Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • 4cm Mevsimin en güzel üç yeni romanını hazırlıyor vmvmiN&A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Dünya orcfufararası futbol şampiyonası 1953 Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası maçlarına dün saat 14 tfe Ankara,19 Mayıs stadyomunda bağlanmıştır-Yapılan parlak bir töreni müteakip,şampiyonanın ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Sabık Mısır Kraliçesi tsviçreye hareketi sırasında Faruk,Necibi itham ediyor o-Sabık Kral.Neriman'ın* General Necibin tesiriyle kendisinden ayrıldığını söylüyor Roma,14 A.A.Gazetecilere verdiği beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Dün Üsküdar cezaevindeki mahkumlar isyan ettiler Üsküdar semtini heyecana veren ve 7 saat süren hâdise I jandarma ve polis kuvvetlerinin müdahalesiyle bast.rıl^ı Üsküdar Cezaevindeki hâdisede yaralana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • 5 vfeŞ*:Tıp bayramı Tıbbiyenin kuruluşunun 126 neı yıldönümü dün törenle katlan* mıştır-Bu münasebetle şehrimizde Fen Fakültesi konferans salonunda» Ankara'da da Tarih ve Coğrafya Fakültesinde birer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Ijtkixh *ZWi mt Bugün şehrimizde havanın sa-bahleyin puslu ve ince sisli mil-teakıben kısmen bulutlu gecece-1 ği,hava sıcaklığında değişiklik 1 olmıyacagı tahmin edilmiştir.'İÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Gottwald dun oldu o-Çek Cumhurreisi Stalin'in cenaze merasiminde bulunduktan sonra ağır hasta olarak memleketine dönmüştü Viyana,14 AP)Çekoslovakyanın komünist Reisicumhuru Kiement Gottwald bugün ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • "Raman,dertten kurtu'amıyor o-Haşim Mardin'in tankeri serbest bırakıldıktan sonra Weser nehrinde karaya oturdu Bremen,14 Al*)Liman polisi bugün,dün gece Bremen limanından hareket etmiş olan f Dovaını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Ehlivukuf,Milliyetçiler Derneğinin din ve ırkçı gaye taşıdığını bildirdi Dünkü duruşmaca dernek avukatları rapora itirazla müdafaalarını gelecek Câlsade yapacaklarını ifarle etti er Ankara,14 ANKA)Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Van Fieet S^nato'da izahat verdi Amerikan Senatoca Silâhlı Kuvvetler Komitesi evvelki rön toplanarak sabık Kore komutanı Gn* Van Fleet'in Uz&k Doçtı vazi yeti hakkında serdettitri fikirleri dinlemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Paris şehrinde geçen beş günün hikâyesi 1 iaris'e gidiş yolculuğu iyi bir havada güzel geçti-Geçen pazartesi bizim saatimizle on birde Yeşilköyken havalandık,bir müddet sonra saatlerimizi bir saat ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • Romanyada Hapsedilen üç Türk denizcisi On ay hapis yatan iki kaptan serbest bırakıldı.Bir denizcimiz hâlâ mevkuf bulunuyor İstanbul,14 AP)Tecrübeli bir Türk denizcisi,57 yaşındaki Rizeli Hakkı Bostano
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1953
  • aşvekil dün Paris seyahatinden döndü Fransada,Rene Mayer tarafından uğurlanan Menderes ve Köprülü Yeşilköyde askeri merasimle karşılandılar Başvekile refakat eden gazeteciler de aynı ocakla avdet etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1953
  • TAKVİMDİN &K YAPRAK Kömür ve mevsim şokesi ULUNAY Dünkü gazetelerde Kömür Tevzi Müesseselerine ait bir haber gördüm:Kömür Tevzi Müessesesi âdeta,bağırıyor:Neredeniniz ey kömür alıcılar!Gelin.Kömür siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • POLİSTE if Ftezakl Bika adında sabıkalı bir yankesici dün,işlediği yeni bir suçtan dolayı 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesince 6 ay hapse mahkûm edilmiştir.İf Karagümrükte oturan ve akıl hastası olduğu anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Hlo 15 Mart Kıı.29 2 c.a'.1953 Mart 1372 Pazar 1368 VAKtT VASATI EZANİ Güneş 6.12 11.57 ogle 12 23 6.07 îkımk 1544 9.29 Aksta» 1818 1200 Yataı 19.46 131 il İmsak 5.34 10.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • KISA HABERLER Göçmenler Derneğinden bir heyet dün Van ve Belediye Re-İm arof.Oökay'j ziyaret etmiştir.Heyet Validen,göçmen mahallesindeki okulların ve çeşmelerin arttırılmasını.bir dispanser açılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Sovyet Rusyanın yeni diktatörü Malenkov.Stalinin gömüleceği Leııin'in mezarının başında «Mukaddes vazifemiz milletlerin barış ve güvenlik siperi olan devletimizi yıkmadan ve bütün vasıtalarla kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • YARIN—Akşama kadar 103 lira yatarsanız 28 Martta APARTMAN DAİRESİ Arsa ve para ikramiyeleri Keşidemize iştirak edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • KONHEJt:alı ic I.Ü.T.Birliği 17 mart sa gecesi saat 21 do Şehir Ti}"lt* su Komedi kısmında bir Icon* terti petrrrştir.¦UIMfcUJU HANS:t.Şûraya iştirak eden n menlerden Prof.ZiyaeddinV-dıkoglu^t mart cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • C-favaya da"r Jübile kervanı Na&rettin Kocanın kol saati Ya A Havaya dair Eski takvimlerin işaretlerine bakılırsa,artık baharın ilk le Joessümlenni beklemek lâzımgeli yurdu Hattâ bu haftaya ait pa ear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Bir tahsildar hapse m&hkûm ol atı Zimmetine 356 lira geçiren ve Istanbul Adliyesi Ceza Bürosunda çahşan Şaban Aykut adında bir tahsildar bir müddet evvel 2 nci Agn caza Mahkemesine verilmişti.Duurşn;a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • içişleri VakiH d-n o A+îl İçişleri Vekili Ethem Menderes dün sabahki ekspreöie.şehrimize gelmiştir.iEthem Menderes,birkaç gün şehrimizde Jtalarak Vekâletiyle Ugili temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Bir garson kayboldu rO A'âltahlar esrarlı bir mahiyet taşıyan hâdiseyi aydınlatmağa çalkıyorlar Müddeiumumîlik ve Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurları esrarlı bir mahiyet taşıyan bir kaybolma hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Bu rnitoasebatlâ c*2n F -kJ i«*si SdOiiU.iua Tıbbiyenin kuruluşunun 126 ncı yıldönümü münasebetiyle dün aaat 10 da Fen Fakültesi kon f erasn salonunda bir lören yapıl mıştır.Törende Vali adına Vali Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Easın Balosu için geniş hazırlık yapılıyor Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan «Basm Balosu» bu yıl Taksim Belediye Gazinosunda 21 mart cumartesi gecesi verilecektir.Her yıl İstanbul sosyetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Un i vers ita e g if ı m ı Muallimler Birliği yüksek öğretim mevzuunda mühim teklifler hazırlıyor Muallimler Birliği dün saat 15 te Birligm Çemberlitaştaki lokalinde bir toplantı yaparak Yüksek Öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • Yugoslavya ile yapılacak ithalat y-İhracat Ankarada Yugoslavya ticaret heyetiyle yapılan müzakereler sonunda varflan anlaşmaya dair listeler Ticaret Odalarına gönderilmiştir.Belirtildiğine göre anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 15.03.1953
  • f-HALKIN SESİ Evlerinin iadesini bekleşen bir aîia K:ıdıköyde,Rasimpnşa ma hailesinin Afisaki ililli soku-ğııulu I05/5J de oturan Saffet ve 'Nedir Degirmenci'lar yazıyor:«Selânikten mübadil olarak tst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • Muhabirlerin Moskovada gördükleri »Stalin in cenaze merasiminde bulunan ecnebi muhabirleri gazetelerine gönderdikleri mektuplarda enıîrle yapılan istere büyük yer vermiş» iakat reniş imparatorluğun he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • 165 Güzel kadın gecenin bu saatinde bilâ perva nasıl olup da *v«îen çıkıp ve kimseye hesap **rmek lüzumunu duymadan,*Ben bu gece bir arkadaşımla «alacağım eve dünmiyecegım.ivebiliyordu îşte 'bunları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • Fransa,Engilfereye dün bir nota veri İngiliz hükümeti,Avrupa müdafaa teşkilât* ile daha sıkı îşDiriıgi arzusunda oLndra,14 A.A.tngilterenin Avrupa tlşkilâtma ıştiraKine dair,Fransız büküme tinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER KORE:Amerika başkanlık seçimlerindeki Demokrat adayı olan Mr.Adlaı Stevenson bugün uçakla Pusan'a gelmiştir.Mr.Stevenson Koredeki durum hakkındaki Amerikan askerî şeflerinden tza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • PoJonya İ4 çete tad]iyeu baş!a«*f Berlin,ı* A.a.Sovyet işgaı askerlerini laşımakıa ulan yeuı va^uııluk bir KaLar vagunlarüa ve tukonıoıbie yüzlerce kurşun yarası oıuugu haiüe laııiij üzere MacKlenbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • Süveyş'in tahliyesi meselesi tngittereyle Mısır arasındaki müzakerelere Amerika adına yüksek rütbeli bir subay katılıyor_Kamre,1 4(A.A.El Mısrl m .cıeaı buguıuvü aayısuıua,£iivt 5 Kananımı taiuıyesı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • Doğu A i)ma riyada katiıniann ald.ğı vazifo Berlin,14 A.AJ Doğu Almaııy-aua ilk üuiu olara* kuüjiiluı ucınjıyuuuiiuaa varile ailing OuiuiıiıiaKLauuıar.ou cuıııieuen oıara* a^agı üı-aııdeDuurg boıgesın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • Nisanda Japonyada yeni seçimier yapılacak Tokyo,14 A.A.Japon Diyet Meclisi gayet hararetli geçen bir celseden sonra Sigeru Yoşıda Kabinesine 218 oya karşı 229 oyla itimatsızlık beyan etmiştir.Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • 100 TALÎHL Mart ayı çekilişinde hesabındaki kadar para kazanan ÎOO talihlinin isimlerini gösterir liste Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir-Kazananlara ayrıca mektupla haber verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • I Ayrılacak,ayrılıyor,ayrıldı ¦Sabık Mısır Kralının tahammül edilmez bir koca olduğu muhakkaktır.Kraliçe Feride senelerce Mısır'ın en bedbaht kadını olarak »evcinin bin bir çapkınlığına tahammül etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • İKTİBAS Bir zamanlar Atiantik Fatihi ciye adlandırılan Linrîbergh'in senelerdir sakiadığı oğlunun bir keşif sonunda meydana çıkması büyük alâka uyan-fır it Bundan bir müddet evvel Lindbergh,ismi Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • Sayın Doktor ve Eczacılara FEGANE VADELİ VE 1AZÜ1 Ana sütüne muadil Hemen kullanılmağa hazır ALETE İLK EMZİK SÜDÜ ALETE SÜDÜ 6 aylığa kadar 6 aylıktan soara Gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1953
  • FIKRA II IHI I ı,l.Lokanta ve ucuz lokanta meselesi Tarık BUĞT14 Lokantanın bizim hayatımız» da eğreti bir yeri vardır.Buna sebep de bir taraftan evcimen oluşumuz,öbür taraftan da yerleşmelerimizin bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1953
  • M'-1 Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Fuat Köprülü dün akşam Paristen avdet etmişlerdir.Türk devlet adamları Pariste Fransız Başvekil ve Dışişleri Vekili ile bir çok milletlerarası meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1953
  • Modan şehri,denize yaslanmış güzel bir kız gibidir •fc—M VJ Moraıın Fatih Suttan taraf m da ı alınması sırasın ia bu şehir bir t carî ehammiyeti haizdi.Fransızların Yunanîstana mıdat ettkljri sırada k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1953
  • İl-Son zamanlarda İtalyan filmciliği büyük inkişaflar kaydetmektedir.Yeni bir film kumpanyası J tarafından tanae edilen Clara Dollani'nin sehhar İtalyan yıldızı Silvana Mangona'ya rakip oldu-J gu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1953
  • ORDULARARASI BASKETBOL BİRİNCİLİĞİ Türkiye O dulararasi basketbol birinciliklerine dün îzmir Spor Sergi sarayında başlanmıştır-Resmimiz Denizgücü Karagücü takımlarınla bir müsabakasını göstermektedir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1953
  • Günün üç mühim meselesi Averaj usulünün kaldırılmasını,teraziyi kaldır p kararlama m I satmaya benzetirim a Hak o derece şüpha ve ayağa düşer Yazaa ZİYA ATEŞ Başka memleketlerde spor kül olarak mütalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1953
  • Dünya Ordulararası Şampiyonasına katılan takımlar merasimde ilk karşılaşmada Belçika Dün dünya ordulararası futbol gampıyonası dün 19 Mayıs Stadında yapılan bir merasimden sonra başlamıştır.Bir haftad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1953
  • Çanakkale kupası futbol maçlarında Beşiktaş,Galatasarayla Çanakkale şehitlerimizin ruhunu taziz için dikilecek olan ftbideye maddî menfaat temin etmek üzere dört kulübümüzün aralannda yapacakları karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1953
  • Junıorîar Beyo^usporla karş îaşıyör SI Martta Brükselde yapılacak Dünya Gençler turnuvasına katılacak olan genç takımımız bir arada ilk müsabakalarını bu gün Doimabahçe stadında Beşik taş Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1953
  • Okullararası voleybol birincilikleri Istanbul ortaokulları voleybol birinciliği maçı dün öğleden son ra Galatasaray Lisesi kapalı salonunda,Beyoğlu mıntakası birirtcisr Terzilik Okulu Ue İs-1 tânbul-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1953
  • j^ 'G-mç Milî Takımımızın {bugünkü maçı dolayısiyle i  k m ı i 1 kora ıtıı 1 Juniorlar dirayet-J terini lâyıkıyl gö J t&rebilscakler mi J î SuLhi G* ram i 31 martta Brükselde va-pılacak gençler turnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • TIMARHANEDE y mm YIL Doktor boba üzerinde yalnız uzun donunu bırakmış banyccuya başını yıkatıyordu J 88 Konuşamayacak kadar ağır bir balde idi.Sol kaşı gözünün Üstüne devrilmiş,göz altı,üst dudak kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Drake vazıyetten müteessirdi.Avukatın onu bu derece sıkıştırmasını fazla buluyor,katlına acıyordu.Mason ona,dik dik bakarak,sındırdı.Bir müddet sustular Nihayet madam Warfield sormağa mecbur kaldı:Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • iktibas Albay Lindbergh'in ikinci oğlu nihayet meydana çıktı Baş tarafı 3 üncüdo)şey olmadığını isbat etu-Ses dalgalarıyla yapılan araştırmalar sonunda bu canyon'uc granit bir tabana sahip oldu ğtı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Sovyetlerin cşk anlayışı-o-Komünistler» göre,en güzel kadın eli nasırlı,yüzü isli olan iyin iş Berlin,14 T.I1.A.J Ruslaı Almanyada aşkı ua «Sovyetlej?tlmıek» için bazı tedbirler tu mağa uaşiünnşiuıdu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Oerlinde ttevkiflea* o-Stalin'in ölümü dolayısiyle yapılan merasime iştirak etnıiyen 45 kişi tevkif edildi Berlin.14 tA.A.Batı Berlin gazetelerinin bildirdiklerine göre.Sı alinin ölümü dolayısiyle tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • ihraç fşlerfni düzene koyacak t:dbiler Hükûmei,istihsal ve istihlâk maddelerinin dış memleketlere naklini düzenleme maksadıyla harekete geçmiştir.Bu cümleden olarak Bölge Ticaret Müdürlüklerine gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Üniversiteliler bir Atatürk kütüphanesi kuraca.a/Milli Tütk Taıeoe üırliği Atatürk u out ün tepîıeîciıyie tanıtacak bu »Atatürk Kütüphanesi» nJ kurmak üzere teseCbûse geçmiş ur.Karar ve teşebbüsün tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Piyasada kereste stoku azaldj Son günlerde kereste fiatlarl hayli yükselmiştir.Keresteye hiçbir taıısıs yapılmaması uit anormal duruma seoep oJaıalt gösterilmekledir.Alâkama/tarafından belirtil' digin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Çinko fiyatları düşmeğe başladı Son günlerde çinko piyasasında fıatlar düşmeğe başlamıştı*"* Şubat ay)sonlarında lngıü2 piyasasında çinko 80-82 sterling den muamele görmüştür.Bu fi" at nene bağından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12 00 öğleden sonra 14.30-17 00 de hasta kabul eder.îstanhnl Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Yetmiş Uç yaşında yankesici Nevyork,14 ANKA)Man hattan'da Solomon Bauman isminde 73 yaşında biri yankesicilik suçundan hâkimin huzuruna getirildiği vakit yalvararak şöyle demiştir:«Çok rica ederim,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Amerika'da tayfun hasarlara sebep ol 1u Haskell Texas)14,A.A.Texasta Üç küçük mahalleyi harap eden tayfun sonunda dün ak şanı 7 ölü ve sayıları henüz tes bit edilemiyen birçok yaralı görülmekte idi.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • Macar tacının mü" cevherleri çalındı Londra,14 A.A.Öğrenildiğine göre,Edimburg'daki bir antikacı dükkanından aralarında Macar tacına ait bir mücevherin de bulunduğu bazı kıymet li taşlar çalınmıştır.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • tmm mı wmm HAZ&ti At meydanı yerinden oynuyordu.Ukma ile vüzera müzakere halinde bulunuyordu 265 Gidip,Sultana ulemanın ge~ leceğini tefhim edecekti-Huzura girdiği vakit İbrahim hiddet içindeydi Elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • w Nakleden;AZİZ OZBAY Konfa cehennem hayatı çektiren garip bir hâdise 14 Dedim.ilh.Tahmin edeceğiniz üzere facl amn bu yeni sahnesine hiç kimse ehemmiyet vermedi.Şahitlerin dinlenmesi,iddianamenin oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1953
  • ispanya İle Kanarya adaları Müttefik kuvvetleri için paha biçilmez bir cHğ 5r taşımaktadır Vaşmgton,14 T.H.A.A meriKa ile İspanya arasındaki işbirliğine müteallik anlaşma henüz imzalanmamış olmanla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.03.1953
  • Çorumlu Hasan Hüseyin pehlivanı 27 saniyede yeni verdim 142 Hasan Hüseyin hakkında daha pek çok şey anlatılırdı.Bilmem yalan bilmem doğru.Güya bir gün kendisi bir köyden gelirken karşısına iri bir kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Tahsildarı soyan haydut aranıyor o-Ya-alı tahsildarın ifadesi dün hastahan?de alındı Evvelki gün saat 18 sıralarında Karaköy Şehir Hatları İşletme Müdürlüğünün Fermenecilerdeki binasında cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Ehlivukuf Milliyetçiler Derneğinin din ve ırkçı gaye taşıdığını bildirdi [Bas tarafı birincide 11 *ak Akbay'in hazırladığı rapor I Okundu.Rapor başlıca iki kısma »yrıimakta idi-tik kısımda,as kımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Eden Londrada Londra,14 Radyo)Amerikada resmi ziyaretlerde bulunan İngiltere Hariciye Vekili Anthony Eden uçakla Londraya dönmüştür.Eden,hava alanında gazetecilere verdiği beyanatta,Berlin hava korido
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • "Raman,dertten kurtulamıyor [liiu,tarafı birincide] 8 bin tonilatoma Tura baiiuxu' h Kaman tankerinin Bientem*venucn pırnal L emzıne çiKiımdan evvel VVeser i\enrınde Karaya oturduğunu bildirmiştir Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Gottwald öldü tBaş tarafı birincide)lovalt Komünist Partisinin resmi tebliğine müsteniden Prag Raoyosu tarafından bildirilmiş-1 Uryekoslovakyanın 56 yaşındaki koiuuiusı yumun ag»r naütit-lunuıgı et un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Faruk itham ediyor vBastarafı 1 nci saytadu annesino tesir etmek suretiyh evlilik ballarını kopardığı.söylemiştir.«General Necip,bu mevzuda ki en kuvvetli.silahı ku-utnaral evliliğimizi bozmuştur,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Başvekil dün Paris seyahatinden döndü flîas tarafı birincide] Sadi Elde m olduğu halde dün akçam Saul 18.3u da Fransız uçağı ile Purıstan şehrimize gelmişler ve OdKcd merasimle karşılamışlardır Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Hapsedilen öç Türk denizcisi [Bastarafı 1 nci sayfada] Haickı kaptanın ifadesine göre.Akbaş 6 ay hapis yattiKian sonra serbest bırakılmıştır:8 aya mahkûm edilen Yusuf Genç hâlâ Romanyada mevkuftur.Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • F.Bahçe Adaitada 3-1 garip Adana.14 AA-İki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş bulunan İstanbul profesyonel lig birincisi Fenerbahçe takımı 'bugün ilk karşılaşmasını Torosporla yapmâştır-Çok kalabalık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • Etıbba odasınm k o ji g resi Tabip o 'a'arı merkez konsejfute ı^tiraA edecek temsilci* m iüu sebildi emimizde ajıa^.iaanyeı titmokte olan uç,bine yak™ Uclunı ve uış uıuıbınin teğtv4 eu.uu.tjfl U^vaiCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 15.03.1953
  • mahkûmlar isyan ettiler TBas tarafı birincidel fade ederek mahkûmları sükûnete davet etmiştir-Bunun üzerine mahkûmlar pencerelere toplanmışlar,ileri geri söylenmese,müdüre ve müddeiumumiye küfretmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • fiahip v* Bûf muharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suı Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • DRAM KISMI Ll Li OM Yazan:Franz Molnar Türkçssi:vsude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • V Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Attı aylak 22 M Üç aylık M 00 Bir aylık 00 Ecnebi memleketle*» iki lifin şartları 2 ve 3 UncU aayf a sant.4 TL 7 ve 8 İnci sayfa mut.2.00 T.L.Halılardan ^Mesuliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)komedi S perde Yazan:Marsel Âchard Çeviren:Tevflk Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile 553 ton meşe odunu satın alınacaktır-Bedeli 25.991 Lira geçici teminatı 1949 Lira b5 kuruştur-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • Sel kanalı inşa ettirilecek Hereke fabrikası müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 4 7000 kırk yedi bin lira olan eel kanalı inşa ettirilecektir» 2 Eksiltme 18/3/953 çarşamba günü saat 15 d© fabrika müdüriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • İSTANBUL 10.55 Taksim Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti Konserinin yayını 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri.Oyun havaları.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • ««IP!oguk algınlığına karşı Baş,diş,adale,sinir,tumv bago,romatizma ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına kar* ft son derece faydalıdır Süratle hazmoiur ve derhal tesirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • istanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden 1 İdaremize ait 2ı 4.5 numaralı deniz motörlerinin tekne kısmı ile makine aksamı makinenin yedek parça ve mefruşatı dahil)motor ve teknelerin sökülmesi alıcıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • WUmn»ji'.ıijw^jmji'»ş m Hazırlıyaıı Sadi BORAK 2 t 3 4 5 6] 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 e' 6 7 1 10 11 ti:12 Loldan sağa:1—Başınnzdadır;Uydurma;Nida.2—itiyat edinen;Bir peygamber.3—Muvafakat;Devletimizin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Franffi İsviçre Fr.Belçika Frîsveç Kr.Florin Liret Drahmi ICakoudes Açılış Kapanı?787.00 281.00 0.80 64.03 5.60 64.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • frtîfYiiMiffiggi Türkiye Kız'ay Cemiyetinden:Gönüllü Hemşire ve Hastabakıcı kurs ara Şehrimizin Beyoğlu,istanbul ve Kadıköy cihetlerinde 1 Nisan 1953 tarihinde «Gönüllü Hemşire ve Hastabakıcı Kursları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • Hidroelektrik Tesisatı Su Ve Yapı Kısmı inşaatı Yaptırılacaktır İller Bankası:1—Kütahya iline bağlı Karahallı kasabası hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin 35 lira kadro maaşlı ingiliz filolojisi» klasik filoloji ve arkeoloji seminer kitaphklanna aşağıda yazılı şart' larla üç memur alınacaktır-1 Memurlar Kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • Ankara iii Daimî komisyonundan Vilayet dahilinde köylerde yapılacak su tesisatının proj6" Jeri ve inşaatlarının kontrolü ücretli yüksek mühendislerle v0* ya götürü olarak aşağıdaki şartlarla yaptırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1953
  • Muze'er Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve turna günleri saat:13 1« Eski Şark Eserleri Müzeni:Pazar,çarşamba ve otama günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her *ün 1S.40-16.30 Ayaso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8