip ağaçgörülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1953
  • Hie.17 Mart 1953 Salı Ru.1 Recep 1372 4 Mart 1368 VAKİ IT VASATİ EZANİ Güne Ogle tkind Aksa Tata tmsai 609 11.51 12.22 6.05 f 15.46 9.28 m 18.18 12.00 1948 1.31 4.S0 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Yunanistan va italya Yumurta İstiyor İtalya ve Yunanistan memleketimizden bol miktarda yumurta istemektedir.Son hafta içinde ttalyaya 100,Yunanistana da 890 sandık yumurta ihraç edüraiftir.Her İki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • ¦¦mfjiiwimtm* m*ı*rm mJ*mc*am aaw Bazan aile efradından biri senkop'a maruz kaldığı halde Üstüne fenalık geldi» veya «baygınlık geçirdi» demekle be raber hane halkı arasında» insiyakı olarak bir telâş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Gazi Terbîys Enstitüsünün yıldönümü Ankara.16 Anka)Öğretmen Okullarının 105 inci ve Gazi Terbiye Enstitüsünün 27 nci kuruluş yıldönümleri bu gün saat 17-30 da Gazi Terbiye Enstitüsünde seçkin bir dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • fs/aile 303 ton kesmik gönderildi İsrail,memleketimizden son hafta içinde 300 ton kemik almıştır.Talep edilen miktarın faa lalığı dolayısiyle şehrimizden bazı tacirler Anadoluya adamlarım göndererek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • TAKVIMMN 8& YAPRAK Kuduz şakaya gelmez Memlekette kuduz vuku* ata endişe verecek mahiyet" tedir-Geçen gün bir ır.eslekdaş.zamanında müdahale edilmediği takdirde düuyanm en feci ıstırapları ile öldüren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Cemiyet KÜKS:*Jç İngiliz Kültür Heyetinin İngilizce kuraları için 23,24 ve 25 mart günleri saat 17 ile 19 arasında,Beyoğlu Erkek Lisesinde kayıd yapılacaktır.ÇAY:Sultanahmet I inci Ticaret Lisesi son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • KISA HA Vali dün Küçükçekmeceye gederek heyelana uğrayan mahalleyi gezmiştir.Vali,ilgililere,açıkta kalan vatandaşların iyi bir şekilde iskân edilmelerinin ve iaşelerinin sağlanmasını emretmiştirif Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • POLİSTE Beyoğlunda Salmatomrukta oturan Zekiyeye alacaklısı bulunan Nevzat adında biri gelmişve para istemiştir.Bu yüzden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Yapağı ve Tiftikcüsr Bir iğinin kongresi Türkiye Tiftik ve Yapağı îh-racatçılar Birliği yıllık kongresi dün sabah saat 15 de yapılmıştır.Mustafa Faik Üsterin riyasetinde yapılan kongreye faaliyet rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Kayseride bir kız askere çağrıldı Kayseri,16 TA)Talasda Nevzat Küçük adında 18 yaşında bir kız askere çağırılmıştır.Yapilan tahkikat neticesinde ou yanlışlığın Nevzat dünyaya geldiği zaman adının nüfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • B led yenin açacağı ucuz lokantaya talip çıkmadı Eminönünde açılacak olan Belediye lokantası dün Daimî Komisyon tarafından ihaleye çıkarılmıştır,fakat talip çıkmamış tır.Bu sebepten lokanta,üç gün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Kaçakçılık yapan bir şoför öldürüldü Orman muhafaza memurları kaçakçı cfur emrini dinıemey nce ateş açtılar Evvelki gece sabaha karşı Bey kozda kanlı bir hâdise olmuş ve orman kaçakçılığına kalkışan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • HALKIN SESİ Sinemalarda âsayâş Fatihte tskendcrpaşa mahallesinin Bâlipaşa caddesinde oturan bir hanım okuyucumuz yazıyor:«Afyon vilâyetinde bir sinemanın kadınlar için hususî matine yapması koca bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Fırtına ş'ddeflendi o-Bütün gîmier seferlerini rötarla yapıyor;dün Boğazı sis kapladı Karadeniz,Marmara ve Akdenizde hüküm süren fırtına dün daha da sertleşmiştir.Fırtına bil hassa Boğazla Zonguldak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • imtihan şekilleri üzerinde inceleme yapılıyor Bir müddet evvel imtihan ve bilhassa test usulüyle imtihan üzerinde tetkikler yapmak için An karaya gitmiş bulunan Amerikalı mütehassıs Profesör Beaks dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • S J ir er Edebiyatı mevzulu konferans Dün saat 15 de Arkeoloji müzeleri konferans salonunda çivi yazıları mütehassısı Muazzez Çağ tarafından Sümer edebiyatı konulu bir konferans verilmiştir.Alâka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Ç ç^k B_yjamı hazırlığına Laflanıyor Önümüzdeki yaz ayları zarfında şehrimizde toplanacak kongreler,yapılacak spor temasları ve tertip edilecek,eğlencelerin organize etmeü üzere Belediyece bir komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Birer derece terfi edsrı doktorlar Guraba Hastahanesi hariciye mütehassıs muavini Sadi Belger,Bakırköy Emrazı Akliye Hasta hanesi sinir mütehassısı Cihat Atasev,ve mütehasssı muavini Saliha Aktay ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Çanakkale zaferi 0-18 mart yıldönümü münasebetiyle hugün ve yarın birer toplantı yapı acak 18 mart Çanakkale zaferinin yıldönümü münasebetiyle M.T.T.Birliği tarafından iki gün devam etmek üzere bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.03.1953
  • Röportaj ir çok hazineler var Modadaki Mahmut Muhtar Paşanın köşkü de bu gizli hazinelerden biridir.Fakat şimdi ol saltanatın yerinde yeller esmektedir* ümit DENİZ îslanbuhı iyi bilen yaşlı bir zat an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Hür Asya ordusu Eisenhowover,propaganda nutuklarında bir kaç defa «Asyayı Asyalılar müdafaa etmelidirler» demişti.O zamanlar Cumhurreisi namzedinin bu sözleri bazı müfritlerde Kore müdafaasından vaz S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Yeni atom denemeleri Las Vegas Nevada)16 AP)Yarın sabah burada yapılacak 3953 yılı serisi ilk atom denemelerinde şimdiye kadar tec Jibe edilmemiş bir atom hiıa.a kul Yanılacaktır.Atom Enerjisi Komi3yj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • HER AY BsR Çekiliş 24 Mart'ta Erenköy'de Bir Ev ve Muhtelif Para İkramiyeleri «er ISO Urâ'ya bir iştirak hissesi TÜRK TİCARET BANKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Sovyet anayasasında dağiş.k.ık.e.Paris,16 A.A.Moskova Radyosunun bildirdiğine göre,Sovyet Yüksek Şûrası Vekiller Heyetinin teşekkül tarzını tarif eden Sovyet Esas Teşkilât Kanununun 70.maddesine yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Amerikan ticaret filosu Birleşik Amerika halen dünyanın birinci deniz dev-leti durumuna girdi Vaşıngton,16 AP)Amerika deniz makamlarından verilen bilgilere göre harpten evvel lngıliereden sonra d**aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER 'verdiği fair habere göre,Sovyet.Yüksek Şûrasına,Pekine B J/iik elçi olarak tayin edilen Kouznetzov'un yerine Andrev seçilmiştir.FRANSA:•fc Shape Kurmay Başkanlığının Lojistik "ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • BiHUk bîr yarağın Clermont Ferrand,16 A.A.Dun tf gel den sonra Olermont Ferrand'a Michelin Fabrikalarında çıkan yangın bütün #ecq oevam etmiştir.Zararın yüzlerce milyon franga baliğ olacağı tabmin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • îtaSya'da şiddetli soğuklar Roma,16 A.A.Bütün Italya Yarımadasında ve bilhassa Apenin dağları ile Aiplere yakın bölgelerde şiddetli birıüzgârla beraber bir soğuk dal-£'îs hüküm sürmektedir.Aynı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Satranç furauasj I-o-10 ncı Milletlerarası Satranç turu nasi dün başladı Buenos Aires,16 A.A.lö nisana kadar devanı edeoek olan lü.müıeueruıası satranç turnuusı Mar de Plate Kuluöu &alom arında başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • to askerî kuvvetleri üç milyona yükst Kava kuvvatieri 'isa bu &yın sonunda dört bin Jen fazla uçağa sahip olacak 1953 martı sonuna kadar 4 bin Vaşington,16 TJİ.A.NATO Genel Sekreteri i^ord Ismay halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Einsfeln'm nazariyesi o-74 yaşma basmış olan âlim yeni bir nazariye ortaya attı j New Jersey,16 AP)Ge-l çen cumartesi günü 74 yaşma basmış olan tanınmış profesör Albert Ernstein yeni bulmuş olduğu naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Gottwa'cSV cenaze merasimi Viyana,16 A.A.Prag Radyosunun bildirdiğine göre,Reisicumhur Gottwald'in cenaze merasimi 39 mart günü Grin viç ayariyle saat 12 de yapılacaktır.O saatte memleketin her tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Sakız prenses koca bekliyor En ihtiyarlan 26 yaşında olduğuna göre hiç birine he nüz sarayda kalmış denilemez.Fakat ortada yalnız,bir muhtemel damat bulunduğu da düşünülürse yedi pren »esin istikbali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • 167 c_ya Kral,Kraldan korkmuyor musun hiç?Yoo!Ne olacak ki?t—Bizi bir gün bile yaşatmaz.Eğer yakalarsa,yahut,ya ^alıyabilirse?Kurtulabilir miyiz sanıyorsun ki?Tabiî!Hem de kolaylıkla.Nasıl?Çöl yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • lâç Miatları «Istanbula mahsus perakende satış fiatı meselâ-565 kuruş».İlâçların ambalajları üzerine yapıştırılan bantlarda böyle bir cümîe vardır.Fiat değişir,fakat küsur daima kalır.Beş yüz altmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • 23 torun sahibi Yunanlı Atina,16 AP)Leros Adası sakinlerinden 80 lik Michael Mavrakis adlı bir şahsın halen en büyük çocuğu 62 ve küçü£ti 12 yaşındadır.Bu şahıs,bildirildiğine göre 17 yaşında ovianmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1953
  • Tunus Beyi Mr törene giderken* Sdin?Kartacjsâa,aeniz kenarındaki saraympa oturan sayıları on ikiyi but sn çocuklarının hapsi keıdi taraf adandır.F.kat yeni DiisturcularBn en ateşli ctosti muhakkak kî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1953
  • i M^ 1 Sabık Mısır Kraliçesi Neri man,kocası Faruk'tan ayrılmak üzere Cenevreye gitmiştir.Faruk,bu anî ayrılığın Nerimanın Mısır Başvekili Gn.Necibin tesiriyle olduğunu ifade etmektedir,2tngilterede İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1953
  • BEİİfillN TARİHTEN MERAKLI RlR VAK'A Fatih Sultan Mehmedin fethettiği yerlerden "Patras,Burası Aşeyenler tarafından t i sis edilince,bütln m^zıyetfi rî meydana çıktı.Bunun Uzarına komşuları ona göz ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1953
  • l*.î Platin rengi saçlariyle şöhret yapan Jean Hariow Metdo Goldwyn Mayer şerketi hesabına f renkli bir film çevirecektir.Bu filmde J.Harlovv genç,güzel bir vahşi kızın hayatını canlandırıyor i f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1953
  • Özür Cumartesi ve pazar günleri yapılan *spor hareketlerinin çokluğundan 2 gündür anketimize gelen cevapları neşredemedik-Du günden itibaren neşre devam ediyoruz-Cemal Hamam!Erzurum Turgay Naci Hayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1953
  • Kampa alınan sporcular toplu bir halde Milliyet,Junlorları Takım Antrenörü Chat Arman gençlerimizden çok ümitvar görünmektedir 31 mart tarihinde Belçika'da 17 memleketin junior millî takımları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1953
  • I Kısa spor haberleri i MISIR'A GİDEN TÜRK I BASKETBOL VE VOLEY-i] BOL TAKIMLARI I Kahire.16 AA.ta-tanbul Üniversitesi basket-bol takımı dün Mısır Ordu i basketbol takımiyle yaptı-ğı maçı 42 ye karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1953
  • Ordu takımları bugün Istanbulda karşılaşıyorlar ilk karşılaşmalar Fransa Yunanistan,italya Belçika arasında yapılacak Cumartesi günü Ankara'da başlıyan Dünya Ördulararası futbol maçları bugün şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1953
  • Bu hafta oynanacak Fakülte maları tehir edildi o—Dün oynanması gereken Fakültelerarası futbol karşılaşmaları hava muhale-feti yüzünden tehir edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • Kocasının Kakforniyada mahkûm edilip edilmediğini kolayca anlayabiliriz.îki büyük hapishaneye yazmakla bu işi bizzat kadın bizden evvel yapmış,tahminime göre de,doğru cevabı almıştır.Hayale kapılmıyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • HEDtYELt BULMACAMIZIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ Soldan sağa:1 Medenî;Masat.2 Ulema;Kibar.3 Tire;Sezar.4 Adî;Kıran;Me.5 Bo;Sezen;Ham,6 Alâ;Sav;Mala Kuru;Net;Fiş 8 Asi;Tak;Ka 9 İbare;R°l-10 Din;Bık;Ad.11 Kek;İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • Hazı.lıyaa Sıdi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 j—I 1 Blw HBHw mlBa ~H Collar* ia^a:1-Sar iki,kelime)2—Demir den eski terim)Güzel.3—Uzak'm dörtte üçü;Yalvarma;Midesi teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • Hediye i bulmacamızı kazananların listesi Dolma kalem kazananlar:1 M.Hayran;Doitstyl sokak No.^2,Yeşilköy.2—Nihat Argöüsei;Belediye Tahsil Şubesi Teb.Me.Şişli.3—İlyas Altıner;Elvandirek Sokak No.61,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • ¦mrimoRMM Tarihteki korkunç ^CİNAYETLER Nakletti AZtZ ÖZBAY Hızla înen bıçak,başı gövdeden bir anda ayırdı 15 Allah rızası için,bıçağın keskin olduğunu muayene ettiniz mi?Yine bir vesile ile savcıdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • TIMARHANEDE Kendini biten halinde duvar 00 21 Nisan 1940 Koğuş artık yayiaya çıkmıştı.Bu günden itibaren havalar ısındığı ıçm bahçeye çıkarıljEuştık.Meğer,bizim apartman sakinleri ne kadar kaiabahkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • DRAM KISMI LİltOM Yazan:Franz AluLnar TÜrkç-îsı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi k'smı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • ARPA AMBARI-Le Moulin de la galette)Jttomedl S perde Yaxan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1953
  • Müftü Abdürra birikmiş olan hman Efendi kapısının önüna halka dikkatle bakıyordu 267 Bir kus gibi yakalandı,çıka-rıldij mahpese atıldı;anahtar deliğine de kurşun döküldü-Artık sokaklarda dellâllar bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.03.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Boyabat Müdürlüğünden Parti No.Cinsî Adet 1 Çam tomruk 117 2 c 111 3 124 4 177 5 194 6 a v 201 7 142 8 215 9 a a 238 10 34 11 Çam tom-ve 4 köşe 15 12 Çam tomruk 14 13 22 1604 Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Pamuk İplik ISanayii Türk Anonim Ortaklığının» beheri 590)Beşyüz Türk Lirası kıymetinde nama muharrer 1500* Bin beş yüz paya bölünmüş 750000)Yedi yüz elli bin lira ortaklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Dünya Ordulararası Futbol Tertip Komitesinden 17 Mart 1953 salı günü Mıthatpaşa Stadında Fransa Yunanistan ve İtalya Beliçka-18 Mart 1953 çarşamba günü Yunanistan Mısır ve Türkiye A-Grupu galibi karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Afyonka rah işar Belediye Saymanlığından Belediye encümeninin 7/3/953 gün ve 843 sayılı kararile otomobil ve traktörler için 900 motosiklet için 70 bisiklet için 1000 binek ve yük arabaları için 420 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Türkiyeye hayranlık [Ba« tarafı birincide)Mebuslarından ve Avrupa Kon şeyi üyelerinden M-De Felice.Paris'e hareketinden evvel ken dişiyle görüşen gazetecilere şunları söylemiştir:Memleketinizde kısa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Voli Mısıra gitmiyor o Seyahatini tehir eden Gökay,Kahire ve i cyrut Belediye reislerinden özür di!di Vali ve Belediye Reisi Prof-F-K-Gökay,bu hafta Mısır ve Lübnan'a yapacağı seyahati tehir etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Sovyet dış\siyaseti değişmiyor [Bas tarafı birincide] Birleşik Amer ikada Moskovalım siyasetini değiştireceği sanılmaktadır.Ve devlet reisleri arasında bir görüşmenin de netice vereceği tahmin edilmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Güney Avrupaya yardım [Bas tarafı birincide] komisyonun yardımım istemişlerdir.Komisyon geçenlerde,Ayrupadaki iktisadî duruma dair bir rapor yayınlamış.Güney Avrupada müşahede edilen hayat standardı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Eroinci Osmanın duruşması Milyoner eroincilerden Os* man Keçeci'nin duruşmasına dün 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinde devam olunmuştur-Osman Keçeci,arabasında ele geçirilen 5 kilo eroinden dolayı bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Faruk Merimam evine dönmeye davet ediyor [Baş tarafı 1 nci sayfada!Neriman'ı «oğlu küçük Kralın kendisini beklediği aile ocağına dönmeye» davet etmektedir.Eski Kral ayni mektupta Nerimanın annesini,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Cezaevinde tahkikat devam ediyor [Bastarafı 1 nci sayfada] hca müsebbiplerinin adedi soruşturmalar sonunda 24 den 33 e çıkmıştır-Dün yeniden ifadeleri alman mahkûmlar,kendilerini isyana teşvik edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • [Baş tar ah 1 nci sayfadal rini kaplayan kesif bir sis yüzün den 4 saat gecikmiştir.Sis açılın ca,gemi nehri çıkarak Greenwich'e gelmiştir.Tito,orada bir çatanaya geçmiş ve 4 İngiliz dev fiye gemisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Nihayet Alman güreşçileri 4 ekim günü Istanbula geldiler 144 1950 yılının son aylan güreş baKıimıiuan pek hareKetli geçti ve evveıa iumanıarıa,suma da AmeriKaıııarıa birer karşılaşma yapuuı.Cierek Aim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • General Necip pazarlığa girişmiyor IBastarafı 1 nci sayfada!Başvekil General NecİD ile Dışişleri Vekili Mahmut Fevzi tarafından dün basına,verilen beyanat Süveyş kanal bölgesinin tahliyesi hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • hava manevraları [Baş tarafı birincide] liz lavterlerine ait olan botlarla gemilere bindirilmesiyle başlıyan tatbikat saat 15 e kadar devam etmiş ve askerlerimiz yine aynı botlarla gemilerden kıyıva ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.03.1953
  • Bir aile efradı zehirlenerek öldü [Bas tarafı birincide] bir aile efradı fecî şekilde ölmüş,diğer hâdisede ise 30 talebe ve 10 hademe tedavi altına alınmış tır.Yaptığımız tahkikata göre her iki hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • General Electric ampulünün imalindeki teknik 1 neşrettiği polarize şuaıar vasıtasıyla ampulün cam aksamında herhangi bir gerginlik Olup olmadığını tayin ederişte bu modern kontrol alet)sayesindedir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Cıvalı ve Civasız Toz Tohum ilâcı Alınacak Devlet Üretme çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İdare İhtiyacı için üç yüz kırk beş bin lira muhammen bedel,on yedi bin altı yüz elli lira geçici teminatı cıval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • oguk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı.Hır KULLANINIZ 4 saat ara İle günde 3 adet alınabilir.II*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • İSTANbUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Fİ» 13.30 Ordulararaaı futbol ¦nüsabaklarmın Mltatpaşa stau yomundan naklen yayım.18.00 Açılış ve dans müziğ;«Pl» 18.20 Terbiyeye dair.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yedi kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla 26/Mart/1953 perşembe saat 15 de İzmit Dz.Ik-Mrk-Sa-Al-Ko-da satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Kütahya Sağlık ve S.Y.Müdürlüğünden 1 Kütahya Verem Hastahanesinin 1953 malî yılı ih-ti" yacı olan 12000 kilodan 14000 kiloya kadar burma erkek koyul* eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Duyurma Antakya Belediye Başkanlığından A)İhaleye çıkarılan iş:Şehrimiz elektrik şebekesi islâh ıgl olup muhammen bedel 666-73638 TL-sidir-B)Şartname 33 lira mukabilinde belediye başkanlığından istene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • İLÂN TASHİHİ 15 ve 16 Mart 1953 tarihli nüshalarımızda ıçkan TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ GÖNÜLLÜ HEMŞİRE ve HASTABAKICI KURSLARI İlânının 2 nci maddesinde 20*50 yaş arasında olan kadın Türk Vatandaşlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • MOTORİN ALINACAK Zile Belediye Reisliğinden Elektrik santralının 953 malî ihtiyacı için 80 ton motorin kapalı zarf usulile sâtm alınacaktır-Muhammen bedeli Zilede gazhane teslimi kilosu,42 55 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • îl II ALMAM MALİ WULFEL SANTRİFÜJ POMPALARI İLE TAM ÛİZEL YATIK VE DİK SİLİNDİRLİ 5 BEYGİRDEN 36 BEYGİRE KADAR WULFEL-NORMAG MOTOPOMPLARI TORKİYENİN HER TARAFINDA EMRİNİZE AMADEDİR 3 İLA 6 PARMAKLIK S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ OEHAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her' gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan-I yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Dizel elektrojen grubu satın alınacak İfler Bankasından 1 Samsun iline bağlı Alaçam kasabası için 1 adet 80-90 beygirlik dizel-alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrale monte ettirilecektir-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Marangoz Tezgâhı Alınacak M.S.V.1st.Lsc Âm!rtiğinden s 1 Bir adet beş vazife yapan veya daha başka tipte ve fiatı da 5 Beş)6 Altı)bin lira raddesinde marangoz tezgâhı alınacaktır-2 Teslim yeri Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.03.1953
  • Sel kanalı inşa ettirilecek Hereke fabrikası müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 47000 kırk yedi bin lira olan sel kanalı inşa ettirilecektir» 2—Eksiltme 18/3/953 çarşamba günü saat 15 de fabrika müdüriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8