Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Nato deniz kuvvetleri Girit asında manevra yapacak Önümüzdeki günlerde başlıyacak oan tatbikata on dört gemimiz iştirak edecek Ankara,12 Milliyet)öntimüzdeki günlerde Girit adasında yapılacak manevral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Molotov heyetimizi kabul etti Cenaze törenine iştirak eden heyetimiz yeni Dışişleri Vekili ile ayarım saat kadar görüştü Moskova,12 ANKA)Sovyetler Birliği Dışişleri Vekili Mo-[Devamı Sa.7 Sü 7 de] Sli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Sabık Kral Faruk Neriman'dan ayrıldı Mısırın eski 'Kraliçesi dün annesi İle birlikte Isviçreye haraket etti Roma,12 THA-Sabık dilmesi üzerine,bugün bir ber Mısır Kralı Faruk'un,Kraliçe yanatta bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • CH.P.nin programı değişiyor Giinaitayın Başkanlığında hazırlanan tasan Kurultayda müzakere edilecek Ankara,12 ANKA)Eski Başkanlardan Şemsettin Günaltay'ın Başkanlığında bir kaç aydan beri C.H.P.Gene)M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Suikast sanıklarının dün ifadeleri alındı Şerif Dursun suçunu itî/af etti.Diğer sanıkların da ifadeiari bugün a in c k Ankara,12 Milliyet)Malatya hâdisesi sanıklarının sorgularına bugün de devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • B 1 İBİİP m^^E m Wm iitf-u_js immaât Birbirinden güzel üç roman hazırlıyor PEK VAHINOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • *ar KEP GİYME TÖRENİ Haydarpaşa Hemşire Okulund aöğreucilerin kep giymeleri münasebetiyle bir tören yapılmıştır;Yazısı 2 nci sayfamızda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılıyor Birçok maddeler kaldırılmakta ve bazı suçların cezası şiddetlendirîlmektedîr Ankara.12 TA)Türk I mek üzere Adalet Vekâletinde Ceza Kanununu topyekûn ele I biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Fransa Başvekili ve Hariciye Vekili mayıs ayında Türkiyey?geliyorlar Türk-Fransız siyasî örüşmeleri sona erdi nan Menderes bugün Nafo Başkomutanı Gl.Ridgwayi ziyaretten sonra bir basın konferansı tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1953
  • Hürriyet bekliyen Çin |k n apoleon harblerinden son-gj ra Rusyanın Cenubî Avru Paya ve Yakın Şarka yayama emellerinin kendileri i-Çin büyük bir tehlike teşkil edeceğini anlıyan devletler bir buçuk asr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1953
  • TÂICV8MMÜ 8fc YAPRAK Lâimî Encümenin raporu ULUNAY Bir mevzu hakkımla üst üste iki yazı yazılmaz ama dünkü gazetelerde Şehir Tiyatrosu hakkında İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninin raporunu okuduktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • KISA HA if Denizbank'ın Aksu vapuru Haliç tersanelerinde revizyona "abi tutulmuştur.Tamirat 20 Jlin kadar sürecektir.Kahve,sağlam durumunu muhafaza etmektedir.Piyasada 3 numarak kahveler 900,5 numarh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • POLİS T E İf Sabıkalılardan Aydın Cankurtaran,Tophane Karabaş mey danında eroin satarken yakalan mıhtır.Yapılan araştırma sonun da sanığın üzerinde 11 paket eroın bulunmuştur,if Saryerde Yenimahalledc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • life.13 Mart Ru.27 28 C.A.1953 Şub.1372 Cuma 1368 VAKIT VASATİ EZANİ Güneş 6.15 12.02 Ö£le 12.24 6.10 îksııdi 15.45 9.30 Ak 18.14 12.00 Yatsı 19.43 1.30 İmsak 5.36 18.2a i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • ihmw nam r.ıtıı^ı nr.ı,1 Yeni «Türk Tabipler Birliği Kattan» gereğince İstanbul Etıbba Odasının fevkalâde kon gresi gecen cumartesi günü Cağaloğlundaki binada toplandı-Geçen haftaki 3-azımizda tah min
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Döviz koçak*.O Takas yolu iie ihracatta döviz kaçakc.Iığı yapıl* dığı anlaşıldı Son zamanlarda takas yolu ile yapılan ihracatın geniş ölçüde döviz kaçakçılığına *1 açtığı tesbit edilmiştir.Alâkalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • HALKIN SESİ A'tınbakkal durağı Bu durak hakkındaki dilek cevaplandırılmıştı.Fa-kat sayın okuyucumuz Yakup Ayvaz'ın bu defaki inek tubu da yerinde sualler ihtiva etmektedir.Aşağıya alıyoruz:«Altınbakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Fioryadaki plaj evleri 0-Be'ediyenin tesıseri yeni ihdas oiu.ıaıı Sosyal Bizraetlar Müûür.üğüiie bağlanacak Beledij'e,şehrimizin en güzel sayfiye yerlerinden biri olan Floryada yeniden bazı tesisler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • BeynefmAal profazöri&r cemiyetinin kongrasi Beynelmilel Profesörler Cemiyetinin 7 nei yıllık kongresi 6"11 nisan tarihleri arasında Amsterdamda yapılacaktır-Cemiyet» memleketimizdeki üç üniversite ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Bemiuef ko?er:•ft-I.Ü.T.Birliği,hasılatı Çanakkale Şehitleri Âbidesine verilmek üzere 17 mart salı günü akşamı Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında saat 21 de büyük bir konser tertip etmiştir.TOPLANTI:¦jç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Japon Ticaret Heyeti dün şehrimize geldi Hayet Başkanı Arık dan çok mesm un Ankarada temaslarda bulunan Japon ticaret heyeti dün şehrimize gelmiştir.Heyetle gehrimiz de yapılacak müzakerelere bugünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Bit* askerî hey°t bugün $3hrimize gaiijfor NATO Müttefik Kuvvetleri Karargâhına bağlı dördü general olan sekiz yüksek rütbeli subaydan müteşekkil on iki kişilik bir askerî heyet bugün uçakla şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Kendilerine gazeteci süsü vereni r çoğalıyor Son günlerde şehrimizde ken dilerine gazeteci süsü vererek şantaj ve dolandırıcılık yapanlar fazlalaşmıştır-Dün de;Artin ve Faruk admda iki sahte gazeteciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Apartman dairesi iç'n aciîe ediniz 16 mavta kadar Garanti Bankasına yüz I'ra yatırırsunız 28 martta apartman dairesi,arsa ve para ikramiyeleri kazanabilirsiniz.Son günlerden istifade ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Ekonomi Oku'unda yapılan münazara İstanbul Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu Talebe Birliği dün saat 15 de okul konferans salonunda «Hayatta muvaffak olmak için tahsil şart mıdır?konulu bir münazara yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • NüntrjTie Hast^hın^ssnd^ Kep giyme töwi%ni Haydarpaşa Numune Hastahanesi.Hastahane ve Laborant Okulu öğrencileri dün saat 17 de törenle ken giymişlerdir-Tö rende îl Sağlık ve Sosyal İCardım Müdür Muav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Röportaj Ticanilerin heykel kırması iyi mi mı is?Edep yeri afi1^ olan heykelin setri avreti için buluaan çare «Grizmelı Adamlar sokağı» Heykel Dökümcülüğü tarihe mi karr Şiyormus?Bir azimkar İnsanın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 13.03.1953
  • Suuül Arabi'si81 ar TO k dokiou T&B& Kr»1J T-d Suudî Arabistan Mekke ve Medine de »w,uy lim doktorların jj gun görmediğinden.#W sıtariyle Türkiye denlüman doktor işten»*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Siyasî Icrhal Thorez ne ol^u Bir ajans telgrafı Stalinin cenaze merasiminde,hâlâ resmen Fransız komünistlerinin reisi ad gedilen Thorez'in bulunmadığını ftaber verdi.Paristen bu merasime iştirak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • İngiâz Çavuşu Paga İdamdan kurtuldu Kahire,12 AA)19 şubatta Çavuş Pa#e'ı ölüme mah kûm eden harp divanı karan Orta Doğu İngiliz Kuvvetleri Başkumandanı General Sir B-Robertson tarafından 7 şene hapis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Almatiyadski Rus böl gssinde ffnci bir kaza Berlin,12 A-A)İngiliz kontrolü altmda yayınlanan «Telegraf» gazetesinin bildirdiğine göre.geçen hafta sonunda Sovyet bölgesi deniz polisinin Baltık denizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • A deniz ve IV"»*r«naradaki fırtına şiddeti andı Akdeniz ve Mannarada devam eden şiddetli fırtına dün büsbütün sertleşmiştir-Bu yüzden sefer halinde bulunan gemiler sığındıkları limanlardan çıkamamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Atom motorlu ilk uçak Washington.12 AA Îki mühendis atom enerjisi parlamento komisyonuna verdikleri raporda atom motorlu ilk «caffm inşasının son terakkilerden mülhem olduğunu bildirmektedirler-Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Trygve Lieye hâlâ halef bulunamadı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için henüz kat'i bir karara varılamadı ¦II ı-Birleşmiş Milletler,12 A.A.Güvenlik Konseyi dün yaptığı ıkı saatlik müzakereden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Mısır Sudana ait iörüşüfiü aç 6n.Neci in SuJan işlâri müşaviri Emperyalizm Nil vadisinden atılacaktır dıjor Kaime,12 A.A.Mısırı Gençlik Teşekkülleri toplantısında söz alan binbaşı Salâh Salım Suçlan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Kadın laşan erkekler 0-Seksüel hormon laboratuarında çalışan erkeklerde kadınlık alametleri görülmeğe başlad ı Londra,12 A.A.Nottingham Üniversitesi profesörlerinden Doktor Harold Barber,dün Eczacılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Dr.kaçırılması o-Şimdiye kadar sanık olarak dokuz kişi tevkii ediidi Berj'n,x2 A.A.Batı Berlin polhıi,geçen temmuz aymda Batı Rerlinden kaybolan Hüı Hukuklular» Komitesi Üyelerinden toktor Walter Uns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Prens Faysal*!beyanatı Birleşmiş Milletler,12 A A)Suudi Arabistan Dışişleri Vekili Prens Faysal dün basına verdiği beyanatta ezcümle demiştir ki:«Suudi Arabistan hükümeti Buraimi vahası hakkında İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Yapışık kardeşlere 18ameliyat Şikago.12 AA)tllinois Üniversitesi Tıb Fakültesi oper^törleri tarafından geçen 17 aralık tarihinde toir ameliyatla birleşik bulundukları kafataslarmdan ayrılan Siyamlı Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA:fa Mayıs aynıda askere alınacak gençlerin adedini Ordu Vekâleti 53.000 olarak tesbit etmiştir.Bu yekûn,şubat,mart ve nisan aylan için tesbit edilen yekûnun aynıdır.YUGOSLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • *a holmes r-Laeortf un yetiştirdiği mütehassıslar Mr caninin resimlerini tetkik ediyorlargün evvel istasyonda karsı-Doktor 40 yıîSık bir ntas&k halatı içi/sis tacij» ettjji viya ortaya çıkardığı bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • FIKRA Kısa şehir Radyodan değilse bite yapr I lan hücumlardan* tarizlerden I ve alaylardan bilirsiniz:İstanbul radyosunun bu başlığı taşıyan ve beş dakika süren bir programı vardır-Bu beş dakikada her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • Yunan'staAa buğday îhraç edr*oruz Ankara-12 TH-A-İlgili çevrelerden veriîen mahırnata £öre.Yunanistan'a 50 bin ton buğday ihrao edilecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • 0QRE Muz kabuğu Manavdan çıktık,çok hafif bir meyü Ue inen yaya kaldırımında yürümece bağladık.Ancak iki adım atmıştık:ki sendeledik ve zorlukla muvazenemizi temin edebildik.Vere atılan muz kabukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1953
  • 163 Necip hırsından çıldırmak raâ desine gelmiş.Döktüğü kucak dolusu paraların hiç bir faydası olmamıştı.Zekiye Mahmud sa» ki Sffısır hudutları dahilinde havayı nesimîye 'karışmış,kaybolmuş gitmişti.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1953
  • Menderes ve ülü Pariste Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili Köprülü,pazartesi günü uçakla Parise gitmişler ve muazzam sevgi tezahüratı ile karşılanmışlardır.1 Başvekil,Paris hava alanında bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1953
  • HEIİGllN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Truva harabeleri,medeniyetin ilk bakıyelerindendir Truvanın ilk hükümdarı miiâddan 1614 yıl ö.ıce gei™i?tu Fakat Truvayı Truva yapan da,Krai Trusun oJ:u ibls'tuyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1953
  • J Ida Davis adlı genç bir Amerikalı kadın,Illinois eyaleti kraliçesi olarak seçilmiştir.Diğer 48 eyalet tarafından seçilen güzelller arasında mayıs ayında seçme yapılacak vb Amerikan güzeli i,seçilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1953
  • Dünya Ordular arası futbo!maçlar] arefesinde yapılan Dünkü karşılaşma tatminkâr değildi Yazan Sulhi GARaN Dün,Fenerbahçe ile Ordu takımı arasında yapılan maç bilhassa Ordu takmu cephesinden-üzerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1953
  • Kısa Spor Haberleri O-r—Av.upa boks şampiyonası Lüle,12 IA,A.Milletlerarası Amatör Boks Birliği icra Komitesi,Fransız Boks Federasyonu Başkanı M.Gremaux'nun başkanlığında 14,1i vo 16 mart tarihlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1953
  • ^4)f)4-*ıf4***ıf+f*J«-IFUTBOL OTORİTESİ OLSAYDINIZ!MİLLÎ TAKIMI Nasıl Seçerdiniz?19 Nisanda Madritte oynanacak olan Türkiye tspan-ya maçı münasebetiyle tertip etmiş okluğumuz anket» gör-düğü rağbetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1953
  • Fenerbahçe Ordu Takımını 3-1 yenmeye ıhuvaffak oldu Ordu Takımının çok bozuk oyununa mukabil genç Fenerbahçe takımı gayet iyi idi Ordulararası lutbol şampiyonasına hazırlık olmak Üzere ordu laKummız d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1953
  • Yunan Orda takımı dünkü antrenmana» şampiyonası hazırlıkları süratle devam edi Takımlar Ankataya gelmiya başladılar Yunanlılar i.k antrenmanlarını dün yaptılar Müsabakaların programı hazırlatıyor D;W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1953
  • Milliyetsin Büyük Arkeü Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nîsantfa Ma dr itte ispanyolSarla ka şılaşacak oları Milli futbol takımımızı nasıl tertip ederdiniz?Gelen cevapları neşretmjya başladık Badi Tüdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1953
  • Lokman Hekim Dr;HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoiu No.1104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1953
  • Mason,Drake'a sordu:Siz bir kâtibe arıyordunuz değil mi Paul?Ben mı?Evet siz.Bunu nereden çıkardım»?Benim kâtibem.Onun bir yardımcıya ihtiyacı var.Bu muvakkat te ola-Wir.New Orleans'daki muhabirinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Kendisine yapılan hareketlerden gözleri kızarmış Doktor Baba ani alarak içeri girdi 86 Bale şu kalbime,diye it ula gına feu^sonü dayar gibi yaparak çayuaniigı kaptığı gibi pen cerede d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1953
  • TARİHTEKİ korkung ^CİNAYETLERDİ Nakletti AZİZ Ö Z B A Y Kcrı Icoca tevkif edilip ayrı ayrı hücrelere hapsedildi 12 i Hakim şöyle konuşmuştu:Geçmiş olsun Bay Kont.EHntizdeki bu yarayı nereden aldınız?H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1953
  • Ahmet Paşa saraydan uzaklaşmaktan başka çare kalmadığını anlıyordu 263 Ağalar,yekayaz bağırdılar:Olmaz!O vakit büsbütün kaçar-Yalnız yerini öğrensinler-Bu da muvafık?Birini bulun öyleyse.Cin Ali gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1953
  • üazırJiyaa ^adı BORAK 2 3456789 10 11 12 1—Hazır servet müsrifi;Bir edat.2—Dikkat göster iki kelime)Tazyik eder.3—tp;Tersi su.4—Müheyya;Yönler.0—Sondaki harf siz nota;Tersi bir edat;Bastaki harf siz ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.03.1953
  • us zırhlı birlikleri Bütün Sovyet ztrhti birliklerine kış-I ilarından ayrıl namaları emrediidi Viyana,12 A.A.Muhafazakâr Halk Partisinin organı cilan Sudost gazetesinin Macarıstandan gelen mültecilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Ruslar bir İngi iz uçağını düşürdüler I O-Batı Almanyanın şimalimle düşürülen uçak mürettebatından ancak ikisi kurtuldu Londra 12 T.H.A.İngiliz Hava Bakanlığından bugün resmen açıklandığına göre.iki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Nato deniz kuvvetleri TBastarafı 1 nci sayfada?tarama ve akaryakıt gemileri ile denizaltılar ve muhripler bulunmaktadır-YUNAN GEMİLERİ HAREKET ETTİ Atina,12 A-A-Akdeniz manevralarına katılacak olan Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Kral Faruk Nerim andan ayrıldı [Bas tarafı birincide)Faruk bu beyanatında,ayrılmasının mesuliyetinin Kraliçenin annesine raci olduğunu söylemiş ve bu ayrılmada Mısır hükümetinin büyük bir rol oynadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • rol Faruk hakkında çıkan haberler o—Sabık Kral için Kmahadada bir köşk kiralandığı haberinin asilsiz olduğu anlaşıldı Eski Mısır Kralı Faruk'un bazı ajana haberlerine göre bu yazı İstanbulda geçireceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • 23 Nisan prog amindi bazı değişikli c yapı di Dün saat 15 te Eminönü Millî Eğitim Memurluğunda,ilk öğretim müfettişleri,sağlık müfettişleri ve millî eğitim me murları bir toplantı yaparak bölge okulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Suikast sanıkları [Bas tarafı birincide Büylik Doğu Cemiyetinm mem lekete din ve ahlâk getireceğin iddia etmiştir.Bugün sorguları yapılan sanıklar şunlarchr:Mehmet Yılmaz,Mehmet Susr maz,Yasin Tekyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Kongre ilânı 28/3/1953 cumartesi ekseriyet olmadığı takdirde 29/3/953 pazar günü sabah saat 10 da Demokrat Parti Akbıyık Ocağı fevks^âde kongresi yapılacaktır.Üyelerimizin mezkûr gün ve saatte teşrifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • ir a d Şahmın salâhiyeti Tahran,12 A-A-îran Meclisi bu sabah gizli bir toplantı yaparak,Şah,Başvekil ve Meclis Başkanı Ayetullah Kâşanî arasındaki güçlükleri halletmeye memur parlâmento komisyonunun r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • M.P.Gfcnel idare kuru'u toplantısı T.Iillet Partisi genel idare külahı üyeleri dün saat 15 te Beyazıttaki parti il merkezinde fevkalade bir toplantı yapmışlardır.Genel başkan Enis Akaygen'İn riyaesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Kuduran Eki km m m r" "n ısı o!^u Şehrimizde evvelki gün iki kudurma vakası olmuştur.Hâdisenin kurbanlarından biri Cibalıcle,diğeri de Şehremininde Yenibahçededir.UtJo.c ^^uKnustat apaşa Hulusi sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Bîr mutemet kayboldu Ankara 12 Milliyet)Ankara Tıp Fakültesi mutemedi Gıyaaettin Ceylan bugün' zimmetinde 10 bin lira bulunduğu halde ortadan kaybolmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Hürriyet bekliyen Başmakaleden Devam girmiş bir halde iken hürrivet ve istiklâllerinin diğer tabiî düşmanı Japonya sahneye çıkmış.Rus ileri hareketini durdurmuş,Port Artür'ü ellerinden almış,Mançurya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Molotov heyetimizi kabul etti fBas tarafı birincide!lotof,atalinin cenaze merasimine iştirak eden Türk heyetiyle yarım saat kadar görüşmüştür.Türk heyeti,Türkiye Dışişleri Vekâleti Genel Sekreteri Cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • C.H.P.nin programı değişiyor fBaş tarafı birincide] ANA HÜKÜMLER Yeni C.H.P.programı tasarısının mühim siyasî meselelere dair ihtiva ettiği ana hükümler arasında seçim sistemi hakkında şöyle denilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Otobüs bir genci Çiğ n e.«ı Dün gece vortaköydo bir kişinLn ölümıyle neticelenen fecî bir taşıt kazası olmuştur.3077 plakalı şoför Ahmet Tekınkaya idaresındeKi cHalk otobüsü» dün saat 21 sıralarında A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Türk Ceza Kanunu ı Basta rafı 1 nci sayfada 1 den ve diğeri de tatbikatçı hâkimlerden mürekkep olmak üzere teşekkül eden iki komisyon bu husustaki çalışmalarını neticelendirmek üzeredirler-Pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Binclara yeni ket ilâvesi o Şehir Meclisi D-P-grupunun dünkü toplantısında pr&usip kararına varıidı ti Genel Meclis,dun saat 16 da v*u ve ixeisi Prof.F.K.Gokayın riyasetinde toplanarak ouıçe müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • Londra'da fuhuş rezaleti Londra,12 T.H.A.îngilterenın en tanınmış gazete neiınden nany iıudıer «Sunuay iJıcvürıal» gazetesinde,butun ingiliz yüıısek sosyetesinde birçok dedikodulara yol açan son rezal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • artesj günü Marsşal,Eden iie Lonüra'aa Churchill va müzakerelerde bulunacak Londra.12 AA-Bugün burada açıklandığına göre.beş günlük bir ziyarette bulunmak üzere» pazartesi günü öğleden sonra buraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.03.1953
  • ransız rRas tarafı birincide' susunda Adnan Menderese sö:vermşitir.Fransız Başvekili ve Dışişleri Vekilinin yapacakları bu ziyaretlerin tarihi daha sonra Büyük elçiler tarafından tesbıt edilecek tir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • m Türkiyede ziraî kalkınmanın tesirleri Türkiyede tanmm gelişmesi,ziraat makinelerinin artması ile yeni bir sanayi kolu teşekkül etmiş,elzem olan tamir atelyeleri genişlemiştir-Geçenlerde de İzmir vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Çocukları sakat bırakan felce karşı açılan savaş Tıb adamları bir facia olan çocuk felcinin edilebileceğine inanıyorlar J nanıyoriar i bu yavru yeni baştan yürümeği Foto:USIS)bertaraf İki Amerikalı fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açıılş ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 14.20 Şarkılar.Okuyanlar:Mürşide Şener ve Gülseren Güvemli.Çalanlar:Hakkı derman,Şerif İçli,İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Amba'âj Malzemesi Satışı Maliye Bakanlığından:Malın nevi Geçici teminatı Ura Balya Kapak Tahtası 300 Yırtık anbalaj kâğıdı 150 Kırpıntı kâğıt 150 Kullanılmış çenber 75 Beşiktaş'ta bulunan Devlet Kâğıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • İstanbul Levazım Amîriiğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 4500 ton odun 23/Mart/953 günü saat 15 de Yassıviran Ae-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 225-00C lira geçici teminatı 1250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Sahip ve Başmuharrir»;AH Naci KARACAN Bu nüshada Me*su!Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaas?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Wl?za?er Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13-16 Eski Şark Eserleri Müzesi;Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Paxartesi haric her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • mÜtiyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 90 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle»* iki mididirlifin şartları 2 ve 3 Üncü sayfa san t.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa «tnt.2,80 T.L.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • KAUÇUK İŞLERİ T.A.Ş.den a„ Şirketimiz Umumî Heyet toplantısı 30 Mart 1953 tarihinde at 16 da Topkapı Maltepe caddesi No.16 da kâin Şirket me^rftzinde aktedileceğinden,hissedarlarımızın Şirket merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci Ticaret Dairesi Reisliğinden 953 106 Kaptanı bulunduğu Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığına mensup İzmir vapurunun 26/2/953 perşembe günü Istanbuldan hareketle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Kayseri Birinci Asliye HukaH Hâkimliğinden Kayserinin Gülük mealle" sinden Hüseyin velisi anas Dilber Suludere vekili avukat Sait Yiğit tarafından AdaöjJ tayyare meydanında tercüıu Necip Ceylân aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Maltepe Yapı ve İmar Kooperatifi Başkanlığından:Kooperatifimizin senelik adî umumî heyet toplantısı» Mart 1953 cumartesi günü Maltepe Belediye salonunda yaPx lacağından» ortakların arzedilen saatte iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • icmesu tesisatı için dizel alternator satın alınacak İller Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fennî gartname* sinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alınacak ve montajı yaptırılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar ı Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea ve esham Açılı?790.5e 280.50 0.80 04.03 o.ĞO 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • DRAM KISMI L 1 L t O N Yazan:Franz MuLnar Türkc/îai:Asude Zeybekûğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesidlr.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)komedi 8 perde vakarı:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8