Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • s ÇOCUK HDfeSIZI Saliha Yılmaz isminde bir kadın çaldığı bir çocuğu Ankara'da satarken yakalanmıştır.Resimde hımz kadın çaldığı çocukla bir arada görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Malatya hâdisesi ile ilgili altı kişinin idamı istendi Suikast hâdisesi suçlularının isticvaplarına üün sabahtan itibaren Ankarada başlandı Ankara,10 Milliyet)Dün Ma latyadan şehrimize getirilen suika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • M.P.Bayındır ilçe teşkilâtı feshedildi îzmir,10 Milliyet)Millet Partisinin Bayındır ilçe teşkilâtı infisah etmiştir.1800 üyesi bulunan kaza teşkilâtının fesih beyannamesi kaymakamlığa verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Türk Japon ticaret müzakereleri başladı Yarın imzalanacak olan anlaşma ile pamuk mahsulümüzün mühim bir kısmı satılmış olacak Dön temaslarına başlı yan Japon heyeti [Yasası 7 nclde]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Karatepe Çiftliğinde yakalanan eroinciler üç gün evvel,Şile Beykoz arasında Karatene çiftliğinde büyük bir eroin fabrikası polis ta1* rafından basılmıştır-Besimde yakalanan eroincilerin üstleri aranır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Polis kadrosu genişliyor o Emniyet Genel Müdürü bu seni yapılacak yenilikler hakkında geniş izahat verdi Ankara,10 T.H.A.Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün,bu sene içinde Emniyet Teşkilâtında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Çumn RiinU Londra'ya dönecek olan Eden.Tusenhowerle Eden'in Amerikadaki temesları dün bitti Wasingtondan ayrılan İng.liz Dışişleri Vekili yaptığı 'görüşmeleri Yapıcı ve faydalı olarak vasıflandırdı Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Sahte bir kaptan yakalandı Kendisine kaptan^süsü vererek bazı kimseleri dolandıran Lütfullah Sönmezabo adında biri dün yakalanarak adliyeye sevkedilmiştir-Lütfullah'ın üzerinde dolandırdığı şahıslara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Tito'nun seyahati Mareşalin Churchill ile yapacağı görüşmelere büyük ehemmiyet veriliyor Londra,10 TA)Mareşal Tito'nun seyahatini birden bire tacil ederek derhal Londraya ha reketi buradaki siyasî çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Rusya'da matem sona erdi Moskova radyosu dünden itibaren müzik yayınlarına başladı Paris.10 AA)Moskova radyosu Mareşal Stalin'in ölümü haberiyle yaymağa başladığı matem müziğine,bu sabah son vererek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Yedek subayların kıf'a hizmetleri 6 ay uzatıldı 36 ncı dönem yedek subaylarla bundan sonra silâh altına alınacak olanlar altı ay fazla hizmet edecekler Ankara» 10 Milliyet)Bugün resmen açıklandığına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • 4fa*to*tofiMMMı Bugün şehrimizde havanın,u-1 mumlyetle çok bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçeceği,hava sıcaklığının biraz düşeceği tahmin edilmiştir.91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Stalin öldükten sonra ünya çapında hâdiselere karışan insanlar hakkında,ancak zamanın insafsız eli dostluk ve düşmanlık gibi hisleri sildikten ve onlar ufcutulmağa başladıktan sonra doğru bir hüküm ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1953
  • Türk Fransız siyasî görüşmeleri başladı Menderes ve Köprülü dün sibah Pariste Rene Mayer ve Bidault ile milletlerarası meseleleri müzakere ettiler Fransız Hariciye Vekâletinde yapılan görüşmeler üç gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1953
  • Sahte gczeteciler Gazeteci rolü oynıy^rak muhayyel bir gazeteye abone toplayan,bir apartman kapıcısından tehditle para çeken iki nâhekâr zabıtaca yakalanarak haklarında takibata geçilmiştin,senelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • KISA HABERLER Suriye hükümeti samda büyük bir sanayi ve ticaret sergisi açacaktır.Türkiyenin de davetti bulunduğu sergiye iştirak için şehrimiz tacirleri şimdiden hazırlıklara başlamışlardır •fr Zahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • POLİSTE Kadıköyde,Koşuyolıuıda oturan Raife Kırgüç adında bir kadın odasına aldığı mangaldan çıkan gazla zehirlenmiş ve Haydarpaşa Numune Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.Beyoglunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Cemiyet ÇAY:if Kemah Ermeükköyü Okutma ve Yardımlaşma Derneğinin tertiplediği çay 22 mart pazar günü saat 14 de Marmara lokalinde verilecektirif Istanbul Erkek Lisesi son sınıf talebeleri 24 nisan cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • 15H5-US' Hie.11 Mart Kıı 25 26 C A.1953 Şab.1372 Çarşamba 1368 VAKİ tT VASATİ EZANİ Güne ş 620 12 08 Ogle 1224 613 îkind i 1542 931 Aksa m 1811 12 00 1 Yatsı 19 41 130 Im3a k 540 10 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Bütün dünya için bir şer ve fesat merkezi olduğunda şüphe olmayan Rusyada.tarihin en kanlı diktatörü ölürken ve onun yetiştirdiği bir takım haşin ve anlaşma kabul etmez küçük diktatörler,şaşılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Saraya ko^aı yol Bu köşede şehrin şehirüğıni bozan ve halkın başlıca dertlerinden birini teşkil eden ara ve arka yollara dair sık sık şikâyet neşredildi.İlgili makamların bunlara verdikleri cevaplar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • iş bulmak bahanesi efo'ancfıran sanık Emniyet Müdürlüğü ikinci* Şube memurları aylardan beri aranan ve birçok vatandaşı dolandırdığı anlaşılan bir dolandırıcıyı dün yakalamağa muvaffak olmuşlardır.Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Kadıköyde bir bekçi kursu açı'ch Kadıköy kazası bekçileri için tertip edilen kura evvelki akşam Kadıköy Gazi ilkokulunda açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Vali,Kadıköy Kaymaka mı.Nahiye Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Kulak vq boğa?hekimlerinin kongresi îkinci Millî Türk kulak,burun,boğa?hekimleri kongresi 5 9 ekim tarihlerinde şehrimiz de toplanacaktır.Kongreye Amerika ve Avrupa memleketlerindeöi tanınmış mü tehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Rakım Ziyaoğlu Yugoslayyacan döndU Yugoslavya Dışişleri Vekili Koça Popoviç ile Yugoslav gazetecilerine Belgrada kadar refakat etmiş olan Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürü Rakım Ziyaoğlu dün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Bir hamal KHçlikpazarda arkadaşını yaraladı Küçükpazarda hamallık yapan Kâmil Erdoğmuş adında biri yine ayni semtte hamallık yapan Hüseyin Menteşle küçük bir mesele yüzünden kavgaya tutuş muşlardır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • 500 üncü fetih yıji'ı o İstanbul Onıv :rsıtesi de ge-1115 bir kutlama programı hazınıyor istanbul Üniversitesi,fethin 50u üncü yüdöntimü ınüna^eoetiyle buyüh ou-yaj&VMİı Hazırlamaktadır.Profesörlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Röportaj Un grupa ayrılmış olan 185 sualin cevabına verilen »ot yekûnu 210 tutuyorsa üstün zekâlı insan sayılıyorsun* Ümit DENİZ Alfred IJinet adındaki froidist Fransız psikologu 1905 senesinde neşvün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Ş^hte* Meclisi y gurubunun lop^ A Demokrat Parti il t&f fj dan bildirildiğine S^ fi Meclisi DP.Grupu ıl 10 da Belediye içtima e^s f)bir toplantı yapacaktık lantıda bazı mühim karara bağlanacağı bu ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Ankara Boledly0'^;fîailarına nark r Ankara,10 ANKA) J ye,mevsim dolayısiylc difj hayvan natf&nnı ayar' t lunmaktadır Yeni OgfPcm yarm sabahtan ItibaJ**1 jrfj hatlara satılacaktır ^a kemikli sığır,160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • HERAY BiR Çekiliş Mart'ta Erenköy'de Bir Ev ve Muhtelif Para İkramiyeleri Her |SÖL5ra^a iir iştirak hiss2si TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Yeni inşa edilen vapurlarımız galiyor Denizcilik Bankası hesabına îskoçyanın Denny Dumbartan tezgâhlarında inşa edilen şehir hatları Jüks vapurlarından Fenerbahçe ile Dolmabahçe önümüzdeki günlerde li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Bir randevu evi daha basıldı Emniyet Müdürlüğü ahlâk zabıtası memurları evvelki gece Beyoglunda Hasnun^alip sokakta 19 numarada oturan ve burayı bir randevu evi olarak işleten Eeleninin evini basmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Antrepo darlığı o Vali Gökay,İstanbul limanına ait muhtelif işlerle yakından ilgileniyor Limandaki antrepo darlığını izale etmek ıçîn ilgililer rıarekete geçmişlerdir.Hık sık toplantılar yapılmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Şantaj yapan kir saht kâr yakalandı Emniyet Müdürlüğü II.Şube memurları kendisine gazeteci süsü vererek şantaj ve dolandırıcılık yapan birini yakalamışlardır.LiuiatLa Fethibey Caddesi 18 numaralı evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 11.03.1953
  • Samsun vapuru limanımıza g-ldi Samsun vapuru dün saat 17 de 253 yolcu ve 63 ton yükle Batı Akdenia seferinden limanımıza dönmüştür.Samsun Akdenizdeki fırtına dolayısiyle biraz rötarlı gelmiştir.Berlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Siyasî İcmal Stalin ve Yahudi ticktorîar meselesi Stulinin ölümü etrafında yapılan çok geniş neşriyat Yahudi profesörler meselesini şimdilik ikinci plana attı.Böyle olmakla beraber demirperde gerisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • **ir talebenin seb p o'duqu kaza Johannesburg,10 A,A.^inin bahçesinde bulup çıkarfll(h bir mermi ile okula giden yaşındaki bir öğrenci 32 kişi-yaralanmasına sebebiyet ^ermiştir.2 ilâ 14 yaşlarında 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Amârî it da 2 milyon aiKo ik kaim var Nevyork,10 ANKA)Milli Sıhhat Komitesinin bir toplantısında,tanınmış doktor Marvin Block,Amerikada mevcut 4 milyon alkoliğin yarısının kadın olduğunu söylemiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Rudopiph Valentinonun evi saiJjK Hollywood,10 ANKA)Tütün Krallarından H.Duk'in kızı Doriş Duke,Rudolph Valentino'nun evini satın almağa karar vermiştir.Bir zamanlar kadınların nayran olduğu Rudolph Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • ingiliz gizSi servislerinin bütçesi Londra,10 A.A.İngiliz gizli servislerinin 1953-954 yıl* bütçesi geçen seneye nazaran yüzde 10 bir artığ kaydetmiştir.Filhakika bugün yayınlanan büt Çe tahminlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Rflau Mau'lar silâhlarını kendileri yapıyorlar Nairobi,10 ANKA)Bugün Nairobi'nin 140 kilometre kadar kuzeyindeki Nyerı civarında polis tarafından yapılan bir araştırmada birçok sılan ve tüfek bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Kral Faruk'un hayatını gö t^ren sergi acildi Kahire,10 T.H.A.Sabık Kral Faruk'un tahta çıkışından inişine kadar geçen devre içerisinde yaşadığı hayatı gösteren bir sergi,Abıdin ı a yınua,halka açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Rusyadaki Yunan harp esirleri_Birleşmiş Milletlerdeki Yunan delegesi Kusyada bulunan 3 bin Yunan harp esirinin iadesini istedi Birleşmiş Milletler,İÜ A.AJ Birleşmiş Milletlerdeki Yunan ueiegesi Alexis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Stevenson Japonydda o-Stevenson.«Stalin'in ölümiyle dünya durumundaki gerginliğin azalacağım sanmak doğru olmaz.Tokyo,10 A.A.Amerikanın Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti namzeti olan Stevenson,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • M'g uçağı hfid'sesİ o—Danimarka hükümeti Polonyalım verdimi notayı henüz cevaplandırmadı Kopenhag,10 A.A.5 mart günü Polonyadan kaçarai Mig-15 tipi bir uçakla Danımar kanın Bornholm Adasına inen Polon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • KİSA HARİCÎ HABERLER HİNDİSTAN:¦fc Hint basın ajansı tarafından yayınlanan bir habere göre,Jamm eyaletinde bir köyde yapı lan düğün ziyafetinde 30 kişi zehirlenerek ölmüştür.Gelin ve güvey de zehirlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • SAYIN DOKTORLARA Depolara ve eczanelere tevzi edilen Re lacsl in Fortified Procaine Penicillin G-Crist-300000 u-i-Sodium Penicillin G-Crist-100000u-i-2 ce-lük biı ampul eritici mahlûlü ile Perakende s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • 161 Zekiye,Faruğu geniş bir şez-^gsi yatırmış,onun her tarafın ç*Ş öpüyor ve büyük bir sevgi ^zahÜrU gösterfyordu.Kral,ütÜn ağırlığım vererek üzerine Çırpman bu canlı bombanın T^yıkı altında sonsuz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Öplişmaye dair Komadan alınan bir ajans telgrafı beynelmilel ehcnmüyeti haiz bir mesele hakkında İtalya mahkemelerinin kararım bildirdi.Napolide un dokuz yaşında bir mektep ta lebcsi kendi yağında yın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • mesut olmak imkanı vardı her L.sjn oğiıa ddnyaJ*!kül uğı müJdatça İ/i va köii günler görece.vmh-sıkıatit/a uğrayacak,ıstırap çekecek,ecı duy acıktır.Biltlân bu hadîs âiere rağnen mes'ut o&cık.Saadet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Sollum tojpitosu hakkında tahkikat açliı KaJrire,10 A.A.Geçen cumartesi günü tskenderiycnin kuzeyinde batan Sollum adlı Mısır torpidosunun kaptanı Abdülrauf liman makamları tarafından sorguya çekilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Mi ânodaki Yugos'av konsolosluğuna tecavüz Roma,10 A.A.Milano'da otomobille hızla geçen birkaç,genç adam Yugoslav Kon lugu binasına alevli bir meşale fırlatmışlardır.Konsolosluk »a demeleri ateşi sönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • FIKRA Halk eğitimi Tank BüS^ Sizin köyden tren geçireceğiz demişler.ÇSnîi sormuş:Niçin?Tren seçerse ne olacak?Konuşmanın arkası malûm.Fakat biı defi:daha tekrarkyaytm:Pekin'© şimdi otu?günde gidiyorsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1953
  • Fransa'da komünist Partisi i Sîyasî çevreldre göra,1953 yılı parti için bir butır^ı yılı Oi^caktır Paris,10 Nafen)Fransız Komünist Partisinin GennevUliersae yapılmakta olan yıllık toplanttsınua,partin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1953
  • HEHCUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihte sayısının uğur ve m "D3kuz„ rakkarnı kadar hayatın muhsfaza eden canlı mahlûk tasavvur edemezsisîz.Her çarpışta karşımızda olacak' Bir Fransız.insanlığın inan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1953
  • X m 5J.Aslen Alman olan Lili Hartmayer,Amerikada hâlâ revaç bulon seyyar revülerin en çok sevilen donsözlerinden biridir.Bilhassa Texas'da büyük şöhret yapan Li liye oynadıığ bir piyesten dolayı «Çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1953
  • Abdullah Matay Bu mevsim son Galatasaray maçına kadar takımda devamlı olarak yer almış olan Fenerbahcenin genç futbolcuların dan solaçık Abdullah Matayailevî sebepler dolavısiyle kulübünden ayrılmak z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Yeni bir boks yıldızı parlıyor Londra.10 Nafen)tngilterede yeni bir boks yıldızı nın parlamakta olduğu ve bunun zaferden zafere koştuğu bildirilmektedir 17 yaşında olan George Adams dün akşam da rakib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Milliyetin büyük spor anketi o-Yugoslavlara çıkacak miliî kadrom uz 5 Haziran 1953 de İstanbulda oynanacak olan Türkiye Yugoslavya millî futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • jy-Bu yıl dördüncü kümeden üçün-L?8 fil İZ GUCU cüye terfi eden Denizgücü ta-kimi halen birinci devresi nihayetlenen üçüncü küme B)gru punda Hasköy'taktmiyle ilk iki 8,rayı işgal etmektedir-A)grupunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • İstanbul ikinci küme muhteliti berabere kaldı Ayın yedisinde Beyrutta Ra cinf Club'le karşılaşması icap e den istanbul ikinci küme muhte liti yağmur dolayısiyle bu maç oynayamamıştır.8 Marttaki müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Kısa Spor Haberleri Beden Terbiyesi Genel iviudiiriugii Sportif Oyunlar Teknik İstişare Kurulu 27 martta tstanbulda yapılacak olan Türkiye basketbol birinciliklerinin tarihini bir gün geriye alarak de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Sabık dünya a£tr sıklet boks şampiyona zenci Joe "Louis,evvelce de bildirdiğimiz çîbi pingpong gösterileri yaparak para kazanmaktadır-Resimde Joe.milletlerarası masa tenisi şampiyonlarından Bebecca Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Darüşşafaka basket fakıma Kadıköy ile karşılaşıyor Bugün eski Kadıköy Halkevinde oynanacak maçta üarüşşafakanın iyi bir neticeye varacağı sanılıyor Kadıköy eski Halkevi salonunda bugün Darüşşafaka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Dünya ordulararası futbol maçlarına katılacak olan Mısır Ordu fakımı V geliyor ianın ordu fakımı 15 martta Ankarada yapılacak olan Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasına iştirak edecek Mısır Ordu tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1953
  • Millî takım namzetlerinden Turgay ve Recep I İkinci Büyük Anketimiz Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nisanda Ma ciritte ispan yollarla karşılaşacak o'aı Millî futbol takımımızı I nasıl tertip ederdiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1953
  • 1 TDIARHANEH YIL Eroinciler gene mercsim atışına geçtiler.Yeni gelen bir eroinciyle alay ediyorlardı Y -** *ıra *A y^kinna ııöbuti 84 Çizen:T«ilsizci gülerek içeri kaçtı.Eyvah,berbat etlik,diyordu ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1953
  • drijvi Ki$aa L 1 L t O N Yazan:Franz $İ4/lnar Türkç^tsi:5711de Zeybekcglu Her çarşamba akşamı talebe geceslclir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 HomsdS k'srnı KADIKÖY tSKELESt Yazan:Ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1953
  • TARİHTEKİ korkunç f CİNAYETLERE Nakledir,AZİZ ÖZBAY Bu kanlı komedyada Hippolit karısından geri kalmıyordu 10 Adam yıldırımla vurulmuş gibi hemencecik oluvermişti.Kaatil karı kuca nikotin kokusunu sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1953
  • vasamz 4tym k& S*frm&ncİĞİ# Voyvoda kız:kavuşmak üm 261 Kaçmıştır,lâkin mührü hası,odabaşıya teslim eylemiş bulunuyor-Derin bir nefes alarak verine oturan Padişah emretti:Getirsinler!Ağalardan birisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1953
  • Hazırljyan Sadi LOHAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t 2 3 4 5 6j 7 8 9 ^Arift 10 İt 12 ~b O ü j 1—Siyahlaştırma.2—Sahip;Genişliğini gider;Bir nota 3—Sözde gaibi haber verir;Duman yolu;Gümüş 4—Gözü pek;Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1953
  • Spinney fakir bir semtte l)ir oda kiralıyor.Telefonu var.Fakat rehberde ismi yazın değil.Adam ayda bir defa buraya geliyor.Portatif bir yazı makinesiyle mektupları yazıp gönderiyor.Henüz tesbit edemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.03.1953
  • Pakistanlı iki genç güreşçi beni 46 Kala ile güreşe davet etti 139 O gün öğleden sonra Lahor'un en büyük spor kulüplerinden birine gittik.Üniversiteli gençler arasında bir kaç seneden beri Greko Romen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Polis kadrosu genişliyor LRas tarafı birincide] da daimî telkin ve direktiflere bu sene de devam edilecek ve bunun üzerinde titzlikle durulacaktır.Kemal Aygün,polisin motorize hale gelmesi için girişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Eden'ın Amerikadaki temasları IBaş la raf ı birincülel Dışişleri Vekili Foster TDulles'in sözlerine "karşı bir mütalâada bu Ilınmaktan çekinmiştir.Anthony Wden'm cuma günü tayyare ile Londraya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Edrem'itlB bîr komün'st yakalandı İzmir,10 Milliyet)Bugün Hdcemit ilgesinde bir komünist propagandacısı yakalanmıştır,j £Stalin öldü,yüreğime hançer,saplandı» diyen Haşim Elmacı ilk sorgusunu müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • işçi S!gortararj E?ısvzuâij değişiyor Ankara,10 Milliyet)öğrendiğimize göçe İşgi Sigortaları mevzuatında esaslı tadiller yapılmak üzere gerekli toadil tasa-rılan hazrrlanmış bulunmakta-dır.Bu meyanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Bir gereç kaz m kurşunı»yîa ö^ü Evvelki gün,Galataöa,Lüleci Hendek sokağında 57 numarada oturan 16 yaşında A.ıi adında bir genç ağabeyisi Mustafa Mantarcının tabancasiyle oynarken tabanca âruden ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Ustu i dağ Başvakila vekâ^t edecek Ankara,10 Milliyet)Fran,sız hükümetinin ıreamî davetlisi' Olarak dRarise gitmiş olan Başve-'kil Adnan Menderese Sağlık ve.Sosyal Tavdım Vekili Doktor Ek rem Hayri 'Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • MEMHÜKES VE KÖPRÜLÜ 'MEÇHUL ASKER AKİDESİNDE Başvekil Adnan Menderes r le Dışişleri Vekili Prof-Fuad Köprülü bu sabah saat &30 da Dışişleri Vekâletindeki müzakerelere katılmadan evvel Zafer abidesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Konservatu ar icra heyeti bareme alındı o-İl Genel Meclisi.Konservatuar ve Şehir Tiyatroları bütçelerini kabul etti İl Geneı i^guusi u&ıi saat "16 dan lu.au a kadar devam eden bu impıtuılı yaparak iwo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Türk Japon ticaret müzataretai Ankara,10 MiUiyet)Türk' ve Japon heyetleri arasındaki ticaret müzakerelerine bu sabah j saat 10 dan itibaren Dışişleri Ve kâletinde başlanmıştır.Bu müzakerelerde hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • âım *ıt Kaetso.osjyk Üçüncü Reich Almanyasına karşı ikuicİ Dur.ya Harbi sırasında hükümetimizin de ilânı harp elmesi üzerine kapatılan Ayaspaşadaki Alnıan Başkonsolosluğu binasının ilk tadadı bundun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Türk Fransız siyasî görüşmeleri TBaş tarafı birincide] ra.Dışişleri Vekâletinde müzakerelere başlanmıştır-Saat tam 10 da başlıyan bu müzakereye katılan Fransız heyeti.Dışişleri Vekili Georges Bidault'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Fransa'da televizyonlu tedrisat yapılıyor Paris,10 T.H.A.Yüksek eğitimde televizyonla tedrisatın önemini belirtmek üzere,Parlsin meşhur Soi'bonne Üniversitesinde televizyonlu konferans serisine başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Titonun seyahati ıBa* tarafı 1 nci şayiada] ileri sürülmektedir.Londra askerî çevreleri de Mareşal Tito'nun bu seyahatine çok büyük ehemmiyet vermektedirlerbe:a had radyosunu» yaptığı tefsir Belgrad,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Rusyada sona TBastarafı 1 nci sayfada!Bu çevreler.Moskova idarecilerinin,Komünist Partisinin ananelerine son derece bağlı bulunduklarını ve bu bakım-dan Stalin'e de Lenin'e Yapılmış olan cenaze merasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • MACARİSTAN'DA MİTİNG Paris.10 AA.Macar a-İansınm bildirdiğine göre dün saat 16 da Budapeşte'de Stalin meydanında Stalin'in hatırasını anmak için büyük bir miting yapılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • PEYK t» A RECİLERİNE YE*Tİ EMİRLER VERİLİ Londra.10 Nafen)Stalin'in cenaze töreninde bulunmak üzere Moskova'ya gitmiş ola^ı neyk memleketler idareci-Ieriyle demirperde dışı komünist narti liderleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • ÜÇ BÜYÜKLER TOPLANTISI Londra.10 AP)în^iliz İşçi partisi mebuslarından Arthur Lewis busrün Avam Kamarasında verdiği beyanatta,Başvekil Churchill'den bir üç büyükler toplantısı tertiplemeye çalışmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 11.03.1953
  • Stalin öldükten Başmakaleden Devam 1 yardım göreceklerini de ümit ı eyliyebilirler-Ordularının,Rus j ların kontrolü altında olsa da» millî bir ayaklanmava katılmaları ihtimal dahilindedir-Ancak bu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Kraliçe Elizabeth in hususî hayatı Sinemayı son derece seven ingiltere Kraliçesinin başlıca eğlencelerinden biri de at yarışl emayı son derece seven ingiltere ıtrançesınır şlıca eğlencelerinden biri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • SOĞUK A1GINUĞI NEZLEYE 4 Baş,dif,adale,«inir,roma» tizma ağrılarını en kısa zamanda dindirir Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • rv v 'vy r.jmr/irmzi Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 BO Üç ayhk 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketle»* iki İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sant.2,90 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sa-bah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul ader.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • istanbul ceza ve tevkif evi müdürlüğünden Azı Çoğu Fiyatı Azı Çoğa Cinsi mıkdarı Mıkdan Mııh bedel Geçici teminat razarhk G» Lira Kr Lira Kr Lira Kr Lira kuruş Beheri 750 252 000 270000 25 63000 67500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13-00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri,idare eden:Semih Argeşo.1—Czibulka.Kalbler ve çiçekler.2—Tremisot.Stanboul.3—O.Strauss.Sevgilim ne kadar def işmişs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • cem 350 ecir 500 cm.BİLÛMUM BEYNELMİLEL YARIŞLARDA DAİMİ?BAŞTA GELEN CZ ve JAWA MOTOSİKLETLERİ OLDUĞU GİBİ)MEMLEKETİMİZDE DE EMSALLERİNE TeRCIH EDİLMEKTEDİR.GÖRÜNÜŞLERİ ZARİFTİR.O YAPILARI SAĞLAMDfo O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Kambiyo re esham Kapanı?Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50,280.50 0.80 64.03 6.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanıl 790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Bolu MüdUrlilğUnd en 1—İşletmemiz Karacasu istif yerinde mevcut çam 878 adede denk 318.951 M3-çam Tonruk 7-parti halinde 9/3/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve açık artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Satılık Hususî Otomobil iyi vaziyette 3000 liraya 48 model Moris,her gün saat 17 den sonra Şişlide Etfal Hastahanesi durağında oto Tamircisi Ivo'nun garajında görülür-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • TASHİH İLANI istanbul Emniyet Sandığının gazetemizin 10/3/953 tarihli nüshasının yedinci sahifesinde yedinci ve sekizinci sütunlarında intişareden ve istanbul Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Kiralık Bahçe Ankara ili daimi komisyonundan Bankalar caddesinde Şehir Bahçesi namiyle meşhur bahçenin bir yıl sür% ile kirası açık artırmaya çıkarılmıştır.Muhammen kira bedeli 10-980 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • İstanbul Ticaret Odasından 31 Mart akşamına kadar ödenmeyen yıllık aidatın 5590 Bayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisandan İtibaren 50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir-Sayın azamızın zamlı tahsile mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Orman Baş Müdürlüğü Bolu Kereste Fabrikası Müdürlüğünden 1 16/3/953 pazartesi günü satışı yapılacaği biktfrile kereste satışı ilânı iptal edilmiştir» 2 Fabrika istif yerinde mevcut 6 parti normal j,pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada M Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NTJRÎ AKÇA Matb^\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat hânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddeler 24/3/953 gün" W' zalarında yazılı saatlerde kapalı zarfla Yassıviran As-~Sa-Ko da satın alınacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8