Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Paris müzakerelerine dün de devam edildi Menderes,Ridgway ile yarın görüşüyor fc—ı m n M ^M f r Türk ve Fransız devlet adamları Orta-Doğu ve Balkan müdafaa meselelerini müzakere ettiler Başvekil,Gn.Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • alenkov Kızıl Çin lideri ile anlaşamıyor Rusyada ordu ve sivil idare arasında büyük bir mücadelenin vukuu bekleniyor Londra.11 TA)Tokyoda çok emin bir menbadan alman haberlere göre,Komünist Çin lideri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Sanayiciler gümrük resminin tanzimini istiyor o-Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Yaman bir basın toplantısı tertip etti Sanayi Odası Reisi ve İstanbul Milletvekili lasaj Yaman,Oda'nın çalışmaları ve diğer m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Mareşal Tito Mrşl.Tito Londrada bekleniyor Londra,İl Nafen)Pazartesi günü buraya gelmesi beklenen Maregal Tito'nun ziyaretine büyük önem verilmektedir.îngiltetede,senelerden beri hiçbir Devlet Keisi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Jill «IB* KORE'DE KIŞ Kore'de dondurucu bir kış hüküm sürmektedir-Soğukların şiddetinden nehirler ve şelâleler donmuştur» Yukarıki resimde donmuş bîr nehir üstünde nöbetçileri teftiş eden Türk Tugay K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Dün iki amele feci bir şekilde öldüler Ayrı ayrı şekillerde ağır surette yaralanan işçiler kaldırıldıkları tıastahaneda cen verdile Dün şehrimizde ölümle neti-patlaması sonunda muhtelif celenen iki fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • ¦bret Aynası İş n aslı tki gazetemiz birbirine düştü:Biri «Rusya'dan kaçan pilot anlatıyor» diye bir tefrika tutturunca» beriki de «Rusyadan kaçan pilotu kaçıran anlatıyor» diye sütunlar doldurmağa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Bîr subay karısını bıçakladı Fecî hâdiseye bir yanlışlığın sebep olduğu anlaşıldı Dün Beşiktaşta bir kişinin ağır surette yaralanmasıyle neticelenen fecîdir aile faciası olmuştur.Beşiktaş Gazi sokak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Nato manevrasına hazırlık olarak Izmire dün çıkartma yapıldı Birliklerimiz» önümüzdeki hafta Girit'te yapılacak çıkartma tatbikatında da hazır bulunacaklar İzmir,11 AA)önümüzdeki hafta içinde başlamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • f/Ofrfo Bugün şehrimizde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği,rüzgârların poyrazdan kuvvetlice eseceği,hava sıcaklığının düşeceği talimin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Sanıkların ifadeleri alınırken Milliyetçiler Derneği kurucularının duruşması Mahkeme,istifa eden bilirkişi heyeti yerine Prof.Muvaffak Akbayı tayin etti Ankara.11 TA)Geçenlerde mahkeme karariyle kapat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • m^ Suikast sanıktan Üç gün önce Ankara'ya getirilmiş olan Malatya suikastı sanıklarıma ifadelerinin alınmasına Ankara Sorgu Hâkimliğinde devam edilmiştir* Besim dünkü duruşmadan bir anı tesbit ediyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Kral Faruk Neriman'dan ayrıldı mı?El Ehram gazetesinin verdiği boşanma haberini eski kralın kâtibi yalanladı Kahire,11 A.A.Curada çıkan El Ehram gazetesinin bugün bildirdiğine göre,eski Mısır Rralı Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Orta-Doğuyu çekirgeler isti'â etti o-Mısır ve Irak toprakları da tehlikeye maruz bulunulduğundan tedbirler almıyor Kahire,11 A.A.prta Doğuda on yıldan beri görülmemiş derecede büyük bir çe-Devamı Sn.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Atatürk Kız Lrsesı Enst tüsünde defile AnkaradakJ Atatürb Kız Enstitüsünde bir defile tertip edilmiştir-Büyük bir alâka toplayan defilede talebelerin bu yıl içinde meydana getirdikleri elbise ve tuval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Türkiyeye yapılan yardı m Karşılıklı Güvenlik İdaresinden 25 milyon dolarlık munzam bir tahsisat ayrıldı Vaşington,11 A.A.Karşılıklı Güvenlik İdaresinden dün bildirildiğine göre,Türkiyeye 25 milyon do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1953
  • Adreg:Nu nıos maniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul TIL:3-SAÎIj 1021 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:20614 Fİ ATI i UKoruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.03.1953
  • Terfi eden öğretmenler o.Millî Eğitim Müdürlüğü terfi edecek Öğretmenlerin kadrolarını tanzime baş'adı Terfi müddetlerini doldurmuş olan öğretmenlerin terfileri yapılmaktadır.İlerde terfi ettirilmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • TAKVİMDEN &k YAPRAK Konservatuar ve Şehir Tiyatrolar!Şehir Meclîsinin 1953 senesi bütçe müzakeratında Konservatuar ve Şehir Tiyatrosuna ait görüşmelerden sonra bu iki sanat müessesesi hakkında çok ümi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Bîr aciare-s metresini b:çak8a yae-a!a;£a Kumkapıda oturan Vicdan Savaşır adında genç bir İcadın evvelki gece yemek yemek üzere gittiği Şansa!lokantasında eskiden metres olarak yaşadığı Burhanettinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Beyoğlu Kaz Lisesinin ismi Beyoğlu Kız Lisesinin ismi Milli Eğitim Vekâletinin kararı ile Atatürk Kız Lisesi şeklinde değiştirilmiştir.Ad takma cumartesi günü saat 15 te törenle yapılacaktır.Bu münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Ko^ısr rvaitıar Türk mucikssî konssri Konservatuar önümüzdeki pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda vereceği Türk Musikisi Konserinde Sultaniyegâh makamından eşerler icra edilecek,saz es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Ekonomi ve Ticaret VekâJ&t.nin bir kararı Bir müddetten beri piyasada ihraç maddelerimizin ambalajında kullanılan malzeme buhranı başgöster,miştir.Bu hususu göz ününde bulunduran Ekonomi ve Ticaret Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Vali Gökay LUbnana davet edildi Lübnan Konsolosu Mahmut Eenna Bey dün akşam Vali Gökayı ziyaret ederek bir müddet kendisiyle görüşmüştür.Konsolos,Valiyi Lübnanı ziyarete davet etmiştir.Vali,Mısır seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • KISA HABEKLER Belediye Sağlık iğleri Müdürlüğü tephirhanesi tarafından geçen şubat ayı içinde 14.277 parça eşya tathir ettirilmiş ve Belediye hamamlarında 10.195 kişi yıkanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • POLİSTE if Dün sabah saat 6 sıralarında eŞhzadebaşı Caddesi 119 sayılı Mehmete ait terzi dükkânında yangın çıkmışsa da büyümeden itfaiye tarafından söndürülmüştür.İf Tenkid Gazetesinde Edebiyat Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Hie 12 Mart Hu.26 27 C.A.1953 Şub.1372 Perşembe 1388 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.17 12.05 ogle 12 24 611 İkindi 35.43 030 Aksam 18.12 12 00 Yatsı 19 42 1.30 îmst ık 5.38 18.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • WMMİ İ—i3*T3q*Mt Bu sene 29 Mayıs 2 Haziran arasında İstanbul fethinin 500 üncü yılı idrâk olunacaktır-Ama neyi idrâk?Fethin sadece 500 üncü yılını mı?Biz zaten 500 yıl içindeyiz» onun da bitmesin^ bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Haydarpaşa hanesine bagh ve Laborant Okulunda saat 17 de Kep G».VIW yapılacaktır.ituru^ m" Vefa Lisesinin Ku* etH W S inci ^dönümü m^nü^ le 14 mart cumartesi ç;14.30 da okul konfer» ü nunda ananevi Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Nüfusu fazla ol»* imam tayin edil** ü-Diyanet İsteri Ba^angvier4 fıısu 5 Öden fazla *&il taytf den 1000 tanesine g£ But ıi etmece karar vermis* r d?b» imam namzedi ilkokul r fazla tahsil görmüş JJT^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Ifoiret yolunda Staline yüklenen yeni suçlar j sessiz cı Sfaiin komünizmin zehirlemek surştl Son zamanlara kadar bütün] dünya,komünistliğin banisi olan ü- enin*in ueyin kanaması neticestnde öldüğü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Ankara İstanbul kara 1° tekrar kapandı Son yağan kardan *oıar*fP kara İstanbul karaynı ce civarmda tekrar ka£¦ tır-Bolu'dan karın WKS bir metreyi bulmuştur-r Di£er taraftan dü*u» 'ye lıkları görmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Sıpon ticaret fce?et ş^hrimİ22 9^iyof Ankaradn alâkalılarla larda bulunan Japon ticare yetinden iki âza dün Jjjf,gelmelerdir.Azaların iştir le burada yapılacak müz^f rin esasları tesbit edimyf.Kendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Tarım Va İtaîyaya ö!tl* 3n,Tarım Vekili Nedim JJ^ beraberinde eşi Ferlba ~KâJeti Ekonomi ve Ticaret e^unis Dış Ticaret Dairesi Re^1 üdür Faik Ozansoy,Veteriner Muavini Enver Erlat halde dün uçakla Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • İmt han harçları o-Üniversite Senatosu harçların artıp artmaması mevzunada bugün bir karara varacak İstanbul Üniversitesine bağlı Fen,Orman ve Tıb Fakültelerindeki imtihan harçlarının artırılması husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Heybeliada karakolu açıldı Vali ve Beıeniye Reisi Profesör F.K.Gökay dün sabah Heybeliadaya giderek inşası tamamlanmış bulunan yeni karakol binasını açmıştır.Bilâhare Patrik Athen^agorasm davetlisi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Türk mam âl ve mahsûlleri sargisi 23 nisanda Ankarada bir «Tüık Mamul ve Mahsulleri» sergisi açılacaktır.Ankara Belediyesi ve Ticaret Odası tarafından müştereken açılacak o-an bu sergjnin gayesi memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Azılı bir safckalı şaiırİR-îîzdd yakaSandı Emniyet İkinci Şube memurları Sultan3 hmette azılı bir hırsızı yakalamışlardır.Boluda,müddeiumuminin evini yakmağa teşebbüs eden ayrıca Zonguldak ve da.ha ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Dört kulaklı sekiz,ayaklı kuzu Konya Ereglisl,11 A.A.ilçeye bağlı Aziziye köyünde bir koyun ölü olarak,bir başlı,dört kulaklı,sekiz ayaklı ve iki kuyruklu bir kuzu dogurmustur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • tCörıür istihsali yadi nmiyon tona çıkarılıyor Ankara,11 A.A.Etibank Kömür İşletmesi kömür istinsalini artırmak üzere yeni tesisler kurmağa karar vermiş bulunmaktadır.İlk olarak Kozlu bölgesinde yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • Yeni t cek gemile D&rctzciSik Bankasının fabrikalarında yeniden t?dliat yap.İması karar aştır İdi i Denizcilik Bankası Umum MU dür Muavini Ulvi Yenal dün ak ğnmki ekspresle Ankara ya gitmiştir,niz sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.03.1953
  • HALKIN SESİ III I I II I I [J MUMUM I I SöğütfUçeşme Sst?s* o?iu Söğütlüçeşme,de Şair Sürurî Kokağında oturan ve ismi ile açık adresinin neşrini istemiydi bir okuyucumuzdan gelen mektupta şunlar yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • Adenauer iki nisanda gidiyor Almanya Başbakanının Amerikaya yapacağı seyahatin programı hazırlandı Bonn,11 A.A.Federal Almanya Başvekili Dr.Adenauer'in Amerika seyahatinin programı hazırlanmıştır.Bu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • Kr?a barrel haberler AMERİKA Milletlerin esaret altına ahnması siyasetinin takbihi hakkında Eisenhower hükümeti tarafından sunulan teklif üzerinde Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu müzakereyi şimdilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • hayırlı a.antetler Danimarka ile Polonya arasında protestolar teati edilmektedir» Stalin'in öldüğü sun bir Polonyalı pilot idare ettiği Mig tipi bir avcı uçağı ile Da-Bimarkaya iltica eylemişti' Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • 4 Gün Kaîüi j 28 Mart Keşidemizde APARTMAN DAİRESİ Arsa ve para İkramiyeleri için Son para yatırma günü:16 Mart GARANTİ BANKASI f Acele Ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • 162 Güzel dansöz yavaş yavaş ayılmaya başlamıştı.Kral ne yap muit istiyordu acaba?Sonrası bu işte!Ben de hep senin yanında olacağım.Her gece beraberce Kahirenin eğlence yerlerinin altını üstüne getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • FIKRA Münakaşaya dair Münakaşa beyhude şey.O kadar beyhude ki,beyhudeliğirü hepimiz ayrı ayrı kabul etsek *ie,bu hususta bile birtakım «fakat» lar ve bununla beraber» 1er keşfederiz.Münakaşa beyhude ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • İKTİBAS ecekmi?General bir İsviçre dergisinin muharriri tarafından «Vhsırın iç ve dış meseleleri il 3 ügîli olarak sorduğu suallere verdiği cevaplarda bilhassa Süveyş ve Sudan meseiereri ife komünizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • mm.Maiyet azarlamak illeti Odaya girdiğimiz zaman müdür bey püriüddet kabarmış ve köpürmüştü.Ateş saçan gözlerle karsısında duran memura bakıyor,bir gün evvel acele çıkarılmasını emrettiğ bir is bâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • Hrnerakatia iki milyor?alVolik kad?9i var Nevyork,11 T.H.A.Bulada toplanan Alkolizm Komitesinde beyanatta bulunan Dr.Marvin Block,Amerikada mevcut 4 milyon alkolikin yansından fazlasının kadın olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • Mısır mekfeplarinda ibadat mecburî kılındı Kahire 11 A.A.Başvekil General Necip,Mısırda bütün mekteplerde ibadetin mecburi olacağını söylemiştir.Bu konuda İhtilâl Komitesi üyeleri ile Millî Eğitm Vekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • Thorez kaybo!de o-Moskovada bulunan Frannız komünist liderinin akıbetinden endişe ediliyor Paris 11 T.H.A.Siyasî çevreler,Stalinin cenaze töreninde Fransız Komünist Partisi lideri Maurice Thorcz'in gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • H â d i s e I i uçak kazası o-Rusların tecavüzüne ugrıyaı:Amerikan uçağı siyasî bir mesele oldu Vaşington,11 A.A.Almaıt)iaUcuü AmeriKan bölgesinde uçan bir tepkili uçağının tecavüze uğraması hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1953
  • israildeki elçisi ansızın ay Bu suretle Sov/at mümessilde israiii Telâviv,11 A.A.Bulgaristanın İsrail Elçisi George Bagdanov ailesi erkânı ile birlikte bu sabah Sofyaya gitmek üzere Telâvivden anî ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.03.1953
  • mpt 1 Ziraat Vekili Nedim ökmen dün uçakla Romaya hareket etmiştir.Nedim ökmen uçak alanında resmî ve mülkî erkân tarafından ugurlanmıştır.Foto:İFA)2 Vali Gökay dün Heybeliadadaki polis karakolunun aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1953
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Moranm Tripolis şehri adanın yüzük taşı gibiydi I I ŞM Tejaler,Mantine va Palamitümlar tarafından vlicude g tîrilen bu şehrin adı Ü$ şehir manasınadır.Arkadi Krallığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1953
  • J Amerikanın çok sevilen revü artistlerinden Vera Bllton «Kaplanlı kadın» isimli bir revü ha-zırlatmaktadır.Bu revüye büyük ümitler bağlamış olan Vera kaplan postundan yapılmış olan A mayosiyle muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.03.1953
  • Mısır Ordu takımı dün saat a şehrimize geldi 15 martta başlıyacak olan Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasına iştirak edecek olan 19 kişilik Mısır Ordu futbol kafilesi dün saat 15 te uçak la Yeşilköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • Şehrimize gelecek Ten s şampiyonları o-Avrupa tenis şampiyonu İsveçli Bergen'in He Davis Kupası müsabıklarından Avustralyalı Wellington bu aym sonuna doğru şehrimize gelecektir.Bu dünyaca tanınmış ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • YUNAN ORDU TAKIMI DÜN ANKARAYA VARDI Yunan Ordiı Takımının Karabatis Alupis Knrtüdis ©Nembidis Sulis Polis© O Kazakos Hacinikolau Âsimakopulus Petropulos Paakis şeklinde çıkması muht ameldir A_M*»*1 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • ingiltere Iskoçya B mül!akımları b rabere kaldı O-Londra,11 T.H.A.Bugün Edimbourg şehrinde 25 bin seyirci önünde yapılan karşılaşmalarda İngiltere îskoçya milli takımları 2-2 berabere kal maşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • İİstanbul geiuj karmasif nzmirden döndü!J îzmirde yapılan seçme müsabakalarına iştirak e-den Istaıiüiü genç futbol J karması dün Ordu vapuru ile şehrimize dönmüştür.Mart ayı sonunda Brük-î selde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • Güreşçilerim!otelin lokantasında yemek yerlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • yet,Yalovada kampta bulunan güreşçilerimizi ziyaret ederek kendilerine muvaffakiyetler diledi Kampa alınanı güreşçiler Kamp programı Yaşar Doğa kampa niçin davet edilmedi İlk seçmeler bugün yapılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • 'Milliyetsin büyük fcl I II anketine gelen cevaplar AJbdulkerlm Aygun İs-İ tanbul Turgay î Naci Müjdat Eşref A.İhsan Akgün Fikret;M Ali;Burhan;Fahrettin;İsmet İ tbrahim Nedim I* Um-bul Turgay Naci Müj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1953
  • Dİln yapılan basketbol karşılaşmasında Kadıköyspor D.Şaf akayı yenerek bir sürpriz yaptı Oyunun ilk devresinde Kadıköy Spor 34:21 Herde bulunuyordu Dün Kadıköy Spor salonunda İkinci Kümenin şampiyon n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.03.1953
  • TIMARHANEDE Apoyu zorla banyoya sürükledim.Banyo Aponun sükûnetini muhafaza ediyordu 85 Akşam ben rüyasını görmüştüm.Dünya Üzerine duman çökmüştü.Ovaları,dağları Kapladı.Artık evlerin bacasunuan giriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1953
  • Paul sizi rahatsız edeceğim.Çok acele imiş,büronuzdan getirdiler.Diyerek Drake katlı bir kağıt «zattı.Polis hafiyesi açtı,okudu ve Mason'a verirken:İstediğiniz kopya,dedi.Kâğıtta su cümleler yazılı 1'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ OZBAY Öleceğini sanki bilmiş gibi konuştu ve bir kaç dakika sonrada öldü n Güstav Funyi'nin aniden Öldü günü haber alınca hayret etti.Uzun müddet onunla ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1953
  • Kadıköy Asliye Birinci Hukuk Dimitri kızı Arikliya:Galata Tophane Hurma sokak No-16 Ali Güney tarafından aleyhinize îcra İilâs Kanununun 94 üncü maddesi gerekince açılan veraset dâvasının yargılamasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1953
  • VAiatii.£&mâL& S&MMbnci&iğ Bre herif!Gittin de en kötü cevabı getirdin,sen bilmezsin,ben Hasekilerden vaz geçmem 262 Ağalar.Bektaşm sözünü tamamladılar:Valide bizimledir,Sadrazam Ahmet Paşayı hal' içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1953
  • Uazıılıyan Sadi ISO R AK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 i 4 5 6 7 a 10 11 12 I Soldan sağa:1 İki yüzlü;Eyüpte bir semt 2 Şart edatı;Husule gel e mi yen 3 Yazmak sanatı;Tutuş 4 Fırla;Para ve eşya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.03.1953
  • Pakistan şampiyonu Kalayı 50 saniyede tuşla yeniverdim 140 Vaki davet üzere ayağa kalkum ve soyunmamız için tahsis olunan yere gittim.Ellerinde şal bulunan ve rakseden delikanlılar bana refakat ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • İzmire dün çıkartma yapıldı [Bastarafı 1 nci sayfada] Bugünkü tatbikat esnasında çıkarmaya iştirak eden askerlerimiz silâh da kullanarak temsilî düşmanı temizlemek suretiyle çok kısa bir zaman içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • ATOM SİLAHLARININ KULLANILMASI Paris.11 THA)Pariste başlıyan ve 5 gün sürecek olan Kuzey Atlantik Paktı Kurmay manevralarına 90 general.30 amiral ve bir qok yük sek rütbeli subay iştirak etmektedir-NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Kral Faruk Nerimandan ayrıidımı Ltfaş taran un ıuoueJ mistir.Bununla beraber resmî çe\releı ve Italyaaatci alanalı maKamlaı bu hususta teyit edici heı hangi bir malûmat verme mışleraır.HABER ALuVNlANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Trygve Lie Sovyetleri itham etti Genel Sekreter* istifasında rol oynıyan başlıca âmilin Rusların hareket tarzı ol~ duğunu söyledi_Nevyorn,11 ANKA)Birleşmiş An »etler Genel Kurulunda Konuşan Genel Seur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Menderes,Ridgwoy ile yarın görüşüyor [Bas tarafı birincide] BİDAULT'TJN SEYAHATİNE VERİLEN ÖNEM Ankara 11 T.H.A.Fransız Dışişleri Bakanı George Bidault'un önümüzdeki ay İçerisinde Ankara ve Atinayı zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Bir Hayyare gemisinde fitti âk Vaşington,11 AA.Bah riye Vekâletinden dün bildirildiğine göre,mûtat devriye vazifesinden dönmekte olan bu tayarenin kanadı altında bomba taşımakta olduğu halde indiği sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • İLAN TASHİHİ 10/3/953 tarihli nüshamızın 8 inci sahifesinde intişar eden Tuzla içmeleri anonim şirketinden başlıklı ilândaki ruznamenin 3 üncü maddesi ola tdare Meclisi azası intihabı)sehven yazılmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • MiriftSIa petrol g&mfisl hakkında karar Venedik,11 AJL)Mirtella petrol gemisinin boşalttığı 4.600 ton petrol hamulesine olkonulması için Anglo tranieo Petrol Kumpanyası tarafından vâki talebi Venedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Cenup Kutbunda zuhur eden ihtilâf Wellington 11 A.A.Güneye gönderilen eski heyet üyelerinden müteşekkil bir Güney Kutbu Yeni Zelanda sosyetesi,Ross Sea üzerindeki mülkiyet haklarının tanınması maksadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Avrupa Birliği kuruluyor Avrupa Konseyi anayasa asan.olcsi bu husustaki teklifi çoğunlukla kabul etti Strasbourg,11 AP)Avrupa Konseyi Anayasa Asamblesi dun gece yaptığı bir toplantıda Fransa,İtalya,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Bir komünist taslağı yakalandı İzmir,11 Milliyet)B(ugün gelirimizde komünizm propagandası yapan bir göçmen yakalanmıştır.Çeşme başında su dolduran kadınlara,Rusya hakkında sitayıkşkâr sözler söyliyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Haşim Mardin borcunu ödedi Bremen 11 AP)Türk armatörü Haşim Mardin bugün gazetecilere verdiği beyanatta,kendisine ait Raman tankerinin tamın için bir Alman firmasına borçlu bulunduğu 1.400.000 Mark ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Mareşal Tito [Baş tarafı birincide] lan teabinerc başvurulmakta,emniyet koruonu tesis edilmektedirijıurada görüşülecek olan meseleler araşınca,öıaiının ölümü ile iıusuıc gtien durum basda gelmeKteaıı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • kov Kızıl Cin a sen ııe anlaşamıyor [Bas tarafı birincide)ne tayin edilen Kuznetzov'un.Sovyet idarecileri arasında dış dünyayı en iyi tanıyan şahsı yet olduğu sanılmaktadır-Filhakika bu çevreler.Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Sanayiciler gümrük resminin tanzimini istiyor [Bas tarafı birincide] nun ve tüzük çerçevesi içinde çalışmaktadır.Sicılerın bir kısmım yemden yapmakta olduğumuz gibi,mühim bir kısmını da revizy^ta tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Dün iki amele feci şekilde öldü Bastarafı 1 nci sayfada] lanmışlardır-Yaralılardan Mehmet Danis hastahaneye götürülürken yolda ölmüştür.Tahkikata devam olunmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Havaî,Amerika'nın 94 uncu devleti oluyo" Vaşington,11 A.A.Dün toplanan Amerikan Temsilciler Meclisi Havay'ın 49 uncu devlet olarak kabul edilmesine dair kanun lâyihasını 138 muhalife karşı 274 reyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Orta doğu TBastarafı 1 ncı sayfada?kiı\e istilâsının başgostermesi üzerino Suudi Arabistan,bir Mısırlı uzman heyetini memlekete davet etmiştir.Çekirge istilası Irak topraklarına dogı'u yayılmaktadır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Milliyetçiler Derneği [Baştarafı 1 nci sayfada] yısiyle bitaraf olamıyacakları* nı göstermişlerdir-F^öz alan sanık vekillerinden Gükekin Sonsuzoğlu.dernek hakkındaki kapatma kararının kaldırılmasını y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 12.03.1953
  • Bir subay karısını bıçakladı [Eastarafı 1 nci sayfada] marada oturan Nuriye Demirsu.geçimsizlik sebebiyle kocası Teğmen Rafet Demirsu'dan bir müddetten beri ayrı yaşamaktadır-Dargın bulunmaları sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyanlar:İsmet Alpaslan ve Mehpare Gülen.Çalanlar:Cevdet Çağla,Kadri Şençalar,Ercüment Batanay 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • İçme su Tesisi tçin Motopomp Satın alınacak İller Bankasından 1 Tarsus ve Dikili kasabalarının içmesu tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta motopomp satın alınacak ve montajı yaptırılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • M'Jzeler Arkeoloji Müzefii:Pazar çarşamba ve cuma günleri aaat:13 1« Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba vo cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her glin 1S.40-16.SO Ayas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Franz M ulnar Türkçssi:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon t 43157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Soğuk algınlığına karşı Epgfc* ıPı ıPı başarı ile kullanılır I1II1HII11II11HIJ KİNİNLİ GRİPİN Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder Grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları J.Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Rize Çay Fabrikası Su ve Sıhhî tesisatı inşaat)talibi çıkmadığından tekraren müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf usuliyle eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Satın Alma Komisyonu Başkenlcjından 1 4/3/953 çarşamba günü saat 10 da talibi çıkmadığı cihetle ihalesi yapılamıyan,1000 kilo Dikistrin kola mevcut şartnamesine göre nazarlık suretiy1^ p^tm alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:1—16/2/1953 tarihinde eksiltmesi yapılan Gaziantep istasyon bina ve tesisatı inşaatına ait ihalenin yenilenmesine lüzum görülmüş ve mezkûr inşaat kapalı zarf usulü ile yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • ISTANBUL BİRİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 951/2070 M er h un olup paraya çevrilmesine karar verilen Muhammen kıymeti Lira Cinsi 15000 80 X100 ebadında Tigos makinesi Frenkental motörü 8000 65X100 a Ausburg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden veriBen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yedi kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla 26/Mart/1953 perşembe saat 15 de İzmit Dz-Ik-Mrk-Sa-Al-Koda satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Çadır Alınacak Devlet Üretme Çiftlileri Genel Müdürlüğünden 1 7705 lira tahminî bedel ve 577-88 lira muvakkat temi* nath 23 adet çadır 26/3/953 tarihinde saat 15 de eksiltme bit retile satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • İLAN Denizli Belediye Reislisinden Fen Müdürlüğünde mevcut şartname gereğince 200 bin adeÜ parke taşı satın alınacaktır:Beher taşın muhammen bedeli 22 kuruş olup muvakkat teminatı 3300 liradır-Taliple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Kambiyo ve esnan Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudes Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C E M A 1 Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sa' ban saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta JkabuJ eder.istanbul Divanyolu No.304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • KONGREYE DAVET A Mahdut MesuliyetU Otomfttik Çorapçılar îstihlâk Koopö" ratifi Başkanlığından:28/3/1953 cumarteai günü Baat 9 da Mollataş han No-5 de Yıllık Kongre yapılacağı0" dan Azalanmizni gelmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Tebliğ İlânı Kartal icra Memurluğundan:Dosya:952/440 Nurettin Sayı vekilin Avukat Seniha Altınay'a masraflar hariç olarak 600 lira kira borcunuzdan dolayı Maltepe Küçükyalı cad-57/1 Nodaki ikametgâhın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • AFEBE TİCARET T-A ORTAKLIĞINDAN Adi Genel Kurul toplantısı için çağrı Ortaklığımızın yıllık adi genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 28/Mart/1953 cumartesi günü saat 15 te B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Haciz Karun Kilis'in Çörekli köyünden 929 doğumlu Mehmet oğlu Cumali Boşnak gaip oIud vamlan ihtar netice vermediğinden As« Y-U-K-nun 216 maddesine tevfikan şubesinde isbatı vücut edin" ceye veya yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Haciz Kararı Kırşehir'in Kayabaşı mahallesinden No-147 de 1930 do* ğumlu Ahmet oğlu Musa Güler gaip olup ihtar netice vermedi" ğinden As-YUK-nun 216 ncı maddesine tevfikan şubesinde İ9* batı vücut edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.03.1953
  • Haciz Kararı Balâ'nın Kesik köprü köyünden 929 doğumlu Hüseyin oğltf Üçler Ercan gaip olup yapılan ihtar netice vermediğinden As» Y-UKnun 216 maddesine tevfikan şubesinde isbatı vücut edinceye veya ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8