Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Fransa Hükümetinin resmî daveti üzerine m iTuiiiw mrnt ıı ı m" mum* ıKW aşvekil ve Hariciye Vekili bugün uç Türk ve Fransız devlet adamlarının Orta-Doğu müdafaası ve Eşyadaki hâdiselerle ilgili mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • W :*klb part!başkanları ^ia eğleniyorlar Senelerden beri ilk defa olarak şehrimizde Demokrat ve Halk Partileri il başkanları aynı masa başında birleşmişlerdir-Evvelki gecö Taksim Gazinosunda verilen H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Dün gece yapılan güreşlerden bir an Güreş seçmeleri sona e önümüzdeki ay Milânoda yapı-mızı teşkil etmek maksadiyle ırak nian 1953 Dünva Greko-J yapılan seçmelere dün saat 10 lacak olan 1953 Dünya Gre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Atlantik Paktı Genelkurmay tatbikatı bugün başlıyor SO Generalm bulunacağı bu tecrübelere Bradley ve Vandanbergde İştirak ediyorlar Washington 8 AJL)Birleşik Amerikanın askerî dört büyük şefi,yarın Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • l^m30^a+0* mm Amfi A***a«aMa WW znjoAi|ğDq opırop^ 3L13AI11IW 'uw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Malatya hâdisesi ile ilgili Sanıklar Ankaraya sevkedildi j o-Ankara Sorgu Hâkimliği tahkikat evrakı üzerindeki çalışmalarına başladı Ankara 8 TA)Bu sabah şehrimiz müddeiumumiliğine Malatyadan bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Galatasaray Beykoza yeni di Dün Hg maçtan bitmiş olmasına ragmen eanh bif spor günü yaşamıştır-Mithatpaşa stadyomunda yapılan Ga-latasaray Beykoz maçı tahminlerin hilâfına Gala tasa ray m 2—1 mağlûbiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • İki bin kızıl esirin isyanı bastırıldı o-Yoncho adasındaki İsyan 23 esirin öldürülüp 42 sinin de yaralanmasına sebep oldu Tokyo 8 A.A.Müttefik genel karargâhının bir tebliğinde bildirildiğine göre,Yon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Neyzen için muhteşem bir mevlid töreni Ankara.8 Milliyet)^Neyzen Tevfik'in ölümünün 40 inci £Ünü münasebetiyle bugün merhumun kardeşi Tartm Vekâleti eski müsteşarı Şefik Ka-laylmın evinde mevlid okutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • s Stalinin naaşmın bulunduğu Sütunlar sarayının harici görünüşü Foto:AP)Sovyet Peyklerindeki ayaklanma genişliyor Batılı devletler Rusyanın yeni idarecilerine karşı takip edilecek siyasetin ana hatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Mareşal Stalinin cenaze töreni bugün yapılıyor o-Sovyet hükümetinin daveti üzerine bir heyetimiz cenaze töreninde hazır bulunacak Ankara,8 A.A.Sovyet hükümetinin dün akşam üstü geç vakit vâki daveti ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Bayar'ın yurt içi seyahati Reisicumhur,Güney Anadolu vilâyetlerinde tetkiklerde bulunacak Ankara,8 Milliyet)Haber aldığıma göre Cumhurrşisi Celâl Bayar yarın veya salı günü Güney Anadolu vilâyetlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Senenin kadını o Ameliyat neticesi erkek olan Christine Jprgensen'e bu unvan verildi New York 8 AP)Eski bir asker olan ve Danimarkalı cerrahlar tarafından ameliyat edi-TDevamı Sa.7 StL del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • 4j0iA 4k*t Vfh Mm Bugün şehrimizde havanın,sabahleyin puslu,müteakiben az bulutlu geçeceği,hava sıcaklığının artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1953
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:1018 Posta Kutusu 4 9 3 TELEFON:29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1953
  • TAKV3MMN 8& YAPRAK hnver Paşanın yazı masası ULUNAY Eski Münakalât Vekili Seyfi Kurtbc-k,Millî Müdafaa Vekâletine gelince İttihat ve Terakki devrinin Harbiye Nazırı ve 1914 î-8 harbinin Başkumandan Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Hie.9 Mart Kil.23 24 C.A.1953 Sub.1372 Pazartesi 1368 VAKİT VASATİ EZANİ' Güneş 6.22 ogle 12.25 îkindi 15.41 Akçam 18.09 12.13 616 9.31 12.00 Yatsı 19.38 1.30 İmsak 5.44 10.35 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • POLİSTE if Evvelki gece,Beyoğlunda bir barda,kendisine polis süsü veren Hüseyin Cezmi Korkmaz artında bir genç yakalanmıştır.Sanık bu sabah Adliyeye verilecektirif Beyazıtta,tslâmbey sokağında oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Taksi ücret i n Bunoan son/a şoförlere yal-Oiz laksıiDctrema gö.teruiği rakam licet o aran ve.iIcCjK Beleuıye taksi otomobil ücretlerine zam yapmış ve yeni ü.ara.ilân edumiş ve yürürlüğe girmiştir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Ünivers Delilerin şâir festivali bugün yapAıyor İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen şiir festivali bugün saat 14.30 da eski Eminönü Halkevinde yapılacaktır.Festivale Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Vapur yo1cuları«iffi rahatsın kaçıran'arla m'Ica-i^le e xilecek Son günlerde şehir hatları işletmesinin Boğaziçi servisinde çalışan vapurlarda bazı aeyyar satıcıların halkı sadece sözle rahatsız etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • İlk öğretim kanunu tasarısı hasırlandı Beşinci Millî Eğitim Şûrasında müzakere ve kabul edilmiş olan ilk öğretim kanunu tasarısının şûrada yapılan tadiller» ile yeni şekli tesbit edilmiş bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Movent at n miktarı Merkez Bankasının son neşrettiği haftalık bültene göre tedavüldeki para miktarı hafta içinde 1.272 136.923 T.L.bulmuştur.Bir haftalık artış ise 32 535 349 liradır.Altın stoklarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • aewawnun »i Bir tansion saatile ölçülen kan tazyikinin 10 un altına düşmesine cfîupotansion* denir-Esas iti'barile iki çeşit hipotansion ayırmak kabildir;Devamlı hipotansion ve geçici hipotansion-Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Acele e dır iz f gun kaldı 10 Mart 1953 akşamıma kadar Sümerbankta açtıracağınız 150 liralık Ii3sapla 20 bin liralık büyük ikramiyeyi Kazanabilirsiniz.Son günlerden istifa i3 ediniz ÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • üniversiteli ameleler o-M.T.T.B.Denizcilik Bankasına mıuacat e»eıtn ıhuiaid iş tuâA ttieıeK 400 laLÜJ ıç-a bir vapur ısı.dı 18 Mart Çanakkale ihtifalinde bulunmak ve o gün inşasına başlanacak olan âbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Lokantacıların yeni ka^aı^a^.ı İstanbul Lokantacılar Derneği yeni idare heyeti yaptığı iki toplantı sonunda çalışma programını hazırlamıştır.İlk olarak ele alınacak mevzular şunlardır:1 Lokantaların y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • HALKIN SESİ 3ir cevaba cev^p Okuyucularımızdan,Veliefendi Sümer mahallesinde oturan Ziya Kabakçının asağıdaki mektubunda da belirtilen meseleye daha önce bir cevap olup bu köşede neşretmiştik.Ziya Kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Amerikanın t'carî m&vzu.a al.cğı bszs K^rar,ar utaalât v j rnr&cat nvz' cani jnöırt ı Yumurta piyasası mal gelmemeği yüzünden yükselmiştir.Fıatlar 120-123 liradan 125-135 lıı.ı ı kadar çıkmıştır.Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Şehrimize gslen Japon ticaret heyeti On iki kişilik bir Japon tica-ret heyeti dün 15.30 da uçakla şehrimize gelmiş ve Yeşilköyde 15 dakikalık dinlenmeyi mütea-kıp Ankaraya hareket etmiştir.Heyet memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • İşçi sigortalarının ailelere teşmili îşçi ailelerine meccanen tedavi ve ilâç tevzii işinde bazı değişiklikler yapılmıştırişçi sigortalan idare heyetinin yeni aldığı bir karara göre işçilerin yalnız eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • Röportaj tert'Dİe S V»/3 Maçkadaki Şark Kahvesi n elere sahne oluyor?istanbul Kız Lisesinden mezun olanlar neler yapmak istiyorlarmış?Polisin devamlı kontrolü «Sohbet Günü» »de neler konuşuluyormuş?Üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • ÇAY İT 14 mart cumartesi günü saat 15 te Konak salonlarında «San-Slyahlılar» çayı verilecektir.YEŞÎL GECE İt Orman Fakültesi Talebe Cemiyetinin tertiplediği senelik «Yeşil Gece» 20 mart cuma gecesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 09.03.1953
  • KISA HABERLER 24 kişilik bir Türk denizcililt heyeti dün saat 10 da uçakla Romaya gitmiştir.Heyet İtal-¦ya.ua.bu-ay kadar süren tetkiklerde bulunacaktır.İf Türk Devrim Ocakları Kadıköy Şubesi dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • iya$i ıcma StaLni/u vssiyet;ıa.iî3S3 Gazeteler,S ta linin bir vasiyetname bıraktığını yazdılar-Lenin de birinci krizi geçirdikten sonra hasta yatağında.25 Ocak 1922 de vasiyetname mahiyetinde bir mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • ^misketimize getlA-¦f^k halıların eb'ads Gümrük ve Tekel Vekâleti ya-*ncı memleketlerden yurdumu-Çelenlerin beraberinde getire-J^'eri halıların ebadının Uç et*"e kareye yükseltilmesine vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • 159 Ama'sı böyle!Yani,benim *ala gidip de «Majeste siz bir aim.ile birlikte oturuyor imiş ^2.Onu lütfen bırakın.Çünkü nurunun çalıştığı gazinonun Mbi çok zarar ediyormuş.Bir "ûrnet reisi sıfatiyle bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • r.tt I FIKRA i HIS Ankaralı Hisar dergisinin şahsiyeti ve seviyeye doğru attığı adımlardan otuz beşincisi,1 Mart 953 sayısı on bir şiir,bir hikâye,çeşitli yazı ve haberlerle çıkmış bulunuyor.önce şiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • yerine göz koyan berberi:El Giavi Dokuz m yon nüfusu oJaı bir ıs â/n mam.eketüida B3 barilar büyük bir yıkût tutar va rsisJeri El Glavi'nin nüfuz bö gesi cenuba doğru aSab Sdsğiıe uzanır.İ te bu z t,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • ÎZ& Yeş I iğe daîr Pazar günü hava çok güzeldi.Yaz kış sayfiyede oturan bir dostumuzu ziyarete gittik-Üç dört sene evvel yaptırdığı evinin bir odasını kendi tabiriyle yal nız kendisine hasretmiştir-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • r 3 GÜN KALDI TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.0.Her ay bir çekilişe 1953 senesinde 6 EV ve 700 den fazla Para ve Altın [30 MART 1953 Keş°d?sine iştirak için en geç' 10 MART SALİ akşamııa kadar İstanbul Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • YAPI e KREDİ BANKASİ Şube ve ajanslarının kırk beşincisi MERSİN Sobesi Bugün açıldı* 9 Mart 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • Iran Japonya münasebatı Iran.Japnya ile harp öncü^i siyası ve iktisadı ıııuaasebetıeı ıiıi yenıuen kurmayı arzu ediyor Tahran,8 A.A.J İran Hariciye Vekili Hüseyin Fatımi dun burada veruıgı beyanatta m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • McGhee Ankaraya avd^t etti Ankara,8 AA)Birleşik Amerikanın Ankara Büyükelçisi George McGhee ve Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Özel Misyonu mensupları bugün trenle Zonguldaktan Ankaraya dönmüşlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • Krsa herrci haberler IRAN if İran hükümetinin bildirdiğine göre,son ingiliz petrol tekliflerine verilecek cevap,dahilî siyaset durumu düzelmeden ve hükümetin vaziyeti tebeyyün etmeden hazırlanamıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • Triyeste ihtilâfı için erenin teklifi İngiltere,bu meselâ/im italyan saçLnieriaden sonra karşılıklı görüşülmisini teklif ediyor Londra,8 A.A.^bserver gazetesi bugün,Mareşal Tito'nun yakında Londraya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • Yeni atom tecrübeleri o-17 martta Neveda'da Pasifik müdafaa tecrübeleri yapılacak,atom mermisi de kullanılacak Vaşington,8 A.A.Dün akşam Vaşingtonda Müdafaa Vekâleti ve Atom Enerjisi Milli Komisyonu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • Sinemada öpüşenler o-İtalyan istinaf mahkemesi s;nemada öpüşmenin müstehçemahiyet taşımadığına karar verdi Roma,8 TA)Sinemada öpüşmek meselesinin bir suç,sayılıp sayılmayacağı îlalyj İstinaf Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • Öç se^det b^rl fîk dsfa Kudüs ka Jar a'iında Kudüs,8 AA)Dün ^eee bol miktarda yaîran karla Ku düs şehri 3 seneden beri ilk 'efa olarak bugrün kalın bİT kar tabakasivle örtülüdür Dün şehirde şiddetli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1953
  • SI fe'âketlerfn* karşı tedbir aîımyor Ankara.8 AA-Bayındırlık Vekâleti Su İsleri U mum Müdürlüğü,1953 yılı büyük su işleri programını hazırlamış bulunmaktadır-Bu programa göre.Aydın iline bağlı Kuyuca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1953
  • J*Wj 1 Evvelki gece Ankarapalas pavyonunda Ankara Üniversitesi meydanına dikilecek Atatürk heykeli için Reisicumhur Celâl Bayarın himayesinde bir balo verilmiştir.Foto:Basın)2 Hindistan hükümetinin da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1953
  • UP İPİ* j»-A-Sinema dünyasında bazı yıldızlar sadece güzellikleri sayesinde birdenbire şöhrete kavuşurlar.Lena Maxwell de bu talihliler arasındadır ve mevzun vücudu sayesinde çok kısa zamanda kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1953
  • mır ti HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Türk bayrağının gelişmesine kısa ve umumî bir bakış Ayı,Se'çuk Su'tım Osman Gaziye vsrdiği tuğ sırığında gönderdi.Orhun Gazi rengini kırmızı yaptı,Fatih sırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1953
  • Amaför birinci küme şampiyonluğu Gruplarında birinci olan Fensrle Galatasarayın amalör takımları ö.ıümüzdekâ haftalarda karşılaşacaklar Son Fenerbahçe Beykoz olmuşlardırmaçına sarı siyahlıların gelmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • Fakültelerarası futbol maçlarında Fen ve Eczacı galip geldiler Futbolda bugün Vaffa Tip Edebiyat İstanbul Üniversite Talebe Birliği tarafından tertiplenen fakültelerarası basketbol karşı* taşmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • Bu hafta oynanan Fransa lig maçları Bu hafta oynanan Fransa lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Bordeaux 0 St.Etienne 0 Nancy 1 Marseille 0 Sete" 3 Lille 1 Racing 1 Le Havre 1 Nice 0 Mon Pil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • Dünkü Beykoz Galatasaray maçında Sarı Kırmızı kalenin karıştığı bir an-Beykoz Galatasar Sarı-Kırmızılılar kötü bir tekim ve oyunla,mağlûbiyeti hak etmişlerdi Beykoz ile Galatasaray futbol takımları li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • ingiltere lig maçları Çok heyecanlı bir duruma giren İngiltere lig maçlarının cutnartesi günkü karşılaşmalarında Chelsea'yı yenen Burnley,31 maçta 40 puanla liderliği muhafaza etmektedir.W.B.A.Ibion'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • Dün yapıları diğer maçlar Dün muhtelif sahalarda oynanan diğer küme maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Darüşşafaka 1 Kurtuluş 1 Taksim 3 R.Hisar 2 Altınay 3 İstiklal 1 Çapa 3 Altınordu 2 Denizg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • Ankarada yapı'an futbol turnuvası Ankaraglicü mayıs ayının ilk haftasında Ankarada Rtizel bir turnua tertiplemiştir tstanbulun üç büyük kulübü:Fenerbahçe,Beşiktaş ve Galatasarayı getirerek kendisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • ft I 1 İkinci Büyük Anketimiz s «W Futbol otoritesi olsaydınız 19 Nîsanfa Maarifte ispanyollarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı nasıl tertip edersiniz î Gelen cevapları neşret.ny3 başiadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1953
  • Cumartesi Rünü An karada oynanan Fenerbahçe Demİrspor maçından üç estantane istanbul Ankara şampiyonları dün karşılaştılar Fenerba İstanbul şampiyonu Fenerbahçe dün ikinci karşılaşmasını Ankara şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERE AZİZ ÜZBAY Güstav'ın karşısında yapılan yalancıktan bir kavga 8 Sizden bir kelime,nodtm mini bir kelime sarfetmeniz» rt ca edeceğim.Hepsi o.kadar.Hiç.bir şey anlamıyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1953
  • mm İnsan burada pisi pisine gider,yarın doktora söyleyeceğim bana müsaade etsin,Bodrum katı sakinleri Çizen:Mehmet Piştar)19 Maksat hapishaneden kur lıdmak.Burada adanı Öldüren burada kalıyor yaa.Tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1953
  • Yortenae Zikousky.Faka!herkes kendisine Horty diyortnjş Sızı sınu lendrreıek bu man ûk patron Viıcudu çok güzel 1yı bir kadın Açık ve Hamimi konuluyor Yirmi altı yaşlarında olacak.Gözleri iyi görmiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1953
  • Iiazıjıiy.1.ıü hi)ii A ii 2 34567 89 10 11 12 Saltan ça^a:1 Gönde» İti kelime)H vadan alçalıp b:r yere)basar 2 Dairenin 360 parçasından beheri;Sondaki harf siz erkek 3 Müheyya;Tersi anlamı mevrut 4 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1953
  • Suitjn İbrahim fesatçıların haber almış ve telâşa 25» Kalabalık gittikçe:büyüyor,manzara bir felâketin:başlan?gıcı halını alıyordu;fciarayın haberi yoktu-Bir taJtımı yüzsüzler,etrafa sarkıntılık bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.03.1953
  • Karşılaşacağım Pakistan şampiyonu Kala bir insan azmam gibiydi 138 Yolda müthiş bir fırtınaya tutulduk.Vapur küçük bir sandal gibi sallanıyordu.Uzun yolculuklara alışık olmama rağmen ne dense bu sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Atlantik Paktı genelkurmay tatbikatı riîastarafı 1 nci savfadal j Amerikan bahriye silâhendazları kumandanı General Lemuel Shepard.Atlantik kuvvetleri yüksek kumandanı Amiral Yapılacak tecrübelerde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Senenin kadını iBastarafı 1 nci sayfada!lerek kadın olan 26 yaşındaki Christine Jorgensen New Yorktaki İskandinav cemiyetleri tarafından «senenin kadını» ilân edilmiştir.Bu cemiyetlerin her sene müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • SVkıa I m CamrretingTi İstanbul Muallimler Cemiyetinin kuruluşunun 35 nci yıldönümü dün Galatasaray Lisesi Konferans salonunda kutlanmış tu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Güreş seçmeleri sona erdi [Baş tarafı birincide)rayında devam edilmiştir Çok çekişmeli geçen müsabakalardan sonra aşagıdaKi neticeler alınmıştır;57 Kilo:Üçüncü tur)Süha Karman Esk Ali Denizin yi 1.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Neyzen için mevlid [Baştarafı I ncî sayfadal lî Eğitim Vekili Tevfik tleri.Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur,eski Maarif Vekillerinden Hasan Alî Yücel,Şemsettin Sirer ve Neyzenin dostu Edip Refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • ingiliz Amerikan a a görüşmeleri sona Uzak Doğu ve Iran p^t.oiü mesıla* temde s^m bîr miKdbdkaca varidi Vaşıngton,8 ANKA» Birkaç öu""en Den devam eden Aaıerihdn Lngılız guruşmeıerı sona ermiştir Bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • riîastarafı 1 ne!sayfada)miş gayet vüklü bir proggramı olan bu ziyaret-valnız iki meni leketi birleştiren savlam dostluk bağlarını sıktlaştırmak fırsatını teminle kalmıvacak.av nı zamanda Fransız hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Sîrkecî lr&n hıttının eSe ktrikleTcf irilmesi Ankara.Milliyet)İstanbul banliyösünün Sirkeci Çekmece arasında elektrikli tren isletilmesine karar verilmiş ve-bu bususta filen teşebbüse ereçilmistid-Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Mareşal Stalinin cenaze töreni [Bas taralı birincide] IBastaiuu i ucı suyiaiuil Heyet bugxin uçaKİa Moskovaya uareKeL etnuşur.Londra.8 ıRauyu» Stalinin cenaze töreni pazartesi gunu ogle uzerı yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • İki bin kızıl esirin isyanı [Bas tarafı birincide 1 mıştır.Ayaklanan harb esirleri kütle halinde taarruz ederek Bıneşmış Milletler muhafızlarını tehdit ettikleri zaman,bu muhafızlar tehlike halinde al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Sovyet Peyklerindeki ayaklanma genişliyor LBaş taralı bırıncuie] le Rusyanın Avrupa ooıgesindc buiunuuı makta oıuugu iü turnene «vazıyete gore hareket etmeleri» emri verilmiştir.Bu tümeıueruen aıtısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 09.03.1953
  • Sanıklar Ankaraya sevkedîldi [Bos tarafı birincide] Zabıta gerek istasyonda,gerek sanıkların geçeceği yollarda her hangi bir hâdisenin meydana gelmemesi için lüzumlu polis kuvveti bulundurarak,sanıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Bugünkü Rus kadınının hayat şartları nedir?Rusyatfa erkek ve kadınlar,hariçteki hayat hakkjnda kendi hükümetlerinin verdiği bilginin dışında hiç bir şey bilmszler Ruslar,işgal ettikleri her memlekette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • İstanbul Belediyesinden S51 ve daha evvelki yıEEar damgasını taşıyan vs 953 yılında damgalanması gereken ö çü ve tartı afeti sahibi resmî daîra ve esnafı/ı dikkat nazarına* ölçüler nizamnamesinin 19-c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Sahip v* Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'&l Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 30 Ecnebi memleketle*» iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 Üncü aayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sant.2,50 T.L.Hanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • DRAM KISMI L t L t O N Yazan:Franz Molnar TÜrkçsal:Vsude Zeybekogltl Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi ktsmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Maliye Bakanlığından:Malın nev'i Geçici teminatı Lira Balya kapak tahtası 300 Yırtık anbalaj kâğıdı 150 Kırpıntı kâğıt 150 Kullanılmış çenber 75 Beşiktaş'ta bulunan Devlet Kâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden 1—işletmemiz Karacasu istif yerinde mevcut çam 878 adede denk 318.951 M3-çam Tonruk 7-parti halinde 9/3/953 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve açık arttır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:1—16/2/1953 tarihinde eksiltmesi yapılan Gaziantep istasyon bina ve tesisatı inşaatına ait ihalenin yenilenmesine lüzum görülmüş ve mezkûr inşaat kapalı zarf usulü ile yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Bolu Adapazarı.Bolu Devrek.Devrek Tefen,Çay* cuma 1st-Kışlalar arasında karşılıklı senelik 3700 ton yiye* cek yem.yakacak maddelerinin taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • ^U*6& MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI başarı ile kullanılır.9 Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrıları di derhal kesert Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.KİNİNLİ SUr'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Kapalı zarf usulile Menkul mal satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı lira lira K 7775 583 13 T-C-Merkez Bankasına devredilmiş olan» i.ki senelik bekleme müddetini doldurarak Amort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Küçük öğle konseri PL)Aaron Copland:«El Salon Mexico»;Çalan:Serj Kusevitaki id.Boston senfoni orkestrası 13.45 Şarkılar.Okuyanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1953
  • Lokman Hekim Mecmuası Lokman Hekim Mecmuası gıktı.No.151.Kedileri damlarda dolaştıran Aşk hormonları)Hayat ve sıhhat;İnsan vücudu nasıl galışır?Gençlik kuvveti veren yiyecekler;İlk sıhhî yardım malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8