Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • N.A.T.Otatbikatı başladı Dün,Par iste Montgomery'nin riyasetinde baş-Jıyan tatbikata büyük önem veriliyor Paris,9 Nafen)Kuzey Atlantik Paktı karargâhında Mareşal Montgomery'nin riyaseti altında gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Türk-Fransız müzakereleri bugün başlıyor nmmr 0*0* aşvekil ve Hariciye Vekili dün uçakla Parise gittiler Menderes ve Köprülü,Paris hava alanında Fransız Başvekili Mayer tarafından karşılandılar Hava a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Üçlü Paktın Orta Doğaya teşmili Ede ı'in Ankaıayı ziyareti esnasında bu meselenin görüşüleceği bildiriliyor Atina,9 T.H.A.Moskova ve Rus peyki radyolarının Balkan Paktı aleyhine açtıkları pro paganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Malatya hâdisesi sanıkları Ankarada Dün Malatyadan Ankaraya getirilen 32 sanığın duruşmalarına yakında başlanacak Ankara,9 Milliyet)Malatya'da Vatan gazetesi sahibi Ahmet Emin Yalman'a yamlan suikastl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Mareşal Tifo,bugün Ingilterede bekleniyor Mareşalin Yugoslavyadan ayrılışı gizli tutuldu.Londrada çok sıkı emniyet tedbirleri alındı mmM wmi ç i I Belgrad 9 Associated Pres)Bu sabah erken saatlerde re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • İstanbul Vilâyetinin "esef vericifi durumu Bayındırlık Vekâleti,köy kalkınması »İçin plân hazırlanmamış olmasını böyle vasıflandırıyor Bayındırlık Vekâleti Valiliğe bir tebliğde bulunarak şehrimiz hud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Valinin seyahatleri Prof.Gö'kay Mısırdan so ıra Amer ikaya gidiyor Avrupa seyahatinden birkaç gün önce dönmüş bulunan Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,önümüzdeki hafta içinde on beş gün kadar devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • W Malatya'dan Ankara'ya ge tirilen sanıklardan Cevat Rıfat Atühan,N» Fazıl Kısakürek ve Hüseyin üzmez trenden İnerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • RÖPORTAJ tki Holandalı genç kız bundan 4 yıl evvel yürüyerek dünya seyahatine çıkmışlar ve bütün Avrupa ile Şimal Afrika'yı dolaştıktan sonra Türkiye'ye gelmişlerdir ümit Denizin «Türkiye'de Sizi Hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Otomobil yarışları o Lübnanlılar İstanbulda başlı* yacak ve Rahirede sona erecek bir yarış tertip ettiler Lübnan Turizm Kulübünü temsil eden bir heyet şehrimize gelmiş ve Valiyi ziyaret etmişrDevamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Jandarma subaylarının terfi şekli o-Yeni kararnameye göre terfilerde ehliyet e liyakat esas olacak Ankara,9 Milliyet)Jandarn.a subaylarının terfi şekillerine dair karamam» Şûrayı Dfvlel ve Vekiller He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Kızıl meydandaki katafalkın önünde yapılan merasimden bir görünü* Stalinin cenazesi dün askeri törenle kaldırıldı Leninin mezarına gömülen Kızıl diktatörün cenaze töreninde yüzbin kişi hazır bulundu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1953
  • Bugün şehrimizde havanın,umumlyetle çok bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçeceği,hava sıcaklığının biraz düzeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1953
  • YAPRAK Bir lûgot kitabı ihtiyacı ULUNAY Gü/el Türkçe için mükemmei bir lügat kitabın» ihtiyaç var-Harf inkılâbının tarihi 1928 okluğun» Köre çeyrek asırdan beri hâlâ bu ihtiyaç giderilememiştir;elimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • KİSA HA İç ilk olarak Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan ve muvaffak olan bekçi kurslarının bütün kazalara teşmili kararlaş tınlmtştır.Kadıköy bekçileri için tertip edilen kurs önümüzdeki günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • O ÜSTE if Sabıkalılardan Ciciburun na miyle maruf Mustafa,bir hâdiseden dolayı dün adliyeye getirilmiş ve ve dönüşte üzerinde bir araştırma yapılmıştır.Sabıkalının üzerinde 140 gram eroin bu Junmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Bos,a Gl NÜ:if Kuruluşunun 81 inci yıldönümü münasebetiyle Vefa Lisesinden Yetişenler Derneği 14 mart Cumartesi günü Use k nferans salonunda bir «Boza Günuv tertiplemiştir.GECE:if Hatay Lisesinden Yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Hie.10 Mart 1953 Safı Ru.24 C A.1S72 25 Şab.1368 VAKİT VASATİ EZANİ 1 GUne$ 6 20 12 10 Ogle 12 24 614 îkindi 15 41 9 31 Akşam 18 10 12 00 Yatsı 19 38 130 1 İmsak 5 42 10 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Türk musikisinin ilerlemesini özleyen bizler gibi milli san'at meftunları onun her türlü tezahürüne karşı alâka göstermeği vicdan!v ezanı rî bir vazife addederler Ben de musiki alemindeki hareketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • TopSu iş ihtilâftan o İl Hakem Kurulu dün toplanarak müracaatları tetkike baş'adı Vilâyet hakem kurulu dün bir toplantı yaparak muhtelif meseleler Üzerinde müzakereler yapmıştır.Bu arada Karamürsel me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Kadıkö/de bir 'Atatürk heykeli dikilecek Anadolu yakasında Atatürkün hiç bir heykelinin olmamasını nazarı itibara alan Atatürk Derneği» Kadıköy iskelesi meydanında bir inkılâu anıtı dikıjmesino karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Şiir festivali d'ln yapaldı t Ü-T Birliği tarafından şiir festivali dün saat 15 de eski Eminönü Halkevinde yapılmıştır-Müsabakaya 15 genç iştirak etmiş ve neticede birinciliği Bingöl Çobanları şiiri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Öğretmenler fçin gezi ve eâ'enceler hazırlanıyor Bevoğhı.Taksim,ŞişlL Galata teftiş bölgesi gezi komitesi,okul dışı hayatında öğretmenleri dinlendirmek maksadivlo gezi ve eğlenceler tertip etmiştir Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Çapı ilkokul vavrukurtları andi t!Çam ilkokulunun yavrukurt oymağına bu yıl katılan öğrencilerin and içme ve eski yavrukurtların da vıldız takma töre" leri zensrin bir nroerramla kalabalık davetliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • f HALKIN SESİ Okuyucu tsşek-Bu köşede çıkan dilek ve$ şikâyetlerin büyük bir çoğun lukla müsbet netice verdiğini gelen cevaplardan vo oku yuculanmızdan aldığımız mektuplardan öğret j| ur,böylece de bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Dün bir toplantı yapanı spor tanzim kosn.iasi programları tasbit etti Millî Eğitim Müdürlüğü spor tanzim komitesi dün bir toplantı yaparak 953 yılı 23 Nisan Çocuk ve Millî Hâkimiyet Bayramı ile 19 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • D.P.Arnavutköy Bucak Kongresi Demokrat Parti Arnavutköv bucak kongresi Samim Yücederenin başkanlığında yanılmış tır-tik başkanı ve idare kurulunun da takın ettikleri bu kon grede yeni v^re hevetine-F-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Prof.Fahrl Arel Fransız Cerrahi Akademisine üye seçildi İstanbul Tıb Fakültesi 3 üncü Cerrahi Kliniği hocalarından Ord-Prof-Fahri Arel.Fransız Cerrahî Akamedisi ü* yelieine seçilmiş ve durum mezkûr ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Tib bayramı törenle kullanacak Tib bayramı münasebetiyle İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Talebe Cemiyeti 14 mar cumartesi günü saat 10 da Fen Fakültesi konferans salonunda büyük bir tören tertip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Hububat safaşlcsrı Zahire ve ticaret borsası ile deri piyasasındaki satışlarda canlılık görülüyor Dün limanımızdan 283.225 liralık ihracat yapılmıştır.Bu mik tar geçen günlere nisbetle azdır.İhraç edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • İki eroinci d"ln mahkûm edildi Eroincilikten bir müddetten beri 5 imi Asliye Cezama duruşmaları yandan Fethi Onan ile Abdullah Ersoyer adında iki sabıkalı dün 1 sene haDİs.2 sene süı\ul.'m ve 600 er l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Çocuk hırsızı bir kaJjrı yakalandı Ankara.9 Milliyet)Bugün şehrimizde çocuk hırsızı bir kadın yakalanmıştır.Bundan yir mi gün kadar evvel Çocuk Esirgeme Kurumu apartımam kapıcı sı Î3mail Biçerin iki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • fçişHri Vekili Ankarava g tti İçişleri Vekili Ethera Menderes dün sabah ekspresle Ankar/tdan şehrimize gelmiştir-Öğleden sonra Emniyet Müdürlüğüne £İden îçisleri Vekili.Emniyet Müdürfr Ahmet Tekeliogl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.03.1953
  • Röportaj Yürüyerek dünyayı Dö/t senedir yolda bu'unan kız,ara;"TürkJirsJ j sizi hareme kapatırlar,demişler Ümit DENİZ Boğazkesenden Calatasaraya çıkan yokuş.Kirnuzi kapişon,kırmizı ceket kanverengi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • ingiliz Amerikan jşbirli|i_Görüşmelerin hür dünya için hayırlı neticeler verdi* ği bildiriliyor_Nevyork,9 A.A.Nevyorü Herald Tribüne gazetesi gibi İngiliz Amerikan görüşmelerini yorumlayan Newyork Tim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • frtoskovanııı yeni siyaseti Staiinin halefi Rusya haricinde az tanınmıştır.Müteveffa Baş vekilin gözdelerinden ve yetiştir melerinden olduğu biliniyor,Ve-Ühad sıfatını iktisap eylediği de tahmin edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Yunanîstanda kailin hakla ı Atina» 9 AP)Yunan nilkûmetıne tevdi ettikleri bir muhtuada Yunan kadınJarı ten dilerine erkeklerle aynı sivil hakların verilmesini talep Jtmişlerdir.Tsaldaris'in dul eşi L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Bu senenin de en mutena balosu Davetiyeler Gazeteciler Cemiyetinden verilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • General Nec^b,Suudî Arabistana gkl«yor Kanire,9 tA.A.Xeikili r kaynaktan bu sabah ieyit •bildiğine göre,Suudî Araoıa-^n hükümdarının daveti üzeri-General Necip,17 veya 18 j^rtta bu memlekete gidecek-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • 160 to Kadın bu arzuyu anlıyamıyorasıi.Ama Majeste.diyordu,r^bun sonu yok ki!Beni zevce ^e alacak değilsiniz.Tabiî almıyacagım.Saraya da sokacak değil-Orası da öyle!E peki sonra?Sonra be-kalim ne olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Ufaktefek soygısızlıklar Saygısızlığın da ufak tefeği mi olurmuş derseniz itiraz edecek değilim.Sizin bu sualinize radyo idaresi cevap versin.Ben sadece bazı müşahedelerimi sırahyacağım:Vakit sabah.Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Singapur'da yeni Ingots-Amerikan karm^ı Singapour,9 A.A.Singapur hükümet dairelerinin muhtelif başkanları,bu sabah toplanarak Komünist Çin'e stratejik madde taşıyan gemi teslimatı hakkında verilen yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Lie Mjng asıim yacak îpoh Perak Malezya)9 AP)Perak Sultanı bu sabah bir müddet evvel ölüme mahkûm edilen 25 yaşlarındaki komünist kızı Lee Meng'in cezasının İcra Konseyinin tavsiyesi üzerine idamdan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • i.ÛÖRt Rasîm çekmek sarute Resmin altında filmin do çok muvaffak olan sanatkâr buyan nin güzel bir pozu.cümlesini okuduktan sonra güldük Bir tertip hatası resinin yer değiştirdiğine hükuıuttik.Dikkatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • İKTİBAS ile geçen beş yıl Dalay Lama muhteşem sarayındaki toplantı odasında ondan tarafa köründüler-Görünmekte de hakları vok değildi Çünkü o koca canlı Budda Tibet bayrağını dalgalandı rarak Hind'e a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Alman,Japon heyetleri Ankara Japon heyeti temaslara başladı.Almanların daha fazla mal alacağı tahmin ediliyor Ankara,9 A.A.Bir Japon ticaret heyeti,muhtelif Ortiışark memleketleri ile temaslarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Bir k eş n fedakârlığa o-Mefluç bir kız,kardeşini kurtarmak için kemlini teda etli Saint Louis Missouri 9,A.A.İki seneden beri çocuk felci çekmekte olan Gertrude Faylors adında 10 yaşlarında bir kız ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • L^hordesL'I karışıklık o-Tahrikçiler,gruplar halinde teslim olmaya başladılar Lahor,9 A.A.Örfi tda renin 3 üncü gününde LanorV.durum süratle düzelmeğe yü tutmuştur.Demiryolu seyrüseferi tamamiyle norm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER İsrail hükümeti,Hollanda hükümetine müracaat ederek Stalin'in ölümü münasebetiyle Sovyet hükümetine îsrailin taziyetlerini bildirmesini istemiştir.K O K E Mançurya cephesinin 60 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • I BUGUN SON GUN TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0.Her ay bir çekilişe 1953 senesinde 6 EV ve 700 den fazla Para ve Altın [30 MART 1953 Kasidesine İştirak için en geç BUGÜN AKŞAMA KADAR İstanbul Büyük Postahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1953
  • Özel asanı bio toptantan Strasbourg,9 A.A.özel asamble bu sabah saat 10 da Henri Spaak'tn başkanlığında müzakerelerine tekrar başlamıştır.o WA M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1953
  • USSU J Vaktiyle bir Amerikan Kolejindde jimnastik hocalığı yapan Olga Puder şimdi Kalifornia'daki gece kulüplerinin en çok sevilen dansözlerinden biridir.Aslen birBeyaz Rus olan Olga,munta-zam vücudun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1953
  • HERCBN TARİHTEN W ERAKLI BİR VAK'A II.Mehmedin fethettiği yerlerden Mora yarımadası Osmanlıların iki defa eline geçeı bu atfa,bir Türk eyaleti olarak yıllarca bayrağımız altında uyumuştu.Mora,l;isan-K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1953
  • Spor Akf üalitesi NECMÎ KARAHAN New-York Bir zamanlar istanbul'da Türkiye amatör ağırj siklet şampiyonluklarım kazanan Necmi Karahan sağda)ı,dünya ağır siklet boks şampiyonu Rocky Marciano ile görüvor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • Fakülteler arası futbol maçlarında Fen Kimyayı mağlup etti:4 2 Tıbbiye de Edebiyat takımına hükmen galip geldi İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertiplenen fakuıtelerarası futbol karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • Okuy uçulanınıza 19 nisanda Madrid'de yapılacak Türkiye İspanya millî maçına çıkacak kadromuzun tesbiti için açtığımız anket büyük bir alâka ve rağbet toplamış bulunmaktadır-Her gün gelen pek çok mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • cağımız m maçın hazırlıklarına g Ecnebisinden vaz geçtik,bir an önce bari yerlisini vazifelendirelim de olsun bitsin m- i En mühim şey millî maç atmosferinin oyunculara aşılanmasıdır 11 Italyada oynan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • İkinci büyük ¦¦¦İN I H» anketimize geien cevaplar Avni Üzer Sultanaiımet Turgay Naci,ivmjdat Eşref a İhsan Akgüa Fııtret Kap.M.Ali;Şevket;Burııan;K.Garbıs 01 Ali Bozyayiu Nişantaşı Turgay Nedim Mujuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • Genç millî takımına seçilenler ve İstanbul genç karması yarın geliyorlar İstanbul,İzmir.Ankara ve A nadulu bölgeleri muhtelitlerinin yaptığı müsabakalara katıdan İstanbul genç takımı,yarın va purla şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • 'Milliyetin büyü!'»por anketi çıkacak miiiî kadromuz 5 Haziran 1953 de tstanbulda oynanacak olan Türkiye Yugoslavya milli futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1953
  • Haydarpaşa lisesi basketbol takımı Haydarpaşa şampiyonluk yolunda Her sene erkek liseleri arasında yapılan basketbol şampiyonasına bu sezon okullarımızın daha fazla alâkalandığım memnuniyetle görmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1953
  • Telefonla Drake buldu:Size bir genç kız ve bir iş gönderdim Paul.Beni çok alâkadar ediyor tabiî işden bahsediyorum-fakat gelecek olan banıma bunu söylemeyin.Meseleyi hf-r cihetten tamik edin ve bana h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Lidya kardeşinin getirince doğru i Hippolit cevabım geciktirme* di;cümleler,önceden düşünülmüş gibi rahatlıkla ağzından dökülüyordu:Düşünceli görünmekte mazurum.Gerçi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1953
  • TIMARHANEDE YIL Eİrçolc hastalar viziteye gelen genç doktorun etrafını scrmıslardı Satılmış Jayı nutuk veriyor-Çizen:iîeltmet Piştar)82 Deilo,kahvaltı etmekte olduğu direfM* dibinden seslendi:Çörçil,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1953
  • HazırJıyaa Sadi HOR AK 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 Bt_HjL^ 7 8 9 10 i2 taj esas H SoJaaaı sağa:1—Hollyvvood'uni gülmiyen komiği;Peşine düş.2—Taharri;Bir janaın kısaltılmışı;Yemeğe lezzet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1953
  • mmm.Yeniçeriler Mevlevi Mehmet Paşayı Ahmet Paşamn yerine getirmişlerdi 260 Arkalarına beş on yeniçeri taklidi Lâkin onlar bir at kadar süratli kaçtıklarından yavaş yavaş döküldüler-Yalni2 bir fesli y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.03.1953
  • İstanbul vilâyeti fBus tarafı birincide] Evvelce yapmış olduğumuz müteaddit tamimlere uyarak birer program tanzim eden birçok vilayetler bu baniste memnuniyet verici neticeler elde etmişlerdir.Bu vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • İstanbul 6.Asliye Hukuk Yargıçlığından:Ü52/945 Davacı istanbul Taksim Lamartın caddesi Akgün ap.No.47/1 de Hursı Kohen tarafından dâvâlı Taksim Lanıartin caddesi Erdemiz Ap No.41/7 de Kocası Rafeei Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • L E.Kimya Evi Türk Anonim Şirketinden Şirketimizin adî umumî heyet toplantısı 30 Mart 1953 pazartesi günü saat 10 da.istanbul'da Çenberlitaş'ta Peykhane sokağında 6 No-da kâin Şirket Merkezinde icra k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • İLAN Denizi Belediye Reislisinden Fen Müdürlüğünde mevcut şartname gereğince 200 bin adet parke taşı satın alınacaktır;Beher taşın muhammen bedeli 22 kuruş olup muvakkat teminatı 3300 lir-^r Talifflie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bo nüshada Me'sul MtidüV:Farulr DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Bastarafı 1 nci sayfada!kanlı görünmeye çalışıyorlardı-Yalnız Necip Fazıl etrafına hiç bakınmadan sinirli sinirli yürüyordu-Fotoğrafçılar Kısakürek'i objektife baktırmak için tsüner mürşid ne haber»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Karta)Asliye Hukuk Hâkimliğinden:952/350 Makbule tnan tarafımdan Şamandıra Bucağında Ankara caddesinde önü yol.arkası:Hacı O3 man veresesi,bahçesi,sağı:Sa-IDı bahçesi,solu:Veysel bahçesi ve dükkânı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • KAYTP 5 ocak 1953 saöahı rüzgarın şiddetiyle sokağa düştüğü tahmin edilen elbisemle ceplerinde bulunan Manisa nüfus memurluğundan aldığım hüviyet cüzdanım,18608 numaralı özel belgem,Beyoğlu tş Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Valinin seyahati TBas tarafı foirincfcW 11 bu seyahatten döndükten üç dört gün sonra da Amerikaya müteveccihen tekrar şehrimizden ayrılacaktır.Bir ay sürecek olan bu seyahatte Valiye Basm-Yayın ti tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Başveki ve Hariciye vekili uçakla Parise gittiler [Baş tarafı birincide 1 Türk Başvekili ve Dışişleri Vekili,yann Zafer âbidesine çelenk koyacaklar ve öğleden sonra da Fransız Dısişlen Vekâletinde.Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Stalinin merasimle [Baatarafı 1 nci sayfada)lerinin omuzlarına alınarak,Chupın'm cenaze marşı çalınırken,yavaş yavaş sütuniu salondan,çıkarılmıştır.Tanutu sayısti çelenkleri ve Stalinin sivil,askerî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Mareşal Tito îıtgilt [Bas tarafı birincide 1 goslav Cumhurbaşkanı Mareşal Tito,îngiltereye müteveccihen,yola çıkmış bulunmaktadlTr Mareşal Tito,ingiltere hükümetine iktisadî,siyasî ve aavunmaya ait ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Otomobil yarışları tBastarafı 1 tıci sayfada I tir.Heyet azaları Valiye,kulüplerinin îstanbuldan başlamak ve Suriye;Irak ve Lübnandan geçerek Mısırın Kahire sefirinde nihayete ermek üzere büyük bir ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Eksiltme tiâm Istanbul Vakıf.'ar Caşmüdürlnpnden:1 Eksiltmeye konulan iş:Fatih camii şadırvan avlusunda mermer kaplama işi olup keşif bedeli 90697.29)ve geçici teminatı 5784-86)Uradır.2 Eksiltme:25/3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Gayri Menkul Satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından ibrahim Çeker A-871 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Kadıköy Şubesinden istikraz ettiği 3000)üç bin liraya mukabil Kadıköy Bostancı mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • «««mmMmu Anthony Bernard Tnbini ve Ortaklan Hisseti Komandit Şirketinden Ingilteredc Dr.to Cutbill Xing Co-Ltd-firniasunian celbedilip Istanbul Giriş Gümrüğünden 24999 sayılı beyanname ile ve 31/8/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Dizel elektrojen grubu satın alınacak liter Bankasından 1 Samsun iline bağlı Alaçam kasabası için 1 adet 80-90 beygirlik dizel-alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrale monte ettirilecektir-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.03.1953
  • Yeni Rus liderlerinin nutukları Baştarafı 1 nci sayfada I Stalin tarafından idare edilen Sovyet milleti tarihimizin en büyuK aonum noktasını kaydederek sosyalim yoluna girmiştir.MuKaddes vazifemiz,mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • SOY ADI TASHÎHİ Günsüz olan soy adımın Istanbul yedinci asliye hukuk mahkemesinin esas 952/1378 Karar 953/10 numarasile soy adımı GÜLER olarak almış bulunduğum ilân olunur.Büstü GÜLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • İstanbul Posta,Telgraf B.Başmüdürlüğünden 1 İdaremize ait 2* 4,5 numaralı deniz motÖrlerinin tekne kısmı ile makine aksamı makinenin yedek parça ve mefruşatı dahil)motor ve teknelerin,sökülmesi alıcıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.PBSSHİ b baŞan «e ku"an,'r-^uavven zaman tlaUdır.GRİP 4 saat ara ne günde 3 adet alınaDflir.»20 9999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankası 1 Kütahya iline bağlı Karahalllı kasabası hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Kalorifer tesisatı ile teshin edilir asrî hamam icara verilecektir.Sivas Belediyesinden 1 Belediyemize ait Cumhuriyet Caddesinde ve Belediye binası karşısındaki otel» lokantanın zemin katında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Konservatuar Türk Musikisi konseri 35 kişilik kadro iştirakiyle Nevzat Altığ idaresinde Ferah Feza makamından eserler Solo şarkılar ismail Dedenin sevilen sarkılan Saz eserleri yarın akşam saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • $wv kam «ana ic'm paranı fâmte JgL,4aw a toriktir W 4 İkramiye MAYIS Çekilirine Hazırlanınız!¦4 f,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Tuzla İçmeleri A.Ş.inden:Şirketimizin hissedarlar umumî heyeti âdî toplantısı 27.3.1953 Cuma günü saat 10 da Galatada 6.cı Vakifhan 2/6 No.da şirket merkezinde yapılacaktır.Hissedarların bu ilânı dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat hânları Hv Tek-Okullar senelik ihtiyacı için 50 ton Yoğurt kapalı zarfla 18/Mart/953 çarşamba saat 16 da İzmir Yurtiçi Kışla As-Sa-Al-Koda satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Istanbul Jandarma satmalma Komisyonu Başkalığından Cinsi Miktarı T-Bedeli İlk Teminatı Kilo Lira Lira Kuruş Sığır eti 40000 64000 4450 00 Koyun eti 7 000 17-500 1312 50 1 istanbul Jandarma Okul eratın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.O.G.Î.Tişletmeleri Haliç Tersanesi Müdürlüğünden Tahmini Seminata İhale günü 1 Makas artığı karışık hurda demir 70 ton 157100 TL 18/3/953 çarş-2 Kok kömürü tozu 20 6000 20/3/953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Istan» ut 12.57 Açılış fve)program 13.00 Haberler 13.15 Türkü ler «Pl» 13.30 Dana müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan Güzin Siper.Çalanlar:Eine Can,Kadri Şençalar,Burhanettin ökte.14.20 öğle konseri «Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1953
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 31-12-1952 Tarihinde Biten Yirmibirinci Hesap Yılı Bilançosu KTI F ALTIN Safi Kg-DÖVİZ BORÇLULARI a 3133 sayılı kanuna göre Hariçteki Muhabirler Muhtelif b 5256 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8