Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Başvekil ve Dışişleri Vekili,Gl.Ridgvay ile görüşlü Menderes ve Köprülü bugün dönüyorlar Dün Patiste bir basın konferansı tertip eden Başvekil,Türk Fransız görüşmeleri hakkında geniş izahat verdi Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Başvekil Menderes ve Dışişleri Vekili Köprülü Fransız Millî Meclisini ziyaretleri sırasında-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Bir İngiliz ocağının düşürülmesi üzerine İngiltere Rusyaya dün çok sert bir nota verdi Eden,hâdiseyi Barbarca bir hareket olarak vasıflandırdı.Ruslar İngilizıeri suçlu buuyor Ruslar tarafından düşürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • ftirk Fransız görüşmelerine dair resmî tebüf ^aris 13 A.A.France 5^se Ajansı bildiriyor:ftıiî rlt Fransız görüşmelerini Vjutekaıp Dışişleri Vekâleti aşa-2jkl tebliği yayınlamıştır:*Tirkiye Başvekili i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Kabinede tadilât şayiaları Başvekilin A rıha raya döner dönmez istifa edecek yeni kabineyi kuracağı bildiriliyor Ankara 13 ANKA)Başvekil Adnan Menderesin Paristen dönmek üzere olduğu şu gün lerde Kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Suikast sanıklarının sorguları sona erdi Dün Sorguya çekilen Süper Mürşit fiısakürek,Milliyetçiler Derneğinin kapatılmasının aleyhinde bulunda Dün ifadesi alman Miper mürşit KısakUrek cezaevine dönerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Akdeniz savunma teşkilâtı i Nato kuvvetlerinin Akdenizde tesis ettiği yeni komutanlıklar yarından itibaren fiilen çalışmaya başhyacak Paris,13 AA.Akdenizdeki yeni müttefik komutanlığının 15 marttan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Londrada beklenen Mrşi-Tito Tito için Londrada tedatr alındı Londra,13 Radyo)Yugoslav Devlet Reisi MrşL 'lı-O önümüzdeki pazartesi günü Ingiltereye varmış olacaktır.İngiliz siyasî ^evrelui-inin çok bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Windsor Dükü L o n d ra'da o-Eski İngiltere Kralı,annesinin hastah;Vı dolayısiyle İngiltereye eitti Londra 13 AP)Floridadan hareket ederek 4.000 millik bir mesafe katettikten sonra buraya gelen Vindso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • belediyenin 953 yılı bütçesi o-ti Genel Meclisi bütçenin mü* zakeresini bugün tamamliyacak İl genei meclis bütçe milzake relerine dün sabah saat ondan İtibaren başlamış ve gece geç vakte kadar devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Paçovra dâvası o-Dünkü duruşmada,üç devleti alâkadar eden dâvanın memleketimi/de görülmesi kararlaştı Paçavra satışından d'»gan 5 milyon liralık tazminat davasına dün Ucüncü Ticaret Mahkemesinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Hey timiz IV o kovadan döndü Sovyet Başvekili Stalinln Moskova'dakİ cenaze merasimine hükümetimiz adına fevkalâde Büyükelçi olarak resmen iştirak eden Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtibi Büyükelçi Cevat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Üç büyükler toplantısı o-Churchill,yeni Rus idareciler] ile yapılacak göriinıeye büyük ehemmiyet veriyor Londra.13 AP)Başbakan Churchill dün üç büyükler arasınd* yapılması tasavvur edilen bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Faruktan ayrılan sabık Hraliçe Neriman Sabık Mısır Kralı Faruk halâ uslanmadı Kraliçe Neriman* Cenevre'de boşanma hazırlığına başladı* Faruk veni bir aşk macerasına daldı Cenevre,13 AP)Yanında annesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Dün aksam bir tahsildar silâh tehdidiyle soyuldu Meçhul bir şahıs Denizcilik Bankasının tahsildarını tabanca ile yaraladıktan sonra çantasını kaparak kaçtı Dün akşam saat 18-30 sularında Galata'da ent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • Madalya alan kahramanlarımız Kore kahramanlarımızdan 3 subayımızla bir şehit annesine* fasmir'de yapılan bir törende Amerikalı albay Meade tarafından «Silver Star» madalyası verilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1953
  • &ı&efiuMı*w Bugün şehrimizde hava öğleye kadar yağışlı,sonraları bulutlu geçeceği,rüzgarların kuzey-doğudan ve batıdan eseceği tahmin edilmiştir.«mm\I jfltji/iİiMm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Mesireler ve hususiyetleri İstanbul birer birer mesirelerini kaybediyor.Daha doğrusu elinden kaktırıyor-Bu mahrumiyetin acı»ıuı bilhassa buhar,yaz ve sonbahar mevsimlerinde his- ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Türk-Irak dostluğu o-Bağdatta bir toplantı yapılaca!ve talebe,rciiLade.esi imtvzuunda konuşulacak 950 yılı içinde Ankarada traktan gelen ir İıe/e;i2 Milli Eğitim Vekili ve diğar yetkili kimseler arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Norveç ticaret ataşesi vazifesin** başladı Norveq hükümeti tarafından ilk defa olarak şehrimizde bir ticaret ata^eli^i teşkil edilmişve ataşe rlerierhsen vazifesine başlamıştır-Dün kendisiyle eörüstüç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • 16 Mart cehilleri için yppılacak îSit fal 16 Mart hâdisesinin yıldönümü münasebetiyle önümüzdeki pazartf 4 çünü saat 15 te Evüd Şehitliğinde bir tören yanılacaktır-Törene askerî k^.alar,bir Dolis müfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Yüksek Öğretim Encümeni t uqün toplanacak Bi4 müddet evvel teşekkül eden «Yüksek öğretim Encümeni,bucün saat 15 de Cemberlitastaki Muallimler Birliği lokalinde toplanacaktır-ToDİantıya İstanbul Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Kadın ve e kek İşçiye İhtiyaç var îş ve îsçi Bulma Kurumu* MU dürlüğünden bildirildiğine core» 5 dökümcü.10 saç oresçi.8 askerliğini yaDmıs san'at okulu mezunu tesviyeci ve tornacı.4 birinci s^f mobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Loios firtsnasi vapur sef&rlarîni aksattı Dün sabahın erken saatlerinden itibaren kuvvetli bir lodes fırtınası esmeğe başlamıştır-Bu yüzden şehir hatlan vapur seferlerinde bazı aksaklıklar olmuş» Hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • KISA HA it Koca Ragtp Paşa ilkokulu okul aile birliği dün bir toplantı yaparak bazı kararlar almıştır.Ayrıca yeni tesis edilen kütüphane de dün törenle açılmıştır.İr Halk Eğitimi Komisyonu dün saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • POLİSTE Fenerde oturan Cahit Ünal adında bir gümrük memuru,kavga ettiği irfan adında bir şoförün başını tabancasının kabzası ile yaralamıştır.Sanık yakalanmış,tahkikata başlanmıştır.Beşiktaşta oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Japon ticaret heyetinin tetkikleri Şehrimizde bulunan Japon ticaret heyeti dünden itibaren temaslarına başlamış ve alâkalılarla müzakerelerde bulunmuşlardır-Bu arada şehrimizde ilk defa olarak bir Jap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Hie 14 Mart 1953 Cumartesi Ku.28 C.A.1372 1 Mart 1368 VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 6.14 11.59 Ogle 12.25 6.09 ikindi 15.45 9.29 Akşam 18.13 12.00 Yatsı 19.45 1.30 İmsak 5.35 18.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • D.P.Beykoz ilçe kongresi 15 mart pazar günü saat 10 da Beykoz Spor Kulübünde yapılacaktır.TÖREN T^ Vefa Lisesinin kurı usunun 81 inci yıldönümü münasebetiyle bugün saat 14.30 da Vefa Lisesi konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Tek parti hâkimiyetinden tek ferdin keyfi bir istibdadına inkılâp ~eden Sovyet rejimini,Stalin,bir oligarşiye terkederek,mürşidi Lenine kavuştu.Malenkov,Stalinin,küçük ve muti bir emirberinden başka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Şehre dökülen turistler Sinemaların premıere'leri Istanbulun gece hayatı Ümit DENİ?Turistler alış verişte ŞEHRE DÖKÜLEN TÜIÛST Umumiyet itibai'iyle bizim turist mevsimi yaz aylandır.Tem muz ve ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • KaçaVçsIık yapsn terzinin duruşması Bundan bir müddet evvel.Samsun vapurunda bir kaçakçılık hâdisesi olmuş ve Nisantasında terzilik vaoan Muallâ Yakan adında bir kadın vurda kaçak esya sokmak iddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Belediye ucu?halk lokantaları aç yor Belediye,halka temiz evsafta ve ucuz fiatla yemek yedirmek için lokantalar acv^o^a karar vermiş ve bu hususta te* şebbüse geçmiştir tik olarak Eminönündc.Balıkhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • LübnanJın bîr turist kafîlssi geliyor Nisan ayı içinde şehrimize Lübnandan bir turist kafilesi gelecektir-Alâkalıların beyar nına göre en az yüz hususi otomobilin iştirak edeceği kafile evvelâ Adana'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Kaptanlık irat hanları MoiiircLi.uk,makinistlik ve kaptani.k imtıhanlariaa bir nisandan itibaren başlanacak Muhtelif limanlarımızda her yıl yapumaktu ulau loatromoıu-i.hmun üuptanugı,Kıyı kaptanlığı,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • ft ^Wj'nigj ıı ı—HALKIN SES!KınaiıatJa llmaıc ğı Kmalıadada oturan ve balıkçılıkla meşgul olduğunu yazarak isim ve ad re*,n neşredilmesini istemiyen bir okuyucumuz yazıyor:«Kınahadanın bir tek limanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.03.1953
  • Boyanmasın verilen müesseseler Lokanta,ot-I v«s eğl I1Jâ azami süratte Vilâyet ve Belediye riyaseti Üg\liıere gönder-1 ı£ı üır tamı ov «e haiKin istirahat ettiğe,eğlendiği,yemek yediği e yattığı mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • î İcmal Düşürülen uçaklar Kuşlar arka arkaya bir Amerikan ve bir İngiliz uçağını uulUıtfûler.Bu hareketlerin iu,kelebiz kalacağını,V asin fV a ve Londra hükümetlerinin ı a.sıt bıı«T protesto ile bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • G.Kurmay tatbikatı sona erdi NATO karargahında yapıla» tatbikatta 300 den tazla yüksek rütbeli subay bulundu Paris,13 A.A.Pariyte NATu karargâhı civarında Volugeau karargamnda ö mart günü başlayan «C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • J»por»va Ti?ı Türkîya B?jyüke*çisi Tokyo 13 A.A.Umumiyetle salahiyetli çevrelerin haberlerini aksettiren Mainichi gazetesi bugün verdiği bir haberde Japon hükümetinin halen Washington elçiliğinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • Ned m Ökm^n'itı Roma'daki t^m^lan Roma 13 A.A.Türkiye Tarım Vekili Nedim ökmen,bugTÜn İtalyan Tarım Vekili Fanfani Mintore Ue görüşmüştür.Her iki devlet adamı yakında yapılacak olan Avrupa ziraat konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • Millî Eğ tim Vakâl tinde araştırma bürosu kuruluyor Ankara 13 A.A.öğrencilerin okuldan aldığı bilgiyi kontrol etmek ve kabiliyetlerini ölçmek makgadiyle kurulacak test ve araştırma bürosunu İdare etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • HER AY BpR Çekiliş 24 Mart't a Erenköy'de Bir Ev ve Muhle!If Para ikramiyeleri Her ^f|0LSra'*a bir iştirak hissesi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • Macar diktatörü Rakosi kayboldu Kızıl Lider Staıinia cevaza töreninde ba.unriuxtan sonra mem ekatine LÖrneti.Viyana 13 AF)Komünist J^uceı ıslanın Xanudi cUKtuuıru İKıaUıias Kaitosi lıenuz Moskova dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • SCocd ariyan Prensâsl®» İngiltere Prensesi Margar^'e koca bulmak bukınınuLvn diğerlerine nazaran uj.ua,sansa buıuuuyor Paris,13 T.H.A.Ha'en Avrupanın lnuluenf meuüeke.lo rındu 8 prensesin be*târ olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • en şık adamı o-f ngiüz terzilerine Köre» Sovye^ mareşali Jokolovbki dünyamıeıı şık tfiyiaen adamı imiş Londra,lö a.a.Ihsın,erke* terzilerinin deı'gısi «The Tanor And Cutter» in yazdığına gor Sovyet,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER ALMANYA it Batı devletleri yüksek komiserleri dün İngiliz yüksek komiserinin talebi üzerine Fransız yüksek komiseri Francois Poncet'nin dairesinde tonlanarak 90 dakika görüşmüşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • 164 Sevgilin bu akşam gelmi-*ecek galiba?Evet!Bir arabaya atlayıp buraîa gelir mısın ^adının vereceği cevabı heye-ve merakla bekliyordu.Zekiye düşünmeğe başladı.Ha ^atında yeknasaklıktan kurtulanımı u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • FIKRA Kapatmayın günahtır Belediye Daim!Kum' *yonu,İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroıarı'nın kapanmasını istiyen bir rapor hazırlıyarak Şehir Meclisine vermiş.Bir akkanı gav.eteainde okuduk.Raporda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • İKTİBAS rilen müsamaha Kz çocukları 17 yaşına kjdar koj jierde erk ikana okur dilddikteri gibi hzreket ed*rt diiediklari gibi giyinir va yaşarlar.O.Jjr bu yaşayışları ila dünyacıı kendil$rî için bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • Bir İtalyan kız erke c oldu Roma 13 A.A.18 yaşında genç bir Milanolu kız olan Anna Maria d'Elia,12 ameliyatı müteakip erkek olmuştur.Kızın ebeveyni mahkemeye müracaat ederek çocuklarının nüfus kaydını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1953
  • ız& Çarşaflılar Batı vuayet uıerkczierimizûen uirinde gaa i» mw »a dibe oluyor.Sfaluız V tl fa hanımlara» mr film gosteriiiyuxuixj.Xaou erkeklerin bu seansa girmeleri meııeOıUıiış.UvlduKuuı mjui'U la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1953
  • IBir müddetten beri Fransada bulunan B;vekil Adnan Mendere3 ve Hariciye Vekili Köprülü bugün avdet edecektir.Resim Başvekilimizi Fransa Parlâmentosunda Johannes Dupraz ile görüşürken tesbit etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1953
  • HEIİGliN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Akmcıhk ve Türk akıncıları nasıl doğmuşlardı Kayıhaniıların Orta Asyadan ^"içüşlari,du.Sonra Kösa M,hal kumandanlığını mandanlık oğulian oğuia geçerek 150 Türk tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1953
  • Şî«S i ^pfîİPl-îi?Amerikan ordusuna mensup kadınlar arasında geçenlerde Calif ornia'da bir güzellik müsabakası j£ yapılmış ve Geele Wilton birinciliği kazanmıştır.Oeele Wilton,Amerikan hava ordusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1953
  • Pazartesi günü oynanan ve l~tf TottenhanTın galibiyetiyle biten maçtan beyecanb bir antKGtLTERE IAG MAÇLARI İngiltere lig maçlarının tehir edilen birinci küme karşılaşmalarında.Tottenham Derby County
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • Fenerbahçe 4danaya gitti İki müsabaka için dûn sabah uçakla Adana'ya hareket eden,İstanbul profesyonel küme şampiyonu Fenerbahçe,ilk karşılaşmasını bugün yapacaktır-San lacivertliler.Adana'da Torosspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • Profesyonel kümenin son maçı için m.I II I II I III ietie Emniyet karşılaşacakla I Prc^syonel kümenin ikinci dev re müsadanalarında a olup,Veîa staurnua oynanırken yağmur oolayısıyle telür edilen Aüal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • Milliyet'in Büyük Ar keü Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nisanda Ma^ritts Sspanyollarla karşılaşacak olan M—I I I I—Milli futbol takımımızı nasıl tertip ederdiniz?Gelen cevapları nöşret.rıJya başladık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • 7 fakımın iştirakiyle yapılacak 1953 şampiyonası büyük merasimle ba f Bugün Holljnda Belçika ifa karşı' i k karşılaşmas m 13 martta Mithatpaşa Dünya ür-imruıası Futbol Şampiyonasının üçunei yıl karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • Müsabakaların fikstürü 14/Mart/1953 Hollanda Belçika Ankara'da)15/Mart/1953 Fransa Mısır Ankara'da» 15/Mart/1953 italya Hollanda Ankara'da)17/Mart/3953 Fransa Yunanistan istanbul'da)17/Mart/1953 italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • C-İ-S-M-ÜYELERİ Ordu takimlariyle birlikte gelen Ct-SM-üyeleri Atatürk âbidesine çelenk koyduktan sonra 111» ANSIZ ORDU TARIMI Frjansız Ordu takımı oyuncuları ve kafıla başkam dün aaoanıvl vapılan mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1953
  • Ordu takımları Ankaraya geldi İtalyan ordu takımı dün geldi Boniparti ne diyor?Ordu takımımız döndü Hollanda ordu takımı g^ldi Kafile başkanları ne diyorlar?1 Ankara 13 Milliyet)Şeh-söyledi:«Hava muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL 11 Resim kuşa benzemişti.Anlaşıldı,cepheden tabak gibi bir resim yapmak gerekiyordu/87 curası eski bir battaniye parçası ile tefriş edilmiş temiz bir köşe idi.Dipte duran iki ufak Çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1953
  • Arkadaşım rahat rahat oturmadan karnını doyuramaz.Baksanıza bu vücut öyle çabuk çabuk beslenebilir mı?Açık söylemek lazım gelirse ben de süratle yemek yemekten hoşlanmam.Drake bu civarda bir lokanta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1953
  • bazırlifu Mai fa DR AK 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 t 2 3 4 5 6 7 8 9 T 10 It 12 J £oid?n saga:1 Bir Tereddünün Romanı müellifi 2 Teninde siyahlık husule getirme 3 Bir gıda maddesi;Hastalığa mensup:Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1953
  • Yeniçerilerin çekilmiş kılıçlan Mulakkabın daha fazla yaşcmasına meydan vermedi Î64 Dedi-Zira kendi kafasından da korkuyordu-Ahmet Paşa da korktu-Altın keselerini hey beden çıkarıp,adamlarının koynuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1953
  • Nakiedatı:AZİZ ÖZBAY Hippolit,başını çok keskin ol 13 HJppoIit'ln asilâne cevabuî Bayan,ben sizi itham et mi yoruıu!Kont Hippolit dö Boîiarme artık tamamen mahvolmuştu;hiç bir kuvvet onu kurtaramıyaea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.03.1953
  • Kabinede tadilât şaiyalan f Baştanı fi I nei sayfada1 deceği,yeni Hükümeti kurnr vazifesinin de yine kendisine ve rileceği ve eır geç 21 mart gününe kadar üçüncü kabinesini kurmuş olacağı katiyetle ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Vindsor Dükü Londrada [Bas tarafı birincide] ve New Yorkta kızkardeşi Prenses Mary ile birleşerek Londraya hareket etmişti.Dükün aslen Amerikalı olan karısı Amerikada kalmıştır.Vindsor Dükü dün gece S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Suikast sanıkları Ankara,13 Milliyet)Malatya suikasdi sanıklarının sorgularına bugün de Üçüncü Sorgu Hâkimliğinde devam edilmiştir.Bugün sorguya çekilen Necip Fazıl Kısakürek.Cevat Rıfat Atılhan.Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Paçavra dâvası [Bas tarafı birincide 1 hâdisenin kısaca safahatı şöyledir:Şehrimizde bulunan ve her türlü ithalât ihracat işleri ile uğraşan Osman Taşçjoglu firması,lıarb içinde Amerikan hükümeti tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Mareşal Tito [Baş tarafı birincide] Yugoslav devlet reisi Londra ya geıır gelmez,derhal Mr.Jtıur ohıll'i ziyaret edecek va bilânare Mr.Eden ile görüşecektirfîTO NASIL VAÜİT ofcÇIRYOR lngıltereye ovgru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Faıan Hüseyin pehüvan iki metre boyunda ve 129 kilo ağırlığında idi 141 Pakistandan dönüşümüz diyebilirim ki gidişten daha eğlencen oldu.Un.versitelı gençjı-r:e daha yakından tanışmış,daha samimî olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Balediyenin 953 yılı bütçesi Lliu^Utiuiı 1 nu buylıulai Sİ3 Lcivull iitiıvıViUua ov2 aıcuı üicuar bunun ut uiue Uı i Coo.ıu ilci' lüuicıen,IClUU'Jtf aOnu^iiiüşıar ve ûu üevır ışını ta-Bundan sonra Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Bir düzeltme Ga*.N.t.eu.4in lo Maf*.1953 tarilüi uüsntısuun uordüncti sütununda uuyüK.^uûLularia v.ısuuıduI vilayetinin viSsef verici* uuruıuuy «ışLgı ı a.yuıüıiıiK Vekaleti,köy unlkınnı.toi İçin iJic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • AMEJStKAN UÇAKLAJKININ FAAUtYETİ Wasmngton,13 A.A.t Ha va kuvvetlerine m-bic söz cûn'ün bugrun bikurd^wi gör* cSabre» tipi '15 Amorika î.avcı uçağı yakında Umanyada grup halinde uçuş yapacaklardır Stt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Üç büyükler [Bastaraft 1 nci sayfada] larından Arthur Lewis tarafın-i dan.su şekilde sorulmuştu:«Malenkov'un dıs sivaset hakkında ilk beyanatının ol' dukca mutedil bir dille ifade e dilmis olmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Akdeniz savunma teşkilâtı [Bas tarafı birincide] yinde tasvip edilmiş olduğu hatırlatılmaktadır-Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Amiral Carney'in emrinde olan.Güney Avrupa Müttefik hava kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Türkal Ticaret Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Reisliğinden:Türkal Ticaret Türk Anonim Şirketi ortaklan alelade genel kurulu 30 Mart 1953 pazartesi günü saat 10)da Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • FARUK'UN YENt MACERALARI Roma.13.APT Eski Kraliçe Neriman'ın burada ayrılmasından bir kaç saat sonra Faruk'un Romanın gece kulüplerinden birinde yeni gözde* siyle eğlenmekte olduğu kati olarak anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • VAjm.A MAHALLİNDE YAL'ILN TAuIiU&AC Hadise maıtaıunaj,SeKiZTiCs Ingm^s jdussar biriiiwerm hu-I manda eden subay,iiazA yen.ivi* ^j parçaları imlmu* ve JABUfttir ki:«Bunun ifade ettiği mâna.Lir» coin uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • ÜÇÜNCÜ UÇAK HADİSESİ Fraıutıurd 13 CAP)Britisn European Airways.BEA)Jnguız nava yodan işletmecine a»t bir Viking yolcu uçağıaa dun Almanyadaki Sovyet işgal bölge si üzerinde bir Rus uyağı raıal'ından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Menderes ve Köprülü dönüyorlar fBas tarafı birincide 1 tabiî karşılamak lâzım gelir-Bu vakıa ve zaruretlerden dolayı Yakın Doğu müdafaasının mümkün olduğu kadar çabuk teşkil edilmesj lâzım geldiği fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • MENDERES RÎDGVVAY MÜLAKATI Pans 13 A.A.Avrupa Müttefik orduları Başkomutanı General Ridgway,bugün burada Türkiye Başvekili Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Prof.Fuat Köprülü ile görüşmüştür.Türk dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • RENE MAYER TÜRK «İAZETECÎLERİNİ KABUL ETTİ Paris 13 A.A.Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Ve-tili Prof.Köprülüye refakat e- ten Türk basın mensupları buçün öğleden sonra Başvekil Rene fclayer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • VE HARİCİYE VEKİLİNİN AVDETt Paris,13 Radvo)Dört günden beri Paris'te bulunan Türk devlet adamları cumartesi srûnü uçakla Türkiye'ye hareket edeceklerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • NERİMAN'IN TELEFON MTJHAVERFXERt Sabık Mısır Kraliçesi Neriman ve annesi dün İsviçre'ye gelmişler ve bu sabah.Kahire.Paris ve Roma ile telefon muhaveresinde bulunmuşlardır.Fakat bu konuşmaların mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • lOTSlR GAZETELERİNİN NEŞRİYATI Eski Kral Farukun İkinci ka rısı Neriman'dan ayrılacağı ha beri Mısır gazetelerinde büyü)başlıklarla yayınlanmaktadır Al Ahram gazetesi,bu ayjıb ğın,Faruk'tan cok fena m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • sır Kralı Faruk hâlâ uslanmadı [Bas tarafı birincide!mistir-Neriman hiç kimse İli görüşmeyi kabul etmemiş ve doğruca'otele gitmiştir-Tahminlere göre.Neriman Romadaki bazı dostlarına sah sî sebeplerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • Türk Fransız görüşmelerine lair resmî tebliğ [Bas tarafı birincide] İdeal ayrılığının nakzetmediği bu dayanışma zihniyeti içinde Vekiller her iki memleket uı hareket tarzım incelemişler ve Atlantik ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • re Rüsv [Bastarafı 1 nci sayfada] toplu Dır tahrik kampanyası açı^ açmadığım soruşıurmaıaadıriar.Dun ikinci bir İngiliz uçağına da aynı şekilde tecavüz vaki Umuş fakat bu uçak Sovyet kurşunlarından ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • KAYIP İstanbul Sıhhî Müesseseler Saymanlığından 771P liralık teminatıma ait 14/4/952 gün ve 4399 sayılı makbuzunu zayi ettiğimi ilân ederim-Bif at Sezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.03.1953
  • TiD Bayramı bugftn törenle kul anaca\Tib Bayramı bugün kutlanacak ve bu münasebetle fn^t 10 da Fen fakültesi konferans salonunda bi rtören yamlacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,îamaü Tezelli,Şükrü Tunar 14.00 Ordulararası futbol müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Afyonkarahisar Belediye Saymanlığından Belediye encümeninin 7/3/953 gün ve 843 sayılı kararile otomobil ve traktörler için 900 motosiklet için 70 bisiklet için 1000 binek ve yük arabaları için 420 ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Kiralık Bahçe Ankara ili Daimî Komisyonundan Bankalar caddesinde Şehir Bahçesi namiyle meşhur bahçenin bir yıl süre ile kiracı açık artırmaya çıkarılmıştır-Muhammen kira bedeli 10980 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Eskişehir Bankası T-A-Şirketi İdare Meclisi Başkanlığından Bankamızın 1952 yılı adî umumî heyet toplantısı,gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 1953 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • İstanbul Jandarma Satmalm Komisyonu Başkanlığından Cinsi Mıktan T-Bedeli ilk teminatı Kilo Lira Lira Kuruş Sığır eti 40000 64.000 4450 00 Kuyun 7.000 17500 1312 50 1 istanbul Jandarma Okul eratının ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • DRAM KISMI LtLİAM Yazan:Fran^ Mulnar Türkçüm:Asude Zeybekcğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Başku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Baş.diş,nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşı m günde 4 taaf aro ile 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Brezilya Kahvesi Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden Şirket hissedarlar umumî heyetinin toplantısı 31 Mart 1953 salı günü saat 16 da yapılacaktır-Toplantı Istanbulda Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Dizel Grubu Satın Alınacaktır İller Bankasından:1 Van şehri eîektrîk santralına fennî şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere bir adet 225-270 beygirlik dizel gurubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Kapalı zarf usulile Menkul Mal satışı 1st nlıul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminat:Lira K-Lira K* 1755 00 131 62 Millî Savunma Bakanlığına ait Sirkeci Yapılmamış Eşya Anbarı Müdürlüğünde 1170 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • İstanbul Toprak ve iskân Müc'üHüöünden istanbul vilâyeti dahilinde oturan ve iskân hakları bulunan çiftçi göçmenlerden bir kısmı verdikleri adreslerde,bulunamadığından gönderilen mektuplar iade olunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • C^^ır Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğün 4en 1 7705 lira tahminî bedel ve 577-88 lira muvakkat teminatlı 23 adet çadır 26/3/953 tarihinde saat 15 de eksiltme suretile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaasj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 JUtı ayUk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketler* iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü »ayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa stmt.2,50 T.L.îlâiilardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • İstanbul Birinci tcra Memurluğundan 952/1166 Bir borç.için hacizli olup pa" raya çevrilmesine karar verilen koltuk takımı,taban halr sı» radyo,karyola,gardrop,yazı makinesi,tuvalet,buz dolabı* iki sec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • TABLETLERİ TABLETLERİ İKTİDARSIZLIK BELGEVŞEKLÎĞt TENASÜL* ZAAF ve erken ihtiyarlamalarda kullanılır.Her Eczahanede bulunur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Krflorin Liret Drahmi lOskoudes Açılış Kapanı?790.50 280.50 0.80 64.0-3 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791.00 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • FEVKALADE UMUMÎ HEYET TOiXANTISI Türkal Ticaret Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Reisliğinden:Türkal Ticaret Türk Anonim Şirketi hissedarları aşağıda yazılı gündemdeki hususu müzakere etmek üzere 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Bursa Asliye İkinci Ticaret Yargıçlığından:Konkordato ilânı 950/19 ticaret)Konkordato isteyen Bursa Cumhuriyet caddesinde 60 Nodükkânda koşumcu Hasan Koşumcunun alacaklıları ile konkordato akti talebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Gelibolu Belediye Reisliğinden Belediyemiz Temizlik İşlerinde kullanılmak üzere bir adet 3,5 veya 5 tonluk hidrolik kasah temizlik kamyonu teklif alma suretiyle mubayaa edilecektir-Taliplerin teslim v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • İLAN Denizli Belediye Reisliğinden Fen Müdürlüğünde mevcut şartname gereğince 200 bin adet parke taşı satın alınacaktır:Beher taşın muhammen bedeli 22 kuruş olup muvakkat teminatı 3300 liradır-Taliple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1953
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Bolu Adapazarı.Bolu Devrekı Devrek Tefen,Çaycuma 1st-Kışlalar arasında karşılıklı senelik 3700 ton yiyecek yeni,yakacak maddelerinin taşınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8