Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Kızıl diktatörünün ölümü bütün dünyada heyecanla karşılandı Mffa KM ir in ı [¦¦¦inin ıı m ı riııe «getirildi Rus hükümetinde mühim değişiklikler yapıldı:Hariciyeye Molotov,Dahiliyeye Beria,Millî Müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • ilk isyan hareketi Arnavutlukta Yugoslavya hududa aske Londra 6 Radyo)Buraya gelen haberlere göre,Stalmın ölümü üzerine peykler arasında ilk isyan hareketi Arnavutlukta patlak vermiştir.Belgrad haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Rus casusu Abdullahın duruşması o-Gizli olarak devam tden muhakeme karara kaldı Ankara 6 Milliyet)Sovyet Rusya hesabına casusluk yapmaktan sanık AdDuhah Zorlunun muhakemesine Dugün askeri siyasi mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Voroşilov Sovyet Şûrası Başkanı oldu Reisicumhur Şvornik az.euiCJ Vjşinski BirJeşTii^ Milletİar daimi delegeliğine seçildi Moskova.6 'T H A 1 MoskoN radyosu bu gece Sovyet' ler Birlimi Merke2 Komitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Lahorda örfi idare Hân edildi o-iki gündenberi devim eden kargaşa'ıklarda 10 kişi öldü şehirde bütün dükkân ar kapandı Karaşi,6 AA)Bugün resmen bildirildiğine göre.çarşamba akşamı ve perşembe günü Lah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Mareşal Stalin'in öîüm haberi dün Ankarada ve şehrimizde büyük heyecan yaratmıştır-Ankara'da Sovyet ve peyk elçiliklerinde bayraklar yarıya indirilmiş ve peyk elçileri sabahın erken saatlerinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Türk-Yugoslav Yeni yapılan anlaşmaya göre iki memleket arasındaki alış veriş 70 milyon liraya ç ktı Dün akşam Yugoslav Ticaret Ataşeliğinde,Tlirkiyede bulunan Yugoslav Ticaret Heyeti şerefine bir kokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Dün Aıkıra'-ia Harpte havadan yaralı nakli tatbikatı yapıldı o-Etimesut hava alanında yapılan tecrübe bacan ile sona erdi Ankara 6 İTA)Harb za* manmda hava yolu ile yaralı ve hasta nakli için bugün Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Enerji kongresi o Bu ay irinde toplanacak olan kongrede köylere kadar elektrik verilmesi mevzuları görüşülecek Ankara 6 ıMiDivet)Mart ayı sonunda şehrimizde Bayındırlık VeKaietınde Dır Enerji |Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • N.A.T.O.tatbikatının hazırlıkları sona erdi Askerf heyetimizin de katılacağı tatbikata hazır bulunmak üz?re General Wyman dün Parise g tti Paris.6 »AP Atlantik ît-Hoyt S Vandenberg ve Deniz hildir-Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Rııgiin şehrimizde hava umu-ı miyetle bu^jtlu ve muhtemelen kar yakacaktır* Hava sıcaklığında değişiklik obnıyacaktır.i 1 H W/0ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • rw-H^nurm mwniT-MİLLİYETTE ı Yakında başlıyoruz Hi ı—iiım rı^ıı mmmun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1953
  • Çöl sıcağından k r soğuğuna Halen Amerikada bulunan Suudi Arabistan Prensi Faysal,geçenlerde Eiseiiliower'i ziyaret etmişti-Resim.Prensi Beyaz Sarayın bahçesinde sekreteriyle birlikte kar yağışım seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1953
  • TAKvaMMN m YAPRAK Ölüyor,ölecek,ö.dü.ULUMAY Sovyet Rusya devletinin Başvekâletimle bulunan Mareşal Stalin'in Ölümü tahakkukk etmiş bir keyfiyettir-Ölüm.demirperde üalemiyor-Şimdiye kadar harice su sız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • KISA HABEWI.FR if Bugün saat 16 da Çatalca Merkez Okuıunda Çatalca bulges,yavrukurtlarının andiçmc torı:m yapılacaktır.İf Eminönü bölgesi yavrukurtları bir tanışma töreni tertip etmişlerdir.Yavrukurtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • *Jat,o C.H.P.İl balosu bugün saat 22 den itibaren sabaha kadar devam etmek üzere Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.GI.CE Türk Hıristiyan Kültür Heyeti 21 mart cumartesi gecesi Konak salonlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Hie.7 Mart 1953 Cumartesi Ku.21 C.A.1372 22 Şub.1368 VAKİT VASATİ KZANİ II Güneş 1 Ö£le I)nal Akşam Yatsı îmaak 626 12.28 15 3T 18.07 19 35 Mf 1219 6.18 i 9.32 1200 1.30 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Talebeye hemşehrilik fi rî aşılanacak İstanbul Hemşehriler Cemiyeti dün Ticaret Odası konferans salonunda bir topiantı yaparak ilk,orta ve yüksek öğrenim mensuplarına hemşehrilik fikrini vermek için n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • SEHSRPE&t HAITA Meşhur sanatkârların derdi FJmcHerin kokteyl partisi Ker gece yeni bir eğlence Akademi ba Sosu Ümit DEMİ l MEŞHUT?SANATKARLARIN g Şu son bir kaç senedir moda oldu.Her sanatkâr,isler »e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • d'jn d-f ledildi Vefatım teessürle haber verdiğimiz Abdurrahman Agaoglunıın cenaze töreni dün geniş bir alâka içinde yapılmış ve merhum gözyaşları arasında toprağa tevdi edilmiştir.Teşviktyedeki ikame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Ysni bir gümrük karttı m ha^srlartiyor Halen yürürlükte bulunan gümrük tarife kanununun ihtiyara cevap vermediği ve bu yüzden tacirlerle,gümrük arasında ihtilâflar çıktığı bilinmektedir.Bu durumu gözö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • EdBbiyatçıların Mar» Etıara Lo'olındski toplantısı Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti idare heyetinden sekiş kişinin istif.ı etmesi üzerine Ta Jebp Cemiyeti dün saat 13 t e Marmara lokalinde fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Öğretici f iimler o-MiJlî Eğitim Vekâleti T şki.âtı kciy.ere ka ar uzatıyor Milli Eğitim Veıcâleti,öğretici filmler teşKilatını genişletmek ve bu teşKilât faalıyetun kaza,nahiye ve köylere ulaştırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • eıiin v Hırsızlık va tacavJz gjbl vakaların azaliîi-ssına mukabii yarjUma,ku/n^r vj katii hâ.isaieri faz a.aştı Istanbul Emniyet Müdürlümü ı 950 yılı başından 953 senesi şubat sonuna kadar şenırae vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Bîr arabacı iki arkadaşnı trça'dadı Galatada evvelki gün bir kavga olmuş ve iki kişi yaralan mıştır Burhanettİn Girgin.Fethi tlseven ve Salâhattm Arnavutoglıı adında üt;arabacı küçük bir mesele yüzünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • S"SAYIN DOKTORLARA^ ALETE İLK ErZİK C'JTÜ gelmiş,Eczanelere dağıtılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Yumurta ihracı ye^id^ıj ca^'a ~dı Son günlerde şehrimi yumurta piyasasmda hissedilir bir düşme görülmekte idi.İri taze malların sandığı 118-120,ufaklar ise 110-115 liradan muamele görmektedir.Pıger ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • bi kavga o'd^ı Evvelki ger.e Beyogtunda.Sazlıdere sokağında Ahmet adında birinin kahvesinde kanlı bir vaka olmuştur.Dolapderede.Kuzukulak sokanında oturan îsmail Yetişken ile Tarlabaşında oturan Tahır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Taş^kküs* Merhum Abdurrahman Ağaoglu'nun vefatı dolayısiyle gerek bizat gelmek,gerek çelenk göndermek ve telgraf ve mektupla etmek suretiyle elemlerimize iştirak eden muhterem basma,bütün dostlarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • YokaSanan eroinciler o-Beyaz zehir fabrikası kuran S Ut adındaki SafokaJı ılearuadaşian Lügüji adliyeye verıkcek Emniyet ikinci Şube kaçakçılık masası menuırıaıı UsKUUaıia Beykoz arasındaki bir tepen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • HALKIN SES!Toz ş:ker,în hali Kadıköyde.Soğütlüçeşmede.Şair Sururî sokağında oturan ve isminin merini is*tcıuiyen bir okuyucumuz yakıyor:«Bir bardak süte bir kaşık toz çekeri atınız.Sütün sathım san,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • Nihayet iktidar mevkiini başkalarına terketmek zorunda kalan Stalinin çocukluk ve gençlik arkadaşları ve onunla uzun müddet beraber çalışmışolan diğer Gürcü Marksistleribundan senelerce evvel,ona da i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.03.1953
  • O LİSTE İr Unkapanmda oturan Abdurrahman Sertdemirin pantaJon cebinden 400 lirasını çalan Arap Hikmet,Muammer Bulpurcu vo Bekir Öa adında üç yankecıai yakalanmıştırir Biri Fatihte,diğeri Aksarayda olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • Balkan Paktının ehemmiyeti Japonya'da intişar eden bir gazete,paktın,Rusya'ya karşı bir çember meydana getirdiğini söylüyor Tokyo,6 ANKA)Burada intihar ecen «Toı-iyo Evening News» gazetesi;Türkiye,Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • Birleşmiş Mîllet^r teşkilâtındı lisan kursları New York 6 ANKA)Son beş yıl zarfında.Birleşmiş Milletler merkezi ile ilgili 600 kişi dünya teşkilâtının beş resmî lisanından bir ikisini öğrenmek üzere h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • Siyasî İcmal Milliyetçi Çine yardım Amerika Temsilciler Meclisi Reisi Boston'da irat ettiği bit nutukta hükümetin «Çin ki fasında ikinci bir cephe açması isin milliyetçi Çin ordusunu taunt ettirmek,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • Bir katlın tr^n altında pa^çVaıdı Ankara 6 ANKA)Bugün sabahın erken saatlerinde şehrimizde fecî bir tren kazası ol* muştur.Sabah saat 6.45 sıralacında Saimekadın'daki muvakkat duraktan trene binmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • 157 Melik Fuat değil mi?Evet!Küçük motörbot üçünü de gemiye götürdü.Muhafızlar sahilce kalmışlardı,önce Pulli çıkıp,dansöz ile Faruğa yardım etti.Kral,kenara çekilip güzel kabına yol verdi ve onun Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • İKTİBAS Ataş böcafcljri inşa,3 rğu.tu daha i.k davî/lertfan Etİasren düşündürül!hay/attı bırak Hââ bazı iptidaî kavi nlar bu hayvancıklara tılsımlı,mistik b mahiyet atfetus9 t3,atsş fcöasği âyinJerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • İîk sinemanın kuruluşunun 53.yı*dö ilimli New York 6 ANKA)Sinemanın ilk defa Adolph Zukor tarafından kuruluşunun 50 nci yıldönümünü kutlamak maksadiyle bir toplantı tertip edilmiştir.Aynı zamanda Adol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • I El İCRA I Çorap der geçeriz Tarık BU31\Bir defa daha bahsederde demlim.Fakat Kenan ÖzbePin «Anadolu Çorapları» isimli kitapçığına bakarken* Pariste açılan Türk Sanatları Sergisini ve uyandırdığı aki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • i Kj/İ girdi Mısırdan alınan haberlere gore lliMriMWpb Çarlık dunihıule hür ve mesut bir nayaı yaş.yun İslamların dinî 0*lyile*iiıi zayii bulduğu ıçin ilim ve İüm.I talisi!eiiiin,yüksek molla olsunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • mm [siivoî Polonya Danlrnar-sa^a Kopenhag,6 AP)Polonya bugün DammurKa hükümetine j verdiği sert bir notada,dün bir I Polonyalı pilot tarafmUan Da-ı nimarkaya kaçırılan Rus yapısı tepkili Mıg av uçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • Everesî'e tırmanma o-On üç kişilih bir İngiliz hcye' Everest'e tırmanmağa hazırlanıyor Kalküta,6 A.A.Alba\Hunt'un başkanlığında 13 kışılı bir İngiliz heyeti Everest tepe Bine tımanmafta hazırlanmanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • 500 liraya Avrup i tu u o Cebinde sadece 500 lirası bulunan Ankaralı bir çene bisikletle hareket etti Ankara,6 ANKA)Fikret Tartal adında 25 yaşında 3 Türk genci bisikletle bir Avrupa turu yapmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • zaruri bir ilan cbb» Taksim înci ve Alkazar I SİNEMALARINDA Gösterilmekte olan kan içen hortlak Kazıklı Voyvoda'nın korkunç maceraları ile dolu DR£KULA İSTANBULDA filmine 12 yaşından küçük çocukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1953
  • Acele ediniz 3 flün ksEdı 10 Mrrt 1£f 3 fi faııırra kadar Silmerbankta açtıracağınız 150 liralık Kasapla LObın [trafik t;Oyuk Ekremiyeı-Kazanabjlîrsinjz.£on gtinlerdsn tetHaJa ediniz ÜMERBANK m JuibiW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1953
  • 1 Sovyet diktatörü Sta ınJn evvelki akşam ölmesi münasebetiyle Vali Gükay Rus Sefarethanesine giderek,teessürlerini bildirmiştir.Foto:İFA)2StalinJn ölümü dolayısıylo Rus ve peyk memleketler konsoloslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1953
  • 1TI.HVJL İ.OO Uzun bir müddetten beri birçok filmlerde küçük roller alan Mamte Coüred nihayet emeline nail J olarak hafif bir komedi filminde baş rolü aldı.«Kapımın önündeki sevgili» adlı filmde Mamie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1953
  • Annesine hizmet teklif edilince şair deliye döndü Ley!â:Ey!Eer.î Tegallîp,tahk r o uluyorum,diye bağırınca oğ.u şair A/ıru hs/no/s ftriatk,çadır dîrağindeki Malik kjlıcarsı aEJı vs evveli Meliki öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1953
  • It.Marciano J.J.Walkott boles maçı New-York 6 Nafen)Dttnya ağır sıklet boka şampiyonluğu unvanı için yapılacak Rocky Marcano Joe Walcott revani maçının radyo ve televizyonla yaymak hakkı,beynelmilel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • masını 4:2 mağlûp etti stanbul 2.küme muhteliti ikinci karşılaşmasını tugün Beyrutta Racing Clube'le ycpacak 5 müsabaka yapmak üzere otobüsle Suriye ve Lübnan'a hareket eden.fakat hava şartları ve dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • â a m jm ¦V FENERBAHÇE ANKARAYA GİTTİ ^r istanbul profesyonel küme lig şampiyonu Fenerbahçe takımı iki müsabaka yapmak Üzere avukat Hayrullaiı Güvenir'in başkanlığında dün Ankara'ya gitmiştir-Sarı lac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • istanbul-Ankara gençleri 2-2 berabere kaldı Maçın ilk devresini 2 1 gafip bitirsn st.takımı ikinci devrede gol çıkaramadı tzmir.6 Milliyet)31 bugün başlanmış bulunmaktamartta Brüksel'de başlıyacak dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • Alçıtepede 217 rakımlı tepede dikilecek olan Şehitler abidesi yararına tertip edilen Abide Kupası Futbol Maçları karşılaşmalarına 15 martta başlanacak Takımların kadro'arı Müsabaka bakeraerı Program-G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • Din/a or Lalara as şampiyonasında Türk t ikimi 14-24 mart tarihleri arasında Ankara'da başlanacak olan Dünya Ordulararası Futbol tur nuasının dömi-final ve final karşılaşmaları son bir kararla şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • Fakülteler arası spor müsabık ilan O-7—Basketbal maçlarına bu hafta baş an yor istanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen voleybol,basketbol ve futbol karşılaşmaları bu hafta başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • y* İFutbol hakemleri-Jnîn bir İ3St j Abide kupası maçlarını idare edecek hakemler J i Sulhi Garanın tekl.fi üze-rine maç tazminatlarını t Âbide Ko nitesine bırak* î J mayı uygun gördüler ğv 15 martta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1953
  • İ İ ikinci Büyük Anketimiz j k m ¦ıiiwııwm«ııı.ı-MWiııııırıwiMi«K.mu ıw mm m—mm m ı m mı mı m Futbol otoritesi ofsaydınız 19 Nisanca Mairîtta ispaıyollarla karşılaşacak olan Millî futbol takımımızı na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1953
  • HANEDE On cfört senelik onbaşıdan,koğuşundaki hastalar hakkında malûmat istediler Ikıktorcîan alacaklara»* istiyorlar-Çizen;Mehmet Fiştar)80 Hooop.Gümm.Dört eroinci daha gelmişti Onların kılıklarını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1953
  • TARİHTEKİ KORKUN© AYETLERİ Naktedaıı:AZİZ OZBAY Cüsfanı,karı kaça tarafından hcsrefîa karşılandı 6 Hippolit,alçakça emeline »laşmak için yılmadan çalışıp dururken günün birinde tux cinayel,fakat ilmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1953
  • Yolda btr sürü kfrmızı ışıklar vardı.Otomobiller geliver,duruyorlardı Derin blr karanlık içınde kaldı ve her şeyi unuttu.Bir cankurtaran düdüğü uzaktan aksetti.Istıraptan uyandı.Muntazam darbelerle el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1953
  • Hazırlıyan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 BE 3 4 mnB 5 6 8H 9 10 11 J 12 1 Beyhude;İlgi 2 Büyük başlı iki kelime)Bir hayvan 3 Berhayat olma;Bir futbol tâbiri 4 Beyaz;Dinî vecibelerden;Bir oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1953
  • »in m wmm\an—ıı ı 11 «¦m^P1 Zavallı Vardar A!i Paşa ağzındaki lokmayı yutmadan can verdi 257 Diye bir yaan oturdu-Karaman Valisi de:Harp meydanında birlik edemeyiz,seni muzaffer kilamayız diye nekedar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.03.1953
  • VG^^atiiatkimt AİTLATMİOII.İsvtç i Vong'u sıkı bir güreşle 12 dakikada tuşla yendim 136 Mutat seromonıden sonra gü reşiere başlandı ve takımımın İsveç güreş takımım 5-3 mag lüp etti.Ali Yücel;Nurettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Voroşilov So\Şûrası Başkanı oldu IBastarafı 1 nci sayfada!duştur-Buna göre;i Sovyet Sosyalist Cum nurivetleri Birliği' Bakanla,«eyeti Başkanlığına Malenkov ft^ürilmistir-2 Kendisine bu vazifede «oria,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Amerikalılar Milletlerarası yardım programına tar-ftar Washington 0 ANKA)Geçenlerde yapılan bir ankete göre.Birleşik Amerika halkının ekseriyeti Avrupada komünizme karşı kuvvetli bir kalenin meydana g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • ov Stall [Bas tarafı birincideJ KKEMLliN o.dl Soiki/ı-ıi^T Ktenum Sarayının bayrağı yaı\ya tıuuiu lauuunı^lu.j) nayuı umanım tepe^nıuetU k^J yuaız ^uıvimucKi uın^ui yanmayd utivu.ui euııeivleuır.Suunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • N.A.10.tatbikatının hazırlıkları sona erdi fBaştarafı 1 nci sayfada!Başkomutanı Amerikalı Ami rai Lynde McCormick de hazıı bulunacaktır-Müttefik Türk heyetine.Genelkurmay Başkan Muavini Oı general Zek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Bir Amerikan heyeti Zonguldakta Zo^ruldak 6 Milliyet)Tür kiyede Marşa!Plânı tatbikatını tetkik ile görevli Mr.Sayers,Mr.Philip ve Mr.Slint'den müteşekkil bir heyet bugün saat 10.30 da Ankaradan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Türk Yugoslav ticareti gelişiyor [Bas tarafı birincide!lav Ticaret Heyeti Reisi Stanc Pavliç;Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanmış olan Ticaret anlaşZmasının.her iki mem leket arasındaki ticareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Sovyet Peyklerinle ayaklanmalar TBas tarafı birinoirtel gtnda «kuşatılmış» bir halde bulunması da vaziyetini güçleştirmektedir.Sovyetlerin,Arnavutluktaki duruma hâkim olmaları ihtimalleri zayıf görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Lahorda örfi idare ilân edildi [Bastarafı 1 nci sayfadal f ından ateşe verilmiş ve bir çok dükkân da yağma edilmiş ve yakılmıştır-Resmî makamlar,nizamı tesis etmek için ordudan yardım İstemişlerdir.La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Harpte havadan yaralı nakli [lîas tarafı birincklel yapılan toplantıda hava hekimli^.hasta nakliye usulleri ve hava hemşirdiigi ile alâkalı' konuşmalar olmuş ve bir de film gösterilmiştir,öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Enerji kongresi [Baş tarafı birincide] Kongresi toplanacaktır.Vekâlet mütehassıslarının ve memleketin tanınmış profesörlerinin iştirak edecekleri bu kongrede ucuz enerji temini ve memleketteki bütün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 07.03.1953
  • Dün tekrar kar yağcfı Birkaç gün evvel yağan kardan sonra havalar düzelmişae de dün yeniden soğumuş ve kar yağmaya başlamıştır.Bütün gece devam eden kar şehirde kalın bir tabaka meydana getirmiştir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği PI.13.30 Şarkılar.Ok uy an:Afi tap Karacan.Çalanlar:Cevdet Çağla,Halûk Recai,Hüsnü Coşar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri.1dare eden:Semih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • TAŞIT VE TİCARET TAŞ.YÖNETİM KURULUNDAN Şirketimiz adî genel kurul toplantısı 30 Mart 1953 pazartesi gûnd saat 15 de Galatada Ünyon Hanında 44_45 numaradaki toplantı yerinde yapılacaktır-Ortaklarımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • M JZ3İ8f Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çar^.tntba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • LALE FILM STÜDYOSU Tt)RK ANONİM ORTAKLIĞINDAN;Şirketimiz hissedarlar umumî heyeti 27 mart 1953 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de şirketin Mecidiyeköy Büyükdere caddesi 42 No da kâin merkezine1* ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Türk Film Anonim Şfrketincfen Şirketimiz hissedarlar umumî heyeti 26 mart 1953 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de Beyoğhmda,Sakızağacı sokak No-21 deki Şirket merkezinde adiyen toplanacağından,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Lala Film,Sîrıemac hk vb FiSimcjlik Türk Anonim Şirketinden Şirketimiz hissedarlar umumî heyeû 26 mart 1953 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da şirketin Beyoğlu,İstiklâl cnddesi 85/87 Noda kâin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • GRiPiN başarı ne Kullanılır Baş,diş,adale,sinir,romatizma,tumbago ağrılarını süratle teskin eder,derhal hazmolur ve tesirini qösterir.Muayytn zamanlardaki sancılara karşı faydalıdır 4 saat ara ile gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • ZAYİ İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden aldığım 108 numaralı eytam maaş cüzdanımı kaybetim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Esat Necdet Pirigil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Haydarpaşa'da tıvsi eritecek liman cfahîlinde y?pt nacak 34.030 tonluk hububat silosu için proj siyle birlikta teklif alma i â.ıı hakkında:Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür,üğünden Yukarıda adı geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Kambiyo ve estaüi Kapanı} 79000 j 281.00 U.öO 64.0-3 B.sO 54.12.50 73.68.40 Liret I 0.44.80 Drahmi 0.01.876 ICskoudes I 9 73.90 Sterling Üolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.i'Oorin.Açılış iK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Dizel Grubu Satın Alınacaktır i'ler Bankasından:1 Van şehri e.'ektrik santralına fenni şartnamesinde ya zıh evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere bir adet 225-270 beygirlik dizel gurubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kttaat i âıtizrı 200 ton Rafına pamukyağı kapalı zarfla satın alınacaktır Kilosu 140 kuruş geçici teminatı 14950 Liradır-Eksiltmesi 23/3/953 pazartesi saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Kimlik Bahçe Ankara *li daimi komisyonundan Bankalar caddesinde Şehir Bahçesi namiyle meşhur bahçenin bir yıl süre ile kirası açık artırmaya çıkarılmıştır-Muhammen kira bedeli 10-980 lira olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • 24 ton mazot motorin satın alınacaktır)Samsun Belediye Başkanlığından:1 Şehir otobüslerinde kullanılmak üzere fiat ve teklif alma usulü ile 24 ton mazot motorin—satın alınacaktır-2 Şartnamesi parasız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'sui Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NUKÎ AKÇA Matbaas-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlwra iki mislidirl!ân şartları 2 ve 3 üncü »ayf a 3ant.4 TM* 7 ve 6 kıci sayfa s«uıt.2,50 T.JL.İlanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Neşriyat jt^-unan Hekim Mecmu»81 Lokman Hekim Mecmu*^ çıktı.No 151.Kedileri danila da dolaştıran Aşk hormonla1'J Hayat ve sıhhat;İnsan vücU nasıl çalışır?Gençlik kuVV*veren yiyecekler;tik sıhh* i dim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • ARPA AMBARI {Le Moulin de la galette)Komedi S perd» Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsiller» münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • KISMI LİLİON Yazan:Fran/İUulnar TUrkçûı:Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı KADIKÖY İSKELESİ Yazan:Cevad Fehmi Başkut Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Menkul mal satışı I IstanbuJ Dîfterdarîıljm Jan Muhammen bedeli Teminatı Lira K 90 00 Gedikpaşa Jandarma Dikimevi Müdürlüğünde bulunan 3ÛÛ kilo nurda san pirinç-553—1931 286 50 21 49 İstanbul Jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • Beyoğln Beşinci Sulh Huku Hakimliğinden:952/56 Gıyap kararı Tebliğ olunacaK taraf" Polivios Makrioğlu.Ortaköy &ü gurc;sokak No 20 halen ikametgâhı meçhul)f Davacı Olga Makrioğlu tarafından aleyhinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1953
  • İstanbul Asliye 10 uncu Hukuk Hakimliğinden:951/140 Devlet Orman işletmeleri İstanbul Müdürlüğü avukatı rafından dâvâlı evvelce İstanbul Taksim Valde çeşme caddes Aris apartman 1 No da ikamet etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8